Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "340" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 531 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Black, Sue M. (1961- ). Autor Co mówią zwłoki / Sue Black ; przekład Adam Wawrzyński. 2019 BIO( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


2
Ciszewski, Wojciech (prawo). Autor Zasada neutralności światopoglądowej państwa / Wojciech Ciszewski. 2019 BG( 1/ 0)

340 Ogólne zagadnienia prawa. Metody i nauki pomocnicze prawa. Filozofia prawa. Doktryny prawne
3

Prawo i literatura : antologia / redakcja naukowa Jarosław Kuisz i Marek Wąsowicz ; przekład z języka angielskiego Ryszard Guz-Rudzki. 2019 BG( 1/ 0)

340 Ogólne zagadnienia prawa. Metody i nauki pomocnicze prawa. Filozofia prawa. Doktryny prawne
4
Kursa, Sławomir. Autor Otwarcie testamentu w prawie rzymskim / Sławomir Patrycjusz Kursa. 2019 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

340 Ogólne zagadnienia prawa. Metody i nauki pomocnicze prawa. Filozofia prawa. Doktryny prawne
5
Muszyński, Mariusz (1965- ). Autor Pseudoreżimy prawa międzynarodowego / Mariusz Muszyński. 2019 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

34(091) Historia nauk prawnych. Historia prawa
6
Sadowski, Piotr (1969- ). Autor Szkoła prawa w rzymskim i bizantyńskim Bejrucie : studium prawno-historyczne / Piotr Sadowski. 2019 BG( 1/ 0)

340 Ogólne zagadnienia prawa. Metody i nauki pomocnicze prawa. Filozofia prawa. Doktryny prawne
7
Stukan, Jarosław. Autor Prognozowanie psychologiczno-kryminologiczne / Jarosław Stukan. 2019 BG( 1/ 0)

340 Ogólne zagadnienia prawa. Metody i nauki pomocnicze prawa. Filozofia prawa. Doktryny prawne
8

Paweł Włodkowic i polska szkoła prawa międzynarodowego / S. Bełch, J. Domański, T. Graff, T. Jasudowicz, S. Krzyżanowski, A. Niesiołowski, K. Ożóg, S. Wielgus ; Fundacja Świętego Miko 2018 BG( 1/ 0)

34(091) Historia nauk prawnych. Historia prawa
9

Forensic anthropology : theoretical framework and scientific basis/ edited by C. Clifford Boyd Jr, Donna C. Boyd. 2018 BIC( 1/ 0)


10
Brożek, Kazimierz A. Autor Standardy etyczne w prawie : próba systematyzacji / Kazimierz A. Brożek. 2018 BG( 1/ 0)

340 Ogólne zagadnienia prawa. Metody i nauki pomocnicze prawa. Filozofia prawa. Doktryny prawne
11
George, David J. Poisons : an introduction for forensic investigators / David J. George. 2018 BIC( 2/ 0)


12
Hołyst, Brunon (1930- ). Autor Kryminalistyka / Brunon Hołyst. 2018 BG( 1/ 1)
BWP( 3/ 0)
BIO( 1/ 0)
BIC( 3/ 2)


13

Encyklopedia administracji publicznej / redakcja naukowa Jolanta Itrich-Drabarek. 2018 BG( 1/ 0)

34(03) Nauki prawne - słowniki i encyklopedie, skorowidze przepisów prawnych
14

Język i prawo / pod redakcją Adama Jakuszewicza. 2018 BG( 1/ 0)

340 Ogólne zagadnienia prawa. Metody i nauki pomocnicze prawa. Filozofia prawa. Doktryny prawne
15
Kilanowski, Marcin. Autor W obronie ludzkiej godności i solidarności : Erich Fromm i Isaiah Berlin ku nowym filozoficznym podstawom państwa i prawa / Marcin Kilanowski. 2018 BG( 1/ 0)

340 Ogólne zagadnienia prawa. Metody i nauki pomocnicze prawa. Filozofia prawa. Doktryny prawne
16

Chromatographic techniques in the forensic analysis of designer drugs / edited by Teresa Kowalska, Mieczysław Sajewicz, Joseph Sherma. 2018 BIC( 1/ 0)


17
Meier-Augenstein, Wolfram (1959- ). Autor Stable isotope forensic : methods and forensic applications of stable isotope analysis / Wolfram Meier-Augenstein. 2018 BIC( 1/ 1)


18
Merkwa, Marcin. Autor U źródeł idei praw człowieka : kształtowanie prawnych i filozoficznych podstaw koncepcji praw człowieka / Marcin Merkwa. 2018 BG( 1/ 0)

340 Ogólne zagadnienia prawa. Metody i nauki pomocnicze prawa. Filozofia prawa. Doktryny prawne
19
Pyrek, Kelly. Pioneers in forencis science : innovations and issues in practice / Kelly M. Pyrek. 2018 BIC( 2/ 0)


20

Prawo, zwyczaj, moralność jako fundamenty porządku społecznego : praca zbiorowa / pod redakcją Andrzeja Tarczyńskiego. 2018 BG( 1/ 0)

340 Ogólne zagadnienia prawa. Metody i nauki pomocnicze prawa. Filozofia prawa. Doktryny prawne
21
Wallace, James Smyth. Chemical analysis of firearms, ammunition, and gunshot residue / James Smyth Wallace. 2018 BIC( 1/ 0)


22
Wilk, Dariusz (1983- ). Autor Nowoczesne metody fizykochemii kryminalistycznej w procesie karnym : zagadnienia wybrane / Dariusz Wilk. 2018 BIC( 3/ 0)


23

Prawo ludów i wojna sprawiedliwa / Paweł Włodkowic, Stanisław ze Skarbimierza, Benedykt Hesse, Mateusz z Krakowa ; tłumaczenie Justyna Łukaszewska-Haberko. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

340 Ogólne zagadnienia prawa. Metody i nauki pomocnicze prawa. Filozofia prawa. Doktryny prawne
24
Wyrębska-Đermanović, Ewa. Autor Filozofia prawa Immanuela Kanta : wprowadzenie / Ewa Wyrębska-Đermanović. 2018 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

340 Ogólne zagadnienia prawa. Metody i nauki pomocnicze prawa. Filozofia prawa. Doktryny prawne
25
Zeidler, Kamil (1977- ). Autor Estetyka prawa / Kamil Zeidler. 2018 BG( 1/ 0)

340 Ogólne zagadnienia prawa. Metody i nauki pomocnicze prawa. Filozofia prawa. Doktryny prawne
26
Bell, Suzanne. Measurement uncertainty in forensic science : a practical guide / Suzanne Bell. 2017 BIC( 3/ 0)


27
Burdziej, Stanisław (1979- ).. Sprawiedliwość i prawomocność : o społecznej legitymizacji władzy sądowniczej / Stanisław Burdziej. 2017 BG( 1/ 0)

340 Ogólne zagadnienia prawa. Metody i nauki pomocnicze prawa. Filozofia prawa. Doktryny prawne
28

Świadomościowy wymiar prawa / red. Michał Dudek, Katarzyna Struzińska. 2017 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

340 Ogólne zagadnienia prawa. Metody i nauki pomocnicze prawa. Filozofia prawa. Doktryny prawne
29
Dyrda, Adam. Autor Spory teoretyczne w prawoznawstwie : perspektywa holistycznego pragmatyzmu / Adam Dyrda. 2017 BG( 1/ 0)

340 Ogólne zagadnienia prawa. Metody i nauki pomocnicze prawa. Filozofia prawa. Doktryny prawne
30

Spory i ich rozwiązywanie : elementy popularnej kultury prawnej / Małgorzata Fuszara, Jacek Kurczewski. 2017 BG( 1/ 0)

340 Ogólne zagadnienia prawa. Metody i nauki pomocnicze prawa. Filozofia prawa. Doktryny prawne
31
Gorazda, Marcin (1971- ).. Granice naturalizacji prawa / Marcin Gorazda. 2017 BG( 1/ 0)

340 Ogólne zagadnienia prawa. Metody i nauki pomocnicze prawa. Filozofia prawa. Doktryny prawne
32
Jabłoński, Paweł (prawo). Autor Granice władzy prawniczej w perspektywie polskiej tradycji socjologicznej / Paweł Jabłoński, Przemysław Kaczmarek. 2017 BG( 1/ 0)

340 Ogólne zagadnienia prawa. Metody i nauki pomocnicze prawa. Filozofia prawa. Doktryny prawne
33
Jackson, Andrew R. W. Forensic science / Andrew R.W. Jackson and Julie M. Jackson. 2017 BIC( 1/ 0)


34
Janicka, Danuta (1960- ).. Polska myśl prawnokarna XIX-XX wieku: autorzy i ich dzieła : od szkoły klasycznej do socjologicznej / Danuta Janicka ; z posłowiem Jerzego Lachowskiego. 2017 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

34(091) Historia nauk prawnych. Historia prawa
35

Ekspertyza sądowa : zagadnienia wybrane / redakcja naukowa Maria Kała, Dariusz Wilk, Józef Wójcikiewicz. 2017 BG( 1/ 1)
BWP( 1/ 0)
BIC( 6/ 0)


36
Kanarek-Równicka, Anna. Polskie interpretacje ustroju i prawa Trzeciej Rzeszy (1933-1989) / Anna Kanarek-Równicka. 2017 BG( 1/ 0)

34(091) Historia nauk prawnych. Historia prawa
37

Przestępczość teleinformatyczna 2016 / pod redakcją Jerzego Kosińskiego. 2017 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)

343.3/.8 Rodzaje czynów karalnych (część szczegółowa prawa karnego). Różne rodzaje przes
38
Krysińska-Kałużna, Magdalena. Autor Prawo jako mit : relacja pomiędzy tubylczym prawem zwyczajowym a prawem stanowionym / Magdalena Krysińska-Kałużna. 2017 BG( 1/ 0)

340 Ogólne zagadnienia prawa. Metody i nauki pomocnicze prawa. Filozofia prawa. Doktryny prawne
39

Dynamika zmian w prawie / redakcja naukowa Mariusz Nawrocki, Mikołaj Rylski. 2017 BG( 1/ 0)

340 Ogólne zagadnienia prawa. Metody i nauki pomocnicze prawa. Filozofia prawa. Doktryny prawne
40
Pawlikowski, Michał (1974- ).. Zarys historii sądownictwa ziemskiego i grodzkiego w Wielkim Księstwie Litewskim / Michał Pawlikowski. 2017 BG( 1/ 0)

34(091) Historia nauk prawnych. Historia prawa
41

Słuszność w prawie : teoria i praktyka / redakcja naukowa Łukasz J. Pikuła, Hubert Kaczmarczyk, Krzysztof Sielski. 2017 BG( 1/ 0)

340 Ogólne zagadnienia prawa. Metody i nauki pomocnicze prawa. Filozofia prawa. Doktryny prawne
42

Państwo w praktyce : style działania / redakcja naukowa Jacek Raciborski. 2017 BG( 1/ 0)

340 Ogólne zagadnienia prawa. Metody i nauki pomocnicze prawa. Filozofia prawa. Doktryny prawne
43

Forensic science education and training : a tool-kit for lecturers and practitioner trainers / Eds. Anna Williams, John P. Cassella, Peter D. Maskell 2017 BIC( 1/ 0)


44
Wiśniewski, Bernard (nauki wojskowe). Podejmowanie decyzji w sytuacjach kryzysowych / Bernard Wiśniewski, Jerzy Kozioł, Janusz Falecki. 2017 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)

005.5 Działania zarządcze (Planowanie. Logistyka. Prognozowanie. Przewidywanie. Administracja.
45
Witort, Jan Michał (1853-1903). Autor Rinktiniai raštai. T. 1 / Jonas Vitartas ; sudarė Auksuole Čepaitienė ; Lietuvos Istorijos Institutas. 2017 BG( 1/ 0)

340 Ogólne zagadnienia prawa. Metody i nauki pomocnicze prawa. Filozofia prawa. Doktryny prawne
46

Zeznania i wyjaśnienia : badania nad oceną i psychologicznymi uwarunkowaniami / (red.) Bartosz W. Wojciechowski. 2017 BG( 1/ 0)

340 Ogólne zagadnienia prawa. Metody i nauki pomocnicze prawa. Filozofia prawa. Doktryny prawne
47
Wonicki, Rafał (1976- ).. Bezdroża sprawiedliwości : rozważania o liberalnych teoriach sprawiedliwości ponadnarodowej / Rafał Wonicki. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

340 Ogólne zagadnienia prawa. Metody i nauki pomocnicze prawa. Filozofia prawa. Doktryny prawne
48
Zajadło, Jerzy (1954- ).. Sędziowie i niewolnicy : szkice z filozofii prawa / Jerzy Zajadło. 2017 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

340 Ogólne zagadnienia prawa. Metody i nauki pomocnicze prawa. Filozofia prawa. Doktryny prawne
49
Bach-Golecka, Dobrochna. Źródła prawa : teoria i praktyka / redakcja naukowa Tomasz Giaro ; [autorzy referatów Dobrochna Bach-Golecka i 17 pozostałych ; głosy w dyskusji Dobrochna Bach-Golecka i 26 pozostałych]. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

340 Ogólne zagadnienia prawa. Metody i nauki pomocnicze prawa. Filozofia prawa. Doktryny prawne
50
Bobrzyński, Michał (1849-1935).. Historia karczmy : o prawie propinacji w dawnej Polsce / Michał Bobrzyński. 2016 BG( 1/ 0)

34(091) Historia nauk prawnych. Historia prawa
51
Bodnar, Adam (1977- ).. Rola orzecznictwa w systemie prawa / redakcja naukowa Tomasz Giaro ; [autorzy]: Adam Bodnar, Piotr Bogdanowicz, Paweł Borecki, Małgorzata Gersdorf, Tomasz Giaro, Robert Grzeszczak, Beata Janisze 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

340 Ogólne zagadnienia prawa. Metody i nauki pomocnicze prawa. Filozofia prawa. Doktryny prawne
52

Prawo naturalne - prawo pozytywne : konflikt w interpretacji praw człowieka / redakcja naukowa Jacek Breczko, Katarzyna Karaskiewicz, Tomasz Kozłowski, Daniele Stasi, Marek Woch. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

340 Ogólne zagadnienia prawa. Metody i nauki pomocnicze prawa. Filozofia prawa. Doktryny prawne
53
Chauvin, Tatiana. Wstęp do prawoznawstwa / Tatiana Chauvin, Tomasz Stawecki, Piotr Winczorek. 2016 BG( 1/ 0)

340 Ogólne zagadnienia prawa. Metody i nauki pomocnicze prawa. Filozofia prawa. Doktryny prawne
54

Penalny populizm : perspektywa polityczna i społeczna / pod redakcją Janiny Czapskiej, Michaliny Szafrańskiej, Darii Wójcik. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

340 Ogólne zagadnienia prawa. Metody i nauki pomocnicze prawa. Filozofia prawa. Doktryny prawne
55
Duszka-Jakimko, Hanna. Alternatywne rozwiązywanie sporów : pomiędzy instrumentalnym a komunikacyjnym paradygmatem prawa / Hanna Duszka-Jakimko. 2016 BG( 1/ 0)

340 Ogólne zagadnienia prawa. Metody i nauki pomocnicze prawa. Filozofia prawa. Doktryny prawne
56
Eliasz, Katarzyna. Realistyczna koncepcja prawa Alfa Rossa / Katarzyna Eliasz. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

340 Ogólne zagadnienia prawa. Metody i nauki pomocnicze prawa. Filozofia prawa. Doktryny prawne
57
Gibasiewicz, Dariusz. Prawne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa / Dariusz Gibasiewicz ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)

658 ZARZĄDZANIE BIZNESEM. ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. ORGANIZACJA I TECHNIKA HANDLU
58

Forensic DNA typing protocols / edited by William Goodwin. 2016 BIC( 1/ 0)


59

Pomniki prawa na przestrzeni wieków = Monuments of law over the centuries / pod redakcją Kacpra Górskiego, Jakuba Pokoja, Damiana Szczepaniaka, Łukasza Szymury ; [Wydział Prawa i Administracj 2016 BG( 1/ 0)

34(091) Historia nauk prawnych. Historia prawa
60
Hołyst, Brunon (1930- ).. Kryminologia / Brunon Hołyst. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 4/ 1)
BIC( 1/ 0)


61
Hrynicki, Wojciech Mateusz. Motywacje w obszarze nadawania i zmiany imion i nazwisk (2012-2015) / Wojciech M. Hrynicki. 2016 BG( 1/ 0)

340 Ogólne zagadnienia prawa. Metody i nauki pomocnicze prawa. Filozofia prawa. Doktryny prawne
62

Zarządzanie logistyką w administracji publicznej / pod redakcją naukową Dominika Hryszkiewicza, Marcina Płotka. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)

005.5 Działania zarządcze (Planowanie. Logistyka. Prognozowanie. Przewidywanie. Administracja.
63
Hryszkiewicz, Dominik. Kobiety w policji : teoria i praktyka / Dominik Hryszkiewicz, Judyta Kubiak. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)

351.74/.75 Policja. Prawo policyjne. Porządek i bezpieczeństwo publiczne. Cenzura. Kontrola wy
64

Guide to forensic DNA profiling / Eds. Allan Jamieson, Scott Bader 2016 BIC( 1/ 0)


65
Kaleta, Krzysztof J. Podstawy prawoznawstwa / Krzysztof J. Kaleta, Artur Kotowski. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

340 Ogólne zagadnienia prawa. Metody i nauki pomocnicze prawa. Filozofia prawa. Doktryny prawne
66

Hair analysis in clinical and forensic toxicology / edited by Pascal Kintz, Alberto Salomone, Marco Vincenti. 2016 BIC( 1/ 0)


67

Język polskiego prawa : nowe wyzwania / red. Dorota Kondratczyk-Przybylska, Adam Niewiadomski, Ewa Walewska. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

340 Ogólne zagadnienia prawa. Metody i nauki pomocnicze prawa. Filozofia prawa. Doktryny prawne
68
Kuryłowicz, Marek (1944- ).. Rzymskie prawo prywatne : zarys wykładu / Marek Kuryłowicz, Adam Wiliński. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 3/ 0)

340 Ogólne zagadnienia prawa. Metody i nauki pomocnicze prawa. Filozofia prawa. Doktryny prawne
69
Lappas, Nicholas T. Forensic toxicology : principles and concepts / Nicholas T. Lappas, Courtney M. Lappas. 2016 BIC( 2/ 0)


70
Miranda, Michelle D. Forensic analysis of tattoos and tattoo inks / Michelle D. Miranda. 2016 BIC( 1/ 0)


71

Współczesne problemy prawa. T. 2, Nadużycia prawa / pod redakcją naukową Izabeli Nowickiej, Doroty Mocarskiej. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)

34 NAUKI PRAWNE. PRAWO
72

Współczesne problemy wykroczeń : materialnoprawna i procesowa problematyka wykroczeń / pod redakcją Izabeli Nowickiej, Agnieszki Sadło-Nowak. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)

343.23/.29 Czyny karalne. Wykroczenia ogólnie. Postępowanie w sprawach o wykroczenia. Kodeks w
73
Pawłowicz, Małgorzata (nauki o bezpieczeństwie). Nowa jakość projektów teleinformatycznych a bezpieczeństwo organizacji Policji / Małgorzata Pawłowicz. 2016 BWP( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


74
Pękala, Mateusz. Pole decyzyjne ustawodawcy / Mateusz Pękala. 2016 BG( 1/ 0)

340 Ogólne zagadnienia prawa. Metody i nauki pomocnicze prawa. Filozofia prawa. Doktryny prawne
75

Granice efektywności prawa. T. 2, Efektywność a zasady sprawiedliwości i słuszności / redakcja naukowa Hubert Kaczmarczyk, Łukasz J. Pikuła. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

340 Ogólne zagadnienia prawa. Metody i nauki pomocnicze prawa. Filozofia prawa. Doktryny prawne
76

Granice efektywności prawa. T. 1, Sposoby osiągania efektywności w prawie / redakcja naukowa Łukasz J. Pikuła, Hubert Kaczmarczyk. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

340 Ogólne zagadnienia prawa. Metody i nauki pomocnicze prawa. Filozofia prawa. Doktryny prawne
77

Forensic chemistry : fundamentals and applications / edited by Jay A. Siegel. 2016 BIC( 1/ 0)


78
Stadniczeńko, Stanisław Leszek (1947- ).. Pedagogika prawa : vade mecum! pójdź ze mną! / Stanisław Leszek Stadniczeńko, Piotr Zamelski. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

340 Ogólne zagadnienia prawa. Metody i nauki pomocnicze prawa. Filozofia prawa. Doktryny prawne
79

Przypadki kryminalne : współpraca interdyscyplinarna przy badaniu ciemnej liczby przestępstw / red. nauk. J. Stojer-Polańska ; ilustracje D. Piekarski. 2016 BG( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)

343.3/.8 Rodzaje czynów karalnych (część szczegółowa prawa karnego). Różne rodzaje przes
80
Wójtowicz, Ryszard (filozofia). Prawo natury - naturalne w świetle historii i kultury : wybrane zagadnienia / Ryszard Wójtowicz. 2016 BG( 1/ 0)

340 Ogólne zagadnienia prawa. Metody i nauki pomocnicze prawa. Filozofia prawa. Doktryny prawne
81
Zajadło, Jerzy (1954- ).. Radbruch / Jerzy Zajadło. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

340 Ogólne zagadnienia prawa. Metody i nauki pomocnicze prawa. Filozofia prawa. Doktryny prawne
82
Zyzik, Radosław. Obraz człowieka w teorii oświadczeń woli : perspektywa neuronauki poznawczej i psychologii / Radosław Zyzik. 2016 BG( 1/ 0)

340 Ogólne zagadnienia prawa. Metody i nauki pomocnicze prawa. Filozofia prawa. Doktryny prawne
83

Filozoficzne i teoretyczne zagadnienia demokratycznego państwa prawa / redakcja naukowa Marta Andruszkiewicz, Anetta Breczko, Sławomir Oliwniak. 2015 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 10/ 3)
CDE( 1/ 0)

340 Ogólne zagadnienia prawa. Metody i nauki pomocnicze prawa. Filozofia prawa. Doktryny prawne
84

Myślenie o polityce i prawie : przedmiot, metoda, praktyka / redakcja naukowa Iwona Barwicka-Tylek, Agnieszka Czarnecka, Michał Jaskólski, Jacek Malczewski. 2015 BG( 1/ 0)

340 Ogólne zagadnienia prawa. Metody i nauki pomocnicze prawa. Filozofia prawa. Doktryny prawne
85
Bekrycht, Tomasz. Transcendentalna filozofia prawa : o zewnętrznym obowiązywaniu i uzasadnieniu istnienia prawa / Tomasz Bekrycht. 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

340 Ogólne zagadnienia prawa. Metody i nauki pomocnicze prawa. Filozofia prawa. Doktryny prawne
86

O czym mówią prawnicy, mówiąc o podmiotowości / pod redakcją Agnieszki Bielskiej-Brodziak. 2015 BG( 2/ 0)

340 Ogólne zagadnienia prawa. Metody i nauki pomocnicze prawa. Filozofia prawa. Doktryny prawne
87
Borski, Maciej. Postępowanie ustawodawcze w Polsce : prawo, zwyczaje i praktyka / Maciej Borski, Rafał Glajcar, Bogusław Przywora. 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

340 Ogólne zagadnienia prawa. Metody i nauki pomocnicze prawa. Filozofia prawa. Doktryny prawne
88

Swoiste źródła prawa / pod redakcją Bogdana Dolnickiego. 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

340 Ogólne zagadnienia prawa. Metody i nauki pomocnicze prawa. Filozofia prawa. Doktryny prawne
89

Aksjologiczny wymiar prawa / red. Michał Dudek, Mateusz Stępień. 2015 BG( 1/ 0)

340 Ogólne zagadnienia prawa. Metody i nauki pomocnicze prawa. Filozofia prawa. Doktryny prawne
90

Zagadnienia stosowania prawa : perspektywa teoretyczna i dogmatyczna / redakcja naukowa Wojciech Dziedziak, Bartosz Liżewski. 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

340 Ogólne zagadnienia prawa. Metody i nauki pomocnicze prawa. Filozofia prawa. Doktryny prawne
91
Golat, Rafał. Historia państwa i prawa Polski : testy, tablice / Rafał Golat. 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

340 Ogólne zagadnienia prawa. Metody i nauki pomocnicze prawa. Filozofia prawa. Doktryny prawne
92
Hicks, Scotia J. Profilowanie kryminalne / Scotia J. Hicks, Bruce D. Sales ; przekład Anna Sawicka-Chrapkowicz ; redakcja naukowa polskiego wydania Bogdan Lach. 2015 BG( 2/ 1)
BWP( 1/ 0)
BIC( 2/ 0)


93
Houck, Max M. Forensic chemistry / Max M. Houck. 2015 BIC( 2/ 0)


94
Jakubczak, Ryszard (1951- ).. System ochrony granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej : stan obecny i prognozy na przyszłość / redakcja naukowa Bernard Wiśniewski, Ryszard Jakubczak ; [zespół autorski Ryszard Jakubc 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)
CDE( 2/ 0)

351.74/.75 Policja. Prawo policyjne. Porządek i bezpieczeństwo publiczne. Cenzura. Kontrola wy
95
Kuć, Małgorzata (prawo). Leksykon kryminologii : 100 podstawowych pojęć / Małgorzata Kuć. 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
BIC( 5/ 0)

34(03) Nauki prawne - słowniki i encyklopedie, skorowidze przepisów prawnych
96

Współczesna kryminalistyka : wyzwania i zagrożenia / pod redakcją naukową Violetty Kwiatkowskiej-Wójcikiewicz, Magdaleny Zubańskiej. 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)

343.9 Nauki kryminalne. Kryminologia. Przestępczość. Patologia kryminalna. Psychologia krymin
97
Lewandowski, Sławomir (prawnik). Retoryczne i logiczne podstawy argumentacji prawniczej / Sławomir Lewandowski. 2015 BG( 1/ 0)

340 Ogólne zagadnienia prawa. Metody i nauki pomocnicze prawa. Filozofia prawa. Doktryny prawne
98

Przeciwdziałanie patologiom na rynku żywności / pod redakcją naukową Agaty Lewkowicz, Wiesława Pływaczewskiego ; [recenzja Agata Tyburska ; tłumaczenie Joanna Narodowska]. 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 4/ 0)
BIC( 1/ 0)

338.43 Rolnictwo jako dział gospodarki. Gospodarka żywnościowa. Ekonomika rolnictwa. Polityka
99
Maciejewski, Tadeusz (1952- ).. Historia powszechna ustroju i prawa / Tadeusz Maciejewski. 2015 BG( 3/ 0)
BWP( 2/ 0)

34(091) Historia nauk prawnych. Historia prawa

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2018-2019 zrealizowała zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego