Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "34" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 3921 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1

Prawo konstytucyjne / redaktor Stanisław Bożyk ; autorzy: Stanisław Bożyk, Andrzej Jackiewicz, Lech Jamróz, Grzegorz Kryszeń, Jarosław Matwiejuk, Artur Olechno, Krzysztof Prokop. 2020 BG( 3/ 0)
BWP( 5/ 3)

342 PRAWO PAŃSTWOWE. PRAWO PUBLICZNE. PRAWO KONSTYTUCYJNE. PRAWO ADMINISTRACYJNE
2

Studia z teorii konstytucyjnego państwa prawa : konstytucjonalizm, neokonstytucjonalizm, postpozytywizm / Josep Aquiló Regla, Robert Alexy, Manuel Atienza, Mauro Barberis, Luigi Ferrajoli, Ricca 2019 BG( 1/ 0)

342 PRAWO PAŃSTWOWE. PRAWO PUBLICZNE. PRAWO KONSTYTUCYJNE. PRAWO ADMINISTRACYJNE
3
Babiarz, Stefan. Autor Spadek i darowizna w prawie cywilnym i podatkowym / Stefan Babiarz. 2019 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.6 Prawo rodzinne. Prawo spadkowe
4
Bajda, Karol. Autor Kryminologiczne aspekty chuligaństwa stadionowego : studium teoretyczno-empiryczne / Karol Bajda. 2019 BG( 1/ 0)

343.3/.8 Rodzaje czynów karalnych (część szczegółowa prawa karnego). Różne rodzaje przes
5

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / redakcja naukowa Krzysztof W. Baran ; [autorzy] Kamil Antonów, Krzysztof W. Baran, Dominika Dörre-Kolasa, Zbigniew Góral, Monika Lewandowicz-Machnikows 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 5/ 3)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
6
Black, Sue M. (1961- ). Autor Co mówią zwłoki / Sue Black ; przekład Adam Wawrzyński. 2019 BIO( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


7
Bojar-Fijałkowski, Tomasz. Autor Prawo sanitarne w systemie prawnej ochrony środowiska w Polsce / Tomasz Bojar-Fijałkowski. 2019 BG( 1/ 0)

349.6 Prawo ochrony środowiska
8
Burdziak, Konrad. Autor Samobójstwo w prawie polskim / Konrad Burdziak. 2019 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.9 Nauki kryminalne. Kryminologia. Przestępczość. Patologia kryminalna. Psychologia krymin
9
Ciak, Jolanta. Autor Podstawy finansów publicznych i ubezpieczeń społecznych / Jolanta Maria Ciak, Bożena Kołosowska, Krystyna Piotrowska-Marczak. 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

347.72/.77 Prawo handlowe. Prawo spółek. Prawo finansowe. Prawo budżetowe. Prawo bankowe. Upa
10
Ciechanowicz-McLean, Janina (1952- ). Autor Prawo ochrony i zarządzania środowiskiem / Janina Ciechanowicz-McLean. 2019 BG( 1/ 0)

349.6 Prawo ochrony środowiska
11
Ciszewski, Wojciech (prawo). Autor Zasada neutralności światopoglądowej państwa / Wojciech Ciszewski. 2019 BG( 1/ 0)

340 Ogólne zagadnienia prawa. Metody i nauki pomocnicze prawa. Filozofia prawa. Doktryny prawne
12

Najdawniejsze księgi grodzkie krakowskie z lat 1406-1409 / wydał Wiesław Filipczyk przy współpracy Macieja Zdanka ; wstęp Wiesław Filipczyk i Franciszek Sikora ; Instytut Historii im. Tadeu 2019
349 SPECJALNE RODZAJE PRAWA. RODZAJE PRAWA O CHARAKTERZE MIESZANYM
13
Gąsiorowska-Kobroń, Łucja. Autor Status partnerów społecznych w prawie pracy / Łucja Kobroń-Gąsiorowska. 2019 BG( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
14

Autyzm a prawo / redakcja naukowa Adam Górski, Błażej Kmieciak. 2019 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
15

Wybrane prawne i medyczne aspekty zaburzeń psychicznych i ich profilaktyki / pod redakcją naukową Ewy Moniki Guzik-Makaruk, Napoleona Waszkiewicza, Sylwii Chojnowskiej i Sławomira Dariusza Sza 2019 BG( 3/ 1)
BWP( 5/ 2)

349 SPECJALNE RODZAJE PRAWA. RODZAJE PRAWA O CHARAKTERZE MIESZANYM
16

Prawo finansowe : wybrane zagadnienia / redakcja naukowa Antoni Hanusz ; poszczególne rozdziały opracowali: Antoni Hanusz, Krzysztof Cień, Tomasz Woźniak, Paweł Szczęśniak, Eryk Pietrusińs 2019 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.72/.77 Prawo handlowe. Prawo spółek. Prawo finansowe. Prawo budżetowe. Prawo bankowe. Upa
17
Jackiewicz, Andrzej Igor. Autor Konstytucyjne funkcje izb pierwszych parlamentów federalnych a zasada federalizmu w państwach europejskich / Andrzej Jackiewicz. 2019 BG( 3/ 0)
BWP( 3/ 0)

342 PRAWO PAŃSTWOWE. PRAWO PUBLICZNE. PRAWO KONSTYTUCYJNE. PRAWO ADMINISTRACYJNE
18
Jamróz, Lech. Autor Ewolucja konstytucjonalizmu francuskiego (1789-1958) : rola republikańskiej tradycji konstytucyjnej / Lech Jamróz. 2019 BG( 3/ 0)
BWP( 4/ 0)

342 PRAWO PAŃSTWOWE. PRAWO PUBLICZNE. PRAWO KONSTYTUCYJNE. PRAWO ADMINISTRACYJNE
19

Aktualne zagadnienia pozakodeksowego prawa karnego i prawa wykroczeń / redakcja Jarosław Janikowski, Radosław Krajewski. 2019
343.23/.29 Czyny karalne. Wykroczenia ogólnie. Postępowanie w sprawach o wykroczenia. Kodeks w
20

Prawa dziecka : perspektywa publicznoprawna / redakcja Dagmara Jaroszewska-Choraś, Agnieszka Kilińska-Pękacz, Agnieszka Wedeł-Domaradzka. 2019 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
21
Jasiński, Tomasz (prawo). Autor Prawo wekslowe / Tomasz Jasiński, Dorota Wróbel. 2019 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.72/.77 Prawo handlowe. Prawo spółek. Prawo finansowe. Prawo budżetowe. Prawo bankowe. Upa
22

Powszechny system ochrony praw człowieka 70 lat po proklamowaniu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka : osiągnięcia, bariery, nowe wyzwania i rozwiązania / redakcja naukowa Jerzy Jaskiernia, 2019 BG( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
23

Polski system ochrony praw człowieka 70 lat po proklamowaniu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka : osiągnięcia, bariery, nowe wyzwania i rozwiązania / redakcja naukowa Jerzy Jaskiernia, Kam 2019 BG( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
24

Regionalne systemy ochrony praw człowieka 70 lat po proklamowaniu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka : osiągnięcia, bariery, nowe wyzwania i rozwiązania / redakcja naukowa Jerzy Jaskiernia 2019 BG( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
25
Kamińska-Nawrot, Aneta. Autor Wybrane zagadnienia procesu karnego w pytaniach i poleceniach / Aneta Kamińska-Nawrot ; Akademia Pomorska w Słupsku. 2019 BG( 1/ 0)

343.1 Postępowanie karne. Śledztwo (dochodzenie) w sprawach karnych. Prawo karne procesowe
26
Kilińska-Pękacz, Agnieszka. Autor Ochrona małoletnich przed alkoholem w polskim prawie karnym / Agnieszka Kilińska-Pękacz. 2019 BG( 1/ 0)

343.3/.8 Rodzaje czynów karalnych (część szczegółowa prawa karnego). Różne rodzaje przes
27
Krajewski, Radosław (1973- ). Autor Preambuły aktów normatywnych : znaczenie i zestawienie / Radosław Krajewski. 2019 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342 PRAWO PAŃSTWOWE. PRAWO PUBLICZNE. PRAWO KONSTYTUCYJNE. PRAWO ADMINISTRACYJNE
28
Kruk, Maria (1939- ). Autor Ochrona praw i wolności : system instytucjonalny w Rzeczypospolitej Polskiej / Maria Kruk, Marcin Olszówka, Mariusz Godlewski, Mikołaj Jarosz, Marzena Laskowska, Jacek Zaleśny. 2019 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
29

Prawo i literatura : antologia / redakcja naukowa Jarosław Kuisz i Marek Wąsowicz ; przekład z języka angielskiego Ryszard Guz-Rudzki. 2019 BG( 1/ 0)

340 Ogólne zagadnienia prawa. Metody i nauki pomocnicze prawa. Filozofia prawa. Doktryny prawne
30

Fairness of the new model of Polish criminal appeal proceedings in the context of delivered research / collective monograph edited by Cezary Kulesza. 2019 BG( 3/ 0)
BWP( 3/ 0)

343.1 Postępowanie karne. Śledztwo (dochodzenie) w sprawach karnych. Prawo karne procesowe
31
Kursa, Sławomir. Autor Otwarcie testamentu w prawie rzymskim / Sławomir Patrycjusz Kursa. 2019 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

340 Ogólne zagadnienia prawa. Metody i nauki pomocnicze prawa. Filozofia prawa. Doktryny prawne
32
Kuzborska-Pacha, Elżbieta (1983- ). Autor Ochrona prawna mniejszości narodowych w państwach bałtyckich / Elżbieta Kuzborska-Pacha. 2019 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
33

Kara kryminalna : perspektywa historyczna i penologiczna / redakcja Tadeusz Maciejewski, Wojciech Zalewski. 2019 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.23/.29 Czyny karalne. Wykroczenia ogólnie. Postępowanie w sprawach o wykroczenia. Kodeks w
34
Marciniuk, Konrad. Autor Prawne instrumenty ingerencji władzy publicznej w obrót nieruchomościami rolnymi jako środki kształtowania ustroju rolnego / Konrad Marciniuk. 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 3/ 0)

349.42/.44 Prawo agrarne. Prawo rolne. Prawo gruntowe. Prawo kształtowania przestrzeni
35

Parlamenty narodowe wobec zasady pomocniczości w świetle prawa i praktyki Unii Europejskiej / redaktor naukowy Cezary Mik ; Biuro Analiz Sejmowych. 2019 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
36
Mik, Cezary (1964- ). Autor Fenomenologia regionalnej integracji państw : studium prawa międzynarodowego. T. 2, Regionalne organizacje integracyjne z perspektywy analitycznej prawa międzynarodowego / Cezary Mik. 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

341 Prawo międzynarodowe. Prawo międzynarodowe publiczne. Prawo narodów. Suwerenność państ
37
Mik, Cezary (1964- ). Autor Fenomenologia regionalnej integracji państw : studium prawa międzynarodowego. T. 1, Teoria i praktyka regionalnej integracji państw / Cezary Mik. 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

341 Prawo międzynarodowe. Prawo międzynarodowe publiczne. Prawo narodów. Suwerenność państ
38
Mikuli, Piotr (1977- ). Autor Sądownictwo w Zjednoczonym Królestwie : wybrane zagadnienia ustrojowe / Piotr Mikuli. 2019 BG( 1/ 0)

347.9 Postępowanie cywilne. Organizacja sądownictwa
39
Muszyński, Mariusz (1965- ). Autor Pseudoreżimy prawa międzynarodowego / Mariusz Muszyński. 2019 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

34(091) Historia nauk prawnych. Historia prawa
40

Prawo wykroczeń : nowelizacja w praktyce wybranych problemów / Redakcja naukowa Izabela Nowicka, Agnieszka Sadło-Nowak, Paweł Łabuz, Mariusz Michalski. 2019 BG( 1/ 0)

343.23/.29 Czyny karalne. Wykroczenia ogólnie. Postępowanie w sprawach o wykroczenia. Kodeks w
41
Olechno, Artur. Autor Ewolucja konstytucyjnych podstaw systemu rządów Ukrainy / Artur Olechno. 2019 BG( 3/ 0)
BWP( 4/ 0)

342 PRAWO PAŃSTWOWE. PRAWO PUBLICZNE. PRAWO KONSTYTUCYJNE. PRAWO ADMINISTRACYJNE
42
Oszkinis, Bartłomiej. Autor Macierzyństwo : aspekty materialnoprawne procesowe i kolizyjnoprawne / Bartłomiej Oszkinis. 2019 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.6 Prawo rodzinne. Prawo spadkowe
43
Paluszek, Karolina. Autor Komparatystyka językowa jako narzędzie interpretacyjne Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej / Karolina Paluszek. 2019 BG( 1/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
44
Peno, Michał. Autor Filozoficzne podstawy kryminalizacji : rozważania na tle przestępstwa, zła i polityki prawa / Michał Peno. 2019 BG( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
45

Między tradycją a nowoczesnością : prawo polskie w 100-lecie odzyskania niepodległości / redakcja naukowa Łukasz Pisarczyk. 2019 BG( 1/ 0)

34 NAUKI PRAWNE. PRAWO
46
Pływaczewski, Emil (1951- ). Autor Kryminologia : stan i perspektywy rozwoju : z uwzględnieniem założeń Agendy ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 / Emil W. Pływaczewski, Sławomir Redo, Ewa M. Guzik-Makaruk, Katarzyna 2019 BG( 2/ 1)
BWP( 7/ 1)

343.9 Nauki kryminalne. Kryminologia. Przestępczość. Patologia kryminalna. Psychologia krymin
47
Podkowik, Jan (1985- ). Autor Niekonstytucyjność prawa i jej skutki cywilnoprawne / Jan Podkowik. 2019 BG( 1/ 0)

347 PRAWO CYWILNE
48

Elastyczne formy zatrudnienia we włoskim i polskim prawie pracy : szanse i zagrożenia / redakcja: Angelica Riccardi, Magdalena Rycak ; autorzy: Angelica Riccardi, Magdalena Rycak, Giuseppe Anton 2019 BG( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
49
Sadowski, Piotr (1969- ). Autor Szkoła prawa w rzymskim i bizantyńskim Bejrucie : studium prawno-historyczne / Piotr Sadowski. 2019 BG( 1/ 0)

340 Ogólne zagadnienia prawa. Metody i nauki pomocnicze prawa. Filozofia prawa. Doktryny prawne
50
Sakowicz, Andrzej. Autor Prawo do milczenia w polskim procesie karnym / Andrzej Sakowicz. 2019 BG( 3/ 0)
BWP( 4/ 1)

343.1 Postępowanie karne. Śledztwo (dochodzenie) w sprawach karnych. Prawo karne procesowe
51
Skórzewska-Amberg, Małgorzata. Autor Prawnokarna ochrona dziecka przed seksualnym wykorzystaniem w cyberprzestrzeni / Małgorzata Skórzewska-Amberg. 2019 BG( 1/ 0)

343.3/.8 Rodzaje czynów karalnych (część szczegółowa prawa karnego). Różne rodzaje przes
52
Sołtysiak, Patrycja. Autor Rzecznik Praw Dziecka : zagadnienia ustrojowo-prawne / Patrycja Sołtysiak. 2019 BG( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
53
Spryszak, Kamil. Autor Wpływ "miękkiego prawa" organizacji międzynarodowych na zmiany norm konstytucyjnych w wybranych państwach Europy / Kamil Spryszak. 2019 BG( 1/ 0)

341 Prawo międzynarodowe. Prawo międzynarodowe publiczne. Prawo narodów. Suwerenność państ
54
Stukan, Jarosław. Autor Prognozowanie psychologiczno-kryminologiczne / Jarosław Stukan. 2019 BG( 1/ 0)

340 Ogólne zagadnienia prawa. Metody i nauki pomocnicze prawa. Filozofia prawa. Doktryny prawne
55
Suska, Anna (nauki polityczne). Autor Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jako organ czuwający nad przestrzeganiem porządku konstytucyjnego / Anna Suska. 2019 BG( 1/ 0)

342.5 Władza państwowa. Głowa państwa. Prezydent. Rada Państwa. Władza ustawodawcza. Parla
56
Sut, Paweł. Autor Relacje prawo - intymność jako przedmiot prawniczej refleksji / Paweł Sut. 2019 BG( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
57
Szlachetko, Jakub H. Autor Udział interesariuszy w kształtowaniu i prowadzeniu polityki rewitalizacyjnej / Jakub H. Szlachetko, Katarzyna Szlachetko. 2019 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.9 Prawo administracyjne
58

Konstytucja Republiki Filipin = The constitution of the Republic of the Philippines / tłumaczenie z języka angielskiego i wstęp Michał Szwast ; weryfikacja naukowa: Wiesław Staśkiewicz ; Kan 2019 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.4 Konstytucje
59
Szymków-Gac, Marzena. Autor Przesłuchanie w polskiej rozprawie karnej : studium pragmalingwistyczne / Marzena Szymków-Gac. 2019 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.1 Postępowanie karne. Śledztwo (dochodzenie) w sprawach karnych. Prawo karne procesowe
60
Szyrski, Mariusz. Autor Energetyka lokalna : studium administracyjnoprawne / Mariusz Szyrski. 2019 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

349 SPECJALNE RODZAJE PRAWA. RODZAJE PRAWA O CHARAKTERZE MIESZANYM
61
Taczkowska-Olszewska, Joanna. Autor Prawo do informacji publicznej, informacje niejawne, ochrona danych osobowych / Joanna Taczkowska-Olszewska, Monika Nowikowska. 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
62

Prawo a nowe technologie / pod redakcją Sławomira Tkacza i Zygmunta Tobora. 2019
347.78 Prawo autorskie. Własność artystyczna i literacka. Prawo wydawnicze. Prawo komputerowe
63

Informacje prawnie chronione : wybrane zagadnienia / redakcja naukowa Stanisław Topolewski ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Wydział Humanistyczny. Instytut Nauk Społecznych 2019 BG( 1/ 0)

342 PRAWO PAŃSTWOWE. PRAWO PUBLICZNE. PRAWO KONSTYTUCYJNE. PRAWO ADMINISTRACYJNE
64
Tracz-Tryniecki, Marek. Autor Republika versus monarchia : myśl polityczna i prawna Andrzeja Maksymiliana Fredry / Marek Tracz-Tryniecki. 2019 BG( 1/ 0)

34:929 Nauki prawne - słowniki i leksykony biograficzne, biografie indywidualne
65
Uścińska, Gertruda (1958- ). Autor Prawo ubezpieczeń społecznych : zasady, finansowanie, organizacja / Gertruda Uścińska. 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 3/ 0)

349.3 Prawo socjalne. Prawo opieki i pomocy społecznej. Prawo ubezpieczeń społecznych. Przepi
66
Walancik-Ryba, Karolina. Autor Rodzina zastępcza : uregulowania prawne a praktyka sądowa / Karolina Walancik-Ryba. 2019 BG( 1/ 0)

347.6 Prawo rodzinne. Prawo spadkowe
67
Walczuk, Konrad. Autor Wspólnotowa wolność religijna w Republice Słowackiej : aspekty instytucjonalno-prawne / Konrad Walczuk. 2019 BG( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
68
Walenda, Malwina. Autor Alternatywne spółki inwestycyjne jako nowy rodzaj wehikułów inwestycyjnych w Polsce / Malwina Walenda ; Komisja Nadzoru Finansowego. 2019 BG( 2/ 0)

347.72/.77 Prawo handlowe. Prawo spółek. Prawo finansowe. Prawo budżetowe. Prawo bankowe. Upa
69
Wieciech, Tomasz (1981- ). Autor System konstytucyjny Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej / Tomasz Wieciech. 2019 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.4 Konstytucje
70

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / redaktor Marek Wierzbowski ; autorzy Marcin Dyl, Filip Elżanowski, Piotr Gołaszewski, Marek Grzywacz, Jacek Piecha, Joanna Róg-Dyrda, Ma 2019 BG( 1/ 0)
BWP( 5/ 3)

342.9 Prawo administracyjne
71
Wilk, Leszek. Autor Prawo i proces karny skarbowy / Leszek Wilk, Jarosław Zagrodnik. 2019 BG( 1/ 0)
BWP( 3/ 0)

343::336 Prawo karne skarbowe. Prawo karne finansowe
72
Woźniakowska-Fajst, Dagmara. Autor Stalking i inne formy przemocy emocjonalnej : studium kryminologiczne / Dagmara Woźniakowska-Fajst. 2019 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.3/.8 Rodzaje czynów karalnych (część szczegółowa prawa karnego). Różne rodzaje przes
73
Wrońska, Iwona. Autor Pozytywna dyskryminacja kobiet w europejskiej przestrzeni prawnej / Iwona Wrońska. 2019 BG( 3/ 0)
BWP( 4/ 0)
CDE( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
74

Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa : wybór źródeł / opracowanie Monika Adamczyk, Andrzej Adamczyk. 2018 BG( 1/ 0)

347.2/.4 Prawo rzeczowe. Prawo majątkowe. Prawo własności. Prawo pierwokupu. Księgi wieczyst
75
Adamiec, Danuta. Autor Prawne aspekty kontroli zasady pomocniczości przez parlamenty państw członkowskich Unii Europejskiej / Danuta Adamiec. 2018 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej
76

Zbiór kazusów z prawa socjalnego / redakcja naukowa Renata Babińska-Górecka, Karolina Stopka ; wykaz autorstwa kazusów: Renata Babińska-Górecka, Jacek Borowicz, Agnieszka Górnicz-Mulcahy, 2018 BG( 1/ 0)

349.3 Prawo socjalne. Prawo opieki i pomocy społecznej. Prawo ubezpieczeń społecznych. Przepi
77

Cyberbezpieczeństwo : zarys wykładu / redakcja naukowa Cezary Banasiński ; Cezary Banasiński, Cezary Błaszczyk, Jacek M. Chmielewski, Władysław Hydzik, Dariusz Jagiełło, Filip Krzyżankie 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 3/ 1)

347.78 Prawo autorskie. Własność artystyczna i literacka. Prawo wydawnicze. Prawo komputerowe
78

Polskie prawo antymonopolowe : zarys wykładu / redakcja naukowa Cezary Banasiński ; poszczególne rozdziały napisali Cezary Banasiński, Fabian Elżanowski, Tomasz Krzyżewski, Monika Bychowska 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 4/ 2)

346 Prawo gospodarcze. Prawo kierowania gospodarką przez państwo. Zobowiązania i umowy gospod
79
Barczak, Anna. Autor Prawo ochrony środowiska w kazusach i schematach / Anna Barczak, Adrianna Ogonowska. 2018 BG( 1/ 0)
BWP( 5/ 1)

349.6 Prawo ochrony środowiska
80
Barwacz, Kazimierz. Autor Nadzór właścicielski spółek komunalnych o statusie podmiotu wewnętrznego / Kazimierz Barwacz, Karolina Chrabąszcz-Sarad. 2018
347.72/.77 Prawo handlowe. Prawo spółek. Prawo finansowe. Prawo budżetowe. Prawo bankowe. Upa
81
Bass, William M. (1928- ). Autor Trupia farma nowe śledztwa : najsłynniejsze sprawy legendarnego "detektywa kości" / Bill Bass, Jon Jefferson ; tłumaczenie Janusz Ochab. 2018 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


82

Paweł Włodkowic i polska szkoła prawa międzynarodowego / S. Bełch, J. Domański, T. Graff, T. Jasudowicz, S. Krzyżanowski, A. Niesiołowski, K. Ożóg, S. Wielgus ; Fundacja Świętego Miko 2018 BG( 1/ 0)

34(091) Historia nauk prawnych. Historia prawa
83
Bieńczyk-Missala, Agnieszka. Autor Zapobieganie masowym naruszeniom praw człowieka : międzynarodowe instytucje i instrumenty / Agnieszka Bieńczyk-Missala. 2018 BG( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
84
Bieniecki, Ireneusz (1955- ). Autor Przestępczość graniczna w Polsce w drugiej połowie XX wieku w świetle biuletynów Wojsk Ochrony Pogranicza : schyłek lat 70. i okres stanu wojennego : źródła / Ireneusz Bieniecki, Izabela 2018 BG( 1/ 0)

343.23/.29 Czyny karalne. Wykroczenia ogólnie. Postępowanie w sprawach o wykroczenia. Kodeks w
85
Bieńkowska, Daria. Autor Prawa człowieka : uniwersalizm a partykularyzm godności / Daria Bieńkowska, Ryszard Kozłowski. 2018 BG( 2/ 0)
CDE( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
86
Bieńkowska, Ewa. Autor Wiktymologia / Ewa Bieńkowska. 2018 BG( 1/ 0)
BWP( 7/ 2)

343.9 Nauki kryminalne. Kryminologia. Przestępczość. Patologia kryminalna. Psychologia krymin
87
Bil, Jacek (politolog). Autor Zjawisko korupcji : rozpoznawanie, zapobieganie, zwalczanie / Jacek Bil. 2018 BG( 1/ 0)

343.3/.8 Rodzaje czynów karalnych (część szczegółowa prawa karnego). Różne rodzaje przes
88
Biłgorajski, Artur (1983- ). Autor Granice wolności wypowiedzi rzeczoznawcy majątkowego / Artur Biłgorajski. 2018 BG( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
89
Blicharz, Jolanta (1961- ). Autor Redaktor Administracja : prawo administracyjne : część ogólna / pod redakcją Jolanty Blicharz, Lidii Zacharko ; autorzy Jolanta Blicharz i 15 pozostałych]. 2018 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

342.9 Prawo administracyjne
90

Forensic anthropology : theoretical framework and scientific basis/ edited by C. Clifford Boyd Jr, Donna C. Boyd. 2018 BIC( 1/ 0)


91
Brigadin, Denis Petrovič (1984- ). Autor Prestupnostʹ v Belarusi vo vtoroj polovine XIX-načale XX v. / D. P. Brigadin. 2018 BG( 1/ 0)

343.3/.8 Rodzaje czynów karalnych (część szczegółowa prawa karnego). Różne rodzaje przes
92
Brożek, Kazimierz A. Autor Standardy etyczne w prawie : próba systematyzacji / Kazimierz A. Brożek. 2018 BG( 1/ 0)

340 Ogólne zagadnienia prawa. Metody i nauki pomocnicze prawa. Filozofia prawa. Doktryny prawne
93
Brzozowski, Wojciech (prawo). Autor Prawa człowieka / Wojciech Brzozowski, Adam Krzywoń, Marcin Wiącek. 2018 BG( 1/ 0)
BWP( 3/ 0)
CDE( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
94

Konstytucja Republiki Serbii = Ustav Republike Srbiǰe / tłumaczenie z języka serbskiego i wstęp Ewa Bujwid-Kurek ; weryfikacja naukowa: Wiesław Staśkiewicz ; Kancelaria Sejmu. 2018 BG( 2/ 0)
BWP( 2/ 0)

342.4 Konstytucje
95
Chaba, Dawid. Autor Reglamentacja jako funkcja państwa / Dawid Chaba. 2018 BG( 1/ 0)

342.9 Prawo administracyjne
96
Chorążewska, Anna. Autor Konstytucyjna wolność badań naukowych a ochrona pracy naukowej : studium przypadków z nauk ścisłych eksperymentalnych / Anna Chorążewska, Artur Biłgorajski. 2018 BG( 2/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
97
Cieślak, Wojciech. Autor Występki i wykroczenia o charakterze chuligańskim w polskim prawie karnym / Wojciech Cieślak. 2018 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

343.23/.29 Czyny karalne. Wykroczenia ogólnie. Postępowanie w sprawach o wykroczenia. Kodeks w
98

Księga jubileuszowa z okazji 100-lecia rzecznictwa patentowego w Polsce 1918-2018 / pod redakcją Krzysztofa Czuba. 2018
347.72/.77 Prawo handlowe. Prawo spółek. Prawo finansowe. Prawo budżetowe. Prawo bankowe. Upa
99
Dąbrowski, Przemysław (historia prawa). Autor Tradycja Wielkiego Księstwa Litewskiego a rzeczywistość : myśl polityczno-prawna i działalność Tadeusza Wróblewskiego (1858-1925) / Przemysław Dąbrowski. 2018 BG( 1/ 0)

34:929 Nauki prawne - słowniki i leksykony biograficzne, biografie indywidualne

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2018-2019 zrealizowała zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego