Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "339.92*1-04*" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 62 z 62 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Frątczak-Müller, Joanna. Autor Euroregion : od partnerstwa do sieci współpracy transgranicznej / Joanna Frątczak-Müller, Anna Mielczarek-Żejmo. 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

339.92(1-04) Regiony współpracy przygranicznej. Euroregiony
2
Kongres Mediewistów Polskich (5 ; 2015 ; Rzeszów). Pogranicza w polskich badaniach mediewistycznych / pod redakcją Andrzeja Janeczka, Michała Parczewskiego, Michała Dzika. 2019 BG( 1/ 0)

339.92(1-04) Regiony współpracy przygranicznej. Euroregiony
3

Europa Karpat : dziedzictwo i przyszłość / redaktor prowadzący Katarzyna Chrzanowska. 2018 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

339.92(1-04) Regiony współpracy przygranicznej. Euroregiony
4
Zielińska-Szczepkowska, Joanna. Autor Turystyka transgraniczna : wybrane aspekty / Joanna Zielińska-Szczepkowska, Izabela Zabielska, Roman Kisiel. 2018 BG( 2/ 0)

339.92(1-04) Regiony współpracy przygranicznej. Euroregiony
5
Pokojska, Justyna. Granice na pograniczu? : przypadek pogranicza polsko-słowackiego Sromowce Niżne-Czerwony Klasztor / Justyna Pokojska. 2017 BG( 1/ 0)

339.92(1-04) Regiony współpracy przygranicznej. Euroregiony
6
Wróblewski, Łukasz (1986- ).. Koncepcja pięciostopniowej integracji regionów przygranicznych : ocena stopnia integracji miast na pograniczu polsko-niemieckim / Łukasz D. Wróblewski. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

339.92(1-04) Regiony współpracy przygranicznej. Euroregiony
7
Modzelewski, Wojciech Tomasz. Paradyplomacja regionów : studium województw Polski Wschodniej / Wojciech Tomasz Modzelewski. 2016 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

339.92(1-04) Regiony współpracy przygranicznej. Euroregiony
8
Wróblewski, Łukasz (ekonomia). Marketing strategiczny w sektorze kultury Euroregionu Śląsk Cieszyński / Łukasz Wróblewski. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

339.92(1-04) Regiony współpracy przygranicznej. Euroregiony
9
Bilʹčak, Vasilij Stepanovič (1948- ).. Rozwój integracji przygranicznej : aspekty regionalne / Wasyl Bilczak, Mirosław Gornowicz. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

339.92(1-04) Regiony współpracy przygranicznej. Euroregiony
10

Współpraca transgraniczna na wschodnim pograniczu Polski / redakcja naukowa Jerzy Grabowiecki. 2015 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 10/ 0)
BWP( 1/ 0)
WIL( 5/ 0)

339.92(1-04) Regiony współpracy przygranicznej. Euroregiony
11

Kniga proektov : Programma transgraničnogo sotrudničestva Polʹša-Belarusʹ-Ukraina 2007-2013 / [redaktor Anna Rybarska ; perevod Groy translations]. 2015 BG( 1/ 0)

339.92(1-04) Regiony współpracy przygranicznej. Euroregiony
12
Maksimczuk, Aleksander (1949- ).. Stosunki gospodarcze Polska - Wschód a rozwój przygranicznych regionów / Aleksander Maksimczuk. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 3/ 0)

339.92(1-04) Regiony współpracy przygranicznej. Euroregiony
13

Integraciâ s Èvropejskim Soûzom - glavnaâ determinanta razvitiâ torgovyh otnošenij meždu Pol’šej i Vostokom. Èkonomičeskoe razvitie prigraničnyh regionov i problemy obŝestvennoj bezopa 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 3/ 0)

339.92(1-04) Regiony współpracy przygranicznej. Euroregiony
14

Sąsiedztwa III RP : Lenkija, Litwa, Polska, Lietuva : zagadnienia społeczne / pod red. Marcina Dębickiego i Julity Makaro. 2012 BG( 1/ 0)

339.92(1-04) Regiony współpracy przygranicznej. Euroregiony
15
Gomółka, Krystyna (1954- ).. Transgraničnoe sotrudničestvo Pol’ši s Respublikoj Ukrainy, Respublikoj Belarusi i Kaliningradskoj oblast’û Rossijskoj Federacii / Kristina Gomulka ; [per. s pol. âzyka Irina Politan’ska]. 2012 BG( 1/ 0)

339.92(1-04) Regiony współpracy przygranicznej. Euroregiony
16

Granice i ich pokonywanie w przestrzeni polsko-niemiecko-rosyjskiej = Grenzen und ihre Überwindung in der Geschichte und der zeitgenössischen Kultur / red.: Jurij Kostjašov, Olga Kurilo, Piotr 2012 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

339.92(1-04) Regiony współpracy przygranicznej. Euroregiony
17
Maksimczuk, Aleksander (1949- ).. Fondy Evrosoûza i nekotorye problemy èkonomičeskogo razvitiâ Podlâšskogo voevodstva / Aleksandr Maksimčuk. 2012 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 5/ 0)

339.92(1-04) Regiony współpracy przygranicznej. Euroregiony
18
Radek, Robert. Znaczenie współpracy transgranicznej w rozwoju społeczności lokalnych i regionalnych polskiego pogranicza / Robert Radek. 2011 BG( 1/ 0)

339.92(1-04) Regiony współpracy przygranicznej. Euroregiony
19

Przedsiębiorstwo, rynki i kultura w układzie transgranicznym. T. 2 / red. nauk. Anna Iwacewicz-Orłowska, Kazimierz Meredyk, Dorota Sokołowska ; Wyższa szkoła Finansów i Zarządzania w Biał 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

339.92(1-04) Regiony współpracy przygranicznej. Euroregiony
20

Przedsiębiorstwo, rynki i kultura w układzie transgranicznym. T. 1 / red. nauk. Anna Iwacewicz-Orłowska, Kazimierz Meredyk, Dorota Sokołowska ; Wyższa szkoła Finansów i Zarządzania w Biał 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

339.92(1-04) Regiony współpracy przygranicznej. Euroregiony
21
Kłysik-Uryszek, Agnieszka. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce regionu : teoria i praktyka / Agnieszka Kłysik-Uryszek. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
WIL( 2/ 0)

339.92(1-04) Regiony współpracy przygranicznej. Euroregiony
22
Szewczak, Marcin (1979- ).. The competitiveness of the Central Europe in the European Union : economic and legal aspects / Marcin Szewczak ; [John Paul II Catholic University of Lublin. Poland Faculty of Law, Canon Law and A 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

339.92(1-04) Regiony współpracy przygranicznej. Euroregiony
23

Pogranicze polsko-niemieckie po roku 2004 : nowa jakość sąsiedztwa? : praca zbiorowa / pod red. Jarosława Jańczaka i Magdaleny Musiał-Karg. 2009 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

339.92(1-04) Regiony współpracy przygranicznej. Euroregiony
24

Pogranicze w trakcie przemian : rozwój i współpraca transgraniczna regionów Polski Wschodniej i państw sąsiednich w kontekście integracji europejskiej / red. nauk. Wojciech Kosiedowski ; [t 2009 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
WIL( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

339.92(1-04) Regiony współpracy przygranicznej. Euroregiony
25

Wyciskanie Brukselki? : o europeizacji społeczności lokalnych na pograniczach : praca zbiorowa / pod red. Joanny Kurczewskiej i Hanny Bojar. 2009 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

339.92(1-04) Regiony współpracy przygranicznej. Euroregiony
26
Solarz, Piotr (1971- ).. Euroregiony pogranicza niemiecko-francuskiego i niemiecko-polskiego w procesie integracji europejskiej / Piotr Solarz ; [Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie]. 2009 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

339.92(1-04) Regiony współpracy przygranicznej. Euroregiony
27

Borderland society and culture in the face of civilization challenges / ed. by Zofia Tomczonek. 2009 BG( 1/ 0)

339.92(1-04) Regiony współpracy przygranicznej. Euroregiony
28
Borko, Henryk. Transformacja gospodarek Ukrainy, Białorusi oraz Litwy i jej implikacje dla stosunków gospodarczych z Polską : istota transformacji rynkowej, wschodnie gospodarcze sąsiedztwo Polski, współpr 2008 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

339.92(1-04) Regiony współpracy przygranicznej. Euroregiony
29
Koszyk-Białobrzeska, Renata. Euroregionalna współpraca i integracja na przykładzie euroregionu Bałtyk / Renata Koszyk-Białobrzeska, Roman Kisiel. 2008 BG( 2/ 0)

339.92(1-04) Regiony współpracy przygranicznej. Euroregiony
30
Maksimczuk, Aleksander (1949- ).. Polska granica wschodnia w warunkach transformacji : wybrane aspekty / Aleksander Maksimczuk, Leszek Sidorowicz. 2008 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 3/ 0)
BWP( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

339.92(1-04) Regiony współpracy przygranicznej. Euroregiony
31
Moraczewska, Anna (politologia). Transformacja funkcji granic Polski / Anna Moraczewska. 2008 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

339.92(1-04) Regiony współpracy przygranicznej. Euroregiony
32

Stosunki gospodarcze Polski i Ukrainy: szanse i wyzwania / red. nauk.: Andrzej Podraza. 2008 BG( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

339.92(1-04) Regiony współpracy przygranicznej. Euroregiony
33

Bałtyckie i wschodnie pogranicze Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia / red. nauk. Eufemia Teichmann. 2008 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 4/ 1)

339.92(1-04) Regiony współpracy przygranicznej. Euroregiony
34

Rozwój transgranicznej współpracy edukacyjnej w regionie Biała Podlaska - Brześć. T. 2 / pod red. Mieczysława Adamowicza i Agnieszki Siedleckiej ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Pa 2007 BG( 1/ 0)

339.92(1-04) Regiony współpracy przygranicznej. Euroregiony
35

Rozwój transgranicznej współpracy gopodarczej w regionie Biała Podlaska - Brześć. T. 1 / pod red. Mieczysława Adamowicza i Agnieszki Siedleckiej ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Pa 2007 BG( 1/ 0)

339.92(1-04) Regiony współpracy przygranicznej. Euroregiony
36
Bâspamâtnyh, Mìkalaj Nìkìfaravìč (1953- ).. Ètnokul’turnoe pogranič’e i belorusskaâ identičnost’ : problemy metodologii analiza kross-kul’turnyh vzaimodejstvij : monografiâ / N. N. Bespamâtnyh ; Ministerstvo kul’tury Respubliki Belaru 2007 BG( 1/ 0)

339.92(1-04) Regiony współpracy przygranicznej. Euroregiony
37

Poradnik przedsiębiorczości i samoorganizacji społeczności lokalnych w gminach przygranicznych / [red. merytoryczny Bazyli Poskrobko ; Joanna Godlewska et al.] ; Wyższa Szkoła Ekonomiczna w 2007 BG( 1/ 0)

339.92(1-04) Regiony współpracy przygranicznej. Euroregiony
38

Problemy współpracy na rzecz ekorozwoju Sudetów = Problems of cooperation for eco-development of the Sudetes / red nauk. Marek Furmankiewicz i Piotr Jadczyk ; [tł. Helena Jankowska (j. czes.), 2006 BG( 1/ 0)

339.92(1-04) Regiony współpracy przygranicznej. Euroregiony
39

Polska i jej sąsiedzi : uwarunkowania gospodarcze, polityczne i kulturowe / pod red. nauk. Joachima Osińskiego ; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Ekonomiczno-Społeczne. 2005 BG( 1/ 0)

339.92(1-04) Regiony współpracy przygranicznej. Euroregiony
40

Dokumenty programowe Program Interreg IIIA Polska - Republika Słowacka : Program Inicjatywy Wspólnotowej, uzupełnienie programu / [materiał oprac. przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy]. 2005 BG( 1/ 0)

339.92(1-04) Regiony współpracy przygranicznej. Euroregiony
41

Rozwój regionów wschodnich - szanse po przystąpieniu do Unii Europejskiej / red. nauk. Jerzy Sikorski ; [Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Ekonomiczny, Departament Integracji Europejskiej i 2004 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 5/ 0)

339.92(1-04) Regiony współpracy przygranicznej. Euroregiony
42
Więckowski, Marek (1971- ).. Przyrodnicze uwarunkowania kształtowania się polsko-słowackich więzi transgranicznych / Marek Więckowski. 2004 BG( 1/ 0)

339.92(1-04) Regiony współpracy przygranicznej. Euroregiony
43

Granice : obszary przygraniczne : euroregiony / red. nauk. Jerzy Runge. 2003 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

339.92(1-04) Regiony współpracy przygranicznej. Euroregiony
44

Współpraca transgraniczna Polski z krajami bałtyckimi, Białorusią i Rosją - Obwód Kaliningradzki : uwarunkowania i perspektywy rozwoju / red. nauk. Wojciech Bieńkowski, Jerzy Grabowiecki, 2002 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 10/ 0)
BPP( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

339.92(1-04) Regiony współpracy przygranicznej. Euroregiony
45

Współpraca transgraniczna Polski z krajami bałtyckimi, Białorusią i Rosją - Obwód Kaliningradzki : uwarunkowania i perspektywy rozwoju : materiały konferencyjne / [red. Wojciech Bieńkowsk 2002 BG( 3/ 1)
BWEiZ( 9/ 0)
WHS( 1/ 0)

339.92(1-04) Regiony współpracy przygranicznej. Euroregiony
46

10-lecie Polsko-Litewskiej Izby Gospodarczej Rynków Wschodnich = 10th anniversary of Polish-Lithuanian Chamber of Commerce of Eastern Markets / [aut.: Tadeusz Osiniak et al. ; red. Marek Starczew 2002 BG( 1/ 0)

339.92(1-04) Regiony współpracy przygranicznej. Euroregiony
47
Hofman, Iwona. Zjednoczona Europa w publicystyce paryskiej "Kultury" / Iwona Hofman. 2001 BG( 1/ 0)

339.92(1-04) Regiony współpracy przygranicznej. Euroregiony
48

Górny Śląsk i Północne Morawy jako silny region transgraniczny Europy Środkowej : praca zbiorowa / pod red. nauk. Andrzeja Klasika i Osvalda Milerskiego. 2001 BG( 1/ 0)

339.92(1-04) Regiony współpracy przygranicznej. Euroregiony
49
Róg, Jan (socjolog). Relacje społeczno-ekonomiczne na pograniczu polsko-czeskim / Jan Róg. 2001 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

339.92(1-04) Regiony współpracy przygranicznej. Euroregiony
50

Wybrane aspekty współpracy euroregionalnej / pod red. Joanny Bukowskiej. 2000 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

339.92(1-04) Regiony współpracy przygranicznej. Euroregiony
51
Kisiel-Łowczyc, Anna B. (1940- ).. Bałtycka integracja ekonomiczna : stan i perspektywy do 2010 r. / Anna Barbara Kisiel-Łowczyc. 2000 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

339.92(1-04) Regiony współpracy przygranicznej. Euroregiony
52
Malendowski, Włodzimierz (1944- ).. Euroregiony : polski krok do integracji / Włodzimierz Malendowski, Małgorzata Ratajczak. 2000 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

339.92(1-04) Regiony współpracy przygranicznej. Euroregiony
53

Euroregion Niemen : analiza rozwoju społeczno-gospodarczego polskiej części euroregionu / pod red. Stanisława Wrzoska, Grzegorza Dobrzańskiego. 2000 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

339.92(1-04) Regiony współpracy przygranicznej. Euroregiony
54

Polska - Niemcy - Ukraina w Europie : model dla euroregionów Środkowowschodniej Europy : jak wychowywać dla Europy / pod red. Włodzimierza Bonusiaka. 1999 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

339.92(1-04) Regiony współpracy przygranicznej. Euroregiony
55

Die EU-Beitrittsstaaten und ihre östlichen Nachbarn = The EU accession states and their eastern neighbours / Iris Kempe, Wim van Meurs, Barbara von Ow (Hrsg.). 1999 BG( 1/ 0)

339.92(1-04) Regiony współpracy przygranicznej. Euroregiony
56

Pogranicze z Niemcami a inne pogranicza Polski / pod red. Zbigniewa Kurcza. 1999 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

339.92(1-04) Regiony współpracy przygranicznej. Euroregiony
57
Salmonowicz, Henryk. Determinanty współpracy i integracji gospodarczej regionów przygranicznych / Henryk Salmonowicz. 1999 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

339.92(1-04) Regiony współpracy przygranicznej. Euroregiony
58
Osękowski, Czesław (1952- ).. Euroregiony na pograniczu polsko-niemieckim (1991-1997) / Czesław Osękowski, Hieronim Szczegóła. 1998 BG( 1/ 0)

339.92(1-04) Regiony współpracy przygranicznej. Euroregiony
59

Praktyczny przewodnik współpracy transgranicznej / [oprac. przez Stowarzyszenie Europejskich Regionów Granicznych]. 1997
339.92(1-04) Regiony współpracy przygranicznej. Euroregiony
60
Malikowski, Marian. Szanse i bariery rozwoju "Ściany Wschodniej" Polski / Marian Malikowski, Kazimierz Z. Sowa. 1995 BG( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

339.92(1-04) Regiony współpracy przygranicznej. Euroregiony
61
Przybyła, Zbigniew. Problemy współpracy ekonomicznej regionów przygranicznych : (na przykładzie euroregionu Nysa) / Zbigniew Przybyła. 1995 BG( 1/ 0)

339.92(1-04) Regiony współpracy przygranicznej. Euroregiony
62

Polsko-francusko-niemiecka współpraca w nowej Europie : stan i perspektywy : wybór materiałów z seminarium w Jadwisinie, (30 maja - 5 czerwca 1992 r.) / pod red. Jarosława Drozda ; aut. publ 1993 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

339.92(1-04) Regiony współpracy przygranicznej. Euroregiony

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego