Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "343.1" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 100 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Kamińska-Nawrot, Aneta. Autor Wybrane zagadnienia procesu karnego w pytaniach i poleceniach / Aneta Kamińska-Nawrot ; Akademia Pomorska w Słupsku. 2019 BG( 1/ 0)

343.1 Postępowanie karne. Śledztwo (dochodzenie) w sprawach karnych. Prawo karne procesowe
2

Ewolucja polskiego wymiaru sprawiedliwości w latach 2013-2018 w świetle standardów rzetelnego procesu / pod redakcją Cezarego Kuleszy i Andrzeja Sakowicza. 2019 BG( 3/ 0)
BWP( 3/ 0)

343.1 Postępowanie karne. Śledztwo (dochodzenie) w sprawach karnych. Prawo karne procesowe
3

Fairness of the new model of Polish criminal appeal proceedings in the context of delivered research / collective monograph edited by Cezary Kulesza. 2019 BG( 3/ 0)
BWP( 3/ 0)

343.1 Postępowanie karne. Śledztwo (dochodzenie) w sprawach karnych. Prawo karne procesowe
4
Sakowicz, Andrzej. Autor Prawo do milczenia w polskim procesie karnym / Andrzej Sakowicz. 2019 BG( 3/ 0)
BWP( 4/ 0)

343.1 Postępowanie karne. Śledztwo (dochodzenie) w sprawach karnych. Prawo karne procesowe
5
Szymków-Gac, Marzena. Autor Przesłuchanie w polskiej rozprawie karnej : studium pragmalingwistyczne / Marzena Szymków-Gac. 2019 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.1 Postępowanie karne. Śledztwo (dochodzenie) w sprawach karnych. Prawo karne procesowe
6
Grochowska-Wasilewska, Anna. Autor Postępowanie karne : pytania, kazusy, tablice, testy / Anna Grochowska, Łukasz Jagiełłowicz, Łukasz Wiśniewski. 2018 BG( 3/ 0)

343.1 Postępowanie karne. Śledztwo (dochodzenie) w sprawach karnych. Prawo karne procesowe
7

Pomiędzy kryminalistyką i procesem karnym : z zagadnień analizy śledczej / pod redakcją Jerzego Koniecznego. 2018 BG( 1/ 0)

343.1 Postępowanie karne. Śledztwo (dochodzenie) w sprawach karnych. Prawo karne procesowe
8
Michalak, Krzysztof (1990- ). Autor Tajemnica lekarska i psychiatryczna a polski proces karny / Krzysztof Michalak. 2018 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.1 Postępowanie karne. Śledztwo (dochodzenie) w sprawach karnych. Prawo karne procesowe
9
Gruszecka, Dagmara. Proces karny / redakcja naukowa Jerzy Skorupka ; Dagmara Gruszecka, Karolina Kremens, Krzysztof Nowicki, Jerzy Skorupka. 2017 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.1 Postępowanie karne. Śledztwo (dochodzenie) w sprawach karnych. Prawo karne procesowe
10
Koper, Radosław. Proces karny / redakcja naukowa Kazimierz Marszał, Jarosław Zagrodnik ; [poszczególne części opracowali:] Radosław Koper, Kazimierz Marszał, Jarosław Zagrodnik, Kazimierz Zgryzek. 2017 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

343.1 Postępowanie karne. Śledztwo (dochodzenie) w sprawach karnych. Prawo karne procesowe
11
Kusak, Martyna (1987- ).. Postępowanie karne w sprawach międzynarodowych : podręcznik praktyczny / Martyna Kusak. 2017 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

343.1 Postępowanie karne. Śledztwo (dochodzenie) w sprawach karnych. Prawo karne procesowe
12

Postępowanie karne po nowelizacji z dnia 11 marca 2016 roku / redakcja naukowa Arkadiusz Lach. 2017 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

343.1 Postępowanie karne. Śledztwo (dochodzenie) w sprawach karnych. Prawo karne procesowe
13
Warchoł, Marcin. Ciężar dowodu w procesie karnym : studium prawnoporównawcze / Marcin Warchoł. 2017 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

343.1 Postępowanie karne. Śledztwo (dochodzenie) w sprawach karnych. Prawo karne procesowe
14
Dudka, Katarzyna. Postępowanie karne / Katarzyna Dudka, Hanna Paluszkiewicz. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.1 Postępowanie karne. Śledztwo (dochodzenie) w sprawach karnych. Prawo karne procesowe
15
Jasińska, Marta Roksana. Źródła informacji o popełnionym przestępstwie / Marta Roksana Jasińska. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.1 Postępowanie karne. Śledztwo (dochodzenie) w sprawach karnych. Prawo karne procesowe
16
Juchacz, Wiesław. Pomyłki sądowe w sprawach o zabójstwa : studium karno-procesowe i kryminalistyczne / Wiesław Juchacz. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.1 Postępowanie karne. Śledztwo (dochodzenie) w sprawach karnych. Prawo karne procesowe
17

Księga kryminalna miasta Krakowa z lat 1589-1604 / opracowali i wydali Wacław Uruszczak, Maciej Mikuła, Krzysztof Fokt, Anna Karabowicz. 2016 BG( 1/ 0)

343.1 Postępowanie karne. Śledztwo (dochodzenie) w sprawach karnych. Prawo karne procesowe
18

Nowe tendencje w prawie karnym procesowym : Niemcy, Polska, Ukraina / redakcja: Friedrich-Christian Schroeder, Tina de Vries. 2016 BG( 3/ 0)
BWP( 5/ 0)

343.1 Postępowanie karne. Śledztwo (dochodzenie) w sprawach karnych. Prawo karne procesowe
19
Wojciechowski, Bartosz W. Analiza i ocena zeznań świadków / Bartosz W. Wojciechowski. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.1 Postępowanie karne. Śledztwo (dochodzenie) w sprawach karnych. Prawo karne procesowe
20
Zdybel, Roman. Funkcja wykrywcza i dowodowa postępowania karnego / Roman Zdybel. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.1 Postępowanie karne. Śledztwo (dochodzenie) w sprawach karnych. Prawo karne procesowe
21
Bek, Dominika. Metodyka pracy mediatora w sprawach karnych / redakcja naukowa Olga Sitarz ; [autorami rozdziałów są Dominika Bek, Kamilla Bargiel-Matusiewicz, Grzegorz Frączek, Olga Sitarz]. 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.1 Postępowanie karne. Śledztwo (dochodzenie) w sprawach karnych. Prawo karne procesowe
22
Dudka, Katarzyna. Postępowanie karne / Katarzyna Dudka, Hanna Paluszkiewicz. 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

343.1 Postępowanie karne. Śledztwo (dochodzenie) w sprawach karnych. Prawo karne procesowe
23

Zasada legalizmu w procesie karnym. T. 2 / redakcja naukowa: Barbara Dudzik, Jakub Kosowski, Ewa Kruk, Ireneusz Nowikowski. 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.1 Postępowanie karne. Śledztwo (dochodzenie) w sprawach karnych. Prawo karne procesowe
24
Gadomska-Radel, Anna. Przesłuchanie dziecka jako ofiary i świadka przestępstwa w procesie karnym / Anna Gadomska-Radel. 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.1 Postępowanie karne. Śledztwo (dochodzenie) w sprawach karnych. Prawo karne procesowe
25
Karaźniewicz, Justyna. Instytucja sygnalizacji w polskim procesie karnym / Justyna Karaźniewicz. 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 3/ 0)

343.1 Postępowanie karne. Śledztwo (dochodzenie) w sprawach karnych. Prawo karne procesowe
26
Konecki, Janusz. Niepoczytalny sprawca czynu zabronionego w postępowaniu karnym / Janusz Konecki. 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.1 Postępowanie karne. Śledztwo (dochodzenie) w sprawach karnych. Prawo karne procesowe
27
Koper, Radosław. Badanie świadka w aspekcie jego ochrony w procesie karnym / Radosław Koper. 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.1 Postępowanie karne. Śledztwo (dochodzenie) w sprawach karnych. Prawo karne procesowe
28
Mozgawa-Saj, Marta (1983- ).. Ekstradycja w polskim postępowaniu karnym / Marta Mozgawa-Saj. 2015 BG( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.1 Postępowanie karne. Śledztwo (dochodzenie) w sprawach karnych. Prawo karne procesowe
29
Nawacki, Maciej. Postępowanie karne z perspektywy nauki o bezpieczeństwie / Maciej Nawacki, Piotr Starzyński ; [recenzenci: Andrzej Misiuk, Przemysław Palka]. 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.1 Postępowanie karne. Śledztwo (dochodzenie) w sprawach karnych. Prawo karne procesowe
30
Tomaszewska-Michalak, Magdalena. Prawne i kryminalistyczne aspekty wykorzystania technologii biometrycznej w Polsce / Magdalena Tomaszewska-Michalak. 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BIC( 2/ 0)

343.1 Postępowanie karne. Śledztwo (dochodzenie) w sprawach karnych. Prawo karne procesowe
31

Psychologiczne uwarunkowania i ocena wartości dowodowej zeznań świadków : wybrane zagadnienia / redakcja naukowa Bartosz W. Wojciechowski. 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.1 Postępowanie karne. Śledztwo (dochodzenie) w sprawach karnych. Prawo karne procesowe
32
Żbikowska, Małgorzata (prawo). Zasada lojalności w procesie karnym : (odniesiona do pokrzywdzonego) / Małgorzata Żbikowska. 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.1 Postępowanie karne. Śledztwo (dochodzenie) w sprawach karnych. Prawo karne procesowe
33
Broniecka, Rossana. Uzasadnienie wyroku w polskim postępowaniu karnym / Rossana Broniecka. 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.1 Postępowanie karne. Śledztwo (dochodzenie) w sprawach karnych. Prawo karne procesowe
34
Cichy, Andrzej (kryminalistyka). Nieletni jako przestępca w XXI wieku : studium uwarunkowań społeczno-prawnych / Andrzej Cichy, Cezary Szyjko ; Akademia Obrony Narodowej. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

343.1 Postępowanie karne. Śledztwo (dochodzenie) w sprawach karnych. Prawo karne procesowe
35

Szkice o nowym modelu procesu karnego / red. nauk. Teresa Gardocka, Mariusz Jakubik. 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.1 Postępowanie karne. Śledztwo (dochodzenie) w sprawach karnych. Prawo karne procesowe
36
Kapiński, Zbigniew. Apelacje karne : zaskarżanie na korzyść i niekorzyść / Zbigniew Kapiński. 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.1 Postępowanie karne. Śledztwo (dochodzenie) w sprawach karnych. Prawo karne procesowe
37

Łamigłówki procesu karnego / [red. Agnieszka Kaszok]. 2014 BG( 1/ 0)

343.1 Postępowanie karne. Śledztwo (dochodzenie) w sprawach karnych. Prawo karne procesowe
38
Krysiak, Marian Piotr. Świadek / Marian Piotr Krysiak. 2014 BG( 1/ 0)

343.1 Postępowanie karne. Śledztwo (dochodzenie) w sprawach karnych. Prawo karne procesowe
39
Maziarz, Jakob. Biegły sądowy z zakresu historii prawa / Jakub Maziarz. 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.1 Postępowanie karne. Śledztwo (dochodzenie) w sprawach karnych. Prawo karne procesowe
40
Territo, Leonard (1938- ).. Criminal investigation of sex trafficking in America / Leonard Territo, Nataliya Glover. 2014 BG( 1/ 0)

343.1 Postępowanie karne. Śledztwo (dochodzenie) w sprawach karnych. Prawo karne procesowe
41

Dynamika procesu karnego : podręcznik do konwersatoriów / red. nauk. Anna Gerecka-Żołyńska, Hanna Paluszkiewicz ; [aut.] Anna Gerecka-Żołyńska [et al.]. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.1 Postępowanie karne. Śledztwo (dochodzenie) w sprawach karnych. Prawo karne procesowe
42

Z problematyki funkcji procesu karnego / red. nauk. Tomasz Grzegorczyk, Jacek Izydorczyk, Radosław Olszewski. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.1 Postępowanie karne. Śledztwo (dochodzenie) w sprawach karnych. Prawo karne procesowe
43

Zbiór orzeczeń z zakresu prawa karnego procesowego wraz z komentarzami : postępowanie przed sądem pierwszej instancji / Dariusz Kala [et al.] ; pod red. Dariusza Kali. 2013 BG( 3/ 0)
BWP( 2/ 0)

343.1 Postępowanie karne. Śledztwo (dochodzenie) w sprawach karnych. Prawo karne procesowe
44
Kiełtyka, Andrzej. Ustawa o świadku koronnym : komentarz / Andrzej Kiełtyka, Bolesław Kurzępa, Andrzej Ważny ; pod red. Andrzeja Ważnego. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

343.1 Postępowanie karne. Śledztwo (dochodzenie) w sprawach karnych. Prawo karne procesowe
45
Kudła, Jacek. Ryzyko w czynnościach operacyjno-rozpoznawczych policji : aspekty kryminalistyczne i prawnodowodowe / Jacek Kudła, Piotr Kosmaty. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.1 Postępowanie karne. Śledztwo (dochodzenie) w sprawach karnych. Prawo karne procesowe
46
Mikołajczyk, Marian. Proces kryminalny w miastach Małopolski XVI-XVIII wieku / Marian Mikołajczyk. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.1 Postępowanie karne. Śledztwo (dochodzenie) w sprawach karnych. Prawo karne procesowe
47

Postępowanie karne : część szczególna / red. nauk. Jerzy Skorupka ; [aut.] Zofia Świda [et al.]. 2013 BG( 1/ 0)

343.1 Postępowanie karne. Śledztwo (dochodzenie) w sprawach karnych. Prawo karne procesowe
48
Waltoś, Stanisław (1932- ).. Proces karny : zarys systemu / Stanisław Waltoś, Piotr Hofmański. 2013 BWP( 1/ 0)

343.1 Postępowanie karne. Śledztwo (dochodzenie) w sprawach karnych. Prawo karne procesowe
49

Kontradyktoryjność w polskim procesie karnym / red. nauk. Paweł Wiliński. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.1 Postępowanie karne. Śledztwo (dochodzenie) w sprawach karnych. Prawo karne procesowe
50

Proces karny : część ogólna / red. Grażyna Artymiak, Maciej Rogalski ; Monika Klejnowska [et al.]. 2012 BG( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.1 Postępowanie karne. Śledztwo (dochodzenie) w sprawach karnych. Prawo karne procesowe
51

Wykład prawa karnego procesowego / Beata Bieńkowska [et al.] ; red. nauk. Piotr Kruszyński. 2012 BG( 6/ 0)
BWP( 5/ 0)

343.1 Postępowanie karne. Śledztwo (dochodzenie) w sprawach karnych. Prawo karne procesowe
52
Boratyńska, Katarzyna T. Postępowanie karne / Katarzyna T. Boratyńska, Łukasz Chojniak, Wojciech Jasiński. 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

343.1 Postępowanie karne. Śledztwo (dochodzenie) w sprawach karnych. Prawo karne procesowe
53

Procedura karna : repetytorium / Anna Dyl [et al.]. 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

343.1 Postępowanie karne. Śledztwo (dochodzenie) w sprawach karnych. Prawo karne procesowe
54

Proces karny : kazusy i ćwiczenia / [aut.:] Adam Górski [et al.] ; pod red. Piotra Hofmańskiego i Kazimierza Zgryzka. 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 7/ 0)

343.1 Postępowanie karne. Śledztwo (dochodzenie) w sprawach karnych. Prawo karne procesowe
55
Klaus, Witold. Dziecko przed sądem : wymiar sprawiedliwości wobec przestępczości młodszych nieletnich / Witold Klaus. 2012 BG( 1/ 0)

343.1 Postępowanie karne. Śledztwo (dochodzenie) w sprawach karnych. Prawo karne procesowe
56
Korcyl-Wolska, Marianna. Prawo karne procesowe : kazusy z rozwiązaniami / Marianna Korcyl-Wolska. 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.1 Postępowanie karne. Śledztwo (dochodzenie) w sprawach karnych. Prawo karne procesowe
57
Sowiński, Piotr Krzysztof. Uprawnienia składające się na prawo oskarżonego do obrony : uwagi na tle czynności oskarżonego oraz organów procesowych / Piotr Krzysztof Sowiński. 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.1 Postępowanie karne. Śledztwo (dochodzenie) w sprawach karnych. Prawo karne procesowe
58
Szumiło-Kulczycka, Dobrosława. Czynności operacyjno-rozpoznawcze i ich relacje do procesu karnego / Dobrosława Szumiło-Kulczycka. 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

343.1 Postępowanie karne. Śledztwo (dochodzenie) w sprawach karnych. Prawo karne procesowe
59
Waltoś, Stanisław (1932- ).. Proces karny : zarys systemu / Stanisław Waltoś. 2012 BG( 1/ 0)

343.1 Postępowanie karne. Śledztwo (dochodzenie) w sprawach karnych. Prawo karne procesowe
60
Adamczyk, Marcin (prawo). Świadek koronny : analiza prawno-kryminalistyczna / Marcin Adamczyk. 2011 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.1 Postępowanie karne. Śledztwo (dochodzenie) w sprawach karnych. Prawo karne procesowe
61
Bojańczyk, Antoni. Dowód prywatny w postępowaniu karnym w perspektywie prawnoporównawczej / Antoni Bojańczyk. 2011 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.1 Postępowanie karne. Śledztwo (dochodzenie) w sprawach karnych. Prawo karne procesowe
62
Grzegorczyk, Tomasz (1949- ).. Polskie postępowanie karne / Tomasz Grzegorczyk, Janusz Tylman. 2011 BG( 1/ 0)
BWP( 6/ 0)

343.1 Postępowanie karne. Śledztwo (dochodzenie) w sprawach karnych. Prawo karne procesowe
63

Criminal plea bargains in the English and the Polish administration of justice systems in the context of the fair trial guarantees / (collective work ed. by Cezary Kulesza) ; [aut.] Katarzyna T. B 2011 BG( 3/ 0)
BWP( 3/ 0)

343.1 Postępowanie karne. Śledztwo (dochodzenie) w sprawach karnych. Prawo karne procesowe
64

Współczesne tendencje w rozwoju procesu karnego z perspektywy dogmatyki oraz teorii i filozofii prawa / red. Jerzy Skorupka, Izabela Haÿduk-Hawrylak. 2011 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.1 Postępowanie karne. Śledztwo (dochodzenie) w sprawach karnych. Prawo karne procesowe
65

Prawo karne procesowe : pytania, kazusy, tablice / Sławomir Steinborn (red.) [et al.]. 2011 BG( 1/ 0)
BWP( 4/ 0)

343.1 Postępowanie karne. Śledztwo (dochodzenie) w sprawach karnych. Prawo karne procesowe
66
Brylak, Joanna. Postępowanie karne / Joanna Brylak, Maciej Mitera. 2010 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.1 Postępowanie karne. Śledztwo (dochodzenie) w sprawach karnych. Prawo karne procesowe
67
Czarkowski, Marek. Legislacja : kulisy afery hazardowej / Marek Czarkowski. 2010 BG( 1/ 0)

343.1 Postępowanie karne. Śledztwo (dochodzenie) w sprawach karnych. Prawo karne procesowe
68

Węzłowe problemy procesu karnego / pod red. Piotra Hofmańskiego. 2010 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.1 Postępowanie karne. Śledztwo (dochodzenie) w sprawach karnych. Prawo karne procesowe
69
Kerrigan, Michael (1959- ).. Narzędzia tortur / Michael Kerrigan ; tł. Maja Kittel. 2010 BG( 1/ 0)

343.1 Postępowanie karne. Śledztwo (dochodzenie) w sprawach karnych. Prawo karne procesowe
70

Porozumienia karnoprocesowe w praktyce wymiaru sprawiedliwości / red. Cezary Kulesza ; [aut.] Cezary Kulesza [et al.] ; Łukasz Budźko oprac. wyników ankiet. 2010 BG( 1/ 0)
BWP( 3/ 0)

343.1 Postępowanie karne. Śledztwo (dochodzenie) w sprawach karnych. Prawo karne procesowe
71
Mierzejewski, Piotr (prawnik). Kompendium postępowania karnego / Piotr Mierzejewski. 2010 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.1 Postępowanie karne. Śledztwo (dochodzenie) w sprawach karnych. Prawo karne procesowe
72

Konferencja: nowy model postępowania przygotowawczego - sędzia śledczy, Warszawa, 22 marca 2010 r. / [Kancelaria Sejmu. Biuro Analiz Sejmu ; red. merytoryczna Piotr Zieliński]. 2010 BG( 1/ 0)

343.1 Postępowanie karne. Śledztwo (dochodzenie) w sprawach karnych. Prawo karne procesowe
73
Bartnik, Adriana Sylwia (1976- ).. Sędzia czy kibic? : rola ławnika w wymiarze sprawiedliwości III RP : analiza socjologiczno-prawna / Adriana Sylwia Bartnik. 2009 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.1 Postępowanie karne. Śledztwo (dochodzenie) w sprawach karnych. Prawo karne procesowe
74

Ocena funkcjonowania porozumień procesowych w praktyce wymiaru sprawiedliwości / pod red. Cezarego Kuleszy. 2009 BG( 1/ 0)
BWP( 3/ 0)

343.1 Postępowanie karne. Śledztwo (dochodzenie) w sprawach karnych. Prawo karne procesowe
75

Psychologia zeznań świadków : (w ćwiczeniach) / red. nauk. Jan M. Stanik, Agnieszka Roszkowska. 2009 BG( 1/ 0)

343.1 Postępowanie karne. Śledztwo (dochodzenie) w sprawach karnych. Prawo karne procesowe
76
Szczechowicz, Krystyna. Podsłuch telefoniczny w polskim procesie karnym / Krystyna Szczechowicz. 2009 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

343.1 Postępowanie karne. Śledztwo (dochodzenie) w sprawach karnych. Prawo karne procesowe
77

The European Arrest Warrant and its implementation in the Member States of the European Union / Adam Górski, Piotr Hofmański, [editors]. 2008 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.1 Postępowanie karne. Śledztwo (dochodzenie) w sprawach karnych. Prawo karne procesowe
78
Grajewski, Jan (1932-2009).. Przebieg procesu karnego / Jan Grajewski. 2008 BG( 1/ 0)
BWP( 3/ 0)

343.1 Postępowanie karne. Śledztwo (dochodzenie) w sprawach karnych. Prawo karne procesowe
79
Klejnowska, Monika. Ograniczenia sądu odwoławczego orzekającego w sprawie karnej po wniesieniu środka zaskarżenia / Monika Klejnowska. 2008 BG( 1/ 0)
BWP( 3/ 0)

343.1 Postępowanie karne. Śledztwo (dochodzenie) w sprawach karnych. Prawo karne procesowe
80
Żylińska, Justyna. Współpraca organu procesowego z biegłym a trafność opinii / Justyna Żylińska. 2008 BG( 1/ 0)

343.1 Postępowanie karne. Śledztwo (dochodzenie) w sprawach karnych. Prawo karne procesowe
81
Kwiatkowska-Wójcikiewicz, Violetta. Przesłuchanie małoletniego świadka w polskim procesie karnym / Violetta Kwiatkowska-Darul. 2007 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.1 Postępowanie karne. Śledztwo (dochodzenie) w sprawach karnych. Prawo karne procesowe
82

Problemy stosowania prawa sądowego : księga ofiarowana Profesorowi Edwardowi Skrętowiczowi / pod red. Ireneusza Nowikowskiego. 2007 BG( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.1 Postępowanie karne. Śledztwo (dochodzenie) w sprawach karnych. Prawo karne procesowe
83
Ažubalytė Rima Baudžiamojo proceso teisė bendrosios dalies kurso pagrindinės tezės Rima Ažubalytė, Jolanta Zajančkauskienė ; Mykolo Romerio universitetas. 2006 WIL( 1/ 0)

343.1
84
Makarowski, Ryszard. Manipulacje w postępowaniu karnym / Ryszard Makarowski. 2006 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.1 Postępowanie karne. Śledztwo (dochodzenie) w sprawach karnych. Prawo karne procesowe
85
Wilamowski, Krzysztof. Obserwacja procesu karnego jako instrument działania organizacji pozarzadowej w sprawach indywidualnych : podręcznik / Krzysztof Wilamowski. 2006 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

343.1 Postępowanie karne. Śledztwo (dochodzenie) w sprawach karnych. Prawo karne procesowe
86
Kwiatkowski, Zbigniew (prawo). Zakazy dowodowe w procesie karnym / Zbigniew Kwiatkowski. 2005 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.1 Postępowanie karne. Śledztwo (dochodzenie) w sprawach karnych. Prawo karne procesowe
87
Zagrodnik, Jarosław. Instytucja skargi subsydiarnej w procesie karnym / Jarosław Zagrodnik. 2005 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

343.1 Postępowanie karne. Śledztwo (dochodzenie) w sprawach karnych. Prawo karne procesowe
88
Kowalewska-Borys, Ewa. Świadek koronny w ujęciu dogmatycznym / Ewa Kowalewska-Borys. 2004 BG( 3/ 0)
BWP( 7/ 0)

343.1 Postępowanie karne. Śledztwo (dochodzenie) w sprawach karnych. Prawo karne procesowe
89
Samborski, Edward. Pisma procesowe w sprawach karnych : wzory i objaśnienia / Edward Samborski. 2004 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.1 Postępowanie karne. Śledztwo (dochodzenie) w sprawach karnych. Prawo karne procesowe
90
Zjazd Katedr Kryminalistyki (4 ; 2004 ; Toruń). Czynności procesowo-kryminalistyczne w polskich procedurach : materiały z konferencji naukowej i IV Zjazdu Katedr Kryminalistyki, Toruń, 5 - 7 maja 2004 r. / pod red. Violetty Kwiatkowskiej-Dar 2004 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.1 Postępowanie karne. Śledztwo (dochodzenie) w sprawach karnych. Prawo karne procesowe
91

Współczesne problemy procesu karnego i wymiaru sprawiedliwości : księga ku czci profesora Kazimierza Marszała / pod red. Piotra Hofmańskiego i Kazimierza Zgryzka. 2003 BG( 2/ 1)
BWP( 1/ 0)

343.1 Postępowanie karne. Śledztwo (dochodzenie) w sprawach karnych. Prawo karne procesowe
92

Procesowo-kryminalistyczne czynności dowodowe : materiały pokonferencyjne / pod red. M. Lisieckiego i M. Zajdera. 2003 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.1 Postępowanie karne. Śledztwo (dochodzenie) w sprawach karnych. Prawo karne procesowe
93
Zbrojewska, Monika (1972-2015).. Dobrowolne poddanie się karze w kodeksie postępowania karnego / Monika Zbrojewska. 2002 BG( 3/ 0)
BWP( 4/ 0)

343.1 Postępowanie karne. Śledztwo (dochodzenie) w sprawach karnych. Prawo karne procesowe
94
Grzeszczyk, Wincenty. Kasacja w sprawach karnych / Wincenty Grzeszczyk. 2001 BG( 1/ 0)
BWP( 3/ 0)

343.1 Postępowanie karne. Śledztwo (dochodzenie) w sprawach karnych. Prawo karne procesowe
95
Hofmański, Piotr (1956- ).. Wzory pism procesowych w sprawach karnych / Piotr Hofmański, Stanisław Zabłocki. 2000 BG( 1/ 0)
BWP( 3/ 0)

343.1 Postępowanie karne. Śledztwo (dochodzenie) w sprawach karnych. Prawo karne procesowe
96
Innes, Brian (1928- ).. Historia tortur / Brian Innes ; przeł. Zenon Miernicki. 2000 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

343.1 Postępowanie karne. Śledztwo (dochodzenie) w sprawach karnych. Prawo karne procesowe
97
Łojewski, Kazimierz (1923-2006).. Postępowanie karne : wzory pism z prawa materialnego i procesowego z dyskietką / Kazimierz Łojewski. 1999 BG( 1/ 0)

343.1 Postępowanie karne. Śledztwo (dochodzenie) w sprawach karnych. Prawo karne procesowe
98
Daszkiewicz, Wiesław (1927-2013).. Proces karny : część szczególna / Wiesław Daszkiewicz, Tadeusz Nowak, Stanisław Stachowiak. 1996 BG( 2/ 0)
BWP( 2/ 0)

343.1 Postępowanie karne. Śledztwo (dochodzenie) w sprawach karnych. Prawo karne procesowe
99

Biała księga : akta śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie w sprawie wniosków Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19.12.1995 r. i 16.01.1996 r. ( 1996 BG( 1/ 0)

343.1 Postępowanie karne. Śledztwo (dochodzenie) w sprawach karnych. Prawo karne procesowe

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego