Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "347.2" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 123 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1

Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa : wybór źródeł / opracowanie Monika Adamczyk, Andrzej Adamczyk. 2018 BG( 1/ 0)

347.2/.4 Prawo rzeczowe. Prawo majątkowe. Prawo własności. Prawo pierwokupu. Księgi wieczyst
2
Brzozowski, Adam (prawo). Prawo rzeczowe : zarys wykładu / Adam Brzozowski, Wojciech J. Kocot, Wiesław Opalski. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

347.2/.4 Prawo rzeczowe. Prawo majątkowe. Prawo własności. Prawo pierwokupu. Księgi wieczyst
3
Drozdowska, Urszula. Zobowiązania / autorzy Urszula Drozdowska, Piotr Konik, Maciej Pannert ; redaktor Teresa Mróz. 2016 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.2/.4 Prawo rzeczowe. Prawo majątkowe. Prawo własności. Prawo pierwokupu. Księgi wieczyst
4
Gniewek, Edward (1947- ).. Prawo rzeczowe / Edward Gniewek. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.2/.4 Prawo rzeczowe. Prawo majątkowe. Prawo własności. Prawo pierwokupu. Księgi wieczyst
5
Jastrzębski, Robert. Lex Zoll : zarys prawno-ekonomiczno-historyczny : rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 maja 1924 r. o przerachowaniu zobowiązań prywatno-prawnych / Robert Jastrzębski. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.2/.4 Prawo rzeczowe. Prawo majątkowe. Prawo własności. Prawo pierwokupu. Księgi wieczyst
6
Strzępek, Łukasz. Ograniczenie praw rzeczowych w drodze wywłaszczenia / Łukasz Strzępek. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.2/.4 Prawo rzeczowe. Prawo majątkowe. Prawo własności. Prawo pierwokupu. Księgi wieczyst
7
Widło, Jacek. Instytucje prawa rzeczowego : repetytorium / redakcja naukowa Jakub M. Łukasiewicz ; [autorzy] Jacek Widło, Jakub M. Łukasiewicz, Marek Antas, Rafał Łukasiewicz. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

347.2/.4 Prawo rzeczowe. Prawo majątkowe. Prawo własności. Prawo pierwokupu. Księgi wieczyst
8
Korociński, Krzysztof Jacek. Szkody w majątku pracodawcy / Krzysztof Korociński. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.2/.4 Prawo rzeczowe. Prawo majątkowe. Prawo własności. Prawo pierwokupu. Księgi wieczyst
9
Podkowik, Jan (1985- ).. Wolność umów i jej ograniczanie w świetle Konstytucji RP / Jan Podkowik. 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.2/.4 Prawo rzeczowe. Prawo majątkowe. Prawo własności. Prawo pierwokupu. Księgi wieczyst
10
Szuber-Bednarz, Ewa. Zasiedzenie : wybrane zagadnienia / Ewa Tamara Szuber-Bednarz. 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.2/.4 Prawo rzeczowe. Prawo majątkowe. Prawo własności. Prawo pierwokupu. Księgi wieczyst
11
Bieliński, Arkadiusz K. Prawo cywilne - część ogólna : prawo rzeczowe / Arkadiusz Krzysztof Bieliński, Maciej Pannert. 2014 BG( 4/ 1)
BWP( 5/ 0)

347.2/.4 Prawo rzeczowe. Prawo majątkowe. Prawo własności. Prawo pierwokupu. Księgi wieczyst
12
Brzeszczyńska, Stella. Umowy w obrocie nieruchomościami : aspekty podatkowe i cywilnoprawne / Stella Brzeszczyńska. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

347.2/.4 Prawo rzeczowe. Prawo majątkowe. Prawo własności. Prawo pierwokupu. Księgi wieczyst
13
Drozdowska, Urszula. Zobowiązania / aut.: Urszula Drozdowska, Piotr Konik, Maciej Pannert ; red. Teresa Mróz. 2014 BG( 2/ 0)
BWP( 3/ 0)

347.2/.4 Prawo rzeczowe. Prawo majątkowe. Prawo własności. Prawo pierwokupu. Księgi wieczyst
14
Gadecki, Bartłomiej. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Art. 108-120 : przepisy karne : komentarz / Bartłomiej Gadecki. 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

347.2/.4 Prawo rzeczowe. Prawo majątkowe. Prawo własności. Prawo pierwokupu. Księgi wieczyst
15
Gniewek, Edward (1947- ).. Prawo rzeczowe / Edward Gniewek. 2014 BG( 2/ 1)
BWP( 3/ 0)

347.2/.4 Prawo rzeczowe. Prawo majątkowe. Prawo własności. Prawo pierwokupu. Księgi wieczyst
16

Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Postępowanie wieczystoksięgowe / Barbara Jelonek-Jarco [et al.]. 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.2/.4 Prawo rzeczowe. Prawo majątkowe. Prawo własności. Prawo pierwokupu. Księgi wieczyst
17

Dzieje własności prywatnej : od starożytności do współczesności / wybór i wstęp Dariusz Juruś. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

347.2/.4 Prawo rzeczowe. Prawo majątkowe. Prawo własności. Prawo pierwokupu. Księgi wieczyst
18
Kuźmicka-Sulikowska, Joanna. Prawo rzeczowe i spadkowe : wykład w formie pytań i odpowiedzi / Joanna Kuźmicka-Sulikowska. 2014 BG( 1/ 0)

347.2/.4 Prawo rzeczowe. Prawo majątkowe. Prawo własności. Prawo pierwokupu. Księgi wieczyst
19
Nogalski, Bogdan (1946- ).. Administracja publiczna poprzez proces do struktury : koncepcja instytucji katastru / Bogdan Nogalski, Adam Klimek. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

347.2/.4 Prawo rzeczowe. Prawo majątkowe. Prawo własności. Prawo pierwokupu. Księgi wieczyst
20
Radwański, Zbigniew (1924-2012).. Zobowiązania : część ogólna / Zbigniew Radwański, Adam Olejniczak. 2014 BG( 4/ 1)
BWP( 4/ 0)

347.2/.4 Prawo rzeczowe. Prawo majątkowe. Prawo własności. Prawo pierwokupu. Księgi wieczyst
21
Zarzycki, Zdzisław. Depozyt nieprawidłowy = Depositum irregulare / Zdzisław Zarzycki. 2014 BG( 2/ 0)

347.2/.4 Prawo rzeczowe. Prawo majątkowe. Prawo własności. Prawo pierwokupu. Księgi wieczyst
22

Podstawy i procedury gospodarowania publicznymi zasobami nieruchomości / Ryszard Źróbek [et al.]. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

347.2/.4 Prawo rzeczowe. Prawo majątkowe. Prawo własności. Prawo pierwokupu. Księgi wieczyst
23

Zobowiązania : część ogólna / Adam Brzozowski [et al.]. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

347.2/.4 Prawo rzeczowe. Prawo majątkowe. Prawo własności. Prawo pierwokupu. Księgi wieczyst
24
Czaykowski, Michał (prawo). Prawo bliższości krewnych w dawnym prawie litewskim : od drugiej połowy XIV wieku do schyłku XVIII wieku / Michał Czaykowski. 2013 BG( 1/ 0)

347.2/.4 Prawo rzeczowe. Prawo majątkowe. Prawo własności. Prawo pierwokupu. Księgi wieczyst
25
Dziczek, Roman. Służebność przesyłu i roszczenia uzupełniające : wzory wniosków i pozwów sądowych, przepisy / Roman Dziczek. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.2/.4 Prawo rzeczowe. Prawo majątkowe. Prawo własności. Prawo pierwokupu. Księgi wieczyst
26
Gołba, Zdzisław (prawo). Poszkodowani w wypadkach drogowych i przez ubezpieczycieli / Zdzisław Gołba. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.2/.4 Prawo rzeczowe. Prawo majątkowe. Prawo własności. Prawo pierwokupu. Księgi wieczyst
27
Jurkiewicz, Robert. Wierzytelność i dług : aspekty prawne i podatkowe / Robert Jurkiewicz. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.2/.4 Prawo rzeczowe. Prawo majątkowe. Prawo własności. Prawo pierwokupu. Księgi wieczyst
28
Stec, Piotr (1973- ; prawo). Umowy w administracji : studium cywilnoprawne / Piotr Stec. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.2/.4 Prawo rzeczowe. Prawo majątkowe. Prawo własności. Prawo pierwokupu. Księgi wieczyst
29
Szczechowicz, Jarosław Adam. Odpowiedzialność cywilna posiadacza mechanicznego środka komunikacji za szkody wyrządzone w ruchu lądowym / Jarosław Szczechowicz. 2013 BG( 1/ 0)

347.2/.4 Prawo rzeczowe. Prawo majątkowe. Prawo własności. Prawo pierwokupu. Księgi wieczyst
30

Prawo nieruchomości : teksty jednolite wraz z wprowadzeniem : [zbiór aktów prawnych] / [wprow. Mariana Wolanina ; red.: Aneta Flisek]. 2013 BG( 1/ 0)

347.2/.4 Prawo rzeczowe. Prawo majątkowe. Prawo własności. Prawo pierwokupu. Księgi wieczyst
31
Brzozowski, Adam (prawo). Prawo rzeczowe : zarys wykładu / Adam Brzozowski, Wojciech J. Kocot, Wiesław Opalski. 2012 BG( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.2/.4 Prawo rzeczowe. Prawo majątkowe. Prawo własności. Prawo pierwokupu. Księgi wieczyst
32
Dadańska, Katarzyna Anna. Prawo rzeczowe / Katarzyna Anna Dadańska. 2012 BG( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.2/.4 Prawo rzeczowe. Prawo majątkowe. Prawo własności. Prawo pierwokupu. Księgi wieczyst
33
Doliwa, Adam (prawo). Zobowiązania / Adam Doliwa. 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.2/.4 Prawo rzeczowe. Prawo majątkowe. Prawo własności. Prawo pierwokupu. Księgi wieczyst
34
Doliwa, Adam (prawo). Prawo rzeczowe / Adam Doliwa. 2012 BG( 2/ 0)
BWP( 2/ 0)

347.2/.4 Prawo rzeczowe. Prawo majątkowe. Prawo własności. Prawo pierwokupu. Księgi wieczyst
35
Ignatowicz, Jerzy (1914-1997).. Prawo rzeczowe / Jerzy Ignatowicz, Krzysztof Stefaniuk. 2012 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 6/ 1)

347.2/.4 Prawo rzeczowe. Prawo majątkowe. Prawo własności. Prawo pierwokupu. Księgi wieczyst
36
Radwański, Zbigniew (1924-2012).. Zobowiązania : część szczegółowa / Zbigniew Radwański, Janina Panowicz-Lipska. 2012 BG( 4/ 0)
BWP( 3/ 0)

347.2/.4 Prawo rzeczowe. Prawo majątkowe. Prawo własności. Prawo pierwokupu. Księgi wieczyst
37
Witczak, Hanna (1972- ).. Zobowiązania / Hanna Witczak, Agnieszka Kawałko. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

347.2/.4 Prawo rzeczowe. Prawo majątkowe. Prawo własności. Prawo pierwokupu. Księgi wieczyst
38
Ziemianin, Bronisław (1935-2019). Prawo rzeczowe / Bronisław Ziemianin, Katarzyna Anna Dadańska. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

347.2/.4 Prawo rzeczowe. Prawo majątkowe. Prawo własności. Prawo pierwokupu. Księgi wieczyst
39

Prawo rzeczowe : pytania, kazusy, tablice / Wojciech Górecki [et al.]. 2011 BG( 3/ 0)
BWP( 3/ 0)

347.2/.4 Prawo rzeczowe. Prawo majątkowe. Prawo własności. Prawo pierwokupu. Księgi wieczyst
40
Przyborowska-Klimczak, Anna (1954- ).. Rozwój ochrony dziedzictwa kulturalnego w prawie międzynarodowym na przełomie XX i XXI wieku / Anna Przyborowska-Klimczak. 2011 BG( 2/ 0)
BWP( 2/ 0)

347.2/.4 Prawo rzeczowe. Prawo majątkowe. Prawo własności. Prawo pierwokupu. Księgi wieczyst
41
Woś, Tadeusz (1946- ).. Wywłaszczanie nieruchomości i ich zwrot / Tadeusz Woś. 2011 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.2/.4 Prawo rzeczowe. Prawo majątkowe. Prawo własności. Prawo pierwokupu. Księgi wieczyst
42

Prawo rzeczowe / red. Krzysztof Felchner, Kamila Szutowska ; aut. pytań Agnieszka Błażyca-Smętek [et al.]. 2010 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.2/.4 Prawo rzeczowe. Prawo majątkowe. Prawo własności. Prawo pierwokupu. Księgi wieczyst
43

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami : komentarz / Patrycja Antoniak [et al.] ; pod red. Maksymiliana Cherki. 2010 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.2/.4 Prawo rzeczowe. Prawo majątkowe. Prawo własności. Prawo pierwokupu. Księgi wieczyst
44
Doliwa, Adam (prawo). Prawo rzeczowe / Adam Doliwa. 2010 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

347.2/.4 Prawo rzeczowe. Prawo majątkowe. Prawo własności. Prawo pierwokupu. Księgi wieczyst
45

Ustawa o gospodarce nieruchomościami wraz z indeksem rzeczowym / [red. Aneta Flisek]. 2010 BG( 1/ 0)

347.2/.4 Prawo rzeczowe. Prawo majątkowe. Prawo własności. Prawo pierwokupu. Księgi wieczyst
46
Kawałko, Agnieszka. Zobowiązania / Agnieszka Kawałko, Hanna Witczak. 2010 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.2/.4 Prawo rzeczowe. Prawo majątkowe. Prawo własności. Prawo pierwokupu. Księgi wieczyst
47
Krekora-Zając, Dorota. Istota i charakter prawny umowy consultingu / Dorota Krekora-Zając. 2010 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.2/.4 Prawo rzeczowe. Prawo majątkowe. Prawo własności. Prawo pierwokupu. Księgi wieczyst
48
Machnikowska, Anna (1969- ).. Prawo własności w Polsce w latach 1944-1981 : studium historycznoprawne / Anna Machnikowska. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.2/.4 Prawo rzeczowe. Prawo majątkowe. Prawo własności. Prawo pierwokupu. Księgi wieczyst
49
Strzelczyk, Ryszard (radca prawny). Prawo obrotu nieruchomościami / Ryszard Strzelczyk. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.2/.4 Prawo rzeczowe. Prawo majątkowe. Prawo własności. Prawo pierwokupu. Księgi wieczyst
50
Trzebiatowski, Marcin. Obligatory trade mark use and case-law : community and polish case-law studies / Marcin Trzebiatowski. 2010 BG( 1/ 0)

347.2/.4 Prawo rzeczowe. Prawo majątkowe. Prawo własności. Prawo pierwokupu. Księgi wieczyst
51

Nieruchomości : jak uzyskać uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości : licencje zawodowe w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, zarządzania nieruchomościami : u 2009 BG( 1/ 0)

347.2/.4 Prawo rzeczowe. Prawo majątkowe. Prawo własności. Prawo pierwokupu. Księgi wieczyst
52
Petraniuk, Juliusz. Odstąpienie od umowy w prawie cywilnym / Juliusz Seweryn Petraniuk. 2009 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.2/.4 Prawo rzeczowe. Prawo majątkowe. Prawo własności. Prawo pierwokupu. Księgi wieczyst
53
Sadowski, Adam (1962-2018).. Własność a użytkowanie gruntów rolnych : zarys tendencji rozwojowych / Adam Sadowski ; Uniwersytet w Białymstoku. 2009 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 10/ 0)
BWP( 2/ 0)
WIL( 1/ 0)

347.2/.4 Prawo rzeczowe. Prawo majątkowe. Prawo własności. Prawo pierwokupu. Księgi wieczyst
54
Bieliński, Arkadiusz K. Prawo cywilne - część ogólna : prawo rzeczowe / Arkadiusz Krzysztof Bieliński, Maciej Pannert. 2008 BG( 1/ 0)
BWP( 4/ 0)

347.2/.4 Prawo rzeczowe. Prawo majątkowe. Prawo własności. Prawo pierwokupu. Księgi wieczyst
55

Własność i kontrola w teorii i praktyce. Cz. 2 / pod red. Barbary Polszakiewicz i Jerzego Boehlke. 2008 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 1)
BWP( 1/ 0)

347.2/.4 Prawo rzeczowe. Prawo majątkowe. Prawo własności. Prawo pierwokupu. Księgi wieczyst
56
Michniewicz-Wanik, Krystyna. Mienie zabużańskie : prawne podstawy realizacji roszczeń / Krystyna Michniewicz-Wanik. 2008 BG( 1/ 0)

347.2/.4 Prawo rzeczowe. Prawo majątkowe. Prawo własności. Prawo pierwokupu. Księgi wieczyst
57

Własność i kontrola w teorii i praktyce. Cz. 1 / pod red. Barbary Polszakiewicz i Jerzego Boehlke. 2007 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

347.2/.4 Prawo rzeczowe. Prawo majątkowe. Prawo własności. Prawo pierwokupu. Księgi wieczyst
58
Dadańska, Katarzyna Anna. Prawo rzeczowe / Katarzyna Anna Dadańska. 2007 BG( 2/ 0)

347.2/.4 Prawo rzeczowe. Prawo majątkowe. Prawo własności. Prawo pierwokupu. Księgi wieczyst
59
Pieroń-Sznajder, Katarzyna. Jurysdykcja szczególna w zakresie zobowiązań umownych : (art. 5 pkt 1 rozporządzenia nr 44/2001 i art. 5 pkt 1 konwencji lugańskiej z 1988 r.) / Katarzyna Sznajder. 2007 BG( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.2/.4 Prawo rzeczowe. Prawo majątkowe. Prawo własności. Prawo pierwokupu. Księgi wieczyst
60
Sierocka, Iwona. Umowa zlecenie w systemie ubezpieczeń społecznych / Iwona Sierocka. 2007 BG( 3/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

347.2/.4 Prawo rzeczowe. Prawo majątkowe. Prawo własności. Prawo pierwokupu. Księgi wieczyst
61
Wierzbowski, Błażej Franciszek (1946- ).. Gospodarka nieruchomościami : podstawy prawne / Błażej Wierzbowski. 2007 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

347.2/.4 Prawo rzeczowe. Prawo majątkowe. Prawo własności. Prawo pierwokupu. Księgi wieczyst
62
Danilewicz, Marcin. Zabezpieczanie wierzytelności w obrocie gospodarczym : instrukcja obsługi / Marcin Danilewicz, Marcin Jaworski, Michał Stanis. 2006 BG( 1/ 0)

347.2/.4 Prawo rzeczowe. Prawo majątkowe. Prawo własności. Prawo pierwokupu. Księgi wieczyst
63
Doliwa, Adam (prawo). Zobowiązania / Adam Doliwa. 2006 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 8/ 0)

347.2/.4 Prawo rzeczowe. Prawo majątkowe. Prawo własności. Prawo pierwokupu. Księgi wieczyst
64
Mika, Iwona Beata (1972- ).. Sponsorowanie w radiu i telewizji / Iwona Beata Mika. 2006 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.2/.4 Prawo rzeczowe. Prawo majątkowe. Prawo własności. Prawo pierwokupu. Księgi wieczyst
65
Sychta, Katarzyna. Rehabilitacja osób represjonowanych w latach 1944-1956 za działalność na rzecz niepodległego państwa polskiego / Katarzyna Sychta. 2006 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.2/.4 Prawo rzeczowe. Prawo majątkowe. Prawo własności. Prawo pierwokupu. Księgi wieczyst
66
Truszkiewicz, Zygmunt (1957- ).. Użytkowanie wieczyste : zagadnienia konstrukcyjne / Zygmunt Truszkiewicz. 2006 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

347.2/.4 Prawo rzeczowe. Prawo majątkowe. Prawo własności. Prawo pierwokupu. Księgi wieczyst
67
Bednarek, Małgorzata (1961- ).. Wzorce umów w prawie polskim / Małgorzata Bednarek. 2005 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.2/.4 Prawo rzeczowe. Prawo majątkowe. Prawo własności. Prawo pierwokupu. Księgi wieczyst
68

Dobra kultury i problemy własności : doświadczenia Europy Środkowej po 1989 roku / pod redakcją Grażyny Czubek i Piotra Kosiewskiego. 2005 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.2/.4 Prawo rzeczowe. Prawo majątkowe. Prawo własności. Prawo pierwokupu. Księgi wieczyst
69
Grzebyk, Piotr. Kazusy z części ogólnej zobowiązań z rozwiązaniami / Piotr Grzebyk, Marcin Stanisław Tofel. 2005 BG( 1/ 0)

347.2/.4 Prawo rzeczowe. Prawo majątkowe. Prawo własności. Prawo pierwokupu. Księgi wieczyst
70
Janiszewska, Beata (prawo). Koncepcje dobrej wiary w przepisach prawa rzeczowego : zasiedzenie nieruchomości, roszczenie o wykup gruntu / Beata Janiszewska. 2005 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.2/.4 Prawo rzeczowe. Prawo majątkowe. Prawo własności. Prawo pierwokupu. Księgi wieczyst
71

Windykacja wierzytelności w obrocie gospodarczym : poradnik dla wierzycieli z wzorami czynności prawnych oraz pism procesowych / Barbara Jasinkiewicz [et al.]. 2005 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.2/.4 Prawo rzeczowe. Prawo majątkowe. Prawo własności. Prawo pierwokupu. Księgi wieczyst
72
Szachułowicz, Jan (1929-2010).. Gospodarka nieruchomościami / Jan Szachułowicz. 2005 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

347.2/.4 Prawo rzeczowe. Prawo majątkowe. Prawo własności. Prawo pierwokupu. Księgi wieczyst
73

Nieruchomości : zagadnienia prawne / pod red. Heleny Kisilowskiej ; [poszczególne rozdz. oprac. Aleksandra Bielecka-Dobroczek et al.]. 2004 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

347.2/.4 Prawo rzeczowe. Prawo majątkowe. Prawo własności. Prawo pierwokupu. Księgi wieczyst
74
Myczkowski, Lesław (1926-2019). Prawo spółdzielcze i mieszkaniowe : suplement / Lesław Myczkowski. 2004 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.2/.4 Prawo rzeczowe. Prawo majątkowe. Prawo własności. Prawo pierwokupu. Księgi wieczyst
75

Almanach polskiego rynku nieruchomości / [red. Tomasz Błeszyński, Zbigniew Kubiński]. 2003 BG( 1/ 0)

347.2/.4 Prawo rzeczowe. Prawo majątkowe. Prawo własności. Prawo pierwokupu. Księgi wieczyst
76

Dochodzenie należności / red. Fryderyk Zoll ; aut. Michał Brożyna [et al.]. 2003 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.2/.4 Prawo rzeczowe. Prawo majątkowe. Prawo własności. Prawo pierwokupu. Księgi wieczyst
77
Gawlik, Zdzisław. Podstawy prawa cywilnego : zobowiązania : część ogólna / Zdzisław Gawlik, Janusz Gajda ; pod red. Sylwestra Wójcika. 2003 BG( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.2/.4 Prawo rzeczowe. Prawo majątkowe. Prawo własności. Prawo pierwokupu. Księgi wieczyst
78
Soiński, Kamil. Prawo cywilne - zobowiązania : testy, kazusy, tablice / Kamil Soiński, Jacek Toczkowski. 2003 BG( 1/ 0)

347.2/.4 Prawo rzeczowe. Prawo majątkowe. Prawo własności. Prawo pierwokupu. Księgi wieczyst
79
Tertelis, Maciej. Umowa o zarządzanie nieruchomością : usprawnienie zarządzania, nieruchomości komunalne, wspólnoty mieszkaniowe, wzory umów / Maciej Tertelis. 2003 BG( 1/ 0)

347.2/.4 Prawo rzeczowe. Prawo majątkowe. Prawo własności. Prawo pierwokupu. Księgi wieczyst
80
Borkowski, Piotr (prawo). Wpisy do ksiąg wieczystych / Piotr Borkowski, Jarosław Trześniewski-Kwiecień. 2002 BG( 1/ 0)

347.2/.4 Prawo rzeczowe. Prawo majątkowe. Prawo własności. Prawo pierwokupu. Księgi wieczyst
81
Czachórski, Witold (1915-1995).. Zobowiązania : zarys wykładu / Witold Czachórski ; [uzup.] Adam Brzozowski, Marek Safjan, Elżbieta Skowrońska-Bocian. 2002 BG( 4/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 3/ 0)

347.2/.4 Prawo rzeczowe. Prawo majątkowe. Prawo własności. Prawo pierwokupu. Księgi wieczyst
82
Myczkowski, Lesław (1926-2019). Prawo spółdzielcze i mieszkaniowe : wzory pism z prawa materialnego i procesowego z objaśnieniami oraz CD / Lesław Myczkowski ; przy współpr. Marcina Jędrzejczyka. 2002 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.2/.4 Prawo rzeczowe. Prawo majątkowe. Prawo własności. Prawo pierwokupu. Księgi wieczyst
83
Szachułowicz, Jan (1929-2010).. Gospodarka nieruchomościami : komentarz / Jan Szachułowicz, Małgorzata Krassowska, Anna Łukaszewska. 2002 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.2/.4 Prawo rzeczowe. Prawo majątkowe. Prawo własności. Prawo pierwokupu. Księgi wieczyst
84

Rola katastru fiskalnego w systemie opodatkowania nieruchomości : materiały z seminarium zorganizowanego przez Ministerstwo Finansów i Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, 30-31 maja 200 2001 BG( 3/ 0)
BWP( 3/ 0)

347.2/.4 Prawo rzeczowe. Prawo majątkowe. Prawo własności. Prawo pierwokupu. Księgi wieczyst
85
Hopfer, Andrzej (1933- ).. Rzeczoznawstwo majątkowe w Polsce i w wybranych krajach europejskich / Andrzej Hopfer, Sabina Źróbek. 2001 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.2/.4 Prawo rzeczowe. Prawo majątkowe. Prawo własności. Prawo pierwokupu. Księgi wieczyst
86

Komentarz do ustawy o gospodarce nieruchomościami. T. 2, (Działy III-VII ustawy) / Gerard Bieniek [et al.] ; pod red. Gerarda Bieńka. 2000 BG( 1/ 0)

347.2/.4 Prawo rzeczowe. Prawo majątkowe. Prawo własności. Prawo pierwokupu. Księgi wieczyst
87

Komentarz do ustawy o gospodarce nieruchomościami. T. 1, (Działy I i II ustawy) / Gerard Bieniek [et al.] ; pod red. Gerarda Bieńka. 2000 BG( 1/ 0)

347.2/.4 Prawo rzeczowe. Prawo majątkowe. Prawo własności. Prawo pierwokupu. Księgi wieczyst
88
Bogudziński, Jacek. Wzory umów i pism : dwujęzyczne wydanie polsko-angielskie : wzory umów i pism w obrocie prawnym z dyskietką = Compendium of legal templates : bilingual Polish-English edition / Jacek Bogudziń 2000 BG( 1/ 0)

347.2/.4 Prawo rzeczowe. Prawo majątkowe. Prawo własności. Prawo pierwokupu. Księgi wieczyst
89
Durzyńska, Magdalena. Podziały, rozgraniczenia i scalenia nieruchomości / Magdalena Durzyńska. 2000 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.2/.4 Prawo rzeczowe. Prawo majątkowe. Prawo własności. Prawo pierwokupu. Księgi wieczyst
90
Górecki, Jacek. Umowne prawo pierwokupu / Jacek Górecki. 2000 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.2/.4 Prawo rzeczowe. Prawo majątkowe. Prawo własności. Prawo pierwokupu. Księgi wieczyst
91
Rudnicki, Stanisław (1926-2012).. Komentarz do ustawy o księgach wieczystych i hipotece / Stanisław Rudnicki. 2000 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

347.2/.4 Prawo rzeczowe. Prawo majątkowe. Prawo własności. Prawo pierwokupu. Księgi wieczyst
92
Szachułowicz, Jan (1929-2010).. Własność publiczna : powstanie, przekształcanie, funkcje, zarządzanie / Jan Szachułowicz. 2000 BG( 1/ 0)
BWP( 3/ 0)

347.2/.4 Prawo rzeczowe. Prawo majątkowe. Prawo własności. Prawo pierwokupu. Księgi wieczyst
93
Walczewski, Henryk. Prawo nieruchomości dla zarządców : podręcznik dla przystępujących do egzaminu licencyjnego / Henryk Walczewski. 2000 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

347.2/.4 Prawo rzeczowe. Prawo majątkowe. Prawo własności. Prawo pierwokupu. Księgi wieczyst
94

Sbornik dogovorov : sostavlen na osnove novogo Graždanskogo kodeksa Rossijskoj Federacii /c [avtory i sostaviteli : Dolženko A. N. et al.]. 1999 BG( 1/ 0)

347.2/.4 Prawo rzeczowe. Prawo majątkowe. Prawo własności. Prawo pierwokupu. Księgi wieczyst
95
Raciborski, Jerzy. Usługi turystyczne : przepisy i komentarz / Jerzy Raciborski. 1999 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

347.2/.4 Prawo rzeczowe. Prawo majątkowe. Prawo własności. Prawo pierwokupu. Księgi wieczyst
96
Soiński, Kamil. Kazusy z części szczegółowej prawa zobowiązań z rozwiązaniami / Kamil Soiński i Jacek Toczkowski. 1999 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.2/.4 Prawo rzeczowe. Prawo majątkowe. Prawo własności. Prawo pierwokupu. Księgi wieczyst
97
Stecki, Leopold (1927- ).. Leasing / Leopold Stecki. 1999 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.2/.4 Prawo rzeczowe. Prawo majątkowe. Prawo własności. Prawo pierwokupu. Księgi wieczyst
98
Szpunar, Adam (1913-2002).. Zadośćuczynienie za szkodę niemajątkową / Adam Szpunar. 1999 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.2/.4 Prawo rzeczowe. Prawo majątkowe. Prawo własności. Prawo pierwokupu. Księgi wieczyst
99
Wiśniewski, Tadeusz (1945- ).. Prawo zatrzymania w kodeksie cywilnym / Tadeusz Wiśniewski. 1999 BG( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.2/.4 Prawo rzeczowe. Prawo majątkowe. Prawo własności. Prawo pierwokupu. Księgi wieczyst

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego