Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "34*091*"; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 70 z 70 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Kanecki, Oskar. Autor Sądy kapturowe Wielkiego Księstwa Litewskiego (1572-1764) / Oskar Kanecki. 2020 BG( 1/ 0)

34(091) Historia nauk prawnych. Historia prawa
2

Verus amicus rara avis est : studia poświęcone pamięci Wojciecha Organiściaka / redakcja naukowa Adam Lityński, Andrzej Matan, Marian Mikołajczyk, Dariusz Nawrot, Grzegorz Nancka. 2020 BG( 1/ 0)

34(091) Historia nauk prawnych. Historia prawa
3
Muszyński, Mariusz (1965- ). Autor Prawo międzynarodowe państw europejskich i ich kolonii (1492-1918) / Mariusz Muszyński. 2020 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 1)

34(091) Historia nauk prawnych. Historia prawa
4
Muszyński, Mariusz (1965- ). Autor Pseudoreżimy prawa międzynarodowego / Mariusz Muszyński. 2019 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 1)

34(091) Historia nauk prawnych. Historia prawa
5

Paweł Włodkowic i polska szkoła prawa międzynarodowego / S. Bełch, J. Domański, T. Graff, T. Jasudowicz, S. Krzyżanowski, A. Niesiołowski, K. Ożóg, S. Wielgus ; Fundacja Świętego Miko 2018 BG( 1/ 0)

34(091) Historia nauk prawnych. Historia prawa
6
Janicka, Danuta (1960- ).. Polska myśl prawnokarna XIX-XX wieku: autorzy i ich dzieła : od szkoły klasycznej do socjologicznej / Danuta Janicka ; z posłowiem Jerzego Lachowskiego. 2017 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

34(091) Historia nauk prawnych. Historia prawa
7
Kanarek-Równicka, Anna. Polskie interpretacje ustroju i prawa Trzeciej Rzeszy (1933-1989) / Anna Kanarek-Równicka. 2017 BG( 1/ 0)

34(091) Historia nauk prawnych. Historia prawa
8
Pawlikowski, Michał (1974- ).. Zarys historii sądownictwa ziemskiego i grodzkiego w Wielkim Księstwie Litewskim / Michał Pawlikowski. 2017 BG( 1/ 0)

34(091) Historia nauk prawnych. Historia prawa
9
Bobrzyński, Michał (1849-1935).. Historia karczmy : o prawie propinacji w dawnej Polsce / Michał Bobrzyński. 2016 BG( 1/ 0)

34(091) Historia nauk prawnych. Historia prawa
10

Pomniki prawa na przestrzeni wieków = Monuments of law over the centuries / pod redakcją Kacpra Górskiego, Jakuba Pokoja, Damiana Szczepaniaka, Łukasza Szymury ; [Wydział Prawa i Administracj 2016 BG( 1/ 0)

34(091) Historia nauk prawnych. Historia prawa
11
Maciejewski, Tadeusz (1952- ).. Historia powszechna ustroju i prawa / Tadeusz Maciejewski. 2015 BG( 3/ 0)
BWP( 2/ 0)

34(091) Historia nauk prawnych. Historia prawa
12
Sójka-Zielińska, Katarzyna (1931-2019).. Historia prawa / Katarzyna Sójka-Zielińska. 2015 BG( 6/ 1)
BWP( 3/ 0)

34(091) Historia nauk prawnych. Historia prawa
13
Tarkowski, Mikołaj. Adwokatura wileńska 1918-1939 : studium historyczno-prawne / Mikołaj Tarkowski. 2014 BG( 1/ 0)

34(091) Historia nauk prawnych. Historia prawa
14

Korzenie i ewolucja instytucji prawa sądowego / red. Damian Gil ; [Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II]. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

34(091) Historia nauk prawnych. Historia prawa
15
Izdebski, Hubert (1947- ).. Historia myśli politycznej i prawnej / Hubert Izdebski. 2013 BG( 2/ 0)
BWP( 3/ 0)

34(091) Historia nauk prawnych. Historia prawa
16
Kowalski, Grzegorz Maria (1972- ).. Zwyczaj i prawo zwyczajowe w doktrynie prawa i praktyce sądów miejskich karnych w Polsce (XVI-XVIII w.) / Grzegorz M. Kowalski. 2013 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

34(091) Historia nauk prawnych. Historia prawa
17
Sowińska, Danuta (historia). Siedlecki wymiar sprawiedliwości w czasach II Rzeczpospolitej / Danuta Sowińska. 2013 BG( 1/ 0)

34(091) Historia nauk prawnych. Historia prawa
18
Makiłła, Dariusz. Artykuły henrykowskie (1573-1576) : geneza, obowiązywanie, stosowanie : studium historyczno-prawne / Dariusz Makiłła ; [Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie]. 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

34(091) Historia nauk prawnych. Historia prawa
19
Maliniak, Władysław (1885-1941).. Przeciw fetyszyzmowi konstytucyjnemu : wybór pism / Władysław Maliniak ; wyboru dokonał, wstępem i przypisami opatrzył Adam Danek. 2012 BG( 1/ 0)

34(091) Historia nauk prawnych. Historia prawa
20
Maciejewski, Tadeusz (1952- ).. Historia powszechna ustroju i prawa / Tadeusz Maciejewski. 2011 BG( 1/ 0)
BWP( 4/ 0)

34(091) Historia nauk prawnych. Historia prawa
21
Salmonowicz, Stanisław (1931- ).. W cieniu Klio i Temidy : studia z historii prawa / Stanisław Salmonowicz ; ze wstępem Danuty Janickiej. 2011 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

34(091) Historia nauk prawnych. Historia prawa
22
Sójka-Zielińska, Katarzyna (1931-2019).. Historia prawa / Katarzyna Sójka-Zielińska. 2011 BG( 4/ 0)
BWP( 3/ 2)

34(091) Historia nauk prawnych. Historia prawa
23
Lityński, Adam (1940- ).. Historia prawa Polski Ludowej / Adam Lityński. 2010 BG( 2/ 0)
BWP( 5/ 0)

34(091) Historia nauk prawnych. Historia prawa
24
Lityński, Adam (1940- ).. Prawo Rosji i ZSRR, 1917-1991 czyli Historia wszechzwiązkowego komunistycznego prawa (bolszewików) : krótki kurs / Adam Lityński. 2010 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

34(091) Historia nauk prawnych. Historia prawa
25

O prawie i jego dziejach księgi dwie : studia ofiarowane profesorowi Adamowi Lityńskiemu w czterdziestopięciolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin. Ks. 2 / kom. red. Marian Miko 2010 BG( 1/ 0)
BWP( 3/ 1)
WHS( 1/ 0)

34(091) Historia nauk prawnych. Historia prawa
26

O prawie i jego dziejach księgi dwie : studia ofiarowane profesorowi Adamowi Lityńskiemu w czterdziestopięciolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin. Ks. 1 / kom. red. Marian Miko 2010 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

34(091) Historia nauk prawnych. Historia prawa
27
Tyszka, Przemysław. Prawa barbarzyńskie o czynach przeciw ciału i cielesności człowieka : (od końca V do początku IX wieku) : corpus hominis jako kategoria kulturowa / Przemysław Tyszka. 2010 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

34(091) Historia nauk prawnych. Historia prawa
28
Wojciechowski, Rafał. Arbitraż w doktrynie prawnej średniowiecza / Rafał Wojciechowski. 2010 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

34(091) Historia nauk prawnych. Historia prawa
29
Balzer, Oswald Marian (1858-1933).. Geneza Trybunału Koronnego : studium z dziejów sądownictwa polskiego w XVI wieku / Oswald Balzer. 2009 BG( 1/ 0)

34(091) Historia nauk prawnych. Historia prawa
30
Borkowska-Bagieńska, Ewa (1943- ).. O kulturze prawnej czasów stanisławowskich / Ewa Borkowska-Bagieńska. 2009 BG( 2/ 0)

34(091) Historia nauk prawnych. Historia prawa
31
Iwo z Chartres (święty ; 1040?-1116). O obowiązkach osób świeckich i ich sprawach : część szesnasta Dekretu przypisywanego Iwonowi z Chartres = De officiis laicorum et causis eorundem : Decreti Ivonis Carnutensis quod ferebatur 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

34(091) Historia nauk prawnych. Historia prawa
32
Lipiński, Edward (1930- ).. Prawo bliskowschodnie w starożytności : wprowadzenie historyczne / Edward Lipiński ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Humanistycznych. Wydział Prawa, Prawa Kanonicz 2009 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

34(091) Historia nauk prawnych. Historia prawa
33
Sczaniecki, Michał (1910-1977).. Powszechna historia państwa i prawa / Michał Sczaniecki ; oprac. Katarzyna Sójka-Zielińska. 2009 BG( 5/ 0)
BWP( 1/ 0)

34(091) Historia nauk prawnych. Historia prawa
34

Trybunał Koronny w kulturze prawnej Rzeczypospolitej szlacheckiej / red. Antoni Dębiński, Waldemar Bednaruk, Marzena Lipska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Prawa, Praw 2008 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

34(091) Historia nauk prawnych. Historia prawa
35
Dziadzio, Andrzej (1959- ).. Powszechna historia prawa / Andrzej Dziadzio. 2008 BG( 2/ 0)
BWP( 2/ 0)

34(091) Historia nauk prawnych. Historia prawa
36

Studia historyczno-prawne : księga poświęcona pamięci profesora Jana Seredyki / pod red. Włodzimierza Kaczorowskiego ; Uniwersytet Opolski. Katedra Historii Parlamentaryzmu. 2008 BG( 1/ 0)

34(091) Historia nauk prawnych. Historia prawa
37
Makiłła, Dariusz. Historia prawa w Polsce / Dariusz Makiłła. 2008 BG( 2/ 0)
BWP( 3/ 1)

34(091) Historia nauk prawnych. Historia prawa
38
Rymaszewski, Zygfryd (1927- ).. Woźny sądowy : z badań nad organizacją sądów prawa polskiego w średniowieczu / Zygfryd Rymaszewski. 2008 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

34(091) Historia nauk prawnych. Historia prawa
39
Sójka-Zielińska, Katarzyna (1931-2019).. Kodeks Napoleona : historia i współczesność / Katarzyna Sójka-Zielińska. 2008 BG( 1/ 0)
BWP( 3/ 0)

34(091) Historia nauk prawnych. Historia prawa
40

W kręgu historii i współczesności polskiego prawa : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Arturowi Korobowiczowi / pod red. Wojciecha Witkowskiego. 2008 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

34(091) Historia nauk prawnych. Historia prawa
41
Szafrański, Wojciech (1974- ).. Kodeks Stanisława Augusta / Wojciech Szafrański. 2007 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

34(091) Historia nauk prawnych. Historia prawa
42
Wijaczka, Jacek (1960- ).. Procesy o czary w Prusach Książęcych (Brandenburskich) w XVI-XVIII wieku / Jacek Wijaczka. 2007 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

34(091) Historia nauk prawnych. Historia prawa
43
Borkowska-Bagieńska, Ewa (1943- ).. Historia prawa sądowego / Ewa Borkowska-Bagieńska. 2006 BG( 1/ 0)
BWP( 3/ 0)

34(091) Historia nauk prawnych. Historia prawa
44
Kelly, John Maurice (1931-1991).. Historia zachodniej teorii prawa / J. M. Kelly ; przekładu dokonali: Dorota Pietrzyk-Reeves [et al.]. 2006 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

34(091) Historia nauk prawnych. Historia prawa
45
Opolskie Colloquium Prawno-Historyczne (1 ; 2005).. Historia prawa w służbie sprawiedliwości : materiały z I Opolskiego Colloquium Prawno-Historycznego / pod red. Piotra Sadowskiego i Andrzeja Szymańskiego. 2006 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

34(091) Historia nauk prawnych. Historia prawa
46

Procesy wszech czasów / [red. merytoryczny Andrzej Jankowski]. 2005 BG( 1/ 0)

34(091) Historia nauk prawnych. Historia prawa
47
Grodziski, Stanisław (1929-2020).. Z dziejów staropolskiej kultury prawnej / Stanisław Grodziski. 2004 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
WHS( 2/ 1)

34(091) Historia nauk prawnych. Historia prawa
48

Wybór tekstów źródłowych z historii doktryn polityczno-prawnych / wyboru dokonał i oprac. Janusz Justyński. 2004 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

34(091) Historia nauk prawnych. Historia prawa
49
Mohyluk, Mariusz. Prawo o ustroju sądów powszechnych w pracach Komisji Kodyfikacyjnej II Rzeczypospolitej / Mariusz Mohyluk. 2004 BG( 3/ 0)
BWP( 4/ 0)
WHS( 1/ 0)

34(091) Historia nauk prawnych. Historia prawa
50
Kallas, Marian (1938-2020).. Historia ustroju i prawa Polski Ludowej / Marian Kallas, Adam Lityński. 2003 BG( 1/ 0)

34(091) Historia nauk prawnych. Historia prawa
51
Zjazd Katedr Historycznoprawnych (2002 ; Augustów). Wielokulturowość polskiego pogranicza : ludzie, idee, prawo : materiały ze Zjazdu Katedr Historycznoprawnych, Augustów, 15-18 września 2002 roku / pod red. Adama Lityńskiego i Piotra Fiedorc 2003 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
BWP( 3/ 0)
BPP( 2/ 0)

34(091) Historia nauk prawnych. Historia prawa
52

Wybór źródeł do historii prawa sądowego czasów nowożytnych / Grażyna Bałtruszajtys [et al.]. 2002 BG( 2/ 0)

34(091) Historia nauk prawnych. Historia prawa
53

Dziedzictwo prawne XX wieku : księga pamiątkowa z okazji 150-lecia Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego / [aut. Kazimierz Baran et al.] ; Towarzystwo Bibliotek 2001 BG( 1/ 0)
BWP( 3/ 0)

34(091) Historia nauk prawnych. Historia prawa
54
Płaza, Stanisław (1927-2006).. Historia prawa w Polsce na tle porównawczym. Cz. 3, Okres międzywojenny / Stanisław Płaza. 2001 BG( 2/ 0)
BWP( 5/ 0)

34(091) Historia nauk prawnych. Historia prawa
55

Wybór źródeł do historii państwa i prawa w dobie nowożytnej / Michał Sczaniecki ; poszerzenie i oprac. wyboru Marek Wąsowicz. 2001 BG( 2/ 0)

34(091) Historia nauk prawnych. Historia prawa
56

Historia prawa sądowego : repetytorium / Marcin Czepelak [et al ; pod red. nauk. Jana Halberdy]. 2000 BG( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)

34(091) Historia nauk prawnych. Historia prawa
57

Starożytne kodyfikacje prawa : materiały z konferencji zorganizowanej 10-11 kwietnia 1999 r. w Lublinie / red. Antoni Dębiński. 2000 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

34(091) Historia nauk prawnych. Historia prawa
58

Historia prawa : proces i wymiar sprawiedliwości w świetle źródeł / wybór i oprac. Andrzej Dziadzio, Dorota Malec. 2000 BG( 2/ 0)
BWP( 3/ 0)

34(091) Historia nauk prawnych. Historia prawa
59
Estreicher, Stanisław (1869-1939).. Wykłady z historii ustroju państwa i prawa na zachodzie Europy / Stanisław Estreicher ; do dr. przygot. Marcin Kwiecień [et al.] ; pod red. Stanisława Grodziskiego. 2000 BG( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

34(091) Historia nauk prawnych. Historia prawa
60
Harasimiak, Grzegorz. Ewolucja zasad odpowiedzialności, traktowania i postępowania z nieletnimi / Grzegorz Harasimiak. 2000 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

34(091) Historia nauk prawnych. Historia prawa
61
Sójka-Zielińska, Katarzyna (1931-2019).. Drogi i bezdroża prawa : szkice z dziejów kultury prawnej Europy / Katarzyna Sójka-Zielińska. 2000 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

34(091) Historia nauk prawnych. Historia prawa
62
Zarzycki, Edmund. Działalność hitlerowskiego sądu specjalnego w Bydgoszczy w latach 1939-1945 / Edmund Zarzycki. 2000 BG( 1/ 0)

34(091) Historia nauk prawnych. Historia prawa
63
Zarzycki, Wacław. Temida sejmowa : z dziejów sądu sejmowego w Polsce przedrozbiorowej / Wacław Zarzycki. 2000 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

34(091) Historia nauk prawnych. Historia prawa
64

Procesy wszech czasów / [red. Andrzej Jankowski]. 1998 BG( 1/ 0)

34(091) Historia nauk prawnych. Historia prawa
65
Płaza, Stanisław (1927-2006).. Historia prawa w Polsce na tle porównawczym. Cz. 2, Polska pod zaborami / Stanisław Płaza. 1998 BG( 4/ 0)
BWP( 4/ 0)

34(091) Historia nauk prawnych. Historia prawa
66
Płaza, Stanisław (1927-2006).. Historia prawa w Polsce na tle porównawczym. Cz. 1, X-XVIII w. / Stanisław Płaza. 1997 BG( 2/ 0)
BWP( 4/ 0)

34(091) Historia nauk prawnych. Historia prawa
67

Dzieje adwokatury na Pomorzu Środkowym w latach 1945-1992 : praca zbiorowa / pod red. Leona Kasperskiego. 1992 BG( 1/ 0)

34(091) Historia nauk prawnych. Historia prawa
68
Czacki, Tadeusz (1765-1813).. O litewskich i polskich prawach : o ich duchu, źrzódłach, związku i o rzeczach zawartych w pierwszém Statucie dla Litwy 1529 roku wydaném. T. 2 / przez Tadeusza Czackiego. 1987 BG( 1/ 0)
BHU( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)

34(091) Historia nauk prawnych. Historia prawa
69

O litewskich i polskich prawach : o ich duchu, źrzódłach, związku i o rzeczach zawartych w pierwszém Statucie dla Litwy 1529 roku wydaném. T. 1 / przez Tadeusza Czackiego. 1987 BG( 1/ 0)
BHU( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)

34(091) Historia nauk prawnych. Historia prawa
70
Grajewski, Henryk (1914-1971).. Kara śmierci w prawie polskim do połowy XIV wieku / Henryk Grajewski. 1956 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

34(091) Historia nauk prawnych. Historia prawa

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego