Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "339.9" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 285 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Frątczak-Müller, Joanna. Autor Euroregion : od partnerstwa do sieci współpracy transgranicznej / Joanna Frątczak-Müller, Anna Mielczarek-Żejmo. 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

339.92(1-04) Regiony współpracy przygranicznej. Euroregiony
2
Kongres Mediewistów Polskich (5 ; 2015 ; Rzeszów). Pogranicza w polskich badaniach mediewistycznych / pod redakcją Andrzeja Janeczka, Michała Parczewskiego, Michała Dzika. 2019 BG( 1/ 0)

339.92(1-04) Regiony współpracy przygranicznej. Euroregiony
3

Europa Karpat : dziedzictwo i przyszłość / redaktor prowadzący Katarzyna Chrzanowska. 2018 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

339.92(1-04) Regiony współpracy przygranicznej. Euroregiony
4
Grodzicki, Maciej. Autor Konwergencja w warunkach integracji gospodarczej : Grupa Wyszehradzka w globalnych łańcuchach wartości / Maciej J. Grodzicki. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

339.9 Gospodarka zagraniczna w ogólności. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Gospodarka św
5
Mitręga-Niestrój, Krystyna. Autor Integracja regionalna w Afryce : aspekty gospodarcze i finansowe / Krystyna Mitręga-Niestrój, Blandyna Puszer, Łukasz Szewczyk. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

339.9 Gospodarka zagraniczna w ogólności. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Gospodarka św
6
Zielińska-Szczepkowska, Joanna. Autor Turystyka transgraniczna : wybrane aspekty / Joanna Zielińska-Szczepkowska, Izabela Zabielska, Roman Kisiel. 2018 BG( 2/ 0)

339.92(1-04) Regiony współpracy przygranicznej. Euroregiony
7
Pokojska, Justyna. Granice na pograniczu? : przypadek pogranicza polsko-słowackiego Sromowce Niżne-Czerwony Klasztor / Justyna Pokojska. 2017 BG( 1/ 0)

339.92(1-04) Regiony współpracy przygranicznej. Euroregiony
8
Rynarzewski, Tomasz (1950- ).. Potencjał gospodarczy i możliwości rozwojowe Afryki : polska perspektywa / Tomasz Rynarzewski, Katarzyna A. Nawrot, Kamil Zajączkowski, Ewa Cieślik. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)
CDE( 1/ 0)

339.9 Gospodarka zagraniczna w ogólności. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Gospodarka św
9
Wróbel, Anna (stosunki międzynarodowe). Geografia ekonomiczna : międzynarodowe struktury produkcji i wymiany / Anna Wróbel. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

339.9 Gospodarka zagraniczna w ogólności. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Gospodarka św
10
Wróblewski, Łukasz (1986- ).. Koncepcja pięciostopniowej integracji regionów przygranicznych : ocena stopnia integracji miast na pograniczu polsko-niemieckim / Łukasz D. Wróblewski. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

339.92(1-04) Regiony współpracy przygranicznej. Euroregiony
11
Barcz, Jan (1953- ).. Integracja europejska w okresie przemian : aspekty ekonomiczne / Jan Barcz, Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska, Krystyna Michałowska-Gorywoda. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 2)
WIL( 1/ 0)
CDE( 2/ 0)

339.9 Gospodarka zagraniczna w ogólności. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Gospodarka św
12
Daulenov, Miras. Przepływ osób, usług, towarów i kapitału w umowach międzynarodowych Unii Europejskiej / Miras Daulenov. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

339.9 Gospodarka zagraniczna w ogólności. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Gospodarka św
13
Filipek, Agnieszka (fundusze strukturalne). W drodze do dofinansowania : jak napisać dobry wniosek / Agnieszka Filipek. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

339.9 Gospodarka zagraniczna w ogólności. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Gospodarka św
14

Współczesne bezpieczeństwo ekonomiczne : wymiar międzynarodowy / redakcja naukowa Marta Gębska, Mariusz Kubiak ; Akademia Sztuki Wojennej. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

339.9 Gospodarka zagraniczna w ogólności. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Gospodarka św
15
Jastrzębska, Władysława. Strefa euro w świetle teorii optymalnego obszaru walutowego : między wizją a realiami / Władysława Jastrzębska, Magdalena Cyrek, Ryszard Kata, Małgorzata Wosiek. 2016 BG( 1/ 0)

339.9 Gospodarka zagraniczna w ogólności. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Gospodarka św
16
Modzelewski, Wojciech Tomasz. Paradyplomacja regionów : studium województw Polski Wschodniej / Wojciech Tomasz Modzelewski. 2016 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

339.92(1-04) Regiony współpracy przygranicznej. Euroregiony
17

Finansowe aspekty globalizacji / redakcja naukowa Bogumiła Szopa, Ewa Ślęzak. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 1)
WIL( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

339.9 Gospodarka zagraniczna w ogólności. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Gospodarka św
18
Wróblewski, Łukasz (ekonomia). Marketing strategiczny w sektorze kultury Euroregionu Śląsk Cieszyński / Łukasz Wróblewski. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

339.92(1-04) Regiony współpracy przygranicznej. Euroregiony
19
Zielińska-Głębocka, Anna (1949- ).. Dostosowania strukturalne gospodarek do globalizacji / Anna Zielińska-Głębocka. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)
CDE( 1/ 0)

339.9 Gospodarka zagraniczna w ogólności. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Gospodarka św
20
Bilʹčak, Vasilij Stepanovič (1948- ).. Rozwój integracji przygranicznej : aspekty regionalne / Wasyl Bilczak, Mirosław Gornowicz. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

339.92(1-04) Regiony współpracy przygranicznej. Euroregiony
21
Gadomski, Witold (1953- ).. Fakty i mity o TTIP : negocjacje umowy o wolnym handlu pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską (Transatlantyckie Partnerstwo Handlowo-Inwestycyjne) / Witold Gadomski, Tomasz Kalinowski 2015 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

339.9 Gospodarka zagraniczna w ogólności. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Gospodarka św
22

Współpraca transgraniczna na wschodnim pograniczu Polski / redakcja naukowa Jerzy Grabowiecki. 2015 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 10/ 0)
BWP( 1/ 0)
WIL( 5/ 0)

339.92(1-04) Regiony współpracy przygranicznej. Euroregiony
23
Grzywna, Zbigniew. Współczesna wojna handlowo-gospodarcza / redakcja naukowa Janusz Płaczek ; [zespół autorski: Zbigniew Grzywna, Tomasz Jałowiec, Magdalena Kawalec, Maciej Kaźmierczak, Ewelina Kochanek, Doro 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

339.9 Gospodarka zagraniczna w ogólności. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Gospodarka św
24
He, Yaomin (1959- ).. Drogi ekonomicznego rozwoju Chin / He Yaomin ; [tłumaczenie z języka rosyjskiego Walentyna Mikołajczyk-Trzcińska]. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

339.9 Gospodarka zagraniczna w ogólności. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Gospodarka św
25
Kozielski, Paweł (1977- ).. Australia i jej rola w kształtowaniu procesów integracyjnych w obszarze Azji Pacyfiku / Paweł Kozielski ; [recenzenci: Mieczysław Sprengel, Julian T. Krzyżanowski]. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

339.9 Gospodarka zagraniczna w ogólności. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Gospodarka św
26

Wyzwania gospodarki a polityka państw azjatyckich / redakcja naukowa Joanna Marszałek-Kawa, Patryk Wawrzyński. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

339.9 Gospodarka zagraniczna w ogólności. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Gospodarka św
27

Kniga proektov : Programma transgraničnogo sotrudničestva Polʹša-Belarusʹ-Ukraina 2007-2013 / [redaktor Anna Rybarska ; perevod Groy translations]. 2015 BG( 1/ 0)

339.92(1-04) Regiony współpracy przygranicznej. Euroregiony
28

Gospodarka światowa w XXI wieku : kierunki przemian / redakcja naukowa Tadeusz Sporek ; [recenzent Bogusława Drelich-Skulska]. 2015 BG( 1/ 0)

339.9 Gospodarka zagraniczna w ogólności. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Gospodarka św
29
Szymura-Tyc, Maja. Internacjonalizacja, innowacyjność i usieciowienie przedsiębiorstw : podejście holistyczne / Maja Szymura-Tyc. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)
WIL( 1/ 0)

339.9 Gospodarka zagraniczna w ogólności. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Gospodarka św
30

Wieloletni program współpracy rozwojowej na lata 2016-2020 / [opracowanie i redakcja Zespół Departamentu Współpracy Rozwojowej]. 2015 BG( 1/ 0)

339.9 Gospodarka zagraniczna w ogólności. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Gospodarka św
31

Polska w Azji i na Pacyfiku / Ministerstwo Spraw Zagranicznych ; [redakcja Departament Azji i Pacyfiku MSZ]. 2015 BG( 1/ 0)

339.9 Gospodarka zagraniczna w ogólności. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Gospodarka św
32

Nowe procesy w gospodarce światowej : wnioski dla Polski / redakcja naukowa Adam Budnikowski, Andżelika Kuźnar. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 1)
CDE( 1/ 0)

339.9 Gospodarka zagraniczna w ogólności. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Gospodarka św
33
Pietrasieński, Paweł. Aktywizowanie internacjonalizacji przedsiębiorstw : dobre praktyki rządów, strategie wsparcia w Dolinie Krzemowej / Paweł Pietrasieński. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

339.9 Gospodarka zagraniczna w ogólności. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Gospodarka św
34

Selected topics convergence issues of the European Union Member States / ed. by Benedykt Puczkowski, Vladimír Úradníček, Bogdan Włodarczyk. 2014 BG( 1/ 0)

339.9 Gospodarka zagraniczna w ogólności. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Gospodarka św
35

Global business : towards new paradigm in time crisis / ed. by Sławomir Smyczek, Justyna Matysiewicz. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

339.9 Gospodarka zagraniczna w ogólności. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Gospodarka św
36

Zjawiska i procesy w gospodarce światowej i jej podsystemach / red. nauk. Tadeusz Sporek, Sylwia Talar. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

339.9 Gospodarka zagraniczna w ogólności. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Gospodarka św
37
Tusińska, Magdalena. Konkurencyjność międzynarodowa a rozwój społeczno-gospodarczy : przypadek Polski na tle krajów Unii Europejskiej / Magdalena Tusińska. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

339.9 Gospodarka zagraniczna w ogólności. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Gospodarka św
38

Uwarunkowania dobrobytu w sferze realnej / pod red. Elżbiety Babuli, Teresy Kamińskiej. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

339.9 Gospodarka zagraniczna w ogólności. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Gospodarka św
39
Bojańczyk, Mirosław. Niestabilna gospodarka, upadek zaufania i co dalej? : wizjonerzy i prepersi / Mirosław Bojańczyk. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

339.9 Gospodarka zagraniczna w ogólności. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Gospodarka św
40
Borkowski, Paweł Janusz (1976- ).. The Dragon and the (Evening) Stars : essays on the determinants of EU-China relations / Paweł J. Borkowski, Anna Wróbel, Łukasz Zamęck ; [transl. Anna Wolna] ; I. Arabaev Kyrgyz State Universi 2013 BG( 1/ 0)

339.9 Gospodarka zagraniczna w ogólności. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Gospodarka św
41
Bossak, Jan. Konkurencja i współpraca międzynarodowa / Jan W. Bossak. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 5/ 1)
WIL( 1/ 0)

339.9 Gospodarka zagraniczna w ogólności. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Gospodarka św
42

Kooperencja przedsiębiorstw w dobie globalizacji : wyzwania strategiczne, uwarunkowania prawne / Joanna Cygler [et al.]. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)
WIL( 1/ 0)

339.9 Gospodarka zagraniczna w ogólności. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Gospodarka św
43
Czarny, Elżbieta (ekonomia). Regionalne ugrupowania integracyjne w gospodarce światowej / Elżbieta Czarny. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 3/ 0)
WIL( 1/ 0)

339.9 Gospodarka zagraniczna w ogólności. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Gospodarka św
44
Gwiazda, Adam (1946- ).. Globalna ekspansja gospodarcza Chin / Adam Gwiazda. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

339.9 Gospodarka zagraniczna w ogólności. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Gospodarka św
45
Maksimczuk, Aleksander (1949- ).. Stosunki gospodarcze Polska - Wschód a rozwój przygranicznych regionów / Aleksander Maksimczuk. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 3/ 0)

339.92(1-04) Regiony współpracy przygranicznej. Euroregiony
46

Integraciâ s Èvropejskim Soûzom - glavnaâ determinanta razvitiâ torgovyh otnošenij meždu Pol’šej i Vostokom. Èkonomičeskoe razvitie prigraničnyh regionov i problemy obŝestvennoj bezopa 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 3/ 0)

339.92(1-04) Regiony współpracy przygranicznej. Euroregiony
47
Mitręga-Niestrój, Krystyna. Globalny kryzys finansowy a kraje BRIC / Krystyna Mitręga-Niestrój, Blandyna Puszer. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 1)

339.9 Gospodarka zagraniczna w ogólności. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Gospodarka św
48
Oczkowska, Renata. Międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw w warunkach globalizacji : motywy, strategie, tendencje / Renata Oczkowska. 2013 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

339.9 Gospodarka zagraniczna w ogólności. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Gospodarka św
49

Przemiany w gospodarce światowej : wybrane aspekty / pod red. nauk. Janiny Pach i Doroty Murzyn. 2013 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

339.9 Gospodarka zagraniczna w ogólności. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Gospodarka św
50
Paździor, Artur. Kryzys finansowy i jego skutki dla gospodarki Polski i świata / Artur Paździor. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

339.9 Gospodarka zagraniczna w ogólności. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Gospodarka św
51
Skulski, Przemysław (ekonomia). Uwarunkowania komunikacji na międzynarodowym rynku uzbrojenia i sprzętu wojskowego / Przemysław Skulski. 2013 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

339.9 Gospodarka zagraniczna w ogólności. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Gospodarka św
52

Gospodarka światowa w XXI wieku - mechanizmy i sprzężenia : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Sporka ; [aut. rozdz. Iwona Pawlas et al.]. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

339.9 Gospodarka zagraniczna w ogólności. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Gospodarka św
53

Terytorializacja lub funkcjonalizacja : dylematy ugrupowań integracyjnych / red. nauk. Aleksander Surdej, Jan Brzozowski. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 1)
CDE( 1/ 0)

339.9 Gospodarka zagraniczna w ogólności. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Gospodarka św
54
Verbeke, Alain. International business strategy : rethinking the foundations of global corporate success / Alain Verbeke. 2013 BG( 1/ 0)

339.9 Gospodarka zagraniczna w ogólności. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Gospodarka św
55

Konkurencyjność międzynarodowa i regionalna państw Grupy Wyszehradzkiej: Polski, Węgier, Czech i Słowacji / pod red. Anny Zielińskiej-Głębockiej i Krystyny Gawlikowskiej-Hueckel. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)

339.9 Gospodarka zagraniczna w ogólności. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Gospodarka św
56
Bukowiecka, Halina. Polityka Federacji Rosyjskiej w regionie Morza Bałtyckiego / Halina Bukowiecka. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)
CDE( 2/ 0)

339.9 Gospodarka zagraniczna w ogólności. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Gospodarka św
57
Cieślik, Ewa (ekonomia). Efekt smoka : skutki ekspansji gospodarczej Chin po 1978 roku / Ewa Cieślik. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 1)

339.9 Gospodarka zagraniczna w ogólności. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Gospodarka św
58

Wyzwania dla polityki makroekonomicznej na początku XXI wieku / pod red. Henryka Ćwiklińskiego. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 3/ 0)
WIL( 1/ 0)

339.9 Gospodarka zagraniczna w ogólności. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Gospodarka św
59

Sąsiedztwa III RP : Lenkija, Litwa, Polska, Lietuva : zagadnienia społeczne / pod red. Marcina Dębickiego i Julity Makaro. 2012 BG( 1/ 0)

339.92(1-04) Regiony współpracy przygranicznej. Euroregiony
60
Gomółka, Krystyna (1954- ).. Transgraničnoe sotrudničestvo Pol’ši s Respublikoj Ukrainy, Respublikoj Belarusi i Kaliningradskoj oblast’û Rossijskoj Federacii / Kristina Gomulka ; [per. s pol. âzyka Irina Politan’ska]. 2012 BG( 1/ 0)

339.92(1-04) Regiony współpracy przygranicznej. Euroregiony
61
Gradziuk, Artur. Perspektywy rozwoju współpracy gospodarczej Polski z Chińską Republiką Ludową / Artur Gradziuk, Justyna Szczudlik-Tatar ; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. 2012 BG( 1/ 0)

339.9 Gospodarka zagraniczna w ogólności. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Gospodarka św
62

Procesy gospodarcze w Unii Europejskiej i rola państw członkowskich / red. nauk. Bogusław Grużewski. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
WIL( 3/ 0)

339.9 Gospodarka zagraniczna w ogólności. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Gospodarka św
63

Granice i ich pokonywanie w przestrzeni polsko-niemiecko-rosyjskiej = Grenzen und ihre Überwindung in der Geschichte und der zeitgenössischen Kultur / red.: Jurij Kostjašov, Olga Kurilo, Piotr 2012 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

339.92(1-04) Regiony współpracy przygranicznej. Euroregiony
64
Maksimczuk, Aleksander (1949- ).. Fondy Evrosoûza i nekotorye problemy èkonomičeskogo razvitiâ Podlâšskogo voevodstva / Aleksandr Maksimčuk. 2012 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 5/ 0)

339.92(1-04) Regiony współpracy przygranicznej. Euroregiony
65

Azjatyckie życie gospodarcze na początku XXI wieku / pod red. Joanny Marszałek-Kawy. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

339.9 Gospodarka zagraniczna w ogólności. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Gospodarka św
66

Reintegracja obszaru gospodarczego i kulturowego Europy Środkowo-Wschodniej. T. 2 / red. nauk. Kazimierz Meredyk, Anna Iwacewicz-Orłowska, Dorota Sokołowska ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarzą 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

339.9 Gospodarka zagraniczna w ogólności. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Gospodarka św
67

Reintegracja obszaru gospodarczego i kulturowego Europy Środkowo-Wschodniej. T. 1 / red. nauk. Kazimierz Meredyk, Anna Iwacewicz-Orłowska, Dorota Sokołowska ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarzą 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

339.9 Gospodarka zagraniczna w ogólności. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Gospodarka św
68

Wprowadzenie do ekonomii międzynarodowej / red. nauk. Ewa Mińska-Struzik. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

339.9 Gospodarka zagraniczna w ogólności. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Gospodarka św
69

Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej / red. nauk. Edward Molendowski. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
CDE( 1/ 0)

339.9 Gospodarka zagraniczna w ogólności. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Gospodarka św
70
Śledziewska-Kołodziejska, Katarzyna. Regionalizm handlowy w XXI wieku : przesłanki teoretyczne i analiza empiryczna / Katarzyna Śledziewska. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

339.9 Gospodarka zagraniczna w ogólności. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Gospodarka św
71

Współpraca gospodarcza w regionie Azji - stan obecny i perspektywy rozwoju / red. nauk. Tadeusz Sporek. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 1)

339.9 Gospodarka zagraniczna w ogólności. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Gospodarka św
72
Szkop, Ewa. Gospodarka w relacjach Unia Europejska - Federacja Rosyjska / Ewa Szkop. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

339.9 Gospodarka zagraniczna w ogólności. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Gospodarka św
73
Zielińska-Głębocka, Anna (1949- ).. Współczesna gospodarka światowa : przemiany, innowacje, kryzysy, rozwiązania regionalne / Anna Zielińska-Głębocka. 2012 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 2/ 1)
WIL( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

339.9 Gospodarka zagraniczna w ogólności. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Gospodarka św
74
Bukowski, Sławomir (1956- ).. Wzrost gospodarczy i finanse międzynarodowe / Sławomir I. Bukowski, Józef Misala. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
WIL( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

339.9 Gospodarka zagraniczna w ogólności. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Gospodarka św
75

Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania gospodarki światowej i rynku pracy / red. nauk. Anna Chmielak ; Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Ekonomii i Zarządzania. 2011 BG( 4/ 0)
BWEiZ( 10/ 0)
BWP( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

339.9 Gospodarka zagraniczna w ogólności. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Gospodarka św
76
Frankowski, Paweł (1976- ).. Umowy o partnerstwie gospodarczym jako instrument promowania integracji regionalnej w Afryce Subsaharyjskiej / Paweł Frankowski. 2011 BG( 1/ 0)

339.9 Gospodarka zagraniczna w ogólności. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Gospodarka św
77
Godement, François (1949- ).. Wyścig po Europę / François Godement, Jonas Parello-Plesner ; współpr. Alice Richard ; [tł. Sergiusz Kowalski] ; Fundacja im. Stefana Batorego. 2011 BG( 2/ 0)
CDE( 1/ 0)

339.9 Gospodarka zagraniczna w ogólności. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Gospodarka św
78
Kopiński, Dominik. Pomoc rozwojowa : teoria i polityka / Dominik Kopiński. 2011 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

339.9 Gospodarka zagraniczna w ogólności. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Gospodarka św
79

Europa quo vadis? 2011 / [editors Antoni Kukliński, Janisław Muszyński, Jan Waszkiewicz ; Marshal’s Office of Lower Silesia, Lower Silesian Foundation for Regional Development]. 2011 BG( 1/ 0)

339.9 Gospodarka zagraniczna w ogólności. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Gospodarka św
80

Gospodarka a polityka na przykładzie państw azjatyckich / pod red. Joanny Marszałek-Kawy. 2011 BG( 1/ 0)

339.9 Gospodarka zagraniczna w ogólności. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Gospodarka św
81

Gospodarka i polityka makroekonomiczna strefy euro w latach 2008-2010 : skutki kryzysu i słabości zarządzania / pod red. Bogumiły Muchy-Leszko. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

339.9 Gospodarka zagraniczna w ogólności. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Gospodarka św
82

Procesy integracyjne i dezintegracyjne we współczesnej gospodarce. Cz. 1 / t. pod red. Barbary Polszakiewicz i Jerzego Boehlke. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

339.9 Gospodarka zagraniczna w ogólności. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Gospodarka św
83
Radek, Robert. Znaczenie współpracy transgranicznej w rozwoju społeczności lokalnych i regionalnych polskiego pogranicza / Robert Radek. 2011 BG( 1/ 0)

339.92(1-04) Regiony współpracy przygranicznej. Euroregiony
84

Globalna ekonomia polityczna / red. John Ravenhill ; przekł. Małgorzata Dera, Anna Gąsior-Niemiec. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
WIL( 2/ 0)
CDE( 1/ 0)

339.9 Gospodarka zagraniczna w ogólności. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Gospodarka św
85
Ślusarczyk, Bogusław L. Międzynarodowa pozycja konkurencyjna Polski : teoria i praktyka / Bogusław L. Ślusarczyk. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
WIL( 1/ 0)

339.9 Gospodarka zagraniczna w ogólności. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Gospodarka św
86

Integracja i globalizacja w wybranych dziedzinach współczesnego życia gospodarczego : praca zbiorowa / po red. Tadeusza Sporka. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

339.9 Gospodarka zagraniczna w ogólności. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Gospodarka św
87

Internacjonalizacja i konkurencyjność współczesnych podmiotów gospodarczych : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Sporka i Sylwii Talar. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

339.9 Gospodarka zagraniczna w ogólności. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Gospodarka św
88

Systemy gospodarcze : analiza porównawcza : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Swadźby. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
WIL( 1/ 0)

339.9 Gospodarka zagraniczna w ogólności. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Gospodarka św
89
Świerkocki, Janusz. Zarys ekonomii międzynarodowej / Janusz Świerkocki. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 4/ 0)
CDE( 1/ 0)

339.9 Gospodarka zagraniczna w ogólności. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Gospodarka św
90
Tkaczyński, Jan Wiktor (1960- ).. Projekty europejskie : praktyczne aspekty pozyskiwania i rozliczania dotacji unijnych / Jan Wiktor Tkaczyński, Marek Świstak, Elżbieta Sztorc. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
CDE( 2/ 0)

339.9 Gospodarka zagraniczna w ogólności. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Gospodarka św
91

Międzynarodowe stosunki gospodarcze / red. nauk. Jan Rymarczyk ; aut. Franciszek Adamczuk [et al.]. 2010 BG( 8/ 0)
BWEiZ( 13/ 1)
WIL( 2/ 0)

339.9 Gospodarka zagraniczna w ogólności. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Gospodarka św
92

Globalizacja i integracja regionalna a wzrost gospodarczy / red. nauk. Sławomir I. Bukowski. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
WIL( 1/ 0)
CDE( 1/ 1)

339.9 Gospodarka zagraniczna w ogólności. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Gospodarka św
93
Czernichowski, Konrad (1980- ).. Integracja afrykańska : uwarunkowania, formy współpracy, instytucje / Konrad Czernichowski. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

339.9 Gospodarka zagraniczna w ogólności. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Gospodarka św
94

Kraje rozwijające się w stosunkach międzynarodowych / red. nauk. Przemysław Deszczyński. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

339.9 Gospodarka zagraniczna w ogólności. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Gospodarka św
95

Przedsiębiorstwo, rynki i kultura w układzie transgranicznym. T. 2 / red. nauk. Anna Iwacewicz-Orłowska, Kazimierz Meredyk, Dorota Sokołowska ; Wyższa szkoła Finansów i Zarządzania w Biał 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

339.92(1-04) Regiony współpracy przygranicznej. Euroregiony
96

Przedsiębiorstwo, rynki i kultura w układzie transgranicznym. T. 1 / red. nauk. Anna Iwacewicz-Orłowska, Kazimierz Meredyk, Dorota Sokołowska ; Wyższa szkoła Finansów i Zarządzania w Biał 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

339.92(1-04) Regiony współpracy przygranicznej. Euroregiony
97

Rosja : ambicje i możliwości w XXI wieku / red. Kazimierz Albin Kłosiński ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Instytut Ekonomii i Zarządzania. Katedra 2010 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

339.9 Gospodarka zagraniczna w ogólności. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Gospodarka św
98
Kłysik-Uryszek, Agnieszka. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce regionu : teoria i praktyka / Agnieszka Kłysik-Uryszek. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
WIL( 2/ 0)

339.92(1-04) Regiony współpracy przygranicznej. Euroregiony
99

Globalizacja, kryzys i co dalej? / red. nauk. Grzegorz W. Kołodko. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 1)
WIL( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

339.9 Gospodarka zagraniczna w ogólności. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Gospodarka św

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego