Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "338*438*" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 299 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1

Wybrane aspekty przemian gospodarczych w Polsce / redakcja naukowa Mirosław Geise, Jarosław Oczki, Dariusz Piotrowski. 2018 BG( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
2
Kosztowniak, Aneta. Autor Zagraniczne inwestycje bezpośrednie a wzrost gospodarczy w Polsce oraz wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej / Aneta Kosztowniak. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)
WIL( 1/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
3
Bień, Witold (1927- ).. Jak doszło do zadłużenia Polski za granicą w latach 1970-1985 : wspomnienia uczestnika wydarzeń / Witold Bień. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
4

Gospodarka Polski 1990-2017 : kręte ścieżki rozwoju / redakcja naukowa Michał Gabriel Woźniak. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
5
Ćwikowski, Dariusz. Gospodarka nieoficjalna a bezpieczeństwo ekonomiczne państwa / Dariusz Ćwikowski. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 1)
BWP( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
6
Gomułka, Stanisław (1940- ).. Transformacja i rozwój : teoria i polityka gospodarcza / Stanisław Gomułka. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
7

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w wybranych województwach Polski : analiza porównawcza / opracowanie naukowe pod kierunkiem Włodzimierza Karaszewskiego. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
8
Filar, Dariusz (1950- ).. Między zieloną wyspą a dryfującą krą : gospodarka Polski w latach 2007-2015 / Dariusz Filar. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
9
Grochowski, Mirosław (1957- ).. Makroregion Polski Centralnej : powiązania funkcjonalne bipolarnego obszaru metropolitalnego Łodzi i Warszawy / [zespół aut.: koordynacja prac : Mirosław Grochowski, Tomasz Zegar i 17 pozosta 2015 BG( 1/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
10
Kacprzak, Agnieszka (zarządzanie). Gospodarka doświadczeń : perspektywa polskiego konsumenta / Agnieszka Kacprzak, Katarzyna Dziewanowska, Monika Skorek. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
11

Zarządzanie w systemie gospodarczym : szanse i zagrożenia / redakcja naukowa Konrad Raczkowski. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
12
Szymański, Władysław (1941- ).. Świat i Polska wobec wyzwań / Władysław Szymański. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)
WIL( 1/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
13
Bałtowski, Maciej (1953- ).. Zmiana własnościowa polskiej gospodarki 1989-2013 / Maciej Bałtowski, Piotr Kozarzewski. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
WIL( 1/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
14
Konopka, Kazimierz. Reformy agrarne a mechanizm rozwoju społeczno-gospodarczego w Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej (1918-1939) / Kazimierz Konopka. 2014 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
15
Pawlicki, Rafał (finanse). Strategia finansowa dla Polski 2014-2020 : fundusze unijne dla przedsiębiorczych / Rafał Pawlicki. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
CDE( 2/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
16

Obrót powszechny i gospodarczy : problemy cywilnoprawne / red. nauk. Iwona Ramus. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
17

Elementy rozwoju społecznego regionów nadmorskich / pod red. Wioletty Szymańskiej ; Uniwersytet Gdański - Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego. 2014 BG( 1/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
18
Zawadzki, Arkadiusz. Gospodarka Południowego Podlasia w latach 1918-1939 / Arkadiusz Zawadzki ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Wydział Humanistyczny. Instytut Historii i Stosunków Międzynarodo 2014 BG( 1/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
19
Golinowska, Stanisława. Spójność społeczna : stan i perspektywy rozwoju społecznego kraju w przekrojach regionalnych / Stanisława Golinowska, Ewa Kocot. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
20
Jasiecki, Krzysztof (1960- ).. Kapitalizm po polsku : między modernizacją a peryferiami Unii Europejskiej / Krzysztof Jasiecki. 2013 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)
CDE( 1/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
21
Kieżun, Witold (1922- ).. Patologia transformacji / Witold Kieżun. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
22
Maksimczuk, Aleksander (1949- ).. Granice państwowe, relacje z sąsiedztwem gospodarczym i wschodnie pogranicze Polski w dobie transformacji, integracji i globalizacji. T. 2, Współpraca Polski z krajami Europy Wschodniej i prob 2013 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 10/ 0)
BWP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)
WIL( 5/ 0)
CDE( 1/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
23
Maksimczuk, Aleksander (1949- ).. Granice państwowe, relacje z sąsiedztwem gospodarczym i wschodnie pogranicze Polski w dobie transformacji, integracji i globalizacji. T. 1, Transformacja systemowa i kształtowanie się nowej ja 2013 BG( 5/ 0)
BWEiZ( 10/ 0)
BWP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)
WIL( 5/ 0)
CDE( 1/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
24
Radło, Mariusz-Jan. Polska w pułapce średniego dochodu? : perspektywy konkurencyjności polskiej gospodarki i regionów / Mariusz-Jan Radło, Dorota Ciesielska. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)
WIL( 1/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
25

Zrozumieć PRL / Czesław Banach [et al.] ; pod red. Wiesława Żółtkowskiego. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
26

Gospodarka Polski w perspektywie wstąpienia do strefy euro : ujęcie ilościowe / red. nauk. Piotr Krajewski ; aut. Paweł Baranowski [et al.]. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
WIL( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
27
Danowska-Prokop, Barbara. Sytuacja gospodarcza i społeczna na Górnym Śląsku w okresie międzywojennym i jej wpływ na ubezpieczenia brackie / Barbara Danowska-Prokop. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
28
Kaczmarek, Jarosław. Mezostruktura gospodarki Polski w okresie transformacji : uwarunkowania, procesy, efektywność / Jarosław Kaczmarek. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
29
Kozaczka, Marian (1956- ).. Gospodarka Polski w latach 1989-2009 / Marian Kozaczka. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
30
Miszewski, Maciej. Polska transformacja gospodarcza i jej uwarunkowania / Maciej Miszewski. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
31

Powiązania zewnętrzne : modernizacja Polski / red. nauk. Witold Morawski. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
32
Nizielska, Aleksandra. Investment attractiveness of the Silesian Voivodship / ed. by Aleksandra Nizielska ; [auth. Aleksandra Nizielska, Iwona Pawlas, Ewa Michalik]. 2012 BG( 1/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
33

Fundusze europejskie a rozwój gospodarczy : praca zbiorowa / pod red. Adama Sadowskiego, Adama Wyszkowskiego ; Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Ekonomii i Zarządzania. 2012 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 10/ 0)
WIL( 5/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
34
Stanowska-Hirsch, Agnieszka. Polski eksport do Rosji : uwarunkowania i perspektywy rozwoju / Agnieszka Stanowska-Hirsch. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
35

Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 3, Droga do spójności społeczno-ekonomicznej / red. nauk. Michał G. Woźniak. 2012 BG( 1/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
36
Woźniak, Michał Gabriel (1949- ).. Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 1, Transformacja / Michał G. Woźniak. 2012 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
37

Przestrzenne zróżnicowanie problemów społecznych / red. nauk. Bożena Balcerzak-Paradowska i Andrzej Rączaszek ; [aut. Bożena Balcerzak-Paradowska et al.]. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
38

Go global! : raport o innowacyjności polskiej gospodarki / [przygot. przez zespół ekspertów: Edwin Bendyk et al.]. 2011 BG( 1/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
39

Go global! : raport o innowacyjności polskiej gospodarki : memoteza / [przygot. przez zespół ekspertów Edwin Bendyk et al.]. 2011 BG( 2/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
40
Brandenburg, Henryk. Restrukturyzacja przemysłu i przemiany regionalne : wykorzystanie doświadczeń przemysłu węgla kamiennego i wybranych krajów Europy Zachodniej w planowaniu restrukturyzacji w Polsce / Henryk 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
41

Wybrane aspekty przemian strukturalnych : praca zbiorowa / pod red. Joanny Czech-Rogosz, Jacka Pietruchy, Rafała Żelaznego. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
WIL( 1/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
42

Subregionalne bieguny wzrostu w Polsce : praca zbiorowa / pod red. Wojciecha Dziemianowicza, Jacka Szlachty, Katarzyny Szmigiel-Rawskiej ; Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Reg 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
43

Polska w Europie : zarys geograficzno-ekonomiczny / red. nauk. Irena Fierla. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
44

Współczesna gospodarka - wyzwania i oczekiwania : praca zbiorowa / pod red. Barbary Kos. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
45
Michalik, Ewa (ekonomia). Atrakcyjność inwestycyjna województwa śląskiego : praca zbiorowa / pod red. Aleksandry Nizielskiej ; [aut. poszczeg. rozdz.: Ewa Michalik, Aleksandra Nizielska, Iwona Pawlas]. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
46

Wnioski z realizacji Polityki Spójności w świetle wyników prac analityczno - ewaluacyjnych okresu 2004-2006 = Conclusions on Cohesion Policy delivery in light of the results of analysis and ev 2011 BG( 1/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
47

Process of Cohesion Policy evaluation in Poland - 2011. 2011 BG( 1/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
48

Fundusze Unii Europejskiej a rozwój społeczno-gospodarczy Polski / red. nauk. Michał Sebastian Bańka, Franciszek Gołembski ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznyc 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
49

Fundusze Unii Europejskiej jako instrument wsparcia konkurencyjności regionów oraz małych i średnich przedsiębiorstw / red. nauk. Michał Sebastian Bańka, Franciszek Gołembski ; Uniwersytet 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
WIL( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
50

Ocena wpływu inwestycji infrastruktury transportowej realizowanych w ramach polityki spójności na wzrost konkurencyjności regionów : (w ramach ewaluacji ex post NPR 2004-2006) / [aut.: Jerzy 2010 BG( 1/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
51

Dynamika zjawisk społeczno-gospodarczych na Górnym Śląsku : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Stanisława Barczaka ; [aut. rozdz. Zofia Mielecka-Kubień et. al.]. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
52

Wpływ funduszy europejskich na gospodarkę polskich regionów i konwergencję z krajami UE : raport 2010 / [oprac. zesp. w składzie: Jacek Białek et al., pod kierunkiem: Piotra Żubera]. 2010 BG( 2/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
53

Ex post evaluation of the National Development Plan 2004-2006 : Poland / [study prep. by Stanisław Bienias et al. ; ed. by Stanisław Bienias, Elżbieta Opałka]. 2010 BG( 1/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
54

Ewaluacja ex post Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 / [oprac. zespół w składzie Stanisław Bienias et al. ; red. Stanisław Bienias, Elżbieta Opałka]. 2010 BG( 1/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
55

Raport na temat wpływu przygotowań i organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012TM na gospodarkę Polski / oprac. pod red. Jakuba Borowskiego ; zespół aut.: Jakub Boratyński 2010 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
56

Polesie Lubelskie : przestrzeń społeczno ekonomiczna / Małgorzata Flaga [et. al.] ; Zakład Geografii Ekonomicznej. Instytut Nauk o Ziemi UMCS. 2010 BG( 2/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
57

Kryzys finansowy a handel zagraniczny / [red. merytor.: Grzegorz Gołębiowski, Anna Zygierewicz] ; Biuro Analiz Sejmowych. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
58
Kongres Obywatelski (5 ; 2010 ; Warszawa). W poszukiwaniu wizji Polski XXI wieku : forum idei / [red. Jan Szomburg ; Polskie Forum Obywatelskie]. 2010 BG( 1/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
59
Kongres Obywatelski (5 ; 2010 ; Warszawa). Jaka podmiotowość Polski XXI wieku? / [red. Jan Szomburg ; Polskie Forum Obywatelskie]. 2010 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
60
Kongres Obywatelski (5 ; 2010 ; Warszawa). Jak uszlachetnić nasze Polski / Witold Gadomski [et al. ; red. Jan Szomburg ; Polskie Forum Obywatelskie]. 2010 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
61
Lis, Maciej (1950-2015).. Wielkość i struktura wydatków poniesionych w ramach Narodowego Planu Rozwoju w okresie 2004-2009 pod kątem ich wpływu na zmiany struktury polskiej gospodarki w kontekście realizacji strategi 2010 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
62

Wyzwania dla gospodarki polskiej w dobie kryzysu / pod red. nauk. Zenona Marciniaka ; [aut.: Stanisław Ładyka et al.]. 2010 BG( 1/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
63

Świat widziany oczami ekonomisty / red. nauk. Dorota Stala, Sławomir Sztaba. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
64
Wójcik, Stanisław (1949- ).. Imperialne państwo rynkowe : dynamika i bariery / Stanisław Wójcik ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Instytut Politologii. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
65

Gospodarka Polski w Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia rynku wewnętrznego / red. nauk. Henryk Bąk, Grażyna Wojtkowska-Łodej. 2009 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
WIL( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
66

Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania gospodarki : praca zbiorowa / pod red. nauk. Tomasz Bernata ; Katedra Mikroekonomii, Uniwersytet Szczeciński. 2009 BG( 1/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
67

Podlasie regionem przyszłości : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja F. Bociana. 2009 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 10/ 0)
WHS( 1/ 0)
WIL( 5/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
68

Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na konkurencyjność polskiej gospodarki / red. nauk. Eliza Frejtag-Mika ; aut.: Eliza Frejtag-Mika [et al.]. 2009 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 1)
WIL( 1/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
69
Hausner, Jerzy (1949- ).. Z "Kuźnicy", z rządu i spoza... / Jerzy Hausner. 2009 BG( 1/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
70

Funkcjonowanie gospodarki polskiej po 20 latach transformacji : praca zbiorowa / pod red. nauk. Danuty Kopycińskiej ; Katedra Mikroekonomii, Uniwersytet Szczeciński. 2009 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
71
Kowalik, Tadeusz (1926-2012).. www.polskatransformacja.pl / Tadeusz Kowalik. 2009 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)
WIL( 1/ 0)
CDE( 2/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
72

Gospodarka, finanse, społeczeństwo. T. 2 / pod red. Łukasza Kozery. 2009 BG( 1/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
73

Gospodarka, finanse, społeczeństwo. [T. 1] / pod red. Łukasza Kozery. 2009 BG( 1/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
74

Globalny kryzys finansowy a polska gospodarka : praca zbiorowa / pod red. Witolda Małeckiego. 2009 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
75

Modele rozwoju gospodarczego dla Polski : w dobie integracji europejskiej i globalizacji / Marian Noga, Magdalena Kinga Stawicka (red.). 2009 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
WIL( 2/ 0)
CDE( 1/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
76

Przepływy kapitału intelektualnego i finansowego : aspekty lokalne i globalne / red. nauk. Elżbieta Orechwa-Maliszewska, Jerzy Paszkowski ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymsto 2009 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 3/ 0)
WIL( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
77

Szkice z dynamiki i stabilizacji gospodarki / pod red. Wojciecha Pacho. 2009 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
78
Proniewski, Marek (1958- ). Autor Wpływ Regionalnego Programu Operacyjnego na rozwój województwa podlaskiego / Marek Proniewski, Dorota Perło ; Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. 2009 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
79

Pięć lat w Unii Europejskiej : społeczne i prawne aspekty przemian na Śląsku Opolskim / pod red. Marty Rostropowicz-Miśko i Przemysława Malinowskiego ; Uniwersytet Opolski. 2009 BG( 1/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
80
Ślusarczyk, Bogusław L. Determinanty międzynarodowej pozycji konkurencyjnej gospodarki polskiej w okresie transformacji / Bogusław L. Ślusarczyk. 2009 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
81

Procesy otwierania polskiej gospodarki na początku XXI wieku : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Sporka ; [poszczególne rozdz. oprac. Tadeusz Sporek et al.]. 2009 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
82

Koniunktura gospodarcza a funkcjonowanie rynków : praca zbiorowa / pod red. Rafała Żelaznego. 2009 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
83

Program Operacyjny - Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 : Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 / [dokument oprac. zespół w składzie: Justyna Antolak-Szymańska et al.]. 2008 BG( 1/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
84

Konkurencyjność gospodarki Polski / pod red. nauk. Adama P. Balcerzaka i Elżbiety Rogalskiej. 2008 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 2/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
85

Rozwój gospodarczy województwa śląskiego na tle gospodarki Polski : praca zbiorowa. Cz. 2 / pod red. Andrzeja Stanisława Barczaka. 2008 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
86

Rozwój gospodarczy województwa śląskiego na tle gospodarki Polski : praca zbiorowa. Cz. 1 / pod red. Andrzeja Stanisława Barczaka. 2008 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
87
Barteczko, Krzysztof (ekonomia). Prognozowanie i symulacje gospodarcze : metody, modele, zastosowania / Krzysztof Barteczko, Andrzej F. Bocian. 2008 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 3/ 0)
WIL( 3/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
88
Breński, Wiesław. Strategiczne szanse polskiej gospodarki w kontekście globalizacji / Wiesław Breński, Adam Oleksiuk. 2008 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
89
Dunn, Elizabeth C. (1968- ).. Prywatyzując Polskę : o bobofrutach, wielkim biznesie i restrukturyzacji pracy / Elizabeth C. Dunn ; przeł. Przemysław Sadura ; wstęp David Ost. 2008 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
90

Historyczno-kulturowe uwarunkowania rozwoju : Polska i Ukraina / pod red. Grzegorza Gorzelaka, Anny Tucholskiej ; Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW. 2008 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
91

Pytania o rozwój : wybór publiczny w polityce społeczno-gospodarczej państwa / pod red. Piotra Lewandowskiego ; [aut. ekspertyz Piotr Denderski et al. ; aut. esejów Michał Boni et al.]. 2008 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
92
Lissowska, Maria. Instytucje gospodarki rynkowej w Polsce = Institutions for market economy : the case of Poland / Maria Lissowska ; [przekł. Zofia Kopestyńska]. 2008 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 1)
WIL( 1/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
93

Rola mechanizmu rynkowego w procesie transformacji gospodarczej : wybrane aspekty : praca zbiorowa / pod red. Macieja Miszewskiego. 2008 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
94

Co decyduje o konkurencyjności polskiej gospodarki? / Marian Noga, Magdalena K. Stawicka (red.). 2008 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
WIL( 2/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
95

Transformacja podszyta przemocą : o nieformalnych mechanizmach przemian instytucjonalnych / pod red. Radosława Sojaka i Andrzeja Zybertowicza. 2008 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
96

Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. T. 2 / pod red. nauk. Jerzego Sokołowskiego ; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Katedra Ekonomii i Polityki Ekonomicznej. 2008 BG( 2/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
97

Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. T. 1 / pod red. nauk. Jerzego Sokołowskiego ; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Katedra Ekonomii i Polityki Ekonomicznej. 2008 BG( 2/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
98
Szewczuk, Adam (1945-2011).. Zarys ekonomiki sektora publicznego / Adam Szewczuk, Magdalena Zioło ; Uniwersytet Szczeciński. 2008 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 6/ 2)
WIL( 1/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
99

Kryzys : wspomnienia wspólczesne : praca zbiorowa / pod red. Aleksandra Tymendorfa ; konsult. artystyczna Salomon Franc , nadzór ideologiczny Jan Dzban. 2008 BG( 1/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2018-2019 zrealizowała zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego