Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "331.56/.57"; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 51 z 51 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Flaszyńska, Ewa (1977- ). Autor Bezrobocie, bezrobotny, praca socjalna / Ewa Flaszyńska. 2019 BG( 1/ 0)

331.56/.57 Bezrobocie. Ograniczenie i likwidacja bezrobocia. Bezrobocie strukturalne. Tworzenie
2
Kirenko, Janusz (1954- ). Autor Bezrobocie - jakość życia - uwarunkowania / Janusz Kirenko, Marlena Duda. 2018 BG( 1/ 1)
BWP( 1/ 0)

331.56/.57 Bezrobocie. Ograniczenie i likwidacja bezrobocia. Bezrobocie strukturalne. Tworzenie
3
Sawicki, Jarosław (socjologia). Autor Długotrwałe bezrobocie w województwie podlaskim / redakcja naukowa: Marcin Haberla ; zespół autorski: Jarosław Sawicki, Artur Kotliński, Żaneta Rosiak, Anna Gabory, Adam Paluch ; Wojewódz 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

331.56/.57 Bezrobocie. Ograniczenie i likwidacja bezrobocia. Bezrobocie strukturalne. Tworzenie
4

Marginalizacja na rynku pracy : teorie a implikacje praktyczne / redakcja naukowa Norbert G. Pikuła. 2015 BG( 1/ 0)

331.56/.57 Bezrobocie. Ograniczenie i likwidacja bezrobocia. Bezrobocie strukturalne. Tworzenie
5

Wymiary aktywizacji zawodowej dorosłych : w poszukiwaniu metody / pod redakcją naukową Małgorzaty Rosalskiej i Anny Wawrzonek. 2015 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

331.56/.57 Bezrobocie. Ograniczenie i likwidacja bezrobocia. Bezrobocie strukturalne. Tworzenie
6

Ryzyko długotrwałego bezrobocia w Polsce : diagnoza i metody zapobiegania : raport z prac badawczo-rozwojowych / pod red. Aleksandry Bronk, Zenona Wiśniewskiego i Moniki Wojdyło-Preisner. 2014 BG( 1/ 0)

331.56/.57 Bezrobocie. Ograniczenie i likwidacja bezrobocia. Bezrobocie strukturalne. Tworzenie
7

Diagnozowanie stopnia zagrożenia długotrwałym bezrobociem : teoria i praktyka : poradnik profilowania bezrobotnych na lokalnym rynku pracy / pod red. Zenona Wiśniewskiego i Moniki Wojdyło-Pre 2014 BG( 1/ 0)

331.56/.57 Bezrobocie. Ograniczenie i likwidacja bezrobocia. Bezrobocie strukturalne. Tworzenie
8
Buckup, Sebastian. Międzynarodowa Organizacja Pracy - sektor zatrudnienia : Dokument roboczy Nr 43: "Cena wykluczenia: konsekwencje ekonomiczne wykluczenia osób z niepełnosprawnością z rynku pracy" / Sebastian 2013 BG( 2/ 0)

331.56/.57 Bezrobocie. Ograniczenie i likwidacja bezrobocia. Bezrobocie strukturalne. Tworzenie
9

Raport z realizacji badania jakościowego Instytucji Rynku Pracy, osób bezrobotnych i biernych zawodowo w ramach projektu systemowego pn. "Aktywizacja społeczno-ekonomiczna kobiet na poziomie lo 2013 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

331.56/.57 Bezrobocie. Ograniczenie i likwidacja bezrobocia. Bezrobocie strukturalne. Tworzenie
10

Bezrobocie - między diagnozą a działaniem / Łukasz Arendt [et al.]. 2012 BG( 4/ 0)
BWEiZ( 2/ 1)
BPP( 4/ 1)
WHS( 2/ 0)
WIL( 1/ 0)

331.56/.57 Bezrobocie. Ograniczenie i likwidacja bezrobocia. Bezrobocie strukturalne. Tworzenie
11

Analiza programu prac społecznie użytecznych w województwie podlaskim / [red. nauk. Rafał Muster ; zespół aut. Anna Matejczuk et al.] ; Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

331.56/.57 Bezrobocie. Ograniczenie i likwidacja bezrobocia. Bezrobocie strukturalne. Tworzenie
12
Retowski, Sylwiusz. Bezrobocie i odpowiedzialność / Sylwiusz Retowski ; Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

331.56/.57 Bezrobocie. Ograniczenie i likwidacja bezrobocia. Bezrobocie strukturalne. Tworzenie
13
Leśniak-Moczuk, Krystyna. Dwie dekady lokalnego bezrobocia : (na przykładzie powiatu mieleckiego na Podkarpaciu) / Krystyna Leśniak-Moczuk. 2010 BG( 1/ 0)

331.56/.57 Bezrobocie. Ograniczenie i likwidacja bezrobocia. Bezrobocie strukturalne. Tworzenie
14
Koral, Jarosław (1960-2019). Kulturowe aspekty polskiego bezrobocia / Jarosław Koral. 2009 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

331.56/.57 Bezrobocie. Ograniczenie i likwidacja bezrobocia. Bezrobocie strukturalne. Tworzenie
15

Pamiętniki bezrobotnych : materiały konkursowe. T. 8 / wybór i oprac. Andrzej Budzyński ; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Instytut Gospodarstwa Społecznego. 2008 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.56/.57 Bezrobocie. Ograniczenie i likwidacja bezrobocia. Bezrobocie strukturalne. Tworzenie
16
Geisler, Robert. New faces - new life - new society : is project "Inherit work" a good practice? / Robert Geisler ; transl. Marek Fabin. 2008 BG( 1/ 0)

331.56/.57 Bezrobocie. Ograniczenie i likwidacja bezrobocia. Bezrobocie strukturalne. Tworzenie
17
Geisler, Robert. Nowe twarze - nowe życie - nowa społeczność : projekt "Odziedzicz pracę" dobrą praktyką? / Robert Geisler. 2008 BG( 2/ 0)
CDE( 1/ 0)

331.56/.57 Bezrobocie. Ograniczenie i likwidacja bezrobocia. Bezrobocie strukturalne. Tworzenie
18
Kaltbach, Antoni (1964- ).. Bezrobocie strukturalne w Polsce w latach 1989-2003 w świetle nauczania społecznego Kościoła / Antoni Kaltbach. 2008 BG( 1/ 0)

331.56/.57 Bezrobocie. Ograniczenie i likwidacja bezrobocia. Bezrobocie strukturalne. Tworzenie
19
Konopka, Dorota. Kultura bezrobotnych - konieczność czy przypadek? : społeczno-kulturowe uwarunkowania bezrobocia regionu białostockiego / Dorota Konopka. 2008 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

331.56/.57 Bezrobocie. Ograniczenie i likwidacja bezrobocia. Bezrobocie strukturalne. Tworzenie
20

Pamiętniki bezrobotnych : materiały konkursowe. T. 6 / wybór i oprac. Andrzej Budzyński ; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Instytut Gospodarstwa Społecznego. 2007 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.56/.57 Bezrobocie. Ograniczenie i likwidacja bezrobocia. Bezrobocie strukturalne. Tworzenie
21

Pamiętniki bezrobotnych : materiały konkursowe. T. 7 / wybór i oprac. Andrzej Budzyński ; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Instytut Gospodarstwa Społecznego. 2007 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.56/.57 Bezrobocie. Ograniczenie i likwidacja bezrobocia. Bezrobocie strukturalne. Tworzenie
22

Jak wygrać z bezrobociem : wskazówki do pracy doradczej i przykłady dobrej praktyki / [wstęp Robert Geisler]. 2007 BG( 2/ 0)

331.56/.57 Bezrobocie. Ograniczenie i likwidacja bezrobocia. Bezrobocie strukturalne. Tworzenie
23
Geisler, Robert. Przebudzeni spadkobiercy projektu "Odziedzicz pracę" : skutki dualnego modelu szkolenia / Robert Geisler. 2007 BG( 2/ 0)

331.56/.57 Bezrobocie. Ograniczenie i likwidacja bezrobocia. Bezrobocie strukturalne. Tworzenie
24
Kasprzak, Elżbieta. Kuźnia optymizmu : warsztaty psychologiczne dla osób długotrwale bezrobotnych / Elżbieta Kasprzak. 2007 BG( 1/ 0)

331.56/.57 Bezrobocie. Ograniczenie i likwidacja bezrobocia. Bezrobocie strukturalne. Tworzenie
25

Pamiętniki bezrobotnych : materiały konkursowe. T. 5 / oprac. i wstępem opatrzył Andrzej Budzyński ; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Instytut Gospodarstwa Społecznego. 2006 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.56/.57 Bezrobocie. Ograniczenie i likwidacja bezrobocia. Bezrobocie strukturalne. Tworzenie
26

Bezrobocie na Podlasiu : praca zbiorowa / pod red. J. Pawła Gieorgicy ; Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, Uniwersytet w Białymstoku. Instytut Socjologii. 2006 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

331.56/.57 Bezrobocie. Ograniczenie i likwidacja bezrobocia. Bezrobocie strukturalne. Tworzenie
27

Entrepreneurship in economy / sci. ed. Danuta Kopycińska ; University of Szczecin. Microeconomics Department. 2006 BG( 1/ 0)

331.56/.57 Bezrobocie. Ograniczenie i likwidacja bezrobocia. Bezrobocie strukturalne. Tworzenie
28
Kwiatkowski, Eugeniusz (1947- ).. Bezrobocie : podstawy teoretyczne / Eugeniusz Kwiatkowski. 2006 BG( 2/ 0)
WIL( 2/ 0)

331.56/.57 Bezrobocie. Ograniczenie i likwidacja bezrobocia. Bezrobocie strukturalne. Tworzenie
29
Ptaszyńska, Barbara. Transformacja systemowa a transformacyjne bezrobocie strukturalne w Polsce / Barbara Ptaszyńska. 2006 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.56/.57 Bezrobocie. Ograniczenie i likwidacja bezrobocia. Bezrobocie strukturalne. Tworzenie
30

Strategia przeciwdziałania bezrobociu w Siemianowicach Śląskich : diagnoza i kierunki działań / M. Barański [et al.]. ; Powiatowy Urząd Pracy w Siemianowicach Śląskich ; Polska Agencja Ro 2005 BG( 1/ 0)

331.56/.57 Bezrobocie. Ograniczenie i likwidacja bezrobocia. Bezrobocie strukturalne. Tworzenie
31

Pamiętniki bezrobotnych : materiały konkursowe, prace wyróżnione. T. 3 / oprac. i wstępem opatrzył Andrzej Budzyński ; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Instytut Gospodarstwa Społeczn 2005 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.56/.57 Bezrobocie. Ograniczenie i likwidacja bezrobocia. Bezrobocie strukturalne. Tworzenie
32

Pamiętniki bezrobotnych : materiały konkursowe, prace wyróżnione. T. 4 / oprac. i wstępem opatrzył Andrzej Budzyński ; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Instytut Gospodarstwa Społeczn 2005 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.56/.57 Bezrobocie. Ograniczenie i likwidacja bezrobocia. Bezrobocie strukturalne. Tworzenie
33
Chudzicka-Czupała, Agata. Bezrobocie : różne oblicza wsparcia / Agata Chudzicka-Czupała. 2004 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 3/ 1)

331.56/.57 Bezrobocie. Ograniczenie i likwidacja bezrobocia. Bezrobocie strukturalne. Tworzenie
34
Gołata, Elżbieta. Estymacja pośrednia bezrobocia na lokalnym rynku pracy / Elżbieta Gołata. 2004 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.56/.57 Bezrobocie. Ograniczenie i likwidacja bezrobocia. Bezrobocie strukturalne. Tworzenie
35

Pamiętniki bezrobotnych : materiały konkursowe, prace nagrodzone i wyróżnione. T. 2 / oprac. Andrzej Budzyński ; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Instytut Gospodarstwa Społecznego. 2003 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.56/.57 Bezrobocie. Ograniczenie i likwidacja bezrobocia. Bezrobocie strukturalne. Tworzenie
36

Pamiętniki bezrobotnych : materiały konkursowe, prace nagrodzone. T. 1 / oprac. i wstępem opatrzył Andrzej Budzyński ; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Instytut Gospodarstwa Społeczneg 2003 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.56/.57 Bezrobocie. Ograniczenie i likwidacja bezrobocia. Bezrobocie strukturalne. Tworzenie
37
Urbanik, Waldemar. Bezrobocie i zatrudnienie w małym mieście : socjologiczne studium zachowań bezrobotnych / Waldemar Urbanik. 2003 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

331.56/.57 Bezrobocie. Ograniczenie i likwidacja bezrobocia. Bezrobocie strukturalne. Tworzenie
38
Nowak, Anna (pedagogika). Bezrobocie wśród niepełnosprawnych : (studium pedagogiczno-społeczne) / Anna Nowak. 2002 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

331.56/.57 Bezrobocie. Ograniczenie i likwidacja bezrobocia. Bezrobocie strukturalne. Tworzenie
39

Kształcenie ustawiczne w regionie zagrożonym wysokim bezrobociem / pod red. Katarzyny Głąbickiej. 2001 BG( 1/ 0)

331.56/.57 Bezrobocie. Ograniczenie i likwidacja bezrobocia. Bezrobocie strukturalne. Tworzenie
40
Rifkin, Jeremy (1945- ).. Koniec pracy : schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej / Jeremy Rifkin ; przeł. Ewa Kania. 2001 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
WHS( 1/ 1)

331.56/.57 Bezrobocie. Ograniczenie i likwidacja bezrobocia. Bezrobocie strukturalne. Tworzenie
41

Bezrobotni zamieszkali na wsi w województwie podlaskim : (analiza) / [opracowała Joanna Saniewska-Dźwigaj] ; Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Wydział Informacji, Badań i Analiz. 2000 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.56/.57 Bezrobocie. Ograniczenie i likwidacja bezrobocia. Bezrobocie strukturalne. Tworzenie
42
Walczak, Renata (psychologia). Obraz siebie u kobiet długotrwale bezrobotnych / Renata Walczak. 2000 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

331.56/.57 Bezrobocie. Ograniczenie i likwidacja bezrobocia. Bezrobocie strukturalne. Tworzenie
43
Manek, Anna Maria. Wartościowanie własnej sytuacji życiowej przez bezrobotnych / Anna Maria Manek ; Politechnika Lubelska. 1998 BG( 1/ 0)

331.56/.57 Bezrobocie. Ograniczenie i likwidacja bezrobocia. Bezrobocie strukturalne. Tworzenie
44
Kabaj, Mieczysław (1933- ).. Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu : studium porównawcze / Mieczysław Kabaj ; Fundacja Promocji Prawa Europejskiego. 1997 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

331.56/.57 Bezrobocie. Ograniczenie i likwidacja bezrobocia. Bezrobocie strukturalne. Tworzenie
45
Stocka, Zenaida. Postawy, potrzeby i aktywność zawodowa osób bezrobotnych samotnie wychowujących dzieci, lub których współmałżonek jest także bezrobotnym : (badania socjologiczne) / oprac. Zenaida Stocka 1996 BG( 1/ 0)

331.56/.57 Bezrobocie. Ograniczenie i likwidacja bezrobocia. Bezrobocie strukturalne. Tworzenie
46
Stocka, Zenaida. Żołnierze zwalniani z czynnej służby wojskowej a lokalny rynek pracy : (raport z badań socjologicznych) / oprac. Zenaida Stocka. 1995 BG( 1/ 0)

331.56/.57 Bezrobocie. Ograniczenie i likwidacja bezrobocia. Bezrobocie strukturalne. Tworzenie
47
Stocka, Zenaida. Promocja, aktywizacja zawodowa absolwentów / oprac. Zenaida Stocka. 1995 BG( 1/ 0)

331.56/.57 Bezrobocie. Ograniczenie i likwidacja bezrobocia. Bezrobocie strukturalne. Tworzenie
48
Woźniak, Robert Bolesław (1931- ).. Społeczność lokalna bezrobotnych : (raport z empirycznych badań socjologicznych mieszkańców północno-zachodniej Polski) / Robert B. Woźniak. 1995 BG( 1/ 0)

331.56/.57 Bezrobocie. Ograniczenie i likwidacja bezrobocia. Bezrobocie strukturalne. Tworzenie
49

Syndrom bezrobocia / pod red. nauk. Ryszarda Borowicza i Krystyny Łapińskiej-Tyszka ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa. 1993 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

331.56/.57 Bezrobocie. Ograniczenie i likwidacja bezrobocia. Bezrobocie strukturalne. Tworzenie
50
Sanetra, Walerian (1943- ).. Zatrudnienie i bezrobocie : przepisy i komentarz / Walerian Sanetra. 1993 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 3/ 0)

331.56/.57 Bezrobocie. Ograniczenie i likwidacja bezrobocia. Bezrobocie strukturalne. Tworzenie
51
Dzięcielska-Machnikowska, Stefania (1931- ).. Co myślą bezrobotne kobiety? / Stefania Dzięcielska-Machnikowska. 1992 BG( 1/ 0)

331.56/.57 Bezrobocie. Ograniczenie i likwidacja bezrobocia. Bezrobocie strukturalne. Tworzenie

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego