Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "339.7" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 98 z 98 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1

Zarządzanie funduszami europejskimi w Polsce / Małgorzata Sikora-Gaca, Michał Piechowicz, Marcin Kleinowski. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

339.7 Finanse międzynarodowe
2
Kołodziejczyk, Hanna (finanse). Kurs walutowy : kryzys i polityka monetarna / Hanna Kołodziejczyk. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

339.7 Finanse międzynarodowe
3

Globalne zarządzanie i jego aktorzy : w poszukiwaniu rozwiązań dla zmieniającego się świata / redakcja naukowa Marek Rewizorski. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

339.7 Finanse międzynarodowe
4
Forbes, Steve (1947- ).. Pieniądz : dlaczego niszczenie dolara zagraża światowej gospodarce i jak można temu zapobiec / Steve Forbes, Elizabeth Ames ; przekład Bartosz Sałbut. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

339.7 Finanse międzynarodowe
5
Kozłowska, Magdalena (ekonomia). Determinanty atrakcyjności Polski w aspekcie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych / Magdalena Kozłowska. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

339.7 Finanse międzynarodowe
6
Dębski, Wiesław (1948- ).. Rynek finansowy i jego mechanizmy : podstawy teorii i praktyki / Wiesław Dębski. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 2/ 0)

339.7 Finanse międzynarodowe
7
Osoba, Józef Bogusław. Ekonomia i finanse międzynarodowe : zbiór zadań i materiały do ćwiczeń / Józef Bogusław Osoba. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

339.7 Finanse międzynarodowe
8

Zarządzanie gospodarcze w strefie euro / red. nauk. Jacek Pietrucha, Joanna Żabińska. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

339.7 Finanse międzynarodowe
9
Domiter, Małgorzata. Zarządzanie projektami unijnymi : teoria i praktyka / Małgorzata Domiter, Anna Marciszewska. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
WIL( 2/ 0)
CDE( 2/ 0)

339.7 Finanse międzynarodowe
10
Harasim, Janina. Współczesny rynek płatności detalicznych : specyfika, regulacje, innowacje / Janina Harasim. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

339.7 Finanse międzynarodowe
11
Jaworek, Małgorzata (1977- ).. Ocena ekonomicznej efektywności bezpośrednich inwestycji zagranicznych w praktyce polskich przedsiębiorstw / Małgorzata Jaworek. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

339.7 Finanse międzynarodowe
12
Krzos, Grzegorz. Zarządzanie projektem europejskim - uwarunkowania organizacyjne i międzyorganizacyjne / Grzegorz Krzos. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

339.7 Finanse międzynarodowe
13
Najlepszy, Eugeniusz. Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw / Eugeniusz Najlepszy. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 1)

339.7 Finanse międzynarodowe
14

Perspektywy integracji gospodarczej i walutowej w Unii Europejskiej w czasach kryzysu / red. nauk. Krzysztof Opolski, Jarosław Górski. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

339.7 Finanse międzynarodowe
15
Płókarz, Rafał (1970- ).. Globalne rynki finansowe : praktyka funkcjonowania / Rafał Płókarz. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

339.7 Finanse międzynarodowe
16
Poździk, Rafał. Ocena i wybór projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności / Rafał Poździk. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

339.7 Finanse międzynarodowe
17
Jakubczyc, Jerzy. Finanse międzynarodowe / Jerzy Jakubczyc. 2012 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 2/ 2)
WIL( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

339.7 Finanse międzynarodowe
18
Krzykowski, Przemysław. Podział środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w orzecznictwie sądów administracyjnych w latach 2008-2011 / Przemysław K 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

339.7 Finanse międzynarodowe
19
Lizińska, Wiesława. Klimat inwestycyjny jako czynnik bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce : (studium na poziomie układów terytorialnych) / Wiesława Lizińska. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)
WIL( 1/ 0)

339.7 Finanse międzynarodowe
20
Starzyńska, Dorota (zarządzanie). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce / Dorota Starzyńska. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

339.7 Finanse międzynarodowe
21
Żuchowska, Dorota. Polityka kursu walutowego a inflacja w krajach Europy Środkowo-Wschodniej / Dorota Żuchowska. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
WIL( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

339.7 Finanse międzynarodowe
22

Kryzys 2008 a pozycja międzynarodowa Zachodu / red. nauk. Roman Kuźniar ; Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

339.7 Finanse międzynarodowe
23
Mitręga-Niestrój, Krystyna. Fundamentals of international finance : handbook / Krystyna Mitręga-Niestrój, Monika Wieczorek-Kosmala. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

339.7 Finanse międzynarodowe
24

Finansowanie zadań administracji publicznej ze środków UE / red. Marcin Szewczak, Małgorzata Ganczar ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Admin 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

339.7 Finanse międzynarodowe
25
Davies, Howard (1951- ).. Globalny nadzór i regulacja sektora finansowego / Howard Davies, David Green ; tł.: Robert Krzyśków, Tomasz Skurzewski. 2010 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
CDE( 1/ 0)

339.7 Finanse międzynarodowe
26
Dębski, Wiesław (1948- ).. Rynek finansowy i jego mechanizmy : podstawy teorii i praktyki / Wiesław Dębski. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 1)
WIL( 1/ 0)

339.7 Finanse międzynarodowe
27
Karwowski, Jacek. Centra offshore na globalnych rynkach finansowych / Jacek Karwowski. 2010 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

339.7 Finanse międzynarodowe
28
Kliber, Agata. Stopy procentowe i kursy walutowe : zależności i powiązania w gospodarkach środkowoeuropejskich / Agata Maria Kliber. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
WIL( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

339.7 Finanse międzynarodowe
29
Mason, Paul (1960- ).. Finansowy kataklizm : koniec wieku chciwości / Paul Mason ; przekł. Jakub Majmurek. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

339.7 Finanse międzynarodowe
30
Sporek, Tadeusz (1952- ).. Wpływ kryzysu finansowego na globalizację gospodarki światowej : diagnoza i konsekwencje dla Polski / Tadeusz Sporek. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

339.7 Finanse międzynarodowe
31

Transfer wiedzy i funduszy europejskich do sektorów gospodarki krajów Unii Europejskiej / redakcja naukowa Jolanta Stacharska-Targosz i Jarosław Szostak. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

339.7 Finanse międzynarodowe
32
Stern, Nicholas Herbert (1946- ).. Globalny ład : zmiany klimatu a powstanie nowej epoki postępu i dostatku / Nicholas Stern ; przeł. Anna Orzechowska-Barcz. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

339.7 Finanse międzynarodowe
33
Woreta, Robert. Źródła narastania akcji kredytowej w warunkach integracji walutowej : przyczyny boomów kredytowych w Irlandii, Hiszpanii i Portugalii / Robert Woreta, Radosław Sankowski, Przemysław Sepielak 2010 BG( 1/ 0)

339.7 Finanse międzynarodowe
34

Rola międzynarodowej współpracy finansowej w tworzeniu norm i regulacji ostrożnościowych zabezpieczających stabilność systemów finansowych : praca zbiorowa. Cz. 2 / pod red. Joanny Żabi 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

339.7 Finanse międzynarodowe
35

Polski rynek finansowy w obliczu kryzysu finansowego w latach 2008-2009 / Komisja Nadzoru Finansowego. 2010 BG( 1/ 0)

339.7 Finanse międzynarodowe
36

Fundusze Unii Europejskiej w Polsce na lata 2007-2013 / red. Zbigniew Bajko, Bartosz Jóźwik, Marcin Szewczak ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Katedra 2009 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

339.7 Finanse międzynarodowe
37
Frydman, Roman (1948- ).. Ekonomia wiedzy niedoskonałej : kurs walutowy i ryzyko / Roman Frydman, Michael D. Goldberg ; przedm. Edmund S. Phelps ; przeł. Michał Krawczyk. 2009 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
WIL( 1/ 0)

339.7 Finanse międzynarodowe
38

Fundusze strukturalne oraz Fundusz Spójności : komentarz do rozporządzenia Rady Unii Europejskiej nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 2009 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 3/ 0)

339.7 Finanse międzynarodowe
39
Tkaczyński, Jan Wiktor (1960- ).. Leksykon funduszy Unii Europejskiej / Jan Wiktor Tkaczyński, Rafał Willa, Marek Świstak. 2009 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

339.7 Finanse międzynarodowe
40

Zasady finansowania i rozliczania projektów realizowanych w ramach programu Kultura 2007-2013 / [oprac. Katarzyna Grzybowska, Iwona Morawicz, Aleksandra Zając]. 2008 BG( 1/ 0)

339.7 Finanse międzynarodowe
41

Organizacje pozarządowe a fundusze strukturalne : podsumowanie wykorzystania funduszy strukturalnych przez organizacje pozarządowe w Polsce w latach 2004-2006 i perspektywy na okres 2007-2013 /  2008 BG( 1/ 0)

339.7 Finanse międzynarodowe
42
Najlepszy, Eugeniusz. Determinanty bilansu płatniczego w krajach europejskich / [aut.: Eugeniusz Najlepszy, Paweł Śliwiński, Konrad Sobański] ; red. nauk. Eugeniusz Najlepszy. 2008 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
WIL( 2/ 0)

339.7 Finanse międzynarodowe
43

Zarządzanie, sprawozdawczość, kontrola, promocja i ewaluacja projektów dofinansowanych z funduszy unijnych : praca zbiorowa / [red. Anna Lipińska]. 2008 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

339.7 Finanse międzynarodowe
44

Rola międzynarodowej współpracy finansowej w tworzeniu norm i regulacji ostrożnościowych zabezpieczających stabilność systemów finansowych : praca zbiorowa / pod red. Joanny Żabińskiej. 2008 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

339.7 Finanse międzynarodowe
45
Zawiślińska, Izabela. Optymalny obszar walutowy : teoria i praktyka na kontynencie amerykańskim / Izabela Zawiślińska. 2008 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

339.7 Finanse międzynarodowe
46
Dębska-Rup, Anna. Rachunkowość środków unijnych w jednostkach sektora finansów publicznych / Anna Dębska Rup, Wojciech Rup. 2007 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 3/ 0)

339.7 Finanse międzynarodowe
47
Dębski, Wiesław (1948- ).. Rynek finansowy i jego mechanizmy : podstawy teorii i praktyki / Wiesław Dębski. 2007 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
WIL( 4/ 0)

339.7 Finanse międzynarodowe
48

PHARE Spójność Społeczno-Gospodarcza : podsumowanie programu / pod red. Agnieszki Haber, Witolda Witowskiego. 2007 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

339.7 Finanse międzynarodowe
49
Kędziora, Halina. Dokumentacja rozliczeniowa środków unijnych : przygotowywanie i opisywanie dokumentów księgowych i pozaksięgowych / Halina Kędziora. 2007 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

339.7 Finanse międzynarodowe
50
Kubin, Tomasz. Polityczne implikacje wprowadzenia unii walutowej w Europie / Tomasz Kubin. 2007 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

339.7 Finanse międzynarodowe
51

Praktyczny poradnik dla samorządów w okresie 2007-2013... czyli O tym, jak skutecznie pozyskać środki finansowe z różnych funduszy pomocowych, w tym ze środków unijnych / T. Kuchlewski [et 2007 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

339.7 Finanse międzynarodowe
52
Mazur, Damian. Europejski Bank Centralny a rozszerzenie Unii Europejskiej / Damian Maksymilian Mazur, Marek Jan Mazur. 2007 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

339.7 Finanse międzynarodowe
53
Nacewski, Jerzy (1941- ).. Globalny rynek finansowy / Jerzy Nacewski, Kazimierz Zabielski. 2007 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

339.7 Finanse międzynarodowe
54
Syczewska, Ewa Marta. Ekonometryczne modele kursów walutowych / Ewa Marta Syczewska. 2007 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

339.7 Finanse międzynarodowe
55
Uryga, Józef (19..-2008).. Środki unijne : klasyfikacja, funkcjonowanie, ewidencja i rozliczanie / Józef Uryga, Wilhelm Magielski, Ilona Bienias. 2007 BG( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

339.7 Finanse międzynarodowe
56

Rola międzynarodowych organizacji finansowych w stabilizowaniu światowego systemu finansowego : praca zbiorowa. Cz. 2 / pod red. Joanny Żabińskiej. 2007 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

339.7 Finanse międzynarodowe
57

Podręcznik zarządzania projektami miękkimi w kontekście Europejskiego Funduszu Społecznego / zespół redakcyjny Małgorzata Bonikowska, Bartosz Grucza, Marcin Majewski, Monika Małek. 2006 BG( 2/ 0)
CDE( 2/ 0)

339.7 Finanse międzynarodowe
58
Kolarz, Magdalena. Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na innowacyjność przedsiębiorstw w Polsce / Magdalena Kolarz. 2006 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
WIL( 1/ 0)

339.7 Finanse międzynarodowe
59

Pomoc finansowa Unii Europejskiej dla Polski : doświadczenia i perspektywy / red. nauk. Anatoliusz Kopczuk, Marek Proniewski ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. 2006 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 5/ 0)

339.7 Finanse międzynarodowe
60
Krysiak, Paweł. Krajowe i unijne fundusze pomocowe dla organizacji pracujących z dziećmi i młodzieżą : [informator] / Paweł Krysiak. 2006 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

339.7 Finanse międzynarodowe
61

Delokalizacja w rozszerzonej Unii Europejskiej - perspektywa wybranych państw UE : wnioski dla Polski / Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomiczny 2006 BG( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

339.7 Finanse międzynarodowe
62
Smolnicki, Krzysztof (1968- ).. Vademecum przedstawiciela pozarządowych organizacji ekologicznych w komitetach ds. funduszy unijnych / Krzysztof Smolnicki, Marcin Stoczkiewicz. 2006 BG( 2/ 0)
CDE( 1/ 0)

339.7 Finanse międzynarodowe
63
Kowalik, Paweł (ekonomia). Finanse międzynarodowe : zbiór zadań / Paweł Kowalik, Agnieszka Pietrzak. 2005 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
WHS( 2/ 0)

339.7 Finanse międzynarodowe
64

Fundusze strukturalne w polityce regionalnej / pod red. Stanisława Naruszewicza ; Politechnika Białostocka. 2005 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

339.7 Finanse międzynarodowe
65

Fundusze Unijne a rozwój gospodarki polskiej : (ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa) / red. nauk. Jerzy Sikorski ; [Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczny, Agencja Restrukturyzacji 2005 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 4/ 0)
WIL( 1/ 0)

339.7 Finanse międzynarodowe
66
Sługocki, Waldemar. Wybrane aspekty finansowego wsparcia Unii Europejskiej w Polsce / Waldemar Sługocki. 2005 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

339.7 Finanse międzynarodowe
67

Rola międzynarodowych organizacji finansowych w stabilizowaniu światowego systemu finansowego : praca zbiorowa. Cz. 1 / pod red. Joanny Żabińskiej. 2005 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

339.7 Finanse międzynarodowe
68

Zarządzanie finansami : biznes, bankowość i finanse na rynkach wschodzących. T. 2 / red. nauk. Dariusz Zarzecki ; Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersy 2005 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

339.7 Finanse międzynarodowe
69

Zarządzanie finansami : biznes, bankowość i finanse na rynkach wschodzących. T. 1 / red. nauk. Dariusz Zarzecki ; Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersy 2005 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

339.7 Finanse międzynarodowe
70

Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego : wytyczne / Jednostka Monitorująco-Kontrolna Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ministerstwo Gospodarki i Prac 2005 BG( 1/ 0)

339.7 Finanse międzynarodowe
71
Przybyciński, Tomasz. Geneza ładu rynkowego / Tomasz Przybyciński. 2004 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

339.7 Finanse międzynarodowe
72

Jednolity europejski rynek finansowy : praca zbiorowa. Cz. 2 / pod red. Joanny Żabińskiej. 2004 BG( 1/ 0)

339.7 Finanse międzynarodowe
73
Bukowski, Sławomir (1956- ).. Teoretyczne podstawy i realizacja Unii Monetarnej krajów członkowskich Wspólnot Europejskich : szanse i zagrożenia dla Polski / Sławomir Bukowski. 2003 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

339.7 Finanse międzynarodowe
74
Tkaczyński, Jan Wiktor (1960- ).. Fundusze Unii Europejskiej / Jan Wiktor Tkaczyński, Guido Rossmann ; [tł. Ewa M. Guzik i Maciej Aleksandrowicz]. 2003 BG( 4/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 6/ 0)
CDE( 1/ 0)

339.7 Finanse międzynarodowe
75

Euro a jednolity europejski rynek finansowy : praca zbiorowa. Cz. 1 / pod red. Joanny Żabińskiej. 2003 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

339.7 Finanse międzynarodowe
76

Program Kultura 2000 / red. Luiza Drela, Joanna Sanetra, Monika Wodzińska. 2002 BG( 1/ 0)

339.7 Finanse międzynarodowe
77
Górniewicz, Grzegorz. Zadłużenie zagraniczne : Polska a kraje rozwijające się / Grzegorz Górniewicz. 2002 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

339.7 Finanse międzynarodowe
78

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na świecie i w Polsce : tendencje, determinanty i wpływ na gospodarkę / [red. Marcin Olifirowicz (red. prowadzący), Anna Wasilik-Dusińska] ; UNCTAD, Minis 2002 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

339.7 Finanse międzynarodowe
79

Międzynarodowe rynki finansowe : kryzysy finansowe : praca zbiorowa. Cz. 2 / pod red. Joanny Żabińskiej. 2002 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

339.7 Finanse międzynarodowe
80
Grewiński, Mirosław (1973- ).. Europejski Fundusz Społeczny jako instrument integracji socjalnej Unii Europejskiej / Mirosław Grewiński ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. 2001 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

339.7 Finanse międzynarodowe
81
Karaszewski, Włodzimierz (1949- ).. Przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce w latach 1990-1999 : (miejsce w gospodarce kraju, czynniki i perspektywy rozwojowe) / Włodzimierz Karaszewski. 2001 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

339.7 Finanse międzynarodowe
82
Pach, Janina (1956- ).. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w świetle bezpieczeństwa ekonomicznego na przykładzie Polski w latach dziewięćdziesiątych XX wieku / Janina Pach. 2001 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

339.7 Finanse międzynarodowe
83
Szymaniak, Adam. Kapitał zagraniczny w Polsce : uwarunkowania napływu i działalności / Adam Szymaniak ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. 2001 BWEiZ( 1/ 0)

339.7 Finanse międzynarodowe
84
Bennett, Dominic. Ryzyko walutowe : instrumenty i strategie zabezpieczające / Dominic Bennett ; [przeł. Jacek Juda, Szymon Wysocki]. 2000 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 3/ 0)
WIL( 1/ 0)

339.7 Finanse międzynarodowe
85
Chrabonszczewska, Elżbieta. Międzynarodowe rynki finansowe / Elżbieta Chrabonszczewska, Leokadia Oręziak. 2000 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

339.7 Finanse międzynarodowe
86
Luc, Sylwia. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie a przekształcenia strukturalne w przemyśle polskim / Sylwia Luc. 2000 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

339.7 Finanse międzynarodowe
87
Najlepszy, Eugeniusz. Zarządzanie finansami międzynarodowymi / Eugeniusz Najlepszy. 2000 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
WIL( 2/ 0)
BIM( 1/ 0)

339.7 Finanse międzynarodowe
88
Steiner, Bob. Kalkulacje finansowe : wycena instrumentów rynku walutowego i pieniężnego / Robert Steiner ; [przeł. Agnieszka Skorczyńska, Tomasz Jarecki]. 2000 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BIM( 1/ 0)

339.7 Finanse międzynarodowe
89
Zabielski, Kazimierz (1932- ).. Finanse międzynarodowe / Kazimierz Zabielski. 1999 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

339.7 Finanse międzynarodowe
90

Foreign trade and foreign investment in agri-food sectors : competitiveness and policy implications : proceedings of the 61th EAAE Seminar, Warsaw, October 22-24, 1998 / Warsaw Agricultural Univer 1999 BG( 1/ 0)

339.7 Finanse międzynarodowe
91
Głuchowski, Jan (1940- ).. Międzynarodowe stosunki finansowe / Jan Głuchowski. 1997 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 4/ 0)

339.7 Finanse międzynarodowe
92
Lutkowski, Karol. Międzynarodowy system walutowy / Karol Lutkowski. 1996 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

339.7 Finanse międzynarodowe
93
Krakowski, Jędrzej (1940- ).. Wymienialność walut : zasady i praktyka Międzynarodowego Funduszu Walutowego / Jędrzej Krakowski. 1987 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

339.7 Finanse międzynarodowe
94
Drabowski, Eugeniusz (1928-1990).. Międzynarodowe stosunki ekonomiczne i finansowe / Eugeniusz Drabowski. 1986 BG( 4/ 0)
BWEiZ( 4/ 0)
BWP( 1/ 0)

339.7 Finanse międzynarodowe
95
Małecki, Witold (1948- ).. Prognozowanie kursów walutowych : (teoria, praktyka oraz wnioski dla gospodarki polskiej) / Witold Małecki. 1984 BG( 1/ 0)

339.7 Finanse międzynarodowe
96
Lutkowski, Karol. Współczesny międzynarodowy system walutowy / Karol Lutkowski. 1983 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

339.7 Finanse międzynarodowe
97
Studentowicz, Kazimierz (1903-1992).. Reforma światowego systemu walutowego / Kazimierz Studentowicz. 1980 BG( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)

339.7 Finanse międzynarodowe
98
Zabielski, Kazimierz (1932- ).. Stosunki finansowe Wschód - Zachód / Kazimierz Zabielski. 1978 BG( 2/ 0)

339.7 Finanse międzynarodowe

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego