Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "332.12/.14" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 204 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Szafranek, Edyta. Autor Terytorializacja polityki rozwoju : wdrażanie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w obszarze funkcjonowania miast w Polsce / Edyta Szafranek. 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
2

Innowacyjność w warunkach współczesnych miast / redakcja naukowa Alina Kaszkur, Artur Laska. 2017 BG( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
3
Kwiatek-Sołtys, Agnieszka (1967- ). Autor Własność gruntów a poziom rozwoju małych miast w Polsce : ujęcie typologiczno-przestrzenne = Land ownership in the context of small towns development in Poland : typological and spatial appr 2017 BG( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
4
Markowska-Przybyła, Urszula. Diagnoza zasobów kapitału społecznego w rozwoju regionalnym Polski : z wykorzystaniem metody ekonomii eksperymentalnej / Urszula Markowska-Przybyła. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
5
Barteczek, Andrzej. Polityka zrównoważonego rozwoju gmin polskich : studium przypadku woj. podlaskiego, wielkopolskiego i śląskiego / redakcja naukowa Agnieszka Lorek, Andrzej Rączaszek ; [autorzy rozdziałów A 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
6

Miasta Polski na początku XXI wieku : społeczeństwo, gospodarka, rozwój. T. 3 / redakcja Marian Kozaczka ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Sp 2016 BG( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
7

Zarządzanie gospodarcze Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI wieku / redakcja naukowa Ireneusz Kraś. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
8
Kuchmacz, Bożena. Kapitał społeczny jako czynnik rozwoju lokalnego / Bożena Kuchmacz. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
9
Sitek, Sławomir (geografia społeczna). Uwarunkowania rozwoju lokalnego na obszarach przygranicznych / Sławomir Sitek. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
10

Lubuskie w Unii Europejskiej : doświadczenia, dylematy i perspektywy rozwoju : praca zbiorowa / pod redakcją Waldemara Sługockiego. 2016 BG( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
11
Barska, Anetta. Regionalne aspekty gospodarki / [autorzy Anetta Barska, Ireneusz Bielski, Dominika Choroś-Mrozowska, Eliza Frejtag-Mika, Agnieszka Piekutowska, Marian Podstawka, Ewa Rollnik-Sadowska, Joanna Wia 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
WIL( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
12
Kozaczka, Marian (1956- ).. Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce 2008-2014 / Marian Kozaczka ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli. Instytut Pr 2015 BG( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
13
Oleksiuk, Adam. Inteligentne specjalizacje a budowa innowacyjnych regionów w warunkach europejskich / Adam Oleksiuk ; [recenzenci: Zbigniew Klimiuk, Elżbieta Wojnicka-Sycz]. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
14

Regiony w prawie i praktyce Polska-Ukraina / pod redakcją naukową Krzysztofa Skotnickiego i Katarzyny Wlaźlak. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
15

Analiza rekomendacji rozwoju społeczno-gospodarczego dla Mazowsza i Warszawy zawartych w bazie badań współfinansowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz miasto stołeczne Warsza 2015 BG( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
16
Wojciechowski, Eugeniusz (ekonomia). Władza lokalna a państwo, społeczeństwo i rynek : studia przypadków wybranych gmin województwa łódzkiego / Eugeniusz Wojciechowski, Aldona Podgórniak-Krzykacz, Magdalena Kalisiak-Mędelsk 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
17

Współpraca międzynarodowa a rozwój regionalny. Cz. 1, Uwarunkowania i formy współpracy transgranicznej / redakcja naukowa Jerzy Grabowiecki. 2014 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 10/ 0)
BWP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)
WIL( 5/ 0)
CDE( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
18

Współpraca międzynarodowa a rozwój regionalny. Cz. 2, Czynniki rozwoju współpracy transgranicznej / redakcja naukowa Jerzy Grabowiecki. 2014 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 10/ 0)
BWP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)
WIL( 5/ 0)
CDE( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
19
Kisiel, Szymon. Nieprawidłowe wykorzystanie środków unijnych : aspekty prawno-kryminologiczne / Szymon Kisiel. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
20

Finansowe instrumenty wsparcia rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w województwie lubelskim / red. naukowa Anna Korzeniowska, Jolanta Szołno-Koguc, Jerzy Węcławski. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
21
Kusideł, Ewa. Wzorzec rozwoju Mazowsza - etap II : raport końcowy / [Aut.: Ewa Kusideł, Elżbieta Antczak]. 2014 BG( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
22
Lis, Anna (zarządzanie). Zarządzanie kapitałami w klastrach : kapitał społeczny, kulturowy, ekonomiczny i symboliczny w strukturach klastrowych / Anna M. Lis, Adrian Lis. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
23

Region Warmii i Mazur w europejskich procesach integracyjnych / pod red. Wojciecha Tomasza Modzelewskiego. 2014 BG( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
24

Rozwój podstawowych obszarów gospodarczych / red. nauk. Dorota Ostrowska. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
25
Pawłowska, Agnieszka. Partnerstwa międzysektorowe na obszarach wiejskich : studium przypadku lokalnych grup działania w województwie podkarpackim / Agnieszka Pawłowska, Anna Gąsior-Niemiec, Anna Kołomycew. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
26
Perkowski, Maciej (1972- ).. Klastering wiedzy w Polsce Wschodniej / Maciej Perkowski, Anna Szafranek, Konrad Wnorowski, Wojciech Zoń, Katarzyna Żywolewska. 2014 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 3/ 0)
WHS( 2/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
27

Potencjały rozwojowe i zarządzanie strategiczne w gminach Mazowsza : raport z wyników badania IDI w samorządach gminnych województwa mazowieckiego / [Oprac.: Tomasz Sałański]. 2014 BG( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
28

Rola Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego w zarządzaniu rozwojem województwa w opinii interesariuszy / [oprac. Aneta Śledź]. 2014 BG( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
29

Wyznaczanie, monitoring i ewaluacja inteligentnych specjalizacji / Wojciech Pander [et al.] ; red. nauk. Maciej Stawicki, Elżbieta Wojnicka-Sycz. 2014 BG( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
30
Wiktorska-Święcka, Aldona. Partycypacja publiczna w zarządzaniu rozwojem lokalnym / Aldona Wiktorska-Święcka, Katarzyna Kozak. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
31

Lublin 2020 : cztery oblicza przyszłości miasta / pod red. Mariusza Sagana, Krzysztofa Żuka. 2014 BG( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
32

Projekty lokalne i regionalne - współpraca : nauka - biznes - samorząd : praca zbiorowa / pod red. Henryka Brandenburga. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
33

Współpraca międzynarodowa a rozwój regionalny / pod red. Szymona Cypriana Czupryńskiego. 2013 BG( 4/ 0)
BWEiZ( 3/ 0)
BWP( 1/ 0)
WHS( 4/ 0)
WIL( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
34
Dębkowska, Katarzyna (matematyka). Regionalny foresight gospodarczy : scenariusze wzrostu gospodarczego województwa mazowieckiego / Katarzyna Dębkowska. 2013 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
35
Ejdys, Joanna. Regionalny foresight gospodarczy : scenariusze rozwoju lokalnego województwa mazowieckiego / Joanna Ejdys. 2013 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
36

Determinants and sources of development of enterprises in the region / eds. Roman Fedan & Katarzyna Szara. 2013 BG( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
37

Dynamika, cele i polityka zintegrowanego rozwoju regionów : aspekty teoretyczne i zarządzanie w przestrzeni / redakcja naukowa Wanda Maria Gaczek. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
38
Jankowski, Piotr (prawo). Województwo jako region europejski / Piotr Jankowski. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
39
Klecha-Tylec, Karolina. Regionalizm w teorii i praktyce państw Azji Wschodniej / Karolina Klecha-Tylec. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 2)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
40
Kotarski, Hubert. Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój województwa podkarpackiego / Hubert Kotarski. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
41

Dynamika, cele i polityka zintegrowanego rozwoju regionów : perspektywa europejska / redakcja naukowa Ewa Małuszyńska. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
42
Nazarko, Joanicjusz. Regionalny foresight gospodarczy : metodologia i instrumentarium badawcze / Joanicjusz Nazarko. 2013 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
43
Nazarko, Joanicjusz. Regionalny foresight gospodarczy : scenariusze rozwoju innowacyjności mazowieckich przedsiębiorstw / Joanicjusz Nazarko. 2013 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
44

Zrozumieć terytorium : idea i praktyka / pod red. Aleksandry Nowakowskiej. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
45

Wrażliwość regionu na zmiany / red. nauk. Antoni Olak, Andrzej Pawlik. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
46

Terytorialny wymiar rozwoju : Polska z perspektywy badań ESPON / red. nauk. Agnieszka Olechnicka, Katarzyna Wojnar ; ESPON. 2013 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
47
Rynio, Dorota. Kształtowanie nowej polityki regionalnej Polski w warunkach globalizacji i integracji / Dorota Rynio. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)
CDE( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
48

Regiony peryferyjne i rozwój społeczności lokalnych : wybrane aspekty : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Sikorskiego, Aleksandra Prokopiuka, Iwony Przychockiej ; Państwowa Wyższa Szkoła Zaw 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
WIL( 2/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
49
Sługocki, Waldemar. Polityka regionalna Unii Europejskiej a rozwój polskich regionów - studium przypadku / Waldemar Sługocki ; [Uniwersytet Zielonogórski]. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 2/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
50
Smętkowski, Maciej. Rozwój regionów i polityka regionalna w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w okresie transformacji i globalizacji / Maciej Smętkowski ; EUROREG - Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i L 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 3/ 1)
WHS( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
51

Trendy rozwojowe Mazowsza : diagnoza / [aut. Barbara Szulczewska et al.] ; red. nauk. Zbigniew Strzelecki. 2013 BG( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
52

Zarządzanie rozwojem miast o zmniejszającej się liczbie mieszkańców : (w kontekście perspektywy finansowej 2014-2020) : materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Samorządu Tery 2013 BG( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
53

Strategia rozwoju województwa podlaskiego do roku 2020 : załącznik do Uchwały nr XXI/374/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 9 września 2013 r. / [zespół ekspercki Jacek Szlachta, Wo 2013 BG( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
54

Regionalne zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego Polski / pod redakcją Mariusza Trojaka. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)
WIL( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
55

Statystyczna analiza przestrzennego zróżnicowania rozwoju ekonomicznego i społecznego Polski / pod red. Mariusza Trojaka, Tomasza Tokarskiego. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
56

Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość samorządowej współpracy transgranicznej w Euroregionie "Pomerania" w latach 1993-2013 : praca zbiorowa / pod red. Aleksandry Warskiej. 2013 BG( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
57

Ocena wpływu "budżetu rolnego" Wspólnoty na lata 2014-2020 na kondycję finansową krajowego rolnictwa i całą gospodarkę / red. nauk. Barbara Wieliczko ; aut.: József Fogarasi [et al.] ; In 2013 BG( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
58

Reconfiguration of the global scene and the megaspaces of the XXI century / eds.: Patrycja Artymowska, Antoni Kukliński, Piotr Żuber. 2012 BG( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
59

Projekty regionalne i lokalne : uwarunkowania społeczne i gospodarcze : praca zbiorowa / pod red. Henryka Brandenburga. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
60

Klastry i polityka klastrowa w Polsce : konkurencyjność przedsiębiorstw, sektorów i regionów / pod red. Tomasza Brodzickiego i Joanny Kuczewskiej. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
61
Chaberek-Karwacka, Grażyna. Autor Logistyka w regionalnej polityce lokalizacyjnej / Grażyna Chaberek-Karwacka. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
62

Konkurencyjność regionalna : koncepcje - strategie - przykłady / red. nauk.: Ewa Łaźniewska, Marian Gorynia ; aut.: Roman Chmielewski [et al.]. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 4/ 1)
WIL( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
63
Golejewska, Anna. Kapitał ludzki, innowacje i instytucje a konkurencyjność regionów Europy Środkowej i Wschodniej / Anna Golejewska ; [tł. na jęz. ang. Agencja Tłumaczy Zawodowych Letterman]. 2012 BG( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
64

Efektywność pomocy publicznej w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce / pod red. nauk. Romana Kisiela i Wiesławy Lizińskiej. 2012 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
65
Markowska, Małgorzata (ekonomia). Dynamiczna taksonomia innowacyjności regionów / Małgorzata Markowska. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
66
Oliński, Marian. Przedsiębiorczość społeczna na Warmii i Mazurach / Marian Oliński. 2012 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
WIL( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
67

Planowanie przestrzenne w gminach / Przemysław Śleszyński [et. al.]. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
68
Woźniak-Miszewska, Magdalena. Mezoekonomia transgraniczna przedsiębiorstw : studium bezpośrednich inwestycji zagranicznych w rozwoju regionów ekonomicznych / Magdalena Wożniak-Miszewska. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
WIL( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
69
Zakrzewska-Półtorak, Alicja. Rozwój regionalny w globalizującej się gospodarce / Alicja Zakrzewska-Półtorak. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
CDE( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
70
Baran, Ewa (ekonomia). Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Podkarpacia : stan i perspektywy / Ewa Baran, Bogumiła Grzebyk. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
71
Brodziński, Zbigniew. Stymulowanie rozwoju obszarów wiejskich na poziomie lokalnym na przykładzie gmin województwa warmińsko-mazurskiego / Zbigniew Brodziński. 2011 BG( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
72
Bukowski, Andrzej (1964- ).. Region tradycyjny w unitarnym państwie w dobie globalizacji : przypadek województwa małopolskiego / Andrzej Bukowski. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
73
Galiński, Paweł. Finansowanie polityki regionalnej w Republice Irlandii i w Wielkiej Brytanii / Paweł Galiński. 2011 BG( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
74
Grzegorczyk, Anna (1981- ).. Rozwój a przestrzeń w wybranych krajach rozwijających się / Anna Grzegorczyk ; Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
75

Implementacyjne aspekty wdrażania zrównoważonego rozwoju / Dariusz Kiełczewski (red.). 2011 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 4/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
76

Prawno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju lokalnego i regionalnego / red. nauk. Czesław Nowak, Małgorzata Szczerbińska-Byrska. 2011 BG( 2/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
77
Nowakowska, Aleksandra. Region w gospodarce opartej na wiedzy : kapitał ludzki - innowacje - korporacje transnarodowe / Aleksandra Nowakowska, Zbigniew Przygodzki, Mariusz E. Sokołowicz. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 1)
WIL( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
78

Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarki niskoemisyjnej i zasobooszczędnej / pod red. Wojciecha Piontka ; [aut. Wojciech Piontek et al. ; współpr. Kazimierz Michałowsk 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 1)
BWF( 2/ 0)
WIL( 1/ 0)
BIC( 4/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
79
Solarz, Piotr (1971- ).. Polityka regionalna w Polsce w warunkach integracji europejskiej w latach 2004-2010 / Piotr Solarz. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
80
Świadek, Arkadiusz. Regionalne systemy innowacji w Polsce / Arkadiusz Świadek. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
WIL( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
81

Aktualizacja strategii rozwoju województw z uwzglednieniem uwarunkowań krajowych i unijnych : przewodnik / Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. 2011 BG( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
82

Gospodarka województwa śląskiego na drodze przemian : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Stanisława Barczaka. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
83

Ocena wpływu polityki spójności na rozwój miast polskich : (w ramach ewaluacji ex post NPR 2004-2006) / [aut. Dorota Celińska-Janowicz]. 2010 BG( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
84

Czynniki kształtujące konkurencyjność regionu górskiego : (na przykładzie polskich Karpat) / red. naukowa Adam Czudec. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
85

Analiza uwarunkowań wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich : na przykładzie powiatu olsztyńskiego ziemskiego z wykorzystaniem doświadczeń Portugalii / red. nauk. Teresa Maria Łaguna i 2010 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
86

Samorząd lokalny w sieciach gospodarczych : praca zbiorowa / pod red. Katarzyny Szmigiel-Rawskiej, Wojciecha Dziemianowicza, Jacka Szlachty ; Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów 2010 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
87
Furmankiewicz, Marek. Partnerstwa terytorialne na obszarach wiejskich w Polsce w latach 1994-2006 / Marek Furmankiewicz, Karolina Królikowska. 2010 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
88

Analizy regionalne jako narzędzie wspierające procesy programowania i monitorowania rozwoju regionalnego / [aut. Radosław Górecki et al.] ; Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Progr 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
89

Transformacja funkcji miejskich w ośrodkach lokalnych : praca zbiorowa / pod red. Krystiana Heffnera i Adama Polko. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
90

Badanie ewaluacyjne ex-post efektów transgranicznej współpracy polskich regionów w okresie 2004-2006 : raport końcowy / [aut.: Tomasz Klimczak et al.]. 2010 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
91
Klimowicz, Monika. Fundusze strukturalne oraz Fundusz Spójności w państwach Europy Środkowej i Wschodniej / Monika Klimowicz. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
WIL( 1/ 0)
CDE( 2/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
92
Kokocińska, Katarzyna (1973- ). Polityka regionalna w Polsce i w Unii Europejskiej / Katarzyna Kokocińska ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2010 BG( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
93
Przybyła, Katarzyna. Wpływ specjalnych stref ekonomicznych na kształtowanie się bazy ekonomicznej miast / Katarzyna Przybyła. 2010 BG( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
94
Sitek, Sławomir (geografia społeczna). Stykowość obszaru i jej wpływ na przebieg procesów społeczno-ekonomicznych na przykładzie południowej części województwa śląskiego / Sławomir Sitek. 2010 BG( 2/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
95

Evaluation of benefits gained by EU-15 States as a result of the implementation of cohesion policy in Poland : update 2010 / [aut. Łukasz Skrok et al. ; transl. - Contact Language Services]. 2010 BG( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
96

Nie-strategiczne zarządzanie rozwojem? : mechanizmy zarządzania środkami ZPORR na poziomie regionalnym a skuteczność realizacji celów rozwojowych / Paweł Swianiewicz [et al.]. 2010 BG( 2/ 1)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
97

Europejskie wyzwania dla Polski i jej regionów : praca zbiorowa / pod red. Anny Tucholskiej ; [aut.: Edwin Bendyk et al.]. 2010 BG( 2/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
98

Najlepsze projekty dla rozwoju polskich regionów / [koncepcja i oprac. tekstów: Departament Koordynacji i Wdrażania Programów Regionalnych. Wydział Pomocy Technicznej, Informacji i Szkoleń]. 2010 BG( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
99

Ocena wpływu funduszy strukturalnych na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw / [Ludomir Bogacz et al.]. 2009 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia realizuje zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego