Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "343.3/.8" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 162 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Borkowska, Katarzyna (prawo karne). Autor Społeczne postrzeganie przestępstwa dzieciobójstwa : raport z badań / Katarzyna Karolina Borkowska, Piotr Borkowski. 2020 BG( 3/ 0)
BWP( 3/ 0)

343.3/.8 Rodzaje czynów karalnych (część szczegółowa prawa karnego). Różne rodzaje przes
2

Współczesny człowiek wobec zagrożeń w cyberprzestrzeni / redakcja naukowa Joanna Grubicka, Aneta Kamińska-Nawrot. 2020 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.3/.8 Rodzaje czynów karalnych (część szczegółowa prawa karnego). Różne rodzaje przes
3
Janikowski, Jarosław. Autor Żebractwo : studium prawnokarne / Jarosław Janikowski. 2020 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.3/.8 Rodzaje czynów karalnych (część szczegółowa prawa karnego). Różne rodzaje przes
4
Bajda, Karol. Autor Kryminologiczne aspekty chuligaństwa stadionowego : studium teoretyczno-empiryczne / Karol Bajda. 2019 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.3/.8 Rodzaje czynów karalnych (część szczegółowa prawa karnego). Różne rodzaje przes
5
Kilińska-Pękacz, Agnieszka. Autor Ochrona małoletnich przed alkoholem w polskim prawie karnym / Agnieszka Kilińska-Pękacz. 2019 BG( 1/ 0)

343.3/.8 Rodzaje czynów karalnych (część szczegółowa prawa karnego). Różne rodzaje przes
6
Skórzewska-Amberg, Małgorzata. Autor Prawnokarna ochrona dziecka przed seksualnym wykorzystaniem w cyberprzestrzeni / Małgorzata Skórzewska-Amberg. 2019 BG( 1/ 0)

343.3/.8 Rodzaje czynów karalnych (część szczegółowa prawa karnego). Różne rodzaje przes
7
Woźniakowska-Fajst, Dagmara. Autor Stalking i inne formy przemocy emocjonalnej : studium kryminologiczne / Dagmara Woźniakowska-Fajst. 2019 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.3/.8 Rodzaje czynów karalnych (część szczegółowa prawa karnego). Różne rodzaje przes
8
Bil, Jacek (politolog). Autor Zjawisko korupcji : rozpoznawanie, zapobieganie, zwalczanie / Jacek Bil. 2018 BG( 1/ 0)

343.3/.8 Rodzaje czynów karalnych (część szczegółowa prawa karnego). Różne rodzaje przes
9
Brigadin, Denis Petrovič (1984- ). Autor Prestupnostʹ v Belarusi vo vtoroj polovine XIX-načale XX v. / D. P. Brigadin. 2018 BG( 1/ 0)

343.3/.8 Rodzaje czynów karalnych (część szczegółowa prawa karnego). Różne rodzaje przes
10

Dyskryminacja a przestępczość : przestępstwa motywowane uprzedzeniami / redakcja naukowa: Wojciech Dadak ; autorzy: Michał Powszedniak [i 17 pozostałych]. 2018 BG( 1/ 0)

343.3/.8 Rodzaje czynów karalnych (część szczegółowa prawa karnego). Różne rodzaje przes
11

Przestępczość gospodarcza : istota zjawiska : zasady odpowiedzialności, mechanizmy przestępcze i metody działania sprawców / pod redakcją naukową Pawła Łabuza, Ireny Malinowskiej, Mariu 2018 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.3/.8 Rodzaje czynów karalnych (część szczegółowa prawa karnego). Różne rodzaje przes
12
Malec, Norbert. Autor Rola Służby Więziennej w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku w jednostkach penitencjarnych w Polsce / Norbert Malec. 2018 BG( 1/ 0)

343.3/.8 Rodzaje czynów karalnych (część szczegółowa prawa karnego). Różne rodzaje przes
13
Piątkowska, Bożenna. Autor Przestępczość w sektorze paliwowym i jej zwalczanie : polityka bezpieczeństwa ekonomicznego Polski po 1989 roku / Bożenna Piątkowska. 2018 BG( 1/ 0)

343.3/.8 Rodzaje czynów karalnych (część szczegółowa prawa karnego). Różne rodzaje przes
14

Taktyczno-techniczne aspekty przeciwdziałania przestępczości / redakcja naukowa Wiesław Pływaczewski, Bartłomiej Gadecki. 2018 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.3/.8 Rodzaje czynów karalnych (część szczegółowa prawa karnego). Różne rodzaje przes
15
Siwicki, Maciej (prawo). Autor Prawo karne wobec oszustw i innych związanych z nimi przestępstw w handlu internetowym oraz bankowości elektronicznej / Maciej Siwicki. 2018 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.3/.8 Rodzaje czynów karalnych (część szczegółowa prawa karnego). Różne rodzaje przes
16
Skowroński, Bartłomiej. Autor Probacja : teoria i metodyka / Bartłomiej Skowroński. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 1)

343.3/.8 Rodzaje czynów karalnych (część szczegółowa prawa karnego). Różne rodzaje przes
17

Przypadki kryminalne : ciemna liczba przestępstw jako problem interdyscyplinarny / red. Joanna Stojer-Polańska ; ilustracje Dariusz Piekarski. 2018 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

343.3/.8 Rodzaje czynów karalnych (część szczegółowa prawa karnego). Różne rodzaje przes
18

Przestępczość teleinformatyczna 2016 / pod redakcją Jerzego Kosińskiego. 2017 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)

343.3/.8 Rodzaje czynów karalnych (część szczegółowa prawa karnego). Różne rodzaje przes
19

Handel ludźmi : przestrzeń prawnokarna i kryminalistyczno-kryminologiczna / redakcja naukowa Paweł Łabuz, Irena Malinowska, Mariusz Michalski, Tomasz Safjański. 2017 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

343.3/.8 Rodzaje czynów karalnych (część szczegółowa prawa karnego). Różne rodzaje przes
20
Latoś, Agnieszka. Matki zabójczynie : teoretyczno-metodologiczny model badań nad zjawiskiem oraz możliwości oddziaływań resocjalizacyjnych / Agnieszka Latoś. 2017 BG( 1/ 0)

343.3/.8 Rodzaje czynów karalnych (część szczegółowa prawa karnego). Różne rodzaje przes
21
Linowski, Krzysztof. Organizacja i zadania służby więziennej w Polsce / Krzysztof Linowski ; [Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu]. 2017 BG( 1/ 0)

343.3/.8 Rodzaje czynów karalnych (część szczegółowa prawa karnego). Różne rodzaje przes
22
Lucas, Edward (1962- ).. Oswoić cyberświat : tożsamość, zaufanie i bezpieczeństwo w internecie / Edward Lucas ; przekład: Kurhaus Publishing. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

343.3/.8 Rodzaje czynów karalnych (część szczegółowa prawa karnego). Różne rodzaje przes
23
Mądrzejowski, Wiesław. Zwalczanie przestępczości : wybrane metody i narzędzia / Wiesław Mądrzejowski, Sławomir Śnieżko, Piotr Majewski ; redakcja naukowa Wiesław Mądrzejowski. 2017 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

343.3/.8 Rodzaje czynów karalnych (część szczegółowa prawa karnego). Różne rodzaje przes
24
Oleksiewicz, Izabela. Bezpieczeństwo w społeczeństwie informacyjnym : zagadnienia w wymiarze online i offline / Izabela Oleksiewicz, Krzysztof Michalski, Ewelina Sienkiewicz. 2017 BG( 1/ 0)

343.3/.8 Rodzaje czynów karalnych (część szczegółowa prawa karnego). Różne rodzaje przes
25

Przeciwdziałanie międzynarodowej przestępczości przeciwko środowisku naturalnemu z perspektywy organów ścigania / pod redakcją naukową Wiesława Pływaczewskiego, Aleksandry Nowak, Moniki 2017 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.3/.8 Rodzaje czynów karalnych (część szczegółowa prawa karnego). Różne rodzaje przes
26
Wiśniewski, Piotr (ekonomia). Autor Cyberprzestępczość w gospodarce / Piotr Wiśniewski, Jerzy Boehlke. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

343.3/.8 Rodzaje czynów karalnych (część szczegółowa prawa karnego). Różne rodzaje przes
27
Białkowski, Marek (prawo).. Ocena prawna i kryminalistyczna przestępczości komputerowej / Marek Białkowski. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

343.3/.8 Rodzaje czynów karalnych (część szczegółowa prawa karnego). Różne rodzaje przes
28
Bis-Wencel, Hanna (1959- ).. Kazirodztwo / redakcja Marek Mozgawa ; autorzy Hanna Bis-Wencel, Magdalena Budyn-Kulik, Marzanna Ciesielka, Karol Dąbrowski, Ksenia Kakareko, Jolanta Kociuba, Wiesław Kozielewicz, Patrycja Kozł 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.3/.8 Rodzaje czynów karalnych (część szczegółowa prawa karnego). Różne rodzaje przes
29
Drzazga, Edyta. Chuligaństwo futbolowe w Polsce : studium z zakresu kontroli społecznej zjawiska / Edyta Drzazga. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.3/.8 Rodzaje czynów karalnych (część szczegółowa prawa karnego). Różne rodzaje przes
30
Goodman, Marc. Zbrodnie przyszłości : jak cyberprzestępcy, korporacje i państwa mogą użyć technologii przeciwko Tobie / Marc Goodman. 2016 BG( 1/ 0)

343.3/.8 Rodzaje czynów karalnych (część szczegółowa prawa karnego). Różne rodzaje przes
31

Przestępstwa seksualne : ujęcie psychologiczne, prawne i kryminalistyczne / redakcja naukowa Piotr Herbowski, Waldemar Krawczyk, Dominika Słapczyńska, Anna Zalewska. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

343.3/.8 Rodzaje czynów karalnych (część szczegółowa prawa karnego). Różne rodzaje przes
32
Kaczmarski, Michał. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy : krytyczne spojrzenie na taktyczne i prawne aspekty zwalczania prania pieniędzy w Polsce / Michał Kaczmarski. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.3/.8 Rodzaje czynów karalnych (część szczegółowa prawa karnego). Różne rodzaje przes
33

Polska kuratela sądowa na przełomie wieków : nadzieje, oczekiwania, dylematy / redakcja naukowa Marek Konopczyński, Łukasz Kwadrans, Krzysztof Stasiak ; Fundacja na Rzecz Rozwoju Probacji PRO 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 3/ 1)

343.3/.8 Rodzaje czynów karalnych (część szczegółowa prawa karnego). Różne rodzaje przes
34
Kowalczyk-Jamnicka, Małgorzata. Żony, matki - zabójczynie : studium zwiktymizowanej zbrodni / Małgorzata H. Kowalczyk, Agnieszka Latoś. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 1)

343.3/.8 Rodzaje czynów karalnych (część szczegółowa prawa karnego). Różne rodzaje przes
35
Kukuła, Zygmunt. Przestępczość socjalna : z perspektywy prawa karnego i kryminologii / Zygmunt Kukuła. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

343.3/.8 Rodzaje czynów karalnych (część szczegółowa prawa karnego). Różne rodzaje przes
36
Kutera, Małgorzata. Nadużycia finansowe : wykrywanie i zapobieganie / Małgorzata Kutera. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

343.3/.8 Rodzaje czynów karalnych (część szczegółowa prawa karnego). Różne rodzaje przes
37

Odpowiedzialność dyscyplinarna w sporcie : aktualne problemy prawne / pod redakcją Michała Leciaka. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.3/.8 Rodzaje czynów karalnych (część szczegółowa prawa karnego). Różne rodzaje przes
38
Luttgens, Jason T. Incydenty bezpieczeństwa : metody reagowania w informatyce śledczej / Jason Luttgens, Matthew Pepe, Kevin Mandia ; [tłumaczenie: Łukasz Piwko]. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.3/.8 Rodzaje czynów karalnych (część szczegółowa prawa karnego). Różne rodzaje przes
39

Zgwałcenie : definicja, reakcja, wsparcie dla ofiar / redakcja naukowa Lidia Mazowiecka. 2016 BG( 1/ 0)

343.3/.8 Rodzaje czynów karalnych (część szczegółowa prawa karnego). Różne rodzaje przes
40

Nowe środki ochrony i pomocy dla ofiar / redakcja naukowa Lidia Mazowiecka. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.3/.8 Rodzaje czynów karalnych (część szczegółowa prawa karnego). Różne rodzaje przes
41
Misiuk, Andrzej (1958- ).. Kierunki zmian organizacyjno-technicznych w Służbie Więziennej / Andrzej Misiuk, Marek Kalaman. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.3/.8 Rodzaje czynów karalnych (część szczegółowa prawa karnego). Różne rodzaje przes
42
Porowski, Michał (1945- ).. Dzieje więziennictwa polskiego w piśmiennictwie i dokumentach / Michał Porowski. 2016 BG( 1/ 0)

343.3/.8 Rodzaje czynów karalnych (część szczegółowa prawa karnego). Różne rodzaje przes
43

Przypadki kryminalne : współpraca interdyscyplinarna przy badaniu ciemnej liczby przestępstw / red. nauk. J. Stojer-Polańska ; ilustracje D. Piekarski. 2016 BG( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)

343.3/.8 Rodzaje czynów karalnych (część szczegółowa prawa karnego). Różne rodzaje przes
44

Przestępczość ubezpieczeniowa: etiologia, fenomenologia, przeciwdziałanie / pod redakcją Wojciecha Zalewskiego. 2016 BG( 1/ 0)

343.3/.8 Rodzaje czynów karalnych (część szczegółowa prawa karnego). Różne rodzaje przes
45

Polska ustawa antyterrorystyczna : odpowiedź na zagrożenia współczesnym terroryzmem / redakcja naukowa Waldemar Zubrzycki, Kuba Jałoszyński, Aleksander Babiński. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.3/.8 Rodzaje czynów karalnych (część szczegółowa prawa karnego). Różne rodzaje przes
46
Bojarski, Janusz. Korupcja gospodarcza : studium z dziedziny polityki kryminalnej / Janusz Bojarski ; [recenzent Wojciech Dadak]. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

343.3/.8 Rodzaje czynów karalnych (część szczegółowa prawa karnego). Różne rodzaje przes
47

Narkotyki i narkomania : zjawiska globalne, problemy lokalne / [redakcja naukowa] Mariusz Zbigniew Jędrzejko, Tomasz Safjański, Marek Walancik. 2015 BG( 1/ 0)

343.3/.8 Rodzaje czynów karalnych (część szczegółowa prawa karnego). Różne rodzaje przes
48

Jak skutecznie zapobiegać korupcji? : przegląd rozwiązań europejskich dotyczących konfliktu interesów, finansowania polityki i dostępu do informacji publicznej / Aleksandra Kobylińska, Len 2015 BG( 2/ 0)

343.3/.8 Rodzaje czynów karalnych (część szczegółowa prawa karnego). Różne rodzaje przes
49
Kosiński, Jerzy. Paradygmaty cyberprzestępczości / Jerzy Kosiński. 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.3/.8 Rodzaje czynów karalnych (część szczegółowa prawa karnego). Różne rodzaje przes
50
Kurowski, Wojciech (finanse). Mafia 2.0 : jak organizacje przestępcze kreują wartość w erze cyfrowej / Wojciech Kurowski ; [recenzenci Leszek Pawłowicz, Włodzimierz Szpringer]. 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.3/.8 Rodzaje czynów karalnych (część szczegółowa prawa karnego). Różne rodzaje przes
51
Malinowska, Irena (policja). Handel ludźmi : metody działania sprawców / Irena Malinowska. 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.3/.8 Rodzaje czynów karalnych (część szczegółowa prawa karnego). Różne rodzaje przes
52

Przestępczość w XXI wieku : zapobieganie i zwalczanie : problemy prawno-kryminologiczne / redakcja naukowa Emil W. Pływaczewski, Wojciech Filipkowski, Zbigniew Rau. 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

343.3/.8 Rodzaje czynów karalnych (część szczegółowa prawa karnego). Różne rodzaje przes
53

Przestępczość w XXI wieku : zapobieganie i zwalczanie : problemy technologiczno-informatyczne / redakcja naukowa Emil W. Pływaczewski, Wojciech Filipkowski, Zbigniew Rau. 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

343.3/.8 Rodzaje czynów karalnych (część szczegółowa prawa karnego). Różne rodzaje przes
54
Sitarz, Olga. Czynny żal związany z usiłowaniem w polskim prawie karnym : analiza dogmatyczna i kryminalnopolityczna / Olga Sitarz ; [recenzent Jarosław Majewski]. 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

343.3/.8 Rodzaje czynów karalnych (część szczegółowa prawa karnego). Różne rodzaje przes
55
Świerczewska-Gąsiorowska, Anna. Prawnokarne i kryminologiczne aspekty wymuszeń rozbójniczych / Anna Świerczewska-Gąsiorowska. 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

343.3/.8 Rodzaje czynów karalnych (część szczegółowa prawa karnego). Różne rodzaje przes
56

Meždunarodnyj opyt protivodejstviâ korrupcii v usloviâh globalizacii : monografiâ / [pod red. I. Û. Timofeevoj] ; Federal’noe gosudarstvennoe bûdžetnoe obrazovatel’noe učreždenie vysšego 2015 BG( 1/ 0)

343.3/.8 Rodzaje czynów karalnych (część szczegółowa prawa karnego). Różne rodzaje przes
57
Wiciak, Krzysztof. Dotacje - stop - manipulacje : polsko-włoska wymiana doświadczeń w zakresie zwalczania przestępczości na szkodę finansową Unii Europejskiej / [autorzy: Krzysztof Wiciak, Beata Wojdak, Janus 2015 BG( 1/ 0)

343.3/.8 Rodzaje czynów karalnych (część szczegółowa prawa karnego). Różne rodzaje przes
58
Włodarczyk, Renata. Kryminalistyczno-kryminologiczne aspekty przestępstw na tle seksualnym / Renata Włodarczyk. 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)

343.3/.8 Rodzaje czynów karalnych (część szczegółowa prawa karnego). Różne rodzaje przes
59
Bryk, Janusz. Handel ludźmi - wykorzystanie narzędzi analitycznych w procesie wykrywania sprawców / Janusz Bryk, Marcin Kobylas, Irena Malinowska. 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

343.3/.8 Rodzaje czynów karalnych (część szczegółowa prawa karnego). Różne rodzaje przes
60
Buszko, Andrzej. Finanse przestępczości zorganizowanej / Andrzej Buszko. 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.3/.8 Rodzaje czynów karalnych (część szczegółowa prawa karnego). Różne rodzaje przes
61
Dąbrowski, Paweł (prawnik). Praca przymusowa cudzoziemców w Polsce : analiza zjawiska w wybranych grupach imigranckich / Paweł Dąbrowski. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

343.3/.8 Rodzaje czynów karalnych (część szczegółowa prawa karnego). Różne rodzaje przes
62
Gerecka-Żołyńska, Anna (1969- ). Prawo karne wykonawcze : zagadnienia procesowe / Anna Gerecka-Żołyńska, Wojciech Sych. 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.3/.8 Rodzaje czynów karalnych (część szczegółowa prawa karnego). Różne rodzaje przes
63
Klubińska, Maja. Przestępstwo oszustwa gospodarczego z art. 297 k.k. / Maja Klubińska. 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.3/.8 Rodzaje czynów karalnych (część szczegółowa prawa karnego). Różne rodzaje przes
64
Kukuła, Zygmunt. Przestępczość korupcyjna w orzecznictwie sądowym : aspekty materialne i procesowe : wybór orzeczeń / Zygmunt Kukuła. 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.3/.8 Rodzaje czynów karalnych (część szczegółowa prawa karnego). Różne rodzaje przes
65
Kulik, Marek. Przedawnienie karalności i przedawnienie wykonania kary w polskim prawie karnym / Marek Kulik. 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

343.3/.8 Rodzaje czynów karalnych (część szczegółowa prawa karnego). Różne rodzaje przes
66

Ofiary handlu ludźmi / red. nauk. Lidia Mazowiecka. 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.3/.8 Rodzaje czynów karalnych (część szczegółowa prawa karnego). Różne rodzaje przes
67
Mazur, Marcin. Penalizacja prania pieniędzy / Marcin Mazur ; Rzecznik Praw Obywatelskich. 2014 BG( 2/ 0)

343.3/.8 Rodzaje czynów karalnych (część szczegółowa prawa karnego). Różne rodzaje przes
68

Prostytucja / red. Marek Mozgawa ; aut. Magdalena Budyn-Kulik [et al.]. 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.3/.8 Rodzaje czynów karalnych (część szczegółowa prawa karnego). Różne rodzaje przes
69
Mucha, Dariusz. Przestępstwo paserstwa w kodeksie karnym z 1997 roku : analiza dogmatyczno-prawna i empiryczna / Dariusz Mucha. 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 3/ 0)

343.3/.8 Rodzaje czynów karalnych (część szczegółowa prawa karnego). Różne rodzaje przes
70
Nawrocki, Mariusz. Czas popełnienia czynu zabronionego w polskim prawie karnym : podstawowe zagadnienia materialno-prawne / Mariusz Nawrocki. 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.3/.8 Rodzaje czynów karalnych (część szczegółowa prawa karnego). Różne rodzaje przes
71
Nitkowski, Krzysztof. Przestępstwa w obrocie gospodarczym / Krzysztof Nitkowski. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

343.3/.8 Rodzaje czynów karalnych (część szczegółowa prawa karnego). Różne rodzaje przes
72
Nowosad, Aleksandra. Bójka i pobicie / Aleksandra Nowosad. 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.3/.8 Rodzaje czynów karalnych (część szczegółowa prawa karnego). Różne rodzaje przes
73
Potkańska, Monika. Funkcjonowanie Eurojustu w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej / Monika Potkańska. 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

343.3/.8 Rodzaje czynów karalnych (część szczegółowa prawa karnego). Różne rodzaje przes
74
Bębas, Sylwester (1981- ).. Patologie społeczne w sieci / Sylwester Bębas. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

343.3/.8 Rodzaje czynów karalnych (część szczegółowa prawa karnego). Różne rodzaje przes
75
Brzezińska, Joanna (prawo). Dzieciobójstwo : aspekty prawne i etyczne / Joanna Brzezińska. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

343.3/.8 Rodzaje czynów karalnych (część szczegółowa prawa karnego). Różne rodzaje przes
76
Daniluk, Paweł. Przestępstwa podobne w polskim prawie karnym / Paweł Daniluk. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.3/.8 Rodzaje czynów karalnych (część szczegółowa prawa karnego). Różne rodzaje przes
77
Duży, Jerzy. Zorganizowana przestępczość podatkowa w Polsce : zwalczanie przestępnego nadużycia mechanizmów podatków VAT i akcyzowego / Jerzy Duży. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 1)

343.3/.8 Rodzaje czynów karalnych (część szczegółowa prawa karnego). Różne rodzaje przes
78

Przestępczość zorganizowana : fenomen, współczesne zagrożenia, zwalczanie, ujęcie praktyczne / pod. red. Wiesława Jasińskiego, Wiesława Mądrzejowskiego, Krzysztofa Wiciaka. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

343.3/.8 Rodzaje czynów karalnych (część szczegółowa prawa karnego). Różne rodzaje przes
79
Kasprzak, Jerzy (1954- ).. Nielegalne posiadanie broni i amunicji : studium prawno-kryminalistyczne / Jerzy Kasprzak, Wiesław Brywczyński. 2013 BG( 4/ 0)
BWP( 3/ 0)
BIC( 1/ 0)

343.3/.8 Rodzaje czynów karalnych (część szczegółowa prawa karnego). Różne rodzaje przes
80
Kuć, Małgorzata (prawo). Prawne podstawy resocjalizacji / Małgorzata Kuć. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.3/.8 Rodzaje czynów karalnych (część szczegółowa prawa karnego). Różne rodzaje przes
81

Niekaralność ofiar handlu ludźmi - wstępna diagnoza problemu / red. Zbigniew Lasocik. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

343.3/.8 Rodzaje czynów karalnych (część szczegółowa prawa karnego). Różne rodzaje przes
82

Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej / red. Marek Mozgawa ; [aut. Krzysztof Amielańczyk et al.]. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.3/.8 Rodzaje czynów karalnych (część szczegółowa prawa karnego). Różne rodzaje przes
83
Perkowska, Magdalena. Przestępczość graniczna cudzoziemców / Magdalena Perkowska. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

343.3/.8 Rodzaje czynów karalnych (część szczegółowa prawa karnego). Różne rodzaje przes
84

Nielegalny rynek żywności : skala zjawiska i możliwości przeciwdziałania / pod red. Wiesława Pływaczewskiego, Rafała Płockiego. 2013 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)
BIC( 2/ 0)

343.3/.8 Rodzaje czynów karalnych (część szczegółowa prawa karnego). Różne rodzaje przes
85
Rejman, Józef. Zmiana w polskim systemie penitencjarnym : ograniczenia i możliwości / Józef Rejman. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.3/.8 Rodzaje czynów karalnych (część szczegółowa prawa karnego). Różne rodzaje przes
86
Szczygieł, Grażyna. Zezwolenia na czasowe opuszczenie zakładu karnego w polskim systemie penitencjarnym / Grażyna B. Szczygieł. 2013 BG( 5/ 0)
BWP( 5/ 0)

343.3/.8 Rodzaje czynów karalnych (część szczegółowa prawa karnego). Różne rodzaje przes
87
Szwejkowska, Małgorzata. Skazani z zaburzeniami preferencji seksualnych : studium karnoprawne i kryminologiczne / Małgorzata Szwejkowska. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.3/.8 Rodzaje czynów karalnych (część szczegółowa prawa karnego). Różne rodzaje przes
88
Zgoliński, Igor. Zniesławienie w polskim prawie karnym : zagadnienia teorii i praktyki / Igor Zgoliński. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.3/.8 Rodzaje czynów karalnych (część szczegółowa prawa karnego). Różne rodzaje przes
89
Czyżowicz, Wiesław. Nielegalny obrót wyrobami tytoniowymi, alkoholem i piwem w Polsce : przyczyny, formy, skala, konsekwencje i rozwiązania zwiększające efektywność walki z nielegalnym handlem / Wiesław Czyżo 2012 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
BWP( 2/ 0)

343.3/.8 Rodzaje czynów karalnych (część szczegółowa prawa karnego). Różne rodzaje przes
90
Hołda, Joanna. Prawo karne wykonawcze / Joanna Hołda, Zbigniew Hołda, Beata Żórawska. 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

343.3/.8 Rodzaje czynów karalnych (część szczegółowa prawa karnego). Różne rodzaje przes
91
Kuczur, Tomasz. Contra auctoritatem : kodeksowa i pozakodeksowa kryminalizacja czynów antypaństwowych / Tomasz Kuczur. 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.3/.8 Rodzaje czynów karalnych (część szczegółowa prawa karnego). Różne rodzaje przes
92
Kulesza, Cezary. Obrona w sprawach o przestępstwa gospodarcze i skarbowe / Cezary Kulesza. 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

343.3/.8 Rodzaje czynów karalnych (część szczegółowa prawa karnego). Różne rodzaje przes
93

Przestępstwo zgwałcenia / red. Marek Mozgawa ; aut. Magdalena Budyn-Kulik [et al.]. 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.3/.8 Rodzaje czynów karalnych (część szczegółowa prawa karnego). Różne rodzaje przes
94

Prawnokarne i kryminologiczne aspekty ochrony środowiska / pod red. nauk. Wiesława Pływaczewskiego ; [Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie]. 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 4/ 0)

343.3/.8 Rodzaje czynów karalnych (część szczegółowa prawa karnego). Różne rodzaje przes
95
Przybyliński, Sławomir. Więźniowie "niebezpieczni" - ukryty świat penitencjarny / Sławomir Przybyliński. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

343.3/.8 Rodzaje czynów karalnych (część szczegółowa prawa karnego). Różne rodzaje przes
96
Wiak, Krzysztof (1969- ).. Terrorism and criminal law / Krzysztof Wiak ; [Engl. transl. Konrad Szulga]. 2012 BG( 1/ 0)

343.3/.8 Rodzaje czynów karalnych (część szczegółowa prawa karnego). Różne rodzaje przes
97

Bigamia / red. Marek Mozgawa ; aut. Magdalena Budyn-Kulik [et al.]. 2011 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.3/.8 Rodzaje czynów karalnych (część szczegółowa prawa karnego). Różne rodzaje przes
98
Gałęska-Śliwka, Anita. Dzieciobójstwo : analiza karno-medyczna / Anita Gałęska-Śliwka. 2011 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.3/.8 Rodzaje czynów karalnych (część szczegółowa prawa karnego). Różne rodzaje przes
99
Kuć, Małgorzata (prawo). Prawne podstawy resocjalizacji / Małgorzata Kuć. 2011 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

343.3/.8 Rodzaje czynów karalnych (część szczegółowa prawa karnego). Różne rodzaje przes

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego