Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "341.12*4-67*" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 210 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1

Parlamenty narodowe wobec zasady pomocniczości w świetle prawa i praktyki Unii Europejskiej / redaktor naukowy Cezary Mik ; Biuro Analiz Sejmowych. 2019 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
2
Paluszek, Karolina. Autor Komparatystyka językowa jako narzędzie interpretacyjne Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej / Karolina Paluszek. 2019 BG( 1/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
3
Adamiec, Danuta. Autor Prawne aspekty kontroli zasady pomocniczości przez parlamenty państw członkowskich Unii Europejskiej / Danuta Adamiec. 2018 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
4

Mutual interaction between contemporary systems and branches of law in European countries / editors Paulina Bieś-Srokosz, Jacek Srokosz, Ewelina Żelasko-Makowska ; Jan Dlugosz University in Czes 2017 BG( 1/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
5
Dubowski, Tomasz. Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa / Tomasz Dubowski. 2017 BG( 3/ 0)
BWP( 4/ 0)
WHS( 1/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
6
Rynkun-Werner, Robert. Niezależna adwokatura a efektywna pomoc prawna z urzędu / Robert Rynkun-Werner. 2016 BG( 1/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
7
Wojciechowski, Paweł. Model odpowiedzialności administracyjnej w prawie żywnościowym / Paweł Wojciechowski. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
8
Krzyżanowski, Julian T. Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej w Polsce / Julian Krzyżanowski. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
9
Pikuła, Łukasz Jerzy. Aksjologia Unii Europejskiej w świetle źródeł, wykładni i instytucji / Łukasz J. Pikuła. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
10
Baran, Mariusz (prawo). Stosowanie z urzędu prawa Unii Europejskiej przez sądy krajowe / Mariusz Baran. 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
11

The mind and body of Europe : a new narrative : timeline 1952/2014 / [ed. Emiliano Battista, Nicola Setari ; European Commission. Directorate-General for Communication]. 2014 BG( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
12
Cieślik, Ziemowit. Partnerstwo publiczno - prywatne : publicznoprawna problematyka kontraktowych form działania administracji europejskiej / Ziemowit Cieślik. 2014 BG( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
13
Doliwa-Klepacka, Anna. Stanowienie aktów ustawodawczych w Unii Europejskiej / Anna Doliwa-Klepacka. 2014 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 5/ 0)
WIL( 1/ 0)
CDE( 2/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
14

Prawo UE i porządek konstytucyjny państw członkowskich : problem konkurencji i wzajemnych relacji / red. nauk. Dominika E. Harasimiuk, Marcin Olszówka, Andrzej Zinkiewicz. 2014 BG( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
15

Skuteczność ekstradycji i europejskiego nakazu aresztowania / pod red. Stanisława Pikulskiego, Krystyny Szczechowicz i Marty Romańczuk-Grąckiej. 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
16

Effectiveness of extradition and the European arrest warrant / ed. by Stanisław Pikulski, Krystyna Szczechowicz, Marta Romańczuk-Grącka. 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
17

Lithuanian legal system under the influence of European Union law : collection of scientific articles on the influence of European Union law on the Lithuanian constitutional, administrative and en 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
18
Bożyk, Stanisław (1951- ).. Tryb ustawodawczy w Sejmie RP i w parlamentach państw Unii Europejskiej / Stanisław Bożyk. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)
CDE( 1/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
19
Doktór-Bindas, Kamila. Wpływ prawa Unii Europejskiej na system źródeł prawa Republiki Włoskiej / Kamila Doktór-Bindas. 2013 BG( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
20

Prawo Unii Europejskiej a prawo konstytucyjne państw członkowskich / red. nauk. Sławomir Dudzik, Nina Półtorak. 2013 BG( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
21

Jednolitość i spójność prawa : perspektywa Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej / Agnieszka Grzelak [et al.] ; red. nauk. Artur Nowak-Far. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 2/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
22

Europejskie prawo cywilne / wybór i wprow. Jerzy Pisuliński. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
23
Barcz, Jan (1953- ).. Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji / Jan Barcz, Maciej Górka, Anna Wyrozumska. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)
WIL( 2/ 0)
CDE( 1/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
24
Barcz, Jan (1953- ).. Traktat z Lizbony : wybrane aspekty prawne działań implementacyjnych / Jan Barcz. 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)
CDE( 3/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
25
Fornalczyk, Anna (1947- ).. Biznes a ochrona konkurencji / Anna Fornalczyk. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
26
Frąckowiak-Adamska, Agnieszka. Europejska przestrzeń sądowa a prawa człowieka = The european judicial area and human rights / Agnieszka Frąckowiak-Adamska ; [tł. na jęz. ang. Jarosław Brzeziński]. 2012 BG( 1/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
27
Małecki, Marian (1934- ).. Prawo gospodarcze Polski i krajów unijnych : zarys wykładu / Marian Małecki ; Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
28
Muszyński, Mariusz (1965- ).. Unia Europejska : instytucje, polityki, prawo / Mariusz Muszyński, Dominika E. Harasimiuk, Małgorzata Kozak ; Uczelnia Łazarskiego. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)
CDE( 2/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
29

Prawo ustrojowe Unii Europejskiej : repetytorium / red. Michał Pyka, Bartłomiej Wojtyniak ; [poszczególne części oprac. Marta Bednarz et al.]. 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 2/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
30
Ahlt, Michael. Prawo europejskie / Michael Ahlt, Maciej Szpunar. 2011 BG( 1/ 0)
BWP( 5/ 0)
CDE( 1/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
31
Barcik, Jacek. Prawo Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony / Jacek Barcik, Aleksandra Wentkowska. 2011 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 1)
CDE( 1/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
32

Doświadczenia prawne pierwszych lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej / red. Stanisław Biernat, Sławomir Dudzik. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
33

Polska w Unii Europejskiej : podstawowe regulacje prawne / wprow. i wybór Ryszard Chruściak. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
34
Czyżniewski, Marcin (1973- ).. Prezydencja Republiki Czeskiej w Radzie Unii Europejskiej : studium prawno-politologiczne / Marcin Czyżniewski, Katarzyna Witkowska-Chrzczonowicz. 2011 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
35

Prawo Unii Europejskiej wraz z indeksem rzeczowym / [red. Aneta Flisek]. 2011 BG( 1/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
36
Jaroszyński, Tomasz. Rozporządzenie Unii Europejskiej jako składnik systemu prawa obowiązującego w Polsce / Tomasz Jaroszyński. 2011 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
37
Kawka, Inga (1976- ).. Zasady dobrego rządzenia w prawie Unii Europejskiej : sektory infrastrukturalne / Inga Kawka. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
38
Kenig-Witkowska, Maria Magdalena. Prawo środowiska Unii Europejskiej : zagadnienia systemowe / Maria Magdalena Kenig-Witkowska. 2011 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
39

Prawo materialne Unii Europejskiej w zarysie / red. Artur Kuś [et al.]. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
40
Lipniewicz, Rafał. Europejskie prawo podatkowe / Rafał Lipniewicz. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
41
Sakowicz, Andrzej. Zasada ne bis in idem w prawie karnym w ujęciu paneuropejskim / Andrzej Sakowicz. 2011 BG( 3/ 0)
BWP( 3/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
42

Konstytucje państw Unii Europejskiej / pod red. Wiesława Staśkiewicza ; Biblioteka Sejmowa. 2011 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
43
Tomaszewska, Monika. Prawo integracji stosunku pracy : między jednością a różnorodnością / Monika Tomaszewska. 2011 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 2/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
44
Bělohlávek, Alexander J. (1968- ).. Ochrona bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii Europejskiej / Alexander J. Bělohlávek. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 2/ 1)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
45
Chybalski, Piotr. Analiza porównawcza konstytucji państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie podstaw członkostwa tych państw w Unii / Piotr Chybalski ; Biuro Analiz Sejmowych [Kancelarii Sejmu]. 2010 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
46

Konstytucja gospodarcza Unii Europejskiej : aksjologia / pod red. Artura Nowak- Fara ; aut. Katarzyna Czapracka [et al.]. 2010 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
47

Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony/ red. Artur Kuś ; [aut.] Paweł Gilowski [et al.] ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego 2010 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
48

Prawo ustrojowe Unii Europejskiej / red. Michał Pyka, Bartłomiej Wojtyniak ; [poszczególne części oprac. Marta Bednarz et al.]. 2010 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
49

2011 - polska Prezydencja w Unii Europejskiej / pod red. Rafała Riedla i Piotra Klimontowskiego ; Uniwersytet Opolski. 2010 BG( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
50
Scheuring, Krzysztof. Precedens w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej / Krzysztof Scheuring. 2010 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
51
Bielawska, Agnieszka (1977-).. Wartości oraz stosunek do religii i Kościołów Wspólnot Europejskich, Unii Europejskiej oraz jej państw członkowskich / Agnieszka Bielawska, Janusz Wiśniewski. 2009 BG( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
52
Brodecki, Zdzisław (1941- ).. Prawo integracji w Europie / Zdzisław Brodecki. 2009 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 3/ 0)
CDE( 1/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
53
Èntin, Lev Matveevič. Pravo Evropejskogo soûza : novyj ètap èvolûcii: 2009-2017 gody / L. M. Èntin. 2009 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
54
Nita-Światłowska, Barbara. Europeizacja prawa karnego a standardy konstytucyjne państw członkowskich Unii Europejskiej = The europeanisation of criminal law and the constitutional standards in the member states of the Eur 2009 BG( 2/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
55

Polska w Schengen / pod red. Mieczysławy Zdanowicz. 2009 BG( 4/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 5/ 0)
CDE( 1/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
56
Bajorek-Ziaja, Hanna. Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz skarga do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości / Hanna Bajorek-Ziaja. 2008 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
57
Barcik, Jacek. Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony / Jacek Barcik, Aleksandra Wentkowska. 2008 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)
CDE( 1/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
58
Barcz, Jan (1953- ).. Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji / Jan Barcz, Maciej Górka, Anna Wyrozumska. 2008 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 12/ 1)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
59
Brzozowska, Anna (prawo europejskie). Law of the European Union / Anna Brzozowska, Karolina Boiret. 2008 BG( 3/ 0)
BWP( 3/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
60
Doliwa-Klepacka, Anna. Członkostwo Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Polski / Anna Doliwa-Klepacka, Zbigniew M. Doliwa-Klepacki. 2008 BG( 4/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
BWP( 4/ 0)
CDE( 2/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
61

Prawo europejskie : zarys wykładu / pod red. Ryszarda Skubisza, Ewy Skrzydło-Tefelskiej ; aut. Ryszard Skubisz [et al.]. 2008 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
62
Galster, Jan (1954- ).. Równowaga instytucjonalna jako kategoria doktrynalna, orzecznicza i normatywna : studium zasady Unii Europejskiej / Jan Galster. 2008 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
63
Grosse, Tomasz Grzegorz. Europa na rozdrożu / Tomasz Grzegorz Grosse ; Instytut Spraw Publicznych. 2008 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
64
Grzelak, Agnieszka (prawnik). Trzeci filar Unii Europejskiej : instrumenty prawne / Agnieszka Grzelak. 2008 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
65
Łabędzka, Anna (ekonomia). Prawo Unii Europejskiej : testy, kazusy, tablice / Anna Łabędzka, Adam Łazowski, Maciej Szpunar ; red. Adam Łazowski. 2008 BG( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
66

Źródła wspólnotowego prawa rolnego w zakresie polityki strukturalnej i dopłat bezpośrednich / oprac. Dorota Milanowska. 2008 BG( 4/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 3/ 0)
CDE( 1/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
67

Prawo Unii Europejskiej : teksty jednolite / wraz z wprowadzeniem Ewy Skibińskiej oraz z indeksem rzeczowym. 2008 BG( 1/ 0)
BWP( 3/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
68
Stępień, Michał (1978- ).. Systemowość prawa europejskiego / Michał Stępień. 2008 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 2/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
69
Szewczak, Marcin (1979- ).. Administracyjno-prawne aspekty realizacji wspólnej polityki rolnej w Polsce / Marcin Szewczak ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. 2008 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
70

Zielone zamówienia publiczne : praktyczny podręcznik dla beneficjentów funduszy europejskich. 2008 BG( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
71
Perkowski, Maciej (1972- ).. European project management law / Maciej Perkowski, Krzysztof Mnich, Marek Mossakowski ; edited by Maciej Perkowski ; [transl. Gerzegorz [i.e. Grzegorz] Krzysztof Assbury]. 2007 BG( 3/ 0)
BWP( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
72
Warylewski, Jarosław. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych w prawie polskim i europejskim : komentarz / Jarosław Warylewski, Jacek Potulski. 2007 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
73
Wojnicki, Jacek (1972- ).. Droga Europy Środkowej do Unii Europejskiej : (Czechy, Słowacja, Słowenia, Węgry) / Jacek Wojnicki. 2007 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
74

Prawo podatkowe Wspólnoty Europejskiej / aut.: Bogumił Brzeziński [et al. ; pod. red. Bogumiła Brzezińskiego i Marka Kalinowskiego]. 2006 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
75

Prawa i wolności człowieka w systemie Unii Europejskiej / wybór i oprac. Mariusz Dobijański. 2006 BG( 1/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
76

Współpraca sądowa w Unii Europejskiej : akty prawne, uzasadnienia, komentarze / pod red. Sylweriusza Marcina Królaka, Igora Dzialuka, Cezarego Michalczuka ; [Fundacja Promocji Prawa Europejski 2006 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
77
Herdegen, Matthias (1957- ).. Prawo europejskie / Matthias Herdegen ; [tł. Ewa Schwierskott]. 2006 BG( 1/ 0)
BWP( 3/ 0)
CDE( 1/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
78
Kenig-Witkowska, Maria Magdalena. Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej / Maria Magdalena Kenig-Witkowska, Adam Łazowski, Rudolf Ostrihansky ; red. Maria Magdalena Kenig-Witkowska. 2006 BG( 2/ 1)
BWP( 4/ 1)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
79
Makowska, Agata (1981- ).. Sprzedaż konsumencka w prawie Unii Europejskiej i prawie polskim : regulacja dyrektywy PE i Rady 1999/44/WE o sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z nią gwarancjach / Agata Makowska. 2006 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
80

Multilevel governance : patterns and degrees of political integration : the EU eastern enlargement challenge / ed. Józef Niżnik ; Graduate School for Social Research. 2006 BG( 1/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
81

Realizacja przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji ramowej Rady Europy o ochronie mniejszości narodowych / [wstęp i oprac. Dobiesław Rzemieniewski ; Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administr 2006 BG( 1/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
82
Świątkowski, Andrzej (1944- ).. Prawo socjalne Rady Europy : europejska karta społeczna, protokoły, zrewidowana europejska karta społeczna / Andrzej M. Świątkowski. 2006 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
83
Szewc, Tomasz. Dostosowanie prawa polskiego do zasad Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego / Tomasz Szewc. 2006 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)
CDE( 1/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
84

Komentarz do aktów prawnych Wspólnot Europejskich w zakresie funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na lata 2007-2013 : [komentarz] / [Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Koor 2006 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
85

Glosariusz terminologii traktatów Unii Europejskiej / [oprac. Jolanta Falkenberg, Anna Gałkiewicz, Ewa Łukowicz-Oniszczuk] ; Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Departament Dokumentacji Eu 2005 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
86

Prawo samorządu terytorialnego : zbiór przepisów / oprac. Joanna Jagoda. 2005 BG( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
87

Obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej : geneza, stan i perspektywy rozwoju / pod red. Filipa Jasińskiego i Katarzyny Smoter. 2005 BG( 2/ 0)
BWP( 4/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
88

Reformowanie Unii Europejskiej : wybrane problemy prawne okresu przemian / pod red. Eugeniusza Piontka. 2005 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
89
Półtorak, Nina. Wpływ orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości na krajowe środki ochrony prawnej / Nina Półtorak. 2005 BG( 1/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
90
Potorski, Radosław (1978- ).. Wpływ Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości na pojęcie suwerenności : rozważania w świetle zasady nadrzędności prawa wspólnotowego / Radosław Potorski. 2005 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
91

Koordynacja polskiego systemu zabezpieczenia społecznego z regulacjami wspólnotowymi : ekspertyzy prawne. T. 1 / pod red. Gertrudy Uścińskiej ; [aut. Maria Janiszewska-Wyszyńska et al.] ; Min 2005 BG( 1/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
92
Wieczorek, Emilia. Zasady europejskiego prawa umów / Emilia Wieczorek. 2005 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
93

Chronione nazwy pochodzenia, chronione oznaczenia geograficzne, nazwy specyficznego charakteru oraz lista produktów tradycyjnych / [Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wydział Oznaczeń Geogra 2005 BG( 1/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
94

Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską : (tekst ujednolicony) = Treaty establishing the European Community : (consolidated version). Traktat o Unii Europejskiej : (tekst ujednolicony) = Tr 2005 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
BWP( 3/ 0)
WIL( 1/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
95

Przyszły Traktat konstytucyjny : zasadnicze zmiany ustrojowe w Unii Europejskiej / red. nauk. Jan Barcz ; aut. Ireneusz Gęsior [et al.]. 2004 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
96
Bidzińska-Jakubowska, Barbara. Unia Europejska : akcesja Polski do UE / Barbara Bidzińska-Jakubowska ; Uniwersytet Opolski. 2004 BG( 1/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
97
Borchardt, Klaus-Dieter (1955- ).. ABC prawa wspólnotowego / rękopis: Klaus-Dieter Borchardt. 2004 BG( 1/ 0)
BWP( 3/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
98

Infrastruktura / Zdzisław Brodecki [et al.] ; pod red. Zdzisława Brodeckiego. 2004 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
99
Bukowski, Zbigniew (prawo). Ochrona klimatu w prawie Wspólnoty Europejskiej / Zbigniew Bukowski. 2004 BG( 1/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2018-2019 zrealizowała zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego