Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "342.7" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 330 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Trociuk, Stanisław (1964- ). Autor Prawa i wolności w stanie epidemii / Stanisław Trociuk. 2021 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
2

Gwarancje praw jednostki w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym / pod redakcją naukową Ewy Wójcickiej ; Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstoch 2020
342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
3

Biała księga Rzecznika Finansowego : Rzecznik Finansowy jako niezbędny element systemu ochrony konsumentów usług finansowych w Polsce. 2020 BG( 2/ 0)
BWP( 2/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
4

Prawa człowieka wobec wyzwań współczesnego świata / pod redakcją Agnieszki Czubik, Dominiki Dziwisz, Ewy Szczepankiewicz-Rudzkiej. 2019 BG( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
5

Wolność człowieka i jej granice : antologia pojęcia w doktrynach polityczno-prawnych. 2, Od Cato’s Letters do klasyków anarchizmu / pod redakcją Olgierda Góreckiego ; Uniwersytet Łódzki. 2019 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
6

Autyzm a prawo / redakcja naukowa Adam Górski, Błażej Kmieciak. 2019 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
7

Prawa dziecka : perspektywa publicznoprawna / redakcja Dagmara Jaroszewska-Choraś, Agnieszka Kilińska-Pękacz, Agnieszka Wedeł-Domaradzka. 2019 BG( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
8

Powszechny system ochrony praw człowieka 70 lat po proklamowaniu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka : osiągnięcia, bariery, nowe wyzwania i rozwiązania / redakcja naukowa Jerzy Jaskiernia, 2019 BG( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
9

Polski system ochrony praw człowieka 70 lat po proklamowaniu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka : osiągnięcia, bariery, nowe wyzwania i rozwiązania / redakcja naukowa Jerzy Jaskiernia, Kam 2019 BG( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
10

Regionalne systemy ochrony praw człowieka 70 lat po proklamowaniu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka : osiągnięcia, bariery, nowe wyzwania i rozwiązania / redakcja naukowa Jerzy Jaskiernia 2019 BG( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
11
Kruk, Maria (1939- ). Autor Ochrona praw i wolności : system instytucjonalny w Rzeczypospolitej Polskiej / Maria Kruk, Marcin Olszówka, Mariusz Godlewski, Mikołaj Jarosz, Marzena Laskowska, Jacek Zaleśny. 2019 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
12
Kuzborska-Pacha, Elżbieta (1983- ). Autor Ochrona prawna mniejszości narodowych w państwach bałtyckich / Elżbieta Kuzborska-Pacha. 2019 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
13
Peno, Michał. Autor Filozoficzne podstawy kryminalizacji : rozważania na tle przestępstwa, zła i polityki prawa / Michał Peno. 2019 BG( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
14
Seminarium Warszawskie (12 ; 2018 ; Warszawa). Europejska Konwencja Praw Człowieka : 25 lat zmian oblicza polskiego prawa i praktyki : XII Seminarium Warszawskie / tłumaczenie = translation: Ministerstwo Spraw Zagranicznych - Biuro Archiwum 2019 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
15

Utopie kobiet : 100 lat praw wyborczych kobiet (1918-2018) / redakcja Krystyna Slany, Justyna Struzik, Magdalena Ślusarczyk, Beata Kowalska, Marta Warat, Ewa Krzaklewska, Ewelina Ciaputa, Anna Ra 2019 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
16
Sołtysiak, Patrycja. Autor Rzecznik Praw Dziecka : zagadnienia ustrojowo-prawne / Patrycja Sołtysiak. 2019 BG( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
17
Sut, Paweł. Autor Relacje prawo - intymność jako przedmiot prawniczej refleksji / Paweł Sut. 2019 BG( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
18
Taczkowska-Olszewska, Joanna. Autor Prawo do informacji publicznej, informacje niejawne, ochrona danych osobowych / Joanna Taczkowska-Olszewska, Monika Nowikowska. 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
19
Walczuk, Konrad. Autor Wspólnotowa wolność religijna w Republice Słowackiej : aspekty instytucjonalno-prawne / Konrad Walczuk. 2019 BG( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
20
Wrońska, Iwona. Autor Pozytywna dyskryminacja kobiet w europejskiej przestrzeni prawnej / Iwona Wrońska. 2019 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
BWP( 4/ 0)
CDE( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
21
Bieńczyk-Missala, Agnieszka. Autor Zapobieganie masowym naruszeniom praw człowieka : międzynarodowe instytucje i instrumenty / Agnieszka Bieńczyk-Missala. 2018 BG( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
22
Bieńkowska, Daria. Autor Prawa człowieka : uniwersalizm a partykularyzm godności / Daria Bieńkowska, Ryszard Kozłowski. 2018 BG( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
23
Biłgorajski, Artur (1983- ). Autor Granice wolności wypowiedzi rzeczoznawcy majątkowego / Artur Biłgorajski. 2018 BG( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
24
Brzozowski, Wojciech (1981- ). Autor Prawa człowieka / Wojciech Brzozowski, Adam Krzywoń, Marcin Wiącek. 2018 BG( 1/ 0)
BWP( 3/ 0)
CDE( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
25
Chorążewska, Anna. Autor Konstytucyjna wolność badań naukowych a ochrona pracy naukowej : studium przypadków z nauk ścisłych eksperymentalnych / Anna Chorążewska, Artur Biłgorajski. 2018 BG( 2/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
26
Jarząbek, Wanda (1969- ). Autor Prawa człowieka w polityce demokracji zachodnich wobec Polski w latach 1975-1981 / Wanda Jarząbek, Paweł Jaworski, Jacek Tebinka, Jakub Tyszkiewicz. 2018 BG( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
27

Nowe wyzwania i rozwiązania w systemach ochrony praw człowieka w Australii i Oceanii / redakcja naukowa Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak ; Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. 2018 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
28

Nowe wyzwania i rozwiązania w polskim systemie ochrony praw człowieka / redakcja naukowa Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak ; Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. 2018 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
29

Nowe wyzwania i rozwiązania w powszechnym systemie ochrony praw człowieka / redakcja naukowa Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak. 2018 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
30

Nowe wyzwania i rozwiązania w europejskim systemie ochrony praw człowieka / redakcja naukowa Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak. 2018 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
31

Współczesne wyzwania i zagrożenia wobec ochrony informacji niejawnych i danych osobowych / redakcja naukowa Mariusz Kubiak, Stanisław Topolewski ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Sied 2018 BG( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
32
Machowicz, Kinga. Autor Wolność wypowiedzi w Polsce wobec ochrony prawa do prywatności / Kinga Machowicz. 2018 BG( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
33

Standardy ochrony praw dziecka / redakcja Marek Michalak ; opracowanie: Biuro Rzecznika Praw Dziecka. 2018 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
34
Regulska, Agnieszka. Autor Rodzina i piecza zastępcza nad dzieckiem w perspektywie zasady pomocniczości : analiza dyskursu retoryki politycznej / Agnieszka Regulska. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
35

From human rights to essential rights / edited by Magdalena Sitek & Laura Tafaro & Michele Indellicato ; Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy in Józefów. 2018 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
36

Powszechny system ochrony praw człowieka : podsumowanie dekad / redakcja Ilona Topa, Magdalena Półtorak. 2018 BG( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
37

Efektywna ochrona prawna jednostek : uwarunkowania, wyzwania, perspektywy / pod redakcją naukową Ewy Wójcickiej ; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. 2018 BG( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
38
Arczewska, Magdalena. Dobro dziecka jako przedmiot troski społecznej / Magdalena Arczewska. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
39

Ochrona praw człowieka w Polsce : aksjologia, instytucje, nowe wyzwania, praktyka. 4 / redakcja naukowa Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak ; [recenzent Marek Zubik]. 2017 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
40

Ochrona praw człowieka w Europie : aksjologia, instytucje, nowe wyzwania, praktyka. 3 / redakcja naukowa Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak ; [recenzent Marek Zubik]. 2017 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
41

Ochrona praw człowieka w Afryce : aksjologia, instytucje, nowe wyzwania, praktyka. 2 / redakcja naukowa Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak ; [Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach]. 2017 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
42

Ochrona praw człowieka w wymiarze uniwersalnym : aksjologia, instytucje, nowe wyzwania, praktyka. 1 / redakcja naukowa Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak ; [Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielca 2017 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
43

Konstytucyjne podstawy ochrony praw człowieka / pod redakcją Radosława Kopera. 2017 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
44
Krztoń, Waldemar. Walka o informację w cyberprzestrzeni w XXI wieku / Waldemar Krztoń. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
45
Kulińska-Kępa, Zuzanna. Prawa obywatelskie i polityczne a prawa gospodarcze, społeczne i kulturalne : porównanie systemów ochrony / Zuzanna Kulińska-Kępa. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)
BWP( 2/ 0)
WIL( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
46
Kumela-Romańska, Magdalena. Administracyjnoprawny status cudzoziemca w Polsce / Magdalena Kumela-Romańska. 2017 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
47
Liderman, Krzysztof. Bezpieczeństwo informacyjne : nowe wyzwania / Krzysztof Liderman. 2017 BG( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
48
Przastek, Daniel (1975- ).. Polityki kulturalne a wolność wypowiedzi artystycznej w Polsce w latach 1989-2015 / Daniel Przastek ; Instytut Nauk Politycznych. Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Uniwers 2017 BG( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
49
Schneier, Bruce (1963- ).. Dane i Goliat : ukryta bitwa o Twoje dane i kontrolę nad światem / Bruce Schneier ; [tłumaczenie: Jaonna Zatorska]. 2017 BG( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
50

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych : podręczny zbiór przepisów o ochronie danych osobowych, zestawień, schematów oraz wzorów rejestru czynności przetwarzania / opracowanie: Grzegorz 2017 BG( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
51
Sobik, Paweł. Akcja Wyborcza Polaków na Litwie : w systemie politycznym Republiki Litewskiej / Paweł Sobik. 2017 BG( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
52

Potrzeby jako współczesny determinant treści praw człowieka / redakcja naukowa: Elżbieta Ura, Bronisław Sitek, Tadeusz Graca ; Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasper 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
53

Dobro dziecka : perspektywa pedagogiczna i prawna / redakcja naukowa Elżbieta Włodek, Zbigniew Solak, Tomasz Gurdak. 2017 BG( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
54

Reprezentacja Rzeczypospolitej Polskiej przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka : ponad dwie dekady doświadczeń Ministerstwa Spraw Zagranicznych : konferencja zorganizowana przez Ministers 2017 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
55
Andrzejczak-Świątek, Małgorzata. Ochrona praw dziecka w sytuacjach nadzwyczajnych / Małgorzata Andrzejczak-Świątek ; [opracowanie: Biuro Rzecznika Praw Dziecka]. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
56

Prawa dziecka w przestrzeni edukacyjno-społecznej / redakcja naukowa Iryna Surina, Anna Babicka-Wirkus. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
57
Bała, Paweł (1982- ).. Prawa człowieka i ich krytyka : przyczynek do studiów o ideologii czasów ponowożytnych / Paweł Bała, Adam Wielomski. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
58
Banyś, Tomasz A. J. (1984- ).. Prawo ochrony danych osobowych : podręcznik dla studentów i praktyków / Tomasz A. J. Banyś, Edyta Bielak-Jomaa, Magdalena Kuba, Joanna Łuczak. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
59
Barański, Marek Janusz (1953- ).. Wybory, prawo wyborcze, systemy wyborcze w państwach Grupy Wyszehradzkiej / Marek Barański, Anna Czyż, Sebastian Kubas, Robert Rajczyk. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
60
Bieńkowska, Ewa (1951-2018).. Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej : komentarz / redakcja naukowa Ewa Bieńkowska, Lidia Mazowiecka ; Ewa Bieńkowska, Katarzyna Dudka, Cezary Kulesza, 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
61
Chmaj, Marek (1969- ).. Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / redakcja naukowa Marek Chmaj ; [poszczególne rozdziały napisali: Marek Chmaj, Małgorzata Augustyniak, Stanisław Bułajews 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
62
Czaja, Marzena. Ochrona rozwoju dziecka przed zagrożeniami w aspekcie prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego / Marzena Czaja ; [opracowanie: Biuro Rzecznika Praw Dziecka]. 2016 BG( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
63
Gardocka, Teresa (prawo). Medyczne prawo karne / redaktorzy Teresa Gardocka, Dariusz Jagiełło ; autorzy Teresa Gardocka [i 15 pozostałych]. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 1)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
64
Gawin, Magdalena (1981- ).. Prawa człowieka i obywatela w zglobalizowanym świecie / Magdalena Gawin, Barbara Markiewicz, Agnieszka Nogal, Rafał Wonicki ; [recenzent Zbigniew Stawrowski]. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
65
Glen, Piotr. Jak skutecznie chronić dane osobowe w instytucjach kultury / Piotr Glen. 2016 BG( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
66
Hendrych, Kornelia. Wykonywanie władzy rodzicielskiej i kontaktów w warunkach istnienia elementu zagranicznego / Kornelia Hendrych ; [Opracowanie: Biuro Rzecznika Praw Dziecka]. 2016 BG( 2/ 0)
BPP( 2/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
67

Gwarancje ochrony konstytucyjnych praw i wolności jednostki / redaktorzy Hubert Izdebski, Mateusz Komorowski, Maciej Pisz. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
68

Prawa jednostki w demokratycznym państwie prawa : zagadnienia wybrane : prace ofiarowane Dr. Bohdanowi Zdziennickiemu / redakcja naukowa Adam Jamróz, Lech Jamróz. 2016 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 7/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
69

Azjatyckie systemy ochrony praw człowieka : inspiracja uniwersalna - uwarunkowania kulturowe - bariery realizacyjne / red. nauk. Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak. 2016 BG( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
70

Europejski system ochrony praw człowieka : inspiracja uniwersalna-uwarunkowania kulturowe-bariery realizacyjne / redakcja naukowa Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak ; [Uniwersytet Jana Kochanowskie 2016 BG( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
71

Uniwersalne standardy ochrony praw człowieka a funkcjonowanie systemów politycznych w dobie wyzwań globalnych. 1 / redakcja naukowa Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak. 2016 BG( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
72

Międzynarodowe standardy ochrony praw człowieka a doświadczenia Polski / redakcja naukowa Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak ; [Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach]. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
73

Ochrona danych medycznych i osobowych pacjentów : praca zbiorowa / pod redakcją Mariusza Jendry. 2016 BG( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
74
Kamiński, Marek M. (1962- ).. Ordynacje większościowe i JOW-y : kompendium reformatora ordynacji wyborczej / Marek M. Kamiński. 2016 BG( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
75
Lach, Izabela (prawo). Dziecko jako podmiot wolności sumienia i wyznania / Izabela Lach ; [opracowanie: Biuro Rzecznika Praw Dziecka]. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
76

O wolność słowa i religii : praktyka i teoria / pod redakcją Franciszka Longchamps de Bérier i Krzysztofa Szczuckiego. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
77
Mazuruk, Piotr. Międzynarodowe mechanizmy ochrony praw człowieka : monografia = Meždunarodnye mehanizmy zaŝity prav čeloveka / Piotr Mazuruk. 2016 BG( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
78
Michałowska, Grażyna (1947- ).. Międzynarodowa ochrona praw dziecka / Grażyna Michałowska. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
79
Siejak, Anna. Kocham. Nie biję? : przemoc wobec dzieci w dyskursie publicznym / Anna Siejak ; [opracowanie: Biuro Rzecznika Praw Dziecka]. 2016 BG( 2/ 0)
BPP( 4/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
80
Sitek, Magdalena (1972- ).. Prawa (potrzeby) człowieka w ponowoczesności / Magdalena Sitek. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
81
Sroka, Robert. Etyka i prawa człowieka w biznesie : w poszukiwaniu metody / Robert Sroka. 2016 BG( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
82
Sygit, Bogusław (1948- ).. Prawo ochrony zdrowia / Bogusław Sygit, Damian Wąsik. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
83

Ochrona praw obywatelek i obywateli Unii Europejskiej : 20 lat - osiągnięcia i wyzwania na przyszłość / redakcja naukowa Grażyna Baranowska, Adam Bodnar, Aleksandra Gliszczyńska-Grabias. 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 2/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
84
Benhabib, Seyla. Prawa innych : przybysze, rezydenci i obywatele / Seyla Benhabib ; przełożył Michał Filipczuk. 2015 BG( 2/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
85
Chmaj, Marek (1969- ).. System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej / Marek Chmaj, Wiesław Skrzydło. 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
86
Dziewanowska, Małgorzata. Autor Zdrowie i prawo : poradnik dla kobiet / opracowanie: Małgorzata Dziewanowska, Karolina Więckiewicz. 2015 BG( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
87

Sprawiedliwość w medycynie. Cz. 2, Dystrybucja zasobów w opiece zdrowotnej / redakcja naukowa Włodzimierz Galewicz ; [przekład Maja Białek, Olga Dryla, Anna Tomaszewska, Izabela Zwiech ; opr 2015 BG( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
88

Sprawiedliwość w medycynie. Cz. 1, Wokół prawa do opieki zdrowotnej / redakcja naukowa Włodzimierz Galewicz ; [przekład Maja Białek, Włodzimierz Galewicz, Aleksandra Głos, Izabela Zwiech 2015 BG( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
89
Hadzińska-Wyrobek, Aleksandra. Uchodźcy : azyl polityczny i status uchodźcy w Polsce po 1945 roku / Aleksandra Hadzińska-Wyrobek. 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
90

Demokratyzacja a prawa człowieka : spojrzenie z Europy Środkowej / pod redakcją Jana Holzera i Pavla Molka ; tłumaczyli Vladimir Petrilák i Artur Wołek. 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
91
Iglicka, Krystyna (1964- ). Od integracji do partycypacji : wyzwania imigracji w Polsce i Europie / Krystyna Iglicka, Katarzyna Gmaj ; [tłumaczenie z języka angielskiego Grzegorz Butrym]. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 1)
CDE( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
92

Prawa dziecka : dokumenty Organizacji Narodów Zjednoczonych / zbiór i opracowanie Paweł J. Jaros, Marek Michalak. 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 1)
BPP( 2/ 0)
CDE( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
93
Jarosz, Ewa. Przemoc w wychowaniu : między prawnym zakazem a społeczną akceptacją : monitoring Rzecznika Praw Dziecka / Ewa Jarosz ; [recenzja naukowa Barbara Smolińska-Theiss, Krystyna Marzec-Holka]. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
94
Jatkiewicz, Przemysław. Ochrona danych osobowych : teoria i praktyka / Przemysław Jatkiewicz ; Polskie Towarzystwo Informatyczne. 2015 BG( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
95

Karnomaterialne i procesowe instrumenty ochrony jednostki przed nadużyciami władzy państwowej / redakcja naukowa Justyna Karaźniewicz, Tomasz Kuczur. 2015 BG( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
96

Prawa osób LGBT w Polsce : orzecznictwo / [wybór i opracowanie Paweł Knut, Agata Kwaśniewska, Jakub Lendzion, Krzysztof Michalski ; redakcja Paweł Knut]. 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
97
Krzysztofek, Mariusz. Tajemnice zawodowe i ochrona danych osobowych w instytucjach finansowych / Mariusz Krzysztofek. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
98
Kudyba, Karolina. Cyberprzestępstwa seksualne na szkodę małoletniego w polskim i amerykańskim porządku prawnym / Karolina Kudyba. 2015 BG( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
99

Praktyka realizacji biernego prawa wyborczego w Polsce : źródła regulacji, wykładnia przepisów prawa i efekty ich stosowania w świetle ustawy Kodeks wyborczy / redakcja naukowa Marek Mączy 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego