Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "347*094.4*" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 32 z 32 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1

KC, KRO - Kodeks cywilny, kodeks rodzinny i opiekuńczy / [wydawca: Aneta Flisek]. 2015 BG( 1/ 0)

347(094.4) Kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego
2

50 lat kodeksu cywilnego : perspektywy rekodyfikacji / redakcja naukowa Piotr Stec, Mariusz Załucki. 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347(094.4) Kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego
3

Ustawa o prawach konsumenta Kodeks cywilny (wyciąg) : komentarz / red. Berenika Kaczmarek-Templin, Piotr Stec, Dariusz Szostek ; autorzy: Jarosław R. Antoniuk [et al.]. 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347(094.4) Kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego
4

Prawo cywilne : zbiór przepisów : kodeks cywilny tekst jednolity, kodeks rodzinny i opiekuńczy, księgi wieczyste i hipoteka, kodeks postępowania cywilnego tekst jednolity, koszty sądowe w sp 2014 BG( 1/ 0)

347(094.4) Kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego
5
Piaskowska, Olga Maria. Kodeks postępowania cywilnego : wybór orzecznictwa / Olga Maria Piaskowska. 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347(094.4) Kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego
6

Zbiór cywilny / [oprac. red. Małgorzata Stańczak]. 2013 BG( 1/ 0)

347(094.4) Kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego
7

Kodeks cywilny / [tyt. do art. oprac. Robert Stępień ; oprac. red. Małgorzata Stańczak]. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347(094.4) Kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego
8
Szokalska, Agnieszka. Kodeks postępowania cywilnego / Agnieszka Szokalska. 2013 BG( 2/ 0)

347(094.4) Kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego
9

Kodeks cywilny i inne akty prawne : teksty jednolite / wraz z wprow. Zbigniewa Radwańskiego oraz z indeksem rzeczowym ; [red. Aneta Flisek]. 2012 BG( 1/ 0)

347(094.4) Kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego
10

Kodeks postępowania cywilnego / [wyd. Magdalena Przek-Ślesicka; red. prowadzący: Roman Rudnik ; oprac. red. Ilona Iwko, Dorota Wiśniewska]. 2012 BG( 1/ 0)

347(094.4) Kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego
11
Bronny, Piotr. Czytanie wyroków i orzeczeń : kodeks cywilny / Piotr Bronny. 2010 BG( 1/ 0)

347(094.4) Kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego
12

Kodeks cywilny wraz z indeksem rzeczowym / [red.: Aneta Flisek]. 2010 BG( 1/ 0)

347(094.4) Kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego
13
Szokalska, Agnieszka. Kodeks postępowania cywilnego / Agnieszka Szokalska. 2009 BG( 1/ 0)

347(094.4) Kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego
14

Kodeks Napoleona, Kodeks cywilny Królestwa Polskiego, Kodeks zobowiązań i inne przepisy obowiązujące w województwach centralnych / wstępem opatrzył Andrzej Mączyński. 2008 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

347(094.4) Kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego
15

Kodeks cywilny, rodzinny i opiekuńczy / [oprac. merytoryczne Lech Krzyżanowski]. 2001 BG( 1/ 0)

347(094.4) Kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego
16

Kodeks postępowania cywilnego : po nowelizacji z maja 2000 : [tekst kodeksu, skorowidz przedmiotowy] / wprow. Tadeusz Ereciński. 2000 BG( 3/ 0)
BWP( 1/ 0)

347(094.4) Kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego
17

Kodeks postępowania cywilnego i inne teksty prawne : teksty jednolite / wraz z wprow. Marii Jędrzejewskiej oraz z indeksem rzeczowym. 2000 BG( 3/ 0)

347(094.4) Kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego
18

Kodeks postępowania cywilnego wraz z indeksem rzeczowym / [red. Anna Tenerowicz]. 2000 BG( 1/ 0)

347(094.4) Kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego
19

Komentarz do kodeksu cywilnego. Ks. 3, Zobowiązania. Gerard Bieniek [et al.] ; pod red. G. Bieńka. 1999 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347(094.4) Kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego
20

Komentarz do kodeksu cywilnego. Ks. 3, Zobowiązania. Gerard Bieniek [et al.] ; pod red. G. Bieńka. 1999 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347(094.4) Kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego
21
Dmowski, Stanisław (1926- ).. Komentarz do kodeksu cywilnego. Ks. 1, Część ogólna / Stanisław Dmowski, Stanisław Rudnicki. 1999 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347(094.4) Kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego
22
Ereciński, Tadeusz (1946- ).. Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego. Cz. 1 T. 2, Postępowanie rozpoznawcze / Tadeusz Ereciński, Jacek Gudowski ; pod red. Tadeusza Erecińskiego. 1999 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347(094.4) Kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego
23
Ereciński, Tadeusz (1946- ).. Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego. Cz. 1 T. 1 Postępowanie rozpoznawcze / Tadeusz Ereciński, Jacek Gudowski, Maria Jędrzejewska ; pod red. Tadeusza Erecińskiego. 1999 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347(094.4) Kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego
24
Rudnicki, Stanisław (1926-2012).. Komentarz do kodeksu cywilnego. Ks. 2, Własność i inne prawa rzeczowe / Stanisław Rudnicki. 1999 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347(094.4) Kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego
25
Skowrońska-Bocian, Elżbieta. Komentarz do kodeksu cywilnego. Ks. 4, Spadki / Elżbieta Skowrońska-Bocian. 1999 BG( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)

347(094.4) Kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego
26

Kodeks cywilny : komentarz. T. 2 / red. Krzysztof Pietrzykowski ; aut.: Zbigniew Banaszczyk [et al.]. 1998 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347(094.4) Kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego
27

Kodeks postępowania cywilnego z orzecznictwem. [T.] 2 / oprac. Zbigniew Koźma, Mirosław Ożóg. 1997 BG( 1/ 0)

347(094.4) Kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego
28

Kodeks postępowania cywilnego z orzecznictwem. [T.] 1 / oprac. Zbigniew Koźma, Mirosław Ożóg. 1997 BG( 1/ 0)

347(094.4) Kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego
29

Kodeks cywilny z orzecznictwem. 2 / oprac. Zbigniew Koźma, Mirosław Ożóg. 1997 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347(094.4) Kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego
30

Kodeks cywilny z orzecznictwem. 1 / oprac. Zbigniew Koźma, Mirosław Ożóg. 1997 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347(094.4) Kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego
31

Kodeks postępowania cywilnego : komentarz. T. 2 / red. Kazimierz Piasecki ; aut. Anna Barańska [et al.]. 1997 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347(094.4) Kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego
32
Dalka, Sławomir (1925-2008).. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne : komentarz do części drugiej kodeksu postępowania cywilnego / Sławomir Dalka, Józef Rodziewicz. 1994 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

347(094.4) Kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia realizuje zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego