Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "340.1" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 21 z 21 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Korecka, Gertruda. Polska bibliografia penitencjarna : lata 1970-2009 / Gertruda i Józef Koreccy ; pod red. Stefana Lelentala. 2011 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

34:016 Nauki prawne - bibliografie
2

Dialog społeczny : 2004-2010 : (literatura polska i obca w wyborze) / oprac. Alina Kulesza ; Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

34:016 Nauki prawne - bibliografie
3
Wyglądała, Ewa. Bibliografia prac prof. dr hab. Andrzeja Świątkowskiego za lata 1969-2009 / oprac. Ewa Wyglądała ; przy współpr. Marcina Wujczyka ; Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. 2010 BG( 1/ 0)

34:016 Nauki prawne - bibliografie
4

Polska bibliografia kryminalistyczna. T. 3, (Lata 1980-1989) / red. nauk. Brunon Hołyst [et al. ; oprac. bibliogr. Mirosława Ratajczak ; współpr. red. Teresa Staliś] ; Polskie Towarzystwo Kry 2008 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

34:016 Nauki prawne - bibliografie
5

Polska bibliografia kryminalistyczna. T. 4, (Lata 1990-2000) / red. nauk. Brunon Hołyst [et al. ; oprac. bibliogr. Teresa Staliś] ; Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne. 2008 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

34:016 Nauki prawne - bibliografie
6
Samojluk, Katarzyna. Dostosowanie prawa pracy i zabezpieczenia społecznego do prawa wspólnotowego : 2000-2005 : (literatura polska i obca w wyborze) / oprac. Katarzyna Samojluk. 2006 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

34:016 Nauki prawne - bibliografie
7
Kulesza, Alina. Dialog społeczny : zbiorowe prawo pracy 1993-2003 : (literatura polska i obca w wyborze) / oprac. Alina Kulesza. 2004 BG( 1/ 0)

34:016 Nauki prawne - bibliografie
8
Biblioteka Sejmowa. Książki zagraniczne z zakresu prawa w Bibliotece Sejmowej : nabytki z lat 2000-2002 / Biblioteka Sejmowa. 2003 BG( 2/ 0)

34:016 Nauki prawne - bibliografie
9
Biblioteka Sejmowa. Wydawnictwa zagraniczne z zakresu prawa w Bibliotece Sejmowej : nabytki z lat 1997-1999 / Biblioteka Sejmowa. 2000 BG( 1/ 0)

34:016 Nauki prawne - bibliografie
10
Biblioteka Sejmowa. Wydawnictwa zagraniczne z zakresu prawa w Bibliotece Sejmowej : nabytki z lat 1994-1996 / Biblioteka Sejmowa. 1997 BG( 1/ 0)

34:016 Nauki prawne - bibliografie
11
Sadowska, Elżbieta (1937- ).. Nowelizacja kodeksu pracy 1987-1997 : (literatura polska w wyborze) / oprac. Elżbieta Sadowska ; Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. 1997 BG( 1/ 0)

34:016 Nauki prawne - bibliografie
12

Studia z prawa prywatnego : księga pamiątkowa ku czci profesor Biruty Lewaszkiewicz-Petrykowskiej / [kom. red. Adam Szpunar et al.]. 1997 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

34:016 Nauki prawne - bibliografie
13
Biblioteka Sejmowa. Książki zagraniczne z zakresu prawa w Bibliotece Sejmowej : nabytki z lat 1990-1993 / Biblioteka Sejmowa. 1994 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

34:016 Nauki prawne - bibliografie
14
Plakowa, Halina. Autor Problematyka Trybunału Konstytucyjnego w czasopiśmiennictwie : (wybrane zagadnienia) / Halina Plakowa ; Trybunał Konstytucyjny. 1994 BG( 3/ 0)
BWP( 1/ 0)

34:016 Nauki prawne - bibliografie
15

Działalność Socjalna Przedsiębiorstw w Polsce... : (literatura polska w wyborze) / oprac. Katarzyna Samojluk ; Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. 1994 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

34:016 Nauki prawne - bibliografie
16
Dobrzański, Zdzisław. Bibliografia prac Romana Andrzeja Tokarczyka = Bibliography of works by Roman Andrzej Tokarczyk / [oprac. Zdzisław Dobrzański]. 1992 BG( 1/ 0)

34:016 Nauki prawne - bibliografie
17

Polska Bibliografia Penitencjarna : (pozbawienie wolności w literaturze naukowej i publicystyce) / Gertruda i Józef Koreccy. 1990 BG( 2/ 0)
BWP( 21/ 0)

34:016 Nauki prawne - bibliografie
18

Bibliografia Wybranych Zagranicznych Publikacji Kryminologicznych / Instytut Problematyki Przestępczości. 1974 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

34:016 Nauki prawne - bibliografie
19

Bibliografia Prawa Karnego : materialnego, procesowego i wykonawczego : literatura-orzecznictwo ... / Zygmunt Najgebauer, Feliks Prusak. 1970 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

34:016 Nauki prawne - bibliografie
20

Bibliografia Prawa i Postępowania Cywilnego : literatura-orzecznictwo / [oprac.] Zbigniew Trybulski. 1945 BG( 11/ 0)
BWP( 7/ 0)

34:016 Nauki prawne - bibliografie
21

Polska Bibliografia Prawnicza / Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Prawnych ; [pod red. Karola Koranyiego]. 1944 BG( 77/ 0)
BHU( 6/ 0)
BWP( 33/ 0)

34:016 Nauki prawne - bibliografie

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego