Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "332.1" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 370 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Sienkiewicz, Mariusz Wiktor (1974- ). Autor Innowacyjny wymiar współczesnej polityki rozwoju lokalnego / Mariusz Wiktor Sienkiewicz. 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

332.1 Gospodarka regionalna. Gospodarka terytorialna. Gospodarka terenowa. Ekonomika regionalna.
2
Szafranek, Edyta. Autor Terytorializacja polityki rozwoju : wdrażanie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w obszarze funkcjonowania miast w Polsce / Edyta Szafranek. 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
3
Dembicka-Niemiec, Agnieszka. Zrównoważony rozwój a funkcje miast : badanie związków między zrównoważonym rozwojem średnich miast w Polsce a ewolucją ich struktury funkcjonalnej / Agnieszka Dembicka-Niemiec. 2017 BG( 1/ 0)

332.1 Gospodarka regionalna. Gospodarka terytorialna. Gospodarka terenowa. Ekonomika regionalna.
4

Innowacyjność w warunkach współczesnych miast / redakcja naukowa Alina Kaszkur, Artur Laska. 2017 BG( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
5
Kwiatek-Sołtys, Agnieszka (1967- ). Autor Własność gruntów a poziom rozwoju małych miast w Polsce : ujęcie typologiczno-przestrzenne = Land ownership in the context of small towns development in Poland : typological and spatial appr 2017 BG( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
6
Markowska-Przybyła, Urszula. Diagnoza zasobów kapitału społecznego w rozwoju regionalnym Polski : z wykorzystaniem metody ekonomii eksperymentalnej / Urszula Markowska-Przybyła. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
7
Wiktorska-Święcka, Aldona. Innowacje we współzarządzaniu rozwojem regionalnym : praktyka instytucjonalna w wybranych regionach w Polsce / Aldona Wiktorska-Święcka, Monika Klimowicz, Małgorzata Michalewska-Pawlak. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

332.1 Gospodarka regionalna. Gospodarka terytorialna. Gospodarka terenowa. Ekonomika regionalna.
8
Barteczek, Andrzej. Polityka zrównoważonego rozwoju gmin polskich : studium przypadku woj. podlaskiego, wielkopolskiego i śląskiego / redakcja naukowa Agnieszka Lorek, Andrzej Rączaszek ; [autorzy rozdziałów A 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
9
Korol, Janusz. Przedsiębiorczość, produktywność i konkurencyjność regionów Polski / Janusz Korol, Ewa Kusideł, Przemysław Szczuciński. 2016 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

332.1 Gospodarka regionalna. Gospodarka terytorialna. Gospodarka terenowa. Ekonomika regionalna.
10

Miasta Polski na początku XXI wieku : społeczeństwo, gospodarka, rozwój. T. 3 / redakcja Marian Kozaczka ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Sp 2016 BG( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
11

Zarządzanie gospodarcze Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI wieku / redakcja naukowa Ireneusz Kraś. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
12
Kuchmacz, Bożena. Kapitał społeczny jako czynnik rozwoju lokalnego / Bożena Kuchmacz. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
13

Selected problems of development of Polish regions in the perspective of 2020 / editor Artur Jan Kukuła ; The John Paul II Catholic University of Lublin. Institute of Political Science and Intern 2016 BG( 1/ 0)

332.1 Gospodarka regionalna. Gospodarka terytorialna. Gospodarka terenowa. Ekonomika regionalna.
14
Sitek, Sławomir (geografia społeczna). Uwarunkowania rozwoju lokalnego na obszarach przygranicznych / Sławomir Sitek. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
15

Lubuskie w Unii Europejskiej : doświadczenia, dylematy i perspektywy rozwoju : praca zbiorowa / pod redakcją Waldemara Sługockiego. 2016 BG( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
16
Strożek, Piotr. Gospodarka oparta na wiedzy w ujęciu regionalnym / Piotr Strożek. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

332.1 Gospodarka regionalna. Gospodarka terytorialna. Gospodarka terenowa. Ekonomika regionalna.
17
Zuzańska-Żyśko, Elżbieta. Procesy metropolizacji : teoria i praktyka / Elżbieta Zuzańska-Żyśko. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

332.1 Gospodarka regionalna. Gospodarka terytorialna. Gospodarka terenowa. Ekonomika regionalna.
18
Barska, Anetta. Regionalne aspekty gospodarki / [autorzy Anetta Barska, Ireneusz Bielski, Dominika Choroś-Mrozowska, Eliza Frejtag-Mika, Agnieszka Piekutowska, Marian Podstawka, Ewa Rollnik-Sadowska, Joanna Wia 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
WIL( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
19
Bywalec, Grzegorz (ekonomia). Reformy ekonomiczne i polityczne a rozwój gospodarczy Indii (1991-2012) / Grzegorz Bywalec. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

332.1 Gospodarka regionalna. Gospodarka terytorialna. Gospodarka terenowa. Ekonomika regionalna.
20

Zrównoważony rozwój miast : polityka i finanse / pod redakcją naukową Beaty Guziejewskiej. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

332.1 Gospodarka regionalna. Gospodarka terytorialna. Gospodarka terenowa. Ekonomika regionalna.
21
Klóska, Rafał. Innowacyjność jako determinanta rozwoju regionalnego w Polsce / Rafał Klóska. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
WIL( 1/ 0)

332.1 Gospodarka regionalna. Gospodarka terytorialna. Gospodarka terenowa. Ekonomika regionalna.
22
Kozaczka, Marian (1956- ).. Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce 2008-2014 / Marian Kozaczka ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli. Instytut Pr 2015 BG( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
23

Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : wybrane problemy / redakcja naukowa Tadeusz Kudłacz, Artur Hołuj. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)
WIL( 1/ 0)

332.1 Gospodarka regionalna. Gospodarka terytorialna. Gospodarka terenowa. Ekonomika regionalna.
24
Łuczyńska, Justyna. Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju regionalnego na Litwie / Justyna Łuczyńska. 2015 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)
WIL( 3/ 0)

332.1 Gospodarka regionalna. Gospodarka terytorialna. Gospodarka terenowa. Ekonomika regionalna.
25

Nowoczesne metody i narzędzia zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym / pod redakcją Aleksandry Nowakowskiej. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

332.1 Gospodarka regionalna. Gospodarka terytorialna. Gospodarka terenowa. Ekonomika regionalna.
26
Oleksiuk, Adam. Inteligentne specjalizacje a budowa innowacyjnych regionów w warunkach europejskich / Adam Oleksiuk ; [recenzenci: Zbigniew Klimiuk, Elżbieta Wojnicka-Sycz]. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
27

Regiony w prawie i praktyce Polska-Ukraina / pod redakcją naukową Krzysztofa Skotnickiego i Katarzyny Wlaźlak. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
28

Analiza rekomendacji rozwoju społeczno-gospodarczego dla Mazowsza i Warszawy zawartych w bazie badań współfinansowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz miasto stołeczne Warsza 2015 BG( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
29

Rozwój regionalny - instrumenty realizacji i rola samorządu województwa / redakcja naukowa Mirosław Stec, Kazimierz Bandarzewski. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

332.1 Gospodarka regionalna. Gospodarka terytorialna. Gospodarka terenowa. Ekonomika regionalna.
30
Wojciechowski, Eugeniusz (ekonomia). Władza lokalna a państwo, społeczeństwo i rynek : studia przypadków wybranych gmin województwa łódzkiego / Eugeniusz Wojciechowski, Aldona Podgórniak-Krzykacz, Magdalena Kalisiak-Mędelsk 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
31

Współpraca międzynarodowa a rozwój regionalny. Cz. 1, Uwarunkowania i formy współpracy transgranicznej / redakcja naukowa Jerzy Grabowiecki. 2014 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 10/ 0)
BWP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)
WIL( 5/ 0)
CDE( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
32

Współpraca międzynarodowa a rozwój regionalny. Cz. 2, Czynniki rozwoju współpracy transgranicznej / redakcja naukowa Jerzy Grabowiecki. 2014 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 10/ 0)
BWP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)
WIL( 5/ 0)
CDE( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
33

Socio-economic regional development in the context of European integration / sci. editors: Grzegorz Hajduk, Bogdan Wierzbiński. 2014 BG( 1/ 0)

332.1 Gospodarka regionalna. Gospodarka terytorialna. Gospodarka terenowa. Ekonomika regionalna.
34
Kisiel, Szymon. Nieprawidłowe wykorzystanie środków unijnych : aspekty prawno-kryminologiczne / Szymon Kisiel. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
35

Finansowe instrumenty wsparcia rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w województwie lubelskim / red. naukowa Anna Korzeniowska, Jolanta Szołno-Koguc, Jerzy Węcławski. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
36
Kusideł, Ewa. Wzorzec rozwoju Mazowsza - etap II : raport końcowy / [Aut.: Ewa Kusideł, Elżbieta Antczak]. 2014 BG( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
37
Lis, Anna (zarządzanie). Zarządzanie kapitałami w klastrach : kapitał społeczny, kulturowy, ekonomiczny i symboliczny w strukturach klastrowych / Anna M. Lis, Adrian Lis. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
38

Region Warmii i Mazur w europejskich procesach integracyjnych / pod red. Wojciecha Tomasza Modzelewskiego. 2014 BG( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
39

Rozwój podstawowych obszarów gospodarczych / red. nauk. Dorota Ostrowska. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
40
Pawłowska, Agnieszka. Partnerstwa międzysektorowe na obszarach wiejskich : studium przypadku lokalnych grup działania w województwie podkarpackim / Agnieszka Pawłowska, Anna Gąsior-Niemiec, Anna Kołomycew. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
41
Perkowski, Maciej (1972- ).. Klastering wiedzy w Polsce Wschodniej / Maciej Perkowski, Anna Szafranek, Konrad Wnorowski, Wojciech Zoń, Katarzyna Żywolewska. 2014 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 3/ 0)
WHS( 2/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
42

Potencjały rozwojowe i zarządzanie strategiczne w gminach Mazowsza : raport z wyników badania IDI w samorządach gminnych województwa mazowieckiego / [Oprac.: Tomasz Sałański]. 2014 BG( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
43

Rola Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego w zarządzaniu rozwojem województwa w opinii interesariuszy / [oprac. Aneta Śledź]. 2014 BG( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
44

Wyznaczanie, monitoring i ewaluacja inteligentnych specjalizacji / Wojciech Pander [et al.] ; red. nauk. Maciej Stawicki, Elżbieta Wojnicka-Sycz. 2014 BG( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
45
Suchacka, Małgorzata. Transformacja regionu przemysłowego w kierunku regionu wiedzy : studium socjologiczne województwa śląskiego / Małgorzata Suchacka. 2014 BG( 1/ 0)

332.1 Gospodarka regionalna. Gospodarka terytorialna. Gospodarka terenowa. Ekonomika regionalna.
46

Problemy społeczno-ekonomiczne w relacjach międzynarodowych : analiza modelowa rozwoju regionów / red. nauk. Włodzimierz Szkutnik. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

332.1 Gospodarka regionalna. Gospodarka terytorialna. Gospodarka terenowa. Ekonomika regionalna.
47
Targowski, Michał (1979- ).. Na prawie polskim i niemieckim : kształtowanie się ziemskiej własności szlacheckiej na Pomorzu Gdańskim w XIII-XVI wieku / Michał Targowski ; Polskie Towarzystwo Historyczne. 2014 BG( 1/ 0)

332.1 Gospodarka regionalna. Gospodarka terytorialna. Gospodarka terenowa. Ekonomika regionalna.
48
Wiktorska-Święcka, Aldona. Partycypacja publiczna w zarządzaniu rozwojem lokalnym / Aldona Wiktorska-Święcka, Katarzyna Kozak. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
49

Lublin 2020 : cztery oblicza przyszłości miasta / pod red. Mariusza Sagana, Krzysztofa Żuka. 2014 BG( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
50

Fundusze europejskie w polityce spójności / red. nauk. Anna Augustyn, Hubert Ostapowicz. 2013 BG( 4/ 0)
BWEiZ( 10/ 0)
WHS( 1/ 0)
WIL( 3/ 0)

332.1 Gospodarka regionalna. Gospodarka terytorialna. Gospodarka terenowa. Ekonomika regionalna.
51

Projekty lokalne i regionalne - współpraca : nauka - biznes - samorząd : praca zbiorowa / pod red. Henryka Brandenburga. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
52

Współpraca międzynarodowa a rozwój regionalny / pod red. Szymona Cypriana Czupryńskiego. 2013 BG( 4/ 0)
BWEiZ( 3/ 0)
BWP( 1/ 0)
WHS( 4/ 0)
WIL( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
53
Dębkowska, Katarzyna (matematyka). Regionalny foresight gospodarczy : scenariusze wzrostu gospodarczego województwa mazowieckiego / Katarzyna Dębkowska. 2013 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
54
Duczkowska-Piasecka, Małgorzata. Marketing terytorialny : jak podejść do rozwoju z korzyścią dla wszystkich / Małgorzata Duczkowska-Piasecka. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

332.1 Gospodarka regionalna. Gospodarka terytorialna. Gospodarka terenowa. Ekonomika regionalna.
55
Ejdys, Joanna. Regionalny foresight gospodarczy : scenariusze rozwoju lokalnego województwa mazowieckiego / Joanna Ejdys. 2013 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
56

Determinants and sources of development of enterprises in the region / eds. Roman Fedan & Katarzyna Szara. 2013 BG( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
57

Dynamika, cele i polityka zintegrowanego rozwoju regionów : aspekty teoretyczne i zarządzanie w przestrzeni / redakcja naukowa Wanda Maria Gaczek. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
58

Rozwój gospodarczy miast i regionów : gospodarka, zarządzanie, marketing / pod red. nauk. Grzegorza Hajduka. 2013 BG( 1/ 0)

332.1 Gospodarka regionalna. Gospodarka terytorialna. Gospodarka terenowa. Ekonomika regionalna.
59
Idczak, Piotr. Wielowymiarowa koncepcja peryferyjności regionalnej : identyfikacja regionów peryferyjnych w Polsce / Piotr Idczak. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

332.1 Gospodarka regionalna. Gospodarka terytorialna. Gospodarka terenowa. Ekonomika regionalna.
60
Jankowski, Piotr (prawo). Województwo jako region europejski / Piotr Jankowski. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
61

Wybrane aspekty rozwoju regionalnego / pod red. Romana Kisiela i Magdaleny Wojarskiej. 2013 BG( 3/ 0)

332.1 Gospodarka regionalna. Gospodarka terytorialna. Gospodarka terenowa. Ekonomika regionalna.
62

Rozwój gospodarki kreatywnej na obszarach metropolitalnych : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Klasika. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

332.1 Gospodarka regionalna. Gospodarka terytorialna. Gospodarka terenowa. Ekonomika regionalna.
63
Klecha-Tylec, Karolina. Regionalizm w teorii i praktyce państw Azji Wschodniej / Karolina Klecha-Tylec. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 2)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
64
Kotarski, Hubert. Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój województwa podkarpackiego / Hubert Kotarski. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
65
Łuczyszyn, Andrzej. Nowe kierunki rozwoju lokalnego : ze szczególnym uwzględnieniem peryferyjnych ośrodków w metropoliach / Andrzej Łuczyszyn. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

332.1 Gospodarka regionalna. Gospodarka terytorialna. Gospodarka terenowa. Ekonomika regionalna.
66

Dynamika, cele i polityka zintegrowanego rozwoju regionów : perspektywa europejska / redakcja naukowa Ewa Małuszyńska. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
67
Nazarczuk, Jarosław Michał. Potencjał rozwojowy a aktywność inwestycyjna województw i podregionów Polski / Jarosław Michał Nazarczuk. 2013 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

332.1 Gospodarka regionalna. Gospodarka terytorialna. Gospodarka terenowa. Ekonomika regionalna.
68
Nazarko, Joanicjusz. Regionalny foresight gospodarczy : metodologia i instrumentarium badawcze / Joanicjusz Nazarko. 2013 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
69
Nazarko, Joanicjusz. Regionalny foresight gospodarczy : scenariusze rozwoju innowacyjności mazowieckich przedsiębiorstw / Joanicjusz Nazarko. 2013 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
70

Zrozumieć terytorium : idea i praktyka / pod red. Aleksandry Nowakowskiej. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
71

Wrażliwość regionu na zmiany / red. nauk. Antoni Olak, Andrzej Pawlik. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
72

Terytorialny wymiar rozwoju : Polska z perspektywy badań ESPON / red. nauk. Agnieszka Olechnicka, Katarzyna Wojnar ; ESPON. 2013 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
73

Determinanty rozwoju regionalnego w Polsce : społeczeństwo - gospodarka - środowisko / red. nauk. Kazimierz Pająk, Jan Polcyn. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

332.1 Gospodarka regionalna. Gospodarka terytorialna. Gospodarka terenowa. Ekonomika regionalna.
74

System realizacji strategii rozwoju województwa / Agnieszka Pawłowska [et al.]. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

332.1 Gospodarka regionalna. Gospodarka terytorialna. Gospodarka terenowa. Ekonomika regionalna.
75
Rynio, Dorota. Kształtowanie nowej polityki regionalnej Polski w warunkach globalizacji i integracji / Dorota Rynio. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)
CDE( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
76

Regiony peryferyjne i rozwój społeczności lokalnych : wybrane aspekty : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Sikorskiego, Aleksandra Prokopiuka, Iwony Przychockiej ; Państwowa Wyższa Szkoła Zaw 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
WIL( 2/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
77
Sługocki, Waldemar. Polityka regionalna Unii Europejskiej a rozwój polskich regionów - studium przypadku / Waldemar Sługocki ; [Uniwersytet Zielonogórski]. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 2/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
78
Smętkowski, Maciej. Rozwój regionów i polityka regionalna w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w okresie transformacji i globalizacji / Maciej Smętkowski ; EUROREG - Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i L 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 3/ 1)
WHS( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
79

Trendy rozwojowe Mazowsza : diagnoza / [aut. Barbara Szulczewska et al.] ; red. nauk. Zbigniew Strzelecki. 2013 BG( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
80

Zarządzanie rozwojem miast o zmniejszającej się liczbie mieszkańców : (w kontekście perspektywy finansowej 2014-2020) : materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Samorządu Tery 2013 BG( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
81

Problemy społeczno-ekonomiczne w uwarunkowaniach ryzyka i statystycznej nieokreśloności : metody i modele w rozwoju regionów : praca zbiorowa / pod red. nauk. Włodzimierza Szkutnika. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

332.1 Gospodarka regionalna. Gospodarka terytorialna. Gospodarka terenowa. Ekonomika regionalna.
82

Strategia rozwoju województwa podlaskiego do roku 2020 : załącznik do Uchwały nr XXI/374/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 9 września 2013 r. / [zespół ekspercki Jacek Szlachta, Wo 2013 BG( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
83

Regionalne zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego Polski / pod redakcją Mariusza Trojaka. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)
WIL( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
84

Statystyczna analiza przestrzennego zróżnicowania rozwoju ekonomicznego i społecznego Polski / pod red. Mariusza Trojaka, Tomasza Tokarskiego. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
85
Tuziak, Arkadiusz. Innowacyjność w endogenicznym rozwoju regionu peryferyjnego : studium socjologiczne / Arkadiusz Tuziak. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

332.1 Gospodarka regionalna. Gospodarka terytorialna. Gospodarka terenowa. Ekonomika regionalna.
86

Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość samorządowej współpracy transgranicznej w Euroregionie "Pomerania" w latach 1993-2013 : praca zbiorowa / pod red. Aleksandry Warskiej. 2013 BG( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
87

Ocena wpływu "budżetu rolnego" Wspólnoty na lata 2014-2020 na kondycję finansową krajowego rolnictwa i całą gospodarkę / red. nauk. Barbara Wieliczko ; aut.: József Fogarasi [et al.] ; In 2013 BG( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
88

Reconfiguration of the global scene and the megaspaces of the XXI century / eds.: Patrycja Artymowska, Antoni Kukliński, Piotr Żuber. 2012 BG( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
89

Projekty regionalne i lokalne : uwarunkowania społeczne i gospodarcze : praca zbiorowa / pod red. Henryka Brandenburga. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
90

Klastry i polityka klastrowa w Polsce : konkurencyjność przedsiębiorstw, sektorów i regionów / pod red. Tomasza Brodzickiego i Joanny Kuczewskiej. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
91
Campion, Magdalena. Rola samorządu we wspieraniu lokalnej i regionalnej przedsiębiorczości / Magdalena Campion. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

332.1 Gospodarka regionalna. Gospodarka terytorialna. Gospodarka terenowa. Ekonomika regionalna.
92
Chaberek-Karwacka, Grażyna. Autor Logistyka w regionalnej polityce lokalizacyjnej / Grażyna Chaberek-Karwacka. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
93

Konkurencyjność regionalna : koncepcje - strategie - przykłady / red. nauk.: Ewa Łaźniewska, Marian Gorynia ; aut.: Roman Chmielewski [et al.]. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 4/ 1)
WIL( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
94

Wybrane problemy gospodarki lokalnej = Selected problems of the local economy / pod red. Pawła Dziekańskiego. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

332.1 Gospodarka regionalna. Gospodarka terytorialna. Gospodarka terenowa. Ekonomika regionalna.
95
Fogel, Piotr. Wskaźniki oceny polityki i gospodarki przestrzennej w gminach = Indicators of evaluation spatial policy and spatial management on local community level / Piotr Fogel. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

332.1 Gospodarka regionalna. Gospodarka terytorialna. Gospodarka terenowa. Ekonomika regionalna.
96

Atrakcyjność inwestycyjna jako źródło przedsiębiorczych przewag konkurencyjnych / red. nauk. Hanna Godlewska-Majkowska. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
WIL( 1/ 0)

332.1 Gospodarka regionalna. Gospodarka terytorialna. Gospodarka terenowa. Ekonomika regionalna.
97
Golejewska, Anna. Kapitał ludzki, innowacje i instytucje a konkurencyjność regionów Europy Środkowej i Wschodniej / Anna Golejewska ; [tł. na jęz. ang. Agencja Tłumaczy Zawodowych Letterman]. 2012 BG( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
98

Rozwój Polski Wschodniej : ograniczenia i wyzwania / red. nauk. Bartosz Jóźwik, Mariusz Sagan. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
WIL( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

332.1 Gospodarka regionalna. Gospodarka terytorialna. Gospodarka terenowa. Ekonomika regionalna.
99

Efektywność pomocy publicznej w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce / pod red. nauk. Romana Kisiela i Wiesławy Lizińskiej. 2012 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2018-2019 zrealizowała zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego -->