Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "338.45/.46" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 112 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1

Ład energetyczny : idee i rzeczywistość / Piotr Kwiatkiewicz, Radosław Szczerbowski, Witold Ostant, Bogusław Jagusiak (redakcja naukowa). 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338.45/.46 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika p
2

Bezpieczeństwo energetyczne : koncepcje, wyzwania, interesy / redakcja naukowa Jarosław Gryz, Andrzej Podraza, Mariusz Ruszel. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338.45/.46 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika p
3

Bezpieczeństwo energetyczne : rynki surowców i energii : energetyka - bezpieczeństwo w wyzwaniach badawczych. T. 2, Prawo - gospodarka - społeczeństwo - biotechnologie - ochrona środowiska - 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)

338.45/.46 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika p
4

Bezpieczeństwo energetyczne : rynki surowców i energii : energetyka - bezpieczeństwo w wyzwaniach badawczych. T. 1, Energetyka: Polska i świat - energetyka jądrowa - bezpieczeństwo - logisty 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)

338.45/.46 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika p
5
Młynarski, Tomasz (1977- ).. Bezpieczeństwo energetyczne i ochrona klimatu w drugiej dekadzie XXI wieku : energia - środowisko - klimat / Tomasz Młynarski ; [rec. Ryszard M. Czarny, Łukasz Gacek]. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

338.45/.46 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika p
6

Energetyka w odsłonach : ochrona środowiska, logistyka, OZE, technika, finanse, bezpieczeństwo / Dariusz Ćwik, Piotr Kwiatkiewicz, Radosław Szczerbowski (redakcja naukowa) ; WAT. Wydział Log 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

338.45/.46 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika p
7
Engelhardt, Juliusz. Transport : nowe wyzwania / redakcja naukowa: Krystyna Wojewódzka-Król, Elżbieta Załoga ; autorzy: Juliusz Engelhardt, Andrzej Grzelakowski, Piotr Niedzielski, Józef Perenc, Ryszard Rolbiecki 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

338.45/.46 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika p
8
Krawiec, Franciszek. Konkurencyjność w sektorze elektroenergetycznym / Franciszek Krawiec. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

338.45/.46 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika p
9
Kuczewska, Lidia. Innowacyjność usług biznesowych w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw / Lidia Kuczewska, Robert Nowacki. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 2/ 0)

338.45/.46 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika p
10

Bezpieczeństwo energetyczne : rynki surowców i energii (ed. 2015) : energetyka - szanse, wyzwania i zagrożenia : logistyka - ekonomia - prawo - polityka - bezpieczeństwo - obronność - techni 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338.45/.46 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika p
11
Młynarski, Tomasz (1977- ).. Energetyka jądrowa wobec globalnych wyzwań bezpieczeństwa energetycznego i reżimu nieproliferacji w erze zmian klimatu / Tomasz Młynarski. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

338.45/.46 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika p
12
Ruszel, Mariusz. Polski wpływ na kształtowanie polityki energetycznej UE 2004-2015 / Mariusz Ruszel. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

338.45/.46 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika p
13
Dziubacka, Krystyna. Przemysł w krajobrazie kulturowym wsi : uwarunkowania jakości życia - kierunek i dynamika zmian / Krystyna Dziubacka. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

338.45/.46 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika p
14

Bezpieczeństwo energetyczne : rynki surowców i energii (ed. 2014) : energetyka w czasach politycznej niestabilności : bezpieczeństwo, gospodarka, ochrona środowiska, polityka, technologia, za 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338.45/.46 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika p
15
Łada, Agnieszka (1981- ).. Unia energetyczna z perspektywy Francji, Niemiec, Polski i Wielkiej Brytanii / Agnieszka Łada, Magdalena Skłodowska, Melchior Szczepanik, Łukasz Wenerski ; [tłumaczenie rozdziałów poświęco 2015 BG( 1/ 0)

338.45/.46 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika p
16

Polityka energetyczna państw Azji i Pacyfiku w XXI wieku / redakcja naukowa Joanna Marszałek-Kawa, Kazimierz Pająk. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338.45/.46 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika p
17
Mazurek, Witold. Oblicza bezpieczeństwa : miejsce energetyki nuklearnej w bezpieczeństwie energetycznym krajów Unii Europejskiej / Witold Mazurek, Joanna Popławska. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

338.45/.46 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika p
18
Popkiewicz, Marcin. Rewolucja energetyczna? Ale po co? / Marcin Popkiewicz. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338.45/.46 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika p
19
Soroka, Paweł (1953- ).. Bezpieczeństwo energetyczne : między teorią a praktyką / Paweł Soroka ; [recenzenci: Jacek Pawłowski, Mirosław Sułek]. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

338.45/.46 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika p
20
Szablewski, Andrzej T. Regulacyjny wymiar liberalizacji : wnioski dla sektora ciepłownictwa systemowego / Andrzej T. Szablewski ; Politechnika Łódzka. Wydział Organizacji i Zarządzania. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338.45/.46 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika p
21
Kochanek, Ewelina. Podstawy bezpieczeństwa energetycznego państwa / Ewelina Kochanek ; Uniwersytet Szczeciński. Wydział Humanistyczny. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338.45/.46 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika p
22

Bezpieczeństwo, edukacja, gospodarka, ochrona środowiska, polityka, prawo, technologie / red. nauk. Piotr Kwiatkiewicz, Radosław Szczerbowski i inni. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

338.45/.46 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika p
23
Matysiewicz, Justyna. Sektor usług profesjonalnych : usieciowienie, umiędzynarodowienie i dyfuzja wiedzy / Justyna Matysiewicz, Danuta Babińska, Sławomir Smyczek. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338.45/.46 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika p
24

Usługi profesjonalne w globalnej gospodarce / pod red. Justyny Matysiewicz. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338.45/.46 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika p
25
Popczyk, Jan. Energetyka prosumencka : o dynamice interakcji dwóch trajektorii rozwoju w energetyce: pomostowej / zstępującej i nowej / wstępującej / Jan Popczyk. 2014 BG( 2/ 0)

338.45/.46 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika p
26

Nowe typy usług w działalności gospodarczej / red. nauk. Anna Walaszek-Pyzioł, Tomasz Długosz ; [aut. poszczególnych rozdz. Anna Walaszek-Pyzioł et al.]. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338.45/.46 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika p
27
Barbasiewicz, Maria. Ludzie interesu w przedwojennej Polsce : przedsiębiorcy, filantropi, kapitaliści / Maria Barbasiewicz. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338.45/.46 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika p
28
Coase, R. H. (1910-2013).. Firma, rynek i prawo / Ronald H. Coase ; wstęp do wyd. polskiego Leszek Balcerowicz ; tł. Janusz Stawiński. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

338.45/.46 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika p
29
Gacek, Łukasz P. Azja Centralna w polityce energetycznej Chin / Łukasz Gacek. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338.45/.46 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika p
30

Jak powstawały i jak upadały zakłady przemysłowe w Polsce : losy po 1989 roku zakładów zbudowanych w PRL-u / Andrzej Karpiński [et al.]. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338.45/.46 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika p
31

Serwicyzacja polskiej gospodarki - przemiany wewnątrzsektorowe / red. nauk. Dorota Kotlorz. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338.45/.46 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika p
32

Systemowe uwarunkowania sektorów strategicznych : wybrane zagadnienia infrastrukturalne / red. nauk. Mirosław Pawełczyk, Maciej M. Sokołowski. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338.45/.46 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika p
33
Pięta-Kanurska, Małgorzata. Wpływ sektora kreatywnego na kształtowanie się polskich metropolii / Małgorzata Pięta-Kanurska. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

338.45/.46 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika p
34
Pronińska, Kamila Maria. Wpływ współpracy energetycznej krajów Europy Środkowej na regionalne bezpieczeństwo energetyczne i politykę energetyczną UE = The impact of energy cooperation of Central European countries 2013 BG( 1/ 0)

338.45/.46 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika p
35
Wolny, Robert (ekonomia). Rynek e-usług w Polsce - funkcjonowanie i kierunki rozwoju / Robert Wolny. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338.45/.46 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika p
36
Cyrek, Magdalena. Rozwój sektora usług a gospodarka oparta na wiedzy / Magdalena Cyrek. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338.45/.46 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika p
37
Pronińska, Kamila Maria. Bezpieczeństwo energetyczne w stosunkach UE-Rosja : geopolityka i ekonomia surowców energetycznych / Kamila Maria Pronińska. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

338.45/.46 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika p
38
Szpringer, Włodzimierz. Innowacyjne modele e-biznesu : aspekty instytucjonalne / Włodzimierz Szpringer. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

338.45/.46 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika p
39
Voûcûk, Oksana. Potencjał energetyczny państw Unii Europejskiej / Oksana Voytyuk. 2012 BG( 4/ 0)
BWEiZ( 3/ 0)
WHS( 3/ 0)
WIL( 3/ 0)
CDE( 1/ 0)

338.45/.46 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika p
40
Morris, Stephen. Ekonomia w ochronie zdrowia / Stephen Morris, Nancy Devlin, David Parkin ; przeł. Ewelina Nojszewska, Mariusz Próchniak, Piotr Ciżkowicz. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338.45/.46 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika p
41

Mirovoj ènergetičeskij rynok i toplivno-ènergetičeskij kompleks Belarusi / [avt. Padalko L. P. et al.]. 2011 BG( 1/ 0)

338.45/.46 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika p
42
Przybyłka, Arkadiusz. Historyczne aspekty rozwoju zabezpieczeń socjalnych górników na Górnym Śląsku / Arkadiusz Przybyłka. 2011 BG( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

338.45/.46 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika p
43
Wiśniewski, Grzegorz (energetyka). Potencjał wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla wzrostu bezpieczeństwa energetycznego w Europie / Grzegorz Wiśniewski, Zbigniew M. Karaczun. 2011 BG( 1/ 0)

338.45/.46 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika p
44
Wiśniewski, Grzegorz (energetyka). Reaching energy security in Europe through renewables / Grzegorz Wiśniewski, Zbigniew M. Karaczun ; transl. from Pol. Małgorzata Romanowicz. 2011 BG( 1/ 0)

338.45/.46 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika p
45

Energia przyszłości? : energetyka jądrowa w Europie Środkowej / [red. Karel Polanecký, Jan Haverkamp]. 2010 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

338.45/.46 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika p
46
Kaczmarski, Marcin. Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej / Marcin Kaczmarski. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

338.45/.46 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika p
47
Kłaczyński, Robert. Ropa naftowa i gaz ziemny obszaru postradzieckiego : rola i znaczenie surowców energetycznych w polityce Kremla / Robert Kłaczyński. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338.45/.46 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika p
48
Melich-Iwanek, Krystyna. Gospodarka zasobami ludzkimi w górnictwie węgla kamiennego : studium ekonometryczno-statystyczne / Krystyna Melich-Iwanek. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338.45/.46 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika p
49
Riedel, Rafał. Supranacjonalizacja bezpieczeństwa energetycznego w Europie : podejścia teoretyczne = Supranationalisation of energy security of Europe : theoretical approaches / Rafał Riedel ; [tł. na jęz. 2010 BG( 1/ 0)

338.45/.46 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika p
50
Thomas, Steve D. Ekonomika energetyki jądrowej : aktualizacja / Steve Thomas ; [tł. z jęz. ang. Jarosław Sobczak] ; Heinrich Böll Stiftung. 2010 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

338.45/.46 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika p
51

Geopolitics of pipelines : energy interdependence and inter-state relations in the post-soviet area / ed. by Ernest Wyciszkiewicz ; [transl.: Elżbieta Gołębiowska et al.] ; The Polish Institute 2009 BG( 1/ 0)

338.45/.46 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika p
52

Przedsiębiorstwo i klient w gospodarce opartej na usługach / red. nauk. Iga Rudawska, Magdalena Soboń. 2009 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
WIL( 1/ 0)

338.45/.46 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika p
53
Wróbel, Anna (stosunki międzynarodowe). Międzynarodowa wymiana usług / Anna Wróbel ; Fundacja Studiów Międzynarodowych. 2009 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

338.45/.46 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika p
54

Współczesna ekonomika usług / red. nauk.: Stanisław Flejterski [et al.] ; aut.: Henryk Babis [et al.]. 2008 BG( 1/ 0)

338.45/.46 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika p
55
Dąbrowska, Anna (ekonomika). Rozwój rynku usług w Polsce : uwarunkowania i perspektywy / Anna Dąbrowska. 2008 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338.45/.46 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika p
56

Przedsiębiorstwo usługowe : ekonomika / red. naukowa Beata Filipiak, Aleksander Panasiuk ; aut.: Małgorzata Brojak-Trzaskowska [et al.]. 2008 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

338.45/.46 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika p
57
Janoś-Kresło, Mirosława. Usługi społeczne a zrównoważony rozwój regionów / Mirosława Janoś-Kresło. 2008 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338.45/.46 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika p
58

Pakiet klimatyczno-energetyczny : analityczna ocena propozycji Komisji Europejskiej / opracowanie redakcyjne Elżbieta Nowicka. 2008 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)
CDE( 2/ 0)

338.45/.46 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika p
59

Środowiskowe aspekty restrukturyzacji przemysłu w Polsce w latach 1989-2006 / pod red. nauk. Tadeusza Pindóra. 2008 BG( 1/ 0)

338.45/.46 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika p
60

Geopolityka rurociągów : współzależność energetyczna a stosunki międzypaństwowe na obszarze postsowieckim / pod red. Ernesta Wyciszkiewicza ; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. 2008 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

338.45/.46 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika p
61

Górnictwo w czasie, przestrzeni, kulturze / pod red. Stanisława Januszewskiego ; Polski Kongers Górniczy 2007, Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. 2007 BG( 1/ 0)

338.45/.46 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika p
62
Jaworska, Maria. Zmiany strukturalne w przemyśle państw OECD w latach 1993-2003 - trendy i ocena efektu strukturalnego / Maria Jaworska. 2007 BG( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

338.45/.46 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika p
63
Ziębicki, Bernard. Benchmarking w doskonaleniu organizacji usług użyteczności publicznej / Bernard Ziębicki ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. 2007 BG( 1/ 0)

338.45/.46 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika p
64
Grabowiecki, Jerzy. Grupy kapitałowo-przemysłowe keiretsu w nowych uwarunkowaniach rozwojowych gospodarki Japonii : przyczyny regresu / Jerzy Grabowiecki. 2006 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 10/ 0)
WIL( 13/ 0)

338.45/.46 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika p
65
Kamińska, Wioletta. Pozarolnicza indywidualna działalność gospodarcza w Polsce w latach 1988-2003 / Wioletta Kamińska ; Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława L 2006 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338.45/.46 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika p
66

Usługi / [oprac. Dominik Lubasz ; red. Grażyna Rokicka ; Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów]. 2006 BG( 2/ 0)

338.45/.46 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika p
67

Środowiskowe aspekty restrukturyzacji przemysłu w Polsce w latach 1989-2006 / pod red. nauk. Tadeusza Pindóra. 2006 BWEiZ( 1/ 0)

338.45/.46 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika p
68

Zarządzanie relacjami w usługach : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Rogozińskiego. 2006 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338.45/.46 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika p
69

Rynkowe mechanizmy kształtowania jakości / pod red. Sylwestra Makarskiego. 2005 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338.45/.46 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika p
70
Manteuffel Szoege, Henryk. Zarys problemów ekonomiki środowiska / Henryk Manteuffel Szoege. 2005 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338.45/.46 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika p
71
Dziemianko, Zbigniew (1955- ).. Przemysł zbrojeniowy w Centralnym Okręgu Przemysłowym / Zbigniew Dziemianko. 2004 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

338.45/.46 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika p
72
Hawlena, Joanna (1963- ).. Determinanty kształtowania cen usług transportowych / Joanna Hawlena. 2004 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338.45/.46 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika p
73

Ekonomika przedsiębiorstw w nowych uwarunkowaniach systemowych / pod red. Jerzego Kitowskiego. 2004 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338.45/.46 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika p
74
Kryk, Barbara (mikroekonomia). Rachunek sozoekonomiczny działalności gospodarczej na przykładzie energetyki zawodowej regionu szczecińskiego / Barbara Kryk. 2003 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338.45/.46 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika p
75
Wziątek-Kubiak, Anna Teresa. Konkurencyjność polskiego przemysłu / Anna Wziątek-Kubiak ; Instytut Nauk Ekonomicznych PAN. 2003 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338.45/.46 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika p
76
Janoś-Kresło, Mirosława. Usługi społeczne w procesie przemian systemowych w Polsce / Mirosława Janoś-Kresło. 2002 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338.45/.46 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika p
77
Moszkowicz, Krystyna. Procesy innowacyjne w polskim przemyśle / Krystyna Mowszowicz. 2001 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

338.45/.46 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika p
78

Polska - Europa : gospodarka, przemysł / pod red. Jana Rajmana. 2001 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338.45/.46 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika p
79
Duraj, Jan (1943- ).. Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa / Jan Duraj. 2000 BG( 2/ 1)
BWEiZ( 1/ 0)

338.45/.46 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika p
80

Liberalizacja i konkurencja na rynku transportowym w Europie : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Dziadka i Marii Michałowskiej. 2000 BG( 1/ 0)

338.45/.46 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika p
81

Elementy strategii rozwoju przemysłu / pod red. nauk. Władysława Janasza ; [aut.: Maria Białasiewicz et al.] ; Uniwersytet Szczeciński. 2000 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

338.45/.46 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika p
82

Innowacje i transfer techniki w gospodarce polskiej : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja H. Jasińskiego ; [aut. A. H. Jasiński et al.] ; Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Ekonomiczny. 2000 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 10/ 0)
WIL( 1/ 0)

338.45/.46 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika p
83
Panasiuk, Aleksander (1965- ).. Elementy marketingu usług pocztowych / Aleksander Panasiuk ; Uniwersytet Szczeciński. 2000 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338.45/.46 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika p
84
Wolska, Grażyna. Obsługa transportowa poczty / Grażyna Wolska ; Uniwersytet Szczeciński. 2000 BG( 1/ 0)

338.45/.46 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika p
85
Baniak, Andrzej (ekonomista). O statyce porównawczej dla oligopolu / Andrzej Baniak. 1999 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338.45/.46 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika p
86

Przewodnik do studiowania ekonomiki przemysłu / re. nauk. Władysław Janasz ; aut. Maria Białasiewicz [et al.] ; Uniwersytet Szczeciński. 1998 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338.45/.46 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika p
87
Burchard-Dziubińska, Małgorzata. Ekologiczne i ekonomiczne aspekty restrukturyzacji przemysłu / Małgorzata Burchard-Dziubińska. 1998 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
WIL( 1/ 0)

338.45/.46 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika p
88
Daszkowska, Marianna. Usługi : produkcja, rynek, marketing / Marianna Daszkowska. 1998 BG( 4/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

338.45/.46 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika p
89
Haffer, Mirosław (1948- ).. Determinanty strategii nowego produktu polskich przedsiębiorstw przemysłowych / Mirosław Haffer. 1998 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338.45/.46 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika p
90

Podstawy ekonomiki przemysłu / pod red. nauk. Władysława Janasza ; aut. Maria Białasiewicz [et al.]. 1997 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 4/ 0)

338.45/.46 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika p
91
Lipowski, Adam (1939- ).. Polityka przemysłowa a wzrost konkurencyjności : doświadczenia azjatyckich "tygrysów" i wnioski dla Polski / Adam Lipowski ; Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości. 1997 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

338.45/.46 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika p
92
Żółtowska, Elżbieta ( -2015).. Funkcje produkcji : teoria, estymacja, zastosowania / Elżbieta Żółtowska. 1997 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338.45/.46 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika p
93

Dylematy społeczne i gospodarcze starego regionu przemysłowego : wnioski dla parlamentu / red. naukowy Irena Lipowicz. 1996 BG( 1/ 0)

338.45/.46 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika p
94
Ostoj, Jan. Rynek wartości negatywnych : zjawisko nadmiaru jako przesłanka procesów alokacyjnych / Jan Ostoj. 1996 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

338.45/.46 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika p
95
Rainelli, Michel. Ekonomia przemysłowa / Michel Rainelli ; przekł. Zbigniew Podlasiak ; Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości. 1996 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 3/ 0)

338.45/.46 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika p
96

Zmiany strukturalne w przemyśle Polski - spojrzenie prospektywne / Zygmunt Bartosik [et al.]. 1995 BG( 1/ 0)

338.45/.46 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika p
97

Restrukturyzacja regionów przemysłowych : analiza porównawcza procesów dostosowawczych w regionach Nord-Pas de Calais, Północna Nadrenia-Westfalia, Górny Śląsk : materiały z konferencji 1995 BG( 1/ 0)

338.45/.46 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika p
98

Raport o stanie polskiego przemysłu w roku 1994. Cz. 2, Sektory / Ministerstwo Przemysłu i Handlu ; [pod kier. Mirosława Woźniakowskiego i Danieli Pakos]. 1995 BG( 2/ 0)

338.45/.46 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika p
99

Raport o stanie polskiego przemysłu w roku 1994. Cz. 1, Ogólna / Ministerstwo Przemysłu i Handlu ; [pod kier. Mirosława Woźniakowskiego i Danieli Pakos]. 1995 BG( 2/ 0)

338.45/.46 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika p

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia realizuje zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego