Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "342.5" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 150 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Suska, Anna (nauki polityczne). Autor Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jako organ czuwający nad przestrzeganiem porządku konstytucyjnego / Anna Suska. 2019 BG( 1/ 0)

342.5 Władza państwowa. Głowa państwa. Prezydent. Rada Państwa. Władza ustawodawcza. Parla
2

Sądownictwo konstytucyjne : teoria i praktyka / redakcja Mirosław Granat. 2018 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.5 Władza państwowa. Głowa państwa. Prezydent. Rada Państwa. Władza ustawodawcza. Parla
3
Juchniewicz, Joanna. Autor Prawnoustrojowy status ministra - członka Rady Ministrów / Joanna Juchniewicz. 2018 BG( 1/ 0)

342.5 Władza państwowa. Głowa państwa. Prezydent. Rada Państwa. Władza ustawodawcza. Parla
4

Immunitet parlamentarny i immunitet głowy państwa z perspektywy konstytucyjnej i karnoprocesowej / redakcja naukowa Marta Kłopocka-Jasińska i Monika Filipowska-Tuthill. 2018 BG( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

342.5 Władza państwowa. Głowa państwa. Prezydent. Rada Państwa. Władza ustawodawcza. Parla
5
Kowalska, Monika (nauki polityczne). Autor Odpowiedzialność członków egzekutywy przed Trybunałem Stanu w III Rzeczypospolitej Polskiej / Monika Kowalska. 2018 BG( 1/ 0)

342.5 Władza państwowa. Głowa państwa. Prezydent. Rada Państwa. Władza ustawodawcza. Parla
6
Kupisz, Dariusz. Autor Od Piotrkowa do Warszawy : 550-lecie polskiego sejmu dwuizbowego = From Piotrków to Warsaw : 550th anniversary of the Polish bicameral sejm / Dariusz Kupisz. 2018 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

342.5 Władza państwowa. Głowa państwa. Prezydent. Rada Państwa. Władza ustawodawcza. Parla
7
Matyja, Mirosław. Autor Szwajcarska demokracja szansą dla Polski? / Mirosław Matyja. 2018 BG( 1/ 0)

342.5 Władza państwowa. Głowa państwa. Prezydent. Rada Państwa. Władza ustawodawcza. Parla
8
Mołdawa, Tadeusz (1943-2019). Autor Państwo i ustrój : zagadnienia systemu rządów i instytucji politycznych / Tadeusz Mołdawa. 2018 BG( 1/ 0)

342.5 Władza państwowa. Głowa państwa. Prezydent. Rada Państwa. Władza ustawodawcza. Parla
9
Polska. Senat Rzeczypospolitej Polskiej (1989- ). Autor Senat i senatorowie III kadencji 1993-1997 : 25. rocznica pierwszego posiedzenia / opracowanie Robert Stawicki ; Senat Rzeczypospolitej Polskiej. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

342.5 Władza państwowa. Głowa państwa. Prezydent. Rada Państwa. Władza ustawodawcza. Parla
10
Szewczyk, Michał (prawo). Autor Najwyższe zwierzchnictwo Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nad siłami zbrojnymi w świetle konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku / Michał Szewczyk. 2018 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

342.5 Władza państwowa. Głowa państwa. Prezydent. Rada Państwa. Władza ustawodawcza. Parla
11

Trybunał Konstytucyjny na straży wartości konstytucyjnych, 1986-2016 / redakcja naukowa Ryszard Piotrowski, Andrzej Szmyt ; Jerzy Ciapała, Leon Kieres, Teresa Liszcz, Wojciech Łączkowski, Ew 2017 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.5 Władza państwowa. Głowa państwa. Prezydent. Rada Państwa. Władza ustawodawcza. Parla
12
Mażewski, Lech (1955- ).. Wiele hałasu o nic? : konflikt wokół Trybunału Konstytucyjnego w latach 2015-2016 w perspektywie rozważań modelowych / Lech Mażewski. 2017 BG( 1/ 0)

342.5 Władza państwowa. Głowa państwa. Prezydent. Rada Państwa. Władza ustawodawcza. Parla
13
Winnicki, Zdzisław Julian (1949- ).. Rada Regencyjna Królestwa Polskiego i jej organy (1917-1918) / Zdzisław Julian Winnicki. 2017 BG( 1/ 0)

342.5 Władza państwowa. Głowa państwa. Prezydent. Rada Państwa. Władza ustawodawcza. Parla
14

Na straży państwa prawa : trzydzieści lat orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego / redakcja naukowa Leszek Garlicki, Marta Derlatka, Marcin Wiącek. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

342.5 Władza państwowa. Głowa państwa. Prezydent. Rada Państwa. Władza ustawodawcza. Parla
15
Jackowski, Michał. Następstwa wyroków Trybunału Konstytucyjnego w procesie sądowego stosowania prawa / Michał Jackowski. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.5 Władza państwowa. Głowa państwa. Prezydent. Rada Państwa. Władza ustawodawcza. Parla
16
Łazarska, Aneta. Myśl ustrojowa Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Stanisława Dąbrowskiego / Aneta Łazarska, Bogusław Niemirka, Witold Okniński ; pod redakcją Anety Łazarskiej. 2016 BG( 1/ 0)

342.5 Władza państwowa. Głowa państwa. Prezydent. Rada Państwa. Władza ustawodawcza. Parla
17

Odpowiedzialność władz publicznych w państwach członkowskich w przestrzeni aksjologicznej Unii Europejskiej. T. 2 / redakcja naukowa Łukasz J. Pikuła. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

342.5 Władza państwowa. Głowa państwa. Prezydent. Rada Państwa. Władza ustawodawcza. Parla
18
Wawrzyniak, Jan (1945- ).. Sejm a Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów / Jan Wawrzyniak. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.5 Władza państwowa. Głowa państwa. Prezydent. Rada Państwa. Władza ustawodawcza. Parla
19

Sądownictwo konstytucyjne w państwach Grupy Wyszehradzkiej : perspektywa politologiczno-prawna / pod redakcją Marka Barańskiego, Anny Czyż i Roberta Rajczyka. 2015 BG( 2/ 0)
CDE( 1/ 0)

342.5 Władza państwowa. Głowa państwa. Prezydent. Rada Państwa. Władza ustawodawcza. Parla
20
Chybalski, Piotr. Kontrola legalności ustawy w Sejmie / pod redakcją Piotra Radziewicza ; [autorzy Piotr Chybalski, Katarzyna Kubuj, Marzena Laskowska, Anna Młynarska-Sobaczewska, Ewa Popławska, Piotr Radziewic 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.5 Władza państwowa. Głowa państwa. Prezydent. Rada Państwa. Władza ustawodawcza. Parla
21

Status posła w opiniach Biura Analiz Sejmowych (2007-2015). T. 2, cz. 2, Wybór opinii prawnych do rozdziału 5 ustawy z 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. 2011, nr 7, 2015 BG( 1/ 0)

342.5 Władza państwowa. Głowa państwa. Prezydent. Rada Państwa. Władza ustawodawcza. Parla
22

Status posła w opiniach Biura Analiz Sejmowych (2007-2015). T. 2, cz. 1, Wybór opinii prawnych do rozdziału 5 ustawy z 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. 2011, nr 7, 2015 BG( 1/ 0)

342.5 Władza państwowa. Głowa państwa. Prezydent. Rada Państwa. Władza ustawodawcza. Parla
23
Grzybowski, Marian (1945- ).. Norwegia : zarys systemu ustrojowego / Marian Grzybowski. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

342.5 Władza państwowa. Głowa państwa. Prezydent. Rada Państwa. Władza ustawodawcza. Parla
24
Krajewski, Radosław (1973- ).. Prawnokarna ochrona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Radosław Krajewski. 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.5 Władza państwowa. Głowa państwa. Prezydent. Rada Państwa. Władza ustawodawcza. Parla
25

Polski model władzy wykonawczej na tle porównawczym / pod redakcją Anny Łabno. 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.5 Władza państwowa. Głowa państwa. Prezydent. Rada Państwa. Władza ustawodawcza. Parla
26

Status posła w opiniach Biura Analiz Sejmowych (2007-2015). T. 1, Wybór opinii prawnych do artykułów 1-24 ustawy z 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. 2011, nr 7, po 2015 BG( 1/ 0)

342.5 Władza państwowa. Głowa państwa. Prezydent. Rada Państwa. Władza ustawodawcza. Parla
27

Parlamenty narodowe wobec zasady pomocniczości w świetle prawa i praktyki Unii Europejskiej / Biuro Analiz Sejmowych. 2015 BG( 2/ 1)
BWP( 1/ 0)

342.5 Władza państwowa. Głowa państwa. Prezydent. Rada Państwa. Władza ustawodawcza. Parla
28

Kierunki zmian pozycji ustrojowej i funkcji Senatu RP / red. nauk. Andrzej Bisztyga, Piotr Zientarski ; [Senat Rzeczypospolitej Polskiej]. 2014 BG( 1/ 0)

342.5 Władza państwowa. Głowa państwa. Prezydent. Rada Państwa. Władza ustawodawcza. Parla
29
Fionik, Doroteusz (1968- ).. Bìelʹskì soĵm velìkì roku božogo 1564 / Dorofìej Fìonìk, Genadz’ Semânčuk. 2014 BG( 1/ 0)

342.5 Władza państwowa. Głowa państwa. Prezydent. Rada Państwa. Władza ustawodawcza. Parla
30
Jamróz, Lech. The Constitutional Tribunal in Poland in the context of constitutional judiciary / Lech Jamróz. 2014 BG( 3/ 0)
BWP( 3/ 0)

342.5 Władza państwowa. Głowa państwa. Prezydent. Rada Państwa. Władza ustawodawcza. Parla
31

Instytucja prezydenta w Polsce i we Włoszech / red. nauk. Joanna Kielin-Maziarz, Jan Wawrzyniak ; [tł. ref. z jęz. wł. Julia Gennusa, Marcin Kiełbasa]. 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.5 Władza państwowa. Głowa państwa. Prezydent. Rada Państwa. Władza ustawodawcza. Parla
32
Kołodziej, Robert (historyk). "Ostatni wolności naszej klejnot" : Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana III Sobieskiego / Robert Kołodziej. 2014 BG( 1/ 0)

342.5 Władza państwowa. Głowa państwa. Prezydent. Rada Państwa. Władza ustawodawcza. Parla
33
Kowalski, Wawrzyniec (1981- ).. Koncepcje ustrojowe izby wyższej parlamentu w II Rzeczypospolitej / Wawrzyniec Kowalski. 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.5 Władza państwowa. Głowa państwa. Prezydent. Rada Państwa. Władza ustawodawcza. Parla
34
Kuca, Grzegorz. Zasada podziału władzy w konstytucji RP z 1997 roku / Grzegorz Kuca. 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.5 Władza państwowa. Głowa państwa. Prezydent. Rada Państwa. Władza ustawodawcza. Parla
35
Skrzydło, Wiesław (1929- ).. Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 r. / Wiesław Skrzydło. 2014 BG( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.5 Władza państwowa. Głowa państwa. Prezydent. Rada Państwa. Władza ustawodawcza. Parla
36

Senat i senatorowie I kadencji 1989-1991 : 25. rocznica pierwszego posiedzenia odrodzonego Senatu / [oprac. Robert Stawicki] ; Senat Rzeczypospolitej Polskiej. 2014 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

342.5 Władza państwowa. Głowa państwa. Prezydent. Rada Państwa. Władza ustawodawcza. Parla
37
Syryt, Aleksandra. Kontrola trybu uchwalenia ustawy przed Trybunałem Konstytucyjnym / Aleksandra Syryt. 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

342.5 Władza państwowa. Głowa państwa. Prezydent. Rada Państwa. Władza ustawodawcza. Parla
38
Zięba, Andrzej (1946- ).. Parlament Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej / Andrzej Zięba, Tomasz Wieciech. 2014 BG( 1/ 0)

342.5 Władza państwowa. Głowa państwa. Prezydent. Rada Państwa. Władza ustawodawcza. Parla
39
Bankowicz, Marek (1960- ).. Prezydentury / Marek Bankowicz. 2013 BG( 1/ 0)

342.5 Władza państwowa. Głowa państwa. Prezydent. Rada Państwa. Władza ustawodawcza. Parla
40

Prezydenci Rzeczypospolitej Polskiej na Pomorzu i Kujawach / pod red. Michała Białkowskiego i Wojciecha Polaka. 2013 BG( 1/ 0)

342.5 Władza państwowa. Głowa państwa. Prezydent. Rada Państwa. Władza ustawodawcza. Parla
41

Diariusz Sejmu Elekcyjnego 1648 roku / oprac. i wstęp Janusz S. Dąbrowski. 2013 BG( 1/ 0)

342.5 Władza państwowa. Głowa państwa. Prezydent. Rada Państwa. Władza ustawodawcza. Parla
42

Konstytucyjny model władzy sądowniczej w Polsce : wybrane problemy / pod red. Mariusza Jabłońskiego i Sylwii Jarosz-Żukowskiej. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

342.5 Władza państwowa. Głowa państwa. Prezydent. Rada Państwa. Władza ustawodawcza. Parla
43
Klepka, Rafał. Parlament w państwie federalnym na przykładzie Austrii, Belgii, Niemiec i Szwajcarii : analiza porównawcza / Rafał Klepka. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.5 Władza państwowa. Głowa państwa. Prezydent. Rada Państwa. Władza ustawodawcza. Parla
44

Mandat przedstawicielski w teorii, prawie i praktyce poselskiej / red. nauk. Maria Kruk. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.5 Władza państwowa. Głowa państwa. Prezydent. Rada Państwa. Władza ustawodawcza. Parla
45
Malinowska, Izabela (prawnik). Organy ochrony prawnej w państwach europejskich : ujęcie systemowe i komparatystyczne / Izabela Malinowska ; Instytut Nauk Politycznych. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Uniwersytet 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.5 Władza państwowa. Głowa państwa. Prezydent. Rada Państwa. Władza ustawodawcza. Parla
46

Konstytucja, wybory, partie / red. Anna Materska-Sosnowska, Krzysztof Urbaniak ; Instytut Nauk Politycznych. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. 2013 BG( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

342.5 Władza państwowa. Głowa państwa. Prezydent. Rada Państwa. Władza ustawodawcza. Parla
47
Michalak, Anna (prawo). Postępowanie ustawodawcze w parlamencie Zjednoczonego Królestwa w zakresie rządowych projektów ustaw publicznych / Anna Michalak ; [Kancelaria Sejmu]. 2013 BG( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.5 Władza państwowa. Głowa państwa. Prezydent. Rada Państwa. Władza ustawodawcza. Parla
48
Opaliński, Bartłomiej. Udział Prezydenta RP w kształtowaniu składu Rady Ministrów w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku / Bartłomiej Opaliński. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.5 Władza państwowa. Głowa państwa. Prezydent. Rada Państwa. Władza ustawodawcza. Parla
49

Kultura parlamentarna epoki staropolskiej / studia pod red. Andrzeja Stroynowskiego. 2013 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

342.5 Władza państwowa. Głowa państwa. Prezydent. Rada Państwa. Władza ustawodawcza. Parla
50

Jakość rządzenia w Polsce : jak ją badać, monitorować i poprawiać? / pod red. Jerzego Wilkina. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)
WHS( 1/ 0)

342.5 Władza państwowa. Głowa państwa. Prezydent. Rada Państwa. Władza ustawodawcza. Parla
51
Żukiewicz, Przemysław. Przywództwo prezydenckie w państwach Europy Środkowej i Wschodniej po 1989 roku : analiza porównawcza / Przemysław Żukiewicz. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

342.5 Władza państwowa. Głowa państwa. Prezydent. Rada Państwa. Władza ustawodawcza. Parla
52
Żurawik, Artur. Ustrój sądownictwa w Polsce / Artur Żurawik. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 3/ 0)

342.5 Władza państwowa. Głowa państwa. Prezydent. Rada Państwa. Władza ustawodawcza. Parla
53
Banaszak, Bogusław (1955-2018).. Aktywizm sędziowski we współczesnym państwie demokratycznym / Bogusław Banaszak, Michał Bernaczyk. 2012 BG( 2/ 0)
BWP( 2/ 0)

342.5 Władza państwowa. Głowa państwa. Prezydent. Rada Państwa. Władza ustawodawcza. Parla
54
Dziemidok, Bożena. Odpowiedzialność głowy państwa i rządu we współczesnych państwach europejskich / Bożena Dziemidok-Olszewska. 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.5 Władza państwowa. Głowa państwa. Prezydent. Rada Państwa. Władza ustawodawcza. Parla
55
Lis-Staranowicz, Dorota (1973- ).. Legitymizacja sądowej kontroli prawa w Stanach Zjednoczonych Ameryki / Dorota Lis-Staranowicz. 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 1)

342.5 Władza państwowa. Głowa państwa. Prezydent. Rada Państwa. Władza ustawodawcza. Parla
56
Opaliński, Bartłomiej. Rozdzielenie kompetencji władzy wykonawczej między Prezydenta RP oraz Radę Ministrów na tle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku / Bartłomiej Opaliński. 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.5 Władza państwowa. Głowa państwa. Prezydent. Rada Państwa. Władza ustawodawcza. Parla
57
Polska. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (1989- ). Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej : ujednolicony tekst uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. według stanu prawnego na dzień 17 listopada 2011 r. / [Kancelaria 2012 BG( 1/ 0)

342.5 Władza państwowa. Głowa państwa. Prezydent. Rada Państwa. Władza ustawodawcza. Parla
58
Wiącek, Marcin. Znaczenie stosowania Konstytucji marcowej w Polsce Ludowej dla orzecznictwa sądów i Trybunału Konstytucyjnego III RP / Marcin Wiącek. 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.5 Władza państwowa. Głowa państwa. Prezydent. Rada Państwa. Władza ustawodawcza. Parla
59
Bałaban, Andrzej (1947- ).. Pozycja ustrojowa i funkcje Sejmu RP / Andrzej Bałaban. 2011 BG( 1/ 0)

342.5 Władza państwowa. Głowa państwa. Prezydent. Rada Państwa. Władza ustawodawcza. Parla
60

Dzieje Sejmu Polskiego / aut. Juliusz Bardach [et al.] ; koordynator pracy Juliusz Bardach. 2011 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.5 Władza państwowa. Głowa państwa. Prezydent. Rada Państwa. Władza ustawodawcza. Parla
61

The Polish Sejm : an overview / Stanisław Bożyk [et al. ; transl. Aleksandra Rodzińska-Chojnowska]. 2011 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

342.5 Władza państwowa. Głowa państwa. Prezydent. Rada Państwa. Władza ustawodawcza. Parla
62
Chmielewski, Grzegorz (prawo). Rada Narodowa Republiki Słowackiej / Grzegorz Chmielewski. 2011 BG( 1/ 0)

342.5 Władza państwowa. Głowa państwa. Prezydent. Rada Państwa. Władza ustawodawcza. Parla
63
Frydrych-Depka, Anna. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w sprawach wyborczych / Anna Frydrych, Marek Sobczyk. 2011 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

342.5 Władza państwowa. Głowa państwa. Prezydent. Rada Państwa. Władza ustawodawcza. Parla
64
Jackiewicz, Andrzej Igor. Territorial organization of European states : federalism, regionalism, unitarism / Andrzej Jackiewicz. 2011 BG( 3/ 0)
BWP( 3/ 0)

342.5 Władza państwowa. Głowa państwa. Prezydent. Rada Państwa. Władza ustawodawcza. Parla
65
Jamróz, Lech. Skarga konstytucyjna : wstępne rozpoznanie / Lech Jamróz. 2011 BG( 3/ 0)
BWP( 3/ 0)

342.5 Władza państwowa. Głowa państwa. Prezydent. Rada Państwa. Władza ustawodawcza. Parla
66

XX lat Sądu Apelacyjego w Warszawie 1990-2010 / [kom. red. Krystyna Karolus-Franczyk et al.]. 2011 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.5 Władza państwowa. Głowa państwa. Prezydent. Rada Państwa. Władza ustawodawcza. Parla
67

Parlamentaryzm w świecie współczesnym : między ideą a rzeczywistością / red.: Tadeusz Mołdawa, Jacek Zaleśny. 2011 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.5 Władza państwowa. Głowa państwa. Prezydent. Rada Państwa. Władza ustawodawcza. Parla
68

Wybory i pozycja ustrojowa prezydenta w wybranych państwach świata / pod red. Radosława Zycha. 2011 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.5 Władza państwowa. Głowa państwa. Prezydent. Rada Państwa. Władza ustawodawcza. Parla
69

Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej / [oprac. red. Biuro Analiz Sejmowych]. 2011 BG( 1/ 0)

342.5 Władza państwowa. Głowa państwa. Prezydent. Rada Państwa. Władza ustawodawcza. Parla
70
Alberski, Robert. Trybunał Konstytucyjny w polskich systemach politycznych / Robert Alberski. 2010 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.5 Władza państwowa. Głowa państwa. Prezydent. Rada Państwa. Władza ustawodawcza. Parla
71
Bagieńska-Masiota, Aleksandra. Sejmowa komisja śledcza w systemie politycznym Rzeczypospolitej Polskiej / Aleksandra Bagieńska-Masiota. 2010 BG( 2/ 0)
BWP( 2/ 0)

342.5 Władza państwowa. Głowa państwa. Prezydent. Rada Państwa. Władza ustawodawcza. Parla
72
Bojarski, Łukasz (1969- ).. Wybory sędziów do Trybunału Konstytucyjnego / Łukasz Bojarski, współpr. Monika Szulecka ; [INPRIS Instytut Prawa i Społeczeństwa]. 2010 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.5 Władza państwowa. Głowa państwa. Prezydent. Rada Państwa. Władza ustawodawcza. Parla
73

Aktualne problemy konstytucyjne w świetle wniosków, pytań prawnych i skarg konstytucyjnych do Trybunału Konstytucyjnego / pod red. Pawła Daniluka i Piotra Radziewicza. 2010 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.5 Władza państwowa. Głowa państwa. Prezydent. Rada Państwa. Władza ustawodawcza. Parla
74
Gordziejew, Jerzy (1967- ).. Komisje Porządkowe Cywilno-Wojskowe w Wielkim Księstwie Litewskim w okresie Sejmu Czteroletniego (1789-1792) / Jerzy Gordziejew. 2010 BG( 1/ 0)

342.5 Władza państwowa. Głowa państwa. Prezydent. Rada Państwa. Władza ustawodawcza. Parla
75
Kłopocka-Jasińska, Marta. Skarga konstytucyjna w Królestwie Hiszpanii : w poszukiwaniu optymalnej ochrony skargowej / Marta Kłopocka-Jasińska. 2010 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.5 Władza państwowa. Głowa państwa. Prezydent. Rada Państwa. Władza ustawodawcza. Parla
76
Konferencja Sędziów Trybunału Konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej i Sądu Konstytucyjne XIII Konferencja Sędziów Trybunału Konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej i Sądu Konstytucyjnego Republiki Litewskiej : Warszawa, 23-26 czerwca 2009 r. = Lenkijos Respublikos Konstitucinio 2010 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.5 Władza państwowa. Głowa państwa. Prezydent. Rada Państwa. Władza ustawodawcza. Parla
77
Krakowiak, Paweł (1974- ).. Dwa sejmy w 1666 roku / Paweł Krakowiak. 2010 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

342.5 Władza państwowa. Głowa państwa. Prezydent. Rada Państwa. Władza ustawodawcza. Parla
78
Młynarska-Sobaczewska, Anna (1972- ).. Autorytet państwa : legitymizacyjne znaczenie prawa w państwie transformacji ustrojowej / Anna Młynarska-Sobaczewska. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.5 Władza państwowa. Głowa państwa. Prezydent. Rada Państwa. Władza ustawodawcza. Parla
79

Instytucja prezydenta : zagadnienia teorii i praktyki na tle doświadczeń polskich oraz wybranych państw obcych / red. nauk.: Tadeusz Mołdawa, Jarosław Szymanek. 2010 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

342.5 Władza państwowa. Głowa państwa. Prezydent. Rada Państwa. Władza ustawodawcza. Parla
80

Regulamin Sejmu w opiniach Biura Analiz Sejmowych. T. 2 / wybór i oprac. Wojciech Odrowąż-Sypniewski ; Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. 2010 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.5 Władza państwowa. Głowa państwa. Prezydent. Rada Państwa. Władza ustawodawcza. Parla
81

Regulamin Sejmu w opiniach Biura Analiz Sejmowych. T. 1 / wybór i oprac. Wojciech Odrowąż-Sypniewski ; Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. 2010 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.5 Władza państwowa. Głowa państwa. Prezydent. Rada Państwa. Władza ustawodawcza. Parla
82
Radziewicz, Piotr (1975- ).. Wykonywanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego przez prawodawcę / Piotr Radziewicz ; [INPRIS Instytut Prawa i Społeczeństwa]. 2010 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.5 Władza państwowa. Głowa państwa. Prezydent. Rada Państwa. Władza ustawodawcza. Parla
83
Sześciło, Dawid (1985- ).. Trybunał Konstytucyjny : informacja, komunikacja, wizerunek / Dawid Sześciło, współpr. Łukasz Bojarski, Grzegorz Wiaderek, Anna Tujakowska ; [INPRIS Instytut Prawa i Społeczeństwa]. 2010 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.5 Władza państwowa. Głowa państwa. Prezydent. Rada Państwa. Władza ustawodawcza. Parla
84

Pozycja ustrojowa prezydenta na przykładzie wybranych państw Europy Środkowo-Wschodniej i Niemiec / red. Anna Frankiewicz i Stanisław Leszek Stadniczeńko ; Uniwersytet Opolski. 2009 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.5 Władza państwowa. Głowa państwa. Prezydent. Rada Państwa. Władza ustawodawcza. Parla
85
Giżyńska, Monika. Sąd Konstytucyjny Republiki Litewskiej / Monika Giżyńska. 2009 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.5 Władza państwowa. Głowa państwa. Prezydent. Rada Państwa. Władza ustawodawcza. Parla
86
Madej, Piotr. Status ustrojowy Prezydenta Federacji Rosyjskiej / Piotr Madej. 2009 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.5 Władza państwowa. Głowa państwa. Prezydent. Rada Państwa. Władza ustawodawcza. Parla
87

Prezydent w państwach współczesnych : modernizacja instytucji / red. nauk. Joachim Osiński. 2009 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.5 Władza państwowa. Głowa państwa. Prezydent. Rada Państwa. Władza ustawodawcza. Parla
88
Safjan, Marek (1949- ).. Odpowiedzialność odszkodowawcza władzy publicznej / Marek Safjan, Krzysztof J. Matuszyk. 2009 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.5 Władza państwowa. Głowa państwa. Prezydent. Rada Państwa. Władza ustawodawcza. Parla
89
Starzewski, Maciej (1891-1944).. Środki zabezpieczenia prawnego konstytucyjności ustaw / Maciej Starzewski. 2009 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.5 Władza państwowa. Głowa państwa. Prezydent. Rada Państwa. Władza ustawodawcza. Parla
90
Włodek, Tomasz. Instytucja rozwiązania parlamentu w polskim prawie konstytucyjnym / Tomasz Włodek. 2009 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.5 Władza państwowa. Głowa państwa. Prezydent. Rada Państwa. Władza ustawodawcza. Parla
91
Grabowska, Sabina (1973- ).. Sądy konstytucyjne w wybranych państwach europejskich / Sabina Grabowska, [Jakub Sznajder]. 2008 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

342.5 Władza państwowa. Głowa państwa. Prezydent. Rada Państwa. Władza ustawodawcza. Parla
92
Zalasiński, Tomasz. Zasada prawidłowej legislacji w poglądach Trybunału Konstytucyjnego / Tomasz Zalasiński. 2008 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.5 Władza państwowa. Głowa państwa. Prezydent. Rada Państwa. Władza ustawodawcza. Parla
93

Gabinety polityczne : narzędzie skutecznego rządzenia / praca pod red. Dobrochny Bach-Goleckiej. 2007 BG( 1/ 0)

342.5 Władza państwowa. Głowa państwa. Prezydent. Rada Państwa. Władza ustawodawcza. Parla
94

Prawo wyborcze na urząd prezydenta w państwach europejskich / red. Sabina Grabowska, Radosław Grabowski ; [autorzy: Sabina Grabowska et al.]. 2007 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.5 Władza państwowa. Głowa państwa. Prezydent. Rada Państwa. Władza ustawodawcza. Parla
95
Haczkowska, Monika. Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa według Konstytucji RP / Monika Haczkowska. 2007 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.5 Władza państwowa. Głowa państwa. Prezydent. Rada Państwa. Władza ustawodawcza. Parla
96

Varia : z prac Biura Analiz Sejmowych / [red. tomu Ewa Karpowicz]. 2007 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.5 Władza państwowa. Głowa państwa. Prezydent. Rada Państwa. Władza ustawodawcza. Parla
97
Kraczkowski, Romuald. Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z mocą ustawy w latach 1926-1935 / Romuald Kraczkowski. 2007 BG( 3/ 0)
BWP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

342.5 Władza państwowa. Głowa państwa. Prezydent. Rada Państwa. Władza ustawodawcza. Parla
98

Prawo parlamentarne : seminarium dla nowo wybranych posłów - VI kadencja / [red. merytoryczna Wojciech Odrowąż-Sypniewski ; Kancelaria Sejmu. Biuro Analiz Sejmowych]. 2007 BG( 1/ 0)

342.5 Władza państwowa. Głowa państwa. Prezydent. Rada Państwa. Władza ustawodawcza. Parla
99

Immunitet parlamentarny : zagadnienia podstawowe / [red. merytoryczna Wojciech Odrowąż-Sypniewski ; Kancelaria Sejmu. Biuro Analiz Sejmowych]. 2007 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.5 Władza państwowa. Głowa państwa. Prezydent. Rada Państwa. Władza ustawodawcza. Parla

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2018-2019 zrealizowała zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego