Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "342" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 1023 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Trociuk, Stanisław (1964- ). Autor Prawa i wolności w stanie epidemii / Stanisław Trociuk. 2021 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
2

Ustroje konstytucyjne wybranych państw europejskich / redakcja naukowa Stanisław Bożyk. 2020 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 3/ 2)

342 PRAWO PAŃSTWOWE. PRAWO PUBLICZNE. PRAWO KONSTYTUCYJNE. PRAWO ADMINISTRACYJNE
3

Prawo konstytucyjne / redaktor Stanisław Bożyk ; autorzy: Stanisław Bożyk, Andrzej Jackiewicz, Lech Jamróz, Grzegorz Kryszeń, Jarosław Matwiejuk, Artur Olechno, Krzysztof Prokop. 2020 BG( 3/ 1)
BWP( 5/ 3)

342 PRAWO PAŃSTWOWE. PRAWO PUBLICZNE. PRAWO KONSTYTUCYJNE. PRAWO ADMINISTRACYJNE
4
Daniluk, Agnieszka (prawo). Autor Prawna ochrona samodzielności gminy / Agnieszka Daniluk. 2020 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 3/ 0)

342.9 Prawo administracyjne
5
Panasiuk, Andrzej. Autor Koncesja na roboty budowlane lub usługi / Andrzej Panasiuk. 2020 BG( 3/ 0)
BWP( 3/ 0)

342.9 Prawo administracyjne
6
Wallner, Michał Grzegorz (1983- ). Autor System rządów Irlandii : rzecz o podziale władzy w systemie parlamentarno-gabinetowym / Michał Wallner. 2020 BG( 1/ 0)

342 PRAWO PAŃSTWOWE. PRAWO PUBLICZNE. PRAWO KONSTYTUCYJNE. PRAWO ADMINISTRACYJNE
7

Gwarancje praw jednostki w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym / pod redakcją naukową Ewy Wójcickiej ; Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstoch 2020
342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
8

Biała księga Rzecznika Finansowego : Rzecznik Finansowy jako niezbędny element systemu ochrony konsumentów usług finansowych w Polsce. 2020 BG( 2/ 0)
BWP( 2/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
9

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej / Kancelaria Sejmu. 2020 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.4 Konstytucje
10

Studia z teorii konstytucyjnego państwa prawa : konstytucjonalizm, neokonstytucjonalizm, postpozytywizm / Josep Aquiló Regla, Robert Alexy, Manuel Atienza, Mauro Barberis, Luigi Ferrajoli, Ricca 2019 BG( 1/ 0)

342 PRAWO PAŃSTWOWE. PRAWO PUBLICZNE. PRAWO KONSTYTUCYJNE. PRAWO ADMINISTRACYJNE
11

Prawa człowieka wobec wyzwań współczesnego świata / pod redakcją Agnieszki Czubik, Dominiki Dziwisz, Ewy Szczepankiewicz-Rudzkiej. 2019 BG( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
12

Wolność człowieka i jej granice : antologia pojęcia w doktrynach polityczno-prawnych. 2, Od Cato’s Letters do klasyków anarchizmu / pod redakcją Olgierda Góreckiego ; Uniwersytet Łódzki. 2019 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
13

Autyzm a prawo / redakcja naukowa Adam Górski, Błażej Kmieciak. 2019 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
14

Sądownictwo konstytucyjne : teoria i praktyka. T. 2 / redakcja Mirosław Granat. 2019 BG( 1/ 0)

342.5 Władza państwowa. Głowa państwa. Prezydent. Rada Państwa. Władza ustawodawcza. Parla
15
Jackiewicz, Andrzej Igor. Autor Konstytucyjne funkcje izb pierwszych parlamentów federalnych a zasada federalizmu w państwach europejskich / Andrzej Jackiewicz. 2019 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 3/ 0)

342 PRAWO PAŃSTWOWE. PRAWO PUBLICZNE. PRAWO KONSTYTUCYJNE. PRAWO ADMINISTRACYJNE
16
Jamróz, Lech. Autor Ewolucja konstytucjonalizmu francuskiego (1789-1958) : rola republikańskiej tradycji konstytucyjnej / Lech Jamróz. 2019 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 4/ 1)

342 PRAWO PAŃSTWOWE. PRAWO PUBLICZNE. PRAWO KONSTYTUCYJNE. PRAWO ADMINISTRACYJNE
17

Prawa dziecka : perspektywa publicznoprawna / redakcja Dagmara Jaroszewska-Choraś, Agnieszka Kilińska-Pękacz, Agnieszka Wedeł-Domaradzka. 2019 BG( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
18

Powszechny system ochrony praw człowieka 70 lat po proklamowaniu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka : osiągnięcia, bariery, nowe wyzwania i rozwiązania / redakcja naukowa Jerzy Jaskiernia, 2019 BG( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
19

Polski system ochrony praw człowieka 70 lat po proklamowaniu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka : osiągnięcia, bariery, nowe wyzwania i rozwiązania / redakcja naukowa Jerzy Jaskiernia, Kam 2019 BG( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
20

Regionalne systemy ochrony praw człowieka 70 lat po proklamowaniu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka : osiągnięcia, bariery, nowe wyzwania i rozwiązania / redakcja naukowa Jerzy Jaskiernia 2019 BG( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
21
Jastrzębski, Bronisław (1927- ). Autor O problemach osłabiania funkcji życiowych demokratycznego państwa prawa / Bronisław Jastrzębski. 2019 BG( 2/ 0)

342 PRAWO PAŃSTWOWE. PRAWO PUBLICZNE. PRAWO KONSTYTUCYJNE. PRAWO ADMINISTRACYJNE
22
Krajewski, Radosław (1973- ). Autor Preambuły aktów normatywnych : znaczenie i zestawienie / Radosław Krajewski. 2019 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342 PRAWO PAŃSTWOWE. PRAWO PUBLICZNE. PRAWO KONSTYTUCYJNE. PRAWO ADMINISTRACYJNE
23
Kruk, Maria (1939- ). Autor Ochrona praw i wolności : system instytucjonalny w Rzeczypospolitej Polskiej / Maria Kruk, Marcin Olszówka, Mariusz Godlewski, Mikołaj Jarosz, Marzena Laskowska, Jacek Zaleśny. 2019 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
24
Kuzborska-Pacha, Elżbieta (1983- ). Autor Ochrona prawna mniejszości narodowych w państwach bałtyckich / Elżbieta Kuzborska-Pacha. 2019 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
25
Maistre, Joseph de (1753-1821). Autor O rewolucji, suwerenności i konstytucji politycznej : wybór pism / Joseph De Maistre ; pod redakcją Jacka Kloczkowskiego i Arkadiusza Płonki. 2019 BG( 1/ 0)

342.4 Konstytucje
26

Akty konstytucyjne Królestwa Arabii Saudyjskiej / tłumaczenie z języka arabskiego i wstęp Grzegorz Ł. Małachowski ; Kancelaria Sejmu. 2019 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

342.4 Konstytucje
27
Olechno, Artur. Autor Ewolucja konstytucyjnych podstaw systemu rządów Ukrainy / Artur Olechno. 2019 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
BWP( 4/ 0)

342 PRAWO PAŃSTWOWE. PRAWO PUBLICZNE. PRAWO KONSTYTUCYJNE. PRAWO ADMINISTRACYJNE
28

Polonia Restituta : dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości = The decalogue for Poland on the centenary of the country’s restoration of independence / redakcja Wit Pasierbek, An 2019 BG( 1/ 0)

342 PRAWO PAŃSTWOWE. PRAWO PUBLICZNE. PRAWO KONSTYTUCYJNE. PRAWO ADMINISTRACYJNE
29
Peno, Michał. Autor Filozoficzne podstawy kryminalizacji : rozważania na tle przestępstwa, zła i polityki prawa / Michał Peno. 2019 BG( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
30

Stany nadzwyczajne jako trwały element bezpieczeństwa państwa : od historycznych rozważań do współczesnych rozwiązań / pod redakcją Sabiny Sanetry-Półgrabi i Pawła Skoruta. 2019 BG( 1/ 0)

342 PRAWO PAŃSTWOWE. PRAWO PUBLICZNE. PRAWO KONSTYTUCYJNE. PRAWO ADMINISTRACYJNE
31
Seminarium Warszawskie (12 ; 2018 ; Warszawa). Europejska Konwencja Praw Człowieka : 25 lat zmian oblicza polskiego prawa i praktyki : XII Seminarium Warszawskie / tłumaczenie = translation: Ministerstwo Spraw Zagranicznych - Biuro Archiwum 2019 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
32

Utopie kobiet : 100 lat praw wyborczych kobiet (1918-2018) / redakcja Krystyna Slany, Justyna Struzik, Magdalena Ślusarczyk, Beata Kowalska, Marta Warat, Ewa Krzaklewska, Ewelina Ciaputa, Anna Ra 2019 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
33
Sołtysiak, Patrycja. Autor Rzecznik Praw Dziecka : zagadnienia ustrojowo-prawne / Patrycja Sołtysiak. 2019 BG( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
34
Suska, Anna (nauki polityczne). Autor Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jako organ czuwający nad przestrzeganiem porządku konstytucyjnego / Anna Suska. 2019 BG( 1/ 0)

342.5 Władza państwowa. Głowa państwa. Prezydent. Rada Państwa. Władza ustawodawcza. Parla
35
Sut, Paweł. Autor Relacje prawo - intymność jako przedmiot prawniczej refleksji / Paweł Sut. 2019 BG( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
36
Szlachetko, Jakub H. Autor Udział interesariuszy w kształtowaniu i prowadzeniu polityki rewitalizacyjnej / Jakub H. Szlachetko, Katarzyna Szlachetko. 2019 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.9 Prawo administracyjne
37

Konstytucja Republiki Filipin = The constitution of the Republic of the Philippines / tłumaczenie z języka angielskiego i wstęp Michał Szwast ; weryfikacja naukowa: Wiesław Staśkiewicz ; Kan 2019 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.4 Konstytucje
38
Taczkowska-Olszewska, Joanna. Autor Prawo do informacji publicznej, informacje niejawne, ochrona danych osobowych / Joanna Taczkowska-Olszewska, Monika Nowikowska. 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
39

Informacje prawnie chronione : wybrane zagadnienia / redakcja naukowa Stanisław Topolewski ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Wydział Humanistyczny. Instytut Nauk Społecznych 2019 BG( 1/ 0)

342 PRAWO PAŃSTWOWE. PRAWO PUBLICZNE. PRAWO KONSTYTUCYJNE. PRAWO ADMINISTRACYJNE
40
Walczuk, Konrad. Autor Wspólnotowa wolność religijna w Republice Słowackiej : aspekty instytucjonalno-prawne / Konrad Walczuk. 2019 BG( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
41
Wieciech, Tomasz (1981- ). Autor System konstytucyjny Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej / Tomasz Wieciech. 2019 BG( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.4 Konstytucje
42

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / redaktor Marek Wierzbowski ; autorzy Marcin Dyl, Filip Elżanowski, Piotr Gołaszewski, Marek Grzywacz, Jacek Piecha, Joanna Róg-Dyrda, Ma 2019 BG( 1/ 0)
BWP( 5/ 0)

342.9 Prawo administracyjne
43
Wrońska, Iwona. Autor Pozytywna dyskryminacja kobiet w europejskiej przestrzeni prawnej / Iwona Wrońska. 2019 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
BWP( 4/ 0)
CDE( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
44
Bieńczyk-Missala, Agnieszka. Autor Zapobieganie masowym naruszeniom praw człowieka : międzynarodowe instytucje i instrumenty / Agnieszka Bieńczyk-Missala. 2018 BG( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
45
Bieńkowska, Daria. Autor Prawa człowieka : uniwersalizm a partykularyzm godności / Daria Bieńkowska, Ryszard Kozłowski. 2018 BG( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
46
Biłgorajski, Artur (1983- ). Autor Granice wolności wypowiedzi rzeczoznawcy majątkowego / Artur Biłgorajski. 2018 BG( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
47
Blicharz, Jolanta (1961- ). Autor Redaktor Administracja : prawo administracyjne : część ogólna / pod redakcją Jolanty Blicharz, Lidii Zacharko ; autorzy Jolanta Blicharz i 15 pozostałych]. 2018 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.9 Prawo administracyjne
48
Brzozowski, Wojciech (1981- ). Autor Prawa człowieka / Wojciech Brzozowski, Adam Krzywoń, Marcin Wiącek. 2018 BG( 1/ 0)
BWP( 3/ 0)
CDE( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
49

Konstytucja Republiki Serbii = Ustav Republike Srbiǰe / tłumaczenie z języka serbskiego i wstęp Ewa Bujwid-Kurek ; weryfikacja naukowa: Wiesław Staśkiewicz ; Kancelaria Sejmu. 2018 BG( 2/ 0)
BWP( 2/ 0)

342.4 Konstytucje
50
Chaba, Dawid. Autor Reglamentacja jako funkcja państwa / Dawid Chaba. 2018 BG( 1/ 0)

342.9 Prawo administracyjne
51
Chorążewska, Anna. Autor Konstytucyjna wolność badań naukowych a ochrona pracy naukowej : studium przypadków z nauk ścisłych eksperymentalnych / Anna Chorążewska, Artur Biłgorajski. 2018 BG( 2/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
52

Niepodległa : rozważania prawno-ustrojowe w 100. rocznicę odrodzenia suwerennego państwa polskiego / pod redakcją Aldony Domańskiej i Anny Michalak. 2018 BG( 1/ 0)

342 PRAWO PAŃSTWOWE. PRAWO PUBLICZNE. PRAWO KONSTYTUCYJNE. PRAWO ADMINISTRACYJNE
53

Sądownictwo konstytucyjne : teoria i praktyka / redakcja Mirosław Granat. 2018 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.5 Władza państwowa. Głowa państwa. Prezydent. Rada Państwa. Władza ustawodawcza. Parla
54

Akty konstytucyjne Nowej Zelandii = The constitution acts of New Zealand / tłumaczenie z języka angielskiego Łukasz Jakubiak ; wstęp Andrzej Zięba ; weryfikacja naukowa Wiesław Staśkiewicz 2018 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.4 Konstytucje
55
Jarząbek, Wanda (1969- ). Autor Prawa człowieka w polityce demokracji zachodnich wobec Polski w latach 1975-1981 / Wanda Jarząbek, Paweł Jaworski, Jacek Tebinka, Jakub Tyszkiewicz. 2018 BG( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
56

Nowe wyzwania i rozwiązania w systemach ochrony praw człowieka w Australii i Oceanii / redakcja naukowa Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak ; Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. 2018 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
57

Nowe wyzwania i rozwiązania w polskim systemie ochrony praw człowieka / redakcja naukowa Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak ; Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. 2018 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
58

Nowe wyzwania i rozwiązania w powszechnym systemie ochrony praw człowieka / redakcja naukowa Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak. 2018 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
59

Nowe wyzwania i rozwiązania w europejskim systemie ochrony praw człowieka / redakcja naukowa Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak. 2018 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
60
Juchniewicz, Joanna. Autor Prawnoustrojowy status ministra - członka Rady Ministrów / Joanna Juchniewicz. 2018 BG( 1/ 0)

342.5 Władza państwowa. Głowa państwa. Prezydent. Rada Państwa. Władza ustawodawcza. Parla
61

Środki prawne w prawie administracyjnym / pod redakcją Karoliny Karolak, Przemysława Nowakowskiego-Węgrzynowskiego ; [autorzy]: Karolina Karolak, Przemysław Nowakowski-Węgrzynowski, Waldemar 2018 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.9 Prawo administracyjne
62

Immunitet parlamentarny i immunitet głowy państwa z perspektywy konstytucyjnej i karnoprocesowej / redakcja naukowa Marta Kłopocka-Jasińska i Monika Filipowska-Tuthill. 2018 BG( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

342.5 Władza państwowa. Głowa państwa. Prezydent. Rada Państwa. Władza ustawodawcza. Parla
63
Kowalska, Monika (nauki polityczne). Autor Odpowiedzialność członków egzekutywy przed Trybunałem Stanu w III Rzeczypospolitej Polskiej / Monika Kowalska. 2018 BG( 1/ 0)

342.5 Władza państwowa. Głowa państwa. Prezydent. Rada Państwa. Władza ustawodawcza. Parla
64

Współczesne wyzwania i zagrożenia wobec ochrony informacji niejawnych i danych osobowych / redakcja naukowa Mariusz Kubiak, Stanisław Topolewski ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Sied 2018 BG( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
65
Kupisz, Dariusz. Autor Od Piotrkowa do Warszawy : 550-lecie polskiego sejmu dwuizbowego = From Piotrków to Warsaw : 550th anniversary of the Polish bicameral sejm / Dariusz Kupisz. 2018 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

342.5 Władza państwowa. Głowa państwa. Prezydent. Rada Państwa. Władza ustawodawcza. Parla
66

Prawo administracyjne : zbiór przepisów. Kodeks postępowania administracyjnego. Ordynacja podatkowa. Samorządowe kolegia odwoławcze. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Prawo o ustroju 2018 BG( 1/ 0)

342.9 Prawo administracyjne
67
Machowicz, Kinga. Autor Wolność wypowiedzi w Polsce wobec ochrony prawa do prywatności / Kinga Machowicz. 2018 BG( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
68

Konstytucja Solidarności / redaktor naukowy Jan Majchrowski. 2018 BG( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

342 PRAWO PAŃSTWOWE. PRAWO PUBLICZNE. PRAWO KONSTYTUCYJNE. PRAWO ADMINISTRACYJNE
69
Matyja, Mirosław. Autor Szwajcarska demokracja szansą dla Polski? / Mirosław Matyja. 2018 BG( 1/ 0)

342.5 Władza państwowa. Głowa państwa. Prezydent. Rada Państwa. Władza ustawodawcza. Parla
70

Standardy ochrony praw dziecka / redakcja Marek Michalak ; opracowanie: Biuro Rzecznika Praw Dziecka. 2018 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
71
Mituś, Ambroży (1975- ). Autor Cel w administracji publicznej i prawie administracyjnym : studium teoretycznoprawne / Ambroży Mituś. 2018 BG( 1/ 0)

342.9 Prawo administracyjne
72
Mołdawa, Tadeusz (1943-2019). Autor Państwo i ustrój : zagadnienia systemu rządów i instytucji politycznych / Tadeusz Mołdawa. 2018 BG( 1/ 0)

342.5 Władza państwowa. Głowa państwa. Prezydent. Rada Państwa. Władza ustawodawcza. Parla
73
Osóbka, Przemysław (1979- ). Autor System konstytucyjny Estonii / Przemysław Osóbka. 2018 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.4 Konstytucje
74
Polska. Senat Rzeczypospolitej Polskiej (1989- ). Autor Senat i senatorowie III kadencji 1993-1997 : 25. rocznica pierwszego posiedzenia / opracowanie Robert Stawicki ; Senat Rzeczypospolitej Polskiej. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

342.5 Władza państwowa. Głowa państwa. Prezydent. Rada Państwa. Władza ustawodawcza. Parla
75
Prutis, Stanisław (1948- ). Autor Instytucje podstawowe prawa prywatnego : (w opozycji do regulacji prawa publicznego) / Stanisław Prutis. 2018 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
BWP( 8/ 1)

342 PRAWO PAŃSTWOWE. PRAWO PUBLICZNE. PRAWO KONSTYTUCYJNE. PRAWO ADMINISTRACYJNE
76
Regulska, Agnieszka. Autor Rodzina i piecza zastępcza nad dzieckiem w perspektywie zasady pomocniczości : analiza dyskursu retoryki politycznej / Agnieszka Regulska. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
77

Wymiar wolności w prawie administracyjnym / redakcja naukowa Maciej Rogalski. 2018 BG( 1/ 0)

342.9 Prawo administracyjne
78

Konstytucje państw współczesnych : studium prawno-historyczne / redakcja naukowa Maciej Serowaniec, Jakub Zemła, Tymoteusz Gurbin. 2018 BG( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

342.4 Konstytucje
79

From human rights to essential rights / edited by Magdalena Sitek & Laura Tafaro & Michele Indellicato ; Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy in Józefów. 2018 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
80
Szewczyk, Michał (prawo). Autor Najwyższe zwierzchnictwo Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nad siłami zbrojnymi w świetle konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku / Michał Szewczyk. 2018 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

342.5 Władza państwowa. Głowa państwa. Prezydent. Rada Państwa. Władza ustawodawcza. Parla
81

The Constitution of the Republic of Poland / with an introduction by Bogumił Szmulik and Jarosław Szymanek ; translation and verification Albert Pol and Andrew Caldwell. 2018 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.4 Konstytucje
82
Szukalski, Jerzy (politologia). Autor Żogorku Kenesz - parlament Kirgistanu / Jerzy Szukalski ; Kancelaria Sejmu. 2018 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342 PRAWO PAŃSTWOWE. PRAWO PUBLICZNE. PRAWO KONSTYTUCYJNE. PRAWO ADMINISTRACYJNE
83
Szukalski, Jerzy (politologia). Autor System konstytucyjny Kirgistanu / Jerzy Szukalski. 2018 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.4 Konstytucje
84
Tomaszewski, Waldemar (politologia). Autor Proces przygotowania i uchwalenia Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku w aspekcie doświadczeń ustrojowych oraz prac nad nową konstytucją / Waldemar Tomaszewski. 2018 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.4 Konstytucje
85

Powszechny system ochrony praw człowieka : podsumowanie dekad / redakcja Ilona Topa, Magdalena Półtorak. 2018 BG( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
86

Efektywna ochrona prawna jednostek : uwarunkowania, wyzwania, perspektywy / pod redakcją naukową Ewy Wójcickiej ; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. 2018 BG( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
87
Arczewska, Magdalena. Dobro dziecka jako przedmiot troski społecznej / Magdalena Arczewska. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
88

Wybrane problemy prawa administracyjnego / redakcja naukowa Paulina Bieś-Srokosz, Jacek Srokosz, Arkadiusz Talik, Ewelina Żelasko-Makowska ; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. 2017 BG( 1/ 0)

342.9 Prawo administracyjne
89
Bożek, Michał (prawo). System konstytucyjny Republiki Federalnej Niemiec / Michał Bożek. 2017 BG( 2/ 0)
BWP( 1/ 1)

342 PRAWO PAŃSTWOWE. PRAWO PUBLICZNE. PRAWO KONSTYTUCYJNE. PRAWO ADMINISTRACYJNE
90

Trybunał Konstytucyjny na straży wartości konstytucyjnych, 1986-2016 / redakcja naukowa Ryszard Piotrowski, Andrzej Szmyt ; Jerzy Ciapała, Leon Kieres, Teresa Liszcz, Wojciech Łączkowski, Ew 2017 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.5 Władza państwowa. Głowa państwa. Prezydent. Rada Państwa. Władza ustawodawcza. Parla
91

Wokół wybranych problemów konstytucjonalizmu : księga jubileuszowa profesora Andrzeja Bałabana / redaktorzy naukowi Jerzy Ciapała i Przemysław Mijal. 2017 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342 PRAWO PAŃSTWOWE. PRAWO PUBLICZNE. PRAWO KONSTYTUCYJNE. PRAWO ADMINISTRACYJNE
92
Daniluk, Dawid. Realizacja konstytucyjnych zasad prawa wyborczego : Polska na tle porównawczym / Dawid Daniluk. 2017 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

342 PRAWO PAŃSTWOWE. PRAWO PUBLICZNE. PRAWO KONSTYTUCYJNE. PRAWO ADMINISTRACYJNE
93
Górka, Marta (nauki prawne). Dekoncentracja wewnętrzna w prawie administracyjnym / Marta Górka. 2017 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.9 Prawo administracyjne
94

Dwadzieścia lat obowiązywania Konstytucji RP : polska myśl konstytucyjna a międzynarodowe standardy demokratyczne / redakcja naukowa Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak ; Uniwersytet Jana Kochano 2017 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.4 Konstytucje
95

Ochrona praw człowieka w Polsce : aksjologia, instytucje, nowe wyzwania, praktyka. 4 / redakcja naukowa Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak ; [recenzent Marek Zubik]. 2017 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
96

Ochrona praw człowieka w Europie : aksjologia, instytucje, nowe wyzwania, praktyka. 3 / redakcja naukowa Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak ; [recenzent Marek Zubik]. 2017 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
97

Ochrona praw człowieka w Afryce : aksjologia, instytucje, nowe wyzwania, praktyka. 2 / redakcja naukowa Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak ; [Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach]. 2017 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
98

Ochrona praw człowieka w wymiarze uniwersalnym : aksjologia, instytucje, nowe wyzwania, praktyka. 1 / redakcja naukowa Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak ; [Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielca 2017 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
99

Konstytucyjne podstawy ochrony praw człowieka / pod redakcją Radosława Kopera. 2017 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego