Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "347.6"; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 97 z 97 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Dajnowicz-Piesiecka, Diana. Autor Przestępczość godząca w rodzinę : studium prawno-kryminologiczne / Diana Dajnowicz-Piesiecka. 2020 BG( 3/ 0)
BWP( 3/ 1)

347.6 Prawo rodzinne. Prawo spadkowe
2
Babiarz, Stefan. Autor Spadek i darowizna w prawie cywilnym i podatkowym / Stefan Babiarz. 2019 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.6 Prawo rodzinne. Prawo spadkowe
3
Oszkinis, Bartłomiej. Autor Macierzyństwo : aspekty materialnoprawne procesowe i kolizyjnoprawne / Bartłomiej Oszkinis. 2019 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.6 Prawo rodzinne. Prawo spadkowe
4
Walancik-Ryba, Karolina. Autor Rodzina zastępcza : uregulowania prawne a praktyka sądowa / Karolina Walancik-Ryba. 2019 BG( 1/ 0)

347.6 Prawo rodzinne. Prawo spadkowe
5

Regulacje prawne dotyczące małżeństwa w rozwoju historycznym / pod redakcją Tomasza Dolaty. 2018 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.6 Prawo rodzinne. Prawo spadkowe
6
Gliszczyński, Arkadiusz. Autor Zjawisko przemocy w rodzinie : studium prawno-kryminologiczne / Arkadiusz Gliszczyński. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

347.6 Prawo rodzinne. Prawo spadkowe
7

Testament w prawie polskim : wybrane problemy / redakcja naukowa Ewa Kabza i Katarzyna Krupa-Lipińska. 2018 BG( 1/ 0)

347.6 Prawo rodzinne. Prawo spadkowe
8

Prawo rodzinne i spadkowe wobec współczesnych zjawisk technologicznych i społecznych / redakcja naukowa: Jakub M. Łukasiewicz, Mariusz Załucki. 2018 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.6 Prawo rodzinne. Prawo spadkowe
9
Matysiak, Bogdan Wiktor (1951- ). Autor Prawa i zwyczaje małżeńskie na starożytnym Bliskim Wschodzie / Bogdan Wiktor Matysiak. 2018 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.6 Prawo rodzinne. Prawo spadkowe
10

Prawo, rodzina, praca / redakcja naukowa Marta Andryszczak, Renata Badowiec, Daria Gęsicka. 2017 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

347.6 Prawo rodzinne. Prawo spadkowe
11
Halicka, Małgorzata (1957- ).. Kobiety doświadczające przemocy w rodzinie i ich ochrona : aspekty prawne i społeczne / Małgorzata Halicka, Jerzy Halicki, Anna Szafranek, Emilia Kramkowska. 2017 BG( 3/ 0)
BPP( 3/ 0)

347.6 Prawo rodzinne. Prawo spadkowe
12

Rodzina i prawo / pod redakcją Dagmary Jaroszewskiej-Choraś, Agnieszki Kilińskiej-Pękacz, Agnieszki Wedeł-Domaradzkiej. 2017 BG( 1/ 0)
BWP( 3/ 0)
BPP( 1/ 0)

347.6 Prawo rodzinne. Prawo spadkowe
13
Księżak, Paweł (radca prawny). Prawo spadkowe / Paweł Księżak. 2017 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

347.6 Prawo rodzinne. Prawo spadkowe
14

Wokół problematyki małżeństwa w aspekcie materialnym i procesowym / redakcja naukowa: Jakub M. Łukasiewicz, Aneta M. Arkuszewska, Anna Kościółek. 2017 BG( 1/ 0)

347.6 Prawo rodzinne. Prawo spadkowe
15

Przemoc w rodzinie : ujęcie interdyscyplinarne / pod redakcją naukową Łukasza Wirkusa i Pawła Kozłowskiego. 2017 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

347.6 Prawo rodzinne. Prawo spadkowe
16
Bieliński, Arkadiusz K. Prawo rodzinne / Arkadiusz Krzysztof Bieliński, Maciej Pannert. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.6 Prawo rodzinne. Prawo spadkowe
17
Skowrońska-Bocian, Elżbieta. Autor Prawo spadkowe / Elżbieta Skowrońska-Bocian. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 3/ 0)

347.6 Prawo rodzinne. Prawo spadkowe
18
Stępień, Anna (prawo). Prawo rzeczowe i rodzinne : kazusy / Anna Stępień-Sporek, Michał Wyrwiński, Piotr Zakrzewski. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.6 Prawo rodzinne. Prawo spadkowe
19
Strzebinczyk, Jerzy (1950- ).. Prawo rodzinne / Jerzy Franciszek Strzebinczyk. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.6 Prawo rodzinne. Prawo spadkowe
20
Szok, Natalia. Prawo rodzinne i opiekuńcze : praktyka, orzecznictwo, kazusy / Natalia Szok, Radosław Terlecki. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.6 Prawo rodzinne. Prawo spadkowe
21
Tryniszewska, Katarzyna. Prawo rodzinne / Katarzyna Tryniszewska. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

347.6 Prawo rodzinne. Prawo spadkowe
22

Prawo alimentacyjne. T. 2, Zagadnienia materialne / redakcja naukowa: Jakub M. Łukasiewicz, Iwona Ramus. 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.6 Prawo rodzinne. Prawo spadkowe
23

Prawo alimentacyjne. T. 1, Zagadnienia systemowe i proceduralne / redakcja naukowa Jakub M. Łukasiewicz, Iwona Ramus. 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.6 Prawo rodzinne. Prawo spadkowe
24
Zelek, Mariusz. Spadek i testament : poradnik praktyczny / Mariusz Zelek (red.) ; [autorzy]: Mariusz Zelek, Artur Szczepaniak, Agnieszka Wagemann-Smolańska, Anna Zagierska. 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.6 Prawo rodzinne. Prawo spadkowe
25

Rodzina w prawie administracyjnym / pod redakcją Agnieszki Ziółkowskiej, Anny Gronkiewicz. 2015 BG( 2/ 0)

347.6 Prawo rodzinne. Prawo spadkowe
26
Andrzejewski, Marek (1959- ).. Prawo rodzinne i opiekuńcze / Marek Andrzejewski. 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.6 Prawo rodzinne. Prawo spadkowe
27
Fiedorczyk, Piotr (1966- ).. Unifikacja i kodyfikacja prawa rodzinnego w Polsce (1945-1964) / Piotr Fiedorczyk. 2014 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 4/ 1)
BPP( 1/ 0)

347.6 Prawo rodzinne. Prawo spadkowe
28
Januszewska, Magdalena (ubezpieczenia społeczne). Świadczenia rodzinne / Magdalena Januszewska, Bartłomiej Mazurkiewicz. 2014 BG( 1/ 0)

347.6 Prawo rodzinne. Prawo spadkowe
29
Jędrejek, Grzegorz (1973-2020).. Kodeks rodzinny i opiekuńczy : opieka i kuratela : komentarz do art. 145-184 / Grzegorz Jędrejek. 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.6 Prawo rodzinne. Prawo spadkowe
30
Kotłowski, Dariusz. Kodeks rodzinny i opiekuńczy : wybór orzecznictwa / Dariusz Kotłowski. 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.6 Prawo rodzinne. Prawo spadkowe
31
Pawliczak, Jakub. Zarejestrowany związek partnerski a małżeństwo / Jakub Pawliczak. 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

347.6 Prawo rodzinne. Prawo spadkowe
32
Pokora, Andrzej. Odpowiedzialność majątkowa małżonków i przymusowe dochodzenie od nich roszczeń / Andrzej Pokora. 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.6 Prawo rodzinne. Prawo spadkowe
33
Skowrońska-Bocian, Elżbieta. Prawo spadkowe / Elżbieta Skowrońska-Bocian. 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 3/ 0)

347.6 Prawo rodzinne. Prawo spadkowe
34
Smyczyński, Tadeusz (1938- ).. Prawo rodzinne i opiekuńcze / Tadeusz Smyczyński. 2014 BG( 2/ 0)
BWP( 2/ 0)

347.6 Prawo rodzinne. Prawo spadkowe
35
Waszczuk-Napiórkowska, Jolanta. Zapis windykacyjny w polskim prawie spadkowym / Jolanta Waszczuk-Napiórkowska. 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

347.6 Prawo rodzinne. Prawo spadkowe
36
Bedełek, Jerzy. Komentarz do spraw o separację / Jerzy Bedełek, Grażyna Niemiałtowska ; pod red. Jacka Ignaczewskiego. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.6 Prawo rodzinne. Prawo spadkowe
37
Borysiak, Witold. Dziedziczenie : konstrukcja prawna i ochrona / Witold Borysiak. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

347.6 Prawo rodzinne. Prawo spadkowe
38

Krzywdzenie dziecka - zapobieganie przemocy / pod red. nauk. Jerzy Bukała, Krzysztof Wątorek. 2013 BG( 1/ 0)

347.6 Prawo rodzinne. Prawo spadkowe
39

Kodeks rodzinny i opiekuńczy / Marek Andrzejewski [et al.] ; red. nauk. Henryk Dolecki, Tomasz Sokołowski. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.6 Prawo rodzinne. Prawo spadkowe
40
Domański, Maciej. Względne zakazy małżeńskie / Maciej Domański. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.6 Prawo rodzinne. Prawo spadkowe
41
Hołyst, Brunon (1930- ).. Bezpieczeństwo kuratorów sądowych w świetle badań ogólnopolskich / Brunon Hołyst, Ewelina Wojtera ; Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna w Warszawie. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 2/ 1)

347.6 Prawo rodzinne. Prawo spadkowe
42
Hypś, Sławomir. Rodzina w prawie karnym wybranych państw europejskich / Sławomir Hypś. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

347.6 Prawo rodzinne. Prawo spadkowe
43

Jak skutecznie chronić ofiary przemocy w rodzinie / red. nauk. Lidia Mazowiecka. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.6 Prawo rodzinne. Prawo spadkowe
44
Piątowski, Józef Stanisław (1914-1986).. Prawo spadkowe : zarys wykładu / Józef Stanisław Piątowski, Bogudar Kordasiewicz. 2013 BG( 1/ 0)

347.6 Prawo rodzinne. Prawo spadkowe
45
Skiepko, Krystyna. Komentarz do spraw o podział majątku wspólnego małżonków / Krystyna Skiepko ; pod red. Jacka Ignaczewskiego. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.6 Prawo rodzinne. Prawo spadkowe
46
Bagan-Kurluta, Katarzyna. Sprawy rodzinne w polsko-brytyjskim obrocie prawnym / Katarzyna Bagan-Kurluta. 2012 BG( 2/ 0)
BWP( 4/ 0)
BPP( 2/ 0)

347.6 Prawo rodzinne. Prawo spadkowe
47

Rodzina jako podmiot prawa / red.: Przemysław Czarnek, Marek Dobrowolski ; [aut.: Jacek Chaciński et al.]. 2012 BG( 1/ 0)

347.6 Prawo rodzinne. Prawo spadkowe
48
Doliwa, Adam (prawo). Prawo spadkowe / Adam Doliwa. 2012 BG( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.6 Prawo rodzinne. Prawo spadkowe
49
Hypś, Sławomir. Ochrona rodziny w polskim prawie karnym / Sławomir Hypś ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

347.6 Prawo rodzinne. Prawo spadkowe
50
Ignatowicz, Jerzy (1914-1997).. Prawo rodzinne / Jerzy Ignatowicz, Mirosław Nazar. 2012 BG( 4/ 1)
BWP( 4/ 0)

347.6 Prawo rodzinne. Prawo spadkowe
51
Kiełtyka, Andrzej. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie : komentarz / Andrzej Kiełtyka, Andrzej Ważny. 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.6 Prawo rodzinne. Prawo spadkowe
52

Problematyka przemocy w rodzinie : podstawowe środki prawne ochrony osób pokrzywdzonych / red. naukowa Ewa Kowalewska-Borys. 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)
BPP( 2/ 0)

347.6 Prawo rodzinne. Prawo spadkowe
53
Spurek, Sylwia. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie : komentarz / Sylwia Spurek. 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

347.6 Prawo rodzinne. Prawo spadkowe
54
Wiśniewska, Dorota (historia prawa). "Postanawiają, iż co do majątku, jaki obecnie posiadają i w przyszłości mieć mogą..." : intercyzy w małżeńskim prawie majątkowym Królestwa Polskiego na przykładzie Łodzi (1841-1875) 2012 BG( 1/ 1)

347.6 Prawo rodzinne. Prawo spadkowe
55
Czech, Bronisław (prawnik). Kodeks rodzinny i opiekuńczy ze schematami. Prawo o aktach stanu cywilnego / Bronisław Czech. 2011 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.6 Prawo rodzinne. Prawo spadkowe
56
Piasecki, Kazimierz (1930- ).. Prawo małżeńskie / Kazimierz Piasecki. 2011 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.6 Prawo rodzinne. Prawo spadkowe
57
Stych, Marek. Świadczenia rodzinne i alimentacyjne jako przykład lokalnej polityki społecznej w gminach / Marek Stych. 2011 BG( 1/ 0)

347.6 Prawo rodzinne. Prawo spadkowe
58
Zieliński, Andrzej (1939- ).. Prawo rodzinne i opiekuńcze w zarysie / Andrzej Zieliński. 2011 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

347.6 Prawo rodzinne. Prawo spadkowe
59
Doliwa, Adam (prawo). Prawo spadkowe / Adam Doliwa. 2010 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

347.6 Prawo rodzinne. Prawo spadkowe
60

Kodeks rodzinny i opiekuńczy wraz z indeksem rzeczowym / [red. Aneta Flisek]. 2010 BG( 1/ 0)

347.6 Prawo rodzinne. Prawo spadkowe
61

Dziewięćdziesięciolecie kurateli sądowej w Polsce : historia - teraźniejszość - przyszłość : materiały z I Kongresu Kuratorskiego, Ustka, 15-17 czerwca 2009 roku / zespół red.: Krzysz 2010 BG( 1/ 0)

347.6 Prawo rodzinne. Prawo spadkowe
62
Strzebinczyk, Jerzy (1950- ).. Prawo rodzinne / Jerzy Strzebińczyk. 2010 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.6 Prawo rodzinne. Prawo spadkowe
63
Bagan-Kurluta, Katarzyna. Adopcja dzieci : rozwiązania prawne w wybranych państwach / Katarzyna Bagan-Kurluta. 2009 BG( 4/ 0)
BWP( 3/ 0)
BPP( 4/ 0)

347.6 Prawo rodzinne. Prawo spadkowe
64

Prawo rodzinne w dobie przemian / pod red. Piotra Kasprzyka, Piotra Wiśniewskiego. 2009 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

347.6 Prawo rodzinne. Prawo spadkowe
65
Osajda, Konrad. Ustanowienie spadkobiercy w testamencie w systemach prawnych common law i civil law / Konrad Osajda. 2009 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.6 Prawo rodzinne. Prawo spadkowe
66
Witczak, Hanna (1972- ).. Prawo spadkowe / Hanna Witczak, Agnieszka Kawałko. 2008 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.6 Prawo rodzinne. Prawo spadkowe
67

Z zagadnień prawa rodzinnego i rejestracji stanu cywilnego / pod red. Henryka Ciocha, Piotra Kasprzyka ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lubelska Szkoła Biznesu Sp. z o.o. Fundacj 2007 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.6 Prawo rodzinne. Prawo spadkowe
68

Selected problems in the area of family law and civil status registration / ed. by Piotr Kasprzyk ; The John Paul II Catholic University of Lublin, Lublin Business School, Ltd. of the KUL Developm 2007 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.6 Prawo rodzinne. Prawo spadkowe
69

Aktual’nì pitannâ z galuzì sìmejnogo zakonodavstva ta reêstracìï aktìv civìl’nogo stanu / pìd red. Piotra Kaspšika ; Lûblìns’kij katolic’kij unìversitet Ìoana Pavla II, Lûblìns’ka 2007 BG( 1/ 0)

347.6 Prawo rodzinne. Prawo spadkowe
70
Kawałko, Agnieszka. Prawo spadkowe / Agnieszka Kawałko, Hanna Witczak. 2006 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.6 Prawo rodzinne. Prawo spadkowe
71

Rodzina i społeczeństwo : wczoraj i dziś / red. Florian Lempa, Sebastiano Tafaro. 2006 BG( 5/ 0)
BWP( 6/ 0)

347.6 Prawo rodzinne. Prawo spadkowe
72

Współczesna kuratela sądowa : (wybrane zagadnienia) : praca zbiorowa / pod red. nauk. Beaty Zinkiewicz ; Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowi 2006 BG( 2/ 0)

347.6 Prawo rodzinne. Prawo spadkowe
73
Brzeszczyńska, Stella. Podatek od spadków i darowizn / Stella Brzeszczyńska. 2005 BG( 1/ 0)

347.6 Prawo rodzinne. Prawo spadkowe
74

Prawo rodzinne w Polsce i w Europie : zagadnienia wybrane / red. Piotr Kasprzyk. 2005 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.6 Prawo rodzinne. Prawo spadkowe
75
Piątowski, Józef Stanisław (1914-1986).. Prawo spadkowe : zarys wykładu / Józef Stanisław Piątowski. 2003 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

347.6 Prawo rodzinne. Prawo spadkowe
76
Brzeszczyńska, Stella. Spadki : testamenty, postępowanie przed sądem, postępowanie przed organem podatkowym, praktyka, wzory / Stella Brzeszczyńska. 2002 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.6 Prawo rodzinne. Prawo spadkowe
77

Kodeks rodzinny i opiekuńczy : wzory pism procesowych w sprawach rodzinnych i opiekuńczych z objaśnieniami / oprac. wzorów Helena Ciepła. 2001 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.6 Prawo rodzinne. Prawo spadkowe
78

Kodeks rodzinny i opiekuńczy z komentarzem / pod red. Kazimierza Piaseckiego ; [aut.] Helena Ciepła [et al.]. 2000 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

347.6 Prawo rodzinne. Prawo spadkowe
79

Zarys prawa cywilnego i rodzinnego / Teresa A. Filipiak [et al. ; Lubelskie Towarzystwo Naukowe]. 2000 BG( 1/ 0)

347.6 Prawo rodzinne. Prawo spadkowe
80
Grudzińska, Monika. Kontakty z dzieckiem : sądowe ustalenie, orzecznictwo, wzory / Monika Grudzińska. 2000 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

347.6 Prawo rodzinne. Prawo spadkowe
81
Ignatowicz, Jerzy (1914-1997).. Prawo rodzinne / Jerzy Ignatowicz. 2000 BG( 4/ 0)
BWP( 3/ 0)

347.6 Prawo rodzinne. Prawo spadkowe
82
Krzemiński, Zdzisław (1918-2009).. Separacja : komentarz do przepisów, orzecznictwo, piśmienictwo, wzory pism / Zdzisław Krzemiński. 2000 BG( 3/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.6 Prawo rodzinne. Prawo spadkowe
83
Stojanowska, Wanda (prawnik). Dowód z badań DNA a inne dowody w procesach o ustalenie ojcostwa / Wanda Stojanowska, Danuta Miścicka-Śliwka ; (praca pod red. Wandy Stojanowskiej). 2000 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

347.6 Prawo rodzinne. Prawo spadkowe
84
Gajda, Janusz (prawo). Kodeks rodzinny i opiekuńczy : komentarz / Janusz Gajda. 1999 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

347.6 Prawo rodzinne. Prawo spadkowe
85

Kodeks rodzinny i opiekuńczy po nowelizacji z maja 1999 r. : tekst kodeksu, skorowidz przedmiotowy / [oprac. red. Luiza Gorzelnik]. 1999 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

347.6 Prawo rodzinne. Prawo spadkowe
86
Mering, Leszek. Obowiązek alimentacyjny / Leszek Mering. 1999 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.6 Prawo rodzinne. Prawo spadkowe
87
Winiarz, Jan (1923-1994).. Prawo rodzinne / Jan Winiarz, Janusz Gajda. 1999 BG( 8/ 0)
BWP( 3/ 0)

347.6 Prawo rodzinne. Prawo spadkowe
88
Gudowski, Jacek. Kodeks rodzinny i opiekuńczy : orzecznictwo / Jacek Gudowski. 1998 BG( 1/ 0)

347.6 Prawo rodzinne. Prawo spadkowe
89
Haak, Henryk. Prawo rodzinne : wzory pism z prawa materialnego i procesowego z objaśnieniami i dyskietką / Henryk Haak. 1998 BG( 1/ 0)

347.6 Prawo rodzinne. Prawo spadkowe
90

Kodeks rodzinny i opiekuńczy : pełny skorowidz rzeczowy / [oprac. red. Edmund Knyspel]. 1997 BG( 1/ 0)

347.6 Prawo rodzinne. Prawo spadkowe
91
Sokołowski, Tomasz. Skutki prawne rozwodu / Tomasz Sokołowski. 1996 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

347.6 Prawo rodzinne. Prawo spadkowe
92
Marzec-Holka, Krystyna. Instytucja społecznych kuratorów sądowych w świetle badań / Krystyna Marzec-Holka. 1994 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

347.6 Prawo rodzinne. Prawo spadkowe
93
Niedośpiał, Michał (1951- ).. Testament : zagadnienia ogólne testamentu w polskim prawie cywilnym / Michał Niedośpiał. 1993 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.6 Prawo rodzinne. Prawo spadkowe
94
Smyczyński, Tadeusz (1938- ).. Alimentacja członków rodziny w świetle systemu zabezpieczenia społecznego / Tadeusz Smyczyński ; Polska Akademia Nauk. Instytut Państwa i Prawa. 1989 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

347.6 Prawo rodzinne. Prawo spadkowe
95
Stojanowska, Wanda (prawnik). Problematyka rozwodów w świetle badań / Wanda Stojanowska. 1977 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

347.6 Prawo rodzinne. Prawo spadkowe
96
Gwiazdomorski, Jan (1899-1977).. "Alimentacyjny" obowiązek między małżonkami / Jan Gwiazdomorski. 1970 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

347.6 Prawo rodzinne. Prawo spadkowe
97
Groicki, Bartłomiej (około 1534-1605). Obrona sierot i wdów / Bartłomiej Groicki ; [red. odpowiedzialna oraz wstęp i objaśn. Karola Koranyiego ; przekł. tekstów łac. Jakuba Sawickiego ; transkr. i oprac. red. tekstu Krystyny Or 1958 BG( 3/ 1)
BHU( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

347.6 Prawo rodzinne. Prawo spadkowe

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego