Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "342.9"; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 153 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Daniluk, Agnieszka (prawo). Autor Prawna ochrona samodzielności gminy / Agnieszka Daniluk. 2020 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 3/ 0)

342.9 Prawo administracyjne
2
Panasiuk, Andrzej. Autor Koncesja na roboty budowlane lub usługi / Andrzej Panasiuk. 2020 BG( 3/ 0)
BWP( 3/ 0)

342.9 Prawo administracyjne
3

Myśl Mariana Zimmermanna a współczesne prawo administracyjne / redakcja naukowa Lucyna Staniszewska, Marek Szewczyk, Jan Zimmermann. 2020 BWP( 1/ 0)

342.9 Prawo administracyjne
4
Szlachetko, Jakub H. Autor Udział interesariuszy w kształtowaniu i prowadzeniu polityki rewitalizacyjnej / Jakub H. Szlachetko, Katarzyna Szlachetko. 2019 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.9 Prawo administracyjne
5

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / redaktor Marek Wierzbowski ; autorzy Marcin Dyl, Filip Elżanowski, Piotr Gołaszewski, Marek Grzywacz, Jacek Piecha, Joanna Róg-Dyrda, Ma 2019 BG( 1/ 0)
BWP( 5/ 0)

342.9 Prawo administracyjne
6
Blicharz, Jolanta (1961- ). Autor Redaktor Administracja : prawo administracyjne : część ogólna / pod redakcją Jolanty Blicharz, Lidii Zacharko ; autorzy Jolanta Blicharz i 15 pozostałych]. 2018 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.9 Prawo administracyjne
7
Chaba, Dawid. Autor Reglamentacja jako funkcja państwa / Dawid Chaba. 2018 BG( 1/ 0)

342.9 Prawo administracyjne
8

Środki prawne w prawie administracyjnym / pod redakcją Karoliny Karolak, Przemysława Nowakowskiego-Węgrzynowskiego ; [autorzy]: Karolina Karolak, Przemysław Nowakowski-Węgrzynowski, Waldemar 2018 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.9 Prawo administracyjne
9

Prawo administracyjne : zbiór przepisów. Kodeks postępowania administracyjnego. Ordynacja podatkowa. Samorządowe kolegia odwoławcze. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Prawo o ustroju 2018 BG( 1/ 0)

342.9 Prawo administracyjne
10
Mituś, Ambroży (1975- ). Autor Cel w administracji publicznej i prawie administracyjnym : studium teoretycznoprawne / Ambroży Mituś. 2018 BG( 1/ 0)

342.9 Prawo administracyjne
11

Wymiar wolności w prawie administracyjnym / redakcja naukowa Maciej Rogalski. 2018 BG( 1/ 0)

342.9 Prawo administracyjne
12

Wybrane problemy prawa administracyjnego / redakcja naukowa Paulina Bieś-Srokosz, Jacek Srokosz, Arkadiusz Talik, Ewelina Żelasko-Makowska ; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. 2017 BG( 1/ 0)

342.9 Prawo administracyjne
13
Górka, Marta (nauki prawne). Dekoncentracja wewnętrzna w prawie administracyjnym / Marta Górka. 2017 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.9 Prawo administracyjne
14
Staniszewska, Lucyna. Autor Administracyjne kary pieniężne : studium z zakresu prawa administracyjnego materialnego i procesowego / Lucyna Staniszewska. 2017 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.9 Prawo administracyjne
15
Szmulik, Bogumił. Zarys prawa administracyjnego / Bogumił Szmulik, Sławomir Serafin, Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz. 2017 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.9 Prawo administracyjne
16
Zalewski, Sławomir. Autor Informacje niejawne we współczesnym państwie / Sławomir Zalewski. 2017 BG( 1/ 0)

342.9 Prawo administracyjne
17
Zimmermann, Jan (1949- ).. Aksjomaty postępowania administracyjnego / Jan Zimmermann. 2017 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

342.9 Prawo administracyjne
18
Augustyniak, Monika (prawo). Prawo administracyjne : część ogólna, ustrojowe prawo administracyjne, wybrane zagadnienia materialnego prawa administracyjnego / redakcja naukowa Marian Zdyb, Jerzy Stelmasiak ; [autorzy]: Mo 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.9 Prawo administracyjne
19
Duniewska, Zofia. Prawo administracyjne : pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie / redakcja naukowa Małgorzata Stahl ; Zofia Duniewska, Barbara Jaworska-Dębska, Ryszarda Michalska-Badziak, Ewa Olej 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

342.9 Prawo administracyjne
20
Jakimowicz, Wojciech. Przewodnik po prawie administracyjnym / redakcja naukowa Wojciech Jakimowicz ; Wojciech Jakimowicz, Dorota Dąbek, Iwona Niżnik-Dobosz, Piotr Dobosz, Joanna Człowiekowska, Marta Kisielowska, Mar 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.9 Prawo administracyjne
21

Racjonalny ustawodawca : racjonalna administracja : pamięci Profesora Eugeniusza Smoktunowicza / redakcja: Dariusz R. Kijowski, Alina Miruć, Anna Budnik. 2016 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 4/ 0)

342.9 Prawo administracyjne
22
Krakowsko-Wrocławskie Spotkanie Naukowe Administratywistów (6 ; 2015 ; Wrocław). Antywartości w prawie administracyjnym : VI Krakowsko-Wrocławskie Spotkanie Naukowe Administratywistów / redakcja naukowa Adam Błaś. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

342.9 Prawo administracyjne
23
Lichosik, Anna. Informacje poufne w spółce publicznej / Anna Lichosik. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.9 Prawo administracyjne
24
Princ, Marcin. Standardy dobrej administracji w prawie administracyjnym / Marcin Princ. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.9 Prawo administracyjne
25
Wszołek, Przemysław. Kryteria wyodrębniania prawa administracyjnego / Przemysław Wszołek. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.9 Prawo administracyjne
26

Prawo administracyjne : zbiór przepisów / [redaktor prowadzący Kinga Zając]. 2016 BG( 1/ 0)

342.9 Prawo administracyjne
27

Zagadnienia prawnofinansowe, prawnokarne oraz administracji innych państw / red. Paweł Borszowski, Piotr Szymaniec, Teofil Moskal. 2015 BG( 1/ 0)

342.9 Prawo administracyjne
28

Zagadnienia prawne, ekonomiczne i społeczne / red. Paweł Borszowski, Piotr Szymaniec, Teofil Moskal. 2015 BG( 1/ 0)

342.9 Prawo administracyjne
29
Jabłoński, Michał (prawo). Odpowiedzialność majątkowa władzy publicznej względem obywateli : badania empiryczne, studia nad orzecznictwem / Michał Jabłoński, Krzysztof Koźmiński. 2015 BG( 1/ 0)

342.9 Prawo administracyjne
30

Dobre prawo, sprawne rządzenie / pod redakcją Barbary Jaworskiej-Dębskiej. 2015 BG( 2/ 0)
BWP( 2/ 0)

342.9 Prawo administracyjne
31

Doradztwo odszkodowawcze w Polsce : potrzeba regulacji prawnej / redakcja naukowa Eugeniusz Kowalewski. 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.9 Prawo administracyjne
32

Prawotwórstwo sądów administracyjnych / redakcja naukowa Jan Paweł Tarno, Tomasz Bąkowski. 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.9 Prawo administracyjne
33
Ura, Elżbieta. Prawo administracyjne / Elżbieta Ura. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

342.9 Prawo administracyjne
34
Wierzbowski, Marek (1946- ).. Prawo administracyjne / redakcja naukowa Marek Wierzbowski ; Marek Wierzbowski, Jacek Jagielski, Jacek Lang, Artur Nowak-Far, Aleksandra Wiktorowska, Marcin Dyl, Piotr Przybysz, Rafał Stankiewicz 2015 BG( 7/ 0)
BWP( 4/ 0)

342.9 Prawo administracyjne
35

Dyskrecjonalność w prawie administracyjnym / redakcja naukowa Krystian Ziemski, Maria Jędrzejczak. 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.9 Prawo administracyjne
36
Żukowski, Lech Józef. Społeczna skuteczność prawa administracyjnego / Lech Józef Żukowski. 2015 BG( 1/ 0)

342.9 Prawo administracyjne
37

Prawo i Administracja dla Regionu / red. Paweł Borszowski, Rafał Kowalczyk. 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.9 Prawo administracyjne
38

Prawo administracyjne materialne : pojęcia, instytucje, zasady / red. nauk. Zofia Duniewska, Barbara Jaworska-Dębska, Małgorzata Stahl ; [aut. Rafał Budzisz et al.]. 2014 BG( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.9 Prawo administracyjne
39
Góralczyk, Wojciech (1951- ).. Podstawy prawa i administracji / Wojciech Góralczyk jr. 2014 BG( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.9 Prawo administracyjne
40
Kokocińska, Katarzyna (1973- ).. Prawny mechanizm prowadzenia polityki rozwoju w zdecentralizowanych strukturach władzy publicznej / Katarzyna Kokocińska ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.9 Prawo administracyjne
41
Kopacz, Marta. Prawnoprocesowe uwarunkowania szybkości postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego / Marta Kopacz, Przemysław Krzykowski. 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.9 Prawo administracyjne
42
Mazuryk, Marcin. Legislacja administracyjna / Marcin Mazuryk, Mateusz Kaczocha. 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.9 Prawo administracyjne
43

Podstawy prawa administracyjnego / red. Adam Jaroszyński, Michał Możdżeń-Marcinkowski ; aut. Paweł Czechowski [et al.]. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

342.9 Prawo administracyjne
44

Prawo administracyjne w ujęciu interdyscyplinarnym / red. nauk. Bartłomiej Opaliński. 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.9 Prawo administracyjne
45
Ruczkowski, Piotr (1973- ).. Koncepcja aktów (źródeł) prawa wewnętrznego w polskim prawie administracyjnym / Piotr Ruczkowski. 2014 BG( 1/ 0)

342.9 Prawo administracyjne
46

Prawo administracyjne materialne / wybór orzeczeń i opracowanie merytoryczne Jakub Rychlik. 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

342.9 Prawo administracyjne
47

Ewolucja immunitetów mających swoje źródło w prawie międzynarodowym / pod red. Izabeli Skomerskiej-Muchowskiej. 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.9 Prawo administracyjne
48
Zimmermann, Jan (1949- ).. Prawo administracyjne / Jan Zimmermann. 2014 BG( 5/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

342.9 Prawo administracyjne
49
Adamczyk, Andrzej (prawo). Publicznoprawne formy działania administracji : teoria i praktyka / Andrzej Adamczyk. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.9 Prawo administracyjne
50
Bielecki, Leszek. Koncepcja rzeczy publicznej w prawie polskim : zagadnienia administracyjnoprawne / Leszek Bielecki. 2013 BG( 1/ 0)

342.9 Prawo administracyjne
51
Bojanowski, Eugeniusz (1942- ).. Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi / Eugeniusz Bojanowski, Zbigniew Cieślak, Jacek Lang ; pod red. Jacka Langa. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

342.9 Prawo administracyjne
52
Chróścielewski, Wojciech. Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi / Wojciech Chróścielewski, Jan Paweł Tarno. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

342.9 Prawo administracyjne
53
Federczyk, Wojciech. Postępowanie administracyjne / aut. Wojciech Federczyk, Michał Klimaszewski, Bartosz Majchrzak ; [przedm. Zbigniew Cieślak]. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.9 Prawo administracyjne
54

Kodeks postępowania administracyjnego wraz z indeksem rzeczowym / [red. Aneta Flisek]. 2013 BG( 1/ 0)

342.9 Prawo administracyjne
55

Nowoczesna administracja publiczna : zadania i działalność - uwarunkowania prawne / red.: Maciej Rudnicki, Maciej Jabłoński, Kamila Sobieraj ; [Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

342.9 Prawo administracyjne
56

Przewodnik po prawie administracyjnym / red. nauk. Wojciech Jakimowicz ; [aut.] Wojciech Jakimowicz [et al.]. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.9 Prawo administracyjne
57

Materialne prawo administracyjne / red. nauk. Marcin Miemiec. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.9 Prawo administracyjne
58
Piątek, Wojciech. Kodeks postępowania administracyjnego. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Postępowanie przed sądami administracyjnymi. Postępowanie egzekucyjne w administracji : ze schematami / Wojcie 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.9 Prawo administracyjne
59
Tabernacka, Magdalena. Prawne zasady korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej / Magdalena Tabernacka. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.9 Prawo administracyjne
60

Prawo administracyjne / pod red. Marka Wierzbowskiego ; [aut.] Marek Wierzbowski [et al.]. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

342.9 Prawo administracyjne
61

Jednostka wobec władczej ingerencji administracji publicznej. T. 2 / pod red. Ewy Wójcickiej ; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. 2013 BG( 1/ 0)

342.9 Prawo administracyjne
62

Jednostka wobec władczej ingerencji administracji publicznej. T. 1 / pod red. Ewy Wójcickiej ; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. 2013 BG( 1/ 0)

342.9 Prawo administracyjne
63

Postępowanie administracyjne / Tadeusz Woś [et al.] ; pod red. Tadeusza Wosia. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.9 Prawo administracyjne
64

Administracja dóbr i usług publicznych / [red. nauk.] Marta Woźniak ; [współaut. Mateusz Pszczyński et. al.]. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

342.9 Prawo administracyjne
65
Wróbel, Andrzej (1953- ).. Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz Lex / Andrzej Wróbel, Małgorzata Jaśkowska. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.9 Prawo administracyjne
66

Organizacja prawna administracji publicznej / pod red. Lidii Zacharko ; [aut.] Bogdan Dolnicki [et al.]. 2013 BG( 2/ 0)

342.9 Prawo administracyjne
67
Zimmermann, Jan (1949- ).. Aksjomaty prawa administracyjnego / Jan Zimmermann. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.9 Prawo administracyjne
68

Wpływ przemian cywilizacyjnych na prawo administracyjne i administrację publiczną / red. nauk. Jan Zimmermann, Patrycja Joanna Suwaj ; aut. Agata Barczewska-Dziobek [et al.]. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

342.9 Prawo administracyjne
69

Europejski Kodeks Dobrej Praktyki Administracyjnej / Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich. 2013 BG( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

342.9 Prawo administracyjne
70

Kodeks postępowania administracyjnego i inne akty prawne : teksty jednolite / wraz z wprowadzeniem Janusza Borkowskiego oraz z indeksem rzeczowym ; [red. Aneta Flisek]. 2012 BG( 2/ 0)

342.9 Prawo administracyjne
71

Jakość prawa administracyjnego / red. nauk. Dariusz Ryszard Kijowski, Alina Miruć, Agnieszka Suławko-Karetko. 2012 BG( 2/ 0)
BWP( 3/ 0)

342.9 Prawo administracyjne
72
Kosowski, Jakub. Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi / Jakub Kosowski. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.9 Prawo administracyjne
73
Krakowsko-Wrocławskie Spotkanie Naukowe Administratywistów (2 ; 2011 ; Wrocław). Pewność sytuacji prawnej jednostki w prawie administracyjnym : II Krakowsko-Wrocławskie Spotkanie Naukowe Administratywistów / red. nauk. Adam Błaś. 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.9 Prawo administracyjne
74
Lipowicz, Irena (1953- ). Autor Redaktor Prawo administracyjne w pytaniach i odpowiedziach / Irena Lipowicz, Radosław Mędrzycki, Maciej Szmigiero ; pod redakcją Ireny Lipowicz. 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

342.9 Prawo administracyjne
75
Mazuryk, Marcin. Legislacja administracyjna / Marcin Mazuryk, Mateusz Kaczocha. 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.9 Prawo administracyjne
76
Miemiec, Marcin. Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne w pytaniach i odpowiedziach / Marcin Miemiec, Małgorzata Ofiarska, Krzysztof Sobieralski. 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

342.9 Prawo administracyjne
77
Możdżeń-Marcinkowski, Michał. Wstęp do prawa administracyjnego ogólnego / Michał Możdżeń-Marcinkowski. 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.9 Prawo administracyjne
78

Les problèmes théoriques de la science administrative / ed. par Janusz Niczyporuk. 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.9 Prawo administracyjne
79

Prawo administracyjne : repetytorium / red. Beata Orlik, Aleksandra Puczko ; [poszczególne części oprac.] Konrad Duda [et al.]. 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.9 Prawo administracyjne
80
Przybysz, Piotr (prawnik). Administracyjne środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji / Piotr Przybysz. 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.9 Prawo administracyjne
81
Salachna, Joanna. Granice samodzielności legislacyjnej jednostek samorządu terytorialnego : studium prawnofinansowe na gruncie ustrojowym / Joanna M. Salachna. 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

342.9 Prawo administracyjne
82
Sługocki, Janusz. Prawo administracyjne : zagadnienia ustrojowe / Janusz Sługocki. 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.9 Prawo administracyjne
83

Legislacja administracyjna : teoria, orzecznictwo, praktyka / red. nauk. Małgorzata Stahl, Zofia Duniewska. 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.9 Prawo administracyjne
84

Wykładnia i stosowanie prawa administracyjnego / red. nauk. Dariusz Ryszard Kijowski, Joanna Radwanowicz-Wanczewska, Mirosław Wincenciak. 2012 BG( 2/ 0)
BWP( 5/ 0)

342.9 Prawo administracyjne
85
Szewczyk, Helena. Stosunki pracy w samorządzie terytorialnym / Helena Szewczyk. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.9 Prawo administracyjne
86
Szustakiewicz, Przemysław. Stosunki służbowe funkcjonariuszy służb mundurowych i żołnierzy zawodowych jako sprawa administracyjna / Przemysław Szustakiewicz. 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.9 Prawo administracyjne
87
Ura, Elżbieta. Prawo administracyjne / Elżbieta Ura. 2012 BG( 2/ 0)
BWP( 4/ 0)
WIL( 2/ 0)

342.9 Prawo administracyjne
88
Zimmermann, Jan (1949- ).. Prawo administracyjne / Jan Zimmermann. 2012 BG( 6/ 1)
BWP( 10/ 2)

342.9 Prawo administracyjne
89
Maciejko, Wojciech. Prawo administracyjne : zarys wykładu części szczególnej / Wojciech Maciejko, Michał Rojewski, Agnieszka Suławko-Karetko. 2011 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

342.9 Prawo administracyjne
90

Sankcje administracyjne : blaski i cienie / red. Małgorzata Stahl, Renata Lewicka, Marek Lewicki. 2011 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.9 Prawo administracyjne
91
Taradejna, Ryszard. Kodeks postępowania administracyjnego : tekst ujednolicony z komentarzem i wybranym orzecznictwem : praktyczny poradnik / Ryszard Taradejna. 2011 BG( 1/ 0)

342.9 Prawo administracyjne
92

Prawo administracyjne / pod red. Marka Wierzbowskiego ; [aut.:] Marek Wierzbowski [et al.]. 2011 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

342.9 Prawo administracyjne
93
Budzisz, Rafał. Doskonalenie modelu organu wykonawczego gminy w prawie polskim / Rafał Budzisz. 2010 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.9 Prawo administracyjne
94

Prawo administracyjne 2010 : teksty ustaw i rozporządzeń wraz z indeksem rzeczowym / [red. Aneta Flisek]. 2010 BG( 1/ 0)

342.9 Prawo administracyjne
95
Nałęcz, Andrzej. Uznanie administracyjne a reglamentacja działalności gospodarczej / Andrzej Nałęcz. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.9 Prawo administracyjne
96
Śledzińska-Simon, Anna. Prawa polityczne urzędników : analiza porównawcza praktyki i orzecznictwa Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych / Anna Śledzińska-Simon. 2010 BG( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.9 Prawo administracyjne
97

Prawne konsekwencje bezczynności administracji publicznej / pod red. Roberta Suwaja, Macieja Perkowskiego ; [Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa]. 2010 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

342.9 Prawo administracyjne
98

Prawo administracyjne : ćwiczenia / Paula A. Borowska [et al.] ; pod red. nauk. Patrycji J. Suwaj. 2009 BG( 3/ 0)
BWP( 7/ 0)

342.9 Prawo administracyjne
99

Prawo administracyjne : pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie / Małgorzata Stahl (red. nauk.) ; Zofia Duniewska [et al.]. 2009 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.9 Prawo administracyjne

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego