Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "343::336"; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 24 z 24 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Wilk, Leszek. Autor Prawo i proces karny skarbowy / Leszek Wilk, Jarosław Zagrodnik. 2019 BG( 1/ 0)
BWP( 3/ 0)

343::336 Prawo karne skarbowe. Prawo karne finansowe
2
Sawicki, Janusz (prawnik). Prawo karne skarbowe : zagadnienia materialnoprawne, procesowe i wykonawcze / Janusz Sawicki, Grzegorz Skowronek. 2017 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343::336 Prawo karne skarbowe. Prawo karne finansowe
3
Kurowski, Krzysztof (prawo). Prawo karne, prawo karne skarbowe : kazusy z rozwiązaniami / Krzysztof Kurowski, Igor Zgoliński. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343::336 Prawo karne skarbowe. Prawo karne finansowe
4
Włodkowski, Olaf. Prawo karne skarbowe : schematy, tabele, komentarze, orzecznictwo, testy, kazusy / Olaf Włodkowski. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

343::336 Prawo karne skarbowe. Prawo karne finansowe
5

Przeciwdziałanie patologiom na rynkach finansowych : od edukacji ekonomicznej po prawnokarne środki oddziaływania / redakcja naukowa Wiesław Pływaczewski. 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

343::336 Prawo karne skarbowe. Prawo karne finansowe
6
Świetlicka, Maria. Metodyka pracy prokuratora w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe / Maria Świetlicka. 2014 BG( 2/ 0)
BWP( 3/ 0)

343::336 Prawo karne skarbowe. Prawo karne finansowe
7

Zagrożenia w sektorze bankowym : analiza kryminalna zjawisk oraz możliwości przeciwdziałania / pod red. nauk. Piotra Chlebowicza. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 3/ 0)

343::336 Prawo karne skarbowe. Prawo karne finansowe
8
Kukuła, Zygmunt. Poszukiwanie dowodów przestępstw gospodarczych / Zygmunt Kukuła. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343::336 Prawo karne skarbowe. Prawo karne finansowe
9

Kodeks karny skarbowy ; Kontrola skarbowa : [przepisy] / [red. prowadzący Roman Rudnik]. 2012 BG( 2/ 0)

343::336 Prawo karne skarbowe. Prawo karne finansowe
10

Kodeks karny skarbowy po dziesięciu latach obowiązywania : ocena i perspektywy zmian / pod. red. Zygfryda Siwika ; [Katedra Kryminologii i Prawa Karnego Gospodarczego Wydział Prawa, Administrac 2010 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343::336 Prawo karne skarbowe. Prawo karne finansowe
11
Prusak, Feliks (1939- ).. Postępowanie karne skarbowe / Feliks Prusak. 2009 BG( 1/ 0)
BWP( 4/ 0)

343::336 Prawo karne skarbowe. Prawo karne finansowe
12

Kodeks karny skarbowy. 2009 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343::336 Prawo karne skarbowe. Prawo karne finansowe
13
Prusak, Feliks (1939- ).. Prawo karne skarbowe / Feliks Prusak. 2008 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

343::336 Prawo karne skarbowe. Prawo karne finansowe
14
Wilk, Leszek. Szczególne cechy odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia podatkowe / Leszek Wilk. 2006 BG( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)

343::336 Prawo karne skarbowe. Prawo karne finansowe
15
Wojczewski, Ludwik. Prawo karne skarbowe : postępowanie karne skarbowe / Ludwik Wojczewski ; pod red. Marka Zajdera. 2002 BG( 1/ 0)

343::336 Prawo karne skarbowe. Prawo karne finansowe
16
Baniak, Stanisław. Prawo karne skarbowe : [podręcznik] / Stanisław Baniak. 2001 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343::336 Prawo karne skarbowe. Prawo karne finansowe
17
Bogdan, Grzegorz (prawo). Kodeks karny skarbowy : [przepisy wprowadzające k.k.s., przestępstwa i wykroczenia celne w k.k.s.] : komentarze / [komentarze Grzegorz Bogdan ; red. merytoryczny Andrzej Leciak]. 2000 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

343::336 Prawo karne skarbowe. Prawo karne finansowe
18

Kodeks karny skarbowy z komentarzem / Grzegorz Bogdan [et al.]. 2000 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

343::336 Prawo karne skarbowe. Prawo karne finansowe
19
Grzegorczyk, Tomasz (1949- ).. Kodeks karny skarbowy : nowa kodyfikacja : wprowadzenie : tekst ustawy, przepisy wprowadzajace, indeks rzeczowy - opracowanie autora / Tomasz Grzegorczyk. 1999 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343::336 Prawo karne skarbowe. Prawo karne finansowe
20

Ustawa karna skarbowa : orzecznictwo / oprac. Przemysław Kierończyk. 1998 BG( 1/ 0)

343::336 Prawo karne skarbowe. Prawo karne finansowe
21
Melezini, Mirosława. Obywatel przed urzędem skarbowym / Mirosława Melezini, Grażyna B. Szczygieł. 1997 BG( 3/ 0)
BWP( 2/ 0)

343::336 Prawo karne skarbowe. Prawo karne finansowe
22
Ciulkin, Leszek. Ustawa karna skarbowa : ewolucja, tekst, orzecznictwo / Leszek Ciulkin, Piotr Piszczek. 1996 BG( 3/ 0)
BWP( 3/ 0)

343::336 Prawo karne skarbowe. Prawo karne finansowe
23
Wojciechowski, Janusz (1954- ).. Ustawa o ochronie obrotu gospodarczego z komentarzem / Janusz Wojciechowski. 1995 BG( 1/ 0)

343::336 Prawo karne skarbowe. Prawo karne finansowe
24
Wąsowski, Włodzimierz (1944- ).. Pranie pieniędzy - przeciwdziałanie : poradnik dla bankowców / Włodzimierz Wąsowski. 1993 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 3/ 0)

343::336 Prawo karne skarbowe. Prawo karne finansowe

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego