Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "331.5" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 267 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Balcerowicz-Szkutnik, Maria. Autor Regionalne zróżnicowanie wykorzystania zasobów pracy : bariery, implikacje / Maria Balcerowicz-Szkutnik, Anna Sączewska-Piotrowska, Anna Skórska. 2019 BWEiZ( 1/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
2
Flaszyńska, Ewa. Autor Bezrobocie, bezrobotny, praca socjalna / Ewa Flaszyńska. 2019 BG( 1/ 0)

331.56/.57 Bezrobocie. Ograniczenie i likwidacja bezrobocia. Bezrobocie strukturalne. Tworzenie
3
Piekutowska, Agnieszka. Autor Imigracja zarobkowa i jej wpływ na rynek pracy / Agnieszka Piekutowska. 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 1)
CDE( 1/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
4
Kirenko, Janusz (1954- ). Autor Bezrobocie - jakość życia - uwarunkowania / Janusz Kirenko, Marlena Duda. 2018 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

331.56/.57 Bezrobocie. Ograniczenie i likwidacja bezrobocia. Bezrobocie strukturalne. Tworzenie
5
Kraińska, Agata. Autor Dyskryminacja kobiet w polskiej gospodarce / Agata Kraińska. 2018 BG( 1/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
6
Sawicki, Jarosław (socjologia). Autor Długotrwałe bezrobocie w województwie podlaskim / redakcja naukowa: Marcin Haberla ; zespół autorski: Jarosław Sawicki, Artur Kotliński, Żaneta Rosiak, Anna Gabory, Adam Paluch ; Wojewódz 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

331.56/.57 Bezrobocie. Ograniczenie i likwidacja bezrobocia. Bezrobocie strukturalne. Tworzenie
7
Sidor-Rządkowska, Małgorzata. Autor Coaching kariery : doradztwo zawodowe w warunkach współczesnego rynku pracy / Małgorzata Sidor-Rządkowska. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
8
Springer, Agnieszka. Autor Kompetencje i satysfakcja : identyfikacja, ocena i znaczenie dopasowania / Agnieszka Springer. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)
BPP( 1/ 1)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
9
Dębkowska, Katarzyna (matematyka). Autor Potrzeby pracodawców w zakresie wsparcia w kształceniu ustawicznym w zawodach deficytowych w województwie podlaskim / zespół autorski Katarzyna Dębkowska, Joanna Godlewska, Anna Małgorzata 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
10

Poradnictwo zawodowe w procesie tranzycji / redakcja naukowa Wioleta Duda, Joanna Górna, Marta Nowacka ; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. 2017 BG( 1/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
11
Glińska, Ewa (socjologia). Autor Przyczyny zróżnicowania powiatowych rynków pracy województwa podlaskiego / zespół autorski: Ewa Glińska, Alicja Gudanowska, Marta Jarocka, Anna Kononiuk, Ewa Rollnik-Sadowska, Joanna Samul, 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
12
Han, Changfu (1954- ).. Pracownicy migracyjni w Chinach / Changfu Han. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
13

Sezonowość zatrudnienia i bezrobocia w Polsce i krajach Unii Europejskiej / Jerzy Rembeza, Grzegorz Przekota, Kamila Radlińska, Maria Klonowska-Matynia ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddzia 2017 BG( 2/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
14

Gospodarowanie wielopokoleniowym kapitałem ludzkim : wybrane zagadnienia / Anna Lipka i Małgorzata Król (red.). 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
15

Sytuacja kobiet na rynku pracy w województwie podlaskim / redaktor naczelna Ewa Rollnik-Sadowska ; zespół badawczy Urszula Widelska, Joanna Moczydłowska, Urszula Kobylińska, Katarzyna Krot, J 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
16
Sielska, Alicja. Dyskryminacja instytucjonalna kobiet na polskim rynku pracy / Alicja Sielska. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
17
Zieliński, Mariusz. Rynek pracy w teoriach ekonomicznych / Mariusz Zieliński. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
18
Czarnecki, Kazimierz (1933- ).. Profesjologia : nauka o profesjonalnym rozwoju człowieka / Kazimierz M. Czarnecki ; Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu ; Polskie Towarzystwo Profesjologiczne w Zielonej Górze. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
19

Zawód czy kompetencje? : wymagania rynku pracy a wspieranie rozwoju kariery / redakcja naukowa Violetta Drabik-Podgórna, Marek Podgórny. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
20
Gabrielczak, Piotr. Rynki pracy w okresie globalnego kryzysu w krajach Europy Środkowo-Wschodniej / Piotr Gabrielczak, Leszek Kucharski, Eugeniusz Kwiatkowski. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 1)
WIL( 1/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
21

Rynek pracy, kariera zawodowa : wyzwania dla edukacji / redakcja naukowa Norbert G. Pikuła, Katarzyna Jagielska, Katarzyna Białożyt. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
22
Sosnowska, Anna (1969- ).. Polski Greenpoint a Nowy Jork : gentryfikacja, stosunki etniczne i imigrancki rynek pracy na przełomie XX i XXI wieku / Anna Sosnowska. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
23
Szaban, Jolanta. Rynek pracy w Polsce i w Unii Europejskiej / Jolanta M. Szaban. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
24
Wiktorowicz, Justyna. Międzypokoleniowy transfer wiedzy a wydłużanie okresu aktywności zawodowej / Justyna Wiktorowicz. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
25
Wysocka, Magdalena. Rola elastycznych form zatrudnienia w kształtowaniu regionalnego rynku pracy / Magdalena Wysocka. 2016 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
26
Zachorowska-Mazurkiewicz, Anna. Praca kobiet w teorii ekonomii : perspektywa ekonomii głównego nurtu i ekonomii feministycznej / Anna Zachorowska-Mazurkiewicz. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
27
Balewski, Błażej. (PO)Nowoczesny HR instrumentem przeciwdziałania bezrobociu / Błażej Balewski. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
28

Aktywizacja zawodowa osób 50+ wyzwaniem dla rynku pracy / redakcja naukowa Bernd Joachim Ertelt, Joanna Górna ; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
29

Polityka rynku pracy : teoria i praktyka / redakcja naukowa Maciej Frączek. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 1)
WIL( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
30
Giermanowska, Ewa. Niedokończona emancypacja : wejście niepełnosprawnych absolwentów szkół wyższych na rynek pracy / Ewa Giermanowska, Agnieszka Kumaniecka-Wiśniewska, Mariola Racław, Elżbieta Zakrzewska-M 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
31
Kongres Ekonomistów Polskich (9 ; 2013 ; Warszawa). Determinanty rozwoju Polski : rynek pracy i demografia / redakcja naukowa Eugeniusz Kwiatkowski, Barbara Liberda ; IX Kongres Ekonomistów Polskich ; [recenzenci Wacław Jarmołowicz, Elżbieta Kr 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
CDE( 1/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
32

Edukacja a rynek pracy : student a praca / redakcja naukowa Sławomir Kowalski, Anna Schulz. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
33

Rynek pracy : uwarunkowania ekonomiczne, prawne i społeczne / redakcja naukowa Teresa Huńka, Stanisław Lis, Paweł Maciaszczyk ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnow 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
34
Marzec, Izabela. Uwarunkowania rozwoju zatrudnialności pracowników w organizacji / Izabela Marzec. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
35

Osoby z niepełnosprawnościami na współczesnym rynku pracy : ku pełnemu uczestnictwu w rynku pracy = Lica s ograničennymi vozmožnostâmi na sovremennom rynke truda : k polnomu učastiû v ry 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
36

Marginalizacja na rynku pracy : teorie a implikacje praktyczne / redakcja naukowa Norbert G. Pikuła. 2015 BG( 1/ 0)

331.56/.57 Bezrobocie. Ograniczenie i likwidacja bezrobocia. Bezrobocie strukturalne. Tworzenie
37
Piróg, Danuta. Przechodzenie absolwentów studiów geograficznych na rynek pracy : proces, czynniki, predykcja / Danuta Piróg. 2015 BG( 1/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
38

Wymiary aktywizacji zawodowej dorosłych : w poszukiwaniu metody / pod redakcją naukową Małgorzaty Rosalskiej i Anny Wawrzonek. 2015 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

331.56/.57 Bezrobocie. Ograniczenie i likwidacja bezrobocia. Bezrobocie strukturalne. Tworzenie
39
Skoczyńska-Prokopowicz, Barbara. Społeczne skutki migracji zarobkowych : na podstawie opinii mieszkańców Podkarpacia / Barbara Skoczyńska-Prokopowicz. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
40
Skrodzka, Iwona. Kapitał ludzki polskich województw : koncepcja pomiaru / Iwona Skrodzka. 2015 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 10/ 0)
WIL( 5/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
41
Sojka, Elżbieta. Wpływ procesów globalizacyjnych na kondycję rynku pracy w wybranych państwach UE / redakcja naukowa Maria Balcerowicz-Szkutnik ; [autorzy rozdziałów Elżbieta Sojka, Anna Skórska, Maria Bal 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
CDE( 1/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
42
Struck-Peregończyk, Monika. Młode osoby niepełnosprawne na rynku pracy / Monika Struck-Peregończyk ; Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
43
Suchorab, Anna. Wybory edukacyjno-zawodowe w biografiach studentów na tle wyzwań współczesnego rynku pracy / Anna Suchorab. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
44
Wierzejska, Joanna. Wizja kariery zawodowej młodzieży polskiej i ukraińskiej kończącej studia pedagogiczne / Joanna Wierzejska, Oresta Karpenko. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
45

Ryzyko długotrwałego bezrobocia w Polsce : diagnoza i metody zapobiegania : raport z prac badawczo-rozwojowych / pod red. Aleksandry Bronk, Zenona Wiśniewskiego i Moniki Wojdyło-Preisner. 2014 BG( 1/ 0)

331.56/.57 Bezrobocie. Ograniczenie i likwidacja bezrobocia. Bezrobocie strukturalne. Tworzenie
46

Zapewnianie jakości kwalifikacji w zintegrowanym systemie kwalifikacji / [red. merytoryczna Magdalena Dybaś ; aut. Ewa Bacia et al.]. 2014 BG( 1/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
47

Vocational counselling changes and challenges on the labour market : the jubilee book to honour professor Bernd-Joachim Ertelt : on the occasion of the 45th anniversary of his research work, and 2 2014 BG( 1/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
48

Edukacja w świetle przemian współczesnego rynku pracy - wybrane problemy / red. nauk. Dorota Kotlorz. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
49
Kozielska, Joanna. Poakcesyjne migracje zarobkowe : kontekst teoretyczno-empiryczny : wsparcie społeczne / Joanna Kozielska. 2014 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
50
Król, Małgorzata Beata. Elastyczność zatrudnienia w organizacji / Małgorzata Król. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
51

Rynek pracy i polityka społeczna w XXI wieku : aktualne problemy / red. nauk. Lucyna Machol-Zajda, Cecylia Sadowska-Snarska ; [aut.: Zofia Czepulis-Rutkowska et al.] ; Komitet Nauk o Pracy i Poli 2014 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 9/ 0)
WHS( 1/ 0)
WIL( 2/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
52

Innowacyjne formy pracy / red. nauk. Anna Organiściak-Krzykowska, Ryszard Walkowiak, Krzysztof Nyklewicz ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. 2014 BG( 1/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
53

Rynek pracy w dobie innowacji / red. nauk. Anna Organiściak-Krzykowska, Krzysztof Nyklewicz ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie. 2014 BG( 1/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
54

Zatrudnianie w administracji publicznej / red. nauk. Helena Szewczyk. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
55

Diagnozowanie stopnia zagrożenia długotrwałym bezrobociem : teoria i praktyka : poradnik profilowania bezrobotnych na lokalnym rynku pracy / pod red. Zenona Wiśniewskiego i Moniki Wojdyło-Pre 2014 BG( 1/ 0)

331.56/.57 Bezrobocie. Ograniczenie i likwidacja bezrobocia. Bezrobocie strukturalne. Tworzenie
56
Brzychcy, Katarzyna. Regionalny rynek pracy : relacje ekonomiczne, organizacyjne i społeczne / Katarzyna Brzychcy. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
CDE( 1/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
57
Buckup, Sebastian. Międzynarodowa Organizacja Pracy - sektor zatrudnienia : Dokument roboczy Nr 43: "Cena wykluczenia: konsekwencje ekonomiczne wykluczenia osób z niepełnosprawnością z rynku pracy" / Sebastian 2013 BG( 2/ 0)

331.56/.57 Bezrobocie. Ograniczenie i likwidacja bezrobocia. Bezrobocie strukturalne. Tworzenie
58

Raport z realizacji badania jakościowego Instytucji Rynku Pracy, osób bezrobotnych i biernych zawodowo w ramach projektu systemowego pn. "Aktywizacja społeczno-ekonomiczna kobiet na poziomie lo 2013 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

331.56/.57 Bezrobocie. Ograniczenie i likwidacja bezrobocia. Bezrobocie strukturalne. Tworzenie
59
Giermanowska, Ewa. Ryzyko elastyczności czy elastyczność ryzyka : instytucjonalna analiza kontraktów zatrudnienia / Ewa Giermanowska. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
60
Goździewicz-Rostankowska, Agata. Otwartość na karierę międzynarodową studentów ostatnich lat studiów : analiza osobowościowych i kontekstualnych uwarunkowań / Agata Goździewicz. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
61
Hildebrandt-Mrozek, Anna. Koniec z pracą? / Anna Hildebrandt. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
62

Wyzwania XXI wieku a gospodarka i ekologia : materiały z IV Ogólnopolskiej Sesji Kół Naukowych / red. Aleksander Kasprzyk, Lidia Kaliszczak ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stan 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
63
Klimczuk, Magdalena. Bariery i potencjały rozwoju outplacementu dla firm i pracowników / [red. nauk. Magdalena Klimczuk-Kochańska ; aut. Magdalena Klimczuk-Kochańska, Andrzej Klimczuk, Katarzyna Alicja Łagoda]. 2013 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
64

Kompendium dobrych praktyk : zatrudnienie wspomagane dla osób niepełnosprawnych w Unii Europejskiej i na obszarze Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu/Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2013 BG( 2/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
65
Kozek, Wiesława. Rynek pracy : perspektywa instytucjonalna / Wiesława Kozek. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
66
Kryńska, Elżbieta (19..-2018).. Podstawy wiedzy o rynku pracy / Elżbieta Kryńska, Eugeniusz Kwiatkowski. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
67

Diagnoza obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn 50+ na rynku pracy w Polsce : raport końcowy / pod red. Elżbiety Kryńskiej [et al. ; aut. Eleonora Bielawska-Batorowicz et al.]. 2013 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
68
Kukulak-Dolata, Iwona. Synteza wyników badania mikropodmiotów w Polsce : raport V / Iwona Kukulak-Dolata, Halina Sobocka-Szczapa. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
69
Kulczycka, Luiza. Jak napisać najlepsze CV i list motywacyjny / Luiza Kulczycka. 2013 BG( 1/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
70
Kulczycka, Luiza. Jak najlepiej zaprezentować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej? / Luiza Kulczycka. 2013 BG( 2/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
71
Lenart, Jolanta (1960- ).. Orientacja i poradnictwo zawodowe w Polsce w latach 1944-1989 = Vocational quidance and awareness in Poland in the period of 1944-1989 / Jolanta Lenart. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
72
Męcina, Jacek Piotr (1968- ).. Niewykorzystane zasoby : nowa polityka rynku pracy / Jacek Męcina ; Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
73

Popyt na pracę cudzoziemców / Anna Organiściak-Krzykowska [et al.]. 2013 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
74

Powroty z migracji wobec sytuacji na rynku pracy w Polsce / Anna Organiściak-Krzykowska [et al.]. 2013 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
75

Regionalny wymiar polityki rozwoju kapitału ludzkiego : przykład Włoch, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Polski / red. nauk. Zbigniew Przygodzki. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
76

Rynek pracy na obszarach wiejskich Mazowsza : perspektywa gender / pod red. Janiny Sawickiej. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
77

Aktywność zawodowa mieszkańców wsi i małych miast województwa podlaskiego / [red. nauk. Dariusz Śledź ; zespół aut. Justyna Byczkowska-Ślęzak et al.] ; Wojewódzki Urząd Pracy w Biał 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
78
Sobierajski, Tomasz. Doradztwo zawodowe : uniwersalizm i konceptualizacja / Tomasz Sobierajski. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
79
Szaban, Jolanta. Rynek pracy w Polsce i w Unii Europejskiej / Jolanta M. Szaban. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
WIL( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
80
Wiśniewski, Rafał (1977- ).. Społeczno-demograficzne uwarunkowania dojazdów do pracy do Białegostoku / Rafał Wiśniewski. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
81
Woźniak, Jacek (1957- ).. Rekrutacja : teoria i praktyka / Jacek Woźniak. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
82

Aktywność ekonomiczna ludności Polski : Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 / [oprac. publ. pod kier. Agnieszki Zgierskiej ; aut. oprac.: Agata Cendrowska et al.] ; Główny Urz 2013 BG( 1/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
83

Model postępowania w zakresie reorientacji zawodowej dla grup zawodowych wcześnie kończących karierę : raport Komisji ekspertów współpracujących przy realizacji projektu "Druga kariera m 2013 BG( 1/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
84

Szkolenia modułowe pracowników instytucji rynku pracy, realizujących usługi rynku pracy i programy aktywizacji zawodowej : podsumowanie dorobku projektu współfinansowanego z Europejskiego Fu 2013 BG( 3/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
85

Bezrobocie - między diagnozą a działaniem / Łukasz Arendt [et al.]. 2012 BG( 4/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
BPP( 4/ 0)
WHS( 2/ 0)
WIL( 1/ 0)

331.56/.57 Bezrobocie. Ograniczenie i likwidacja bezrobocia. Bezrobocie strukturalne. Tworzenie
86

Aktywizacja edukacyjna i zawodowa mieszkańców a jakość życia w miastach peryferyjnych / pod red. Adama Bartoszka i Urszuli Swadźby. 2012 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
87
Bera, Ryszard. Poczucie odpowiedzialności zawodowej osób migrujących zarobkowo : perspektywa pedagogiczna / Ryszard Bera. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
88

Powroty z zagranicy mieszkańców województwa podlaskiego / [red. nauk. Małgorzata Dziekońska ; zespół aut. Jarosław Sawicki et al.] ; Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. 2012 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
89
Grabowska-Lusińska, Izabela. Migrantów ścieżki zawodowe bez granic / Izabela Grabowska-Lusińska. 2012 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)
WHS( 1/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
90
Kawczyńska-Butrym, Zofia (1939- ).. Wyjazdy Polaków - przyjazdy Ukraińców : lokalne problemy migracyjne na Lubelszczyźnie = Departures of Poles - arrivals of Ukrainians : local migration problems in the Lublin Region / Zofia Kaw 2012 BG( 2/ 0)
BPP( 2/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
91
Kukla, Daniel. W kręgu personalizmu doradcy zawodowego / Daniel Kukla ; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. 2012 BG( 1/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
92

Analiza programu prac społecznie użytecznych w województwie podlaskim / [red. nauk. Rafał Muster ; zespół aut. Anna Matejczuk et al.] ; Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

331.56/.57 Bezrobocie. Ograniczenie i likwidacja bezrobocia. Bezrobocie strukturalne. Tworzenie
93
Ostoj, Izabela. Formalne i nieformalne instytucje rynku pracy / Izabela Ostoj. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
94
Retowski, Sylwiusz. Bezrobocie i odpowiedzialność / Sylwiusz Retowski ; Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

331.56/.57 Bezrobocie. Ograniczenie i likwidacja bezrobocia. Bezrobocie strukturalne. Tworzenie
95

Zawody przyszłości - raport I / [oprac. Adam Tomanek]. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
96
Bera, Ryszard. Emigranci polscy w nowym środowisku pracy / Ryszard Bera. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 4/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
97

Ogólnopolska sieć współpracy w ramach badań regionalnych rynków pracy i ewaluacji PO KL : raport z realizacji grantu oraz modele współpracy / [aut.: Andrzej Binda et al.]. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
98

Między modelami ekonometrycznymi a e-edukacją ustawiczną : podsumowanie drugiej edycji konkursu na artykuł o edukacji i rynku pracy / [red. Agata Chrześcijanek, Ewa Guzik]. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
99
Bukowski, Maciej. Modelowa analiza rynków pracy o różnej strukturze instytucjonalnej / Maciej Bukowski, Paweł Kowal, Piotr Lewandowski ; wprow. Marek Góra ; współpr. Marek Antosiewicz, Jan Gąska ; Instytut 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2018-2019 zrealizowała zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego