Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "343.9"; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 177 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Hołyst, Brunon (1930- ). Autor Wiktymologia kryminalna / Brunon Hołyst. 2021 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.9 Nauki kryminalne. Kryminologia. Przestępczość. Patologia kryminalna. Psychologia krymin
2

Kryminalistyka, czyli o współczesnych metodach dowodzenia przestępstw / Ewa Gruza, Mieczysław Goc, Jarosław Moszczyński. 2020 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.9 Nauki kryminalne. Kryminologia. Przestępczość. Patologia kryminalna. Psychologia krymin
3
Kulesza, Cezary. Autor Wiktymologia procesowa / Cezary Kulesza. 2020 BG( 3/ 1)
BWP( 8/ 1)

343.9 Nauki kryminalne. Kryminologia. Przestępczość. Patologia kryminalna. Psychologia krymin
4

Przestępczość XXI wieku : szanse i wyzwania dla kryminologii / redakcja naukowa Emil W. Pływaczewski, Diana Dajnowicz-Piesiecka, Emilia Jurgielewicz-Delegacz. 2020 BG( 2/ 0)
BWP( 2/ 0)

343.9 Nauki kryminalne. Kryminologia. Przestępczość. Patologia kryminalna. Psychologia krymin
5
Black, Sue M. (1961- ). Autor Co mówią zwłoki / Sue Black ; przekład Adam Wawrzyński. 2019 BIO( 1/ 1)
BIC( 1/ 0)


6
Burdziak, Konrad. Autor Samobójstwo w prawie polskim / Konrad Burdziak. 2019 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.9 Nauki kryminalne. Kryminologia. Przestępczość. Patologia kryminalna. Psychologia krymin
7

Kryminalistyka a nowoczesne technologie / redakcja Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, Dariusz Wilk, Józef Wójcikiewicz. 2019 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.9 Nauki kryminalne. Kryminologia. Przestępczość. Patologia kryminalna. Psychologia krymin
8
Pływaczewski, Emil (1951- ). Autor Kryminologia : stan i perspektywy rozwoju : z uwzględnieniem założeń Agendy ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 / Emil W. Pływaczewski, Sławomir Redo, Ewa M. Guzik-Makaruk, Katarzyna 2019 BG( 2/ 0)
BWP( 7/ 2)

343.9 Nauki kryminalne. Kryminologia. Przestępczość. Patologia kryminalna. Psychologia krymin
9
Bass, William M. (1928- ). Autor Trupia farma nowe śledztwa : najsłynniejsze sprawy legendarnego "detektywa kości" / Bill Bass, Jon Jefferson ; tłumaczenie Janusz Ochab. 2018 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 1)


10
Bieńkowska, Ewa (1951-2018). Autor Wiktymologia / Ewa Bieńkowska. 2018 BG( 1/ 0)
BWP( 7/ 1)

343.9 Nauki kryminalne. Kryminologia. Przestępczość. Patologia kryminalna. Psychologia krymin
11

Nowe kierunki w kryminologii / redakcja naukowa Edyta Drzazga, Magdalena Grzyb. 2018 BG( 1/ 0)

343.9 Nauki kryminalne. Kryminologia. Przestępczość. Patologia kryminalna. Psychologia krymin
12
Hołyst, Brunon (1930- ). Autor Psychologia kryminalistyczna : diagnoza i praktyka / Brunon Hołyst. 2018 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

343.9 Nauki kryminalne. Kryminologia. Przestępczość. Patologia kryminalna. Psychologia krymin
13
Hołyst, Brunon (1930- ). Autor Kryminalistyka / Brunon Hołyst. 2018 BG( 1/ 0)
BWP( 3/ 0)
BIO( 1/ 0)
BIC( 3/ 0)


14
Poklek, Robert. Autor Zarys psychologii penitencjarnej : pomiędzy teorią a praktyką / Robert Poklek. 2018 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

343.9 Nauki kryminalne. Kryminologia. Przestępczość. Patologia kryminalna. Psychologia krymin
15
Bass, William M. (1928- ).. Trupia farma : sekrety legendarnego laboratorium sądowego, gdzie zmarli opowiadają swoje historie / Bill Bass, Jon Jefferson ; wstęp Patricia Cornwell ; tłumaczenie Janusz Ochab. 2017 BG( 2/ 1)
BIO( 1/ 1)


16

Przestępczość kobiet : wybrane aspekty / redakcja naukowa Joanna Brzezińska. 2017 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

343.9 Nauki kryminalne. Kryminologia. Przestępczość. Patologia kryminalna. Psychologia krymin
17

Przestępczość kryminalna w Europie Środkowej i Wschodniej w XVI-XVIII w. / pod redakcją Pawła Klinta i Daniela Wojtuckiego. 2017 BG( 1/ 0)

343.9 Nauki kryminalne. Kryminologia. Przestępczość. Patologia kryminalna. Psychologia krymin
18
Nowacki, Zbigniew. Wywieranie wpływu społecznego w warunkach izolacji więziennej / Zbigniew Nowacki. 2017 BG( 1/ 0)

343.9 Nauki kryminalne. Kryminologia. Przestępczość. Patologia kryminalna. Psychologia krymin
19

Współczesna przestępczość i patologie społeczne z perspektywy interdyscyplinarnych badań kryminologicznych / redakcja naukowa Emil W. Pływaczewski, Emilia Jurgielewicz-Delegacz, Diana Dajn 2017 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.9 Nauki kryminalne. Kryminologia. Przestępczość. Patologia kryminalna. Psychologia krymin
20

Uwarunkowania zachowań przestępczych dziewcząt i kobiet : monografia / pod redakcją Anny Chańko. 2016 BG( 3/ 0)
BPP( 5/ 0)

343.9 Nauki kryminalne. Kryminologia. Przestępczość. Patologia kryminalna. Psychologia krymin
21

Psychologia penitencjarna / redakcja naukowa Mieczysław Ciosek, Beata Pastwa-Wojciechowska. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

343.9 Nauki kryminalne. Kryminologia. Przestępczość. Patologia kryminalna. Psychologia krymin
22

Przestępczy seks / redakcja naukowa Teresa Gardocka, Piotr Herbowski, Dariusz Jagiełło, Piotr Jóźwiak. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

343.9 Nauki kryminalne. Kryminologia. Przestępczość. Patologia kryminalna. Psychologia krymin
23
Konieczny, Jerzy (1950-2020).. Kryminalistyka / autorzy Jerzy Konieczny, Tadeusz Widła, Jan Widacki ; redaktor Jan Widacki. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.9 Nauki kryminalne. Kryminologia. Przestępczość. Patologia kryminalna. Psychologia krymin
24
Matysiak-Błaszczyk, Agata. Więzienne macierzyństwo : studium socjopedagogiczne / Agata Matysiak-Błaszczyk. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

343.9 Nauki kryminalne. Kryminologia. Przestępczość. Patologia kryminalna. Psychologia krymin
25

Paradygmaty kryminalistyki / pod redakcją Józefa Wójcikiewicza i Violetty Kwiatkowskiej-Wójcikiewicz. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.9 Nauki kryminalne. Kryminologia. Przestępczość. Patologia kryminalna. Psychologia krymin
26
Chlebowicz, Piotr. Operacyjna analiza kryminalna w służbach policyjnych / Piotr Chlebowicz, Joanna Kamińska. 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.9 Nauki kryminalne. Kryminologia. Przestępczość. Patologia kryminalna. Psychologia krymin
27

Bezpieczeństwo, policja, kryminalistyka : w poszukiwaniu wiedzy przydatnej w praktyce / pod redakcją Janiny Czapskiej i Anny Okrasy. 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.9 Nauki kryminalne. Kryminologia. Przestępczość. Patologia kryminalna. Psychologia krymin
28
Hołyst, Brunon (1930- ).. Bezpieczeństwo społeczeństwa / Brunon Hołyst. 2015 BG( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

343.9 Nauki kryminalne. Kryminologia. Przestępczość. Patologia kryminalna. Psychologia krymin
29
Kasprzak, Wojciech Andrzej. Ślady cyfrowe : studium prawno-kryminalistyczne / Wojciech Andrzej Kasprzak. 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.9 Nauki kryminalne. Kryminologia. Przestępczość. Patologia kryminalna. Psychologia krymin
30
Kozdrowski, Stanisław. Kryminalistyka : wybrane zagadnienia / Stanisław Kozdrowski ; [Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku]. 2015 BG( 1/ 0)

343.9 Nauki kryminalne. Kryminologia. Przestępczość. Patologia kryminalna. Psychologia krymin
31
Kuć, Małgorzata (prawo). Kryminologia / Małgorzata Kuć. 2015 BG( 3/ 0)
BWP( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

343.9 Nauki kryminalne. Kryminologia. Przestępczość. Patologia kryminalna. Psychologia krymin
32

Kuba Rozpruwacz i inni / pod redakcją Violetty Kwiatkowskiej-Wójcikiewicz. 2015 BG( 1/ 0)

343.9 Nauki kryminalne. Kryminologia. Przestępczość. Patologia kryminalna. Psychologia krymin
33

Współczesna kryminalistyka : wyzwania i zagrożenia / pod redakcją naukową Violetty Kwiatkowskiej-Wójcikiewicz, Magdaleny Zubańskiej. 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)

343.9 Nauki kryminalne. Kryminologia. Przestępczość. Patologia kryminalna. Psychologia krymin
34

Wybrane problemy seksualności więźniów / redakcja naukowa Maria Łukaszek. 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

343.9 Nauki kryminalne. Kryminologia. Przestępczość. Patologia kryminalna. Psychologia krymin
35

Współczesne problemy nauk penalnych : aspekty prawnokarne, kryminalistyczne i kryminologiczne / redakcja naukowa Bogusław Sygit, Tomasz Kuczur. 2015 BG( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.9 Nauki kryminalne. Kryminologia. Przestępczość. Patologia kryminalna. Psychologia krymin
36

Dokumenty a prawo : prawne oraz praktyczne aspekty korzystania z dokumentów i e-dokumentów / pod redakcją Magdaleny Tomaszewskiej-Michalak, Tadeusza Tomaszewskiego. 2015 BG( 1/ 0)

343.9 Nauki kryminalne. Kryminologia. Przestępczość. Patologia kryminalna. Psychologia krymin
37
Cichy, Andrzej (kryminalistyka). Największe zagrożenia dla współczesnych adolescentów jako czynniki z zakresu etiologii kryminologiczno-prawnej : przegląd teorii oraz empiryki problemu / Andrzej Cichy, Cezary T. Szyjko ; Ak 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.9 Nauki kryminalne. Kryminologia. Przestępczość. Patologia kryminalna. Psychologia krymin
38
Florczykiewicz, Janina. Badania nad poczuciem marginalności i winy osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności / Janina Florczykiewicz ; [recenzenci: Tomasz Rudowski, Andrzej Węgliński]. 2014 BG( 1/ 0)

343.9 Nauki kryminalne. Kryminologia. Przestępczość. Patologia kryminalna. Psychologia krymin
39
Hołyst, Brunon (1930- ).. Zagrożenia ładu społecznego. [2] / Brunon Hołyst. 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

343.9 Nauki kryminalne. Kryminologia. Przestępczość. Patologia kryminalna. Psychologia krymin
40

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji : instytut badawczy / [Waldemar Krawczyk]. 2014 BG( 1/ 0)

343.9 Nauki kryminalne. Kryminologia. Przestępczość. Patologia kryminalna. Psychologia krymin
41
Lach, Bogdan. Profilowanie kryminalistyczne / Bogdan Lach. 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.9 Nauki kryminalne. Kryminologia. Przestępczość. Patologia kryminalna. Psychologia krymin
42

Oblicza współczesnej przestępczości zorganizowanej / red. Katarzyna Laskowska. 2014 BG( 5/ 1)
BWP( 4/ 0)

343.9 Nauki kryminalne. Kryminologia. Przestępczość. Patologia kryminalna. Psychologia krymin
43
Majchrzyk, Zdzisław. Nieletni i świadek w sądzie / Zdzisław Majchrzyk. 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

343.9 Nauki kryminalne. Kryminologia. Przestępczość. Patologia kryminalna. Psychologia krymin
44
Ostaszewski, Paweł (prawo). Lęk przed przestępczością : aspekty teoretyczne, metodologiczne i empiryczne / Paweł Ostaszewski. 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.9 Nauki kryminalne. Kryminologia. Przestępczość. Patologia kryminalna. Psychologia krymin
45
Pryor, Douglas W. Pedofilia : 30 wywiadów z pedofilami / Douglas W. Pryor ; przekł. Anna Sawicka-Chrapkowicz. 2014 BG( 1/ 0)

343.9 Nauki kryminalne. Kryminologia. Przestępczość. Patologia kryminalna. Psychologia krymin
46
Wójcik, Jerzy Wojciech. Kryminologia : współczesne aspekty / Jerzy Wojciech Wójcik. 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.9 Nauki kryminalne. Kryminologia. Przestępczość. Patologia kryminalna. Psychologia krymin
47

Kryminologia / Kamil Bułat [et al.]. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)

343.9 Nauki kryminalne. Kryminologia. Przestępczość. Patologia kryminalna. Psychologia krymin
48

Współczesne standardy badań poligraficznych / pod red. Marcina Gołaszewskiego. 2013 BG( 1/ 0)

343.9 Nauki kryminalne. Kryminologia. Przestępczość. Patologia kryminalna. Psychologia krymin
49
Hołyst, Brunon (1930- ).. Zagrożenia ładu społecznego. [1] / Brunon Hołyst. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 1/ 1)
CDE( 2/ 0)

343.9 Nauki kryminalne. Kryminologia. Przestępczość. Patologia kryminalna. Psychologia krymin
50
Kaczmarek, Janusz (1961- ).. Przestępstwo wzięcia i przetrzymywania zakładnika : aspekty prawne i kryminologiczne / Janusz Kaczmarek. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

343.9 Nauki kryminalne. Kryminologia. Przestępczość. Patologia kryminalna. Psychologia krymin
51
Konarska-Wrzosek, Violetta. Prawny system postępowania z nieletnimi w Polsce / Violetta Konarska-Wrzosek. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

343.9 Nauki kryminalne. Kryminologia. Przestępczość. Patologia kryminalna. Psychologia krymin
52
Kuć, Małgorzata (prawo). Kryminologia / Małgorzata Kuć. 2013 BG( 3/ 0)
BWP( 2/ 0)
BIC( 1/ 0)

343.9 Nauki kryminalne. Kryminologia. Przestępczość. Patologia kryminalna. Psychologia krymin
53

Broń : problematyka prawna i kryminalistyczna / pod red. Violetty Kwiatkowskiej-Wójcikiewicz i Leszka Stępki. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.9 Nauki kryminalne. Kryminologia. Przestępczość. Patologia kryminalna. Psychologia krymin
54
Rode, Magdalena. Style myślenia przestępczego : podstawy teoretyczne i diagnostyczne / Magdalena Rode. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 1/ 1)

343.9 Nauki kryminalne. Kryminologia. Przestępczość. Patologia kryminalna. Psychologia krymin
55

Aktualne problemy kryminalizacyjne / red. nauk. Bogusław Sygit, Tomasz Kuczur. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

343.9 Nauki kryminalne. Kryminologia. Przestępczość. Patologia kryminalna. Psychologia krymin
56
Toroń, Barbara. Przestępczość skazanych kobiet i mężczyzn w perspektywie biograficznej / Barbara Toroń. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

343.9 Nauki kryminalne. Kryminologia. Przestępczość. Patologia kryminalna. Psychologia krymin
57

Przestępstwa rzadko podejmowane przez organy ścigania : aspekty kryminalistyczne, materialnoprawne i procesowe / pod red. nauk. Małgorzaty Trybus, Tomasza Wilka. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.9 Nauki kryminalne. Kryminologia. Przestępczość. Patologia kryminalna. Psychologia krymin
58

Archeologia sądowa w teorii i praktyce / red. nauk. Maciej Trzciński ; [aut.] Jerzy Kawecki [et al.]. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.9 Nauki kryminalne. Kryminologia. Przestępczość. Patologia kryminalna. Psychologia krymin
59

Kryminalistyka : przewodnik / pod red. Dariusza Wilka. 2013 BG( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)

343.9 Nauki kryminalne. Kryminologia. Przestępczość. Patologia kryminalna. Psychologia krymin
60
Witkowska, Krystyna (prawo). Oględziny : aspekty procesowe i kryminalistyczne / Krystyna Witkowska. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)

343.9 Nauki kryminalne. Kryminologia. Przestępczość. Patologia kryminalna. Psychologia krymin
61
Bednarski, Leszek (prawo). Śmierć samobójcza - perspektywa kryminalistyczna i pedagogiczna / Leszek Bednarski, Arkadiusz Urbanek. 2012 BG( 1/ 0)

343.9 Nauki kryminalne. Kryminologia. Przestępczość. Patologia kryminalna. Psychologia krymin
62
Beisert, Maria (1951- ).. Pedofilia : geneza i mechanizm zaburzenia / Maria Beisert. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

343.9 Nauki kryminalne. Kryminologia. Przestępczość. Patologia kryminalna. Psychologia krymin
63

Youth gangs in international perspective : results from the eurogang program of research / Finn - Aage Esbensen, Cheryl L. Maxson - editors. 2012 BG( 1/ 0)

343.9 Nauki kryminalne. Kryminologia. Przestępczość. Patologia kryminalna. Psychologia krymin
64
Gibson, Dirk C. Legends, monsters, or serial murderers? : the real story behind an ancient crime / Dirk C. Gibson. 2012 BG( 1/ 0)

343.9 Nauki kryminalne. Kryminologia. Przestępczość. Patologia kryminalna. Psychologia krymin
65
Kowalski, Grzegorz (1978- ).. Podmiotowe i przedmiotowe uwarunkowania przestępstwa : (studium kryminologiczno-prawne) / Grzegorz Kowalski. 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

343.9 Nauki kryminalne. Kryminologia. Przestępczość. Patologia kryminalna. Psychologia krymin
66
Mierzwińska-Lorencka, Joanna. Karnoprawna ochrona dziecka przed wykorzystaniem seksualnym / Joanna Mierzwińska-Lorencka. 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

343.9 Nauki kryminalne. Kryminologia. Przestępczość. Patologia kryminalna. Psychologia krymin
67
Wilk, Leszek. Hazard : studium kryminologiczne i prawne / Leszek Wilk. 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.9 Nauki kryminalne. Kryminologia. Przestępczość. Patologia kryminalna. Psychologia krymin
68
Całkiewicz, Monika (1975- ).. Modus operandi sprawców zabójstw / Monika Całkiewicz ; [Akademia Leona Koźmińskiego]. 2011 BG( 1/ 0)

343.9 Nauki kryminalne. Kryminologia. Przestępczość. Patologia kryminalna. Psychologia krymin
69
Chlebowicz, Piotr. Analiza kryminalna : aspekty kryminalistyczne i prawnodowodowe / Piotr Chlebowicz, Wojciech Filipkowski. 2011 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

343.9 Nauki kryminalne. Kryminologia. Przestępczość. Patologia kryminalna. Psychologia krymin
70

Wybrane zagadnienia z nauk penalnych / pod red. Piotra Chlebowicza. 2011 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.9 Nauki kryminalne. Kryminologia. Przestępczość. Patologia kryminalna. Psychologia krymin
71
Czerwińska-Jakimiuk, Ewa. Przestępczość młodocianych : interpretacja zjawiska w świetle ogólnej teorii napięcia Roberta Agnew / Ewa Czerwińska-Jakimiuk. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

343.9 Nauki kryminalne. Kryminologia. Przestępczość. Patologia kryminalna. Psychologia krymin
72
Jacobs, Don. Analyzing criminal minds : forensic investigative science for the 21 st century / Don Jacobs. 2011 BG( 1/ 0)

343.9 Nauki kryminalne. Kryminologia. Przestępczość. Patologia kryminalna. Psychologia krymin
73

Profilowanie kryminalne / red. Jerzy Konieczny, Maciej Szostak. 2011 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.9 Nauki kryminalne. Kryminologia. Przestępczość. Patologia kryminalna. Psychologia krymin
74

Kryminologia wobec współczesnych zagrożeń ekologicznych / pod red. nauk. Moniki Kotowskiej, Wiesława Pływaczewskiego. 2011 BG( 1/ 0)
BWP( 3/ 0)

343.9 Nauki kryminalne. Kryminologia. Przestępczość. Patologia kryminalna. Psychologia krymin
75
Krajniak, Olga. Zorganizowane grupy przestępcze : studium kryminalistyczne / Olga Krajniak. 2011 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.9 Nauki kryminalne. Kryminologia. Przestępczość. Patologia kryminalna. Psychologia krymin
76
Legendre, Pierre (1930- ).. Zbrodnia kaprala Lortiego : traktat o ojcu / Pierre Legendre ; przeł. Anastazja Dwulit ; wstępem opatrzył Wawrzyniec Rymkiewicz. 2011 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

343.9 Nauki kryminalne. Kryminologia. Przestępczość. Patologia kryminalna. Psychologia krymin
77
Maj, Robert (1964- ).. Siedem złotych pytań : przewodnik z zakresu kryminalistyki, kryminologii, prawa i medycyny sądowej / Robert Maj. 2011 BG( 1/ 0)

343.9 Nauki kryminalne. Kryminologia. Przestępczość. Patologia kryminalna. Psychologia krymin
78
Międzynarodowa Konferencja Antykorupcyjna (1 ; 2010 ; Warszawa). I. Międzynarodowa Konferencja Antykorupcyjna (Warszawa 9 grudnia 2010) : materiały pokonferencyjne / Centralne Biuro Antykorupcyjne. 2011 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.9 Nauki kryminalne. Kryminologia. Przestępczość. Patologia kryminalna. Psychologia krymin
79
Moszczyński, Jarosław ( - 2021).. Subiektywizm w badaniach kryminalistycznych : przyczyny i zakres stosowania subiektywnych ocen w wybranych metodach identyfikacji człowieka / Jarosław Moszczyński. 2011 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

343.9 Nauki kryminalne. Kryminologia. Przestępczość. Patologia kryminalna. Psychologia krymin
80
Piotrowski, Przemysław (1968- ).. Rozbój : uwarunkowania psychospołeczne, motywacja i racjonalość sprawców / Przemysław Piotrowski. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

343.9 Nauki kryminalne. Kryminologia. Przestępczość. Patologia kryminalna. Psychologia krymin
81
Rafter, Nicole Hahn (1939- ).. Criminology goes to the movies : crime theory and popular culture / Nicole Rafter and Michelle Brown. 2011 BG( 1/ 0)

343.9 Nauki kryminalne. Kryminologia. Przestępczość. Patologia kryminalna. Psychologia krymin
82

Przestępczość i wychowanie w dwudziestoleciu międzywojennym : wybór tekstów / [zebr.] Danuta Raś. 2011 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.9 Nauki kryminalne. Kryminologia. Przestępczość. Patologia kryminalna. Psychologia krymin
83

Uwagi o więzieniach, zapobieganiu występkom i wychowaniu młodzieży : wybór tekstów z XVI-XX wieku / Danuta Raś. 2011 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

343.9 Nauki kryminalne. Kryminologia. Przestępczość. Patologia kryminalna. Psychologia krymin
84

Obszary badawcze współczesnej kryminalistyki / pod red. Tadeusza Widły. 2011 BG( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.9 Nauki kryminalne. Kryminologia. Przestępczość. Patologia kryminalna. Psychologia krymin
85
Borowski, Marek (pedagogika). Wybrane zagadnienia przestępczości / Marek Borowski, Emilia Kłosowska. 2010 BG( 1/ 0)

343.9 Nauki kryminalne. Kryminologia. Przestępczość. Patologia kryminalna. Psychologia krymin
86

Kryminologia / Kamil Bułat [et al.]. 2010 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 1)

343.9 Nauki kryminalne. Kryminologia. Przestępczość. Patologia kryminalna. Psychologia krymin
87
Gradoń, Kacper. Zabójstwo wielokrotne : profilowanie kryminalne / Kacper Gradoń. 2010 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.9 Nauki kryminalne. Kryminologia. Przestępczość. Patologia kryminalna. Psychologia krymin
88
Hołyst, Brunon (1930- ).. Kriminalistična sociologiâ : monografiâ / Brunon Holist ; Ministerstvo osviti i nauki Ukraĩni, Shidnoukraĩns’kij nacional’nyj universitet imeni Volodimira Dalâ. 2010 BG( 2/ 0)

343.9 Nauki kryminalne. Kryminologia. Przestępczość. Patologia kryminalna. Psychologia krymin
89
Hołyst, Brunon (1930- ).. Kryminalistyka / Brunon Hołyst. 2010 BG( 2/ 0)
BWP( 2/ 0)

343.9 Nauki kryminalne. Kryminologia. Przestępczość. Patologia kryminalna. Psychologia krymin
90
Jerzewska, Jolanta. Od oględzin do opinii biegłego : poradnik dla prowadzących postępowania karne / Jolanta Jerzewska. 2010 BIO( 4/ 1)


91
Kaczorowska, Elżbieta. Wprowadzenie do entomologii sądowej / Elżbieta Kaczorowska, Agnieszka Draber-Mońko. 2010 BG( 4/ 0)
BIO( 9/ 1)

343.9 Nauki kryminalne. Kryminologia. Przestępczość. Patologia kryminalna. Psychologia krymin
92
Kamler, Marcin (1935- ).. Złoczyńcy : przestępczość w Koronie w drugiej połowie XVI i w pierwszej połowie XVII wieku (w świetle ksiąg sądowych miejskich) / Marcin Kamler. 2010 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

343.9 Nauki kryminalne. Kryminologia. Przestępczość. Patologia kryminalna. Psychologia krymin
93
Kuć, Małgorzata (prawo). Wiktymologia / Małgorzata Kuć. 2010 BG( 1/ 0)

343.9 Nauki kryminalne. Kryminologia. Przestępczość. Patologia kryminalna. Psychologia krymin
94
Kuć, Małgorzata (prawo). Kryminologia / Małgorzata Kuć. 2010 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 1)

343.9 Nauki kryminalne. Kryminologia. Przestępczość. Patologia kryminalna. Psychologia krymin
95
Majchrzyk, Zdzisław. Homicide in the family : personality and motivation / Zdzisław Majchrzyk ; transl. Julita Mastalerz, Klaudyna Michałowicz, Agnieszka Ostaszewska. 2010 BG( 1/ 0)

343.9 Nauki kryminalne. Kryminologia. Przestępczość. Patologia kryminalna. Psychologia krymin
96
Matysiak-Błaszczyk, Agata. Sytuacja życiowa kobiet pozbawionych wolności / Agata Matysiak-Błaszczyk. 2010 BG( 1/ 0)

343.9 Nauki kryminalne. Kryminologia. Przestępczość. Patologia kryminalna. Psychologia krymin
97
Szafrańska, Michalina. Polityczna instrumentalizacja strachu przed przestępczością / Michalina Szafrańska. 2010 BG( 1/ 0)

343.9 Nauki kryminalne. Kryminologia. Przestępczość. Patologia kryminalna. Psychologia krymin
98
Urbanek, Arkadiusz. Doświadczanie napięć w relacji z ofiarą na podstawie wypowiedzi sprawców zabójstw / Arkadiusz Urbanek. 2010 BG( 1/ 0)

343.9 Nauki kryminalne. Kryminologia. Przestępczość. Patologia kryminalna. Psychologia krymin
99
Dni Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego (3 ; 2009 ; Rzesz III Dni Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego : materiały z konferencji / pod red. Mariusza Zelka. 2009 BG( 2/ 0)

343.9 Nauki kryminalne. Kryminologia. Przestępczość. Patologia kryminalna. Psychologia krymin

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego