Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "338" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 1419 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Błąd, Marta. Autor Sto lat reform agrarnych w Polsce / Marta Błąd. 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338.1(438)(091) Historia gospodarcza Polski
2

Wyzwania cywilizacyjne we współczesnej gospodarce : wybrane aspekty / redakcja naukowa Wojciech Drożdż, Mariola Dźwigoł-Barosz. 2019 BG( 1/ 0)

338 SYTUACJA GOSPODARCZA. POLITYKA, KIEROWANIE I PLANOWANIE GOSPODARCZE. CENY
3

Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców. T. 3, Analizy makro- i mezoekonomiczne / redakcja naukowa: Ewa Gruszewska, Małgorzata Roszkowska ; Polskie Towarzystwo Ekonomic 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 5/ 0)
WIL( 1/ 0)

338 SYTUACJA GOSPODARCZA. POLITYKA, KIEROWANIE I PLANOWANIE GOSPODARCZE. CENY
4

Gospodarka Polski 1918-2018. T. 2, W kierunku godziwych wynagrodzeń i wzrostu produktywności pracy / Marcin Jędrzejczyk, Wojciech Kozioł, Jurij Renkas ; redakcja naukowa Michał Gabriel Woźni 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338.1(438)(091) Historia gospodarcza Polski
5

Ład energetyczny : idee i rzeczywistość / Piotr Kwiatkiewicz, Radosław Szczerbowski, Witold Ostant, Bogusław Jagusiak (redakcja naukowa). 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338.45/.46 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika p
6
Majcher-Ociesa, Edyta. Autor Interwencjonizm państwowy w przemyśle Drugiej Rzeczypospolitej w latach 1930-1939 / Edyta Majcher-Ociesa. 2019 BG( 1/ 0)

338.1(438)(091) Historia gospodarcza Polski
7
Pałka-Łebek, Ewa. Autor Rewitalizacja obszarów wiejskich : uwarunkowania, modele, konsekwencje / Ewa Pałka-Łebek. 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338.43 Rolnictwo jako dział gospodarki. Gospodarka żywnościowa. Ekonomika rolnictwa. Polityka
8
Sowa, Bożena. Autor Systemy gospodarcze i ich rozwój a nierówności dochodowe w wybranych państwach postsocjalistycznych / Bożena Sowa. 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)
WIL( 1/ 0)

338.1(091) Historia gospodarcza (ogólna)
9
Wojtowicz, Dominika. Autor Pomoc rozwojowa - sukces czy porażka? : krytyczna analiza wpływu polityki spójności UE na rozwój regionalny i lokalny w Polsce / Dominika Wojtowicz. 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338 SYTUACJA GOSPODARCZA. POLITYKA, KIEROWANIE I PLANOWANIE GOSPODARCZE. CENY
10
Woźniak, Michał Gabriel (1949- ). Autor Gospodarka Polski 1918-2018. T. 1, W kierunku zintegrowanego rozwoju / Michał Gabriel Woźniak. 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338.1(438)(091) Historia gospodarcza Polski
11
Balcerek-Kosiarz, Marta. Autor Działalność gospodarcza samorządu gminnego w Polsce i Niemczech / Marta Balcerek-Kosiarz. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338 SYTUACJA GOSPODARCZA. POLITYKA, KIEROWANIE I PLANOWANIE GOSPODARCZE. CENY
12

Wybrane aspekty przemian gospodarczych w Polsce / redakcja naukowa Mirosław Geise, Jarosław Oczki, Dariusz Piotrowski. 2018 BG( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
13

Od projektu do legendy : Centralny Okręg Przemysłowy po osiemdziesięciu latach (1937-2017) / redakcja naukowa Paweł Grata, Grzegorz Ostasz, Bartosz Pasterski. 2018 BG( 1/ 0)

338.1(438)(091) Historia gospodarcza Polski
14

Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców. T. 1, Wzrost, rozwój i polityka gospodarcza / redakcja naukowa: Ewa Gruszewska, Kinga Karpińska, Anna Protasiewicz ; Polskie T 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 5/ 0)
WIL( 2/ 0)

338 SYTUACJA GOSPODARCZA. POLITYKA, KIEROWANIE I PLANOWANIE GOSPODARCZE. CENY
15

Bezpieczeństwo energetyczne : koncepcje, wyzwania, interesy / redakcja naukowa Jarosław Gryz, Andrzej Podraza, Mariusz Ruszel. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338.45/.46 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika p
16
Jasiński, Leszek Jerzy (1952- ). Autor Potencjał i rozwój : organizacja społeczeństwa i technika a stan gospodarki / Leszek Jerzy Jasiński. 2018 BG( 1/ 0)

338.1(091) Historia gospodarcza (ogólna)
17
Jezierska-Thöle, Aleksandra. Autor Rozwój obszarów wiejskich Polski Północnej i Zachodniej oraz Niemiec Wschodnich / Aleksandra Jezierska-Thöle. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338.43 Rolnictwo jako dział gospodarki. Gospodarka żywnościowa. Ekonomika rolnictwa. Polityka
18

Polska i Hiszpania na ścieżce konwergencji : aspekty regionalne / redakcja naukowa Małgorzata Kokocińska, Marcin Puziak. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338 SYTUACJA GOSPODARCZA. POLITYKA, KIEROWANIE I PLANOWANIE GOSPODARCZE. CENY
19
Kongres Mediewistów Polskich (5 ; 2015 ; Rzeszów). Średniowieczny mercator christianus : praktyka, organizacja, idee etyczne i religijne / pod redakcją Marcina W. Bukały, Grzegorza Myśliwskiego. 2018 BG( 1/ 0)

338.1(091) Historia gospodarcza (ogólna)
20
Kosikowski, Cezary (1942- ). Autor Współczesny interwencjonizm / Cezary Kosikowski. 2018 BG( 1/ 1)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

338 SYTUACJA GOSPODARCZA. POLITYKA, KIEROWANIE I PLANOWANIE GOSPODARCZE. CENY
21
Kosztowniak, Aneta. Autor Zagraniczne inwestycje bezpośrednie a wzrost gospodarczy w Polsce oraz wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej / Aneta Kosztowniak. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)
WIL( 1/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
22
Kouli, Yaman. Autor Dolny Śląsk : 1936-1956 : szybki rozwój i nieudana odbudowa : wpływ wiedzy na produkcję przemysłową / Yaman Kouli ; przekład Tomasz Dominiak. 2018 BG( 1/ 0)

338.1(438)(091) Historia gospodarcza Polski
23

Galicyjskie drogi i bezdroża. 3, Studium krajobrazu, form podróżowania i turystyki historycznej : praca zbiorowa / pod redakcją Sabiny Rejman. 2018 BG( 1/ 0)

338.48 Turystyka. Ekoturystyka. Geografia turystyczna. Ekonomika turystyki. Agroturystyka
24
Sala, Krzysztof (nauki ekonomiczne). Autor Postmodernistyczne zachowania konsumentów na rynku turystycznym w Polsce / Krzysztof Sala. 2018 BG( 1/ 0)

338.48 Turystyka. Ekoturystyka. Geografia turystyczna. Ekonomika turystyki. Agroturystyka
25

Raport - perspektywy dla Polski : polska gospodarka w latach 2015-2017 na tle lat wcześniejszych i prognozy na przyszłość / wprowadzenie do raportu i koordynacja projektu Leszek Balcerowicz ; 2017 BG( 1/ 0)

338 SYTUACJA GOSPODARCZA. POLITYKA, KIEROWANIE I PLANOWANIE GOSPODARCZE. CENY
26
Bień, Witold (1927- ).. Jak doszło do zadłużenia Polski za granicą w latach 1970-1985 : wspomnienia uczestnika wydarzeń / Witold Bień. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
27
Gawrycki, Marcin Florian (1975- ).. Między ortodoksją a heterodoksją : Ameryka Łacińska wobec kryzysu zadłużeniowego lat osiemdziesiątych / Marcin Florian Gawrycki ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Politycznych i Studi 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338.1(091) Historia gospodarcza (ogólna)
28

Economic transformation in Ukraine : comparative analysis and European experience / composite scientific work edited by Piotr Głowski & Oleksii Kvilinskyi. 2017 BG( 1/ 0)

338 SYTUACJA GOSPODARCZA. POLITYKA, KIEROWANIE I PLANOWANIE GOSPODARCZE. CENY
29
Hu, Angang (1953- ).. Chiny : innowacyjny zielony rozwój / Hu Angang ; [tłumaczenie z języka angielskiego Jakub Kułaczkowski]. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338.43 Rolnictwo jako dział gospodarki. Gospodarka żywnościowa. Ekonomika rolnictwa. Polityka
30

Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa : uwarunkowania, procesy, skutki / redakcja naukowa: Aleksandra Jackiewicz, Adrianna Trzaskowska-Dmoch. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

338 SYTUACJA GOSPODARCZA. POLITYKA, KIEROWANIE I PLANOWANIE GOSPODARCZE. CENY
31

Gospodarka wolnego rynku : doświadczenia przeszłości, wskazówki na przyszłość / pod redakcją Sławomira Kamosińskiego, Jolanty Laskowskiej. 2017 BG( 1/ 0)

338 SYTUACJA GOSPODARCZA. POLITYKA, KIEROWANIE I PLANOWANIE GOSPODARCZE. CENY
32

Rola Kościołów w życiu gospodarczym ziem polskich / pod redakcją Kamila Kowalskiego, Rafała Matery, Andrzeja Pieczewskiego. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338.1(438)(091) Historia gospodarcza Polski
33

Bezpieczeństwo energetyczne : rynki surowców i energii : energetyka - bezpieczeństwo w wyzwaniach badawczych. T. 2, Prawo - gospodarka - społeczeństwo - biotechnologie - ochrona środowiska - 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)

338.45/.46 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika p
34

Bezpieczeństwo energetyczne : rynki surowców i energii : energetyka - bezpieczeństwo w wyzwaniach badawczych. T. 1, Energetyka: Polska i świat - energetyka jądrowa - bezpieczeństwo - logisty 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)

338.45/.46 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika p
35
Młynarski, Tomasz (1977- ).. Bezpieczeństwo energetyczne i ochrona klimatu w drugiej dekadzie XXI wieku : energia - środowisko - klimat / Tomasz Młynarski ; [rec. Ryszard M. Czarny, Łukasz Gacek]. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

338.45/.46 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika p
36
Piekarz, Dawid (1973- ).. Polityka, strategia, siła : polityka i strategia bezpieczeństwa ekonomicznego Polski w latach 2004-2014 / Dawid Piekarz. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

338 SYTUACJA GOSPODARCZA. POLITYKA, KIEROWANIE I PLANOWANIE GOSPODARCZE. CENY
37
Rakowski, Witold (1936- ).. Hiszpania - Polska : studium poznawcze rozwoju gospodarczego / Witold Rakowski. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338 SYTUACJA GOSPODARCZA. POLITYKA, KIEROWANIE I PLANOWANIE GOSPODARCZE. CENY
38
Sikora, Jan (zarządzanie). Etyka w turystyce / Jan Sikora, Włodzimierz Kaczocha, Agnieszka Wartecka-Ważyńska. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338.48 Turystyka. Ekoturystyka. Geografia turystyczna. Ekonomika turystyki. Agroturystyka
39
Szara, Katarzyna. Autor Uwarunkowania i możliwości aktywizacji kapitału kreatywnego jako determinanty rozwoju lokalnego na przykładzie gmin województwa podkarpackiego / Katarzyna Szara. 2017 BG( 1/ 0)

338 SYTUACJA GOSPODARCZA. POLITYKA, KIEROWANIE I PLANOWANIE GOSPODARCZE. CENY
40

Regulacje prawne gospodarki w rozwoju historycznym / pod redakcją Aleksandry Szymańskiej. 2017 BG( 1/ 0)

338.1(091) Historia gospodarcza (ogólna)
41
Woziński, Jakub (1984- ).. Dzieje kapitalizmu / Jakub Wozinski. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

338.1(091) Historia gospodarcza (ogólna)
42

Gospodarka Polski 1990-2017 : kręte ścieżki rozwoju / redakcja naukowa Michał Gabriel Woźniak. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
43
Wyszowska, Izabela. Turystyka muzealna / Izabela Wyszowska, Tadeusz Jędrysiak. 2017 BG( 1/ 0)

338.48 Turystyka. Ekoturystyka. Geografia turystyczna. Ekonomika turystyki. Agroturystyka
44

Ekonomia przyszłości : wokół nowego pragmatyzmu Grzegorza W. Kołodko / redakcja naukowa Maciej Bałtowski. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)
WIL( 1/ 0)

338 SYTUACJA GOSPODARCZA. POLITYKA, KIEROWANIE I PLANOWANIE GOSPODARCZE. CENY
45
Buszko, Andrzej. Mechanizmy szarej strefy / Andrzej Buszko. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

338 SYTUACJA GOSPODARCZA. POLITYKA, KIEROWANIE I PLANOWANIE GOSPODARCZE. CENY
46

Energetyka w odsłonach : ochrona środowiska, logistyka, OZE, technika, finanse, bezpieczeństwo / Dariusz Ćwik, Piotr Kwiatkiewicz, Radosław Szczerbowski (redakcja naukowa) ; WAT. Wydział Log 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

338.45/.46 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika p
47
Ćwikowski, Dariusz. Gospodarka nieoficjalna a bezpieczeństwo ekonomiczne państwa / Dariusz Ćwikowski. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 1)
BWP( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
48
Dyr, Tadeusz. Współczesna polityka gospodarcza / redakcja naukowa: Aneta Kosztowniak i Marzena Sobol ; zespół autorski Tadeusz Dyr, Katarzyna Głąbicka-Auleyner [!], Katarzyna Kalinowska, Urszula Kosterna, 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)
WIL( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

338 SYTUACJA GOSPODARCZA. POLITYKA, KIEROWANIE I PLANOWANIE GOSPODARCZE. CENY
49
Engelhardt, Juliusz. Transport : nowe wyzwania / redakcja naukowa: Krystyna Wojewódzka-Król, Elżbieta Załoga ; autorzy: Juliusz Engelhardt, Andrzej Grzelakowski, Piotr Niedzielski, Józef Perenc, Ryszard Rolbiecki 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

338.45/.46 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika p
50
Gajdar, Egor (1956-2009).. Upadek imperium : nauka dla współczesnej Rosji / Jegor Gajdar ; przekład Henryk Chłystowski ; Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

338 SYTUACJA GOSPODARCZA. POLITYKA, KIEROWANIE I PLANOWANIE GOSPODARCZE. CENY
51

Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa - szanse i wyzwania dla sektorów infrastrukturalnych / pod redakcją naukową Jerzego Gajewskiego, Wojciecha Paprockiego i Jany Pieriegud. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338 SYTUACJA GOSPODARCZA. POLITYKA, KIEROWANIE I PLANOWANIE GOSPODARCZE. CENY
52
Gomułka, Stanisław (1940- ).. Transformacja i rozwój : teoria i polityka gospodarcza / Stanisław Gomułka. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
53
Gorzelany, Józef. Badania wybranych właściwości fizycznych płodów rolnych oraz tekstury produktów mięsnych / Józef Gorzelany, Mariusz Rudy. 2016 BG( 1/ 0)

338.43 Rolnictwo jako dział gospodarki. Gospodarka żywnościowa. Ekonomika rolnictwa. Polityka
54

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w wybranych województwach Polski : analiza porównawcza / opracowanie naukowe pod kierunkiem Włodzimierza Karaszewskiego. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
55
Kołodko, Grzegorz W. (1949- ).. Ekonomia umiaru : realna perspektywa? : nowy paradygmat Grzegorza W. Kołodko / redakcja naukowa Janina Pach, Katarzyna Kowalska, Paulina Szyja ; [Grzegorz W. Kołodko i 35 pozostałych]. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

338 SYTUACJA GOSPODARCZA. POLITYKA, KIEROWANIE I PLANOWANIE GOSPODARCZE. CENY
56
Kowalczyk, Stanisław (1956- ).. Bezpieczeństwo i jakość żywności / Stanisław Kowalczyk. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338.43 Rolnictwo jako dział gospodarki. Gospodarka żywnościowa. Ekonomika rolnictwa. Polityka
57
Krawiec, Franciszek. Konkurencyjność w sektorze elektroenergetycznym / Franciszek Krawiec. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

338.45/.46 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika p
58
Kuczewska, Lidia. Innowacyjność usług biznesowych w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw / Lidia Kuczewska, Robert Nowacki. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 2/ 0)

338.45/.46 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika p
59

Bezpieczeństwo energetyczne : rynki surowców i energii (ed. 2015) : energetyka - szanse, wyzwania i zagrożenia : logistyka - ekonomia - prawo - polityka - bezpieczeństwo - obronność - techni 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338.45/.46 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika p
60
Mazur, Elżbieta. Codzienność kuracjusza : w uzdrowiskach na ziemiach polskich w drugiej połowie XIX i początku XX wieku / Elżbieta Mazur ; Instytut Archeologii i Etnologii PAN. 2016 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

338.48 Turystyka. Ekoturystyka. Geografia turystyczna. Ekonomika turystyki. Agroturystyka
61
Młynarski, Tomasz (1977- ).. Energetyka jądrowa wobec globalnych wyzwań bezpieczeństwa energetycznego i reżimu nieproliferacji w erze zmian klimatu / Tomasz Młynarski. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

338.45/.46 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika p
62
Nowicka, Klaudia. Kreowanie produktu turystyki kulturowej w muzeach etnograficznych na przykładzie Mazowsza i Pomorza / Klaudia Nowicka. 2016 BG( 1/ 0)

338.48 Turystyka. Ekoturystyka. Geografia turystyczna. Ekonomika turystyki. Agroturystyka
63
Pabian, Barbara. Kulturowe konteksty pielgrzymowania i rozwoju turystyki religijnej : przykład regionu częstochowskiego / Barbara Pabian. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338.48 Turystyka. Ekoturystyka. Geografia turystyczna. Ekonomika turystyki. Agroturystyka
64
Pranke, Piotr. Handel interregionalny od X do XII wieku : Europa Środkowa, Środkowo-Wschodnia, Półwysep Skandynawski i Półwysep Bałkański : studium porównawcze / Piotr Pranke, Miloš Zečević. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338.1(091) Historia gospodarcza (ogólna)
65
Rudy, Mariusz. Polityka wyżywienia ludności / Mariusz Rudy. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338.43 Rolnictwo jako dział gospodarki. Gospodarka żywnościowa. Ekonomika rolnictwa. Polityka
66
Ruszel, Mariusz. Polski wpływ na kształtowanie polityki energetycznej UE 2004-2015 / Mariusz Ruszel. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

338.45/.46 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika p
67
Senor, Dan. Naród start-upów : historia cudu gospodarczego Izraela / Dan Senor & Saul Singer ; przedmowa Szymon Peres ; [przekład Anna Wojtaszczyk i Olga Wojtaszczyk]. 2016 BG( 1/ 0)

338 SYTUACJA GOSPODARCZA. POLITYKA, KIEROWANIE I PLANOWANIE GOSPODARCZE. CENY
68
Ślązak, Ryszard. Czarna księga prywatyzacji 1988-1994 czyli Jak likwidowano przemysł / Ryszard Ślązak. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338.1(438)(091) Historia gospodarcza Polski
69

Kreatywność w turystyce : innowacyjne rozwiązania we współczesnej turystyce / redakcja naukowa: Dariusz Sokołowski, Paulina Tomczykowska. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338.48:016 Turystyka. Ekoturystyka. Geografia turystyczna. Ekonomika turystyki. Agroturystyka -
70
Tooze, J. Adam. Cena zniszczenia : wzrost i załamanie nazistowskiej gospodarki / Adam Tooze ; [tłumaczenie Dominik Jednorowski]. 2016 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338.1(091) Historia gospodarcza (ogólna)
71

Polska jako peryferie / redakcja naukowa Tomasz Zarycki. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

338 SYTUACJA GOSPODARCZA. POLITYKA, KIEROWANIE I PLANOWANIE GOSPODARCZE. CENY
72
Bernaś, Bogumił. Finanse turystyki zagranicznej / Bogumił Bernaś ; [recenzent Paweł Kowalik]. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338.48 Turystyka. Ekoturystyka. Geografia turystyczna. Ekonomika turystyki. Agroturystyka
73
Bordun, Marta. Obsługa uczestników turystyki i rekreacji : wybrane aspekty / Beata Meyer redakcja naukowa ; [autorzy rozdziałów i podrozdziałów: Marta Bordun, Anna Gardzińska, Aleksandra Łapko, Rafał Ma 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338.48 Turystyka. Ekoturystyka. Geografia turystyczna. Ekonomika turystyki. Agroturystyka
74
Broński, Krzysztof. Historia polskich okręgów i regionów przemysłowych. T. 1 / pod red. Łukasza Dwilewicza i Wojciecha Morawskiego ; [Krzysztof Broński, Piotr Franaszek, Paweł Grata, Janusz Kaliński, Sławomi 2015 BG( 1/ 0)

338.1(438)(091) Historia gospodarcza Polski
75
Buszko, Andrzej. Przedsiębiorstwo w gospodarczej szarej strefie / Andrzej Buszko, Joanna Długosz, Jarosław Skorwider-Namiotko, Katarzyna Szumowska. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

338 SYTUACJA GOSPODARCZA. POLITYKA, KIEROWANIE I PLANOWANIE GOSPODARCZE. CENY
76

Ekonomiczne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej / [pod redakcją naukową Aleksandry Chlebickiej]. 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

338.43 Rolnictwo jako dział gospodarki. Gospodarka żywnościowa. Ekonomika rolnictwa. Polityka
77

Efektowność ekonomiczna i adekwatność społeczna w wyborach gospodarczych : z prac warsztatów naukowo-badawczych Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy dla doktorantów i habilitan 2015 BG( 1/ 0)

338.43 Rolnictwo jako dział gospodarki. Gospodarka żywnościowa. Ekonomika rolnictwa. Polityka
78

Doświadczenia i przyszłość wspólnej polityki rolnej w nowej perspektywie 2014-2020 : seminarium studencko-asystenckie, Parlament Europejski, Bruksela, grudzień 2014 / pod redakcją naukową 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

338.43 Rolnictwo jako dział gospodarki. Gospodarka żywnościowa. Ekonomika rolnictwa. Polityka
79
Dahl, Martin (1978- ).. Niemiecki model społecznej gospodarki rynkowej jako wzór dla polskich przemian systemowych po 1989 roku / Martin Dahl. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

338 SYTUACJA GOSPODARCZA. POLITYKA, KIEROWANIE I PLANOWANIE GOSPODARCZE. CENY
80
Długosz, Stanisław (1925- ).. Pożegnanie Merkurego (1947-1981) : (wspomnienia i refleksje negocjatora PRL) / Stanisław Długosz. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338.1(438)(091) Historia gospodarcza Polski
81

Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania rozwoju gospodarczego - zarządzanie informacją i nowymi technologiami / pod redakcją Mariana Duczmala, Tadeusza Pokusy ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Admi 2015 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338 SYTUACJA GOSPODARCZA. POLITYKA, KIEROWANIE I PLANOWANIE GOSPODARCZE. CENY
82
Dymitrowska, Yanina. ’’Klątwa bogactwa’’ a polityka gospodarcza państwa / Yanina Dymitrowska. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338 SYTUACJA GOSPODARCZA. POLITYKA, KIEROWANIE I PLANOWANIE GOSPODARCZE. CENY
83
Dziubacka, Krystyna. Przemysł w krajobrazie kulturowym wsi : uwarunkowania jakości życia - kierunek i dynamika zmian / Krystyna Dziubacka. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

338.45/.46 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika p
84
Filar, Dariusz (1950- ).. Między zieloną wyspą a dryfującą krą : gospodarka Polski w latach 2007-2015 / Dariusz Filar. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
85
Fudali, Aleksandra. Gospodarka światowa i krajowa : jej wyzwania we współczesnych czasach / redaktor naukowy: Jerzy Olszewski ; autorzy rozdziałów: Aleksandra Fudali, Krzysztof Gąsiorowski, Piotr Nowaczyk, Mich 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

338 SYTUACJA GOSPODARCZA. POLITYKA, KIEROWANIE I PLANOWANIE GOSPODARCZE. CENY
86
Gardzińska, Anna. Transgraniczny produkt turystyczny / Anna Gardzińska. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338.48 Turystyka. Ekoturystyka. Geografia turystyczna. Ekonomika turystyki. Agroturystyka
87
Gilder, George F. (1939- ).. Bogactwo i nędza : wydanie na potrzeby XXI wieku / George Gilder ; przekład Jerzy Strzelecki. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

338 SYTUACJA GOSPODARCZA. POLITYKA, KIEROWANIE I PLANOWANIE GOSPODARCZE. CENY
88
Goranczewski, Bolesław. Jakość usług turystycznych i rekreacyjnych : ujęcie holistyczne / Bolesław Goranczewski, Anna Szeliga-Kowalczyk. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338.48 Turystyka. Ekoturystyka. Geografia turystyczna. Ekonomika turystyki. Agroturystyka
89
Grochowski, Mirosław (1957- ).. Makroregion Polski Centralnej : powiązania funkcjonalne bipolarnego obszaru metropolitalnego Łodzi i Warszawy / [zespół aut.: koordynacja prac : Mirosław Grochowski, Tomasz Zegar i 17 pozosta 2015 BG( 1/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
90

Polska w czasie wielkiej wojny (1914-1918) : historia ekonomiczna / pod redakcją : Marcelego Handelsmana przy udziale Hipolita Gliwica, Władysława Grabskiego, K. Konarskiego, Kazimierza Władys 2015 BG( 1/ 0)

338.1(438)(091) Historia gospodarcza Polski
91

Polska w czasie wielkiej wojny (1914-1918) : historia finansowa / [pod redakcją: Marcelego Handelsmana przy udziale Hipolita Gliwica, Władysława Grabskiego, K. Konarskiego, Kazimierza Władysł 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

338.1(438)(091) Historia gospodarcza Polski
92
Jones, E. Michael (1948- ).. Jałowy pieniądz : historia kapitalizmu jako konfliktu między pracą a lichwą. T. 3, Od wielkiego głodu do krachu roku 2008 / E. Michael Jones ; przekład Jerzy Morka. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338.1(091) Historia gospodarcza (ogólna)
93
Jones, E. Michael (1948- ).. Jałowy pieniądz : historia kapitalizmu jako konfliktu między pracą a lichwą. T. 2, Od merkantylizmu do Marksa / E. Michael Jones ; przekład Jan Przybył, Karolina Gawlik, Jerzy Morka. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338.1(091) Historia gospodarcza (ogólna)
94
Jones, E. Michael (1948- ).. Jałowy pieniądz : historia kapitalizmu jako konfliktu między pracą a lichwą. T. 1, Od Medyceuszy do Newtona / E. Michael Jones ; przekład Jan Przybył i Karolina Gawlik. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338.1(091) Historia gospodarcza (ogólna)
95
Kacprzak, Agnieszka (zarządzanie). Gospodarka doświadczeń : perspektywa polskiego konsumenta / Agnieszka Kacprzak, Katarzyna Dziewanowska, Monika Skorek. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
96
Kaliński, Janusz (1942- ).. Historia gospodarcza Polski XIX i XX wieku / Janusz Kaliński, Czesław Noniewicz. 2015 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 20/ 1)
WIL( 5/ 0)

338.1(438)(091) Historia gospodarcza Polski
97
Karpiński, Andrzej (1928- ).. Od uprzemysłowienia w PRL do deindustrializacji kraju : losy zakładów przemysłowych po 1945 roku / Andrzej Karpiński, Stanisław Paradysz, Paweł Soroka, Wiesław Żółtkowski. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338.1(438)(091) Historia gospodarcza Polski
98
Krzyworzeka, Amanda. Rolnicze strategie pracy i przetrwania : studium z antropologii ekonomicznej / Amanda Krzyworzeka ; Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338.43 Rolnictwo jako dział gospodarki. Gospodarka żywnościowa. Ekonomika rolnictwa. Polityka
99

Bezpieczeństwo energetyczne : rynki surowców i energii (ed. 2014) : energetyka w czasach politycznej niestabilności : bezpieczeństwo, gospodarka, ochrona środowiska, polityka, technologia, za 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338.45/.46 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika p

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2018-2019 zrealizowała zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego -->