Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "331:016" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 33 z 33 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1

Bezpieczeństwo i higiena pracy 2013-2018 : (literatura polska w wyborze) / pod redakcją Justyny Garbarczyk ; Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. 2019 BWEiZ( 1/ 0)

331:016 Bibliografie zawartości czasopism
2

Praca i życie ludzi starszych 2011-2016 : (literatura polska i obca w wyborze) / Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331:016 PRACA. Bezpieczeństwo i higiena pracy - bibliografie
3
Radwańska, Anna. Bezpieczeństwo i higiena pracy 2003-2012 : (literatura polska w wyborze) / oprac. Anna Radwańska. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331:016 Praca. Bezpieczeństwo i higiena pracy - bibliografie
4
Więckowska-Trzyszka, Joanna. Praca i życie w Unii Europejskiej 2005-2012 : (literatura polska i obca w wyborze) / oprac. Joanna Więckowska-Trzyszka ; Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331:016 Praca. Bezpieczeństwo i higiena pracy - bibliografie
5
Wyglądała, Ewa. Trzeci sektor 2003-2012 : (literatura polska i obca w wyborze) / oprac. Ewa Wyglądała ; Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331:016 PRACA. Bezpieczeństwo i higiena pracy - bibliografie
6
Wyglądała, Ewa. Rozwój zawodowy 2006-2011 : (literatura polska i obca w wyborze) / oprac. Ewa Wyglądała. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331:016 PRACA. Bezpieczeństwo i higiena pracy - bibliografie
7

Kobiety na współczesnym rynku pracy 2005-2010 : (literatura polska i obca w wyborze) / oprac. Joanna Więckowska-Trzyszka ; Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331:016 PRACA. Bezpieczeństwo i higiena pracy - bibliografie
8
Radwańska, Anna. Godzenie pracy zawodowej z życiem rodzinnym 2000-2010 : (literatura polska i obca w wyborze) / oprac. Anna Radwańska ; Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331:016 PRACA. Bezpieczeństwo i higiena pracy - bibliografie
9
Radwańska, Anna. Informator o pracach naukowo-badawczych z zakresu pracy i polityki społecznej (2002-2008) / oprac. Anna Radwańska ; Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. 2009 BG( 1/ 0)

331:016 PRACA. Bezpieczeństwo i higiena pracy - bibliografie
10
Cetera, Krystyna. Ochotnicze Hufce Pracy 1958-2007 : (literatura polska w wyborze) / oprac. Krystyna Cetera. 2008 BG( 1/ 0)

331:016 PRACA. Bezpieczeństwo i higiena pracy - bibliografie
11
Ciecierska, Lidia. Proces kadrowy w organizacji : 1999-2005 : (literatura polska i obca w wyborze) / oprac. Lidia Ciecierska. 2006 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331:016 PRACA. Bezpieczeństwo i higiena pracy - bibliografie
12
Wyglądała, Ewa. Rozwój zawodowy pracowników 2000-2005 : (literatura polska i obca w wyborze) / oprac. Ewa Wyglądała. 2006 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331:016 PRACA. Bezpieczeństwo i higiena pracy - bibliografie
13
Radwańska, Anna. Czas pracy i jego organizacja 1990-2004 : (literatura polska w wyborze) / oprac. Anna Radwańska. 2005 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331:016 PRACA. Bezpieczeństwo i higiena pracy - bibliografie
14
Włosek, Grażyna. Bezpieczeństwo i higiena pracy 1995-2002 : (literatura polska w wyborze) / oprac. Grażyna Włosek. 2003 BG( 1/ 0)

331:016 PRACA. Bezpieczeństwo i higiena pracy - bibliografie
15
Radwańska, Anna. Informator o pracach naukowo-badawczych z zakresu pracy i polityki społecznej (1998-2001) / oprac. Anna Radwańska ; Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. 2002 BG( 1/ 0)

331:016 PRACA. Bezpieczeństwo i higiena pracy - bibliografie
16
Wyglądała, Ewa. Koszty pracy 1990-2002 : (literatura polska i obca w wyborze) / oprac. Ewa Wyglądała. 2002 BG( 1/ 0)

331:016 PRACA. Bezpieczeństwo i higiena pracy - bibliografie
17

Bibliografia prac prof. dr hab. Mieczysława Kabaja : 1958-2001 / przygot. Małgorzata Kłossowska. 2001 BG( 1/ 0)

331:016 PRACA. Bezpieczeństwo i higiena pracy - bibliografie
18
Radwańska, Anna. Nietypowe formy zatrudnienia i organizacji pracy 1990-2000 : (literatura polska i obca w wyborze) / oprac. Anna Radwańska. 2001 BG( 1/ 0)

331:016 PRACA. Bezpieczeństwo i higiena pracy - bibliografie
19
Wyglądała, Ewa. Integracja Polski z Unią Europejską w zakresie pracy i polityki społecznej 1993-2001 / oprac. Ewa Wyglądała. 2001 BG( 1/ 0)

331:016 PRACA. Bezpieczeństwo i higiena pracy - bibliografie
20
Górska, Elżbieta (1942- ).. Informator o pracach naukowo-badawczych z zakresu pracy : 1990-1997 / oprac.: Elżbieta Górska, Małgorzata Kłossowska ; Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. 1998 BG( 1/ 0)

331:016 PRACA. Bezpieczeństwo i higiena pracy - bibliografie
21

Wspólnoty Europejskie, Unia Europejska : informator o publikacjach w zbiorach GBPiZS / oprac. Dorota Roguska ; Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. 1998 BG( 1/ 0)

331:016 PRACA. Bezpieczeństwo i higiena pracy - bibliografie
22

Bezrobocie ... : (literatura polska i obca w wyborze) / Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego ; oprac. Ewa Wyglądała. 1998 BG( 2/ 0)

331:016 PRACA. Bezpieczeństwo i higiena pracy - bibliografie
23
Wyglądała, Ewa. Równouprawnienie i praca zawodowa kobiet w Polsce i w świecie 1994-1997 : (literatura polska i obca w wyborze) / oprac. Ewa Wyglądała. 1998 BG( 1/ 0)

331:016 PRACA. Bezpieczeństwo i higiena pracy - bibliografie
24
Wyglądała, Ewa. Bezrobocie w Polsce i w świecie 1997 : przyczyny, skutki, przeciwdziałanie : (literatura polska i obca w wyborze) / oprac. Ewa Wyglądała. 1998 BG( 1/ 0)

331:016 PRACA. Bezpieczeństwo i higiena pracy - bibliografie
25
Wyglądała, Ewa. Bezrobocie w Polsce i w świecie 1996 : przyczyny, skutki, przeciwdziałanie : (literatura polska i obca w wyborze) / oprac. Ewa Wyglądała. 1997 BG( 1/ 0)

331:016 PRACA. Bezpieczeństwo i higiena pracy - bibliografie
26
Gawronowa, Jolanta. Bezpieczeństwo i higiena pracy 1983-1994 : (literatura polska w wyborze) / oprac.: Jolanta Gawron, Małgorzata Kłossowska. 1995 BG( 1/ 0)

331:016 PRACA. Bezpieczeństwo i higiena pracy - bibliografie
27

Równouprawnienie i Praca Zawodowa Kobiet w Polsce i w Świecie ... : (literatura polska i obca w wyborze) / oprac. Ewa Wyglądała. 1994 BG( 1/ 0)

331:016 PRACA. Bezpieczeństwo i higiena pracy - bibliografie
28

Zatrudnienie i Bezrobocie w Polsce i w Świecie : literatura polska i obca w wyborze / Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego ; oprac. Ewa Wyglądała. 1992 BG( 3/ 0)

331:016 PRACA. Bezpieczeństwo i higiena pracy - bibliografie
29

Kadra Kierownicza... : (literatura polska i obca) / oprac. Lidia Ciecierska ; Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. 1990 BG( 2/ 0)

331:016 PRACA. Bezpieczeństwo i higiena pracy - bibliografie
30

Płace w Polsce i w Świecie ... : (literatura polska i obca w wyborze) / oprac. Alina Kulesza ; Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. 1990 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

331:016 PRACA. Bezpieczeństwo i higiena pracy - bibliografie
31

Nietypowe Formy Zatrudnienia i Organizacji Pracy ... : (literatura polska i obca w wyborze) / Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego ; oprac. Anna Radwańska. 1990 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331:016 PRACA. Bezpieczeństwo i higiena pracy - bibliografie
32

Informacja o Rozprawach Doktorskich i Habilitacyjnych z Zakresu Pracy : (zakończonych w... r.) / Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego ; oprac. Jadwiga Wacławik. 1988 BG( 12/ 0)

331:016 PRACA. Bezpieczeństwo i higiena pracy - bibliografie
33

Niepełnosprawni : rehabilitacja zawodowa ... : (literatura polska i obca w wyborze) / Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego ; oprac. Jadwiga Wacławik. 1983 BG( 4/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

331:016 PRACA. Bezpieczeństwo i higiena pracy - bibliografie

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2018-2019 zrealizowała zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego