Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "336.14"; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 81 z 81 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Mielech, Ewelina. Autor Instrumenty dłużne w lokalnej polityce publicznej na przykładzie miast na prawach powiatu / Ewelina Mielech. 2020 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 10/ 0)
WIL( 1/ 0)

336.14 Budżet państwowy. Budżet publiczny. Funkcje budżetu. Polityka budżetowa. Równoważe
2
Zawadzka-Pąk, Urszula K. Autor Ochrona dobra wspólnego poprzez budżet partycypacyjny (obywatelski) : studium aksjologiczno-prawne / Urszula Kinga Zawadzka-Pąk. 2019 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 4/ 1)
BWP( 3/ 0)
BPP( 1/ 0)

336.14 Budżet państwowy. Budżet publiczny. Funkcje budżetu. Polityka budżetowa. Równoważe
3
Kopańska, Agnieszka. Autor Autonomia fiskalna i jej wpływ na działania samorządów / Agnieszka Kopańska, Grzegorz Kula, Joanna Siwińska-Gorzelak, Grażyna Bukowska, Magdalena Młochowska. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

336.14 Budżet państwowy. Budżet publiczny. Funkcje budżetu. Polityka budżetowa. Równoważe
4
Borszowski, Paweł (1972- ).. Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego : problemy praktyczne = Local government financing : practical problems / redakcja naukowa: Jolanta Gliniecka, Anna Drywa, Edward Juchniewicz, Toma 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

336.14 Budżet państwowy. Budżet publiczny. Funkcje budżetu. Polityka budżetowa. Równoważe
5

Leksykon budżetowy / redakcja naukowa Grzegorz Gołębiowski i Kamilla Marchewka-Bartkowiak. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

336.14 Budżet państwowy. Budżet publiczny. Funkcje budżetu. Polityka budżetowa. Równoważe
6

Finansowanie ochrony zdrowia : wybrane zagadnienia / redakcja naukowa Jadwiga Suchecka. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)
CDE( 1/ 0)

336.14 Budżet państwowy. Budżet publiczny. Funkcje budżetu. Polityka budżetowa. Równoważe
7
Gorgol, Andrzej. Zarys finansów publicznych i prawa finansowego / Andrzej Gorgol, Artur Kuś, Paweł Smoleń, Marek Tyrakowski, Katarzyna Wojewoda-Buraczyńska, Wanda Wójtowicz ; redakcja naukowa Wanda Wójtowic 2014 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

336.14 Budżet państwowy. Budżet publiczny. Funkcje budżetu. Polityka budżetowa. Równoważe
8
Kębłowski, Wojciech. Budżet partycypacyjny : ewaluacja / Wojciech Kębłowski. 2014 BG( 1/ 0)

336.14 Budżet państwowy. Budżet publiczny. Funkcje budżetu. Polityka budżetowa. Równoważe
9
Puczkowski, Benedykt. Efektywność zarządzania środkami publicznymi / Benedykt Puczkowski. 2014 BG( 2/ 0)

336.14 Budżet państwowy. Budżet publiczny. Funkcje budżetu. Polityka budżetowa. Równoważe
10
Franek, Sławomir. Wieloletnie planowanie budżetowe w podsektorze rządowym / Sławomir Franek. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

336.14 Budżet państwowy. Budżet publiczny. Funkcje budżetu. Polityka budżetowa. Równoważe
11
Kornberger-Sokołowska, Elżbieta. Jednostki samorządu terytorialnego jako beneficjenci środków europejskich / Elżbieta Kornberger-Sokołowska, Julia Zdanukiewicz, Rafał Cieślak ; red. Elżbieta Kornberger-Sokołowska. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

336.14 Budżet państwowy. Budżet publiczny. Funkcje budżetu. Polityka budżetowa. Równoważe
12
Borodo, Andrzej (1949-2020).. System finansowy samorządu terytorialnego w Polsce / Andrzej Borodo. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

336.14 Budżet państwowy. Budżet publiczny. Funkcje budżetu. Polityka budżetowa. Równoważe
13
Juchniewicz, Joanna. Absolutorium jako realizacja funkcji kontrolnej Sejmu / Joanna Juchniewicz. 2010 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

336.14 Budżet państwowy. Budżet publiczny. Funkcje budżetu. Polityka budżetowa. Równoważe
14
Kołaczkowski, Bartosz. Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w Polsce / Bartosz Kołaczkowski, Małgorzata Ratajczak. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 4/ 1)
BWP( 1/ 0)

336.14 Budżet państwowy. Budżet publiczny. Funkcje budżetu. Polityka budżetowa. Równoważe
15

Gospodarka finansowa jednostki samorządu terytorialnego : zagadnienia wybrane / red. nauk. Leszek Patrzałek. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

336.14 Budżet państwowy. Budżet publiczny. Funkcje budżetu. Polityka budżetowa. Równoważe
16
Ruśkowski, Eugeniusz (1951- ).. Prawne problemy konstrukcji i funkcjonowania budżetu zadaniowego we Francji : wnioski dla Polski / Eugeniusz Ruśkowski, Urszula K. Zawadzka-Pąk ; red. Eugeniusz Ruśkowski. 2010 BG( 5/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
BWP( 3/ 0)
WIL( 1/ 0)

336.14 Budżet państwowy. Budżet publiczny. Funkcje budżetu. Polityka budżetowa. Równoważe
17

Wpływ funduszy Unii Europejskiej na saldo migracji wewnętrznych i zewnętrznych w Polsce / [Paweł Czyż et al.]. 2009 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 2/ 0)

336.14 Budżet państwowy. Budżet publiczny. Funkcje budżetu. Polityka budżetowa. Równoważe
18

Główne wyzwania i problemy systemu finansów publicznych / red.: Jan Głuchowski, Alicja Pomorska, Jolanta Szołno-Koguc. 2009 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

336.14 Budżet państwowy. Budżet publiczny. Funkcje budżetu. Polityka budżetowa. Równoważe
19

Nowe zarządzanie publiczne : skuteczność i efektywność : budżet zadaniowy w Polsce / red. nauk. Teresa Lubińska. 2009 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 3/ 1)
BWP( 1/ 0)

336.14 Budżet państwowy. Budżet publiczny. Funkcje budżetu. Polityka budżetowa. Równoważe
20
Misiąg, Wojciech (1951- ).. Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004-2007 : aktualizacja / [Wojciech Misiąg, Marcin Tomalak, współpr.: Joanna Mackiewicz 2009 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

336.14 Budżet państwowy. Budżet publiczny. Funkcje budżetu. Polityka budżetowa. Równoważe
21

Finanse lokalne : wybrane zagadnienia / red. nauk. Leszek Patrzałek. 2009 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

336.14 Budżet państwowy. Budżet publiczny. Funkcje budżetu. Polityka budżetowa. Równoważe
22
Żyżyński, Jerzy (1949- ). Autor Budżet i polityka podatkowa : wybrane zagadnienia / Jerzy Żyżyński. 2009 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 10/ 1)
WIL( 1/ 0)

336.14 Budżet państwowy. Budżet publiczny. Funkcje budżetu. Polityka budżetowa. Równoważe
23

Wybrane problemy finansów samorządu terytorialnego / red. nauk. Leszek Patrzałek. 2008 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

336.14 Budżet państwowy. Budżet publiczny. Funkcje budżetu. Polityka budżetowa. Równoważe
24
Salachna, Joanna. Odpowiedzialność za nieprzestrzeganie procedury tworzenia i wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego / Joanna M. Salachna. 2008 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 4/ 0)

336.14 Budżet państwowy. Budżet publiczny. Funkcje budżetu. Polityka budżetowa. Równoważe
25
Tyniewicki, Marcin. General budget and budget law of the European Union / Marcin Tyniewicki. 2008 BG( 3/ 0)
BWP( 4/ 0)

336.14 Budżet państwowy. Budżet publiczny. Funkcje budżetu. Polityka budżetowa. Równoważe
26
Zawora, Jolanta. Samodzielność finansowa samorządu gminnego / Jolanta Zawora. 2008 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

336.14 Budżet państwowy. Budżet publiczny. Funkcje budżetu. Polityka budżetowa. Równoważe
27
Czuma, Ignacy (1891-1963).. O moralne podstawy ustroju : wybór pism Ignacego Czumy (1891-1963) / red. Kazimierz Ostaszewski, Jacek Szczot ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. 2007 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

336.14 Budżet państwowy. Budżet publiczny. Funkcje budżetu. Polityka budżetowa. Równoważe
28

Władza i finanse lokalne w Polsce i krajach ościennych / pod red. Eugeniusza Ruśkowskiego i Bogdana Dolnickiego. 2007 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

336.14 Budżet państwowy. Budżet publiczny. Funkcje budżetu. Polityka budżetowa. Równoważe
29

Nowoczesna administracja skarbowa / red. nauk.: Zyta Gilowska, Ryszard Tadeusiewicz, Jerzy Tchórzewski. 2007 BG( 1/ 0)

336.14 Budżet państwowy. Budżet publiczny. Funkcje budżetu. Polityka budżetowa. Równoważe
30

Przyjazna administracja skarbowa / red. nauk.: Zyta Gilowska, Piotr Pogonowski, Iwona Sobczyk. 2007 BG( 1/ 0)

336.14 Budżet państwowy. Budżet publiczny. Funkcje budżetu. Polityka budżetowa. Równoważe
31

Efektywna administracja skarbowa / red. nauk.: Zyta Gilowska, Hubert Izdebski, Konrad Raczkowski. 2007 BG( 1/ 0)

336.14 Budżet państwowy. Budżet publiczny. Funkcje budżetu. Polityka budżetowa. Równoważe
32
Hajdys, Dagmara (1969- ).. Finanse jednostek samorządu terytorialnego : wybrane zagadnienia : podręcznik akademicki / Dagmara Hajdys. 2007 BG( 1/ 0)

336.14 Budżet państwowy. Budżet publiczny. Funkcje budżetu. Polityka budżetowa. Równoważe
33
Korenik, Dorota (1966- ).. Stosunki samorządowo-bankowe a rozwój społeczno-ekonomiczny w przestrzeni / Dorota Korenik, Stanisław Korenik. 2007 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

336.14 Budżet państwowy. Budżet publiczny. Funkcje budżetu. Polityka budżetowa. Równoważe
34

Stan i kierunki rozwoju finansów samorządu terytorialnego / red. nauk. Leszek Patrzałek. 2007 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

336.14 Budżet państwowy. Budżet publiczny. Funkcje budżetu. Polityka budżetowa. Równoważe
35
Polska. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (1989- ). Kancelaria Sejmu. Biuro Analiz Sejmowych. Budżet państwa : seminarium dla nowo wybranych posłów - VI kadencja / [red. merytoryczna Zofia Szpringer ; Kancelaria Sejmu. Biuro Analiz Sejmowych]. 2007 BG( 1/ 0)

336.14 Budżet państwowy. Budżet publiczny. Funkcje budżetu. Polityka budżetowa. Równoważe
36
Rzońca, Andrzej (1977- ).. Czy Keynes się pomylił? : skutki redukcji deficytu w Europie Środkowej / Andrzej Rzońca. 2007 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 5/ 2)
WIL( 1/ 0)

336.14 Budżet państwowy. Budżet publiczny. Funkcje budżetu. Polityka budżetowa. Równoważe
37
Gonet, Wojciech. Kredyty, pożyczki, obligacje w gospodarce finansowej samorządu terytorialnego / Wojciech Gonet. 2006 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

336.14 Budżet państwowy. Budżet publiczny. Funkcje budżetu. Polityka budżetowa. Równoważe
38
Józefiak, Cezary (1932-2007).. Deficyt budżetowy : przyczyny i metody ograniczenia / Cezary Józefiak, Piotr Krajewski, Michał Mackiewicz. 2006 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

336.14 Budżet państwowy. Budżet publiczny. Funkcje budżetu. Polityka budżetowa. Równoważe
39
Malinowska-Misiąg, Elżbieta. Finanse publiczne w Polsce / Elżbieta Malinowska-Misiąg, Wojciech Misiąg. 2006 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
BWP( 3/ 0)
WIL( 1/ 0)

336.14 Budżet państwowy. Budżet publiczny. Funkcje budżetu. Polityka budżetowa. Równoważe
40
Osiatyński, Jerzy (1941- ).. Finanse publiczne : ekonomia i polityka / Jerzy Osiatyński. 2006 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 4/ 1)
WIL( 1/ 0)

336.14 Budżet państwowy. Budżet publiczny. Funkcje budżetu. Polityka budżetowa. Równoważe
41
Dobrowolski, Zbysław. Kontrola wydatków publicznych w systemie demokracji amerykańskiej / Zbysław Dobrowolski. 2004 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

336.14 Budżet państwowy. Budżet publiczny. Funkcje budżetu. Polityka budżetowa. Równoważe
42
Kosikowski, Cezary (1942- ).. Finanse publiczne w świetle Konstytucji RP oraz orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego / Cezary Kosikowski. 2004 BG( 2/ 1)
BWP( 1/ 0)

336.14 Budżet państwowy. Budżet publiczny. Funkcje budżetu. Polityka budżetowa. Równoważe
43

Finanse : wybrane zagadnienia / red. nauk. Jerzy Sikorski ; [Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Ekonomiczny]. 2004 BG( 5/ 0)
BWEiZ( 10/ 0)
WIL( 3/ 0)

336.14 Budżet państwowy. Budżet publiczny. Funkcje budżetu. Polityka budżetowa. Równoważe
44
Jarosiński, Krzysztof. Finansowanie inwestycji komunalnych w Polsce w warunkach samorządności lokalnej / Krzysztof Jarosiński. 2003 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
WIL( 1/ 0)

336.14 Budżet państwowy. Budżet publiczny. Funkcje budżetu. Polityka budżetowa. Równoważe
45

System finansowy w Polsce / red. nauk. Bogusław Pietrzak, Zbigniew Polański, Barbara Woźniak. 2003 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
BIM( 1/ 0)

336.14 Budżet państwowy. Budżet publiczny. Funkcje budżetu. Polityka budżetowa. Równoważe
46

Finanse publiczne w skali lokalnej i regionalnej / pod red. Mieczysława Adamowicza ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Wydział Ekonomiczno-Rolniczy. Katedra Polityki Agrarnej i Marketing 2002 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

336.14 Budżet państwowy. Budżet publiczny. Funkcje budżetu. Polityka budżetowa. Równoważe
47
Dębski, Jerzy (geografia). Lokalne bieguny wzrostu w Polsce na przełomie XX i XXI wieku. T. 2 / Jerzy Dębski ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. 2002 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 3/ 0)

336.14 Budżet państwowy. Budżet publiczny. Funkcje budżetu. Polityka budżetowa. Równoważe
48

Problemy finansowe w działalności samorządu terytorialnego / pod red. Stanisława Dolaty ; Uniwersytet Opolski. 2002 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

336.14 Budżet państwowy. Budżet publiczny. Funkcje budżetu. Polityka budżetowa. Równoważe
49
Baczyński, Andrzej (ekonomia). Kontrola skarbowa i kontrola podatkowa : komentarz / Andrzej Baczyński. 2001 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

336.14 Budżet państwowy. Budżet publiczny. Funkcje budżetu. Polityka budżetowa. Równoważe
50
Ruśkowski, Eugeniusz (1951- ).. Finanse lokalne : (zarys wykładu) / Eugeniusz Ruśkowski. 2001 BG( 5/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
BWP( 2/ 0)
WIL( 1/ 0)

336.14 Budżet państwowy. Budżet publiczny. Funkcje budżetu. Polityka budżetowa. Równoważe
51

Usługi bankowe dla samorządu terytorialnego / red. nauk. Emilia Denek. 2000 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

336.14 Budżet państwowy. Budżet publiczny. Funkcje budżetu. Polityka budżetowa. Równoważe
52
Ostrowski, Jarosław. Emisja obligacji komunalnych w teorii i w praktyce / [Jarosław Ostrowski, Michał Stępniewski, Paweł Śliwiński]. 2000 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

336.14 Budżet państwowy. Budżet publiczny. Funkcje budżetu. Polityka budżetowa. Równoważe
53
Zysnarska, Anna. Sprawozdawczość budżetowa jednostek samorządu terytorialnego w roku 2000 / Anna Zysnarska. 2000 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

336.14 Budżet państwowy. Budżet publiczny. Funkcje budżetu. Polityka budżetowa. Równoważe
54
Buchanan, James M. (1919-2013).. Finanse publiczne w warunkach demokracji : systemy fiskalne a decyzje indywidualne / James M. Buchanan ; przekł. Ewa Balcerek ; [Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości]. 1997 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 5/ 2)

336.14 Budżet państwowy. Budżet publiczny. Funkcje budżetu. Polityka budżetowa. Równoważe
55

Samorządowy poradnik budżetowy na 1997 r. : zagadnienia ustrojowe i prawno-finansowe / pod red. Wiesławy Miemiec, Bogdana Cybulskiego. 1997 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

336.14 Budżet państwowy. Budżet publiczny. Funkcje budżetu. Polityka budżetowa. Równoważe
56
Piotrowska-Marczak, Krystyna (1939- ).. Finanse lokalne w Polsce / Krystyna Piotrowska-Marczak. 1997 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

336.14 Budżet państwowy. Budżet publiczny. Funkcje budżetu. Polityka budżetowa. Równoważe
57

Główne problemy zarządzania finansami w warunkach transformacji polskiej gospodarki / pod red. Alicji Pomorskiej. 1997 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

336.14 Budżet państwowy. Budżet publiczny. Funkcje budżetu. Polityka budżetowa. Równoważe
58

Doskonalenie metod budżetowania : poradnik dla polskich samorządów / aut.: Winston Evans et al. ; przy współprac.: Ann Bueche, Krzysztofa Pakońskiego ; [przekł. polski: Piotr Graff]. 1996 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

336.14 Budżet państwowy. Budżet publiczny. Funkcje budżetu. Polityka budżetowa. Równoważe
59

Improving budgeting methods : a manual for Polish local authorities : December 1996 / authors: Winston Evans [et al.] ; in coop. with: Anne Bueche, Krzysztof Pakoński ; [transl. by Magdalena Koni 1996 BG( 1/ 0)

336.14 Budżet państwowy. Budżet publiczny. Funkcje budżetu. Polityka budżetowa. Równoważe
60
Gajl, Natalia (1921-1998).. Skarb państwa / Natalia Gajl ; Fundacja Promocji Prawa Europejskiego. 1996 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)

336.14 Budżet państwowy. Budżet publiczny. Funkcje budżetu. Polityka budżetowa. Równoważe
61
Komar, Andrzej (1933-2000).. Finanse publiczne w gospodarce rynkowej / Andrzej Komar. 1996 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
BWP( 2/ 0)

336.14 Budżet państwowy. Budżet publiczny. Funkcje budżetu. Polityka budżetowa. Równoważe
62
Crombrugghe, Alain de (1962- ).. Budżet państwa - jego stabilizacja i trwałość / Alain de Crombrugghe ; [przekł. zespół tł. ; weryfikacja przekł. Maria Wanat]. 1995 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 3/ 0)

336.14 Budżet państwowy. Budżet publiczny. Funkcje budżetu. Polityka budżetowa. Równoważe
63

Finanse publiczne / [aut.] Emilia Denek [et al.]. 1995 BG( 3/ 0)
BWP( 1/ 0)

336.14 Budżet państwowy. Budżet publiczny. Funkcje budżetu. Polityka budżetowa. Równoważe
64
Kosek-Wojnar, Maria. Podstawy teorii finansów publicznych / Maria Kosek-Wojnar, Stanisław Owsiak, Krzysztof Surówka. 1995 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 5/ 1)

336.14 Budżet państwowy. Budżet publiczny. Funkcje budżetu. Polityka budżetowa. Równoważe
65
Kosterna, Urszula. Deficyt budżetu państwa i jego skutki ekonomiczne / Urszula Kosterna. 1995 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

336.14 Budżet państwowy. Budżet publiczny. Funkcje budżetu. Polityka budżetowa. Równoważe
66
Sutton, David C. Financial planning and monitoring / David Sutton, Daphne Turner, Peter Turner. 1995 BG( 1/ 0)

336.14 Budżet państwowy. Budżet publiczny. Funkcje budżetu. Polityka budżetowa. Równoważe
67
Zdebel, Marek. Ustawa o Narodowych Funduszach Inwestycyjnych i ich prywatyzacji, przepisy wykonawcze / koment. Marek Zdebel. 1995 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

336.14 Budżet państwowy. Budżet publiczny. Funkcje budżetu. Polityka budżetowa. Równoważe
68
Ziółkowska, Wiesława (1950- ). Polityka budżetowa w okresie transformacji systemowej polskiej gospodarki / Wiesława Ziółkowska. 1995 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

336.14 Budżet państwowy. Budżet publiczny. Funkcje budżetu. Polityka budżetowa. Równoważe
69

Podział środków publicznych na kulturę przez organa administracji państwowej : zasady, formy, kryteria / pod red. Stanisławy Golinowskiej. 1994 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

336.14 Budżet państwowy. Budżet publiczny. Funkcje budżetu. Polityka budżetowa. Równoważe
70

System dochodów samorządu terytorialnego / Andrzej Drwiłło [et al.]. 1993 BG( 1/ 0)

336.14 Budżet państwowy. Budżet publiczny. Funkcje budżetu. Polityka budżetowa. Równoważe
71
Owsiak, Stanisław (1946- ).. Równowaga budżetowa : deficyt budżetowy, dług publiczny / Stanisław Owsiak, Maria Kosek-Wojnar, Krzysztof Surówka. 1993 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 3/ 1)

336.14 Budżet państwowy. Budżet publiczny. Funkcje budżetu. Polityka budżetowa. Równoważe
72
Piotrowska-Marczak, Krystyna (1939- ).. Finanse sfery niematerialnej / Krystyna Piotrowska-Marczak. 1987 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

336.14 Budżet państwowy. Budżet publiczny. Funkcje budżetu. Polityka budżetowa. Równoważe
73
Brzeziński, Bogumił (1948- ).. Rola i funkcje sejmowej komisji planu gospodarczego, budżetu i finansów w procesie budżetowym / Bogumił Brzeziński. 1982 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

336.14 Budżet państwowy. Budżet publiczny. Funkcje budżetu. Polityka budżetowa. Równoważe
74
Kaleta, Józef (1925-2007).. Planowanie budżetowe / Józef Kaleta. 1982 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

336.14 Budżet państwowy. Budżet publiczny. Funkcje budżetu. Polityka budżetowa. Równoważe
75
Owsiak, Stanisław (1946- ).. Bilans finansowy państwa : teoria i praktyka planowania / Stanisław Owsiak. 1981 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

336.14 Budżet państwowy. Budżet publiczny. Funkcje budżetu. Polityka budżetowa. Równoważe
76
Fedorowicz, Zdzisław (1922-2007).. Mechanizm ekonomiczno-finansowy sterowania jednostkami gospodarczymi / Zdzisław Fedorowicz. 1980 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

336.14 Budżet państwowy. Budżet publiczny. Funkcje budżetu. Polityka budżetowa. Równoważe
77
Duverger, Maurice (1917- ).. Finances publiques / Maurice Duverger. 1978 BG( 1/ 0)

336.14 Budżet państwowy. Budżet publiczny. Funkcje budżetu. Polityka budżetowa. Równoważe
78
Cathelineau, Jean (1936-1995).. Finances publiques : politique budgétaire et droit financier / Jean Cathelineau. 1975 BG( 1/ 0)

336.14 Budżet państwowy. Budżet publiczny. Funkcje budżetu. Polityka budżetowa. Równoważe
79
Rivoli, Jean. Le budget de l’État / Jean Rivoli. 1975 BG( 1/ 0)

336.14 Budżet państwowy. Budżet publiczny. Funkcje budżetu. Polityka budżetowa. Równoważe
80
Kessler, Philippe (1942-2008). Autor Le budget de programmes : un instrument de management pour les administrations publiques / Philippe Kessler et François Tixier ; préface de Albin Chalandon. 1973 BG( 1/ 0)

336.14 Budżet państwowy. Budżet publiczny. Funkcje budżetu. Polityka budżetowa. Równoważe
81
Sempé, Henri. Budget et trésor : analyse économique des finances de l’etat / Henri Sempé. 1973 BG( 2/ 0)

336.14 Budżet państwowy. Budżet publiczny. Funkcje budżetu. Polityka budżetowa. Równoważe

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego