Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "342.4" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 218 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1

Konstytucja Republiki Filipin = The constitution of the Republic of the Philippines / tłumaczenie z języka angielskiego i wstęp Michał Szwast ; weryfikacja naukowa: Wiesław Staśkiewicz ; Kan 2019 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.4 Konstytucje
2
Wieciech, Tomasz (1981- ). Autor System konstytucyjny Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej / Tomasz Wieciech. 2019 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.4 Konstytucje
3

Konstytucja Republiki Serbii = Ustav Republike Srbiǰe / tłumaczenie z języka serbskiego i wstęp Ewa Bujwid-Kurek ; weryfikacja naukowa: Wiesław Staśkiewicz ; Kancelaria Sejmu. 2018 BG( 2/ 0)
BWP( 2/ 0)

342.4 Konstytucje
4

Akty konstytucyjne Nowej Zelandii = The constitution acts of New Zealand / tłumaczenie z języka angielskiego Łukasz Jakubiak ; wstęp Andrzej Zięba ; weryfikacja naukowa Wiesław Staśkiewicz 2018 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.4 Konstytucje
5
Osóbka, Przemysław (1979- ). Autor System konstytucyjny Estonii / Przemysław Osóbka. 2018 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.4 Konstytucje
6

Konstytucje państw współczesnych : studium prawno-historyczne / redakcja naukowa Maciej Serowaniec, Jakub Zemła, Tymoteusz Gurbin. 2018 BG( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

342.4 Konstytucje
7

The Constitution of the Republic of Poland / with an introduction by Bogumił Szmulik and Jarosław Szymanek ; translation and verification Albert Pol and Andrew Caldwell. 2018 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.4 Konstytucje
8
Szukalski, Jerzy (politologia). Autor System konstytucyjny Kirgistanu / Jerzy Szukalski. 2018 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.4 Konstytucje
9
Tomaszewski, Waldemar (politologia). Autor Proces przygotowania i uchwalenia Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku w aspekcie doświadczeń ustrojowych oraz prac nad nową konstytucją / Waldemar Tomaszewski. 2018 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.4 Konstytucje
10

Dwadzieścia lat obowiązywania Konstytucji RP : polska myśl konstytucyjna a międzynarodowe standardy demokratyczne / redakcja naukowa Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak ; Uniwersytet Jana Kochano 2017 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.4 Konstytucje
11

Konstytucja w państwie demokratycznym / pod redakcją Sławomira Patyry, Mirosława Sadowskiego, Krzysztofa Urbaniaka. 2017 BG( 1/ 0)

342.4 Konstytucje
12

Konstytucja Kenii = The Constitution of Kenya / tłumaczenie z języka angielskiego i wstęp Błażej Popławski, Piotr Zakrzewski ; [weryfikacja naukowa Wiesław Staśkiewicz ; Kancelaria Sejmu]. 2017 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.4 Konstytucje
13
Bartoszewicz, Paweł Eyal. Konstytucja dla Szkocji : droga, projekty i tło historyczne / Paweł Eyal Bartoszewicz. 2016 BG( 1/ 0)

342.4 Konstytucje
14
Bożyk, Stanisław (1951- ).. System konstytucyjny Argentyny / Stanisław Bożyk. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

342.4 Konstytucje
15
Olszówka, Marcin. Konstytucja PRL a system źródeł prawa wyznaniowego do roku 1989 / Marcin Olszówka. 2016 BG( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

342.4 Konstytucje
16
Olszówka, Marcin. Wpływ Konstytucji RP z 1997 r. na system źródeł prawa wyznaniowego / Marcin Olszówka. 2016 BG( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

342.4 Konstytucje
17

Konstytucja Republiki Korei / przekład z języka koreańskiego Anna Diniejko ; wprowadzenie i konsultacja merytoryczna Marcin Michał Wiszowaty. 2015 BG( 1/ 0)

342.4 Konstytucje
18

Konstytucja Gruzji / tłumaczenie Grzegorz Kuca, Marian Grzybowski, Katarzyna Kaczmarczyk-Kłak ; wstęp Grzegorz Kuca, Marian Grzybowski ; [weryfikacja naukowa: Leszek Garlicki, Wiesław Staśkie 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.4 Konstytucje
19

Konstytucje polskie z 1952 i 1997 roku : tradycja, instytucje, praktyka ustrojowa / redakcja naukowa Anna Materska-Sosnowska, Tomasz Słomka ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Nauk Politycznych. 2015 BG( 1/ 0)

342.4 Konstytucje
20

Ustawa zasadnicza Węgier / tłumaczenie Jerzy Snopek ; wstęp Andrzej Sadecki ; [weryfikacja naukowa Wiesław Staśkiewicz ; Kancelaria Sejmu]. 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.4 Konstytucje
21
Chmielewski, Grzegorz (prawo). System konstytucyjny Słowacji / Grzegorz Chmielewski. 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.4 Konstytucje
22
Chybalski, Piotr. Poprawka w postępowaniu ustawodawczym w świetle Konstytucji RP / Piotr Chybalski. 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.4 Konstytucje
23
Czornik, Katarzyna. System konstytucyjny Islamskiej Republiki Iranu / Katarzyna Czornik. 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.4 Konstytucje
24
Jaworski, Władysław Leopold (1865-1930).. Ankieta o konstytucji z 17 marca 1921 / wydał Władysław Leopold Jaworski ; [Kancelaria Sejmu]. 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.4 Konstytucje
25

Konstytucja 3 maja 1791. ; Statut Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji / oprac. Jerzy Kowecki. 2014 BG( 1/ 0)

342.4 Konstytucje
26

Konstytucja Japonii / tł. z jęz. jap. Teruji Suzuki ; wstęp Teruji Suzuki ; Biblioteka Sejmowa. 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.4 Konstytucje
27
Szukalski, Jerzy (politologia). System konstytucyjny Uzbekistanu / Jerzy Szukalski. 2014 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

342.4 Konstytucje
28
Wieciech, Tomasz (1981- ).. Anglosaska formuła politycznego konstytucjonalizmu / Tomasz Wieciech. 2014 BG( 1/ 0)

342.4 Konstytucje
29

Konstytucja Związku Australijskiego = Commonwealth of Australia Constitution Act / tł. z jęz. ang. i wstęp Jan Winczorek. 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.4 Konstytucje
30

Konstytucja Księstwa Andory = Constitució del Principat d’Andorra / tł. z jęz. katal. Mariusz Bobiński ; wstęp Marek Zubik. 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.4 Konstytucje
31

Konstytucja Republiki Cypryjskiej = Syntagma tīs Kypiakīs Dīmokratías / tł. z jęz. grec.Leonidas i Pavlos Akritidis ; wstęp Przemysław Osiewicz. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.4 Konstytucje
32

Aktualne problemy reform konstytucyjnych / red. nauk. Stanisław Bożyk. 2013 BG( 4/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 4/ 0)

342.4 Konstytucje
33

Konstytucja Republiki Tureckiej = Türkiye Cumhuriyeti Anayasasi / tł. z jęz. tur. Karolina Wojciechowska-Litwinek [et al.] ; wstęp Tomasz Leżański ; [weryfikacja nauk.: Leszek Garlicki, Wies 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.4 Konstytucje
34
Grabowski, Radosław (1972- ).. Zróżnicowanie trybu zmiany jako kryterium klasyfikacji konstytucji współczesnych państw europejskich / Radosław Grabowski. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.4 Konstytucje
35

Konstytucja Księstwa Liechtensteinu = Verfassung des Fürstentums Liechtenstein / tł. z jęz. niem. Radosław Grabowski ; wstęp Sabina Grabowska ; [weryfikacja nauk. Leszek Garlicki ; Kancelari 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.4 Konstytucje
36
Schmitt, Carl (1888-1985).. Nauka o konstytucji / Carl Schmitt ; tł. Magdalena Kurkowska, Robert Marszałek. 2013 BG( 1/ 0)

342.4 Konstytucje
37
Strzępek, Kamil Andrzej. Znaczenie prawne wstępu do Konstytucji RP z 1997 roku : rozważania oparte na orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego / Kamil Andrzej Str 2013 BG( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.4 Konstytucje
38

Prace Komisji Konstytucyjnej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej II kadencji (1928-1930) / wstęp, wybór i oprac. Maciej Wojtacki. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.4 Konstytucje
39

Konstytucjonalizm w państwach anglosaskich / pod red. Andrzeja Zięby. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.4 Konstytucje
40
Banaszak, Bogusław (1955-2018).. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : komentarz / Bogusław Banaszak. 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 1)

342.4 Konstytucje
41

Zasady ustroju politycznego państwa / Martin Bożek [et al.]. 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.4 Konstytucje
42
Bożyk, Stanisław (1951- ).. System konstytucyjny Armenii / Stanisław Bożyk. 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

342.4 Konstytucje
43

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej / wprow. Marta Derlatka. 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.4 Konstytucje
44
Derlatka, Marta. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej ze schematami / Marta Derlatka. 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.4 Konstytucje
45
Grześkowiak-Krwawicz, Anna. Czy rewolucja może być legalna? : 3 maja 1791 w oczach współczesnych / Anna Grześkowiak-Krwawicz. 2012 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

342.4 Konstytucje
46
Jakubowski, Wojciech Jerzy (1967- ).. Konstytucyjne organy władzy RP w latach 1989-2011 na tle polskich tradycji ustrojowych XIX i XX wieku / Wojciech Jakubowski, Tomasz Słomka ; Instytut Nauk Politycznych Wydział Dziennikarstwa i 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.4 Konstytucje
47

Konstytucja Republiki Bułgarii = Konstituciâ na Republika B"lgariâ / tł. z jęz. bułg. Hanna Karpińska ; wstęp Janusz Karp. 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.4 Konstytucje
48
Kuca, Grzegorz. System konstytucyjny Gruzji / Grzegorz Kuca, Marian Grzybowski. 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.4 Konstytucje
49
Michalak, Anna (prawo). System konstytucyjny Korei Południowej / Anna Michalak, Jarosław Sułkowski. 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.4 Konstytucje
50
Mołdawa, Tadeusz (1943-2019). System konstytucyjny Hiszpanii / Tadeusz Mołdawa. 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.4 Konstytucje
51
Osóbka, Przemysław (1979- ).. Systemy konstytucyjne państw Oceanii / Przemysław Osóbka. 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.4 Konstytucje
52
Rowiński, Jan (1936- ).. System konstytucyjny i przedstawicielski specjalnego autonomicznego regionu CHRL Hongkongu / Jan Rowiński, Wojciech Jakóbiec. 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.4 Konstytucje
53
Rowiński, Jan (1936- ).. System konstytucyjny i przedstawicielski specjalnego autonomicznego regionu CHRL Makau / Jan Rowiński, Wojciech Jakóbiec. 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.4 Konstytucje
54

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej / [wyd. Magdalena Przek-Ślesicka ; red. prowadzący Roman Rudnik ; oprac. red. Ilona Iwko, Dorota Wiśniewska]. 2012 BG( 1/ 0)

342.4 Konstytucje
55

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. : ciągłośc i zmiana / red. naukowa Tomasz Słomka, Anna Materska-Sosnowska ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.4 Konstytucje
56

Akty ustrojowe Wysp Owczych / wstęp i tł. Katarzyna Szwed. 2012 BG( 1/ 0)

342.4 Konstytucje
57

Konstytucja Polityczna Republiki Chile = Constitución Política de la República de Chile / tł. z jęz. hisz. Agnieszka Wojtyczek-Bonnand ; wstęp Krzysztof Wojtyczek ; [weryfikacja prawnicza Le 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.4 Konstytucje
58

Nasza Konstytucja : cykl odczytów urządzonych staraniem Dyrekcji Szkoły Nauk Politycznych w Krakowie od 12 do 25 maja 1921 r. 2012 BG( 1/ 0)

342.4 Konstytucje
59
Derlatka, Marta. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej ze schematami / Marta Derlatka. 2011 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.4 Konstytucje
60

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i inne akty prawne : teksty jednolite / wraz z wprowadzeniem Lecha Garlickiego oraz z indeksem rzeczowym ; [red. Aneta Flisek]. 2011 BG( 1/ 0)

342.4 Konstytucje
61
Małachowski, Grzegorz (prawo). System konstytucyjny Arabii Saudyjskiej / Grzegorz Małachowski. 2011 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.4 Konstytucje
62
Mażewski, Lech (1955- ).. Długa dekada lat siedemdziesiątych (1968-1981) : rola nowelizacji z 10 lutego 1976 r. Konstytucji PRL z 22 lipca 1952 r. w ewolucji ustroju PRL na tle konstytucji europejskich państw socjalisty 2011 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.4 Konstytucje
63
Radek, Robert. System konstytucyjny Kanady / Robert Radek. 2011 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.4 Konstytucje
64
Zaleśny, Jacek. System konstytucyjny Białorusi / Jacek Zaleśny. 2011 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.4 Konstytucje
65

The Constitution of the Republic of Poland / [transl. Albert Pol and Andrew Caldwell]. 2010 BG( 1/ 0)

342.4 Konstytucje
66

Konstytucja Republiki Kosowa / wstęp i tł. Krystian Nowak. 2010 BG( 1/ 0)

342.4 Konstytucje
67

Statut Wysp Alandzkich / wstęp i tł. Grzegorz Bonusiak. 2009 BG( 1/ 0)

342.4 Konstytucje
68

Konstytucja Autonomicznej Republiki Krymu / wstęp i tł. Grzegorz Bonusiak. 2009 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.4 Konstytucje
69

Polish Constitutional Law : the Constitution and selected statutory materials / [ed. Ewelina Gierach, Piotr Chybalski]. 2009 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

342.4 Konstytucje
70
Florczak-Wątor, Monika (1977- ).. Systemy konstytucyjne Cypru i Malty / Monika Florczak-Wątor, Piotr Mikuli ; [ Kancelaria Sejmu]. 2009 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.4 Konstytucje
71

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : komentarz encyklopedyczny / pod red. Wiesława Skrzydły, Sabiny Grabowskiej, Radosława Grabowskiego. 2009 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.4 Konstytucje
72
Kłujszo, Karol. System konstytucyjny Egiptu / Karol Kłujszo. 2009 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.4 Konstytucje
73

Konstytucyjne podstawy funkcjonowania Wspólnoty Niepodległych Państw : wybrane akty prawne : materiały źródłowe dla studentów kierunku stosunki międzynarodowe / wybór i oprac. Kazimierz 2009 BG( 1/ 0)

342.4 Konstytucje
74
Rousseau, Jean Jacques (1712-1778).. Projekt konstytucji dla Korsyki / Jan Jakub Rousseau ; przeł., wstępem i przypisami opatrz. Marek Blaszke ; przekł. przejrzał Marian Skrzypek. 2009 BG( 1/ 0)

342.4 Konstytucje
75
Sarnecki, Paweł (1939-2016).. System konstytucyjny Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej / Paweł Sarnecki. 2009 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.4 Konstytucje
76
Skrzydło, Wiesław (1929- ).. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : komentarz / Wiesław Skrzydło. 2009 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.4 Konstytucje
77
Stroynowski, Hieronim (1752-1815).. Mowa Hieronima Stroynowskiego kanonika kijowskiego o Konstytucyi Rządu Ustanowionej dnia trzeciego i piątego maja r. 1791. Czytana na posiedzeniu publicznym Szkoły Głównej W. X. Lit. dnia pie 2009 BG( 1/ 0)

342.4 Konstytucje
78

Konstytucja Republiki Słowenii / tł. i wstęp Piotr Winczorek ; [Kancelaria Sejmu]. Biblioteka Sejmowa. 2009 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.4 Konstytucje
79
Wojnicki, Jacek (1972- ).. System konstytucyjny Macedonii / Jacek Wojnicki ; [Kancelaria Sejmu]. 2009 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.4 Konstytucje
80

Konstytucja Niemiec / tłumaczenie Bogusław Banaszak i Agnieszka Malicka ; wstęp Bogusław Banaszak ; Biblioteka Sejmowa. [Kancelaria Sejmu]. 2008 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.4 Konstytucje
81

Constitutión de la República de Polonia / [trad. de Krystiak Complak]. 2008 BG( 1/ 0)

342.4 Konstytucje
82
Karp, Janusz (1975- ).. System konstytucyjny Luksemburga / Janusz Karp. 2008 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.4 Konstytucje
83

Ustawa zasadnicza Państwa Miasto Watykan oraz inne akty ustrojowe / wstęp, wybór i tł. Franciszek Longchamps de Bérier i Marek Zubik ; Biblioteka Sejmowa. 2008 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.4 Konstytucje
84

Parlament, prezydent, rząd : zagadnienia konstytucyjne na przykładach wybranych państw / red. Tadeusz Mołdawa, Jarosław Szymanek. 2008 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

342.4 Konstytucje
85
Osóbka, Przemysław (1979- ).. Systemy konstytucyjne Andory, Liechtensteinu, Monako, San Marino / Przemysław Osóbka. 2008 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.4 Konstytucje
86

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : komentarz. 5 / Kazimierz Działocha [et al.] ; red. nauk. Leszek Garlicki ; [Kancelaria Sejmu]. 2007 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.4 Konstytucje
87

Dziesięć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / red. nauk. Ewa Gdulewicz, Halina Zięba-Załucka. 2007 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.4 Konstytucje
88

Nowa konstytucja RP : wartość, jednostka, instytucje / pod red. Karola B. Janowskiego ; Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych. 2007 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.4 Konstytucje
89

Konstytucja Republiki Chorwacji / tł. z jęz. chorw. Teresa Maria Wójcik, Magdalena Petryńska ; wstęp Anna i Leszek Garliccy ; Biblioteka Sejmowa. 2007 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.4 Konstytucje
90
Raila, Eligijus. Apie 1791 gegužės 3-iosios konstituciją / Eligijus Raila. 2007 BG( 1/ 0)

342.4 Konstytucje
91
Wojnicki, Jacek (1972- ).. System konstytucyjny Albanii / Jacek Wojnicki ; [Kancelaria Sejmu]. 2007 BG( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.4 Konstytucje
92
Zieliński, Eugeniusz (1932- ).. System konstytucyjny Ukrainy / Eugeniusz Zieliński ; [Kancelaria Sejmu]. 2007 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.4 Konstytucje
93
Brodziński, Witold (1948- ).. System konstytucyjny Rumunii / Witold Brodziński. 2006 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.4 Konstytucje
94

Konstytucja Irlandii / tł. z jęz. ang. Sabina Grabowska ; wstęp Stanisław Sagan ; [Kancelaria Sejmu]. Biblioteka Sejmowa. 2006 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

342.4 Konstytucje
95

Konstytucja RP z 1997 r. na tle zasad współczesnego państwa prawnego : zagadnienia wybrane / red. nauk. Maria Kruk. 2006 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.4 Konstytucje
96
Rowiński, Jan (1936- ).. System konstytucyjny Chińskiej Republiki Ludowej / Jan Rowiński, Wojciech Jakóbiec ; [Kancelaria Sejmu]. 2006 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.4 Konstytucje
97

Konstytucja Republiki Islandii / wstęp i tł. Stanisław Sagan. 2006 BG( 1/ 0)

342.4 Konstytucje
98
Szymański, Adam (politolog). System konstytucyjny Turcji / Adam Szymański. 2006 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.4 Konstytucje
99

Konstytucja Wielkiego Księstwa Luksemburga / tł. z jęz. fr. Agnieszka Wojtyczek-Bonnand, Krzysztof Wojtyczek ; wstęp Krzysztof Wojtyczek ; [Kancelaria Sejmu]. Biblioteka Sejmowa. 2006 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.4 Konstytucje

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2018-2019 zrealizowała zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego