Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "332" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 448 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1

Basen Morza Bałtyckiego : szkice o polityce, władzy i interesach oraz bezpieczeństwie = Baltic Sea Basin : sketches on politics, power, interests and security / redakcja naukowa Edward Janusz J 2021 BG( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
2
Kozaczka, Marian (1956- ). Autor Polskie specjalne strefy ekonomiczne w latach 2015-2019 / Marian Kozaczka. 2021 BG( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
3
Przewoźniak, Maciej (1955- ). Autor Przyrodnicze podstawy gospodarki przestrzennej : ujęcie proekologiczne / Maciej Przewoźniak, Jarosław T. Czochański. 2020 BG( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
4
Sidorczuk-Pietraszko, Edyta. Autor Wdrażanie koncepcji zielonej gospodarki w regionach Polski / Edyta Sidorczuk-Pietraszko. 2020 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 10/ 0)
WIL( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
5

Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy determinantą ochrony dóbr przyrodniczych i kulturowych oraz rozwoju turystyki = Sustainable socio-economic development determinant for the protectio 2020 BG( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
6

Współczesne problemy gospodarki wodnej w kontekście zagospodarowania przestrzennego / pod redakcją Tomasza Walczykiewicza ; autorzy: Anna Chodubska [i 9 pozostałych]. 2020 BG( 1/ 0)

332 Gospodarka regionalna i terytorialna. Grunty i nieruchomości. Gospodarka mieszkaniowa
7
Grzebyk, Mariola. Autor Skala, kierunki i dynamika zmian społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich wschodniej Polski po przystąpieniu do Unii Europejskiej / Mariola Grzebyk, Teresa Miś, Małgorzata Stec, Dariusz 2019 BG( 2/ 0)

332.1 Gospodarka regionalna. Gospodarka terytorialna. Gospodarka terenowa. Ekonomika regionalna.
8
Sienkiewicz, Mariusz Wiktor (1974- ). Autor Innowacyjny wymiar współczesnej polityki rozwoju lokalnego / Mariusz Wiktor Sienkiewicz. 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

332.1 Gospodarka regionalna. Gospodarka terytorialna. Gospodarka terenowa. Ekonomika regionalna.
9
Szafranek, Edyta. Autor Terytorializacja polityki rozwoju : wdrażanie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w obszarze funkcjonowania miast w Polsce / Edyta Szafranek. 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
10
Trzebiński, Artur Arkadiusz. Autor Publiczne fundusze nieruchomości w Polsce / Artur Arkadiusz Trzebiński ; recenzenci Katarzyna Perez, Anna Szelągowska. 2018 BG( 1/ 0)

332 Gospodarka regionalna i terytorialna. Grunty i nieruchomości. Gospodarka mieszkaniowa
11
Dembicka-Niemiec, Agnieszka. Zrównoważony rozwój a funkcje miast : badanie związków między zrównoważonym rozwojem średnich miast w Polsce a ewolucją ich struktury funkcjonalnej / Agnieszka Dembicka-Niemiec. 2017 BG( 1/ 0)

332.1 Gospodarka regionalna. Gospodarka terytorialna. Gospodarka terenowa. Ekonomika regionalna.
12

Innowacyjność w warunkach współczesnych miast / redakcja naukowa Alina Kaszkur, Artur Laska. 2017 BG( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
13
Kwiatek-Sołtys, Agnieszka (1967- ). Autor Własność gruntów a poziom rozwoju małych miast w Polsce : ujęcie typologiczno-przestrzenne = Land ownership in the context of small towns development in Poland : typological and spatial appr 2017 BG( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
14
Markowska-Przybyła, Urszula. Diagnoza zasobów kapitału społecznego w rozwoju regionalnym Polski : z wykorzystaniem metody ekonomii eksperymentalnej / Urszula Markowska-Przybyła. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
15
Wiktorska-Święcka, Aldona. Innowacje we współzarządzaniu rozwojem regionalnym : praktyka instytucjonalna w wybranych regionach w Polsce / Aldona Wiktorska-Święcka, Monika Klimowicz, Małgorzata Michalewska-Pawlak. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

332.1 Gospodarka regionalna. Gospodarka terytorialna. Gospodarka terenowa. Ekonomika regionalna.
16
Barteczek, Andrzej. Polityka zrównoważonego rozwoju gmin polskich : studium przypadku woj. podlaskiego, wielkopolskiego i śląskiego / redakcja naukowa Agnieszka Lorek, Andrzej Rączaszek ; [autorzy rozdziałów A 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
17

Podlasie - wizje przemian i rozwoju : praca zbiorowa / pod redakcją Andrzeja F. Bociana, Doroty Perło, Pawła Piątkowskiego ; Fundacja Promocji Rozwoju Podlasia. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 10/ 1)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
18
Korol, Janusz. Przedsiębiorczość, produktywność i konkurencyjność regionów Polski / Janusz Korol, Ewa Kusideł, Przemysław Szczuciński. 2016 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

332.1 Gospodarka regionalna. Gospodarka terytorialna. Gospodarka terenowa. Ekonomika regionalna.
19

Miasta Polski na początku XXI wieku : społeczeństwo, gospodarka, rozwój. T. 3 / redakcja Marian Kozaczka ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Sp 2016 BG( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
20

Zarządzanie gospodarcze Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI wieku / redakcja naukowa Ireneusz Kraś. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
21
Kuchmacz, Bożena. Kapitał społeczny jako czynnik rozwoju lokalnego / Bożena Kuchmacz. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
22

Selected problems of development of Polish regions in the perspective of 2020 / editor Artur Jan Kukuła ; The John Paul II Catholic University of Lublin. Institute of Political Science and Intern 2016 BG( 1/ 0)

332.1 Gospodarka regionalna. Gospodarka terytorialna. Gospodarka terenowa. Ekonomika regionalna.
23
Sitek, Sławomir (geografia społeczna). Uwarunkowania rozwoju lokalnego na obszarach przygranicznych / Sławomir Sitek. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
24
Skotarczak, Teodor. Spółdzielnie mieszkaniowe : problemy ekonomiczne i społeczne w okresie przekształceń własnościowych / Teodor Skotarczak, Małgorzata Blaszke. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

332 Gospodarka regionalna i terytorialna. Grunty i nieruchomości. Gospodarka mieszkaniowa
25

Lubuskie w Unii Europejskiej : doświadczenia, dylematy i perspektywy rozwoju : praca zbiorowa / pod redakcją Waldemara Sługockiego. 2016 BG( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
26
Strożek, Piotr. Gospodarka oparta na wiedzy w ujęciu regionalnym / Piotr Strożek. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

332.1 Gospodarka regionalna. Gospodarka terytorialna. Gospodarka terenowa. Ekonomika regionalna.
27
Zuzańska-Żyśko, Elżbieta. Procesy metropolizacji : teoria i praktyka / Elżbieta Zuzańska-Żyśko. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

332.1 Gospodarka regionalna. Gospodarka terytorialna. Gospodarka terenowa. Ekonomika regionalna.
28
Barska, Anetta. Regionalne aspekty gospodarki / [autorzy Anetta Barska, Ireneusz Bielski, Dominika Choroś-Mrozowska, Eliza Frejtag-Mika, Agnieszka Piekutowska, Marian Podstawka, Ewa Rollnik-Sadowska, Joanna Wia 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
WIL( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
29
Blaszke, Małgorzata. Spółdzielnie mieszkaniowe : dylematy funkcjonowania i rozwoju / redakcja naukowa Teodor Skotarczak ; autorzy Małgorzata Blaszke, Maciej Nowak, Teodor Skotarczak, Monika Śpiewak-Szyjka. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

332 Gospodarka regionalna i terytorialna. Grunty i nieruchomości. Gospodarka mieszkaniowa
30
Bywalec, Grzegorz (ekonomia). Reformy ekonomiczne i polityczne a rozwój gospodarczy Indii (1991-2012) / Grzegorz Bywalec. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

332.1 Gospodarka regionalna. Gospodarka terytorialna. Gospodarka terenowa. Ekonomika regionalna.
31

Zrównoważony rozwój miast : polityka i finanse / pod redakcją naukową Beaty Guziejewskiej. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

332.1 Gospodarka regionalna. Gospodarka terytorialna. Gospodarka terenowa. Ekonomika regionalna.
32
Klóska, Rafał. Innowacyjność jako determinanta rozwoju regionalnego w Polsce / Rafał Klóska. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
WIL( 1/ 0)

332.1 Gospodarka regionalna. Gospodarka terytorialna. Gospodarka terenowa. Ekonomika regionalna.
33

Problemy gospodarki międzynarodowej, krajowej i regionalnej / redakcja naukowa Janusz Korol. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

332 Gospodarka regionalna i terytorialna. Grunty i nieruchomości. Gospodarka mieszkaniowa
34
Kozaczka, Marian (1956- ).. Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce 2008-2014 / Marian Kozaczka ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli. Instytut Pr 2015 BG( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
35
Kraińska, Agata. Ryzyko inwestowania na rynku nieruchomości w Polsce / Agata Kraińska. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

332 Gospodarka regionalna i terytorialna. Grunty i nieruchomości. Gospodarka mieszkaniowa
36

Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : wybrane problemy / redakcja naukowa Tadeusz Kudłacz, Artur Hołuj. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

332.1 Gospodarka regionalna. Gospodarka terytorialna. Gospodarka terenowa. Ekonomika regionalna.
37
Łuczyńska, Justyna. Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju regionalnego na Litwie / Justyna Łuczyńska. 2015 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)
WIL( 3/ 0)

332.1 Gospodarka regionalna. Gospodarka terytorialna. Gospodarka terenowa. Ekonomika regionalna.
38

Nowoczesne metody i narzędzia zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym / pod redakcją Aleksandry Nowakowskiej. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

332.1 Gospodarka regionalna. Gospodarka terytorialna. Gospodarka terenowa. Ekonomika regionalna.
39
Oleksiuk, Adam. Inteligentne specjalizacje a budowa innowacyjnych regionów w warunkach europejskich / Adam Oleksiuk ; [recenzenci: Zbigniew Klimiuk, Elżbieta Wojnicka-Sycz]. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
40

Regiony w prawie i praktyce Polska-Ukraina / pod redakcją naukową Krzysztofa Skotnickiego i Katarzyny Wlaźlak. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
41

Analiza rekomendacji rozwoju społeczno-gospodarczego dla Mazowsza i Warszawy zawartych w bazie badań współfinansowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz miasto stołeczne Warsza 2015 BG( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
42

Rozwój regionalny - instrumenty realizacji i rola samorządu województwa / redakcja naukowa Mirosław Stec, Kazimierz Bandarzewski. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

332.1 Gospodarka regionalna. Gospodarka terytorialna. Gospodarka terenowa. Ekonomika regionalna.
43
Wojciechowski, Eugeniusz (ekonomia). Władza lokalna a państwo, społeczeństwo i rynek : studia przypadków wybranych gmin województwa łódzkiego / Eugeniusz Wojciechowski, Aldona Podgórniak-Krzykacz, Magdalena Kalisiak-Mędelsk 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
44

Współpraca międzynarodowa a rozwój regionalny. Cz. 1, Uwarunkowania i formy współpracy transgranicznej / redakcja naukowa Jerzy Grabowiecki. 2014 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 10/ 0)
BWP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)
WIL( 2/ 0)
CDE( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
45

Współpraca międzynarodowa a rozwój regionalny. Cz. 2, Czynniki rozwoju współpracy transgranicznej / redakcja naukowa Jerzy Grabowiecki. 2014 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 10/ 1)
BWP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)
WIL( 2/ 0)
CDE( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
46

Socio-economic regional development in the context of European integration / sci. editors: Grzegorz Hajduk, Bogdan Wierzbiński. 2014 BG( 1/ 0)

332.1 Gospodarka regionalna. Gospodarka terytorialna. Gospodarka terenowa. Ekonomika regionalna.
47
Kisiel, Szymon. Nieprawidłowe wykorzystanie środków unijnych : aspekty prawno-kryminologiczne / Szymon Kisiel. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
48

Finansowe instrumenty wsparcia rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w województwie lubelskim / red. naukowa Anna Korzeniowska, Jolanta Szołno-Koguc, Jerzy Węcławski. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
49
Kusideł, Ewa. Wzorzec rozwoju Mazowsza - etap II : raport końcowy / [Aut.: Ewa Kusideł, Elżbieta Antczak]. 2014 BG( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
50
Lis, Anna (zarządzanie). Zarządzanie kapitałami w klastrach : kapitał społeczny, kulturowy, ekonomiczny i symboliczny w strukturach klastrowych / Anna M. Lis, Adrian Lis. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
51

Region Warmii i Mazur w europejskich procesach integracyjnych / pod red. Wojciecha Tomasza Modzelewskiego. 2014 BG( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
52

Rozwój podstawowych obszarów gospodarczych / red. nauk. Dorota Ostrowska. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
53
Pawłowska, Agnieszka. Partnerstwa międzysektorowe na obszarach wiejskich : studium przypadku lokalnych grup działania w województwie podkarpackim / Agnieszka Pawłowska, Anna Gąsior-Niemiec, Anna Kołomycew. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
54
Perkowski, Maciej (1972- ).. Klastering wiedzy w Polsce Wschodniej / Maciej Perkowski, Anna Szafranek, Konrad Wnorowski, Wojciech Zoń, Katarzyna Żywolewska. 2014 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 3/ 0)
WHS( 2/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
55

Potencjały rozwojowe i zarządzanie strategiczne w gminach Mazowsza : raport z wyników badania IDI w samorządach gminnych województwa mazowieckiego / [Oprac.: Tomasz Sałański]. 2014 BG( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
56

Rola Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego w zarządzaniu rozwojem województwa w opinii interesariuszy / [oprac. Aneta Śledź]. 2014 BG( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
57
Śmietana, Katarzyna (ekonomia). Analiza ekonomiczna nieruchomości inwestycyjnych / Katarzyna Śmietana, Tomasz Ramian. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

332 Gospodarka regionalna i terytorialna. Grunty i nieruchomości. Gospodarka mieszkaniowa
58

Wyznaczanie, monitoring i ewaluacja inteligentnych specjalizacji / Wojciech Pander [et al.] ; red. nauk. Maciej Stawicki, Elżbieta Wojnicka-Sycz. 2014 BG( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
59
Suchacka, Małgorzata. Transformacja regionu przemysłowego w kierunku regionu wiedzy : studium socjologiczne województwa śląskiego / Małgorzata Suchacka. 2014 BG( 1/ 0)

332.1 Gospodarka regionalna. Gospodarka terytorialna. Gospodarka terenowa. Ekonomika regionalna.
60

Problemy społeczno-ekonomiczne w relacjach międzynarodowych : analiza modelowa rozwoju regionów / red. nauk. Włodzimierz Szkutnik. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

332.1 Gospodarka regionalna. Gospodarka terytorialna. Gospodarka terenowa. Ekonomika regionalna.
61
Targowski, Michał (1979- ).. Na prawie polskim i niemieckim : kształtowanie się ziemskiej własności szlacheckiej na Pomorzu Gdańskim w XIII-XVI wieku / Michał Targowski ; Polskie Towarzystwo Historyczne. 2014 BG( 1/ 0)

332.1 Gospodarka regionalna. Gospodarka terytorialna. Gospodarka terenowa. Ekonomika regionalna.
62
Wiktorska-Święcka, Aldona. Partycypacja publiczna w zarządzaniu rozwojem lokalnym / Aldona Wiktorska-Święcka, Katarzyna Kozak. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
63

Lublin 2020 : cztery oblicza przyszłości miasta / pod red. Mariusza Sagana, Krzysztofa Żuka. 2014 BG( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
64

Fundusze europejskie w polityce spójności / red. nauk. Anna Augustyn, Hubert Ostapowicz. 2013 BG( 4/ 0)
BWEiZ( 10/ 0)
BWP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)
WIL( 2/ 0)

332.1 Gospodarka regionalna. Gospodarka terytorialna. Gospodarka terenowa. Ekonomika regionalna.
65

Projekty lokalne i regionalne - współpraca : nauka - biznes - samorząd : praca zbiorowa / pod red. Henryka Brandenburga. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
66

Rynek nieruchomości : finansowanie rozwoju miast / pod red. nauk. Marka Bryxa. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

332 Gospodarka regionalna i terytorialna. Grunty i nieruchomości. Gospodarka mieszkaniowa
67

Współpraca międzynarodowa a rozwój regionalny / pod red. Szymona Cypriana Czupryńskiego. 2013 BG( 4/ 0)
BWEiZ( 3/ 0)
BWP( 1/ 0)
WHS( 4/ 0)
WIL( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
68
Dębkowska, Katarzyna (matematyka). Regionalny foresight gospodarczy : scenariusze wzrostu gospodarczego województwa mazowieckiego / Katarzyna Dębkowska. 2013 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
69
Duczkowska-Piasecka, Małgorzata. Marketing terytorialny : jak podejść do rozwoju z korzyścią dla wszystkich / Małgorzata Duczkowska-Piasecka. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

332.1 Gospodarka regionalna. Gospodarka terytorialna. Gospodarka terenowa. Ekonomika regionalna.
70
Ejdys, Joanna. Regionalny foresight gospodarczy : scenariusze rozwoju lokalnego województwa mazowieckiego / Joanna Ejdys. 2013 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
71

Determinants and sources of development of enterprises in the region / eds. Roman Fedan & Katarzyna Szara. 2013 BG( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
72

Dynamika, cele i polityka zintegrowanego rozwoju regionów : aspekty teoretyczne i zarządzanie w przestrzeni / redakcja naukowa Wanda Maria Gaczek. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
73

Rozwój gospodarczy miast i regionów : gospodarka, zarządzanie, marketing / pod red. nauk. Grzegorza Hajduka. 2013 BG( 1/ 0)

332.1 Gospodarka regionalna. Gospodarka terytorialna. Gospodarka terenowa. Ekonomika regionalna.
74
Idczak, Piotr. Wielowymiarowa koncepcja peryferyjności regionalnej : identyfikacja regionów peryferyjnych w Polsce / Piotr Idczak. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

332.1 Gospodarka regionalna. Gospodarka terytorialna. Gospodarka terenowa. Ekonomika regionalna.
75
Jankowski, Piotr (prawo). Województwo jako region europejski / Piotr Jankowski. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
76

Wybrane aspekty rozwoju regionalnego / pod red. Romana Kisiela i Magdaleny Wojarskiej. 2013 BG( 3/ 0)

332.1 Gospodarka regionalna. Gospodarka terytorialna. Gospodarka terenowa. Ekonomika regionalna.
77

Rozwój gospodarki kreatywnej na obszarach metropolitalnych : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Klasika. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

332.1 Gospodarka regionalna. Gospodarka terytorialna. Gospodarka terenowa. Ekonomika regionalna.
78
Klecha-Tylec, Karolina. Regionalizm w teorii i praktyce państw Azji Wschodniej / Karolina Klecha-Tylec. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 2)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
79
Kotarski, Hubert. Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój województwa podkarpackiego / Hubert Kotarski. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
80
Łuczyszyn, Andrzej. Nowe kierunki rozwoju lokalnego : ze szczególnym uwzględnieniem peryferyjnych ośrodków w metropoliach / Andrzej Łuczyszyn. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

332.1 Gospodarka regionalna. Gospodarka terytorialna. Gospodarka terenowa. Ekonomika regionalna.
81

Dynamika, cele i polityka zintegrowanego rozwoju regionów : perspektywa europejska / redakcja naukowa Ewa Małuszyńska. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
82
Nazarczuk, Jarosław Michał. Potencjał rozwojowy a aktywność inwestycyjna województw i podregionów Polski / Jarosław Michał Nazarczuk. 2013 BG( 2/ 1)
BWEiZ( 1/ 1)

332.1 Gospodarka regionalna. Gospodarka terytorialna. Gospodarka terenowa. Ekonomika regionalna.
83
Nazarko, Joanicjusz. Regionalny foresight gospodarczy : metodologia i instrumentarium badawcze / Joanicjusz Nazarko. 2013 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
84
Nazarko, Joanicjusz. Regionalny foresight gospodarczy : scenariusze rozwoju innowacyjności mazowieckich przedsiębiorstw / Joanicjusz Nazarko. 2013 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
85

Zrozumieć terytorium : idea i praktyka / pod red. Aleksandry Nowakowskiej. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
86

Wrażliwość regionu na zmiany / red. nauk. Antoni Olak, Andrzej Pawlik. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
87

Terytorialny wymiar rozwoju : Polska z perspektywy badań ESPON / red. nauk. Agnieszka Olechnicka, Katarzyna Wojnar ; ESPON. 2013 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
88
Ostrom, Elinor (1933-2012).. Dysponowanie wspólnymi zasobami / Elinor Ostrom ; wstęp do wyd. pol. Leszek Balcerowicz ; tł. Zofia Wiankowska-Ładyka 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

332 Gospodarka regionalna i terytorialna. Grunty i nieruchomości. Gospodarka mieszkaniowa
89

Determinanty rozwoju regionalnego w Polsce : społeczeństwo - gospodarka - środowisko / red. nauk. Kazimierz Pająk, Jan Polcyn. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

332.1 Gospodarka regionalna. Gospodarka terytorialna. Gospodarka terenowa. Ekonomika regionalna.
90

System realizacji strategii rozwoju województwa / Agnieszka Pawłowska [et al.]. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

332.1 Gospodarka regionalna. Gospodarka terytorialna. Gospodarka terenowa. Ekonomika regionalna.
91
Rynio, Dorota. Kształtowanie nowej polityki regionalnej Polski w warunkach globalizacji i integracji / Dorota Rynio. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)
CDE( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
92

Regiony peryferyjne i rozwój społeczności lokalnych : wybrane aspekty : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Sikorskiego, Aleksandra Prokopiuka, Iwony Przychockiej ; Państwowa Wyższa Szkoła Zaw 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
WIL( 2/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
93
Sługocki, Waldemar. Polityka regionalna Unii Europejskiej a rozwój polskich regionów - studium przypadku / Waldemar Sługocki ; [Uniwersytet Zielonogórski]. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 2/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
94
Smętkowski, Maciej. Rozwój regionów i polityka regionalna w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w okresie transformacji i globalizacji / Maciej Smętkowski ; EUROREG - Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i L 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 3/ 1)
WHS( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
95

Trendy rozwojowe Mazowsza : diagnoza / [aut. Barbara Szulczewska et al.] ; red. nauk. Zbigniew Strzelecki. 2013 BG( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
96

Zarządzanie rozwojem miast o zmniejszającej się liczbie mieszkańców : (w kontekście perspektywy finansowej 2014-2020) : materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Samorządu Tery 2013 BG( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
97

Problemy społeczno-ekonomiczne w uwarunkowaniach ryzyka i statystycznej nieokreśloności : metody i modele w rozwoju regionów : praca zbiorowa / pod red. nauk. Włodzimierza Szkutnika. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

332.1 Gospodarka regionalna. Gospodarka terytorialna. Gospodarka terenowa. Ekonomika regionalna.
98

Strategia rozwoju województwa podlaskiego do roku 2020 : załącznik do Uchwały nr XXI/374/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 9 września 2013 r. / [zespół ekspercki Jacek Szlachta, Wo 2013 BG( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
99

Regionalne zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego Polski / pod redakcją Mariusza Trojaka. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)
WIL( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego