Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "34"; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 4351 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Babiarz, Stefan. Autor Spadek i darowizna w prawie cywilnym i podatkowym / Stefan Babiarz. 2019 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.6 Prawo rodzinne. Prawo spadkowe
2

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / redakcja naukowa Krzysztof W. Baran ; [autorzy] Kamil Antonów, Krzysztof W. Baran, Dominika Dörre-Kolasa, Zbigniew Góral, Monika Lewandowicz-Machnikows 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 5/ 1)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
3
Burdziak, Konrad. Autor Samobójstwo w prawie polskim / Konrad Burdziak. 2019 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.9 Nauki kryminalne. Kryminologia. Przestępczość. Patologia kryminalna. Psychologia krymin
4
Ciak, Jolanta. Autor Podstawy finansów publicznych i ubezpieczeń społecznych / Jolanta Maria Ciak, Bożena Kołosowska, Krystyna Piotrowska-Marczak. 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

347.72/.77 Prawo handlowe. Prawo spółek. Prawo finansowe. Prawo budżetowe. Prawo bankowe. Upa
5
Ciechanowicz-McLean, Janina (1952- ). Autor Prawo ochrony i zarządzania środowiskiem / Janina Ciechanowicz-McLean. 2019 BG( 1/ 0)

349.6 Prawo ochrony środowiska
6

Autyzm a prawo / redakcja naukowa Adam Górski, Błażej Kmieciak. 2019 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
7

Wybrane prawne i medyczne aspekty zaburzeń psychicznych i ich profilaktyki / pod redakcją naukową Ewy Moniki Guzik-Makaruk, Napoleona Waszkiewicza, Sylwii Chojnowskiej i Sławomira Dariusza Sza 2019 BG( 3/ 0)
BWP( 4/ 0)

349 SPECJALNE RODZAJE PRAWA. RODZAJE PRAWA O CHARAKTERZE MIESZANYM
8
Jackiewicz, Andrzej Igor. Autor Konstytucyjne funkcje izb pierwszych parlamentów federalnych a zasada federalizmu w państwach europejskich / Andrzej Jackiewicz. 2019 BG( 3/ 0)
BWP( 3/ 0)

342 PRAWO PAŃSTWOWE. PRAWO PUBLICZNE. PRAWO KONSTYTUCYJNE. PRAWO ADMINISTRACYJNE
9
Jamróz, Lech. Autor Ewolucja konstytucjonalizmu francuskiego (1789-1958) : rola republikańskiej tradycji konstytucyjnej / Lech Jamróz. 2019 BG( 3/ 0)
BWP( 4/ 0)

342 PRAWO PAŃSTWOWE. PRAWO PUBLICZNE. PRAWO KONSTYTUCYJNE. PRAWO ADMINISTRACYJNE
10
Jasiński, Tomasz (prawo). Autor Prawo wekslowe / Tomasz Jasiński, Dorota Wróbel. 2019 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.72/.77 Prawo handlowe. Prawo spółek. Prawo finansowe. Prawo budżetowe. Prawo bankowe. Upa
11

Powszechny system ochrony praw człowieka 70 lat po proklamowaniu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka : osiągnięcia, bariery, nowe wyzwania i rozwiązania / redakcja naukowa Jerzy Jaskiernia, 2019 BG( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
12

Polski system ochrony praw człowieka 70 lat po proklamowaniu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka : osiągnięcia, bariery, nowe wyzwania i rozwiązania / redakcja naukowa Jerzy Jaskiernia, Kam 2019 BG( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
13

Regionalne systemy ochrony praw człowieka 70 lat po proklamowaniu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka : osiągnięcia, bariery, nowe wyzwania i rozwiązania / redakcja naukowa Jerzy Jaskiernia 2019 BG( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
14
Kruk, Maria (1939- ). Autor Ochrona praw i wolności : system instytucjonalny w Rzeczypospolitej Polskiej / Maria Kruk, Marcin Olszówka, Mariusz Godlewski, Mikołaj Jarosz, Marzena Laskowska, Jacek Zaleśny. 2019 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
15
Kursa, Sławomir. Autor Otwarcie testamentu w prawie rzymskim / Sławomir Patrycjusz Kursa. 2019 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

340 Ogólne zagadnienia prawa. Metody i nauki pomocnicze prawa. Filozofia prawa. Doktryny prawne
16
Kuzborska-Pacha, Elżbieta (1983- ). Autor Ochrona prawna mniejszości narodowych w państwach bałtyckich / Elżbieta Kuzborska-Pacha ; Kancelaria Sejmu. 2019 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
17

Kara kryminalna : perspektywa historyczna i penologiczna / redakcja Tadeusz Maciejewski, Wojciech Zalewski. 2019 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.23/.29 Czyny karalne. Wykroczenia ogólnie. Postępowanie w sprawach o wykroczenia. Kodeks w
18
Marciniuk, Konrad. Autor Prawne instrumenty ingerencji władzy publicznej w obrót nieruchomościami rolnymi jako środki kształtowania ustroju rolnego / Konrad Marciniuk. 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 3/ 0)

349.42/.44 Prawo agrarne. Prawo rolne. Prawo gruntowe. Prawo kształtowania przestrzeni
19

Parlamenty narodowe wobec zasady pomocniczości w świetle prawa i praktyki Unii Europejskiej / redaktor naukowy Cezary Mik ; Biuro Analiz Sejmowych. 2019 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
20
Mik, Cezary (1964- ). Autor Fenomenologia regionalnej integracji państw : studium prawa międzynarodowego. T. 2, Regionalne organizacje integracyjne z perspektywy analitycznej prawa międzynarodowego / Cezary Mik. 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

341 Prawo międzynarodowe. Prawo międzynarodowe publiczne. Prawo narodów. Suwerenność państ
21
Mik, Cezary (1964- ). Autor Fenomenologia regionalnej integracji państw : studium prawa międzynarodowego. T. 1, Teoria i praktyka regionalnej integracji państw / Cezary Mik. 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

341 Prawo międzynarodowe. Prawo międzynarodowe publiczne. Prawo narodów. Suwerenność państ
22
Mikuli, Piotr (1977- ). Autor Sądownictwo w Zjednoczonym Królestwie : wybrane zagadnienia ustrojowe / Piotr Mikuli. 2019 BG( 1/ 0)

347.9 Postępowanie cywilne. Organizacja sądownictwa
23

Prawo wykroczeń : nowelizacja w praktyce wybranych problemów / Redakcja naukowa Izabela Nowicka, Agnieszka Sadło-Nowak, Paweł Łabuz, Mariusz Michalski. 2019 BG( 1/ 0)

343.23/.29 Czyny karalne. Wykroczenia ogólnie. Postępowanie w sprawach o wykroczenia. Kodeks w
24
Olechno, Artur. Autor Ewolucja konstytucyjnych podstaw systemu rządów Ukrainy / Artur Olechno. 2019 BG( 3/ 0)
BWP( 4/ 0)

342 PRAWO PAŃSTWOWE. PRAWO PUBLICZNE. PRAWO KONSTYTUCYJNE. PRAWO ADMINISTRACYJNE
25
Oszkinis, Bartłomiej. Autor Macierzyństwo : aspekty materialnoprawne procesowe i kolizyjnoprawne / Bartłomiej Oszkinis. 2019 BG( 1/ 0)

347.6 Prawo rodzinne. Prawo spadkowe
26
Paluszek, Karolina. Autor Komparatystyka językowa jako narzędzie interpretacyjne Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej / Karolina Paluszek. 2019 BG( 1/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
27
Peno, Michał. Autor Filozoficzne podstawy kryminalizacji : rozważania na tle przestępstwa, zła i polityki prawa / Michał Peno. 2019 BG( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
28

Między tradycją a nowoczesnością : prawo polskie w 100-lecie odzyskania niepodległości / redakcja naukowa Łukasz Pisarczyk. 2019 BG( 1/ 0)

34 NAUKI PRAWNE. PRAWO
29
Podkowik, Jan (1985- ). Autor Niekonstytucyjność prawa i jej skutki cywilnoprawne / Jan Podkowik. 2019 BG( 1/ 0)

347 PRAWO CYWILNE
30

Elastyczne formy zatrudnienia we włoskim i polskim prawie pracy : szanse i zagrożenia / redakcja: Angelica Riccardi, Magdalena Rycak ; autorzy: Angelica Riccardi, Magdalena Rycak, Giuseppe Anton 2019 BG( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
31
Sadowski, Piotr (1969- ). Autor Szkoła prawa w rzymskim i bizantyńskim Bejrucie : studium prawno-historyczne / Piotr Sadowski. 2019 BG( 1/ 0)

340 Ogólne zagadnienia prawa. Metody i nauki pomocnicze prawa. Filozofia prawa. Doktryny prawne
32
Sakowicz, Andrzej. Autor Prawo do milczenia w polskim procesie karnym / Andrzej Sakowicz. 2019 BG( 3/ 0)
BWP( 4/ 1)

343.1 Postępowanie karne. Śledztwo (dochodzenie) w sprawach karnych. Prawo karne procesowe
33
Skórzewska-Amberg, Małgorzata. Autor Prawnokarna ochrona dziecka przed seksualnym wykorzystaniem w cyberprzestrzeni / Małgorzata Skórzewska-Amberg. 2019 BG( 1/ 0)

343.3/.8 Rodzaje czynów karalnych (część szczegółowa prawa karnego). Różne rodzaje przes
34
Spryszak, Kamil. Autor Wpływ "miękkiego prawa" organizacji międzynarodowych na zmiany norm konstytucyjnych w wybranych państwach Europy / Kamil Spryszak. 2019 BG( 1/ 0)

341 Prawo międzynarodowe. Prawo międzynarodowe publiczne. Prawo narodów. Suwerenność państ
35
Stukan, Jarosław. Autor Prognozowanie psychologiczno-kryminologiczne / Jarosław Stukan. 2019 BG( 1/ 0)

340 Ogólne zagadnienia prawa. Metody i nauki pomocnicze prawa. Filozofia prawa. Doktryny prawne
36
Suska, Anna (nauki polityczne). Autor Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jako organ czuwający nad przestrzeganiem porządku konstytucyjnego / Anna Suska. 2019 BG( 1/ 0)

342.5 Władza państwowa. Głowa państwa. Prezydent. Rada Państwa. Władza ustawodawcza. Parla
37
Sut, Paweł. Autor Relacje prawo - intymność jako przedmiot prawniczej refleksji / Paweł Sut. 2019 BG( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
38
Szlachetko, Jakub H. Autor Udział interesariuszy w kształtowaniu i prowadzeniu polityki rewitalizacyjnej / Jakub H. Szlachetko, Katarzyna Szlachetko. 2019 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.9 Prawo administracyjne
39

Konstytucja Republiki Filipin = The constitution of the Republic of the Philippines / tłumaczenie z języka angielskiego i wstęp Michał Szwast ; weryfikacja naukowa: Wiesław Staśkiewicz ; Kan 2019 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.4 Konstytucje
40
Szymków-Gac, Marzena. Autor Przesłuchanie w polskiej rozprawie karnej : studium pragmalingwistyczne / Marzena Szymków-Gac. 2019 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.1 Postępowanie karne. Śledztwo (dochodzenie) w sprawach karnych. Prawo karne procesowe
41
Taczkowska-Olszewska, Joanna. Autor Prawo do informacji publicznej, informacje niejawne, ochrona danych osobowych / Joanna Taczkowska-Olszewska, Monika Nowikowska. 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
42
Tracz-Tryniecki, Marek. Autor Republika versus monarchia : myśl polityczna i prawna Andrzeja Maksymiliana Fredry / Marek Tracz-Tryniecki. 2019 BG( 1/ 0)

34:929 Nauki prawne - słowniki i leksykony biograficzne, biografie indywidualne
43
Uścińska, Gertruda (1958- ). Autor Prawo ubezpieczeń społecznych : zasady, finansowanie, organizacja / Gertruda Uścińska. 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 3/ 0)

349.3 Prawo socjalne. Prawo opieki i pomocy społecznej. Prawo ubezpieczeń społecznych. Przepi
44
Walancik-Ryba, Karolina. Autor Rodzina zastępcza : uregulowania prawne a praktyka sądowa / Karolina Walancik-Ryba. 2019 BG( 1/ 0)

347.6 Prawo rodzinne. Prawo spadkowe
45
Walczuk, Konrad. Autor Wspólnotowa wolność religijna w Republice Słowackiej : aspekty instytucjonalno-prawne / Konrad Walczuk. 2019 BG( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
46
Wieciech, Tomasz (1981- ). Autor System konstytucyjny Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej / Tomasz Wieciech. 2019 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.4 Konstytucje
47

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / redaktor Marek Wierzbowski ; autorzy Marcin Dyl, Filip Elżanowski, Piotr Gołaszewski, Marek Grzywacz, Jacek Piecha, Joanna Róg-Dyrda, Ma 2019 BG( 1/ 0)
BWP( 5/ 0)

342.9 Prawo administracyjne
48
Wilk, Leszek. Autor Prawo i proces karny skarbowy / Leszek Wilk, Jarosław Zagrodnik. 2019 BG( 1/ 0)
BWP( 3/ 0)

343::336 Prawo karne skarbowe. Prawo karne finansowe
49
Woźniakowska-Fajst, Dagmara. Autor Stalking i inne formy przemocy emocjonalnej : studium kryminologiczne / Dagmara Woźniakowska-Fajst. 2019 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.3/.8 Rodzaje czynów karalnych (część szczegółowa prawa karnego). Różne rodzaje przes
50
Wrońska, Iwona. Autor Pozytywna dyskryminacja kobiet w europejskiej przestrzeni prawnej / Iwona Wrońska. 2019 BG( 3/ 0)
BWP( 4/ 1)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
51

Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa : wybór źródeł / opracowanie Monika Adamczyk, Andrzej Adamczyk. 2018 BG( 1/ 0)

347.2/.4 Prawo rzeczowe. Prawo majątkowe. Prawo własności. Prawo pierwokupu. Księgi wieczyst
52
Adamiec, Danuta. Autor Prawne aspekty kontroli zasady pomocniczości przez parlamenty państw członkowskich Unii Europejskiej / Danuta Adamiec. 2018 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
53

Zbiór kazusów z prawa socjalnego / redakcja naukowa Renata Babińska-Górecka, Karolina Stopka ; wykaz autorstwa kazusów: Renata Babińska-Górecka, Jacek Borowicz, Agnieszka Górnicz-Mulcahy, 2018 BG( 1/ 0)

349.3 Prawo socjalne. Prawo opieki i pomocy społecznej. Prawo ubezpieczeń społecznych. Przepi
54

Cyberbezpieczeństwo : zarys wykładu / redakcja naukowa Cezary Banasiński ; Cezary Banasiński, Cezary Błaszczyk, Jacek M. Chmielewski, Władysław Hydzik, Dariusz Jagiełło, Filip Krzyżankie 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 3/ 0)

347.78 Prawo autorskie. Własność artystyczna i literacka. Prawo wydawnicze. Prawo komputerowe
55

Polskie prawo antymonopolowe : zarys wykładu / redakcja naukowa Cezary Banasiński ; poszczególne rozdziały napisali Cezary Banasiński, Fabian Elżanowski, Tomasz Krzyżewski, Monika Bychowska 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 4/ 0)

346 Prawo gospodarcze. Prawo kierowania gospodarką przez państwo. Zobowiązania i umowy gospod
56
Barczak, Anna. Autor Prawo ochrony środowiska w kazusach i schematach / Anna Barczak, Adrianna Ogonowska. 2018 BG( 1/ 0)
BWP( 5/ 1)

349.6 Prawo ochrony środowiska
57

Paweł Włodkowic i polska szkoła prawa międzynarodowego / S. Bełch, J. Domański, T. Graff, T. Jasudowicz, S. Krzyżanowski, A. Niesiołowski, K. Ożóg, S. Wielgus ; Fundacja Świętego Miko 2018 BG( 1/ 0)

34(091) Historia nauk prawnych. Historia prawa
58
Bieńczyk-Missala, Agnieszka. Autor Zapobieganie masowym naruszeniom praw człowieka : międzynarodowe instytucje i instrumenty / Agnieszka Bieńczyk-Missala. 2018 BG( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
59
Bieniecki, Ireneusz (1955- ). Autor Przestępczość graniczna w Polsce w drugiej połowie XX wieku w świetle biuletynów Wojsk Ochrony Pogranicza : schyłek lat 70. i okres stanu wojennego : źródła / Ireneusz Bieniecki, Izabela 2018 BG( 1/ 0)

343.23/.29 Czyny karalne. Wykroczenia ogólnie. Postępowanie w sprawach o wykroczenia. Kodeks w
60
Bieńkowska, Daria. Autor Prawa człowieka : uniwersalizm a partykularyzm godności / Daria Bieńkowska, Ryszard Kozłowski. 2018 BG( 2/ 0)
CDE( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
61
Bieńkowska, Ewa. Autor Wiktymologia / Ewa Bieńkowska. 2018 BG( 1/ 0)
BWP( 7/ 1)

343.9 Nauki kryminalne. Kryminologia. Przestępczość. Patologia kryminalna. Psychologia krymin
62
Bil, Jacek (politolog). Autor Zjawisko korupcji : rozpoznawanie, zapobieganie, zwalczanie / Jacek Bil. 2018 BG( 1/ 0)

343.3/.8 Rodzaje czynów karalnych (część szczegółowa prawa karnego). Różne rodzaje przes
63
Biłgorajski, Artur (1983- ). Autor Granice wolności wypowiedzi rzeczoznawcy majątkowego / Artur Biłgorajski. 2018 BG( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
64
Blicharz, Jolanta (1961- ). Autor Redaktor Administracja : prawo administracyjne : część ogólna / pod redakcją Jolanty Blicharz, Lidii Zacharko ; autorzy Jolanta Blicharz i 15 pozostałych]. 2018 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.9 Prawo administracyjne
65

Forensic anthropology : theoretical framework and scientific basis/ edited by C. Clifford Boyd Jr, Donna C. Boyd. 2018 BIC( 1/ 0)


66
Brigadin, Denis Petrovič (1984- ). Autor Prestupnostʹ v Belarusi vo vtoroj polovine XIX-načale XX v. / D. P. Brigadin. 2018 BG( 1/ 0)

343.3/.8 Rodzaje czynów karalnych (część szczegółowa prawa karnego). Różne rodzaje przes
67
Brożek, Kazimierz A. Autor Standardy etyczne w prawie : próba systematyzacji / Kazimierz A. Brożek. 2018 BG( 1/ 0)

340 Ogólne zagadnienia prawa. Metody i nauki pomocnicze prawa. Filozofia prawa. Doktryny prawne
68
Brzozowski, Wojciech (prawo). Autor Prawa człowieka / Wojciech Brzozowski, Adam Krzywoń, Marcin Wiącek. 2018 BG( 1/ 0)
BWP( 3/ 0)
CDE( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
69

Konstytucja Republiki Serbii = Ustav Republike Srbiǰe / tłumaczenie z języka serbskiego i wstęp Ewa Bujwid-Kurek ; weryfikacja naukowa: Wiesław Staśkiewicz ; Kancelaria Sejmu. 2018 BG( 2/ 0)
BWP( 2/ 0)

342.4 Konstytucje
70
Chaba, Dawid. Autor Reglamentacja jako funkcja państwa / Dawid Chaba. 2018 BG( 1/ 0)

342.9 Prawo administracyjne
71
Chorążewska, Anna. Autor Konstytucyjna wolność badań naukowych a ochrona pracy naukowej : studium przypadków z nauk ścisłych eksperymentalnych / Anna Chorążewska, Artur Biłgorajski. 2018 BG( 2/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
72
Cieślak, Wojciech. Autor Występki i wykroczenia o charakterze chuligańskim w polskim prawie karnym / Wojciech Cieślak. 2018 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.23/.29 Czyny karalne. Wykroczenia ogólnie. Postępowanie w sprawach o wykroczenia. Kodeks w
73
Dąbrowski, Przemysław (historia prawa). Autor Tradycja Wielkiego Księstwa Litewskiego a rzeczywistość : myśl polityczno-prawna i działalność Tadeusza Wróblewskiego (1858-1925) / Przemysław Dąbrowski. 2018 BG( 1/ 0)

34:929 Nauki prawne - słowniki i leksykony biograficzne, biografie indywidualne
74

Dyskryminacja a przestępczość : przestępstwa motywowane uprzedzeniami / redakcja naukowa: Wojciech Dadak ; autorzy: Michał Powszedniak [i 17 pozostałych]. 2018 BG( 1/ 0)

343.3/.8 Rodzaje czynów karalnych (część szczegółowa prawa karnego). Różne rodzaje przes
75

Regulacje prawne dotyczące małżeństwa w rozwoju historycznym / pod redakcją Tomasza Dolaty. 2018 BG( 1/ 0)

347.6 Prawo rodzinne. Prawo spadkowe
76

Niepodległa : rozważania prawno-ustrojowe w 100. rocznicę odrodzenia suwerennego państwa polskiego / pod redakcją Aldony Domańskiej i Anny Michalak. 2018 BG( 1/ 0)

342 PRAWO PAŃSTWOWE. PRAWO PUBLICZNE. PRAWO KONSTYTUCYJNE. PRAWO ADMINISTRACYJNE
77

Nowe kierunki w kryminologii / redakcja naukowa Edyta Drzazga, Magdalena Grzyb. 2018 BG( 1/ 0)

343.9 Nauki kryminalne. Kryminologia. Przestępczość. Patologia kryminalna. Psychologia krymin
78
Frąckowiak, Kamil. Autor Nielegalny e-hazard : studium prawnokarne i kryminologiczne / Kamil Frąckowiak. 2018 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

347.78 Prawo autorskie. Własność artystyczna i literacka. Prawo wydawnicze. Prawo komputerowe
79
Gałązka, Małgorzata (prawnik). Autor Prawo karne : pytania, kazusy, tablice, testy / Krzysztof Wiak (red.) ; Małgorzata Gałązka, Radosław G. Hałas, Sławomir Hypś, Damian Szeleszczuk. 2018 BG( 4/ 1)

343 PRAWO KARNE. PRZESTĘPSTWA KARNE. PENOLOGIA. KRYMINOLOGIA. Prawo karne materialne
80
George, David J. Poisons : an introduction for forensic investigators / David J. George. 2018 BIC( 2/ 0)


81
Gliszczyński, Arkadiusz. Autor Zjawisko przemocy w rodzinie : studium prawno-kryminologiczne / Arkadiusz Gliszczyński. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

347.6 Prawo rodzinne. Prawo spadkowe
82

Zagadnienia prawa medycznego / redakcja naukowa Adam Górski, Emilia Sarnacka. 2018 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347 PRAWO CYWILNE
83

Prawo ochrony środowiska / redakcja naukowa Marek Górski ; poszczególne rozdziały napisali Ewa Badowska-Domagała, Anna Barczak, Karolina Bartniak, Marek Górski, Paweł Grabowski, Agnieszka J 2018 BG( 1/ 0)
BWP( 4/ 0)

349.6 Prawo ochrony środowiska
84

Sądownictwo konstytucyjne : teoria i praktyka / redakcja Mirosław Granat. 2018 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.5 Władza państwowa. Głowa państwa. Prezydent. Rada Państwa. Władza ustawodawcza. Parla
85
Grochowska-Wasilewska, Anna. Autor Postępowanie karne : pytania, kazusy, tablice, testy / Anna Grochowska, Łukasz Jagiełłowicz, Łukasz Wiśniewski. 2018 BG( 3/ 0)

343.1 Postępowanie karne. Śledztwo (dochodzenie) w sprawach karnych. Prawo karne procesowe
86

Prawo karne : część ogólna, szczególna i wojskowa / redakcja naukowa Teresa Dukiet-Nagórska ; Teresa Dukiet-Nagórska, Stanisław Hoc, Anna Jaworska-Wieloch, Michał Kalitowski, Olga Sitarz, 2018 BG( 1/ 0)
BWP( 3/ 2)

343 PRAWO KARNE. PRZESTĘPSTWA KARNE. PENOLOGIA. KRYMINOLOGIA. Prawo karne materialne
87
Hołyst, Brunon (1930- ). Autor Psychologia kryminalistyczna : diagnoza i praktyka / Brunon Hołyst. 2018 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

343.9 Nauki kryminalne. Kryminologia. Przestępczość. Patologia kryminalna. Psychologia krymin
88
Hołyst, Brunon (1930- ). Autor Kryminalistyka / Brunon Hołyst. 2018 BG( 1/ 1)
BWP( 3/ 0)
BIO( 1/ 0)
BIC( 3/ 0)


89

Encyklopedia administracji publicznej / redakcja naukowa Jolanta Itrich-Drabarek. 2018 BG( 1/ 0)

34(03) Nauki prawne - słowniki i encyklopedie, skorowidze przepisów prawnych
90

Akty konstytucyjne Nowej Zelandii = The constitution acts of New Zealand / tłumaczenie z języka angielskiego Łukasz Jakubiak ; wstęp Andrzej Zięba ; weryfikacja naukowa Wiesław Staśkiewicz 2018 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.4 Konstytucje
91

Język i prawo / pod redakcją Adama Jakuszewicza. 2018 BG( 1/ 0)

340 Ogólne zagadnienia prawa. Metody i nauki pomocnicze prawa. Filozofia prawa. Doktryny prawne
92
Jarząbek, Wanda (1969- ). Autor Prawa człowieka w polityce demokracji zachodnich wobec Polski w latach 1975-1981 / Wanda Jarząbek, Paweł Jaworski, Jacek Tebinka, Jakub Tyszkiewicz. 2018 BG( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
93

Nowe wyzwania i rozwiązania w systemach ochrony praw człowieka w Australii i Oceanii / redakcja naukowa Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak ; Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. 2018 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
94

Nowe wyzwania i rozwiązania w polskim systemie ochrony praw człowieka / redakcja naukowa Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak ; Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. 2018 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
95

Nowe wyzwania i rozwiązania w powszechnym systemie ochrony praw człowieka / redakcja naukowa Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak. 2018 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
96

Nowe wyzwania i rozwiązania w europejskim systemie ochrony praw człowieka / redakcja naukowa Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak. 2018 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
97
Jurgielewicz-Delegacz, Emilia. Autor Odpowiedzialność w prawie pracy / Emilia Jurgielewicz-Delegacz, Iwona Sierocka, Wioletta Witoszko, Katarzyna Żywolewska. 2018 BG( 1/ 0)
BWP( 4/ 1)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
98

Testament w prawie polskim : wybrane problemy / redakcja naukowa Ewa Kabza i Katarzyna Krupa-Lipińska. 2018 BG( 1/ 0)

347.6 Prawo rodzinne. Prawo spadkowe
99
Kania, Agnieszka (prawo). Autor Instytucje części ogólnej prawa karnego materialnego w świetle poglądów orzecznictwa / Agnieszka Kania. 2018 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343 PRAWO KARNE. PRZESTĘPSTWA KARNE. PENOLOGIA. KRYMINOLOGIA. Prawo karne materialne

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia realizuje zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego