Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "341" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 354 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1

Parlamenty narodowe wobec zasady pomocniczości w świetle prawa i praktyki Unii Europejskiej / redaktor naukowy Cezary Mik ; Biuro Analiz Sejmowych. 2019 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
2
Mik, Cezary (1964- ). Autor Fenomenologia regionalnej integracji państw : studium prawa międzynarodowego. T. 2, Regionalne organizacje integracyjne z perspektywy analitycznej prawa międzynarodowego / Cezary Mik. 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

341 Prawo międzynarodowe. Prawo międzynarodowe publiczne. Prawo narodów. Suwerenność państ
3
Mik, Cezary (1964- ). Autor Fenomenologia regionalnej integracji państw : studium prawa międzynarodowego. T. 1, Teoria i praktyka regionalnej integracji państw / Cezary Mik. 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

341 Prawo międzynarodowe. Prawo międzynarodowe publiczne. Prawo narodów. Suwerenność państ
4
Paluszek, Karolina. Autor Komparatystyka językowa jako narzędzie interpretacyjne Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej / Karolina Paluszek. 2019 BG( 1/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
5
Spryszak, Kamil. Autor Wpływ "miękkiego prawa" organizacji międzynarodowych na zmiany norm konstytucyjnych w wybranych państwach Europy / Kamil Spryszak. 2019 BG( 1/ 0)

341 Prawo międzynarodowe. Prawo międzynarodowe publiczne. Prawo narodów. Suwerenność państ
6
Adamiec, Danuta. Autor Prawne aspekty kontroli zasady pomocniczości przez parlamenty państw członkowskich Unii Europejskiej / Danuta Adamiec. 2018 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
7
Krajewski, Piotr. Autor Dostęp do zasobów genetycznych w prawie międzynarodowym / Piotr Krajewski. 2018 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

341 Prawo międzynarodowe. Prawo międzynarodowe publiczne. Prawo narodów. Suwerenność państ
8

Z problematyki prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego : księga poświęcona pamięci doktora Macieja Lisa / pod redakcją Barbary Mielnik. 2018 BG( 1/ 0)

341 Prawo międzynarodowe. Prawo międzynarodowe publiczne. Prawo narodów. Suwerenność państ
9
Oleksiewicz, Izabela. Autor Polityka antyterrorystyczna i uchodźcza jako wyzwanie Unii Europejskiej w XXI w. / Izabela Oleksiewicz. 2018 BG( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

341 Prawo międzynarodowe. Prawo międzynarodowe publiczne. Prawo narodów. Suwerenność państ
10

Aktualne problemy prawa Polski i Ukrainy / pod redakcją Andrzeja Szmyta, Jurija Boszyckiego, Jakuba Steliny, Wiaczesława Mikołajowicza Iwanowa ; Uniwersytet Gdański, Kijowski Uniwersytet Prawa 2018 BG( 1/ 0)

341 Prawo międzynarodowe. Prawo międzynarodowe publiczne. Prawo narodów. Suwerenność państ
11
Szteliga, Andrzej (nauki ekonomiczne). Autor Etykieta zawodowa i protokół dyplomatyczny / Andrzej Szteliga. 2018 BG( 1/ 0)

341 Prawo międzynarodowe. Prawo międzynarodowe publiczne. Prawo narodów. Suwerenność państ
12
Bagan-Kurluta, Katarzyna. Prawo prywatne międzynarodowe / Katarzyna Bagan-Kurluta. 2017 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

341 Prawo międzynarodowe. Prawo międzynarodowe publiczne. Prawo narodów. Suwerenność państ
13

Mutual interaction between contemporary systems and branches of law in European countries / editors Paulina Bieś-Srokosz, Jacek Srokosz, Ewelina Żelasko-Makowska ; Jan Dlugosz University in Czes 2017 BG( 1/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
14

Oddziaływanie praw: międzynarodowego, europejskiego oraz wybranych państw na polski porządek prawny / redakcja naukowa Paulina Bieś-Srokosz, Jacek Srokosz, Ewelina Żelasko-Makowska ; Akademi 2017 BG( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

341 Prawo międzynarodowe. Prawo międzynarodowe publiczne. Prawo narodów. Suwerenność państ
15
Dubowski, Tomasz. Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa / Tomasz Dubowski. 2017 BG( 3/ 0)
BWP( 4/ 0)
WHS( 1/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
16

Z problematyki źródeł prawa międzynarodowego / pod redakcją Barbary Mielnik. 2017 BG( 1/ 0)

341 Prawo międzynarodowe. Prawo międzynarodowe publiczne. Prawo narodów. Suwerenność państ
17

Z badań nad prawem prywatnym : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kochowi / redakcja naukowa Adam Olejniczak, Marcin Orlicki, Jakub Pokrzywniak. 2017 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

341 Prawo międzynarodowe. Prawo międzynarodowe publiczne. Prawo narodów. Suwerenność państ
18
Szwedo, Piotr. Transgraniczny handel wodą w świetle prawa międzynarodowego / Piotr Szwedo. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

341 Prawo międzynarodowe. Prawo międzynarodowe publiczne. Prawo narodów. Suwerenność państ
19

Uwarunkowania działalności lotniczej / red. Katarzyna Biskup, Zbigniew Bukowski. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

341 Prawo międzynarodowe. Prawo międzynarodowe publiczne. Prawo narodów. Suwerenność państ
20
Gruszczyński, Krzysztof Jerzy. Prawo międzynarodowe publiczne : vademecum studenta : skrypt akademicki: how to beat the exam stress? / Krzysztof Jerzy Gruszczyński, Cezary Tomasz Szyjko ; Akademia Obrony Narodowej. 2016 BG( 1/ 0)

341 Prawo międzynarodowe. Prawo międzynarodowe publiczne. Prawo narodów. Suwerenność państ
21

Pomoc humanitarna w świetle prawa i praktyki / redakcja naukowa Patrycja Grzebyk i Elżbieta Mikos-Skuza. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

341 Prawo międzynarodowe. Prawo międzynarodowe publiczne. Prawo narodów. Suwerenność państ
22

Międzynarodowo-prawne aspekty bezpieczeństwa / redakcja naukowa Ewa Jasiuk, Sylwester Bębas, Gerard Paweł Maj, Paweł Kowalski ; [Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu]. 2016 BG( 1/ 0)

341 Prawo międzynarodowe. Prawo międzynarodowe publiczne. Prawo narodów. Suwerenność państ
23
Łukasik, Przemysław (nauki polityczne). Dyplomacja i stosunki międzynarodowe : zarys wykładów / Przemysław Łukasik. 2016 BG( 1/ 0)

341 Prawo międzynarodowe. Prawo międzynarodowe publiczne. Prawo narodów. Suwerenność państ
24
Rynkun-Werner, Robert. Niezależna adwokatura a efektywna pomoc prawna z urzędu / Robert Rynkun-Werner. 2016 BG( 1/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
25
Sapota, Anna. Wybór prawa w międzynarodowym prawie rodzinnym / Anna Sapota. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

341 Prawo międzynarodowe. Prawo międzynarodowe publiczne. Prawo narodów. Suwerenność państ
26
Wojciechowski, Paweł. Model odpowiedzialności administracyjnej w prawie żywnościowym / Paweł Wojciechowski. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
27
Zachariasiewicz, Maciej. Trust i inne stosunki powiernicze w prawie porównawczym i prawie prywatnym międzynarodowym / Maciej Zachariasiewicz. 2016 BG( 2/ 0)

341 Prawo międzynarodowe. Prawo międzynarodowe publiczne. Prawo narodów. Suwerenność państ
28

Klauzule generalne w prawie krajowym i obcym / pod redakcją Lidii Zacharko. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

341 Prawo międzynarodowe. Prawo międzynarodowe publiczne. Prawo narodów. Suwerenność państ
29
Bogucki, Stanisław. Funkcje konsulów Rzeczypospolitej Polskiej : komentarz / Stanisław Bogucki, Anna Krasuska-Terrillon, Barbara Mikołajczyk, Bartosz Wach, Marek Zieliński. 2015 BG( 1/ 0)

341 Prawo międzynarodowe. Prawo międzynarodowe publiczne. Prawo narodów. Suwerenność państ
30

Państwo i terytorium w prawie międzynarodowym / redaktorzy Jerzy Menkes, Ewelina Cała-Wacinkiewicz. 2015 BG( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

341 Prawo międzynarodowe. Prawo międzynarodowe publiczne. Prawo narodów. Suwerenność państ
31

Sprawiedliwe rozwiązanie : odszkodowania za ludobójstwo Ormian : raport Grupy Badawczej do Spraw Odszkodowań za Ludobójstwo Ormian : raport końcowy - kwiecień 2015 / [oprac.] Grupa Badawcza 2015 BG( 1/ 0)

341 Prawo międzynarodowe. Prawo międzynarodowe publiczne. Prawo narodów. Suwerenność państ
32
Gołaczyński, Jacek (1966- ).. Prawo prywatne międzynarodowe / Jacek Gołaczyński. 2015 BG( 3/ 0)
BWP( 2/ 0)

341 Prawo międzynarodowe. Prawo międzynarodowe publiczne. Prawo narodów. Suwerenność państ
33
Iwanek, Tomasz. Zbrodnia ludobójstwa i zbrodnie przeciwko ludzkości w prawie międzynarodowym / Tomasz Iwanek. 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

341 Prawo międzynarodowe. Prawo międzynarodowe publiczne. Prawo narodów. Suwerenność państ
34
Kranz, Jerzy (1948- ).. Pojęcie suwerenności we współczesnym prawie międzynarodowym / Jerzy Kranz ; [Recenzent: Jan Barcz]. 2015 BG( 1/ 0)

341 Prawo międzynarodowe. Prawo międzynarodowe publiczne. Prawo narodów. Suwerenność państ
35
Krzyżanowski, Julian T. Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej w Polsce / Julian Krzyżanowski. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
36
Kuźniak, Brygida. Sądy i trybunały oraz pozasądowe sposoby załatwiania sporów międzynarodowych : perspektywa polska / Brygida Kuźniak (red.) ; [poszczególne części opracowali: Brygida Kuźniak, Magdalena 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

341 Prawo międzynarodowe. Prawo międzynarodowe publiczne. Prawo narodów. Suwerenność państ
37

Państwo a prawo międzynarodowe jako system prawa / pod redakcją Romana Kwietnia. 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

341 Prawo międzynarodowe. Prawo międzynarodowe publiczne. Prawo narodów. Suwerenność państ
38
Pikuła, Łukasz Jerzy. Aksjologia Unii Europejskiej w świetle źródeł, wykładni i instytucji / Łukasz J. Pikuła. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
39
Pilich, Mateusz. Zasada obywatelstwa w prawie prywatnym międzynarodowym : zagadnienia podstawowe / Mateusz Pilich. 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

341 Prawo międzynarodowe. Prawo międzynarodowe publiczne. Prawo narodów. Suwerenność państ
40
Rezmer, Joanna (1978- ).. Wolność badań naukowych w świetle prawa międzynarodowego / Joanna Rezmer. 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

341 Prawo międzynarodowe. Prawo międzynarodowe publiczne. Prawo narodów. Suwerenność państ
41
Spryszak, Kamil. Obserwowanie wyborów jako instrument implementacji międzynarodowych standardów prawnych w dziedzinie demokracji / Kamil Spryszak. 2015 BG( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

341 Prawo międzynarodowe. Prawo międzynarodowe publiczne. Prawo narodów. Suwerenność państ
42
Wiśniewski, Leszek (1935-2013).. Swoboda przemieszczania się w prawie międzynarodowym, prawie Unii Europejskiej i polskim prawie krajowym : przegląd zagadnień / Leszek Wiśniewski, Mateusz Maria Bieczyński ; [recenzent: Stan 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 2/ 0)

341 Prawo międzynarodowe. Prawo międzynarodowe publiczne. Prawo narodów. Suwerenność państ
43
Baran, Mariusz (prawo). Stosowanie z urzędu prawa Unii Europejskiej przez sądy krajowe / Mariusz Baran. 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
44
Barcik, Jacek. Prawo międzynarodowe publiczne / Jacek Barcik, Tomasz Srogosz. 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 3/ 0)
WIL( 2/ 0)

341 Prawo międzynarodowe. Prawo międzynarodowe publiczne. Prawo narodów. Suwerenność państ
45

The mind and body of Europe : a new narrative : timeline 1952/2014 / [ed. Emiliano Battista, Nicola Setari ; European Commission. Directorate-General for Communication]. 2014 BG( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
46
Cieślik, Ziemowit. Partnerstwo publiczno - prywatne : publicznoprawna problematyka kontraktowych form działania administracji europejskiej / Ziemowit Cieślik. 2014 BG( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
47
Czapliński, Władysław (1954- ).. Prawo międzynarodowe publiczne : zagadnienia systemowe / Władysław Czapliński, Anna Wyrozumska. 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

341 Prawo międzynarodowe. Prawo międzynarodowe publiczne. Prawo narodów. Suwerenność państ
48
Doliwa-Klepacka, Anna. Stanowienie aktów ustawodawczych w Unii Europejskiej / Anna Doliwa-Klepacka. 2014 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 5/ 0)
WIL( 1/ 0)
CDE( 2/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
49

Arbitraż w prawie międzynarodowym / red. nauk. Cezary Mik ; aut. Malgosia Fitzmaurice [et al.]. 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

341 Prawo międzynarodowe. Prawo międzynarodowe publiczne. Prawo narodów. Suwerenność państ
50

Prawo UE i porządek konstytucyjny państw członkowskich : problem konkurencji i wzajemnych relacji / red. nauk. Dominika E. Harasimiuk, Marcin Olszówka, Andrzej Zinkiewicz. 2014 BG( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
51
Mariański, Michał (prawo). Wpływ prawa międzynarodowego na ewolucję koncepcji instrumentu finansowego w wybranych państwach Unii Europejskiej / Michał Mariański. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

341 Prawo międzynarodowe. Prawo międzynarodowe publiczne. Prawo narodów. Suwerenność państ
52

Arbitraż : między teorią a praktyką / pod red. nauk. Jana Olszewskiego, Bernadetty Fuchs. 2014 BG( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)

341 Prawo międzynarodowe. Prawo międzynarodowe publiczne. Prawo narodów. Suwerenność państ
53

Skuteczność ekstradycji i europejskiego nakazu aresztowania / pod red. Stanisława Pikulskiego, Krystyny Szczechowicz i Marty Romańczuk-Grąckiej. 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
54

Effectiveness of extradition and the European arrest warrant / ed. by Stanisław Pikulski, Krystyna Szczechowicz, Marta Romańczuk-Grącka. 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
55

Lithuanian legal system under the influence of European Union law : collection of scientific articles on the influence of European Union law on the Lithuanian constitutional, administrative and en 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
56
Szpak, Agnieszka. Międzynarodowe prawo humanitarne / Agnieszka Szpak. 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

341 Prawo międzynarodowe. Prawo międzynarodowe publiczne. Prawo narodów. Suwerenność państ
57
Antonowicz, Lech (1928- ).. Podręcznik prawa międzynarodowego / Lech Antonowicz. 2013 BG( 2/ 0)
BWP( 2/ 1)

341 Prawo międzynarodowe. Prawo międzynarodowe publiczne. Prawo narodów. Suwerenność państ
58
Bachmann, Klaus (1963- ).. Kiedy związane ręce zapewniają przewagę : siła przetargowa Unii Europejskiej w negocjacjach międzynarodowych / Klaus Bachmann ; współpraca: Katarzyna Decko i Agata Rusek ; Szkoła Wyższa 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 2/ 0)

341 Prawo międzynarodowe. Prawo międzynarodowe publiczne. Prawo narodów. Suwerenność państ
59
Bożyk, Stanisław (1951- ).. Tryb ustawodawczy w Sejmie RP i w parlamentach państw Unii Europejskiej / Stanisław Bożyk. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)
CDE( 1/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
60

War and peace : philosophical, political and legal aspects. Vol. 2, Legal conditionings / ed. by Anetta Breczko and Florian Lempa. 2013 BG( 4/ 0)
BWP( 3/ 0)

341 Prawo międzynarodowe. Prawo międzynarodowe publiczne. Prawo narodów. Suwerenność państ
61

War and peace : philosophical, political and legal aspects. Vol. 1, Cultural conditionings / ed. by Anetta Breczko and Florian Lempa. 2013 BG( 4/ 0)
BWP( 3/ 0)

341 Prawo międzynarodowe. Prawo międzynarodowe publiczne. Prawo narodów. Suwerenność państ
62
Delong, Marek. Republika Słowacka i Rzeczpospolita Polska na drodze do Unii Europejskiej / Marek Delong, Krzysztof Żarna. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

341 Prawo międzynarodowe. Prawo międzynarodowe publiczne. Prawo narodów. Suwerenność państ
63
Doktór-Bindas, Kamila. Wpływ prawa Unii Europejskiej na system źródeł prawa Republiki Włoskiej / Kamila Doktór-Bindas. 2013 BG( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
64

Prawo Unii Europejskiej a prawo konstytucyjne państw członkowskich / red. nauk. Sławomir Dudzik, Nina Półtorak. 2013 BG( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
65

Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych : materiał szkoleniowy dla szeregowych / [red. Zbigniew Falkowski ; zespół aut. Zbigniew Falkowski et al.]. 2013 BG( 1/ 0)

341 Prawo międzynarodowe. Prawo międzynarodowe publiczne. Prawo narodów. Suwerenność państ
66
Góralczyk, Wojciech (1924-1994).. Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie / Wojciech Góralczyk, Stefan Sawicki. 2013 BG( 4/ 0)
BWP( 2/ 1)
WHS( 1/ 0)

341 Prawo międzynarodowe. Prawo międzynarodowe publiczne. Prawo narodów. Suwerenność państ
67
Górecki, Jacek. Osobiste zabezpieczenia wierzytelności w prawie prywatnym międzynarodowym / Jacek Górecki. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

341 Prawo międzynarodowe. Prawo międzynarodowe publiczne. Prawo narodów. Suwerenność państ
68

Jednolitość i spójność prawa : perspektywa Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej / Agnieszka Grzelak [et al.] ; red. nauk. Artur Nowak-Far. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 2/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
69
Janusz-Pawletta, Barbara. Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych / Barbara Janusz-Pawletta ; Akademia Obrony Narodowej. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

341 Prawo międzynarodowe. Prawo międzynarodowe publiczne. Prawo narodów. Suwerenność państ
70
Kowalski, Michał (1973- ).. Prawo do samoobrony jako środek zwalczania terroryzmu międzynarodowego / Michał Kowalski. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

341 Prawo międzynarodowe. Prawo międzynarodowe publiczne. Prawo narodów. Suwerenność państ
71
Menkes, Marcin. Immunitet jurysdykcyjny i egzekucyjny państwa : [komentarz do Konwencji NZ o immunitecie jurysdykcyjnym państw i ich mienia oraz Europejskiej konwencji o immunitecie państwa] / Marcin Menkes. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

341 Prawo międzynarodowe. Prawo międzynarodowe publiczne. Prawo narodów. Suwerenność państ
72

Prawo międzynarodowe - teraźniejszość, perspektywy, dylematy : księga jubileuszowa profesora Zdzisława Galickiego / red. Elżbieta Mikos-Skuza, Katarzyna Myszona-Kostrzewa, Jerzy Poczobut. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

341 Prawo międzynarodowe. Prawo międzynarodowe publiczne. Prawo narodów. Suwerenność państ
73

Europejskie prawo cywilne / wybór i wprow. Jerzy Pisuliński. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
74
Wesołowski, Krzysztof (prawnik). Umowa międzynarodowego przewozu drogowego towarów na podstawie CMR / Krzysztof Wesołowski. 2013 BG( 1/ 0)

341 Prawo międzynarodowe. Prawo międzynarodowe publiczne. Prawo narodów. Suwerenność państ
75
Żarkowski, Paweł. Prawo humanitarne a konflikt zbrojny : wybrane aspekty ochrony osób i dóbr kultury / Paweł Żarkowski ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Instytut Społeczny i Bezpieczeństwa 2013 BG( 1/ 0)

341 Prawo międzynarodowe. Prawo międzynarodowe publiczne. Prawo narodów. Suwerenność państ
76
Żmij, Grzegorz. Firma w prawie prywatnym międzynarodowym / Grzegorz Żmij. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

341 Prawo międzynarodowe. Prawo międzynarodowe publiczne. Prawo narodów. Suwerenność państ
77
Barcz, Jan (1953- ).. Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji / Jan Barcz, Maciej Górka, Anna Wyrozumska. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)
WIL( 2/ 0)
CDE( 1/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
78
Barcz, Jan (1953- ).. Traktat z Lizbony : wybrane aspekty prawne działań implementacyjnych / Jan Barcz. 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)
CDE( 3/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
79

Prawo ustrojowe Unii Europejskiej : repetytorium / red. Michał Pyka, Bartłomiej Wojtyniak ; [poszczególne części oprac. Marta Bednarz et al.]. 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 2/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
80
Dumała, Hanna. Transnarodowe sieci terytorialne w Europie / Hanna Dumała. 2012 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

341 Prawo międzynarodowe. Prawo międzynarodowe publiczne. Prawo narodów. Suwerenność państ
81
Fornalczyk, Anna (1947- ).. Biznes a ochrona konkurencji / Anna Fornalczyk. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
82
Frąckowiak-Adamska, Agnieszka. Europejska przestrzeń sądowa a prawa człowieka = The european judicial area and human rights / Agnieszka Frąckowiak-Adamska ; [tł. na jęz. ang. Jarosław Brzeziński]. 2012 BG( 1/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
83
Grzybowski, Kazimierz (1907-1993).. Trybunały międzynarodowe a prawo wewnętrzne / Kazimierz Grzybowski. 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

341 Prawo międzynarodowe. Prawo międzynarodowe publiczne. Prawo narodów. Suwerenność państ
84
Małecki, Marian (1934- ).. Prawo gospodarcze Polski i krajów unijnych : zarys wykładu / Marian Małecki ; Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
85
Muszyński, Mariusz (1965- ).. Unia Europejska : instytucje, polityki, prawo / Mariusz Muszyński, Dominika E. Harasimiuk, Małgorzata Kozak ; Uczelnia Łazarskiego. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)
CDE( 2/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
86
Pazdan, Maksymilian (1936- ).. Prawo prywatne międzynarodowe / Maksymilian Pazdan. 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

341 Prawo międzynarodowe. Prawo międzynarodowe publiczne. Prawo narodów. Suwerenność państ
87

Libia 2011 : wybrane uwarunkowania prawnomiędzynarodowe / pod red. nauk. Macieja Perkowskiego. 2012 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

341 Prawo międzynarodowe. Prawo międzynarodowe publiczne. Prawo narodów. Suwerenność państ
88
Sutor, Julian. Prawo dyplomatyczne i konsularne / Julian Sutor. 2012 BG( 3/ 0)
BWP( 4/ 0)
WIL( 2/ 0)

341 Prawo międzynarodowe. Prawo międzynarodowe publiczne. Prawo narodów. Suwerenność państ
89
Szpak, Agnieszka. Genocide in the Jurisprudence of the ad hoc International Criminal Tribunals / Agnieszka Szpak. 2012 BG( 1/ 0)

341 Prawo międzynarodowe. Prawo międzynarodowe publiczne. Prawo narodów. Suwerenność państ
90
Topa, Ilona. Międzynarodowa administracja terytorialna : prawo - praktyka - dylematy / Ilona Topa ; Uniwersytet Śląski w Katowicach. 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

341 Prawo międzynarodowe. Prawo międzynarodowe publiczne. Prawo narodów. Suwerenność państ
91
Ahlt, Michael. Prawo europejskie / Michael Ahlt, Maciej Szpunar. 2011 BG( 1/ 0)
BWP( 5/ 0)
CDE( 1/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
92
Barcik, Jacek. Prawo Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony / Jacek Barcik, Aleksandra Wentkowska. 2011 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 1)
CDE( 1/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
93

Doświadczenia prawne pierwszych lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej / red. Stanisław Biernat, Sławomir Dudzik. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
94

Polska w Unii Europejskiej : podstawowe regulacje prawne / wprow. i wybór Ryszard Chruściak. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
95
Czyżniewski, Marcin (1973- ).. Prezydencja Republiki Czeskiej w Radzie Unii Europejskiej : studium prawno-politologiczne / Marcin Czyżniewski, Katarzyna Witkowska-Chrzczonowicz. 2011 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
96

Prawo międzynarodowe publiczne : wybór orzecznictwa / red.: Piotr Daranowski, Joanna Połatyńska ; aut.: Piotr Daranowski [et al.]. 2011 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

341 Prawo międzynarodowe. Prawo międzynarodowe publiczne. Prawo narodów. Suwerenność państ
97

Prawo Unii Europejskiej wraz z indeksem rzeczowym / [red. Aneta Flisek]. 2011 BG( 1/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
98
Gawłowicz, Izabela. Międzynarodowe prawo dyplomatyczne : wybrane zagadnienia / Izabela Gawłowicz. 2011 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

341 Prawo międzynarodowe. Prawo międzynarodowe publiczne. Prawo narodów. Suwerenność państ
99

Zasada pomocniczości : wymiar europejski, narodowy, regionalny i lokalny / pod red. Agnieszki Pawłowskiej, Sabiny Grabowskiej. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

341 Prawo międzynarodowe. Prawo międzynarodowe publiczne. Prawo narodów. Suwerenność państ

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2018-2019 zrealizowała zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego -->