Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "338.43" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 503 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Pałka-Łebek, Ewa. Autor Rewitalizacja obszarów wiejskich : uwarunkowania, modele, konsekwencje / Ewa Pałka-Łebek. 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338.43 Rolnictwo jako dział gospodarki. Gospodarka żywnościowa. Ekonomika rolnictwa. Polityka
2

Wybrane aspekty przemian gospodarczych w Polsce / redakcja naukowa Mirosław Geise, Jarosław Oczki, Dariusz Piotrowski. 2018 BG( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
3
Jezierska-Thöle, Aleksandra. Autor Rozwój obszarów wiejskich Polski Północnej i Zachodniej oraz Niemiec Wschodnich / Aleksandra Jezierska-Thöle. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338.43 Rolnictwo jako dział gospodarki. Gospodarka żywnościowa. Ekonomika rolnictwa. Polityka
4
Kosztowniak, Aneta. Autor Zagraniczne inwestycje bezpośrednie a wzrost gospodarczy w Polsce oraz wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej / Aneta Kosztowniak. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)
WIL( 1/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
5
Bień, Witold (1927- ).. Jak doszło do zadłużenia Polski za granicą w latach 1970-1985 : wspomnienia uczestnika wydarzeń / Witold Bień. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
6
Hu, Angang (1953- ).. Chiny : innowacyjny zielony rozwój / Hu Angang ; [tłumaczenie z języka angielskiego Jakub Kułaczkowski]. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338.43 Rolnictwo jako dział gospodarki. Gospodarka żywnościowa. Ekonomika rolnictwa. Polityka
7

Gospodarka Polski 1990-2017 : kręte ścieżki rozwoju / redakcja naukowa Michał Gabriel Woźniak. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
8
Ćwikowski, Dariusz. Gospodarka nieoficjalna a bezpieczeństwo ekonomiczne państwa / Dariusz Ćwikowski. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 1)
BWP( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
9
Gomułka, Stanisław (1940- ).. Transformacja i rozwój : teoria i polityka gospodarcza / Stanisław Gomułka. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
10
Gorzelany, Józef. Badania wybranych właściwości fizycznych płodów rolnych oraz tekstury produktów mięsnych / Józef Gorzelany, Mariusz Rudy. 2016 BG( 1/ 0)

338.43 Rolnictwo jako dział gospodarki. Gospodarka żywnościowa. Ekonomika rolnictwa. Polityka
11

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w wybranych województwach Polski : analiza porównawcza / opracowanie naukowe pod kierunkiem Włodzimierza Karaszewskiego. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
12
Kowalczyk, Stanisław (1956- ).. Bezpieczeństwo i jakość żywności / Stanisław Kowalczyk. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338.43 Rolnictwo jako dział gospodarki. Gospodarka żywnościowa. Ekonomika rolnictwa. Polityka
13
Rudy, Mariusz. Polityka wyżywienia ludności / Mariusz Rudy. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338.43 Rolnictwo jako dział gospodarki. Gospodarka żywnościowa. Ekonomika rolnictwa. Polityka
14

Ekonomiczne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej / [pod redakcją naukową Aleksandry Chlebickiej]. 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

338.43 Rolnictwo jako dział gospodarki. Gospodarka żywnościowa. Ekonomika rolnictwa. Polityka
15

Efektowność ekonomiczna i adekwatność społeczna w wyborach gospodarczych : z prac warsztatów naukowo-badawczych Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy dla doktorantów i habilitan 2015 BG( 1/ 0)

338.43 Rolnictwo jako dział gospodarki. Gospodarka żywnościowa. Ekonomika rolnictwa. Polityka
16

Doświadczenia i przyszłość wspólnej polityki rolnej w nowej perspektywie 2014-2020 : seminarium studencko-asystenckie, Parlament Europejski, Bruksela, grudzień 2014 / pod redakcją naukową 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

338.43 Rolnictwo jako dział gospodarki. Gospodarka żywnościowa. Ekonomika rolnictwa. Polityka
17
Filar, Dariusz (1950- ).. Między zieloną wyspą a dryfującą krą : gospodarka Polski w latach 2007-2015 / Dariusz Filar. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
18
Grochowski, Mirosław (1957- ).. Makroregion Polski Centralnej : powiązania funkcjonalne bipolarnego obszaru metropolitalnego Łodzi i Warszawy / [zespół aut.: koordynacja prac : Mirosław Grochowski, Tomasz Zegar i 17 pozosta 2015 BG( 1/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
19
Kacprzak, Agnieszka (zarządzanie). Gospodarka doświadczeń : perspektywa polskiego konsumenta / Agnieszka Kacprzak, Katarzyna Dziewanowska, Monika Skorek. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
20
Krzyworzeka, Amanda. Rolnicze strategie pracy i przetrwania : studium z antropologii ekonomicznej / Amanda Krzyworzeka ; Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338.43 Rolnictwo jako dział gospodarki. Gospodarka żywnościowa. Ekonomika rolnictwa. Polityka
21

Przeciwdziałanie patologiom na rynku żywności / pod redakcją naukową Agaty Lewkowicz, Wiesława Pływaczewskiego ; [recenzja Agata Tyburska ; tłumaczenie Joanna Narodowska]. 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 4/ 0)
BIC( 1/ 0)

338.43 Rolnictwo jako dział gospodarki. Gospodarka żywnościowa. Ekonomika rolnictwa. Polityka
22
Michalewska-Pawlak, Małgorzata. Zarządzanie rozwojem obszarów wiejskich w Polsce w warunkach integracji europejskiej / Małgorzata Michalewska-Pawlak. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

338.43 Rolnictwo jako dział gospodarki. Gospodarka żywnościowa. Ekonomika rolnictwa. Polityka
23

Rynek aktywów biologicznych i produktów rolniczych / redakcja naukowa Czesław Puchalski, Grażyna Gajdek. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338.43 Rolnictwo jako dział gospodarki. Gospodarka żywnościowa. Ekonomika rolnictwa. Polityka
24

Zarządzanie w systemie gospodarczym : szanse i zagrożenia / redakcja naukowa Konrad Raczkowski. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
25

Przemysł spożywczy - makrootoczenie, inwestycje, ekspansja zagraniczna / redakcja Iwona Szczepaniak i Krzysztof Firlej ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospod 2015 BG( 1/ 0)

338.43 Rolnictwo jako dział gospodarki. Gospodarka żywnościowa. Ekonomika rolnictwa. Polityka
26
Szymański, Władysław (1941- ).. Świat i Polska wobec wyzwań / Władysław Szymański. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)
WIL( 1/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
27
Ziemski, Henryk. Kolektywizacja rolnictwa na Wileńszczyźnie / Henryk Ziemski. 2015 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 3/ 0)

338.43 Rolnictwo jako dział gospodarki. Gospodarka żywnościowa. Ekonomika rolnictwa. Polityka
28
Bałtowski, Maciej (1953- ).. Zmiana własnościowa polskiej gospodarki 1989-2013 / Maciej Bałtowski, Piotr Kozarzewski. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
WIL( 1/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
29
Firlej, Krzysztof (1961- ).. Transfer wiedzy i dyfuzja innowacji jako źródło konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce / Krzysztof Firlej, Dariusz Żmija ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Fund 2014 BG( 1/ 0)

338.43 Rolnictwo jako dział gospodarki. Gospodarka żywnościowa. Ekonomika rolnictwa. Polityka
30
Konopka, Kazimierz. Reformy agrarne a mechanizm rozwoju społeczno-gospodarczego w Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej (1918-1939) / Kazimierz Konopka. 2014 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
31
Pawlicki, Rafał (finanse). Strategia finansowa dla Polski 2014-2020 : fundusze unijne dla przedsiębiorczych / Rafał Pawlicki. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
CDE( 2/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
32

Obrót powszechny i gospodarczy : problemy cywilnoprawne / red. nauk. Iwona Ramus. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
33
Smoluk-Sikorska, Joanna. Uwarunkowania handlu detalicznego żywnością ekologiczną / Joanna Smoluk-Sikorska, Władysława Łuczka. 2014 BG( 1/ 0)

338.43 Rolnictwo jako dział gospodarki. Gospodarka żywnościowa. Ekonomika rolnictwa. Polityka
34
Studnicka-Mariańczyk, Karolina. Domena Ostrowskich z Maluszyna : przykład przemian kapitalistycznych w polskim rolnictwie XIX wieku / Karolina Studnicka-Mariańczyk ; Polskie Towarzystwo Historyczne, Polskie Towarzystwo Heraldy 2014 BG( 1/ 0)

338.43 Rolnictwo jako dział gospodarki. Gospodarka żywnościowa. Ekonomika rolnictwa. Polityka
35

Elementy rozwoju społecznego regionów nadmorskich / pod red. Wioletty Szymańskiej ; Uniwersytet Gdański - Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego. 2014 BG( 1/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
36

Agrobiznes i biobiznes : teoria i praktyka / pod red. Stanisława Urbana ; [poszcz. rozdz. napisali: Anna Kowalska et al.]. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338.43 Rolnictwo jako dział gospodarki. Gospodarka żywnościowa. Ekonomika rolnictwa. Polityka
37
Zawadzki, Arkadiusz. Gospodarka Południowego Podlasia w latach 1918-1939 / Arkadiusz Zawadzki ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Wydział Humanistyczny. Instytut Historii i Stosunków Międzynarodo 2014 BG( 1/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
38
Bezat-Jarzębowska, Agnieszka. Wpływ polityki rolnej na decyzje producentów rolnych odnośnie dochodów i inwestycji / aut. Agnieszka Bezat-Jarzębowska, Włodzimierz Rembisz, Agata Sielska ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Go 2013 BG( 1/ 0)

338.43 Rolnictwo jako dział gospodarki. Gospodarka żywnościowa. Ekonomika rolnictwa. Polityka
39
Bórawski, Piotr. Czynniki różnicujące efektywność gospodarstw rolnych uzyskujących dochody z działalności alternatywnych i komplementarnych / Piotr Bórawski. 2013 BG( 1/ 0)

338.43 Rolnictwo jako dział gospodarki. Gospodarka żywnościowa. Ekonomika rolnictwa. Polityka
40
Floriańczyk, Zbigniew. Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym : praca. (22), Produktywność różnych form rolnictwa zrównoważonego i konwencjonalnego / pod red. nauk. Zbigniewa Floriańczyka ; aut. Zbig 2013 BG( 1/ 0)

338.43 Rolnictwo jako dział gospodarki. Gospodarka żywnościowa. Ekonomika rolnictwa. Polityka
41
Golinowska, Stanisława. Spójność społeczna : stan i perspektywy rozwoju społecznego kraju w przekrojach regionalnych / Stanisława Golinowska, Ewa Kocot. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
42

Wspólna Polityka Rolna po 2013 roku - zagadnienia wybrane / red. nauk. Renata Grochowska, Marek Wigier ; aut.: Piotr Chechelski [et al.] ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej 2013 BG( 1/ 0)

338.43 Rolnictwo jako dział gospodarki. Gospodarka żywnościowa. Ekonomika rolnictwa. Polityka
43
Gruda, Mieczysław. Tendencje zmian w światowej, unijnej i polskiej produkcji i konsumpcji żywności do 2030/2050 roku / aut. Mieczysław Gruda, Włodzimierz Rembisz ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żyw 2013 BG( 1/ 0)

338.43 Rolnictwo jako dział gospodarki. Gospodarka żywnościowa. Ekonomika rolnictwa. Polityka
44
Gulbicka, Bożena. Problemy wyżywienia ludności na kontynencie afrykańskim / aut. Bożena Gulbicka ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Państwowy Instytut Badawczy. 2013 BG( 1/ 0)

338.43 Rolnictwo jako dział gospodarki. Gospodarka żywnościowa. Ekonomika rolnictwa. Polityka
45
Hamulczuk, Mariusz. Metody ilościowe w systemie prognozowania cen produktów rolnych / praca pod red. nauk. Mariusza Hamulczuka ; aut. Mariusz Hamulczuk, Cezary Klimkowski, Stanisław Stańko ; Instytut Ekonomiki Ro 2013 BG( 1/ 0)

338.43 Rolnictwo jako dział gospodarki. Gospodarka żywnościowa. Ekonomika rolnictwa. Polityka
46
Hryszko, Krzysztof. Sytuacja na światowym rynku cukru i jej wpływ na możliwości uprawy buraków cukrowych w Polsce / red. nauk.: Piotr Szajner ; aut.: Krzysztof Hryszko, Piotr Szajner ; Instytut Ekonomiki Rolnict 2013 BG( 1/ 0)

338.43 Rolnictwo jako dział gospodarki. Gospodarka żywnościowa. Ekonomika rolnictwa. Polityka
47
Jasiecki, Krzysztof (1960- ).. Kapitalizm po polsku : między modernizacją a peryferiami Unii Europejskiej / Krzysztof Jasiecki. 2013 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)
CDE( 1/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
48
Józwiak, Wojciech (1938- ).. Polskie rolnictwo i gospodarstwa rolne w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku. 2 / Wojciech Józwiak ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy. 2013 BG( 1/ 0)

338.43 Rolnictwo jako dział gospodarki. Gospodarka żywnościowa. Ekonomika rolnictwa. Polityka
49
Judzińska, Agnieszka. Wpływ WPR na zmiany w rolnictwie w ujęciu regionalnym : praca zbiorowa / pod red. Wiesława Łopaciuka ; aut.: Agnieszka Judzińska, Wiesław Łopaciuk ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodark 2013 BG( 1/ 0)

338.43 Rolnictwo jako dział gospodarki. Gospodarka żywnościowa. Ekonomika rolnictwa. Polityka
50
Kieżun, Witold (1922- ).. Patologia transformacji / Witold Kieżun. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
51
Konopka, Kazimierz. Rolnictwo polskie na przestrzeni wieków oraz jego rozwój i zagrożenia (966-2010) / Kazimierz Konopka. 2013 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 1)

338.43 Rolnictwo jako dział gospodarki. Gospodarka żywnościowa. Ekonomika rolnictwa. Polityka
52

The new solutions of the CAP 2013+ to the challenges of the EU member states agriculture / eds.: Andrzej Kowalski, Marek Wigier, Michał Dudek ; Institute of Agricultural and Food Economics - Nati 2013 BG( 1/ 0)

338.43 Rolnictwo jako dział gospodarki. Gospodarka żywnościowa. Ekonomika rolnictwa. Polityka
53

Nowe rozwiązania WPR 2013+ wobec wyzwań rolnictwa krajów członkowskich Unii Europejskiej / red. nauk. Andrzej Kowalski, Marek Wigier, Małgorzata Bułkowska ; [tł. Contact Language Services]. 2013 BG( 1/ 0)

338.43 Rolnictwo jako dział gospodarki. Gospodarka żywnościowa. Ekonomika rolnictwa. Polityka
54
Krzyminiewska, Grażyna. Kultura ekonomiczna mieszkańców obszarów wiejskich : problemy, przekształcenia, wyzwania / Grażyna Krzyminiewska. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338.43 Rolnictwo jako dział gospodarki. Gospodarka żywnościowa. Ekonomika rolnictwa. Polityka
55

Dopłaty bezpośrednie i dotacje budżetowe a finanse oraz funcjonowanie gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych. (3) / red. nauk. Jacek Kulawik ; aut.: Stefania Czekaj [et al.] ; Instytut Ekono 2013 BG( 1/ 0)

338.43 Rolnictwo jako dział gospodarki. Gospodarka żywnościowa. Ekonomika rolnictwa. Polityka
56
Maksimczuk, Aleksander (1949- ).. Granice państwowe, relacje z sąsiedztwem gospodarczym i wschodnie pogranicze Polski w dobie transformacji, integracji i globalizacji. T. 2, Współpraca Polski z krajami Europy Wschodniej i prob 2013 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 10/ 0)
BWP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)
WIL( 5/ 0)
CDE( 1/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
57
Maksimczuk, Aleksander (1949- ).. Granice państwowe, relacje z sąsiedztwem gospodarczym i wschodnie pogranicze Polski w dobie transformacji, integracji i globalizacji. T. 1, Transformacja systemowa i kształtowanie się nowej ja 2013 BG( 5/ 0)
BWEiZ( 10/ 1)
BWP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)
WIL( 5/ 0)
CDE( 1/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
58

Ocena konkurencyjności wewnętrznej i zewnętrznej sektora rolno-spożywczego ze szczególnym uwzględnieniem sektora ogrodniczego / red. nauk. Bożena Nosecka ; aut. Bożena Nosecka [et al.]. 2013 BG( 1/ 0)

338.43 Rolnictwo jako dział gospodarki. Gospodarka żywnościowa. Ekonomika rolnictwa. Polityka
59
Radło, Mariusz-Jan. Polska w pułapce średniego dochodu? : perspektywy konkurencyjności polskiej gospodarki i regionów / Mariusz-Jan Radło, Dorota Ciesielska. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)
WIL( 1/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
60
Rowiński, Janusz. Strategie i kierunki rozwoju rolnictwa europejskiego. (2), Materiały do syntezy / aut. Janusz Rowiński, Małgorzata Bułkowska ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Państw 2013 BG( 1/ 0)

338.43 Rolnictwo jako dział gospodarki. Gospodarka żywnościowa. Ekonomika rolnictwa. Polityka
61

Nadwyżka bezpośrednia z wybranych produktów rolniczych w 2012 roku oraz projekcja dochodów na 2015 rok / praca pod red. nauk. Aldony Skarżyńskiej ; aut. Łukasz Abramczuk [et al.] ; Instytut 2013 BG( 1/ 0)

338.43 Rolnictwo jako dział gospodarki. Gospodarka żywnościowa. Ekonomika rolnictwa. Polityka
62

Projection of income for 2015 for selected agricultural products / sci. ed. Aldona Skarżyńska ; auth.: Łukasz Abramczuk [et al. ; tranls. by Contact Language Services] ; Institute of Agricultur 2013 BG( 1/ 0)

338.43 Rolnictwo jako dział gospodarki. Gospodarka żywnościowa. Ekonomika rolnictwa. Polityka
63

Światowa produkcja biopaliw w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego / red. nauk. Piotr Szajner ; aut. Renata Grochowska [et al.] ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. 2013 BG( 1/ 0)

338.43 Rolnictwo jako dział gospodarki. Gospodarka żywnościowa. Ekonomika rolnictwa. Polityka
64

Skuteczność instrumentów polityki regionalnej i strukturalnej oddziałujących na rozwój przedsiębiorczości / red. nauk. Adam Wasilewski ; aut. Krzysztof Bondyra [et al.] ; Instytut Ekonomik 2013 BG( 1/ 0)

338.43 Rolnictwo jako dział gospodarki. Gospodarka żywnościowa. Ekonomika rolnictwa. Polityka
65

Assessment of the impact of the EU "agricultural budget" for the period 2014-2020 on the financial situation of the national agriculture and the entire economy / ed. Barbara Wieliczko ; auth. Józ 2013 BG( 1/ 0)

338.43 Rolnictwo jako dział gospodarki. Gospodarka żywnościowa. Ekonomika rolnictwa. Polityka
66
Zalewski, Arkadiusz. Światowy rynek nawozów mineralnych z uwzględnieniem zmian cen bezpośrednich nośników energii oraz surowców / red. nauk. Piotr Szajner ; aut. Arkadiusz Zalewski, Rembeza Jerzy ; Instytut Eko 2013 BG( 1/ 0)

338.43 Rolnictwo jako dział gospodarki. Gospodarka żywnościowa. Ekonomika rolnictwa. Polityka
67

Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym. (19) / red. nauk. Józef St. Zegar ; aut. Andrzej Graczyk [et al.] ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Państwowy Insty 2013 BG( 1/ 0)

338.43 Rolnictwo jako dział gospodarki. Gospodarka żywnościowa. Ekonomika rolnictwa. Polityka
68
Ziegler, Jean (1934- ).. Geopolityka głodu : masowa zagłada / Jean Ziegler ; przeł. Ewa Cylwik. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338.43 Rolnictwo jako dział gospodarki. Gospodarka żywnościowa. Ekonomika rolnictwa. Polityka
69

Produkcja, koszty i dochody z wybranych produktów rolniczych w latach 2010-2011 (wyniki rachunku symulacyjnego) : praca zbiorowa / pod red. Ireny Augustyńskiej-Grzymek ; aut. Łukasz Abramczuk [ 2012 BG( 1/ 0)

338.43 Rolnictwo jako dział gospodarki. Gospodarka żywnościowa. Ekonomika rolnictwa. Polityka
70

Światowy rynek mleka i jego wpływ na polskie mleczarstwo po zniesieniu kwot mlecznych / aut.: Agnieszka Baer-Nawrocka [et al.] ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państ 2012 BG( 1/ 0)

338.43 Rolnictwo jako dział gospodarki. Gospodarka żywnościowa. Ekonomika rolnictwa. Polityka
71

Zrozumieć PRL / Czesław Banach [et al.] ; pod red. Wiesława Żółtkowskiego. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
72

Gospodarka Polski w perspektywie wstąpienia do strefy euro : ujęcie ilościowe / red. nauk. Piotr Krajewski ; aut. Paweł Baranowski [et al.]. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
WIL( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
73
Bezat-Jarzębowska, Agnieszka. Wybór polityki i jej wpływ na decyzje producentów rolnych w ujęciu analitycznym z elementami weryfikacji empirycznej / aut.: Agnieszka Bezat-Jarzębowska, Włodzimierz Rembisz, Agata Sielska ; 2012 BG( 1/ 0)

338.43 Rolnictwo jako dział gospodarki. Gospodarka żywnościowa. Ekonomika rolnictwa. Polityka
74
Czyżewski, Andrzej (1947- ).. Kluczowe uwarunkowania wspierania rolnictwa w Unii Europejskiej w okresie 2014-2020 / red. nauk. Barbara Wieliczko ; aut.: Andrzej Czyżewski, Anna Matuszczak, Barbara Wieliczko ; Instytut Ekonomi 2012 BG( 1/ 0)

338.43 Rolnictwo jako dział gospodarki. Gospodarka żywnościowa. Ekonomika rolnictwa. Polityka
75
Danowska-Prokop, Barbara. Sytuacja gospodarcza i społeczna na Górnym Śląsku w okresie międzywojennym i jej wpływ na ubezpieczenia brackie / Barbara Danowska-Prokop. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
76
Floriańczyk, Zbigniew. Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym. (16), Produktywność rolnictwa z perspektywy produkcji żywności i surowców dla energii odnawialnej / aut. Zbigniew Floriańczyk, Joanna Buk 2012 BG( 1/ 0)

338.43 Rolnictwo jako dział gospodarki. Gospodarka żywnościowa. Ekonomika rolnictwa. Polityka
77

Wyzwania i organiczenia długookresowego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce : monografia / pod red.: Marka Wigiera ; aut.: Piotr Chechelski, Renata Grochowska, Marek Wigier ; Instytu 2012 BG( 1/ 0)

338.43 Rolnictwo jako dział gospodarki. Gospodarka żywnościowa. Ekonomika rolnictwa. Polityka
78

Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych / aut.: Mariusz Hamulczuk [et al.] ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Bada 2012 BG( 1/ 0)

338.43 Rolnictwo jako dział gospodarki. Gospodarka żywnościowa. Ekonomika rolnictwa. Polityka
79
Józwiak, Wojciech (1938- ).. Polskie rolnictwo i gospodarstwa rolne w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku / Wojciech Józwiak. 2012 BG( 1/ 0)

338.43 Rolnictwo jako dział gospodarki. Gospodarka żywnościowa. Ekonomika rolnictwa. Polityka
80
Judzińska, Agnieszka. Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej na zmiany w rolnictwie / red. nauk. Wiesław Łopaciuk ; aut.: Agnieszka Judzińska, Wiesław Łopaciuk ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej 2012 BG( 1/ 0)

338.43 Rolnictwo jako dział gospodarki. Gospodarka żywnościowa. Ekonomika rolnictwa. Polityka
81
Kaczmarek, Jarosław. Mezostruktura gospodarki Polski w okresie transformacji : uwarunkowania, procesy, efektywność / Jarosław Kaczmarek. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
82

Przemiany w rolnictwie i na obszarach wiejskich z udziałem Agencji Nieruchomości Rolnych na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego / pod red. Romana Kisiela i Renaty Marks-Bielskiej. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338.43 Rolnictwo jako dział gospodarki. Gospodarka żywnościowa. Ekonomika rolnictwa. Polityka
83

Analiza kluczowych sektorów województwa podlaskiego : sektor rolnictwa / [zespół aut.: Anna Kowalewska [et al.] ; red. naukowa: Joanna Ejdys]. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 1)

338.43 Rolnictwo jako dział gospodarki. Gospodarka żywnościowa. Ekonomika rolnictwa. Polityka
84

Konkurencyjność gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej / red. nauk.: Andrzej Kowalski, Marek Wiger, Michał Dudek ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodark 2012 BG( 1/ 0)

338.43 Rolnictwo jako dział gospodarki. Gospodarka żywnościowa. Ekonomika rolnictwa. Polityka
85
Kozaczka, Marian (1956- ).. Gospodarka Polski w latach 1989-2009 / Marian Kozaczka. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
86

Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym. (17), Ocena stanu wyżywienia ludności w Polsce w aspekcie bezpieczeństwa żywnościowego / red. nauk. Mariola Kwasek ; aut. Bożena Brzostek 2012 BG( 1/ 0)

338.43 Rolnictwo jako dział gospodarki. Gospodarka żywnościowa. Ekonomika rolnictwa. Polityka
87
Miszewski, Maciej. Polska transformacja gospodarcza i jej uwarunkowania / Maciej Miszewski. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
88

Powiązania zewnętrzne : modernizacja Polski / red. nauk. Witold Morawski. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
89
Nizielska, Aleksandra. Investment attractiveness of the Silesian Voivodship / ed. by Aleksandra Nizielska ; [auth. Aleksandra Nizielska, Iwona Pawlas, Ewa Michalik]. 2012 BG( 1/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
90

Sytuacja na światowym rynku wybranych produktów ogrodniczych i jej wpływ na polski rynek ogrodniczy / aut. Bożena Nosecka [et al.] ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - 2012 BG( 1/ 0)

338.43 Rolnictwo jako dział gospodarki. Gospodarka żywnościowa. Ekonomika rolnictwa. Polityka
91

Czynniki konkurencyjności sektora rolno-spożywczego we współczesnym świecie / red. nauk. Bożena Nosecka ; aut.: Bożena Nosecka [et. al.] ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnoś 2012 BG( 1/ 0)

338.43 Rolnictwo jako dział gospodarki. Gospodarka żywnościowa. Ekonomika rolnictwa. Polityka
92
Radomski, Kamil. Upieniężnienie gospodarstw kmiecych w Małopolsce w latach 1253-1370 / Kamil Radomski. 2012 BG( 1/ 0)

338.43 Rolnictwo jako dział gospodarki. Gospodarka żywnościowa. Ekonomika rolnictwa. Polityka
93
Rowiński, Janusz. Strategie i kierunki rozwoju rolnictwa europejskiego. 1, Materiały do syntezy / aut. Janusz Rowiński, Małgorzata Bułkowska ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Państwow 2012 BG( 1/ 0)

338.43 Rolnictwo jako dział gospodarki. Gospodarka żywnościowa. Ekonomika rolnictwa. Polityka
94
Rycombel, Danuta. Sytuacja na światowym rynku wołowiny i jej wpływ na polski sektor wołowiny / aut. Danuta Rycombel, Danuta Zawadzka, Agnieszka Wierzbicka ; współpr. Dominika Guzek, Jerzy Wierzbicki, Alicja W 2012 BG( 1/ 0)

338.43 Rolnictwo jako dział gospodarki. Gospodarka żywnościowa. Ekonomika rolnictwa. Polityka
95

Fundusze europejskie a rozwój gospodarczy : praca zbiorowa / pod red. Adama Sadowskiego, Adama Wyszkowskiego ; Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Ekonomii i Zarządzania. 2012 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 10/ 0)
WIL( 5/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
96
Stanowska-Hirsch, Agnieszka. Polski eksport do Rosji : uwarunkowania i perspektywy rozwoju / Agnieszka Stanowska-Hirsch. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
97

Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności : praca zbiorowa. (2) / pod red. Iwony Szczepaniak ; aut. Łukasz Ambroziak [et al.] ; współpr. Małgorzata Bułkowska, Piot 2012 BG( 1/ 0)

338.43 Rolnictwo jako dział gospodarki. Gospodarka żywnościowa. Ekonomika rolnictwa. Polityka
98
Szymańska, Joanna (ekonomia). Gospodarowanie zasobami ziemi w Polsce : aspekty teoretyczne i praktyczne / Joanna Szymańska. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

338.43 Rolnictwo jako dział gospodarki. Gospodarka żywnościowa. Ekonomika rolnictwa. Polityka
99

Perspektywy rozwoju Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 r. / red.: Bartłomiej H. Toszek, Andrzej Wojtaszak. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

338.43 Rolnictwo jako dział gospodarki. Gospodarka żywnościowa. Ekonomika rolnictwa. Polityka

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2018-2019 zrealizowała zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego -->