Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "331.105.44"; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 62 z 62 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1

Wkład krakowskiego i ogólnopolskiego środowiska prawniczego w budowę podstaw ustrojowych III Rzeczpospolitej (1980-1994) : projekty i inicjatywy ustawodawcze, ludzie, dokonania i oceny / pod r 2018 BG( 1/ 0)

331.105.44 Organizacje pracowników.Związki zawodowe. Centrale związków zawodowych. Federacje
2
Kietliński, Marek (1967- ). Autor Słownik biograficzny zmarłych działaczy podlaskiej "Solidarności". Z. 1 / Marek Kietliński ; Archiwum Państwowe w Białymstoku ; Region Podlaski NSZZ "Solidarność". 2018 BG( 2/ 0)

331.105.44 Organizacje pracowników.Związki zawodowe. Centrale związków zawodowych. Federacje
3

Gotowość : kryzys bydgoski 1981 / opracowanie Agnieszka Dębska, Maciej Kowalczyk. 2016 BG( 1/ 0)

331.105.44 Organizacje pracowników.Związki zawodowe. Centrale związków zawodowych. Federacje
4
Grygiel-Kaleta, Żaneta. Wolność zrzeszania się w związkach zawodowych / Żaneta Grygiel-Kaleta. 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

331.105.44 Organizacje pracowników.Związki zawodowe. Centrale związków zawodowych. Federacje
5

Organizowanie związków zawodowych w Europie : badania i praktyka / red. nauk. Jan Czarzasty, Adam Mrozowicki. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

331.105.44 Organizacje pracowników.Związki zawodowe. Centrale związków zawodowych. Federacje
6
Kowalczyk, Aneta. Pojęcie i skutki prawne zasady reprezentatywności związków zawodowych w prawie polskim / Aneta Kowalczyk. 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

331.105.44 Organizacje pracowników.Związki zawodowe. Centrale związków zawodowych. Federacje
7
Mażewski, Lech (1955- ).. W objęciach utopii : polityczno-ideowa analiza dziejów "Solidarności" 1980-2000 / Lech Mażewski. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.105.44 Organizacje pracowników.Związki zawodowe. Centrale związków zawodowych. Federacje
8

Związki zawodowe w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej / red. Magdalena Bsoul, Felicjan Bylok. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

331.105.44 Organizacje pracowników.Związki zawodowe. Centrale związków zawodowych. Federacje
9

Solidarność od wewnątrz 1980-1981 / red. Andrzej Friszke, Krzysztof Persak i Paweł Sowiński ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, Instytut Stu 2013 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

331.105.44 Organizacje pracowników.Związki zawodowe. Centrale związków zawodowych. Federacje
10
International Labour Office. Freedom of Association Committee. Wolność związkowa : przegląd podjętych decyzji i wprowadzonych zasad przez Komitet Wolności Związkowych Rady Administracyjnej MBP / [tł. na jęz. pol. Better Communication, Krzyżanowski & 2013 BG( 2/ 0)

331.105.44 Organizacje pracowników.Związki zawodowe. Centrale związków zawodowych. Federacje
11
Kietliński, Marek (1967- ).. Z dziejów rolniczej "Solidarności" w województwie białostockim 1980-1989 : Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych "Solidarność" w świetle dokumentów archiwalnyc 2013 BG( 1/ 0)

331.105.44 Organizacje pracowników.Związki zawodowe. Centrale związków zawodowych. Federacje
12
Krzemiński, Ireneusz (1949- ). Autor Solidarność : niespełniony projekt polskiej demokracji / Ireneusz Krzemiński. 2013 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

331.105.44 Organizacje pracowników.Związki zawodowe. Centrale związków zawodowych. Federacje
13
Malik, Andrzej. "Nie można oddzielić krzyża od ludzkiej pracy..." : Komisja Robotnicza Hutników NSZZ "Solidarność" Huty im. Lenina (sierpień 1980 - grudzień 1981) / Andrzej Malik ; Instytut Pamięci Narod 2013 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

331.105.44 Organizacje pracowników.Związki zawodowe. Centrale związków zawodowych. Federacje
14
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". Krajowy Zjazd Delegatów (1 ; 1981 ;  I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność" : stenogramy. T. 2 cz. 1, II tura / oprac. i red. Grzegorz Majchrzak, Jan Mariusz Owsiński. 2013 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

331.105.44 Organizacje pracowników.Związki zawodowe. Centrale związków zawodowych. Federacje
15

Związkowe przedstawicielstwo pracowników zakładu pracy / red. nauk. Zbigniew Hajn. 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

331.105.44 Organizacje pracowników.Związki zawodowe. Centrale związków zawodowych. Federacje
16

Dokumenty Krajowej Komisji Porozumiewawczej i Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" (1980-1981) / wybór Marek Owsiński ; wstęp i oprac. Tomasz Kozłowski ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja 2012 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

331.105.44 Organizacje pracowników.Związki zawodowe. Centrale związków zawodowych. Federacje
17

Tam też była "Solidarność" : małe ośrodki ruchu związkowego i ich rola w latach 1980-1990 / pod red. Anny Pyżewskiej i Marcina Zwolskiego ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Z 2012 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

331.105.44 Organizacje pracowników.Związki zawodowe. Centrale związków zawodowych. Federacje
18
Bukiel, Krzysztof (1962- ).. 20 lat OZZL : 20 lat walki o prawa lekarzy i racjonalny system opieki zdrowotnej w Polsce : kalendarium 1991-2011 / [oprac. Krzysztof Bukiel]. 2011 BG( 1/ 0)

331.105.44 Organizacje pracowników.Związki zawodowe. Centrale związków zawodowych. Federacje
19
Grześ, Bolesław (1932- ).. Związki zawodowe pracowników komunalnych, samorządowych i zawodów pokrewnych : 1906-2010 / Bolesław Grześ. 2011 BG( 1/ 0)

331.105.44 Organizacje pracowników.Związki zawodowe. Centrale związków zawodowych. Federacje
20
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". Krajowy Zjazd Delegatów (1 ; 1981 ;  I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność" : stenogramy. T. 1, I tura / oprac. i red. Grzegorz Majchrzak, Jan Marek Owsiński ; wstęp Bartosz Kaliski. 2011 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

331.105.44 Organizacje pracowników.Związki zawodowe. Centrale związków zawodowych. Federacje
21

Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ Solidarność : posiedzenie 10-12 sierpnia 1981 / wstęp i oprac. Jan Olaszek ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Pols 2011 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

331.105.44 Organizacje pracowników.Związki zawodowe. Centrale związków zawodowych. Federacje
22

O Polskę wolną! O Polskę solidarną! : NSZZ Solidarność w latach 1980-1989 : zbiór studiów pod red. Wojciecha Polaka [et al.]. 2011 BG( 1/ 0)

331.105.44 Organizacje pracowników.Związki zawodowe. Centrale związków zawodowych. Federacje
23
Skonieczny, Zygmunt (1938- ).. Smutny koniec herosów : z dziejów Solidarności Wiejskiej / Zygmunt Skonieczny ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. 2011 BG( 2/ 0)

331.105.44 Organizacje pracowników.Związki zawodowe. Centrale związków zawodowych. Federacje
24
Ciżewska, Elżbieta (1979- ).. Filozofia publiczna Solidarności : Solidarność 1980-1981 z perspektywy republikańskiej tradycji politycznej / Elżbieta Ciżewska. 2010 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

331.105.44 Organizacje pracowników.Związki zawodowe. Centrale związków zawodowych. Federacje
25

Solidarność : analiza ruchu społecznego 1980-1981 / Alain Touraine [et al.] ; współpr.: Grażyna Gęsicka [et al.] ; przeł. Andrzej Krasiński ; posł. opatrzył Paweł Kuczyński. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

331.105.44 Organizacje pracowników.Związki zawodowe. Centrale związków zawodowych. Federacje
26

NSZZ "Solidarność" 1980-1989. T. 2, Ruch społeczny / pod red. Łukasza Kamińskiego i Grzegorza Waligóry ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 2010 BG( 1/ 0)

331.105.44 Organizacje pracowników.Związki zawodowe. Centrale związków zawodowych. Federacje
27

NSZZ "Solidarność" 1980-1989. T. 4, Polska zachodnia / pod red. Łukasza Kamińskiego i Grzegorza Waligóry ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 2010 BG( 1/ 0)

331.105.44 Organizacje pracowników.Związki zawodowe. Centrale związków zawodowych. Federacje
28

NSZZ "Solidarność" 1980-1989. T. 3, Polska północna / pod red. Łukasza Kamińskiego i Grzegorza Waligóry ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 2010 BG( 1/ 0)

331.105.44 Organizacje pracowników.Związki zawodowe. Centrale związków zawodowych. Federacje
29

NSZZ "Solidarność" 1980-1989. T. 5, Polska środkowo-wschodnia / pod red. Łukasza Kamińskiego i Grzegorza Waligóry ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 2010 BG( 1/ 0)

331.105.44 Organizacje pracowników.Związki zawodowe. Centrale związków zawodowych. Federacje
30

NSZZ "Solidarność" 1980-1989. T. 7, Wokół "Solidarności" / pod red. Łukasza Kamińskiego i Grzegorza Waligóry ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Pol 2010 BG( 1/ 0)

331.105.44 Organizacje pracowników.Związki zawodowe. Centrale związków zawodowych. Federacje
31
Kijak, Ryszard. Dzieje i nadzieje Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy / Ryszard Kijak i Krzysztof Bukiel. 2010 BG( 1/ 0)

331.105.44 Organizacje pracowników.Związki zawodowe. Centrale związków zawodowych. Federacje
32
Skorupińska, Katarzyna. Rola rad zakładowych w krajowych i transnarodowych przedsiębiorstwach europejskich / Katarzyna Skorupińska. 2009 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

331.105.44 Organizacje pracowników.Związki zawodowe. Centrale związków zawodowych. Federacje
33

Sprawy gospodarcze w dokumentach pierwszej Solidarności. T. 1, 16 sierpnia 1980-30 czerwca 1981 / wybór, wstęp i oprac. Jacek Luszniewicz i Andrzej Zawistowski ; Instytut Pamięci Narodowej. Ko 2008 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
WHS( 2/ 0)

331.105.44 Organizacje pracowników.Związki zawodowe. Centrale związków zawodowych. Federacje
34

Z dziejów białostockiej "Solidarności" 1980-1989 : Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" Region Białystok w świetle własnych dokumentów archiwalnych / oprac. i wybór ź 2007 BG( 1/ 0)

331.105.44 Organizacje pracowników.Związki zawodowe. Centrale związków zawodowych. Federacje
35
Ost, David (1955- ).. Klęska "Solidarności" : gniew i polityka w postkomunistycznej Europie / David Ost ; przeł. Hanna Jankowska. 2007 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

331.105.44 Organizacje pracowników.Związki zawodowe. Centrale związków zawodowych. Federacje
36
Hojka, Zbigniew (1962- ).. Polski ruch zawodowy w województwie śląskim (1922-1939) : oblicze polityczne / Zbigniew Hojka. 2006 BG( 2/ 1)

331.105.44 Organizacje pracowników.Związki zawodowe. Centrale związków zawodowych. Federacje
37

Droga do niepodległości : Solidarność 1980-2005 / [koncepcja i red. Adam Borowski ; red. biogramów Mirosława Łątkowska]. 2005 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

331.105.44 Organizacje pracowników.Związki zawodowe. Centrale związków zawodowych. Federacje
38

"Solidarność" w imieniu narodu i obywateli : praca zbiorowa / pod red. Marka Latoszka ; [aut. Franciszek Adamski et al.]. 2005 BG( 3/ 0)

331.105.44 Organizacje pracowników.Związki zawodowe. Centrale związków zawodowych. Federacje
39
Mażewski, Lech (1955- ).. Niszczący dualizm : polityka NSZZ "Solidarność" w latach 1980-1982 / Lech Mażewski. 2004 BG( 1/ 0)

331.105.44 Organizacje pracowników.Związki zawodowe. Centrale związków zawodowych. Federacje
40
Jarosiński, Janusz. Związek zawodowy w ustroju przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe / Janusz Jarosiński. 2002 BG( 1/ 0)

331.105.44 Organizacje pracowników.Związki zawodowe. Centrale związków zawodowych. Federacje
41
Złakowski, Zenon (1942- ).. "Solidarność" olsztyńska w stanie wojennym i w latach następnych : (1981-1989) / Zenon Złakowski. 2001 BG( 1/ 0)

331.105.44 Organizacje pracowników.Związki zawodowe. Centrale związków zawodowych. Federacje
42

Solidarność : XX lat historii / [koncepcja książki i wybór zdjęć: Adam Borowski ; red. Mirosława Łątkowska ; aut. kalendarium: Agnieszka Iwaszkiewicz et al.]. 2000 BG( 1/ 0)

331.105.44 Organizacje pracowników.Związki zawodowe. Centrale związków zawodowych. Federacje
43
Dabertowa, Eugenia Renia (1934- ).. Na antypodach wolności : rozmowy ze Stefanem Nędzyńskim, działaczem międzynarodowego ruchu wolnych związków zawodowych / Eugenia R. Dabertowa. 2000 BG( 1/ 0)

331.105.44 Organizacje pracowników.Związki zawodowe. Centrale związków zawodowych. Federacje
44
Jamiołkowski, Jerzy (1946- ).. W pogoni za złudzeniami : "Solidarność" w Fastach 1980-1992 / Jerzy Jamiołkowski. 2000 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

331.105.44 Organizacje pracowników.Związki zawodowe. Centrale związków zawodowych. Federacje
45
Klus, Jerzy. Dwadzieścia lat Solidarności : kalendarium rzeszowskie / Jerzy Klus, Andrzej Lignarski, Janusz Szkutnik ; Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" w Rzeszowie. 2000 BG( 1/ 0)

331.105.44 Organizacje pracowników.Związki zawodowe. Centrale związków zawodowych. Federacje
46

"Solidarność" w ruchu 1980-1981 : studia / pod red. Marcina Kuli ; Stowarzyszenie "Archiwum Solidarności", Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego. 2000 BG( 1/ 0)

331.105.44 Organizacje pracowników.Związki zawodowe. Centrale związków zawodowych. Federacje
47
Chumiński, Jędrzej (1960- ).. Ruch zawodowy w Polsce w warunkach kształtującego się systemu totalitarnego 1944-1956 / Jędrzej Chumiński. 1999 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.105.44 Organizacje pracowników.Związki zawodowe. Centrale związków zawodowych. Federacje
48
Grzywna, Józef (1933-1994).. Związek Nauczycielstwa Polskiego na Kielecczyźnie 1905-1939 / Józef Grzywna. 1993 BG( 1/ 0)

331.105.44 Organizacje pracowników.Związki zawodowe. Centrale związków zawodowych. Federacje
49
Pelling, Henry (1920-1997).. A history of British trade unionism / Henry Pelling. 1992 BG( 1/ 0)

331.105.44 Organizacje pracowników.Związki zawodowe. Centrale związków zawodowych. Federacje
50
Kampka, Franciszek (1955- ).. Istota i zadania związków zawodowych w świetle dokumentów społecznych Kościoła / Franciszek Kampka ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Nauk Społecznych. 1990 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

331.105.44 Organizacje pracowników.Związki zawodowe. Centrale związków zawodowych. Federacje
51
Kieszczyński, Lucjan (1918-2002).. Komunistyczna Partia Polski a ruch zawodowy 1918-1938 / Lucjan Kieszczyński ; Akademia Nauk Społecznych. Instytut Historii Ruchu Robotniczego. 1990 BG( 1/ 0)

331.105.44 Organizacje pracowników.Związki zawodowe. Centrale związków zawodowych. Federacje
52
Pernal, Marek (1956- ).. Kalendarium Solidarności 1980-1989 / Marek Pernal, Jan Skórzyński. 1990 BG( 2/ 0)
BHU( 2/ 0)
WHS( 2/ 0)

331.105.44 Organizacje pracowników.Związki zawodowe. Centrale związków zawodowych. Federacje
53

Związek Nauczycielstwa Polskiego na Pomorzu Szczecińskim w latach 1975-1985 / Związek Nauczycielstwa Polskiego. Zarząd Oddziału w Szczecinie ; [kom. red. Jan Kaliciński et al.]. 1989 BG( 1/ 0)

331.105.44 Organizacje pracowników.Związki zawodowe. Centrale związków zawodowych. Federacje
54

Podstawy prawne działalności związków zawodowych : praca zbiorowa / pod red. Józefa Czmuta. 1984 BG( 2/ 0)
BWP( 2/ 0)

331.105.44 Organizacje pracowników.Związki zawodowe. Centrale związków zawodowych. Federacje
55

Ruch zawodowy w Polsce : zarys dziejów. T. 2, 1918-1944. pod red. Stanisława Kalabińskiego ; oprac. Ludwik Hass [et al.] ; Biuro Historii Ruchu Zawodowego. 1981 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

331.105.44 Organizacje pracowników.Związki zawodowe. Centrale związków zawodowych. Federacje
56

Ruch zawodowy w Polsce : zarys dziejów. T. 2, 1918-1944. pod red. Stanisława Kalabińskiego ; oprac. Lucjan Kieszczyński, Maria Korniluk ; Centralna Rada Związków Zawodowych. Biuro Historyczn 1980 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

331.105.44 Organizacje pracowników.Związki zawodowe. Centrale związków zawodowych. Federacje
57
Kalicka, Felicja. Międzynarodowa Federacja Związków Zawodowych : Międzynarodówka Amsterdamska 1919-1945 : struktura - rozwój - działalność / Felicja Kalicka. 1978 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

331.105.44 Organizacje pracowników.Związki zawodowe. Centrale związków zawodowych. Federacje
58
Naumiuk, Jan (1932- ).. Klasowy ruch zawodowy metalowców w Zagłębiu Staropolskim w latach 1918-1939 / Jan Naumiuk. 1975 BG( 1/ 0)

331.105.44 Organizacje pracowników.Związki zawodowe. Centrale związków zawodowych. Federacje
59

Ruch zawodowy w Polsce : zarys dziejów. T. 1, 1869-1918 / pod red. Stanisława Kalabińskiego ; oprac. Jan Kancewicz [et al.] ; Centralna Rada Związków Zawodowych. Biuro Historyczne. 1974 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

331.105.44 Organizacje pracowników.Związki zawodowe. Centrale związków zawodowych. Federacje
60
Kieszczyński, Lucjan (1918-2002).. Kronika ruchu zawodowego w Polsce 1808-1939 : ważniejsze wydarzenia / Lucjan Kieszczyński. 1972 BG( 1/ 0)

331.105.44 Organizacje pracowników.Związki zawodowe. Centrale związków zawodowych. Federacje
61
Szulkin, Michał (1908-1992). Polski Związek Nauczycielski 1905-1917 : studium z dziejów postępowego ruchu nauczycielskiego w Polsce / Michał Szulkin. 1968 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

331.105.44 Organizacje pracowników.Związki zawodowe. Centrale związków zawodowych. Federacje
62
Rusinek, Kazimierz. Z dziejów walk o ochronę pracy / Kazimierz Rusinek. 1957 BG( 1/ 0)

331.105.44 Organizacje pracowników.Związki zawodowe. Centrale związków zawodowych. Federacje

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia realizuje zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego