Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "346" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 127 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Etel, Maciej. Autor Prawo przedsiębiorców : przegląd problematyki / Maciej Etel. 2020 BG( 3/ 1)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 16/ 1)

346 Prawo gospodarcze. Prawo kierowania gospodarką przez państwo. Zobowiązania i umowy gospod
2

Polskie prawo antymonopolowe : zarys wykładu / redakcja naukowa Cezary Banasiński ; poszczególne rozdziały napisali Cezary Banasiński, Fabian Elżanowski, Tomasz Krzyżewski, Monika Bychowska 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 4/ 0)

346 Prawo gospodarcze. Prawo kierowania gospodarką przez państwo. Zobowiązania i umowy gospod
3
Łaganowska, Zuzanna. Autor Prawno-administracyjne aspekty dostępu telekomunikacyjnego / Zuzanna Łaganowska. 2017 BG( 1/ 0)

346 Prawo gospodarcze. Prawo kierowania gospodarką przez państwo. Zobowiązania i umowy gospod
4
Sobolewski, Mateusz. Autor Prawo konsumenckie a ustrój gospodarczy państwa / autor: Mateusz Sobolewski. 2017 BG( 2/ 0)

346 Prawo gospodarcze. Prawo kierowania gospodarką przez państwo. Zobowiązania i umowy gospod
5
Taczanowski, Maciej. Prawo żywnościowe / Maciej Taczanowski. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

346 Prawo gospodarcze. Prawo kierowania gospodarką przez państwo. Zobowiązania i umowy gospod
6
Bagan-Kurluta, Katarzyna. Prawo gospodarcze prywatne / redaktorzy Teresa Mróz, Mirosław Stec ; autorzy Katarzyna Bagan-Kurluta, Elżbieta Bieniek-Koronkiewicz, Adam Doliwa, Agnieszka Malarewicz-Jakubów, Teresa Mróz, Mi 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 2/ 1)

346 Prawo gospodarcze. Prawo kierowania gospodarką przez państwo. Zobowiązania i umowy gospod
7
Dynowski, Piotr (prawo). Poradnik prawny dla e-biznesu / Piotr Dynowski, Izabela Kowalczuk-Pakuła, Grzegorz Pacek. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

346 Prawo gospodarcze. Prawo kierowania gospodarką przez państwo. Zobowiązania i umowy gospod
8
Gruszczyński, Łukasz. Prawo międzynarodowe gospodarcze / Łukasz Gruszczyński, Marcin Menkes, Łucja Nowak. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

346 Prawo gospodarcze. Prawo kierowania gospodarką przez państwo. Zobowiązania i umowy gospod
9
Benduch, Dorota. Prawo gospodarcze dla ekonomistów / redakcja naukowa Antoni Witosz, Aleksander Jerzy Witosz ; autorzy Dorota Benduch, Borys Budka, Marzena Czarnecka, Ewa Janik, Adam Koczyk, Michał Kuźnik, Alek 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

346 Prawo gospodarcze. Prawo kierowania gospodarką przez państwo. Zobowiązania i umowy gospod
10
Blicharz, Rafał (1975- ). Autor Redaktor Publiczne prawo gospodarcze : zarys wykładu / redakcja naukowa Rafał Blicharz ; autorzy: Rafał Blicharz, Anna Dyląg, Anna Hołda-Wydrzyńska, Katarzyna Jaworek, Michał Kania, Anna Lichosik, M 2015 BG( 6/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 2/ 1)

346 Prawo gospodarcze. Prawo kierowania gospodarką przez państwo. Zobowiązania i umowy gospod
11
Gnela, Bogusława. Prawne aspekty jakości towarów / redakcja naukowa Bogusława Gnela, Jolanta Loranc-Borkowska ; autorzy: Bogusława Gnela, Jolanta Loranc-Borkowska, Paweł Dąbek, Piotr Kukuryk, Jacek Lachner, A 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

346 Prawo gospodarcze. Prawo kierowania gospodarką przez państwo. Zobowiązania i umowy gospod
12
Miśko, Tomasz (1982- ).. Publiczne prawo gospodarcze / autorzy Tomasz Miśko, Łukasz Mroczyński-Szmaj, Jan Olszewski, Beata Sagan, Roman Uliasz, Dominika Wapińska ; redaktor Jan Olszewski. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 4/ 2)

346 Prawo gospodarcze. Prawo kierowania gospodarką przez państwo. Zobowiązania i umowy gospod
13
Płucienik, Aleksandra. Ustawa o prawach konsumenta : umowy zawierane przez internet : praktyczny komentarz / Aleksandra Płucienik, Michał Kluska ; pod red. Grzegorza Wanio. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

346 Prawo gospodarcze. Prawo kierowania gospodarką przez państwo. Zobowiązania i umowy gospod
14
Poniewierka, Wiktor. Prawo celne : komentarz / Wiktor Poniewierka. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

346 Prawo gospodarcze. Prawo kierowania gospodarką przez państwo. Zobowiązania i umowy gospod
15
Powałowski, Andrzej. Prawo ochrony konkurencji / Andrzej Powałowski. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

346 Prawo gospodarcze. Prawo kierowania gospodarką przez państwo. Zobowiązania i umowy gospod
16
Ablewicz, Joanna. Istota wolności gospodarczej w ujęciu filozoficznoprawnym / Joanna Ablewicz. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

346 Prawo gospodarcze. Prawo kierowania gospodarką przez państwo. Zobowiązania i umowy gospod
17
Bandarzewski, Kazimierz. Samorząd gospodarczy w prawie polskim : studium prawne / Kazimierz Bandarzewski. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

346 Prawo gospodarcze. Prawo kierowania gospodarką przez państwo. Zobowiązania i umowy gospod
18
Brzeziński, Piotr (prawo). Nowela listopadowa prawa telekomunikacyjnego / Piotr Brzeziński, Zbigniew Czarnik, Zuzanna Łaganowska, Arwid Mednis, Stanisław Piątek, Maciej Rogalski, Marlena Wach. 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

346 Prawo gospodarcze. Prawo kierowania gospodarką przez państwo. Zobowiązania i umowy gospod
19
Cempura, Aleksandra. Metodyka sporządzania umów gospodarczych / Aleksandra Cempura, Anna Kasolik. 2014 BG( 1/ 0)

346 Prawo gospodarcze. Prawo kierowania gospodarką przez państwo. Zobowiązania i umowy gospod
20
Etel, Maciej. Undertaking, conducting and terminating economic activity in Poland / Maciej Etel. 2014 BG( 3/ 0)
BWP( 3/ 0)
WIL( 2/ 0)

346 Prawo gospodarcze. Prawo kierowania gospodarką przez państwo. Zobowiązania i umowy gospod
21
Kosikowski, Cezary (1942- ).. Nowe prawo działalności gospodarczej / Cezary Kosikowski, Maciej Etel. 2014 BG( 4/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 3/ 0)

346 Prawo gospodarcze. Prawo kierowania gospodarką przez państwo. Zobowiązania i umowy gospod
22
Kowalczyk, Stanisław (1956- ).. Prawo czystej żywności : od Kodeksu Hammurabiego do Codex Alimentarius / Stanisław Kowalczyk. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BIC( 5/ 0)

346 Prawo gospodarcze. Prawo kierowania gospodarką przez państwo. Zobowiązania i umowy gospod
23
Okła-Anuszewska, Marzena. Wybrane umowy w sprawach gospodarczych z objaśnieniami / Marzena Okła-Anuszewska. 2014 BG( 1/ 0)

346 Prawo gospodarcze. Prawo kierowania gospodarką przez państwo. Zobowiązania i umowy gospod
24

Prawo gospodarcze : zagadnienia administracyjnoprawne / Cezary Banasiński [et al.] ; pod red. Hanny Gronkiewicz-Waltz i Marka Wierzbowskiego. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

346 Prawo gospodarcze. Prawo kierowania gospodarką przez państwo. Zobowiązania i umowy gospod
25

Mniej prawa w działalności gospodarczej : mit czy rzeczywistość ? : materiały z konferencji z 28 i 29 września 2011, która odbyła się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warsza 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

346 Prawo gospodarcze. Prawo kierowania gospodarką przez państwo. Zobowiązania i umowy gospod
26
Hoc, Stanisław. Prawo administracyjne gospodarcze : wybrane zagadnienia / Stanisław Hoc. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

346 Prawo gospodarcze. Prawo kierowania gospodarką przez państwo. Zobowiązania i umowy gospod
27

Umowy w obrocie gospodarczym / red. nauk. Andrzej Koch, Jacek Napierała ; [aut.] Maciej Gutowski [et al.]. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

346 Prawo gospodarcze. Prawo kierowania gospodarką przez państwo. Zobowiązania i umowy gospod
28
Olszewski, Jan (1960- ).. Prawo gospodarcze : kompendium / redaktor Jan Olszewski ; autorzy Jan Olszewski, Tomasz Miśko, Łukasz Mroczyński-Szmaj, Beata Sagan, Dominika Wapińska, Jakub Sznajder, Roman Uliasz. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)
WIL( 2/ 0)

346 Prawo gospodarcze. Prawo kierowania gospodarką przez państwo. Zobowiązania i umowy gospod
29
Piszcz, Anna (prawo). Sankcje w polskim prawie antymonopolowym / Anna Piszcz. 2013 BG( 4/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 4/ 0)

346 Prawo gospodarcze. Prawo kierowania gospodarką przez państwo. Zobowiązania i umowy gospod
30
Snażyk, Zofia. Publiczne prawo gospodarcze / Zofia Snażyk, Adam Szafrański. 2013 BG( 1/ 0)

346 Prawo gospodarcze. Prawo kierowania gospodarką przez państwo. Zobowiązania i umowy gospod
31
Żurawik, Artur. Interes publiczny w prawie gospodarczym / Artur Żurawik. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

346 Prawo gospodarcze. Prawo kierowania gospodarką przez państwo. Zobowiązania i umowy gospod
32

Państwo a gospodarka / red. A. Brzezińska-Rawa, H. Nowicki. 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

346 Prawo gospodarcze. Prawo kierowania gospodarką przez państwo. Zobowiązania i umowy gospod
33
Etel, Maciej. Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej oraz w orzecznictwie sądowym / Maciej Etel. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 4/ 0)

346 Prawo gospodarcze. Prawo kierowania gospodarką przez państwo. Zobowiązania i umowy gospod
34
Michniewicz, Grzegorz. Prawo w działalności gospodarczej / Grzegorz Michniewicz. 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

346 Prawo gospodarcze. Prawo kierowania gospodarką przez państwo. Zobowiązania i umowy gospod
35
Ozimek, Irena. Ochrona konsumentów korzystających z usług : wybrane zagadnienia / Irena Ozimek. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

346 Prawo gospodarcze. Prawo kierowania gospodarką przez państwo. Zobowiązania i umowy gospod
36

Prawo gospodarcze publiczne / red. Andrzej Powałowski ; aut. Agnieszka Balmas [et al.]. 2012 BG( 1/ 0)

346 Prawo gospodarcze. Prawo kierowania gospodarką przez państwo. Zobowiązania i umowy gospod
37
Snażyk, Zofia. Publiczne prawo gospodarcze / Zofia Snażyk, Adam Szafrański. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

346 Prawo gospodarcze. Prawo kierowania gospodarką przez państwo. Zobowiązania i umowy gospod
38
Horosz, Piotr. Komercjalizacja szpitali i jej skutki w świetle przepisów polskiego prawa gospodarczego / Piotr Horosz. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

346 Prawo gospodarcze. Prawo kierowania gospodarką przez państwo. Zobowiązania i umowy gospod
39

Umowy w obrocie gospodarczym / pod red. Andrzeja Kocha, Jacka Napierały ; [poszczeg. rozdz. napisali Adam Olejniczak et al.]. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

346 Prawo gospodarcze. Prawo kierowania gospodarką przez państwo. Zobowiązania i umowy gospod
40

Prawo bilansowe a prawo podatkowe / pod red. Bronisława Micherdy. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

346 Prawo gospodarcze. Prawo kierowania gospodarką przez państwo. Zobowiązania i umowy gospod
41
Ślęzak, Piotr. Wybrane zagadnienia prawa do firmy / Piotr Ślęzak. 2011 BG( 2/ 0)

346 Prawo gospodarcze. Prawo kierowania gospodarką przez państwo. Zobowiązania i umowy gospod
42
Ablewicz, Joanna. Prawo gospodarcze publiczne / Joanna Ablewicz. 2010 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

346 Prawo gospodarcze. Prawo kierowania gospodarką przez państwo. Zobowiązania i umowy gospod
43
Kosikowski, Cezary (1942- ).. Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej / Cezary Kosikowski. 2010 BG( 3/ 1)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 6/ 1)
CDE( 1/ 0)

346 Prawo gospodarcze. Prawo kierowania gospodarką przez państwo. Zobowiązania i umowy gospod
44
Kwiecień, Sebastian (1979- ).. Polskie prawo przemysłowe 1927-1939 / Sebastian Kwiecień ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

346 Prawo gospodarcze. Prawo kierowania gospodarką przez państwo. Zobowiązania i umowy gospod
45

Newralgiczne aspekty współczesnych relacji między człowiekiem a biznesem / red. Kinga Machowicz ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

346 Prawo gospodarcze. Prawo kierowania gospodarką przez państwo. Zobowiązania i umowy gospod
46
Piotrowski, Mariusz (prawo). Ćwiczenia z prawa przedsiębiorstw / Mariusz Piotrowski. 2010 BG( 1/ 0)

346 Prawo gospodarcze. Prawo kierowania gospodarką przez państwo. Zobowiązania i umowy gospod
47

Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa. Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. z komentarzem / komentarz Marcin Michał Wiszowaty ; ujednolicony tekst ustawy Biuro Legislacyjne Kancelarii S 2010 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

346 Prawo gospodarcze. Prawo kierowania gospodarką przez państwo. Zobowiązania i umowy gospod
48

Prawo gospodarcze prywatne / red. Teresa Mróz, Mirosław Stec ; aut.: Katarzyna Bogan[!]-Kurluta [et al.]. 2009 BG( 3/ 0)
BWP( 3/ 0)

346 Prawo gospodarcze. Prawo kierowania gospodarką przez państwo. Zobowiązania i umowy gospod
49

Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Gospodarka. 2009 BG( 1/ 0)

346 Prawo gospodarcze. Prawo kierowania gospodarką przez państwo. Zobowiązania i umowy gospod
50
Hajos-Iwańska, Agnieszka. Prawo gospodarcze : kazusy / Agnieszka Hajos-Iwańska, Jacek Kołacz, Marta Lampart. 2009 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

346 Prawo gospodarcze. Prawo kierowania gospodarką przez państwo. Zobowiązania i umowy gospod
51
Hoc, Stanisław. Prawo administracyjne gospodarcze : wybrane zagadnienia / Stanisław Hoc. 2009 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

346 Prawo gospodarcze. Prawo kierowania gospodarką przez państwo. Zobowiązania i umowy gospod
52
Horosz, Piotr. Prawne podstawy przedsiębiorczości / red. Piotr Horosz ; Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk. 2009 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

346 Prawo gospodarcze. Prawo kierowania gospodarką przez państwo. Zobowiązania i umowy gospod
53
Jankowska, Agnieszka (przedsiębiorczość). Dopuszczalność pomocy publicznej : uregulowania wspólnotowe i krajowe / Agnieszka Jankowska, Mirosław Marek. 2009 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 1)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

346 Prawo gospodarcze. Prawo kierowania gospodarką przez państwo. Zobowiązania i umowy gospod
54
Kubiak, Rafał. Prawo dewizowe / Rafał Kubiak. 2009 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

346 Prawo gospodarcze. Prawo kierowania gospodarką przez państwo. Zobowiązania i umowy gospod
55
Malarewicz, Agnieszka. Autor Konsument a reklama : studium cywilnoprawne / Agnieszka Malarewicz. 2009 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 2/ 1)

346 Prawo gospodarcze. Prawo kierowania gospodarką przez państwo. Zobowiązania i umowy gospod
56
Strzyczkowski, Kazimierz. Prawo gospodarcze publiczne / Kazimierz Strzyczkowski. 2009 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 3/ 0)

346 Prawo gospodarcze. Prawo kierowania gospodarką przez państwo. Zobowiązania i umowy gospod
57

Zasady prowadzenia polityki rozwoju : Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. z komentarzem / komentarz Konrad Borowicz ; tekst ustawy Biuro Legislacyjne Kancelarii Sejmu. 2008 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

346 Prawo gospodarcze. Prawo kierowania gospodarką przez państwo. Zobowiązania i umowy gospod
58
Fojcik-Mastalska, Eugenia (1943- ).. Prawo dewizowe / Eugenia Fojcik-Mastalska. 2008 BG( 1/ 0)

346 Prawo gospodarcze. Prawo kierowania gospodarką przez państwo. Zobowiązania i umowy gospod
59
Kosacka-Olszewska, Dorota. Leksykon działalności gospodarczej 2008 / Dorota Kosacka-Łędzewicz, Bogdan Olszewski. 2008 BG( 1/ 0)

346 Prawo gospodarcze. Prawo kierowania gospodarką przez państwo. Zobowiązania i umowy gospod
60
Miaskowska, Katarzyna. Prawo publiczne gospodarcze : testy - kazusy - tablice / Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Renata Maria Pal. 2008 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

346 Prawo gospodarcze. Prawo kierowania gospodarką przez państwo. Zobowiązania i umowy gospod
61
Michalak, Arkadiusz (1978- ).. Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym : komentarz / Arkadiusz Michalak. 2008 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

346 Prawo gospodarcze. Prawo kierowania gospodarką przez państwo. Zobowiązania i umowy gospod
62
Nestoruk, Igor B. Prawo konkurencji : testy, kazusy, tablice / Igor B. Nestoruk. 2008 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

346 Prawo gospodarcze. Prawo kierowania gospodarką przez państwo. Zobowiązania i umowy gospod
63

Umowy w obrocie gospodarczym : testy, kazusy, tablice / Szymon Pszczółka [et al.]. 2008 BG( 2/ 0)
BWP( 3/ 0)

346 Prawo gospodarcze. Prawo kierowania gospodarką przez państwo. Zobowiązania i umowy gospod
64
Wiszowaty, Marcin Michał (1976- ).. Regulacja prawna lobbingu na świecie : historia, elementy, stan obecny / Marcin Michał Wiszowaty. 2008 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
WIL( 2/ 0)

346 Prawo gospodarcze. Prawo kierowania gospodarką przez państwo. Zobowiązania i umowy gospod
65
Habdas, Magdalena. Przedsiębiorstwo jako przedmiot stosunków prawnorzeczowych / Magdalena Habdas. 2007 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

346 Prawo gospodarcze. Prawo kierowania gospodarką przez państwo. Zobowiązania i umowy gospod
66
Kałka, Marzenna. Wspólnotowy kodeks celny / Marzenna Kałka, Urszula Ksieniewicz. 2007 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

346 Prawo gospodarcze. Prawo kierowania gospodarką przez państwo. Zobowiązania i umowy gospod
67
Baranowska, Wiesława. Ustawa o służbie celnej : wybór tekstów źródłowych / wybór i oprac. Wiesława Baranowska ; Wyższa Szkoła Cła i Logistyki. 2006 BG( 1/ 0)

346 Prawo gospodarcze. Prawo kierowania gospodarką przez państwo. Zobowiązania i umowy gospod
68

Prawo konsumenckie i inne teksty prawne : teksty jednolite / wraz z wprowadzeniem Ewy Łętowskiej oraz z indeksem rzeczowym ; [red. Barbara Porzecka]. 2006 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

346 Prawo gospodarcze. Prawo kierowania gospodarką przez państwo. Zobowiązania i umowy gospod
69
Piątek, Stanisław (1951- ).. Prawo telekomunikacyjne : suplement : komentarz / Stanisław Piątek. 2006 BG( 1/ 0)

346 Prawo gospodarcze. Prawo kierowania gospodarką przez państwo. Zobowiązania i umowy gospod
70

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji : komentarz / red. Janusz Szwaja ; aut. Andrzej Jakubecki [et al.]. 2006 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

346 Prawo gospodarcze. Prawo kierowania gospodarką przez państwo. Zobowiązania i umowy gospod
71

Konferencja naukowa: "Konstytucyjne zasady wolności działalności gospodarczej oraz wynikające z niej zasady swobody umów" zorganizowana 25 maja 2005 r. przez Rzecznika Praw Obywatelskich i Ko 2006 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

346 Prawo gospodarcze. Prawo kierowania gospodarką przez państwo. Zobowiązania i umowy gospod
72

Powiadomienie o produkcie, który nie jest bezpieczny : przewodnik dla przedsiębiorców / Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 2006 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

346 Prawo gospodarcze. Prawo kierowania gospodarką przez państwo. Zobowiązania i umowy gospod
73
Draniewicz, Bartosz. Gospodarowanie odpadami i opakowaniami - opłaty : komentarz / Bartosz Draniewicz. 2005 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

346 Prawo gospodarcze. Prawo kierowania gospodarką przez państwo. Zobowiązania i umowy gospod
74
Jankowska, Agnieszka (przedsiębiorczość). Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw w świetle uregulowań wspólnotowych : zasady i ograniczenia udzielania / Agnieszka Jankowska. 2005 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

346 Prawo gospodarcze. Prawo kierowania gospodarką przez państwo. Zobowiązania i umowy gospod
75

Prawne aspekty e-biznesu / pod red. Wacława Mendysa. 2005 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)

346 Prawo gospodarcze. Prawo kierowania gospodarką przez państwo. Zobowiązania i umowy gospod
76
Piątek, Stanisław (1951- ).. Prawo telekomunikacyjne : komentarz / Stanisław Piątek. 2005 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

346 Prawo gospodarcze. Prawo kierowania gospodarką przez państwo. Zobowiązania i umowy gospod
77
Jędruszczak, Anna. Postępowanie w sprawach celnych : (w orzecznictwie NSA) / Anna Jędruszczak ; Wyższa Szkoła Celna. 2004 BG( 1/ 0)

346 Prawo gospodarcze. Prawo kierowania gospodarką przez państwo. Zobowiązania i umowy gospod
78
Kulesza, Cezary. Prawo krzywdzące przedsiębiorców : wybrane aspekty ingerencji państwa w sferę wolności działalności gospodarczej / Cezary Kulesza. 2004 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 4/ 0)

346 Prawo gospodarcze. Prawo kierowania gospodarką przez państwo. Zobowiązania i umowy gospod
79
Kuś, Artur. Prawo celne / Artur Kuś. 2004 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

346 Prawo gospodarcze. Prawo kierowania gospodarką przez państwo. Zobowiązania i umowy gospod
80

Nieuczciwe klauzule w prawie umów konsumenckich / red. Ewa Łętowska, Konrad Osajda ; wprow. Ewa Łętowska, Agnieszka Świstak ; wybór i tł. orzeczeń Patrycja Borawska [et al.]. 2004 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

346 Prawo gospodarcze. Prawo kierowania gospodarką przez państwo. Zobowiązania i umowy gospod
81
Olszewski, Jan (1960- ).. Nadzór nad koncentracją przedsiębiorców jako forma prewencyjnej ochrony konkurencji / Jan Olszewski. 2004 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

346 Prawo gospodarcze. Prawo kierowania gospodarką przez państwo. Zobowiązania i umowy gospod
82

Ustawa o rachunkowości wraz z indeksem rzeczowym / [red. Barbara Porzecka]. 2004 BG( 1/ 0)

346 Prawo gospodarcze. Prawo kierowania gospodarką przez państwo. Zobowiązania i umowy gospod
83
Sobczak, Karol (1931-2016).. Działalność gospodarcza : uregulowania prawne / Karol Sobczak. 2004 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

346 Prawo gospodarcze. Prawo kierowania gospodarką przez państwo. Zobowiązania i umowy gospod
84
Zoll, Fryderyk (1970- ).. Klauzule dokumentowe : prawo dokumentów dłużnych ze szczególnym uwzględnieniem papierów wartościowych / Fryderyk Zoll. 2004 BG( 1/ 0)

346 Prawo gospodarcze. Prawo kierowania gospodarką przez państwo. Zobowiązania i umowy gospod
85

Funkcjonowanie polskich przedsiębiorstw na jednolitym rynku europejskim / [aut. ekspertyz Sebastian Borkowski et al.] ; Rządowe Centrum Studiów Strategicznych. 2003 BG( 1/ 0)

346 Prawo gospodarcze. Prawo kierowania gospodarką przez państwo. Zobowiązania i umowy gospod
86

Wolność gospodarcza / Zdzisław Brodecki [et al.] ; pod red. Zdzisława Brodeckiego. 2003 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

346 Prawo gospodarcze. Prawo kierowania gospodarką przez państwo. Zobowiązania i umowy gospod
87

Komentarz do ustawy o rachunkowości / pod red. Teresy Kiziukiewicz ; Teresa Cebrowska [et al.]. 2003 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

346 Prawo gospodarcze. Prawo kierowania gospodarką przez państwo. Zobowiązania i umowy gospod
88

Zmiany w handlu zagranicznym artykułami rolno-spożywczymi po wejściu Polski do UE : perspektywy zwiększenia wymiany handlowej / [aut. ekspertyz Łucja Chudoba et al.] ; Rządowe Centrum Studi 2003 BG( 1/ 0)

346 Prawo gospodarcze. Prawo kierowania gospodarką przez państwo. Zobowiązania i umowy gospod
89

Warunki i zadania w zakresie handlu zagranicznego po akcesji Polski do Unii Europejskiej. T. 1, Synteza / [kierownictwo nauk. Wiesław Czyżowicz] ; Rządowe Centrum Studiów Strategicznych. 2003 BG( 1/ 0)

346 Prawo gospodarcze. Prawo kierowania gospodarką przez państwo. Zobowiązania i umowy gospod
90
Giesen, Beata. Generalna klauzula odpowiedzialności za czyn nieuczciwej konkurencji : (art. 3 u.z.n.k.) / Beata Gadek. 2003 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

346 Prawo gospodarcze. Prawo kierowania gospodarką przez państwo. Zobowiązania i umowy gospod
91

Warunki dopuszczenia polskich towarów przemysłowych na jednolity rynek UE : konsekwencje i zadania dla przedsiębiorców / [aut. ekspertyz Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska et al.] ; Rządowe Centru 2003 BG( 1/ 0)

346 Prawo gospodarcze. Prawo kierowania gospodarką przez państwo. Zobowiązania i umowy gospod
92
Piątek, Stanisław (1951- ).. Prawo telekomunikacyjne Wspólnoty Europejskiej / Stanisław Piątek. 2003 BG( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)

346 Prawo gospodarcze. Prawo kierowania gospodarką przez państwo. Zobowiązania i umowy gospod
93
Kosikowski, Cezary (1942- ).. Polskie publiczne prawo gospodarcze / Cezary Kosikowski. 2002 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

346 Prawo gospodarcze. Prawo kierowania gospodarką przez państwo. Zobowiązania i umowy gospod
94
Naruszewicz, Stanisław. Polityka i prawo celne i dewizowe : (zarys wykładu) / Stanisław Naruszewicz, Eugeniusz Ruśkowski. 2002 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
BWP( 3/ 0)

346 Prawo gospodarcze. Prawo kierowania gospodarką przez państwo. Zobowiązania i umowy gospod
95
Drwiłło, Andrzej. Prawo celne / Andrzej Drwiłło. 2001 BG( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)

346 Prawo gospodarcze. Prawo kierowania gospodarką przez państwo. Zobowiązania i umowy gospod
96
Łętowska, Ewa (1940- ).. Ochrona niektórych praw konsumentów : komentarz / Ewa Łętowska. 2001 BG( 1/ 0)

346 Prawo gospodarcze. Prawo kierowania gospodarką przez państwo. Zobowiązania i umowy gospod
97
Molski, Rajmund. Administracyjnoprawna regulacja obrotu towarowego z zagranicą / Rajmund Molski. 2001 BG( 1/ 0)

346 Prawo gospodarcze. Prawo kierowania gospodarką przez państwo. Zobowiązania i umowy gospod
98

Prawa konsumenta / Joanna Dutkiewicz [et al.]. 2000 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

346 Prawo gospodarcze. Prawo kierowania gospodarką przez państwo. Zobowiązania i umowy gospod
99
Górski, Władysław (1917-2015).. Prawo gospodarcze / Władysław Górski, Krzysztof Wesołowski. 2000 BG( 1/ 0)

346 Prawo gospodarcze. Prawo kierowania gospodarką przez państwo. Zobowiązania i umowy gospod

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego