Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "336.2" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 218 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Bartosiewicz, Adam. Autor VAT : komentarz / Adam Bartosiewicz. 2020 BG( 1/ 0)

336.2 Dochody państwowe. Dochody publiczne. Podatki. Prawo podatkowe. Opłaty lokalne
2
Piątkowski, Paweł. Autor Dług publiczny a procesy inflacyjne w Polsce / Paweł Piątkowski. 2020 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 10/ 0)
WIL( 1/ 0)

336.2 Dochody państwowe. Dochody publiczne. Podatki. Prawo podatkowe. Opłaty lokalne
3
Żmijewska, Anna Magdalena. Autor Opodatkowanie budowli podatkiem od nieruchomości : wpływ zmian legislacyjnych i ewolucji orzecznictwa na opodatkowanie budowli na przykładzie elektrowni wiatrowych i bezdotykowych myjni samocho 2020 BG( 1/ 0)

336.2 Dochody państwowe. Dochody publiczne. Podatki. Prawo podatkowe. Opłaty lokalne
4
Bartosiewicz, Adam. Autor VAT : komentarz / Adam Bartosiewicz. 2019 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

336.2 Dochody państwowe. Dochody publiczne. Podatki. Prawo podatkowe. Opłaty lokalne
5
Puszer, Blandyna. Autor Rynek obligacji skarbowych wobec wyzwań pożyczkowych potrzeb sektora general government w strefie euro / Blandyna Puszer. 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

336.2 Dochody państwowe. Dochody publiczne. Podatki. Prawo podatkowe. Opłaty lokalne
6
Szymanek, Paweł. Autor Ewolucja ustroju i kompetencji rządowych organów podatkowych, celnych i skarbowych - sprawujących nadzór nad podatnikami płatnikami i importerami (lata 1991-2017) / Paweł Szymanek. 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
BWP( 2/ 0)

336.2 Dochody państwowe. Dochody publiczne. Podatki. Prawo podatkowe. Opłaty lokalne
7
Kamiński, Arkadiusz (ekonomia). Autor Potencjalny dług publiczny / Arkadiusz Kamiński. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

336.2 Dochody państwowe. Dochody publiczne. Podatki. Prawo podatkowe. Opłaty lokalne
8

Optimization of organization and legal solutions concerning public revenues and expenditures in public interest : (conference proceedings) / editors: Ewa Lotko, Urszula K. Zawadzka-Pąk, Michal Ra 2018 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
BWP( 3/ 0)

336.2 Dochody państwowe. Dochody publiczne. Podatki. Prawo podatkowe. Opłaty lokalne
9
Lotko, Ewa. Autor Prawnofinansowe instrumenty ograniczania deficytu i długu publicznego w Polsce na tle doświadczeń europejskich / Ewa Lotko, Urszula Kinga Zawadzka-Pąk. 2018 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 3/ 0)
BWP( 3/ 0)

336.2 Dochody państwowe. Dochody publiczne. Podatki. Prawo podatkowe. Opłaty lokalne
10

Prawo podatkowe w Polsce : podręcznik akademicki / redakcja naukowa Włodzimierz Nykiel ; poszczególne rozdziały napisali: Wojciech Chróścielewski, Katarzyna Koperkiewicz-Mordel, Włodzimierz 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

336.2 Dochody państwowe. Dochody publiczne. Podatki. Prawo podatkowe. Opłaty lokalne
11
Poniatowicz, Marzanna. Autor Koncepcja federalizmu fiskalnego w systemie finansów samorządu terytorialnego / Marzanna Poniatowicz. 2018 BG( 4/ 0)
BWEiZ( 10/ 0)
WIL( 2/ 0)

336.2 Dochody państwowe. Dochody publiczne. Podatki. Prawo podatkowe. Opłaty lokalne
12
Ruśkowski, Eugeniusz (1951- ). Autor Finanse publicznie i prawo finansowe : instrumenty prawnofinansowe i warunki ich stosowania / Eugeniusz Ruśkowski. 2018 BG( 3/ 1)
BWEiZ( 3/ 0)
BWP( 4/ 0)
WIL( 1/ 0)

336.2 Dochody państwowe. Dochody publiczne. Podatki. Prawo podatkowe. Opłaty lokalne
13
Rzepkowska, Agnieszka. Autor Interdyscyplinarny słownik terminologiczny / Agnieszka Rzepkowska ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Wydział Humanistyczny. 2018 BG( 1/ 0)

336.2 Dochody państwowe. Dochody publiczne. Podatki. Prawo podatkowe. Opłaty lokalne
14
Etel, Leonard (1960- ). Autor Nowa ordynacja podatkowa : z prac Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego / Leonard Etel, Stefan Babiarz, Rafał Dowgier, Hanna Filipczyk, Włodzimierz Gurba, Ireneusz Krawczyk, Wiesła 2017 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 6/ 0)

336.2 Dochody państwowe. Dochody publiczne. Podatki. Prawo podatkowe. Opłaty lokalne
15

System finansów publicznych Polski i Litwy / pod redakcją Sławomira Presnarowicza i Broniusa Sudavičiusa ; [Grzegorz Dudar i 12 pozostałych]. 2017 BG( 4/ 0)
BWEiZ( 3/ 0)
BWP( 12/ 0)
WIL( 50/ 0)

336.2 Dochody państwowe. Dochody publiczne. Podatki. Prawo podatkowe. Opłaty lokalne
16
Czarnecka, Anna (nauki ekonomiczne). Podatki w świetle finansów behawioralnych : badania eksperymentalne / Anna Czarnecka. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

336.2 Dochody państwowe. Dochody publiczne. Podatki. Prawo podatkowe. Opłaty lokalne
17
Dołowiec, Monika. Komentarz do ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 / pod redakcją Rafała Poździka ; M. Dołowiec, D. E. Haras 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)
CDE( 1/ 0)

336.2 Dochody państwowe. Dochody publiczne. Podatki. Prawo podatkowe. Opłaty lokalne
18

Polskie prawo podatkowe a prawo unijne : katalog rozbieżności / redakcja naukowa Bogumił Brzeziński, Dagmara Dominik-Ogińska, Krzysztof Lasiński-Sulecki, Adam Zalasiński. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

336.2 Dochody państwowe. Dochody publiczne. Podatki. Prawo podatkowe. Opłaty lokalne
19

Ordynacja podatkowa : zmiany w ogólnym prawie podatkowym / pod redakcją Rafała Dowgiera i Mariusza Popławskiego. 2016 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 3/ 0)

336.2 Dochody państwowe. Dochody publiczne. Podatki. Prawo podatkowe. Opłaty lokalne
20
Gomułowicz, Andrzej (1951- ).. Podatki i prawo podatkowe / Andrzej Gomułowicz, Dominik Mączyński. 2016 BG( 2/ 1)
BWEiZ( 3/ 1)
BWP( 3/ 0)

336.2 Dochody państwowe. Dochody publiczne. Podatki. Prawo podatkowe. Opłaty lokalne
21
Kazek, Michał. Podatek od nieruchomości : orzecznictwo z komentarzem / Michał Kazek. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

336.2 Dochody państwowe. Dochody publiczne. Podatki. Prawo podatkowe. Opłaty lokalne
22
Krajewska, Aleksandra (prawo podatkowe). Opodatkowanie działalności gospodarczej w Polsce / redakcja naukowa Adam Mariański ; Aleksandra Krajewska, Adam Mariański, Aneta Nowak-Piechota, Michał Wilk. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

336.2 Dochody państwowe. Dochody publiczne. Podatki. Prawo podatkowe. Opłaty lokalne
23
Mastalski, Ryszard (1940- ).. Prawo podatkowe / Ryszard Mastalski. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

336.2 Dochody państwowe. Dochody publiczne. Podatki. Prawo podatkowe. Opłaty lokalne
24

Polityka podatkowa krajów Unii Europejskiej wobec kryzysu finansowego / redakcja naukowa Stanisław Owsiak. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 4/ 0)
WIL( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

336.2 Dochody państwowe. Dochody publiczne. Podatki. Prawo podatkowe. Opłaty lokalne
25

Tax codes concepts in the countries of Central and Eastern Europe : collective monograph / edited by Leonard Etel, Mariusz Popławski. 2016 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 3/ 0)

336.2 Dochody państwowe. Dochody publiczne. Podatki. Prawo podatkowe. Opłaty lokalne
26
Socha, Ziemowit Zbigniew. Hiberna : studium z dziejów skarbowości w dawnej Polsce / Ziemowit Zbigniew Socha ; [redakcja i przygotowanie tekstu Andrzej Krzysztof Bucholz]. 2016 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

336.2 Dochody państwowe. Dochody publiczne. Podatki. Prawo podatkowe. Opłaty lokalne
27
Sołtyk, Piotr. Finanse samorządowe / Piotr Sołtyk, Monika Dębowska-Sołtyk. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

336.2 Dochody państwowe. Dochody publiczne. Podatki. Prawo podatkowe. Opłaty lokalne
28
Stolarski, Przemysław (prawo). Kontrola realizacji zobowiązań podatkowych w Polsce / Przemysław Stolarski. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

336.2 Dochody państwowe. Dochody publiczne. Podatki. Prawo podatkowe. Opłaty lokalne
29
Szczodrowski, Grzegorz. Polski system podatkowy / Grzegorz Szczodrowski. 2016 BWEiZ( 2/ 1)

336.2 Dochody państwowe. Dochody publiczne. Podatki. Prawo podatkowe. Opłaty lokalne
30
Wolański, Robert (prawo). System podatkowy w Polsce / Robert Wolański. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

336.2 Dochody państwowe. Dochody publiczne. Podatki. Prawo podatkowe. Opłaty lokalne
31
Bigas, Adam. Prawo podatkowe : kazusy z rozwiązaniami / redakcja naukowa Wojciech Gonet ; [autorzy]: Adam Bigas, Stella Brzeszczyńska, Wojciech Gonet, Dorota Kamuda, Tomasz Nowak, Izabela Oleksiewicz, Małgo 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)
BWP( 1/ 0)

336.2 Dochody państwowe. Dochody publiczne. Podatki. Prawo podatkowe. Opłaty lokalne
32
Czerwiński, Jan (podatki). Podatkowa grupa kapitałowa / Artur Nowak (red.) ; [autorzy] Jan Czerwiński, Łukasz Dominik, Krzysztof Dyba, Tomasz Leszczewski, Artur Nowak, Grzegorz Sprawka, Paweł Suchocki, Anna Turska, Joan 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

336.2 Dochody państwowe. Dochody publiczne. Podatki. Prawo podatkowe. Opłaty lokalne
33

Ordynacja podatkowa : stan obecny i kierunki zmian / pod redakcją Rafała Dowgiera. 2015 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 3/ 0)

336.2 Dochody państwowe. Dochody publiczne. Podatki. Prawo podatkowe. Opłaty lokalne
34
Etel, Leonard (1960- ).. Ordynacja podatkowa : kierunkowe założenia nowej regulacji / autorzy: Leonard Etel, Stefan Babiarz, Rafał Dowgier, Hanna Filipczyk, Włodzimierz Gurba, Ireneusz Krawczyk, Wiesław Kuśnierz, Ma 2015 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 5/ 0)

336.2 Dochody państwowe. Dochody publiczne. Podatki. Prawo podatkowe. Opłaty lokalne
35
Felis, Paweł (1969- ).. Podatki i składki w działalności przedsiębiorców / Paweł Felis, Marcin Jamroży, Joanna Szlęzak-Matusewicz. 2015 BG( 2/ 1)
BWEiZ( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)

336.2 Dochody państwowe. Dochody publiczne. Podatki. Prawo podatkowe. Opłaty lokalne
36
Głuszak, Michał. Podatek katastralny : ekonomiczne uwarunkowania reformy opodatkowania nieruchomości / Michał Głuszak, Bartłomiej Marona. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

336.2 Dochody państwowe. Dochody publiczne. Podatki. Prawo podatkowe. Opłaty lokalne
37
Kowalik, Paweł (ekonomia). Rozwój federalnego systemu finansów publicznych Stanów Zjednoczonych Ameryki do 1945 roku / Paweł Kowalik. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

336.2 Dochody państwowe. Dochody publiczne. Podatki. Prawo podatkowe. Opłaty lokalne
38

Celowość i oszczędność wydatków publicznych / redakcja naukowa Hanna Kuzińska. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

336.2 Dochody państwowe. Dochody publiczne. Podatki. Prawo podatkowe. Opłaty lokalne
39
Łukaszewicz, Mieszko. Państwo i podatki w świecie arabskim : systemy podatkowe państw arabskich / Mieszko Łukaszewicz. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

336.2 Dochody państwowe. Dochody publiczne. Podatki. Prawo podatkowe. Opłaty lokalne
40
Mączyński, Dominik. Międzynarodowe prawo podatkowe / Dominik Mączyński. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)

336.2 Dochody państwowe. Dochody publiczne. Podatki. Prawo podatkowe. Opłaty lokalne
41

Podatki 2015 z komentarzem Crido Taxand / [redaktor prowadzący Kinga Puton]. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

336.2 Dochody państwowe. Dochody publiczne. Podatki. Prawo podatkowe. Opłaty lokalne
42

Podatki 2015 : ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o podatku dochodowym od osób prawnych, o podatku od towarów i usług, Ordynacja podatkowa : teksty ujednolicone / [redaktor prowad 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

336.2 Dochody państwowe. Dochody publiczne. Podatki. Prawo podatkowe. Opłaty lokalne
43
Siwińska-Gorzelak, Joanna (1973- ).. Dług publiczny a wzrost gospodarczy / Joanna Siwińska-Gorzelak ; [recenzenci Ryszard Kokoszczyński, Michał Mackiewicz ; projekt okładki Katarzyna Juras]. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
WIL( 1/ 0)

336.2 Dochody państwowe. Dochody publiczne. Podatki. Prawo podatkowe. Opłaty lokalne
44
Strzelec, Dariusz. Dowody i postępowanie dowodowe w prawie podatkowym / Dariusz Strzelec. 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

336.2 Dochody państwowe. Dochody publiczne. Podatki. Prawo podatkowe. Opłaty lokalne
45
Turzyński, Konrad Filip. Interpretacje przepisów prawa podatkowego w praktyce i orzecznictwie / Konrad Filip Turzyński. 2015 BG( 5/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

336.2 Dochody państwowe. Dochody publiczne. Podatki. Prawo podatkowe. Opłaty lokalne
46
Zawadzka, Patrycja (1978- ).. Instrumenty finansowe w gospodarce gminy / Patrycja Zawadzka ; [recenzent Anna Jurkowska-Zeidler]. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

336.2 Dochody państwowe. Dochody publiczne. Podatki. Prawo podatkowe. Opłaty lokalne
47

Ustawa o kontroli skarbowej / Michał Ciecierski [et al.] ; red. nauk. Krzysztof Kandut, Aleksandra Sędkowska. 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

336.2 Dochody państwowe. Dochody publiczne. Podatki. Prawo podatkowe. Opłaty lokalne
48

Ordynacja podatkowa : rozstrzygnięcia organów podatkowych i skarbowych / pod red. Rafała Dowgiera. 2014 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 3/ 0)

336.2 Dochody państwowe. Dochody publiczne. Podatki. Prawo podatkowe. Opłaty lokalne
49
Drywa, Anna Agnieszka. Odpowiedzialność odszkodowawcza za wydanie niezgodnej z prawem decyzji podatkowej / Anna Drywa. 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

336.2 Dochody państwowe. Dochody publiczne. Podatki. Prawo podatkowe. Opłaty lokalne
50

Podatki 2014 : teksty ustaw i rozporządzeń wraz z indeksem rzeczowym / [wyd. Aneta Flisek]. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

336.2 Dochody państwowe. Dochody publiczne. Podatki. Prawo podatkowe. Opłaty lokalne
51

Finanse publiczne jednostek samorządu terytorialnego : źródła finansowania samorządu terytorialnego we współczesnych regulacjach prawnych = Public finance of local government : sources of l 2014 BG( 1/ 0)

336.2 Dochody państwowe. Dochody publiczne. Podatki. Prawo podatkowe. Opłaty lokalne
52

10 lat w Unii Europejskiej : wpływ prawa UE na polski system podatkowy / redaktor naukowy Jadwiga Glumińska-Pawlic. 2014 BG( 1/ 0)

336.2 Dochody państwowe. Dochody publiczne. Podatki. Prawo podatkowe. Opłaty lokalne
53

Finanse publiczne z elementami prawa podatkowego / red. nauk. Władysław Grześkiewicz. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 3/ 0)
BWP( 1/ 0)

336.2 Dochody państwowe. Dochody publiczne. Podatki. Prawo podatkowe. Opłaty lokalne
54
Kulicki, Jacek. Administracja danin publicznych w Polsce / Jacek Kulicki. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)
BWP( 1/ 0)

336.2 Dochody państwowe. Dochody publiczne. Podatki. Prawo podatkowe. Opłaty lokalne
55
Mastalski, Ryszard (1940- ).. Prawo podatkowe / Ryszard Mastalski. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)
BWP( 2/ 0)

336.2 Dochody państwowe. Dochody publiczne. Podatki. Prawo podatkowe. Opłaty lokalne
56
Nawrot, Rafał Aleksander. Międzynarodowa optymalizacja podatkowa / Rafał Aleksander Nawrot. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

336.2 Dochody państwowe. Dochody publiczne. Podatki. Prawo podatkowe. Opłaty lokalne
57
Popławski, Mariusz (prawo). Nadpłata i zwrot podatku : zagadnienia wspólne dotyczące realizacji uprawnień podatkowych / Mariusz Popławski. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

336.2 Dochody państwowe. Dochody publiczne. Podatki. Prawo podatkowe. Opłaty lokalne
58
Popławski, Mariusz (prawo). Uprawnienia podatkowe : procedura dochodzenia należności podatkowych od Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego / Mariusz Popławski. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

336.2 Dochody państwowe. Dochody publiczne. Podatki. Prawo podatkowe. Opłaty lokalne
59
Presnarowicz, Sławomir. Zaskarżanie decyzji podatkowych w Polsce / Sławomir Presnarowicz. 2014 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
BWP( 5/ 0)
WIL( 1/ 0)

336.2 Dochody państwowe. Dochody publiczne. Podatki. Prawo podatkowe. Opłaty lokalne
60

Obrót powszechny i gospodarczy : problemy podatkowoprawne / red. nauk. Iwona Ramus. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

336.2 Dochody państwowe. Dochody publiczne. Podatki. Prawo podatkowe. Opłaty lokalne
61
Rydz-Sybilak, Katarzyna. Instytucja odpowiedzialności posiłkowej w polskim prawie karnym skarbowym / Katarzyna Rydz-Sybilak. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

336.2 Dochody państwowe. Dochody publiczne. Podatki. Prawo podatkowe. Opłaty lokalne
62
Skoczylas-Tworek, Agnieszka. Audyt we współczesnej gospodarce rynkowej / Agnieszka Skoczylas-Tworek. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

336.2 Dochody państwowe. Dochody publiczne. Podatki. Prawo podatkowe. Opłaty lokalne
63

Prawo podatkowe / red. Paweł Smoleń, Wanda Wójtowicz ; aut.: Marcin Burzec [et al.]. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)
CDE( 1/ 0)

336.2 Dochody państwowe. Dochody publiczne. Podatki. Prawo podatkowe. Opłaty lokalne
64
Teszner, Krzysztof. Rozprawa w postępowaniu podatkowym / Krzysztof Teszner. 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

336.2 Dochody państwowe. Dochody publiczne. Podatki. Prawo podatkowe. Opłaty lokalne
65
Tomke, Piotr. Zasady ogólne postępowania podatkowego na tle prawnoporównawczym / Piotr Tomke. 2014 BG( 2/ 1)

336.2 Dochody państwowe. Dochody publiczne. Podatki. Prawo podatkowe. Opłaty lokalne
66
Wardak, Zbigniew. Karnoskarbowa i kryminologiczna problematyka oszustwa podatkowego / Zbigniew Wardak. 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

336.2 Dochody państwowe. Dochody publiczne. Podatki. Prawo podatkowe. Opłaty lokalne
67

Dokumentacja i ewidencja rozrachunków z tytułu podatku VAT / Dorota Adamek-Hyska [et al.]. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

336.2 Dochody państwowe. Dochody publiczne. Podatki. Prawo podatkowe. Opłaty lokalne
68
Balza, Bogusław. Obciążenia fiskalne przedsiębiorstw a międzynarodowa konkurencyjność gospodarcza / Bogusław Balza. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

336.2 Dochody państwowe. Dochody publiczne. Podatki. Prawo podatkowe. Opłaty lokalne
69
Czaja-Hliniak, Irena. Opłaty i dopłaty publiczne w Polsce międzywojennej / Irena Czaja-Hliniak. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 3/ 0)

336.2 Dochody państwowe. Dochody publiczne. Podatki. Prawo podatkowe. Opłaty lokalne
70

Ordynacja podatkowa : dowody w postępowaniu podatkowym / pod red. Rafała Dowgiera. 2013 BG( 5/ 1)
BWP( 4/ 0)

336.2 Dochody państwowe. Dochody publiczne. Podatki. Prawo podatkowe. Opłaty lokalne
71

Prawo podatkowe / red. Henryk Dzwonkowski ; [poszczególne części oprac. A. Buczek et al.]. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

336.2 Dochody państwowe. Dochody publiczne. Podatki. Prawo podatkowe. Opłaty lokalne
72
Etel, Leonard (1960- ).. Podatki i opłaty lokalne - czas na zmiany / Leonard Etel, Rafał Dowgier. 2013 BG( 5/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 4/ 0)

336.2 Dochody państwowe. Dochody publiczne. Podatki. Prawo podatkowe. Opłaty lokalne
73

Prawo podatkowe : zarys wykładu / Leonard Etel (red.) ; Rafał Dowgier [et al.]. 2013 BG( 12/ 1)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 3/ 0)

336.2 Dochody państwowe. Dochody publiczne. Podatki. Prawo podatkowe. Opłaty lokalne
74
Filipczyk, Hanna. Wykładnia i stosowanie prawa podatkowego : węzłowe problemy / redakcja naukowa Bogumił Brzeziński ; [autorzy Hanna Filipczyk, Piotr Karwat, Marian Masternak, Krzysztof Lasiński-Sulecki, Wojc 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

336.2 Dochody państwowe. Dochody publiczne. Podatki. Prawo podatkowe. Opłaty lokalne
75

Podatki 2013 : teksty ustaw i rozporządzeń wraz z indeksem rzeczowym / [wyd. Aneta Flisek]. 2013 BG( 1/ 0)

336.2 Dochody państwowe. Dochody publiczne. Podatki. Prawo podatkowe. Opłaty lokalne
76
Gomułowicz, Andrzej (1951- ).. Podatki a etyka / Andrzej Gomułowicz. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)
BWP( 2/ 0)

336.2 Dochody państwowe. Dochody publiczne. Podatki. Prawo podatkowe. Opłaty lokalne
77
Gomułowicz, Andrzej (1951- ).. Podatki i prawo podatkowe / Andrzej Gomułowicz, Jerzy Małecki. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

336.2 Dochody państwowe. Dochody publiczne. Podatki. Prawo podatkowe. Opłaty lokalne
78
Kalinowski, Marek (1961- ).. Przedmiot podatku / Marek Kalinowski. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

336.2 Dochody państwowe. Dochody publiczne. Podatki. Prawo podatkowe. Opłaty lokalne
79
Krisovatyj, Andrej Igorevič. Novìtnâ paradigma preferencìjnogo opodatkuvannâ : monografìâ / A. I. Krisovatij, G. V. Vasilevs’ka. 2013 BG( 1/ 0)

336.2 Dochody państwowe. Dochody publiczne. Podatki. Prawo podatkowe. Opłaty lokalne
80
Kudła, Janusz. Ekonomia opodatkowania międzynarodowego / Janusz Kudła. 2013 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 2/ 1)
WIL( 1/ 0)

336.2 Dochody państwowe. Dochody publiczne. Podatki. Prawo podatkowe. Opłaty lokalne
81
Łukaszewicz-Obierska, Anna. Zarządzanie ryzykiem podatkowym / Anna Łukaszewicz-Obierska, Jarosław Ziobrowski, Olaf Jędruszek. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

336.2 Dochody państwowe. Dochody publiczne. Podatki. Prawo podatkowe. Opłaty lokalne
82

Kontrola podatkowa, skarbowa i celna : wyzwania teorii i praktyki / red. nauk. Przemysław Malinowski, Tomasz Nowak, Aleksandra Sędkowska. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

336.2 Dochody państwowe. Dochody publiczne. Podatki. Prawo podatkowe. Opłaty lokalne
83
Maruchin, Wojciech. System podatkowy / Wojciech Maruchin. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

336.2 Dochody państwowe. Dochody publiczne. Podatki. Prawo podatkowe. Opłaty lokalne
84

Polskie prawo podatkowe : podręcznik akademicki / Włodzimierz Nykiel (red.) ; Wojciech Chróścielewski [et al.]. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

336.2 Dochody państwowe. Dochody publiczne. Podatki. Prawo podatkowe. Opłaty lokalne
85
Ofiarski, Zbigniew (1959- ).. Ogólne prawo podatkowe : zagadnienia materialnoprawne i proceduralne / Zbigniew Ofiarski. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 5/ 0)

336.2 Dochody państwowe. Dochody publiczne. Podatki. Prawo podatkowe. Opłaty lokalne
86

Czynniki zmniejszające rolę władczych form działania administracji skarbowej w realizacji zobowiązań podatkowych / red. nauk. Piotr Pietrasz, Justyna Siemieniako, Elżbieta Wróblewska. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 4/ 0)

336.2 Dochody państwowe. Dochody publiczne. Podatki. Prawo podatkowe. Opłaty lokalne
87

Finanse samorządu terytorialnego w niestabilnym otoczeniu / red. nauk. Marzanna Poniatowicz ; Uniwersytetu w Białymstoku. Wydział Ekonomii i Zarządzania. 2013 BG( 4/ 0)
BWEiZ( 12/ 0)
WIL( 2/ 0)

336.2 Dochody państwowe. Dochody publiczne. Podatki. Prawo podatkowe. Opłaty lokalne
88
Walkowski, Grzegorz Kazimierz (1965- ).. System polskiego prawa podatkowego w praktyce : wybrane zagadnienia. T. 7, Źródła polskiego prawa podatkowego. Grzegorz Kazimierz Walkowski. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

336.2 Dochody państwowe. Dochody publiczne. Podatki. Prawo podatkowe. Opłaty lokalne
89

Ordynacja podatkowa : kontrola realizacji zobowiązań podatkowych / pod red. Rafała Dowgiera. 2012 BG( 5/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 4/ 0)

336.2 Dochody państwowe. Dochody publiczne. Podatki. Prawo podatkowe. Opłaty lokalne
90

Prawo podatkowe / red. Henryk Dzwonkowski ; [poszczególne części oprac. A. Buczek et al.]. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

336.2 Dochody państwowe. Dochody publiczne. Podatki. Prawo podatkowe. Opłaty lokalne
91
Felis, Paweł (1969- ).. Elementy teorii i praktyki podatków majątkowych : poszukiwanie ładu w opodatkowaniu nieruchomości w Polsce z perspektywy przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego / Paweł Fel 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

336.2 Dochody państwowe. Dochody publiczne. Podatki. Prawo podatkowe. Opłaty lokalne
92
Jagiełło, Andrzej (ekonomia). Polityka akcyzowa w odniesieniu do wyrobów tytoniowych w Polsce w latach 2000-2010 i jej skutki ekonomiczne / Andrzej Jagiełło ; [Uczelnia Łazarskiego]. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

336.2 Dochody państwowe. Dochody publiczne. Podatki. Prawo podatkowe. Opłaty lokalne
93
Kosek-Wojnar, Maria. Zasady podatkowe w teorii i praktyce / Maria Kosek-Wojnar. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 3/ 1)

336.2 Dochody państwowe. Dochody publiczne. Podatki. Prawo podatkowe. Opłaty lokalne
94

Danina publiczna w służbie samorządu / red. Artur Krukowski. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

336.2 Dochody państwowe. Dochody publiczne. Podatki. Prawo podatkowe. Opłaty lokalne
95
Kukulski, Ziemowit. Prawo podatkowe / Ziemowit Kukulski, Dariusz Strzelec ; opiekun nauk. Włodzimierz Nykiel. 2012 BG( 1/ 0)

336.2 Dochody państwowe. Dochody publiczne. Podatki. Prawo podatkowe. Opłaty lokalne
96
Mastalski, Ryszard (1940- ).. Prawo podatkowe / Ryszard Mastalski. 2012 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

336.2 Dochody państwowe. Dochody publiczne. Podatki. Prawo podatkowe. Opłaty lokalne
97
Oktaba, Robert Tomasz. Prawo podatkowe / Robert Oktaba. 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

336.2 Dochody państwowe. Dochody publiczne. Podatki. Prawo podatkowe. Opłaty lokalne
98
Olesińska, Agnieszka (1968- ).. Polskie prawo podatkowe / Agnieszka Olesińska. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

336.2 Dochody państwowe. Dochody publiczne. Podatki. Prawo podatkowe. Opłaty lokalne
99

Zmiany systemu podatkowego w rolnictwie / red. nauk. Joanna Pawłowska-Tyszko ; aut.: Małgorzata Gotowska [et. al.] ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytu 2012 BG( 1/ 0)

336.2 Dochody państwowe. Dochody publiczne. Podatki. Prawo podatkowe. Opłaty lokalne

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego