Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "338.1*438**091*" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 237 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Błąd, Marta. Autor Sto lat reform agrarnych w Polsce / Marta Błąd. 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338.1(438)(091) Historia gospodarcza Polski
2

Gospodarka Polski 1918-2018. T. 2, W kierunku godziwych wynagrodzeń i wzrostu produktywności pracy / Marcin Jędrzejczyk, Wojciech Kozioł, Jurij Renkas ; redakcja naukowa Michał Gabriel Woźni 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338.1(438)(091) Historia gospodarcza Polski
3
Majcher-Ociesa, Edyta. Autor Interwencjonizm państwowy w przemyśle Drugiej Rzeczypospolitej w latach 1930-1939 / Edyta Majcher-Ociesa. 2019 BG( 1/ 0)

338.1(438)(091) Historia gospodarcza Polski
4
Woźniak, Michał Gabriel (1949- ). Autor Gospodarka Polski 1918-2018. T. 1, W kierunku zintegrowanego rozwoju / Michał Gabriel Woźniak. 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338.1(438)(091) Historia gospodarcza Polski
5

Od projektu do legendy : Centralny Okręg Przemysłowy po osiemdziesięciu latach (1937-2017) / redakcja naukowa Paweł Grata, Grzegorz Ostasz, Bartosz Pasterski. 2018 BG( 1/ 0)

338.1(438)(091) Historia gospodarcza Polski
6
Kouli, Yaman. Autor Dolny Śląsk : 1936-1956 : szybki rozwój i nieudana odbudowa : wpływ wiedzy na produkcję przemysłową / Yaman Kouli ; przekład Tomasz Dominiak. 2018 BG( 1/ 0)

338.1(438)(091) Historia gospodarcza Polski
7

Rola Kościołów w życiu gospodarczym ziem polskich / pod redakcją Kamila Kowalskiego, Rafała Matery, Andrzeja Pieczewskiego. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338.1(438)(091) Historia gospodarcza Polski
8
Ślązak, Ryszard. Czarna księga prywatyzacji 1988-1994 czyli Jak likwidowano przemysł / Ryszard Ślązak. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338.1(438)(091) Historia gospodarcza Polski
9
Broński, Krzysztof. Historia polskich okręgów i regionów przemysłowych. T. 1 / pod red. Łukasza Dwilewicza i Wojciecha Morawskiego ; [Krzysztof Broński, Piotr Franaszek, Paweł Grata, Janusz Kaliński, Sławomi 2015 BG( 1/ 0)

338.1(438)(091) Historia gospodarcza Polski
10
Długosz, Stanisław (1925- ).. Pożegnanie Merkurego (1947-1981) : (wspomnienia i refleksje negocjatora PRL) / Stanisław Długosz. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338.1(438)(091) Historia gospodarcza Polski
11

Polska w czasie wielkiej wojny (1914-1918) : historia ekonomiczna / pod redakcją : Marcelego Handelsmana przy udziale Hipolita Gliwica, Władysława Grabskiego, K. Konarskiego, Kazimierza Władys 2015 BG( 1/ 0)

338.1(438)(091) Historia gospodarcza Polski
12

Polska w czasie wielkiej wojny (1914-1918) : historia finansowa / [pod redakcją: Marcelego Handelsmana przy udziale Hipolita Gliwica, Władysława Grabskiego, K. Konarskiego, Kazimierza Władysł 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

338.1(438)(091) Historia gospodarcza Polski
13
Kaliński, Janusz (1942- ).. Historia gospodarcza Polski XIX i XX wieku / Janusz Kaliński, Czesław Noniewicz. 2015 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 20/ 1)
WIL( 5/ 0)

338.1(438)(091) Historia gospodarcza Polski
14
Karpiński, Andrzej (1928- ).. Od uprzemysłowienia w PRL do deindustrializacji kraju : losy zakładów przemysłowych po 1945 roku / Andrzej Karpiński, Stanisław Paradysz, Paweł Soroka, Wiesław Żółtkowski. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338.1(438)(091) Historia gospodarcza Polski
15
Skodlarski, Janusz. Władysław Grabski jako ekonomista (1874-1938) / Janusz Skodlarski. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338.1(438)(091) Historia gospodarcza Polski
16
Szymański, Andrzej (historia). Rzemiosło i przemysł miejski w Wielkopolsce w drugiej połowie XVIII wieku / Andrzej Szymański ; Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne, Muzeum Regionalne w Pleszewie. 2015 BG( 1/ 0)

338.1(438)(091) Historia gospodarcza Polski
17
Fronczek-Kwarta, Agnieszka. Polityka finansowa i gospodarcza rządu Władysława Grabskiego w okresie reformy walutowo-skarbowej (1923-1925) / Agnieszka Fronczek-Kwarta. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338.1(438)(091) Historia gospodarcza Polski
18

Rozważania o gospodarce... / Dorota Niedziółka (red.). 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

338.1(438)(091) Historia gospodarcza Polski
19

Ład gospodarczy a współczesna ekonomia / red. nauk. Piotr Pysz, Anna Grabska, Michał Moszyński. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 1)
WHS( 1/ 0)

338.1(438)(091) Historia gospodarcza Polski
20

Rola Żydów w rozwoju gospodarczym ziem polskich / pod red. Janusza Skodlarskiego, Andrzeja Pieczewskiego. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

338.1(438)(091) Historia gospodarcza Polski
21
Tanewski, Paweł. Polska myśl ekonomiczna w latach 1956-1989 wobec zagadnienia przemian systemowych w gospodarce PRL / Paweł Tanewski. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

338.1(438)(091) Historia gospodarcza Polski
22
Beksiak, Janusz (1929-2014).. Falowanie aktywności gospodarczej : przypadek polski / Janusz Beksiak, Magda Ciżkowicz, Jakub Karnowski. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338.1(438)(091) Historia gospodarcza Polski
23
Błach, Joanna (finanse). Sytuacja finansowa śląskich przedsiębiorstw w dobie kryzysu / Joanna Błach, Maria Gorczyńska, Monika Wieczorek-Kosmala. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338.1(438)(091) Historia gospodarcza Polski
24

Miasta i ludzie : sacrum i profanum : studia z dziejów społecznych i gospodarczych dedykowane profesorowi Jerzemu Motylewiczowi / pod red. Pawła Graty i Beaty Lorens. 2013 BG( 1/ 0)

338.1(438)(091) Historia gospodarcza Polski
25
Kowalczyk, Rafał (1975?- ).. Rozwój przemysłu ciężkiego w Królestwie Polskim w latach 1877-1914 / Rafał Kowalczyk ; Towarzystwo Miłośników Historii. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

338.1(438)(091) Historia gospodarcza Polski
26
Staniszewski, Adam (przedsiębiorczość). Po dwóch stronach Bałtyku : polityczno-gospodarcze stosunki polsko-szwedzkie w latach 1918-1932 / Adam Staniszewski. 2013 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338.1(438)(091) Historia gospodarcza Polski
27
Kaliński, Janusz (1942- ).. Gospodarka w PRL / Janusz Kaliński ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 2012 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 5/ 0)
WHS( 2/ 0)
WIL( 1/ 0)

338.1(438)(091) Historia gospodarcza Polski
28

Dokumenty do dziejów wilanowskiej nieruchomości ziemskiej. Ser. A, XX wiek. wstęp i oprac. Mirosław Kłusek. 2012 BG( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

338.1(438)(091) Historia gospodarcza Polski
29
Gawron, Grzegorz (1980- ).. Europejskie szlaki - śląskie drogi : trendy rozwojowe Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii "Silesia" : raport z badań / Grzegorz Gawron, Paulina Rojek-Adamek ; Wyższa Szkoła Zarządzani 2011 BG( 1/ 0)

338.1(438)(091) Historia gospodarcza Polski
30

Od badania do działania : analiza trendów rozwojowych i zmian gospodarczych w obszarze Górnośląskiego Związku Metropolitalnego : praca zbiorowa / pod red. Marka S. Szczepańskiego, Grzegorza 2011 BG( 1/ 0)

338.1(438)(091) Historia gospodarcza Polski
31
Jasiński, Leszek Jerzy (1952- ).. Bliżej centrum czy na peryferiach? : polskie kontakty gospodarcze z zagranicą w XX wieku / Leszek Jerzy Jasiński. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

338.1(438)(091) Historia gospodarcza Polski
32

Dokumenty do dziejów wilanowskiej nieruchomości ziemskiej. Ser. A, XX wiek. wstęp i oprac. Mirosław Kłusek. 2011 BG( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

338.1(438)(091) Historia gospodarcza Polski
33
Muster, Rafał. Potencjał rozwojowy przedsiębiorstw z obszaru Górnośląskiego Związku Metropolitalnego w świetle analiz empirycznych : raport z badań / Rafał Muster ; [red. nauk. Adam Bartoszek]. 2011 BG( 1/ 0)

338.1(438)(091) Historia gospodarcza Polski
34
Skodlarski, Janusz. Wybitni reformatorzy i kreatorzy polskiego pieniądza a ich oblicze moralne. T. 2, Ziemie polskie pod zaborami - od Stanisława Staszica do Franciszka Stefczyka / Janusz Skodlarski. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

338.1(438)(091) Historia gospodarcza Polski
35

Przemysł regionu siedleckiego w XIX-XXI wieku / pod red. Dariusza Grzegorczuka, Józefa Piłatowicza, Arkadiusza Zawadzkiego ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Instytutu Histor 2010 BG( 1/ 0)

338.1(438)(091) Historia gospodarcza Polski
36

Polskie osiągnięcia gospodarcze : perspektywa historyczna / red. nauk. Janusz Kaliński. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 5/ 0)
WIL( 1/ 0)

338.1(438)(091) Historia gospodarcza Polski
37
Kochanowski, Jerzy (1960- ).. Tylnymi drzwiami : "Czarny rynek" w Polsce 1944-1989 / Jerzy Kochanowski. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

338.1(438)(091) Historia gospodarcza Polski
38

Stanisław Gomułka i transformacja polska : dokumenty i analizy : 1968-1989 / pod red. Tadeusza Kowalika. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338.1(438)(091) Historia gospodarcza Polski
39
Mazurek, Małgorzata (1979- ).. Społeczeństwo kolejki : o doświadczeniach niedoboru 1945-1989 / Małgorzata Mazurek. 2010 BG( 1/ 1)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

338.1(438)(091) Historia gospodarcza Polski
40
Morawski, Wojciech (1954- ).. Dzieje gospodarcze Polski / Wojciech Morawski. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
BPP( 3/ 0)
WIL( 1/ 0)

338.1(438)(091) Historia gospodarcza Polski
41
Wójcik, Robert. Historia Cukrowni "Garbów" / Robert Wójcik. 2010 BG( 1/ 0)

338.1(438)(091) Historia gospodarcza Polski
42

Polska nieliberalna myśl społeczno-ekonomiczna do 1918 roku : praca zbiorowa / pod red. Urszuli Zagóry-Jonszty ; [aut. rozdz. Urszula Zagóra-Jonszta et al.]. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

338.1(438)(091) Historia gospodarcza Polski
43
Bałtowski, Maciej (1953- ).. Gospodarka socjalistyczna w Polsce : geneza, rozwój, upadek / Maciej Bałtowski. 2009 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

338.1(438)(091) Historia gospodarcza Polski
44
Baranowski, Edmund (1925- ).. Bankowe szańce : bankowcy polscy w latach wojny i okupacji 1939-1945 / Edmund Baranowski, Juliusz Kulesza. 2009 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338.1(438)(091) Historia gospodarcza Polski
45
Godlewski, Jan. Przemysł cukrowniczy w Królestwie Polskim 1870-1914 / Jan Godlewski. 2009 BG( 4/ 0)
BHU( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
WHS( 3/ 0)

338.1(438)(091) Historia gospodarcza Polski
46
Grodecki, Roman (1889-1964).. Polityka pieniężna Piastów / Roman Grodecki ; [wstęp Stanisław Szczur]. 2009 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

338.1(438)(091) Historia gospodarcza Polski
47
Kaliński, Janusz (1942- ).. Historia gospodarcza Polski 1989-2004 / Janusz Kaliński. 2009 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 10/ 0)
WHS( 2/ 0)
WIL( 6/ 0)

338.1(438)(091) Historia gospodarcza Polski
48
Skodlarski, Janusz. Wybitni reformatorzy i kreatorzy polskiego pieniądza a ich oblicze moralne. T. 1, Polska szlachecka od Kazimierza Wielkiego do Stanislawa Poniatowskiego / Janusz Skodlarski. 2009 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338.1(438)(091) Historia gospodarcza Polski
49

Polska wobec światowego kryzysu gospodarczego / [Narodowy Bank Polski]. 2009 BG( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

338.1(438)(091) Historia gospodarcza Polski
50
Grata, Paweł. Miejsce monopoli skarbowych w reformie stabilizacyjnej Władysława Grabskiego (1923-1925) / Paweł Grata. 2008 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338.1(438)(091) Historia gospodarcza Polski
51
Guzowski, Piotr. Chłopi i pieniądze na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych / Piotr Guzowski. 2008 BG( 2/ 1)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

338.1(438)(091) Historia gospodarcza Polski
52

Stare okręgi przemysłowe : dylematy industrializacji i dezindustrializacji / pod red. Wojciecha Morawskiego i Andrzeja Zawistowskiego. 2008 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 2/ 1)

338.1(438)(091) Historia gospodarcza Polski
53
Noniewicz, Czesław (1937- ).. Historia gospodarcza ziem polskich pod zaborami / Czesław Noniewicz ; Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Ekonomii i Zarządzania. 2008 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)
BWEiZ( 10/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)
WIL( 6/ 0)

338.1(438)(091) Historia gospodarcza Polski
54
Rusiński, Władysław (1911-1986).. Gospodarka i społeczeństwo w Polsce w okresie późnofeudalnym : (XVI-XVIII w.) / Władysław Rusiński ; wstęp i dobór tekstów Andrzej Nowak ; Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Akad 2008 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338.1(438)(091) Historia gospodarcza Polski
55
Chojnacka, Kazimiera. Handel na Warcie i Odrze w XVI i w pierwszej połowie XVII wieku / Kazimiera Chojnacka, do druku przysposobił Bogdan Wachowiak. 2007 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

338.1(438)(091) Historia gospodarcza Polski
56
Stelmaszczyk, Monika. Praktyka i myśl organizatorska na ziemiach polskich : starożytność i średniowiecze / Monika Stelmaszczyk. 2007 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

338.1(438)(091) Historia gospodarcza Polski
57

Życie gospodarcze Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku : materiały konferencji naukowej / pod red. Jacka Wijaczki. 2007 BG( 1/ 0)

338.1(438)(091) Historia gospodarcza Polski
58

Gospodarka Górnego Śląska na przełomie XX i XXI wieku : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Stanisława Barczaka ; [aut. rozdz. Józef Biolik et al.]. 2006 BG( 1/ 0)

338.1(438)(091) Historia gospodarcza Polski
59
Dziuba, Dariusz (1958- ).. Giełdy i ich archetypy na ziemiach polskich / Dariusz Tadeusz Dziuba. 2006 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

338.1(438)(091) Historia gospodarcza Polski
60

Historia, społeczeństwo, gospodarka / pod red. Stefana Pytlasa i Jarosława Kity. 2006 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338.1(438)(091) Historia gospodarcza Polski
61

Systemy gospodarcze i ich ewolucja : bilans pierwszych lat członkostwa w Unii Europejskiej : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Swadźby. 2006 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338.1(438)(091) Historia gospodarcza Polski
62
Wilczek, Michał T. (1963- ).. Spółki akcyjne Górnego Śląska i Śląska Cieszyńskiego i ich papiery wartościowe [do 1945 r.] / Michał Tomasz Wilczek. 2006 BG( 1/ 0)

338.1(438)(091) Historia gospodarcza Polski
63
Jodłowski, Antoni (1941- ).. Obraz Żupy Wielickiej i miasta Wieliczki na mapach Wilhelma Hondiusa z 1645 roku / Antoni Jodłowski, Łukasz Walczy, Wojciech Gawroński ; Biblioteka Narodowa. Zakład Zbiorów Kartograficznych. 2005 BG( 1/ 0)

338.1(438)(091) Historia gospodarcza Polski
64
Kaliński, Janusz (1942- ).. Historia gospodarcza Polski Ludowej / Janusz Kaliński. 2005 BG( 7/ 1)
BWEiZ( 10/ 0)
WIL( 6/ 0)

338.1(438)(091) Historia gospodarcza Polski
65
Kopiński, Krzysztof. Gospodarcze i społeczne kontakty Torunia z Wrocławiem w późnym średniowieczu / Krzysztof Kopiński ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. 2005 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338.1(438)(091) Historia gospodarcza Polski
66
Wachowiak, Bogdan (1929- ).. Gospodarka folwarczna w domenach Księstwa Pomorskiego w XVI i na początku XVII wieku / Bogdan Wachowiak. 2005 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338.1(438)(091) Historia gospodarcza Polski
67

Kapitał państwowy w spółkach prawa handlowego u schyłku Drugiej Rzeczypospolitej : szczegółowe sprawozdanie z działalności przedsiębiorstw o kapitale mieszanym za rok 1937 wzgl. 1937/193 2004 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338.1(438)(091) Historia gospodarcza Polski
68
Noniewicz, Czesław (1937- ).. Historia gospodarcza Polski Odrodzonej / Czesław Noniewicz ; Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Ekonomiczny. 2004 BG( 7/ 0)
BWEiZ( 10/ 0)
WIL( 4/ 0)

338.1(438)(091) Historia gospodarcza Polski
69

W kręgu historii, gospodarki i kultury : studia dedykowane profesorowi Jerzemu Piwkowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / [red. Sebastian Piątkowski] ; Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębi 2004 BG( 1/ 0)

338.1(438)(091) Historia gospodarcza Polski
70
Śliwiński, Artur (1942- ).. Życie wśród łupieżców : historia kryzysów i upadku gospodarczego Polski / Artur Śliwiński. 2004 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

338.1(438)(091) Historia gospodarcza Polski
71
Urbanowicz, Beata (1966- ).. Rzemiosło w Częstochowie w okresie międzywojennym (1918-1939) / Beata Urbanowicz. 2004 BG( 1/ 0)

338.1(438)(091) Historia gospodarcza Polski
72

Polska gospodarka w XX wieku : eseje historyczno-ekonomiczne / Janusz Beksiak [et al. ; red. nauk. Janusz Beksiak]. 2003 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

338.1(438)(091) Historia gospodarcza Polski
73
Jarosz-Nojszewska, Anna. Bibliografia historii gospodarczej Polski w latach 1944-1989 / Anna Jarosz, Janusz Kaliński, Andrzej Zawistowski ; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Katedra Historii Gospodarczej i Społeczn 2003 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

338.1(438)(091) Historia gospodarcza Polski
74

Podlasie : dekada szansy : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja F. Bociana ; Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Ekonomiczny. 2001 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 10/ 0)
WIL( 1/ 0)

338.1(438)(091) Historia gospodarcza Polski
75
Jabłonowski, Marek (1954- ).. Wobec zagrożenia wojną : wojsko a gospodarka Drugiej Rzeczypospolitej w latach 1935-1939 / Marek Jabłonowski. 2001 BG( 1/ 0)

338.1(438)(091) Historia gospodarcza Polski
76
Jonca, Karol (1930-2008).. Rozwój gospodarczy Polski do 1939 roku / Karol Jonca. 2001 BG( 1/ 0)

338.1(438)(091) Historia gospodarcza Polski
77
Złotkowski, Dariusz (1959- ).. Miasta departamentu kaliskiego w okresie Księstwa Warszawskiego : (studium gospodarcze) / Dariusz Złotkowski ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. 2001 BG( 1/ 0)

338.1(438)(091) Historia gospodarcza Polski
78
Gazda, Zbigniew (1948- ).. Historia gospodarcza. T. 2 / Zbigniew Gazda. 2000 BG( 1/ 0)

338.1(438)(091) Historia gospodarcza Polski
79
Gołębiowski, Jerzy (1943-2010).. COP : dzieje industrializacji w rejonie bezpieczeństwa 1922-1939 / Jerzy Gołębiowski. 2000 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338.1(438)(091) Historia gospodarcza Polski
80

Strategia rozwoju przemysłu w Polsce na przełomie wieków : materiały konferencyjne = Strategy of industrial developmnet in Poland across the centuries / pod red. Kazimierza Górki i Józefa Sz 2000 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
WIL( 1/ 0)

338.1(438)(091) Historia gospodarcza Polski
81
Krajewski, Mirosław (1946- ).. Historia gospodarcza Polski do 1989 roku : zarys problematyki / Mirsoław Krajewski. 2000 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

338.1(438)(091) Historia gospodarcza Polski
82
Modzelewski, Karol (1937-2019). Organizacja gospodarcza państwa piastowskiego X-XIII wiek / Karol Modzelewski. 2000 BG( 3/ 1)
WHS( 1/ 0)

338.1(438)(091) Historia gospodarcza Polski
83
Paszkiewicz, Borys (1959- ).. Pieniądz górnośląski w średniowieczu / Borys Paszkiewicz. 2000 BG( 1/ 0)

338.1(438)(091) Historia gospodarcza Polski
84

Brevis et accurata regiminis ac status Zupparum Vieliciensium et Bochnensium sub annum Christi 1518 descriptio / [wstęp Józef Piotrowicz ; oprac. red. Wacław Walecki]. 2000 BG( 1/ 0)

338.1(438)(091) Historia gospodarcza Polski
85
Poniatowska-Jaksch, Małgorzata. Aktywność gospodarcza strefy podmiejskiej Warszawy w latach 1989-1993 / Małgorzata Poniatowska-Jaksch. 2000 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

338.1(438)(091) Historia gospodarcza Polski
86
Skodlarski, Janusz. Zarys historii gospodarczej Polski / Janusz Skodlarski. 2000 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

338.1(438)(091) Historia gospodarcza Polski
87
Topolski, Jerzy (1928-1998).. Przełom gospodarczy w Polsce XVI wieku i jego następstwa / Jerzy Topolski. 2000 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 3/ 0)

338.1(438)(091) Historia gospodarcza Polski
88
Duda, Józef (1942- ).. Gospodarka polska w dziejowym rozwoju Europy : (do 1939 roku) / Józef Duda, Ryszard Orłowski. 1999 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

338.1(438)(091) Historia gospodarcza Polski
89
Iwaniak, Stefan (1933-2019).. Dzieje gospodarcze wsi kieleckiej, 1944-1974 / Stefan Iwaniak. 1999 BG( 1/ 0)

338.1(438)(091) Historia gospodarcza Polski
90
Żarnowski, Janusz (1932-2019). Polska 1918-1939 : praca, technika, społeczeństwo / Janusz Żarnowski. 1999 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338.1(438)(091) Historia gospodarcza Polski
91

Rejestr poborowy ziemi sanockiej z 1655 roku / wydali Zdzisław Budzyński i Kazimierz Przyboś ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie ; Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu. 1998 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

338.1(438)(091) Historia gospodarcza Polski
92

Rejestr poborowy ziemi sanockiej z 1640 roku / wydali Zdzisław Budzyński i Kazimierz Przyboś ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie, Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu. 1998 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

338.1(438)(091) Historia gospodarcza Polski
93
Gazda, Zbigniew (1948- ).. Historia gospodarcza. T. 1 / Zbigniew Gazda. 1998 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

338.1(438)(091) Historia gospodarcza Polski
94
Samecki, Wiesław (1927-2007).. Centralny Okręg Przemysłowy 1936-1939 : wstępna faza programu uprzemysłowienia Polski / Wiesław Samecki. 1998 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338.1(438)(091) Historia gospodarcza Polski
95
Jezierski, Andrzej (1930-2002).. Historia gospodarcza Polski / Andrzej Jezierski, Cecylia Leszczyńska. 1997 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

338.1(438)(091) Historia gospodarcza Polski
96

Zarys dziejów kopalni węgla kamiennego "Gliwice" / [oprac. zbiorowe pod red. Piotra Nagla ; przy współpr. Henryka Kasztana]. 1997 BG( 1/ 0)

338.1(438)(091) Historia gospodarcza Polski
97
Brdulak, Jacek (1953- ).. Niektóre uwarunkowania rozwoju gospodarczego Mazowsza / Jacek Brdulak, Tadeusz Kucharuk, Hanna Piekarzewska. 1996 BG( 1/ 0)

338.1(438)(091) Historia gospodarcza Polski
98
Jabłonowski, Marek (1954- ).. Cztery lata przed wojną : z dziejów gospodarki polskiej : 1936-1939 / Marek Jabłonowski. 1996 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

338.1(438)(091) Historia gospodarcza Polski
99
Lissowska, Maria. Fluktuacje inwestycji w gospodarce polskiej / Maria Lissowska. 1996 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338.1(438)(091) Historia gospodarcza Polski

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2018-2019 zrealizowała zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego