Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "331.101:159.9" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 60 z 60 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Chodkowski, Zbigniew. Autor Adaptacja człowieka do środowiska pracy / Zbigniew Chodkowski. 2019 BG( 1/ 0)

331.101:159.9 Psychologia pracy
2

Człowiek w organizacji : zaufanie, przywództwo, zaangażowanie, satysfakcja / redakcja naukowa: Grzegorz Biesok, Jolanta Wyród-Wróbel. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

331.101:159.9 Psychologia pracy
3
Chrupała-Pniak, Małgorzata. Autor Zaangażowanie w pracę w kooperacji gospodarczej : rola czynników psychologicznych / Małgorzata Chrupała-Pniak. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.101:159.9 Psychologia pracy
4
Czerw, Agnieszka. Psychologiczny model dobrostanu w pracy : wartość i sens pracy / Agnieszka Czerw. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 1)

331.101:159.9 Psychologia pracy
5
Lubrańska, Anna. Psychologia pracy : podstawowe pojęcia i zagadnienia / Anna Lubrańska. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

331.101:159.9 Psychologia pracy
6
Bartkowiak, Grażyna (1951- ).. Zatrudnianie pracowników wiedzy 65 plus : perspektywa pracowników i organizacji / Grażyna Bartkowiak ; Akademia Finansów i Biznesu Vistula. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.101:159.9 Psychologia pracy
7

Poradnictwo zawodowe : rozwój zawodowy w ujęciu przekrojowym / Daniel Kukla, Wioleta Duda (red.). 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.101:159.9 Psychologia pracy
8
Stawiarska, Patrycja. Wypalenie zawodowe w perspektywie wyzwań współczesnego świata / Patrycja Stawiarska. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

331.101:159.9 Psychologia pracy
9
Michalska, Anna (psychologia zarządzania). Style kierowania menedżerów w sytuacjach trudnych / Anna Michalska. 2015 BG( 1/ 0)

331.101:159.9 Psychologia pracy
10
Golińska, Lucyna. Pracoholizm inaczej / Lucyna Golińska. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.101:159.9 Psychologia pracy
11

Stres w organizacji / red. Tadeusz Konieczny. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.101:159.9 Psychologia pracy
12
Korczyński, Stanisław (1940- ).. Stres w pracy zawodowej nauczyciela / Stanisław Korczyński. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

331.101:159.9 Psychologia pracy
13
Lipińska-Grobelny, Agnieszka. Zjawisko wielopracy : psychologiczne uwarunkowania i konsekwencje / Agnieszka Lipińska-Grobelny. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.101:159.9 Psychologia pracy
14
Markiewicz, Katarzyna (psycholog). Psychologia przemysłowa / Katarzyna Markiewicz. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.101:159.9 Psychologia pracy
15

Współczesne problemy poradnictwa zawodowego / red. nauk. Bernd-Joachim Ertelt, Wioleta Duda, Karolina Kurek. 2013 BG( 1/ 0)

331.101:159.9 Psychologia pracy
16
Furmanek, Waldemar. Humanistyczna pedagogika pracy : charakterystyka dyscypliny naukowej / Waldemar Furmanek. 2013 BG( 1/ 0)

331.101:159.9 Psychologia pracy
17
Furmanek, Waldemar. Humanistyczna pedagogika pracy : praca człowieka (z aksjologicznego punktu widzenia) / Waldemar Furmanek. 2013 BG( 2/ 0)

331.101:159.9 Psychologia pracy
18
Lipka, Anna. Aktywność twórcza a pracoholizm : jak utrzymać kapitał kreatywności pracowników? / Anna Lipka, Stanisław Waszczak, Alicja Winnicka-Wejs. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.101:159.9 Psychologia pracy
19
Wołk, Zdzisław. Zawodoznawstwo : wiedza o współczesnej pracy / Zdzisław Wołk. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.101:159.9 Psychologia pracy
20
Wołowska, Agata. Przywiązanie do organizacji a kontrakt psychologiczny / Agata Wołowska. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.101:159.9 Psychologia pracy
21

Wypalenie zawodowe : przyczyny i zapobieganie / red. nauk. Helena Sęk ; [tł. Józef Radzicki, Mateusz Żywicki]. 2012 BG( 1/ 0)

331.101:159.9 Psychologia pracy
22
Turek, Dariusz. Kontrproduktywne zachowania pracowników w organizacji : przejawy, uwarunkowania, ograniczanie / Dariusz Turek. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.101:159.9 Psychologia pracy
23

Człowiek w środowisku pracy / pod red. Grażyny E. Kwiatkowskiej i Anny Siudem. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

331.101:159.9 Psychologia pracy
24

Człowiek w pracy i w organizacji : perspektywa psychologiczna / red.: Bohdan Rożnowski, Mariola Łaguna ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Instytut Psychologii. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.101:159.9 Psychologia pracy
25
Terelak, Jan Feliks (1942- ).. Człowiek w sytuacji pracy w okresie ponowoczesności / Jan F. Terelak. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
BPP( 2/ 0)

331.101:159.9 Psychologia pracy
26
Bartkowiak, Grażyna (1951- ).. Psychologia w zarządzaniu : nowe spojrzenie / Grażyna Bartkowiak ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

331.101:159.9 Psychologia pracy
27
Dembkowski, Sabine. Coaching kadry kierowniczej / Sabine Dembkowski, Fiona Eldridge, Ian Hunter ; przekł. Grażyna Skoczylas ; red. nauk. wyd. pol. Elżbieta Hornowska. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.101:159.9 Psychologia pracy
28
Manek, Anna Maria. Start zawodowy w biznesie : zarys problematyki psychologicznej / Anna Maria Manek. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.101:159.9 Psychologia pracy
29
Bartkowiak, Grażyna (1951- ).. Człowiek w pracy : od stresu do sukcesu w organizacji / Grażyna Bartkowiak. 2009 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.101:159.9 Psychologia pracy
30
Dent, Fiona Elsa. Wywieranie wpływu : umiejętności i techniki przydatne do osiągnięcia sukcesu w biznesie / Fiona Elsa Dent, Mike Brent ; tł. Tomasz Sieczkowski. 2009 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.101:159.9 Psychologia pracy
31
Kozak, Stanisław. Patologie w środowisku pracy : zapobieganie i leczenie / Stanisław Kozak. 2009 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 1)

331.101:159.9 Psychologia pracy
32
Łączyk, Małgorzata. Osobowościowe uwarunkowania preferencji zawodowych młodzieży / Małgorzata Łączyk. 2008 BG( 2/ 0)

331.101:159.9 Psychologia pracy
33
Lubrańska, Anna. Psychologia pracy : podstawowe pojęcia i zagadnienia : [ćwiczenia] / Anna Lubrańska. 2008 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

331.101:159.9 Psychologia pracy
34
Ratajczak, Zofia (1937- ).. Psychologia pracy i organizacji / Zofia Ratajczak. 2008 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.101:159.9 Psychologia pracy
35

Perspektywy psychologii pracy / pod red. Małgorzaty Górnik-Durose i Barbary Kożusznik. 2007 BG( 2/ 0)
BPP( 3/ 0)

331.101:159.9 Psychologia pracy
36
Ratajczak, Zofia (1937- ).. Psychologia pracy i organizacji / Zofia Ratajczak. 2007 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 1)

331.101:159.9 Psychologia pracy
37
Cox, Tom (1947- ).. Badania nad stresem związanym z pracą / [aut. raportu Tom Cox, Amanda Griffiths, Eusebio Rial-González] ; Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia Pracy ; [przetł. z oryg. ang. w Centrum T 2006 BG( 1/ 0)

331.101:159.9 Psychologia pracy
38
Ratajczak, Zofia (1937- ).. Współczesna psychologia pracy i organizacji : wybrane zagadnienia / Zofia Ratajczak, Augustyn Bańka, Elżbieta Turska. 2006 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.101:159.9 Psychologia pracy
39

Praca / Mirosław Kalinowski [et al. ; rys. Katarzyna Bauer]. 2005 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

331.101:159.9 Psychologia pracy
40
Siekańska, Małgorzata. Zadowolenie z pracy zawodowej osób wybitnie zdolnych / Małgorzata Siekańska. 2005 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

331.101:159.9 Psychologia pracy
41
Dąbrowska-Kaczorek, Małgorzata. Jak wygrać z mobbingiem? / Małgorzata Dąbrowska-Kaczorek, Przemysław Banasik. 2004 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

331.101:159.9 Psychologia pracy
42

Psychologia pracy i organizacji / red. Nik Chmiel ; przekł. Anna Kacmajor [et al.]. 2003 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

331.101:159.9 Psychologia pracy
43
Hirigoyen, Marie-France (1949- ).. Molestowanie w pracy / Marie-France Hirigoyen ; przeł. Maria Żerańska. 2003 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

331.101:159.9 Psychologia pracy
44
Ogińska-Bulik, Nina. Stres zawodowy u policjantów : źródła, konsekwencje, zapobieganie / Nina Ogińska-Bulik. 2003 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

331.101:159.9 Psychologia pracy
45
Edelmann, Robert J. Konflikty w pracy : [skąd się biorą, jak je rozwiązać] / Robert J. Edelmann ; przekł. Sylwia Kot. 2002 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.101:159.9 Psychologia pracy
46
Kożusznik, Barbara. Psychologia zespołu pracowniczego : doskonalenie efektywności / Barbara Kożusznik. 2002 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

331.101:159.9 Psychologia pracy
47
Schultz, Duane P. (1934- ).. Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy / Duane P. Schultz, Sydney Ellen Schultz ; przekł. Grażyna Kranas. 2002 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 4/ 0)

331.101:159.9 Psychologia pracy
48
Czarnecki, Kazimierz (1933- ).. Podstawy psychologii pracy dla studentów wyższych szkół zawodowych / Kazimierz M. Czarnecki ; Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Mysłowicach. Zakład Psychologii. 2001 BG( 1/ 0)

331.101:159.9 Psychologia pracy
49
Greenberg, Jerald. Behavior in organizations : understanding and managing the human side of work / Jerald Greenberg, Robert A. Baron. 1997 BG( 1/ 0)

331.101:159.9 Psychologia pracy
50
Wojtasik, Bożena. Warsztat doradcy zawodu : aspekty pedagogiczno-psychologiczne / Bożena Wojtasik. 1997 BG( 3/ 0)
BPP( 3/ 0)

331.101:159.9 Psychologia pracy
51
Ulrich, David N. (1919- ).. Praca, miłość, rodzina : [jak pogodzić je ze sobą] / David N. Ulrich, Harry P. Dunne Jr. ; przekł. Anna i Magdalena Kacmajor. 1996 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

331.101:159.9 Psychologia pracy
52
Terelak, Jan Feliks (1942- ).. Psychologia pracy i bezrobocia / Jan F. Terelak. 1993 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 1)

331.101:159.9 Psychologia pracy
53

Psychologiczny model efektywności pracy / pod red. Xymeny Gliszczyńskiej. 1991 BG( 4/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

331.101:159.9 Psychologia pracy
54

Stres w pracy zawodowej : wybrane zagadnienia / pod red. Adama Bieli ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Nauk Społecznych. 1990 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

331.101:159.9 Psychologia pracy
55
Davis, Keith (1918-2002).. Human behavior at work : organizational behavior / Keith Davis, John W. Newstrom. 1989 BG( 1/ 0)

331.101:159.9 Psychologia pracy
56
Ratajczak, Zofia (1937- ).. Niezawodność człowieka w pracy : studium psychologiczne / Zofia Ratajczak. 1988 BG( 3/ 0)
BPP( 8/ 0)

331.101:159.9 Psychologia pracy
57
Kohn, Melvin L. (1928- ).. Praca a osobowość : studium współzależności / Melvin L. Kohn i Carmi Schooler ; przekł. i oprac. Bogdan W. Mach ; przedm. Kazimierz M. Słomczyński i Włodzimierz Wesołowski. 1986 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

331.101:159.9 Psychologia pracy
58
Kowalczuk, Rajmund. Psychologia i socjologia pracy / Rajmund Kowalczuk, Tadeusz Sieczyński. 1982 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BII( 1/ 0)

331.101:159.9 Psychologia pracy
59

Work psychology in Europe / ed. by Xymena Zamek-Gliszczyńska ; Polish Academy of Sciences. Comittee of Organization and Management Sciences. 1980 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

331.101:159.9 Psychologia pracy
60
Łypacewicz, Stanisław (1901-1976).. Psychospołeczne warunki dobrej roboty / Stanisław Łypacewicz. 1975 BG( 2/ 0)

331.101:159.9 Psychologia pracy

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego