Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "334" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 112 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Kendziorek, Piotr (1972- ). Autor Żydowski ruch spółdzielczy w Polsce w pierwszej połowie XX wieku : ideologia i praktyka społeczna / Piotr Kendziorek. 2020 BG( 1/ 0)

334 Formy organizacyjne działalności gospodarczej. Spółdzielczość. Przedsiębiorstwa pańs
2
Kubiciel-Lodzińska, Sabina (1980- ). Autor Przedsiębiorczość imigrantów w Polsce : podejścia i wyzwania w prowadzeniu badań / Sabina Kubiciel-Lodzińska, Jolanta Maj, Piotr Bębenek. 2020 BG( 1/ 0)

334 Formy organizacyjne działalności gospodarczej. Spółdzielczość. Przedsiębiorstwa pańs
3

W kręgu Spółdzielczego Instytutu Naukowego 1919-1939 : wybór pism / wybór, wprowadzenie i redakcja naukowa Adam Piechowski. 2018 BG( 1/ 0)

334 Formy organizacyjne działalności gospodarczej. Spółdzielczość. Przedsiębiorstwa pańs
4

Przedsiębiorca : zagadnienia wybrane / pod redakcją Rafała Blicharza. 2017 BG( 1/ 0)

334 Formy organizacyjne działalności gospodarczej. Spółdzielczość. Przedsiębiorstwa pańs
5
Kuczowic, Jacek. Autor Wycena małego przedsiębiorstwa / Jacek Kuczowic. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

334 Formy organizacyjne działalności gospodarczej. Spółdzielczość. Przedsiębiorstwa pańs
6
Leszczewska, Krystyna. Przedsiębiorstwa rodzinne : specyfika modeli biznesu / Krystyna Leszczewska. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

334 Formy organizacyjne działalności gospodarczej. Spółdzielczość. Przedsiębiorstwa pańs
7
Łyszkiewicz, Magdalena. Gospodarowanie majątkiem komunalnym : zasady, metody, strategie / Magdalena Łyszkiewicz ; [recenzent Beata Zofia Filipak, Marta Sadowy]. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

334 Formy organizacyjne działalności gospodarczej. Spółdzielczość. Przedsiębiorstwa pańs
8
Mućko, Przemysław. Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce i wybranych krajach europejskich : vademecum małego i średniego przedsiębiorcy / Przemysław Mućko, Aneta Sokół. 2016 BG( 1/ 0)

334 Formy organizacyjne działalności gospodarczej. Spółdzielczość. Przedsiębiorstwa pańs
9
Mućko, Przemysław. Jak założyć i prowadzić własną firmę : praktyczny poradnik z przykładami / Przemysław Mućko, Aneta Sokół. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

334 Formy organizacyjne działalności gospodarczej. Spółdzielczość. Przedsiębiorstwa pańs
10
Rifkin, Jeremy (1945- ).. Społeczeństwo zerowych kosztów krańcowych : internet przedmiotów, ekonomia współdzielenia, zmierzch kapitalizmu / Jeremy Rifkin ; [przekład: Anna Dorota Kamińska]. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

334 Formy organizacyjne działalności gospodarczej. Spółdzielczość. Przedsiębiorstwa pańs
11
Szplit, Andrzej. Rady nadzorcze : wykładnia przepisów i efekty ich stosowania / Andrzej Szplit (red. naukowy), Paweł Chmielnicki, Beata Paxford. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

334 Formy organizacyjne działalności gospodarczej. Spółdzielczość. Przedsiębiorstwa pańs
12
Prystrom, Joanna Ewa. Finansowanie działalności innowacyjnej / Joanna Prystrom, Katarzyna Wierzbicka. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

334 Formy organizacyjne działalności gospodarczej. Spółdzielczość. Przedsiębiorstwa pańs
13

Kooperatyzm, spółdzielczość, demokracja : wybór pism / wprow. i red. nauk. Bartłomiej Błesznowski ; wprow. do dziejów polskiej spółdzielczości Remigiusz Okraska. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

334 Formy organizacyjne działalności gospodarczej. Spółdzielczość. Przedsiębiorstwa pańs
14
Brodziński, Marian Grzegorz. Oblicza polskiej spółdzielczości wiejskiej : geneza, rozwój, przyszłość / Marian G. Brodziński. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

334 Formy organizacyjne działalności gospodarczej. Spółdzielczość. Przedsiębiorstwa pańs
15

Fuzje i przejęcia : kluczowe czynniki sukcesu i przyczyny niepowodzeń transakcji / red. nauk. Joanna Korpus ; aut. Dorota Ciesielska-Maciągowska [et al.]. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

334 Formy organizacyjne działalności gospodarczej. Spółdzielczość. Przedsiębiorstwa pańs
16

Zarządzanie międzynarodowe : teoria i praktyka / red. nauk. Krzysztof Obłój, Aleksandra Wąsowska. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 1)
WIL( 1/ 0)

334 Formy organizacyjne działalności gospodarczej. Spółdzielczość. Przedsiębiorstwa pańs
17
Suwalski, Andrzej. Własność i jej przekształcenie / Andrzej Suwalski ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

334 Formy organizacyjne działalności gospodarczej. Spółdzielczość. Przedsiębiorstwa pańs
18
Wartini-Twardowska, Jolanta. Konsolidacja w grupach kapitałowych z perspektywy modelu biznesu na przykładzie sektora producentów systemów informatycznych zarządzania / Jolanta Wartini-Twardowska. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

334 Formy organizacyjne działalności gospodarczej. Spółdzielczość. Przedsiębiorstwa pańs
19
Czternasty, Waldemar. Determinanty rozwoju spółdzielczości w różnych warunkach ekonomiczno-społecznych / Waldemar Czternasty. 2013 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

334 Formy organizacyjne działalności gospodarczej. Spółdzielczość. Przedsiębiorstwa pańs
20
Jasiniak, Magdalena. Przedsiębiorstwa krajowe i zagraniczne w Polsce : warunki i efekty działania / Magdalena Jasiniak ; Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

334 Formy organizacyjne działalności gospodarczej. Spółdzielczość. Przedsiębiorstwa pańs
21

Aktywność inwestycyjna polskich przedsiębiorstw za granicą : czynniki i skutki / red. nauk. Włodzimierz Karaszewski. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 1)
WIL( 1/ 0)

334 Formy organizacyjne działalności gospodarczej. Spółdzielczość. Przedsiębiorstwa pańs
22
Kozera, Andrzej (1953- ).. Transformacja spółdzielczości wiejskiej oraz jej skutki społeczno-gospodarcze i polityczne / Andrzej Kozera. 2013 BG( 1/ 0)

334 Formy organizacyjne działalności gospodarczej. Spółdzielczość. Przedsiębiorstwa pańs
23
Antkowiak, Paweł. Samorząd zawodowy w Polsce / Paweł Antkowiak. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

334 Formy organizacyjne działalności gospodarczej. Spółdzielczość. Przedsiębiorstwa pańs
24

150 lat Kółek Rolniczych na ziemiach polskich / oprac. Jarosław Poszepczyński. 2012 BG( 1/ 0)

334 Formy organizacyjne działalności gospodarczej. Spółdzielczość. Przedsiębiorstwa pańs
25
Trocki, Michał (1945- ).. Grupy kapitałowe : tworzenie i funkcjonowanie / Michał Trocki. 2012 BG( 1/ 0)

334 Formy organizacyjne działalności gospodarczej. Spółdzielczość. Przedsiębiorstwa pańs
26

Spółdzielczość wiejska : jako jedna z głównych form wspólnego gospodarczego działania ludzi : podręcznik dla szkół i uczelni rolniczych oraz instytucji otoczenia rolnictwa : praca zbior 2011 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

334 Formy organizacyjne działalności gospodarczej. Spółdzielczość. Przedsiębiorstwa pańs
27
Łukasiewicz-Kamińska, Agnieszka. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa finansowego / Agnieszka Łukasiewicz-Kamińska. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

334 Formy organizacyjne działalności gospodarczej. Spółdzielczość. Przedsiębiorstwa pańs
28
Wnorowski, Henryk. Instytucjonalne uwarunkowania działalności przedsiębiorstw w krajach Unii Europejskiej / Henryk Jan Wnorowski. 2011 BG( 5/ 1)
BWEiZ( 10/ 0)
BWP( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)
WIL( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

334 Formy organizacyjne działalności gospodarczej. Spółdzielczość. Przedsiębiorstwa pańs
29
Yunus, Muhammad (1940- ).. Przedsiębiorstwo społeczne : kapitalizm dla ludzi / Muhammad Yunus (przy współpracy Karla Webera) ; przekł.: Zofia Wiankowska-Ładyka ; przedm. do wyd.pol.: Jerzy Hausner. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

334 Formy organizacyjne działalności gospodarczej. Spółdzielczość. Przedsiębiorstwa pańs
30
Różański, Jerzy (1949- ).. Przedsiębiorstwa zagraniczne w Polsce : rozwój, finansowanie, ocena / Jerzy Różański. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
WIL( 1/ 0)

334 Formy organizacyjne działalności gospodarczej. Spółdzielczość. Przedsiębiorstwa pańs
31

Przedsiębiorczość intelektualna i technologiczna XXI wieku : praca zbiorowa / pod redakcją Mieczysława Bąka i Przemysława Kulawczuka. 2009 BG( 1/ 0)
BWF( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)

334 Formy organizacyjne działalności gospodarczej. Spółdzielczość. Przedsiębiorstwa pańs
32
Borkowska, Bożena. Regulacja monopolu naturalnego w teorii i praktyce / Bożena Borkowska. 2009 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

334 Formy organizacyjne działalności gospodarczej. Spółdzielczość. Przedsiębiorstwa pańs
33
Perepeczo, Agnieszka. Autor Fuzje i przejęcia - efektywność finansowa : wyniki badań zagranicznych i krajowych / Agnieszka Perepeczo. 2009 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

334 Formy organizacyjne działalności gospodarczej. Spółdzielczość. Przedsiębiorstwa pańs
34
Borowski, Jerzy (organizacja i zarządzanie). Globalizacja, konkurencyjność międzynarodowa i strategie przedsiębiorstw / Jerzy Borowski. 2008 BG( 8/ 0)
BWEiZ( 11/ 0)
WIL( 1/ 0)

334 Formy organizacyjne działalności gospodarczej. Spółdzielczość. Przedsiębiorstwa pańs
35
Sutherland, Jonathan (1958- ).. Klucz do biznesu międzynarodowego : najważniejsze teorie, pojęcia, postaci / Jonathan Sutherland, Diane Canwell ; [tł. Joanna Królak-Werwińska]. 2008 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

334 Formy organizacyjne działalności gospodarczej. Spółdzielczość. Przedsiębiorstwa pańs
36

Wartość przedsiębiorstwa inwestującego : praca zbiorowa / pod red. Haliny Henzel. 2007 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

334 Formy organizacyjne działalności gospodarczej. Spółdzielczość. Przedsiębiorstwa pańs
37

Przykładowe dokumenty organizacyjne do stosowania w spółdzielniach : [praca zbiorowa / pod red. Bogdana Orlińskiego]. 2007 BG( 1/ 0)

334 Formy organizacyjne działalności gospodarczej. Spółdzielczość. Przedsiębiorstwa pańs
38
Safin, Krzysztof. Przedsiębiorstwa rodzinne : istota i zachowania strategiczne / Krzysztof Safin. 2007 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

334 Formy organizacyjne działalności gospodarczej. Spółdzielczość. Przedsiębiorstwa pańs
39
Thaler, Rudolf A. Austriackie firmy w Polsce = Österreichische Unternehmen in Polen / Rudolf Thaler; [tł. Aleksandra Pol]. 2007 BG( 1/ 0)

334 Formy organizacyjne działalności gospodarczej. Spółdzielczość. Przedsiębiorstwa pańs
40
Bilimovič, Aleksandr Dmitrievič (1876-1963).. Kooperaciâ v Rossii do, vo vremâ i posle bol’ševikov / A. D. Bilimovič ; [Rossijskaâ akademiâ nauk. Institut ekonomiki]. 2005 BG( 1/ 0)

334 Formy organizacyjne działalności gospodarczej. Spółdzielczość. Przedsiębiorstwa pańs
41

Aktywizacja młodzieży : szansą rynku pracy : ABC spółdzielczości uczniowskiej / praca zbiorowa pod red. Michała Boni. 2005 BG( 1/ 0)

334 Formy organizacyjne działalności gospodarczej. Spółdzielczość. Przedsiębiorstwa pańs
42
Nizielska, Aleksandra. Strategie marketingowe korporacji transnarodowych / Aleksandra Nizielska. 2005 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

334 Formy organizacyjne działalności gospodarczej. Spółdzielczość. Przedsiębiorstwa pańs
43
Nowiński, Witold. Key success factors of cross-border acquistions of polish firms / Witold Nowiński. 2005 BG( 1/ 0)

334 Formy organizacyjne działalności gospodarczej. Spółdzielczość. Przedsiębiorstwa pańs
44
Zając, Czesław. Społeczne i organizacyjne problemy przejęć i fuzji przedsiębiorstw / Czesław Zając. 2005 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

334 Formy organizacyjne działalności gospodarczej. Spółdzielczość. Przedsiębiorstwa pańs
45
Aniszewska, Grażyna. Strategie integracji firm w fuzjach i przejęciach / Grażyna Aniszewska. 2004 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

334 Formy organizacyjne działalności gospodarczej. Spółdzielczość. Przedsiębiorstwa pańs
46

Pomoc czy przeszkoda? : rola tradycji w odbudowie polskiej spółdzielczości : praca zbiorowa = Assistance or obstacle? : the role of tradition in restoration of Polish co-operatives / pod red. n 2004 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

334 Formy organizacyjne działalności gospodarczej. Spółdzielczość. Przedsiębiorstwa pańs
47
Golec, Maria. Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe na rynku usług finansowych w Polsce / Maria Magdalena Golec. 2004 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

334 Formy organizacyjne działalności gospodarczej. Spółdzielczość. Przedsiębiorstwa pańs
48

Finansowe aspekty działalności zakładów ubezpieczeń / Barbara Jonczyk [et al.]. 2004 BG( 1/ 0)

334 Formy organizacyjne działalności gospodarczej. Spółdzielczość. Przedsiębiorstwa pańs
49
Szewc-Rogalska, Alina. Efektywność restrukturyzacji własnościowej przedsiębiorstw W Polsce : ujęcie sektorowe / Alina Szewc-Rogalska. 2004 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

334 Formy organizacyjne działalności gospodarczej. Spółdzielczość. Przedsiębiorstwa pańs
50
Walkowiak, Katarzyna. Rola izb rolniczych w rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce / Katarzyna Walkowiak. 2004 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

334 Formy organizacyjne działalności gospodarczej. Spółdzielczość. Przedsiębiorstwa pańs
51
Żynel, Małgorzata. Spółdzielczość wiejska na Podlasiu / Małgorzata Żynel. 2004 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 3/ 0)
WHS( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

334 Formy organizacyjne działalności gospodarczej. Spółdzielczość. Przedsiębiorstwa pańs
52
Bryniarska, Teresa Izabela. Banki spółdzielcze w gospodarce rynkowej / Teresa Izabela Bryniarska. 2003 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

334 Formy organizacyjne działalności gospodarczej. Spółdzielczość. Przedsiębiorstwa pańs
53
Zdebel, Marek. Sanacja przedsiębiorstw państwowych : zagadnienia finansowoprawne / Marek Zdebel. 2001 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

334 Formy organizacyjne działalności gospodarczej. Spółdzielczość. Przedsiębiorstwa pańs
54

Przedsiębiorczość w regionie w świetle wejścia do Unii Europejskiej / [red. nauk. tomu Zbigniew Gazda et al.] ; Wydział Zarządzania i Administracji Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kocha 2000 BG( 1/ 0)

334 Formy organizacyjne działalności gospodarczej. Spółdzielczość. Przedsiębiorstwa pańs
55
Szczepankowski, Piotr. Autor Fuzje i przejęcia / Piotr J. Szczepankowski. 2000 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

334 Formy organizacyjne działalności gospodarczej. Spółdzielczość. Przedsiębiorstwa pańs
56
Widera, Wojciech. Wzory adaptacji organizacji gospodarczych do rynku : (w regionie środkowym) / Wojciech Widera. 2000 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

334 Formy organizacyjne działalności gospodarczej. Spółdzielczość. Przedsiębiorstwa pańs
57

Metody wyceny przedsiębiorstw : zarys teorii a praktyka / pod red. Dariusza Zarzeckiego ; Uniwersytet Szczeciński. 2000 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

334 Formy organizacyjne działalności gospodarczej. Spółdzielczość. Przedsiębiorstwa pańs
58
Brodziński, Marian Grzegorz. Dylematy rozwoju spółdzielczości w Polsce / Marian G. Brodziński ; Spółdzielczy Instytut Badawczy. 1999 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 5/ 0)

334 Formy organizacyjne działalności gospodarczej. Spółdzielczość. Przedsiębiorstwa pańs
59

Nadzór korporacyjny : perspektywa międzynarodowa / oprac. i tł. Izabela Koładkiewicz. 1999 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

334 Formy organizacyjne działalności gospodarczej. Spółdzielczość. Przedsiębiorstwa pańs
60
Murdoch, Anna. Współpraca z cudzoziemcami w firmie / Anna Murdoch. 1999 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

334 Formy organizacyjne działalności gospodarczej. Spółdzielczość. Przedsiębiorstwa pańs
61
Appenzeller, Dorota. Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania / Dorota Hadasik. 1998 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

334 Formy organizacyjne działalności gospodarczej. Spółdzielczość. Przedsiębiorstwa pańs
62

Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw : praca zbiorowa / pod red. nauk. Waldemara Frąckowiaka ; aut. Waldemar Frąckowiak [et al.]. 1998 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

334 Formy organizacyjne działalności gospodarczej. Spółdzielczość. Przedsiębiorstwa pańs
63
Hooke, Jeffrey C. Fuzje i przejęcia : jak skutecznie przeprowadzić transakcję / Jeffrey C. Hooke ; [tł. Karol Półtorak, Karol Tokarczyk]. 1998 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BIM( 1/ 0)

334 Formy organizacyjne działalności gospodarczej. Spółdzielczość. Przedsiębiorstwa pańs
64
Jenkinson, Tim (1961- ).. Wrogie przejęcia na rynku kapitałowym : obrona, atak i rynek kontroli nad przedsiębiorstwami / Tim Jenkinson, Colin Mayer ; [tł. Piotr Grauer, Jakub Kluziński]. 1998 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BIM( 1/ 0)

334 Formy organizacyjne działalności gospodarczej. Spółdzielczość. Przedsiębiorstwa pańs
65
Bieniek, Gerard (1941-2011).. Przedsiębiorstwa państwowe : przepisy i komentarz / Gerard Bieniek. 1997 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

334 Formy organizacyjne działalności gospodarczej. Spółdzielczość. Przedsiębiorstwa pańs
66

Mikroekonomiczne studium przedsiębiorstw w procesie prywatyzacji / pod red. Bożeny Klimczak i Bożeny Borkowskiej. 1997 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

334 Formy organizacyjne działalności gospodarczej. Spółdzielczość. Przedsiębiorstwa pańs
67
Copeland, Thomas E. (1946- ).. Wycena : mierzenie i kształtowanie wartości firm / Tom Copeland, Tim Koller, Jack Murrin ; przeł. Alek Kalinauskas, Tomasz Wiazowski. 1997 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BIM( 1/ 0)

334 Formy organizacyjne działalności gospodarczej. Spółdzielczość. Przedsiębiorstwa pańs
68
Karaszewski, Włodzimierz (1949- ).. Empirical research on the process of transformation of Polish companies in the period of 1990-1995 / Włodzimierz Karaszewski, Stanisław Sudoł. 1997 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

334 Formy organizacyjne działalności gospodarczej. Spółdzielczość. Przedsiębiorstwa pańs
69
Petraniuk, Juliusz. Podział spółdzielni w świetle prawa polskiego / Juliusz Petraniuk. 1997 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

334 Formy organizacyjne działalności gospodarczej. Spółdzielczość. Przedsiębiorstwa pańs
70

Zarządzanie bankiem spółdzielczym : praca zbiorowa / pod red. nauk. Jana Szambelańczyka ; aut. Jan Szambelańczyk [et al.]. 1997 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 4/ 0)

334 Formy organizacyjne działalności gospodarczej. Spółdzielczość. Przedsiębiorstwa pańs
71
Koziński, Józef. Lokalizacja funkcji organicznych w strukturze ugrupowania gospodarczego / Józef Koziński. 1996 BG( 1/ 0)

334 Formy organizacyjne działalności gospodarczej. Spółdzielczość. Przedsiębiorstwa pańs
72
Merrill, Sally. Ustalanie wysokości czynszów w Polsce : punktowe metody ustalania czynszów : zastosowanie praktyczne na przykładzie Wielkiej Brytanii, Szwecji i Stanów Zjednoczonych / Sally Merril, Duncan Ma 1996 BG( 1/ 0)

334 Formy organizacyjne działalności gospodarczej. Spółdzielczość. Przedsiębiorstwa pańs
73

W poszukiwaniu skutecznej rady czyli O kontroli spółek akcyjnych w gospodarce rynkowej / red. Marek Hessel ; aut.: Jonathan Charkham [et al.] ; przeł. Lucyna Wysocka. 1995 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

334 Formy organizacyjne działalności gospodarczej. Spółdzielczość. Przedsiębiorstwa pańs
74
Jagoda, Henryk. Holding : organizacja i funkcjonowanie / Henryk Jagoda, Ber Haus. 1995 BG( 4/ 0)
BWEiZ( 3/ 0)

334 Formy organizacyjne działalności gospodarczej. Spółdzielczość. Przedsiębiorstwa pańs
75

Funkcjonowanie małych firm w warunkach zmian systemowych / pod red. Genowefy Sobczyk ; aut. Genowefa Sobczyk [et al.]. 1995 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

334 Formy organizacyjne działalności gospodarczej. Spółdzielczość. Przedsiębiorstwa pańs
76
Wiśniewski, Andrzej Władysław (1950- ).. Spółki kapitałowe : podstawowe problemy tworzenia i funkcjonowania / Andrzej W. Wiśniewski. 1995 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

334 Formy organizacyjne działalności gospodarczej. Spółdzielczość. Przedsiębiorstwa pańs
77
Karpuś, Piotr. Strategie rozwoju i restrukturyzacji przedsiębiorstw komunalnych i gmin w makroregionie środkowo-wschodnim / Piotr Karpuś, Marian Stefański, Krzysztof Żuk. 1994 BG( 1/ 0)

334 Formy organizacyjne działalności gospodarczej. Spółdzielczość. Przedsiębiorstwa pańs
78
Stecki, Leopold (1927- ).. Konsorcjum / Leopold Stecki. 1994 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

334 Formy organizacyjne działalności gospodarczej. Spółdzielczość. Przedsiębiorstwa pańs
79
Błuszkowski, Jan (1940-2011).. Ekonomiczne warunki działalności spółek z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce : raport z badania opinii właścicieli i menedżerów spółek z udziałem kapitału zagranicznego przepro 1993 BG( 1/ 0)

334 Formy organizacyjne działalności gospodarczej. Spółdzielczość. Przedsiębiorstwa pańs
80
Jacyszyn, Jerzy (1949- ).. Nowe formy prowadzenia działalności gospodarczej / Jerzy Jacyszyn. 1993 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

334 Formy organizacyjne działalności gospodarczej. Spółdzielczość. Przedsiębiorstwa pańs
81
Kubot, Zdzisław (1948- ).. Struktury holdingowe / Zdzisław Kubot ; Agencja Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze. 1993 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

334 Formy organizacyjne działalności gospodarczej. Spółdzielczość. Przedsiębiorstwa pańs
82
Kubot, Zdzisław (1948- ).. Spółki pracownicze i spółki menedżerskie / Zdzisław Kubot. 1993 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

334 Formy organizacyjne działalności gospodarczej. Spółdzielczość. Przedsiębiorstwa pańs
83

Spółdzielczość rolnicza w gospodarce rynkowej : (doświadczenia i przyszłość) : materiały Międzynarodowego Sympozjum "Doświadczenia i przyszłość spółdzielczości rolniczej w gospoda 1993 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

334 Formy organizacyjne działalności gospodarczej. Spółdzielczość. Przedsiębiorstwa pańs
84

Przedsiębiorstwa państwowe w gospodarce rynkowej Polski i Rosji / pod red. Stanisława Rączkowskiego ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Ekonomicznych. 1993 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

334 Formy organizacyjne działalności gospodarczej. Spółdzielczość. Przedsiębiorstwa pańs
85

Przekształcenia organizacyjno-własnościowe w gospodarce komunalnej : praca zbiorowa / [red. Antoni Rutka] ; Zachodnie Centrum Organizacji. 1993 BG( 1/ 0)

334 Formy organizacyjne działalności gospodarczej. Spółdzielczość. Przedsiębiorstwa pańs
86
Szpringer, Włodzimierz. Łączenie przedsiębiorstw a regulacja antymonopolowa : wpływ państwa na procesy koncentracji i dekoncentracji w gospodarce : aspekty instytucjonalne / Włodzimierz Szpringer. 1993 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

334 Formy organizacyjne działalności gospodarczej. Spółdzielczość. Przedsiębiorstwa pańs
87
Gallagher, Richard R. Mała firma to takie proste / Richard R. Gallagher ; [przeł. Anita Doroba]. 1992 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

334 Formy organizacyjne działalności gospodarczej. Spółdzielczość. Przedsiębiorstwa pańs
88
Kosikowski, Cezary (1942- ).. Działalność gospodarcza gmin : (nowe zasady, formy i tryb przekształceń organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw komunalnych) : poradnik dla praktyki / Cezary Kosikowski. 1992 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 5/ 0)
BWP( 2/ 0)

334 Formy organizacyjne działalności gospodarczej. Spółdzielczość. Przedsiębiorstwa pańs
89
Kufel, Mieczysław (1955-1993).. Metody wyceny przedsiębiorstw / Mieczysław Kufel. 1992 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

334 Formy organizacyjne działalności gospodarczej. Spółdzielczość. Przedsiębiorstwa pańs
90
Lewandowska, Wioletta. Wspólne przedsiębiorstwa na Białorusi : (joint ventures) : [zasady organizacji i rejestracji, zasady funkcjonowania, zasady opodatkowania, opis funkcjonowania polsko-białoruskiego przedsiębio 1992 BG( 1/ 0)

334 Formy organizacyjne działalności gospodarczej. Spółdzielczość. Przedsiębiorstwa pańs
91
Shepherd, William G. Public policies toward business / William G. Shepherd. 1991 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

334 Formy organizacyjne działalności gospodarczej. Spółdzielczość. Przedsiębiorstwa pańs
92

Narodziny spółdzielczości "Samopomoc Chłopska" : spółdzielczość rolnicza w oczach swoich działaczy : wybór wspomnień z konkursu ogłoszonego przez Komisję Historyczną Centralnego Zwi 1989 BG( 1/ 0)

334 Formy organizacyjne działalności gospodarczej. Spółdzielczość. Przedsiębiorstwa pańs
93
Jakóbik, Witold. Monopol na rynku polskim / Witold Jakóbik. 1988 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

334 Formy organizacyjne działalności gospodarczej. Spółdzielczość. Przedsiębiorstwa pańs
94
Szczepański, Kazimierz ( -2005).. Vademecum polonijnego producenta / [aut. oprac. Kazimierz Szczepański, Jerzy Romaszkan]. 1985 BG( 2/ 0)

334 Formy organizacyjne działalności gospodarczej. Spółdzielczość. Przedsiębiorstwa pańs
95
Drozdowicz, Jakub. Społeczne aspekty ruchu spółdzielczego w Polsce / Jakub Drozdowicz. 1980 BG( 1/ 0)

334 Formy organizacyjne działalności gospodarczej. Spółdzielczość. Przedsiębiorstwa pańs
96
Janczyk, Tadeusz (1904-1990).. Spółdzielczość w Polsce Ludowej / Tadeusz Janczyk. 1980 BG( 2/ 0)

334 Formy organizacyjne działalności gospodarczej. Spółdzielczość. Przedsiębiorstwa pańs
97
Rogala, Władysław (1907-2003).. Rozwój i działalność Związku Samopomocy Chłopskiej w woj. poznańskim w latach 1945-1956 / Władysław Rogala. 1980 BG( 1/ 0)

334 Formy organizacyjne działalności gospodarczej. Spółdzielczość. Przedsiębiorstwa pańs
98
Rusiński, Władysław (1911-1986).. Zarys historii polskiego ruchu spółdzielczego. Cz. 2, 1918-1939 / Władysław Rusiński. 1980 BG( 2/ 0)

334 Formy organizacyjne działalności gospodarczej. Spółdzielczość. Przedsiębiorstwa pańs
99
Nehls, Katja. Koncerny międzynarodowe, władza monopoli, walka klas : rola międzynarodowych koncernów w światowej gospodarce kapitalistycznej / Katja Nehls ; tł. Stefan Styczyński. 1979 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

334 Formy organizacyjne działalności gospodarczej. Spółdzielczość. Przedsiębiorstwa pańs

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego