Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "343.23/.29"; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 62 z 62 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1

Aktualne zagadnienia pozakodeksowego prawa karnego i prawa wykroczeń / redakcja Jarosław Janikowski, Radosław Krajewski. 2019 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.23/.29 Czyny karalne. Wykroczenia ogólnie. Postępowanie w sprawach o wykroczenia. Kodeks w
2

Kara kryminalna : perspektywa historyczna i penologiczna / redakcja Tadeusz Maciejewski, Wojciech Zalewski. 2019 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.23/.29 Czyny karalne. Wykroczenia ogólnie. Postępowanie w sprawach o wykroczenia. Kodeks w
3

Prawo wykroczeń : nowelizacja w praktyce wybranych problemów / Redakcja naukowa Izabela Nowicka, Agnieszka Sadło-Nowak, Paweł Łabuz, Mariusz Michalski. 2019 BG( 1/ 0)

343.23/.29 Czyny karalne. Wykroczenia ogólnie. Postępowanie w sprawach o wykroczenia. Kodeks w
4
Bieniecki, Ireneusz (1955- ). Autor Przestępczość graniczna w Polsce w drugiej połowie XX wieku w świetle biuletynów Wojsk Ochrony Pogranicza : schyłek lat 70. i okres stanu wojennego : źródła / Ireneusz Bieniecki, Izabela 2018 BG( 1/ 0)

343.23/.29 Czyny karalne. Wykroczenia ogólnie. Postępowanie w sprawach o wykroczenia. Kodeks w
5
Cieślak, Wojciech. Autor Występki i wykroczenia o charakterze chuligańskim w polskim prawie karnym / Wojciech Cieślak. 2018 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.23/.29 Czyny karalne. Wykroczenia ogólnie. Postępowanie w sprawach o wykroczenia. Kodeks w
6
Błaszczyk, Magdalena (prawo). Węzłowe problemy prawa wykroczeń - czy potrzebna jest reforma? / redakcja naukowa: Marta Kolendowska-Matejczuk, Valeri Vachev ; [autorzy: Magdalena Błaszczyk i 16 pozostałych]. 2016 BG( 1/ 0)

343.23/.29 Czyny karalne. Wykroczenia ogólnie. Postępowanie w sprawach o wykroczenia. Kodeks w
7
Jaworska-Wieloch, Anna. Odwołanie warunkowego zwolnienia / Anna Jaworska-Wieloch. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.23/.29 Czyny karalne. Wykroczenia ogólnie. Postępowanie w sprawach o wykroczenia. Kodeks w
8
Łysko, Marcin. Prace nad kodyfikacją materialnego prawa wykroczeń w Polsce Ludowej (1960-1971) / Marcin Łysko. 2016 BG( 3/ 0)
BWP( 4/ 0)

343.23/.29 Czyny karalne. Wykroczenia ogólnie. Postępowanie w sprawach o wykroczenia. Kodeks w
9

Współczesne problemy wykroczeń : materialnoprawna i procesowa problematyka wykroczeń / pod redakcją Izabeli Nowickiej, Agnieszki Sadło-Nowak. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)

343.23/.29 Czyny karalne. Wykroczenia ogólnie. Postępowanie w sprawach o wykroczenia. Kodeks w
10

Nowe problemy prawa i polityki penitencjarnej / redakcja naukowa Michał Porowski, Tomasz Przesławski. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

343.23/.29 Czyny karalne. Wykroczenia ogólnie. Postępowanie w sprawach o wykroczenia. Kodeks w
11
Bałandynowicz, Andrzej (1952- ).. Probacyjna sprawiedliwość karząca / Andrzej Bałandynowicz. 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 1/ 1)

343.23/.29 Czyny karalne. Wykroczenia ogólnie. Postępowanie w sprawach o wykroczenia. Kodeks w
12
Holy, Katarzyna. Prawo międzynarodowe publiczne wobec amnestii / Katarzyna Holy. 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.23/.29 Czyny karalne. Wykroczenia ogólnie. Postępowanie w sprawach o wykroczenia. Kodeks w
13
Lach, Arkadiusz (1976- ).. Karnoprawna reakcja na zjawisko kradzieży tożsamości / Arkadiusz Lach. 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.23/.29 Czyny karalne. Wykroczenia ogólnie. Postępowanie w sprawach o wykroczenia. Kodeks w
14
Bielańskie Kolokwium Karnistyczne (10 ; 2013 ; Warszawa). Dyrektywy sądowego wymiaru kary : pokłosie X Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego / pod red. Jarosława Majewskiego. 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.23/.29 Czyny karalne. Wykroczenia ogólnie. Postępowanie w sprawach o wykroczenia. Kodeks w
15
Dudzik, Marcin. Prawo karne wobec narażenia życia i zdrowia ludzkiego na niebezpieczeństwo / Marcin Dudzik. 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

343.23/.29 Czyny karalne. Wykroczenia ogólnie. Postępowanie w sprawach o wykroczenia. Kodeks w
16
Krajewski, Radosław (1973- ).. Prawo wykroczeń w kazusach / Radosław Krajewski. 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.23/.29 Czyny karalne. Wykroczenia ogólnie. Postępowanie w sprawach o wykroczenia. Kodeks w
17
Mitera, Maciej. Prawo i postępowanie w sprawach o wykroczenia / Maciej Mitera. 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.23/.29 Czyny karalne. Wykroczenia ogólnie. Postępowanie w sprawach o wykroczenia. Kodeks w
18
Sadło-Nowak, Agnieszka. Czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenia / Agnieszka Sadło-Nowak. 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.23/.29 Czyny karalne. Wykroczenia ogólnie. Postępowanie w sprawach o wykroczenia. Kodeks w
19
Błaszczyk, Magdalena (prawo). Prawo i postępowanie w sprawach o wykroczenia / Magdalena Błaszczyk, Wojciech J. Jankowski, Monika Zbrojewska. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.23/.29 Czyny karalne. Wykroczenia ogólnie. Postępowanie w sprawach o wykroczenia. Kodeks w
20
Gałązka, Marek. Pisma procesowe w postępowaniu w sprawach o wykroczenia : wzory pism / Marek Gałązka, Agnieszka Sadło-Nowak. 2013 BG( 1/ 0)

343.23/.29 Czyny karalne. Wykroczenia ogólnie. Postępowanie w sprawach o wykroczenia. Kodeks w
21
Giezek, Jacek (1958- ).. Świadomość sprawcy czynu zabronionego / Jacek Giezek. 2013 BG( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.23/.29 Czyny karalne. Wykroczenia ogólnie. Postępowanie w sprawach o wykroczenia. Kodeks w
22
Golonka, Anna. Niepoczytalność i poczytalność ograniczona / Anna Golonka. 2013 BG( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.23/.29 Czyny karalne. Wykroczenia ogólnie. Postępowanie w sprawach o wykroczenia. Kodeks w
23
Iwanowska, Aleksandra. Przygotowanie skazanych do życia na wolności w trybie art. 164 k.k.w. / Aleksandra Iwanowska ; Rzecznik Praw Obywatelskich. 2013 BG( 2/ 0)
BWP( 2/ 0)

343.23/.29 Czyny karalne. Wykroczenia ogólnie. Postępowanie w sprawach o wykroczenia. Kodeks w
24
Kaczmarczyk-Kłak, Katarzyna (1974- ).. Prawo łaski w Polsce na tle porównawczym : dawniej i współcześnie / Katarzyna Kaczmarczyk-Kłak. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.23/.29 Czyny karalne. Wykroczenia ogólnie. Postępowanie w sprawach o wykroczenia. Kodeks w
25
Michalska-Warias, Aneta. Odstąpienie od wymierzenia kary : w świetle statystyk sądowych i badań aktowych / Aneta Michalska-Warias. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.23/.29 Czyny karalne. Wykroczenia ogólnie. Postępowanie w sprawach o wykroczenia. Kodeks w
26

Współczesne problemy wykroczeń / pod red. Izabeli Nowickiej, Agnieszki Sadło-Nowak. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.23/.29 Czyny karalne. Wykroczenia ogólnie. Postępowanie w sprawach o wykroczenia. Kodeks w
27
Ornowska, Alicja. Kara ograniczenia wolności / Alicja Ornowska. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.23/.29 Czyny karalne. Wykroczenia ogólnie. Postępowanie w sprawach o wykroczenia. Kodeks w
28
Walicki, Ryszard. Tortury w Polsce 1945-1955 i współcześnie / Ryszard Walicki. 2013 BG( 1/ 0)

343.23/.29 Czyny karalne. Wykroczenia ogólnie. Postępowanie w sprawach o wykroczenia. Kodeks w
29
Bojarski, Tadeusz (1941- ).. Polskie prawo wykroczeń : zarys wykładu / Tadeusz Bojarski. 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 3/ 0)

343.23/.29 Czyny karalne. Wykroczenia ogólnie. Postępowanie w sprawach o wykroczenia. Kodeks w
30
Hoc, Stanisław. Karnoprawna ochrona informacji / Stanisław Hoc. 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.23/.29 Czyny karalne. Wykroczenia ogólnie. Postępowanie w sprawach o wykroczenia. Kodeks w
31
Szewczyk, Helena. Mobbing w stosunkach pracy : zagadnienia prawne / Helena Szewczyk. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.23/.29 Czyny karalne. Wykroczenia ogólnie. Postępowanie w sprawach o wykroczenia. Kodeks w
32
Zgoliński, Igor. Okoliczności wyłączające bezprawność : zarys problematyki / Igor Zgoliński, Igor Zduński. 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.23/.29 Czyny karalne. Wykroczenia ogólnie. Postępowanie w sprawach o wykroczenia. Kodeks w
33
Bałandynowicz, Andrzej (1952- ).. Probacja : resocjalizacja z udziałem społeczeństwa / Andrzej Bałandynowicz. 2011 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.23/.29 Czyny karalne. Wykroczenia ogólnie. Postępowanie w sprawach o wykroczenia. Kodeks w
34
Baran, Bartosz. Prawo łaski w polskim systemie prawnym na tle powszechnym / Bartosz Baran. 2011 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.23/.29 Czyny karalne. Wykroczenia ogólnie. Postępowanie w sprawach o wykroczenia. Kodeks w
35
Chakowski, Maciej. Mobbing : aspekty prawno-organizacyjne / Maciej Chakowski. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

343.23/.29 Czyny karalne. Wykroczenia ogólnie. Postępowanie w sprawach o wykroczenia. Kodeks w
36

Profilaktyka społeczna i resocjalizacja / pod red. Jerzego Kwaśniewskiego. 2010 BG( 1/ 0)

343.23/.29 Czyny karalne. Wykroczenia ogólnie. Postępowanie w sprawach o wykroczenia. Kodeks w
37
Łacny, Justyna. Okresowe kary pieniężne, ryczałty i korekty finansowe nakładane na państwa członkowskie za naruszenia prawa UE = Periodic penalty payments, lump sums and financial corrections imposed on mem 2010 BG( 1/ 0)

343.23/.29 Czyny karalne. Wykroczenia ogólnie. Postępowanie w sprawach o wykroczenia. Kodeks w
38
Lyons, Lewis. Historia kar cielesnych / Lewis Lyons ; tł. Maja Kittel. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

343.23/.29 Czyny karalne. Wykroczenia ogólnie. Postępowanie w sprawach o wykroczenia. Kodeks w
39
Foucault, Michel (1926-1984).. Nadzorować i karać : narodziny więzienia / Michel Foucault ; przeł. Tadeusz Komendant. 2009 BG( 3/ 0)

343.23/.29 Czyny karalne. Wykroczenia ogólnie. Postępowanie w sprawach o wykroczenia. Kodeks w
40
Kozera, Łukasz (1979- ).. Zarys dziejów stosowania kary pozbawienia wolności i pomocy skazanym / Łukasz Kozera. 2009 BG( 1/ 0)

343.23/.29 Czyny karalne. Wykroczenia ogólnie. Postępowanie w sprawach o wykroczenia. Kodeks w
41

Skuteczność oddziaływań penitencjarnych : w kontekście zjawiska podkultury więziennej oraz instytucji warunkowego przedterminowego zwolnienia skazanych / red. Małgorzata Kuć. 2009 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

343.23/.29 Czyny karalne. Wykroczenia ogólnie. Postępowanie w sprawach o wykroczenia. Kodeks w
42
Marek, Andrzej (1940-2012).. Prawo wykroczeń : (materialne i procesowe) / Andrzej Marek. 2008 BG( 3/ 0)
BWP( 4/ 0)

343.23/.29 Czyny karalne. Wykroczenia ogólnie. Postępowanie w sprawach o wykroczenia. Kodeks w
43
Kuć, Małgorzata (prawo). Indywidualizacja wykonywania kary pozbawienia wolności / Małgorzata Kuć. 2007 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

343.23/.29 Czyny karalne. Wykroczenia ogólnie. Postępowanie w sprawach o wykroczenia. Kodeks w
44
Czura-Kalinowska, Dorota. Odpowiedzialność karna za działanie na szkodę spółki / Dorota Czura-Kalinowska, Robert Zawłocki. 2006 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.23/.29 Czyny karalne. Wykroczenia ogólnie. Postępowanie w sprawach o wykroczenia. Kodeks w
45

Kodeks wykroczeń i inne teksty prawne : teksty jednolite / wraz z wprow. Tomasza Grzegorczyka oraz z indeksem rzeczowym. 2006 BG( 1/ 0)

343.23/.29 Czyny karalne. Wykroczenia ogólnie. Postępowanie w sprawach o wykroczenia. Kodeks w
46
Utrat-Milecki, Jarosław. Podstawy penologii : teoria kary / Jarosław Utrat-Milecki. 2006 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

343.23/.29 Czyny karalne. Wykroczenia ogólnie. Postępowanie w sprawach o wykroczenia. Kodeks w
47

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia : przepisy wykonawcze, inne akty prawne : [z indeksem rzeczowym] / wprowadzenie i objaśnienia: Ewa Bieńkowska. 2001 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.23/.29 Czyny karalne. Wykroczenia ogólnie. Postępowanie w sprawach o wykroczenia. Kodeks w
48
Grzegorczyk, Tomasz (1949- ).. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia / [Tomasz Grzegorczyk]. 2001 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

343.23/.29 Czyny karalne. Wykroczenia ogólnie. Postępowanie w sprawach o wykroczenia. Kodeks w
49
Jędrzejewski, Zbigniew (1958- ).. Bezprawie usiłowania nieudolnego / Zbigniew Jędrzejewski ; Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. 2000 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

343.23/.29 Czyny karalne. Wykroczenia ogólnie. Postępowanie w sprawach o wykroczenia. Kodeks w
50

Prawo wykroczeń / Janusz Bryk [et al.]. 1999 BG( 1/ 0)

343.23/.29 Czyny karalne. Wykroczenia ogólnie. Postępowanie w sprawach o wykroczenia. Kodeks w
51
Grzegorczyk, Tomasz (1949- ).. Nowela do prawa wykroczeń : komentarz / Tomasz Grzegorczyk. 1999 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

343.23/.29 Czyny karalne. Wykroczenia ogólnie. Postępowanie w sprawach o wykroczenia. Kodeks w
52
Kasicki, Grzegorz. Kodeks wykroczeń ; Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia : komentarz do noweli z sierpnia 1998 r. / Grzegorz Kasicki, Andrzej Wiśniewski. 1999 BG( 1/ 0)

343.23/.29 Czyny karalne. Wykroczenia ogólnie. Postępowanie w sprawach o wykroczenia. Kodeks w
53
Marek, Andrzej (1940-2012).. Prawo wykroczeń / Andrzej Marek. 1999 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.23/.29 Czyny karalne. Wykroczenia ogólnie. Postępowanie w sprawach o wykroczenia. Kodeks w
54
Bojarski, Marek (1946- ).. Kodeks wykroczeń : komentarz / Marek Bojarski, Wojciech Radecki. 1998 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.23/.29 Czyny karalne. Wykroczenia ogólnie. Postępowanie w sprawach o wykroczenia. Kodeks w
55

Kara śmierci / praca pod red. Ewy Nowickiej-Włodarczyk. 1998 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

343.23/.29 Czyny karalne. Wykroczenia ogólnie. Postępowanie w sprawach o wykroczenia. Kodeks w
56
Melezini, Mirosława. Obywatel przed kolegium : prawa i obowiązki obywatela w postępowaniu w sprawach o wykroczenia / Mirosława Melezini, Grażyna B. Szczygieł. 1996 BG( 2/ 0)
BWP( 2/ 0)

343.23/.29 Czyny karalne. Wykroczenia ogólnie. Postępowanie w sprawach o wykroczenia. Kodeks w
57
Szumski, Jerzy (prawnik). Środki penalne w polskim prawie wykroczeń na tle doświadczeń praktyki / Jerzy Szumski. 1995 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.23/.29 Czyny karalne. Wykroczenia ogólnie. Postępowanie w sprawach o wykroczenia. Kodeks w
58
Mądrzejowski, Wiesław. Stany faktyczne do tematu Przestępstwa przeciwko mieniu / Wiesław Mądrzejowski, Janusz Wojtal. 1994 BG( 1/ 0)

343.23/.29 Czyny karalne. Wykroczenia ogólnie. Postępowanie w sprawach o wykroczenia. Kodeks w
59

Skuteczność środków penalnych stosowanych wobec młodzieży / pod red. Leona Tyszkiewicza ; aut. Leon Tyszkiewicz [et al.]. 1992 BG( 6/ 0)
BPP( 1/ 0)

343.23/.29 Czyny karalne. Wykroczenia ogólnie. Postępowanie w sprawach o wykroczenia. Kodeks w
60
Stachowiak, Stanisław. Rozprawa w kolegium I instancji do spraw wykroczeń / Stanisław Stachowiak. 1981 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

343.23/.29 Czyny karalne. Wykroczenia ogólnie. Postępowanie w sprawach o wykroczenia. Kodeks w
61
Szerer, Mieczysław (1884-1981).. Karanie a humanizm / Mieczysław Szerer. 1964 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

343.23/.29 Czyny karalne. Wykroczenia ogólnie. Postępowanie w sprawach o wykroczenia. Kodeks w
62
Wąsik, Józef (1921-2009).. Kara dożywotniego więzienia w Polsce / Józef Wąsik. 1963 BG( 3/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.23/.29 Czyny karalne. Wykroczenia ogólnie. Postępowanie w sprawach o wykroczenia. Kodeks w

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego