Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "331.1" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 213 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Chodkowski, Zbigniew. Autor Adaptacja człowieka do środowiska pracy / Zbigniew Chodkowski. 2019 BG( 1/ 0)

331.101:159.9 Psychologia pracy
2
Król, Małgorzata Beata. Autor Gospodarowanie czasem pracy jako stymulator aktywności zawodowej osób starszych / Małgorzata Król. 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.1 Teoria i organizacja pracy. Stosunki między pracodawcami a pracownikami. Polityka kadrowa
3
Lipka, Anna. Autor Cyberhejt wobec pracowników a wizerunek organizacji / Anna Lipka, Małgorzata Król, Stanisław Waszczak, Alicja Winnicka-Wejs. 2019 BG( 1/ 0)

331.1 Teoria i organizacja pracy. Stosunki między pracodawcami a pracownikami. Polityka kadrowa
4

Człowiek w organizacji : zaufanie, przywództwo, zaangażowanie, satysfakcja / redakcja naukowa: Grzegorz Biesok, Jolanta Wyród-Wróbel. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

331.101:159.9 Psychologia pracy
5
Gamian-Wilk, Małgorzata. Autor Mobbing w miejscu pracy : uwarunkowania i konsekwencje bycia poddawanym mobbingowi / Małgorzata Gamian-Wilk. 2018 BG( 1/ 0)

331.1 Teoria i organizacja pracy. Stosunki między pracodawcami a pracownikami. Polityka kadrowa
6

Wkład krakowskiego i ogólnopolskiego środowiska prawniczego w budowę podstaw ustrojowych III Rzeczpospolitej (1980-1994) : projekty i inicjatywy ustawodawcze, ludzie, dokonania i oceny / pod r 2018 BG( 1/ 0)

331.105.44 Organizacje pracowników.Związki zawodowe. Centrale związków zawodowych. Federacje
7
Kietliński, Marek (1967- ). Autor Słownik biograficzny zmarłych działaczy podlaskiej "Solidarności". Z. 1 / Marek Kietliński ; Archiwum Państwowe w Białymstoku ; Region Podlaski NSZZ "Solidarność". 2018 BG( 2/ 0)

331.105.44 Organizacje pracowników.Związki zawodowe. Centrale związków zawodowych. Federacje
8
Tomaszewska-Lipiec, Renata. Autor Praca zawodowa - życie osobiste : dysonans czy synergia? / Renata Tomaszewska-Lipiec. 2018 BG( 1/ 0)

331.1 Teoria i organizacja pracy. Stosunki między pracodawcami a pracownikami. Polityka kadrowa
9
Chrupała-Pniak, Małgorzata. Autor Zaangażowanie w pracę w kooperacji gospodarczej : rola czynników psychologicznych / Małgorzata Chrupała-Pniak. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.101:159.9 Psychologia pracy
10
Czerw, Agnieszka. Psychologiczny model dobrostanu w pracy : wartość i sens pracy / Agnieszka Czerw. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 1)

331.101:159.9 Psychologia pracy
11
Gojny-Zbierowska, Milena. Postrzegane wsparcie organizacyjne : perspektywa wysoce efektywnych systemów pracy / Milena Gojny-Zbierowska. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.1 Teoria i organizacja pracy. Stosunki między pracodawcami a pracownikami. Polityka kadrowa
12

Młodzież akademicka na rynku pracy : aspiracje i wyzwania / pod redakcją naukową Daniela Kukli. 2017 BG( 1/ 0)

331.1 Teoria i organizacja pracy. Stosunki między pracodawcami a pracownikami. Polityka kadrowa
13
Kuźmar, Sławomir. Autor Determinanty regionalnej wydajności pracy w Polsce w latach 1995-2013 / Sławomir Kuźmar. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.1 Teoria i organizacja pracy. Stosunki między pracodawcami a pracownikami. Polityka kadrowa
14
Lubrańska, Anna. Psychologia pracy : podstawowe pojęcia i zagadnienia / Anna Lubrańska. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

331.101:159.9 Psychologia pracy
15

Pracodawca jako podmiot ochrony w stosunku pracy : wybrane zagadnienia / redakcja naukowa Teresa Wyka, Arleta Nerka. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.1 Teoria i organizacja pracy. Stosunki między pracodawcami a pracownikami. Polityka kadrowa
16
Bartkowiak, Grażyna (1951- ).. Zatrudnianie pracowników wiedzy 65 plus : perspektywa pracowników i organizacji / Grażyna Bartkowiak ; Akademia Finansów i Biznesu Vistula. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.101:159.9 Psychologia pracy
17

Gotowość : kryzys bydgoski 1981 / opracowanie Agnieszka Dębska, Maciej Kowalczyk. 2016 BG( 1/ 0)

331.105.44 Organizacje pracowników.Związki zawodowe. Centrale związków zawodowych. Federacje
18

Poradnictwo zawodowe : rozwój zawodowy w ujęciu przekrojowym / Daniel Kukla, Wioleta Duda (red.). 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.101:159.9 Psychologia pracy
19
Lipka, Anna. Cyberdyskredytacja pracowników : uwarunkowania, formy, implikacje / Anna Lipka, Małgorzata Król, Stanisław Waszczak, Alicja Winnicka-Wejs. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.1 Teoria i organizacja pracy. Stosunki między pracodawcami a pracownikami. Polityka kadrowa
20
Stawiarska, Patrycja. Wypalenie zawodowe w perspektywie wyzwań współczesnego świata / Patrycja Stawiarska. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

331.101:159.9 Psychologia pracy
21
Bacon, Terry R. (1947- ).. Budowanie relacji w firmie : [jak stworzyć zaangażowany i zadowolony zespół?] / Terry R. Bacon ; przekł. Agata Błaż. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.1 Teoria i organizacja pracy. Stosunki między pracodawcami a pracownikami. Polityka kadrowa
22
Florczak, Izabela. Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji czasu pracy / redakcja naukowa Arkadiusz Bieliński, Aneta Giedrewicz-Niewińska, Marzena Szabłowska-Juckiewicz ; [autorzy poszczególnych rozdziałów 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

331.1 Teoria i organizacja pracy. Stosunki między pracodawcami a pracownikami. Polityka kadrowa
23
Grygiel-Kaleta, Żaneta. Wolność zrzeszania się w związkach zawodowych / Żaneta Grygiel-Kaleta. 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

331.105.44 Organizacje pracowników.Związki zawodowe. Centrale związków zawodowych. Federacje
24
Marciniak, Jarosław. Mobbing, dyskryminacja, molestowanie : przeciwdziałanie w praktyce / Jarosław Marciniak. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

331.1 Teoria i organizacja pracy. Stosunki między pracodawcami a pracownikami. Polityka kadrowa
25
Michalska, Anna (psychologia zarządzania). Style kierowania menedżerów w sytuacjach trudnych / Anna Michalska. 2015 BG( 1/ 0)

331.101:159.9 Psychologia pracy
26
Piróg, Tomasz. Wygnanie z raju : społeczne konsekwencje zmian na rynku pracy / Tomasz Piróg. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.1 Teoria i organizacja pracy. Stosunki między pracodawcami a pracownikami. Polityka kadrowa
27

Zatrudnienie przyjazne rodzinie : doświadczenia międzynarodowe, realia polskie / red. nauk. Bożena Balcerzak-Paradowska ; [aut.: Bożena Balcerzak-Paradowska et al.]. 2014 BG( 1/ 0)

331.1 Teoria i organizacja pracy. Stosunki między pracodawcami a pracownikami. Polityka kadrowa
28

Organizowanie związków zawodowych w Europie : badania i praktyka / red. nauk. Jan Czarzasty, Adam Mrozowicki. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

331.105.44 Organizacje pracowników.Związki zawodowe. Centrale związków zawodowych. Federacje
29
Golińska, Lucyna. Pracoholizm inaczej / Lucyna Golińska. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.101:159.9 Psychologia pracy
30

Stres w organizacji / red. Tadeusz Konieczny. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.101:159.9 Psychologia pracy
31
Korczyński, Stanisław (1940- ).. Stres w pracy zawodowej nauczyciela / Stanisław Korczyński. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

331.101:159.9 Psychologia pracy
32
Kowalczyk, Aneta. Pojęcie i skutki prawne zasady reprezentatywności związków zawodowych w prawie polskim / Aneta Kowalczyk. 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

331.105.44 Organizacje pracowników.Związki zawodowe. Centrale związków zawodowych. Federacje
33

Humanizacja pracy w warunkach współczesnego ładu gospodarczego / pod red. Konrada Kubali i Łukasza Kutyło. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.1 Teoria i organizacja pracy. Stosunki między pracodawcami a pracownikami. Polityka kadrowa
34
Lipińska-Grobelny, Agnieszka. Zjawisko wielopracy : psychologiczne uwarunkowania i konsekwencje / Agnieszka Lipińska-Grobelny. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.101:159.9 Psychologia pracy
35
Markiewicz, Katarzyna (psycholog). Psychologia przemysłowa / Katarzyna Markiewicz. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.101:159.9 Psychologia pracy
36
Mażewski, Lech (1955- ).. W objęciach utopii : polityczno-ideowa analiza dziejów "Solidarności" 1980-2000 / Lech Mażewski. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.105.44 Organizacje pracowników.Związki zawodowe. Centrale związków zawodowych. Federacje
37
Standing, Guy (1948- ).. Prekariat : nowa niebezpieczna klasa / Guy Standing ; tł.: Krzysztof Czarnecki, Paweł Kaczmarski, Mateusz Karolak ; red. nauk.: Maciej Szlinder ; słowo wstępne: Jacek Żakowski. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

331.1 Teoria i organizacja pracy. Stosunki między pracodawcami a pracownikami. Polityka kadrowa
38
Turska, Elżbieta. Kapitał kariery ludzi młodych : uwarunkowania i konsekwencje / Elżbieta Turska. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.1 Teoria i organizacja pracy. Stosunki między pracodawcami a pracownikami. Polityka kadrowa
39
Urbański, Jarosław (1964- ).. Prekariat i nowa walka klas : przeobrażenia współczesnej klasy pracowniczej i jej form walki / Jarosław Urbański. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.1 Teoria i organizacja pracy. Stosunki między pracodawcami a pracownikami. Polityka kadrowa
40

Związki zawodowe w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej / red. Magdalena Bsoul, Felicjan Bylok. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

331.105.44 Organizacje pracowników.Związki zawodowe. Centrale związków zawodowych. Federacje
41
Dale, Margaret. Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników / Margaret Dale ; przeł. Leszek Wójcik. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.1 Teoria i organizacja pracy. Stosunki między pracodawcami a pracownikami. Polityka kadrowa
42
Duraj, Tomasz. Podporządkowanie pracowników zajmujących stanowiska kierownicze w organizacjach / Tomasz Duraj. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

331.1 Teoria i organizacja pracy. Stosunki między pracodawcami a pracownikami. Polityka kadrowa
43

Współczesne problemy poradnictwa zawodowego / red. nauk. Bernd-Joachim Ertelt, Wioleta Duda, Karolina Kurek. 2013 BG( 1/ 0)

331.101:159.9 Psychologia pracy
44

Solidarność od wewnątrz 1980-1981 / red. Andrzej Friszke, Krzysztof Persak i Paweł Sowiński ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, Instytut Stu 2013 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

331.105.44 Organizacje pracowników.Związki zawodowe. Centrale związków zawodowych. Federacje
45
Furmanek, Waldemar. Humanistyczna pedagogika pracy : charakterystyka dyscypliny naukowej / Waldemar Furmanek. 2013 BG( 1/ 0)

331.101:159.9 Psychologia pracy
46
Furmanek, Waldemar. Humanistyczna pedagogika pracy : praca człowieka (z aksjologicznego punktu widzenia) / Waldemar Furmanek. 2013 BG( 2/ 0)

331.101:159.9 Psychologia pracy
47
International Labour Office. Freedom of Association Committee. Wolność związkowa : przegląd podjętych decyzji i wprowadzonych zasad przez Komitet Wolności Związkowych Rady Administracyjnej MBP / [tł. na jęz. pol. Better Communication, Krzyżanowski & 2013 BG( 2/ 0)

331.105.44 Organizacje pracowników.Związki zawodowe. Centrale związków zawodowych. Federacje
48
Kietliński, Marek (1967- ).. Z dziejów rolniczej "Solidarności" w województwie białostockim 1980-1989 : Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych "Solidarność" w świetle dokumentów archiwalnyc 2013 BG( 1/ 0)

331.105.44 Organizacje pracowników.Związki zawodowe. Centrale związków zawodowych. Federacje
49
Krzemiński, Ireneusz (1949- ). Autor Solidarność : niespełniony projekt polskiej demokracji / Ireneusz Krzemiński. 2013 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

331.105.44 Organizacje pracowników.Związki zawodowe. Centrale związków zawodowych. Federacje
50
Lipka, Anna. Aktywność twórcza a pracoholizm : jak utrzymać kapitał kreatywności pracowników? / Anna Lipka, Stanisław Waszczak, Alicja Winnicka-Wejs. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.101:159.9 Psychologia pracy
51
Malik, Andrzej. "Nie można oddzielić krzyża od ludzkiej pracy..." : Komisja Robotnicza Hutników NSZZ "Solidarność" Huty im. Lenina (sierpień 1980 - grudzień 1981) / Andrzej Malik ; Instytut Pamięci Narod 2013 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

331.105.44 Organizacje pracowników.Związki zawodowe. Centrale związków zawodowych. Federacje
52
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". Krajowy Zjazd Delegatów (1 ; 1981 ;  I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność" : stenogramy. T. 2 cz. 1, II tura / oprac. i red. Grzegorz Majchrzak, Jan Mariusz Owsiński. 2013 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

331.105.44 Organizacje pracowników.Związki zawodowe. Centrale związków zawodowych. Federacje
53
Nowacka, Wiesława. Ergonomia i ochrona pracy : wybrane zagadnienia / Wiesława Ł. Nowacka. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

331.1 Teoria i organizacja pracy. Stosunki między pracodawcami a pracownikami. Polityka kadrowa
54
Olszewski, Jerzy. System pracy w warunkach globalnego społeczeństwa informacyjnego / Jerzy Olszewski ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.1 Teoria i organizacja pracy. Stosunki między pracodawcami a pracownikami. Polityka kadrowa
55
Padzik, Kinga. Ocena pracowników : nowa generacja narzędzi do oceny pracowników w nowym ujęciu klasycznego modelu kompetencji / Kinga Padzik. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.1 Teoria i organizacja pracy. Stosunki między pracodawcami a pracownikami. Polityka kadrowa
56
Suchar, Jacek Antoni. Jak uniknąć dyskryminacji w procesie rekrutacji i selekcji pracowników / Jacek Antoni Suchar. 2013 BG( 1/ 0)

331.1 Teoria i organizacja pracy. Stosunki między pracodawcami a pracownikami. Polityka kadrowa
57
Wieczorek-Szymańska Anna. Proces kształtowania kompetencji pracowniczych w sektorze bankowym / Anna Wieczorek-Szymańska. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.1 Teoria i organizacja pracy. Stosunki między pracodawcami a pracownikami. Polityka kadrowa
58
Wołk, Zdzisław. Zawodoznawstwo : wiedza o współczesnej pracy / Zdzisław Wołk. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.101:159.9 Psychologia pracy
59
Wołowska, Agata. Przywiązanie do organizacji a kontrakt psychologiczny / Agata Wołowska. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.101:159.9 Psychologia pracy
60

Pracownicy jako uczestnicy zmian organizacyjnych / pod red. Piotra Bohdziewicza. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.1 Teoria i organizacja pracy. Stosunki między pracodawcami a pracownikami. Polityka kadrowa
61

Związkowe przedstawicielstwo pracowników zakładu pracy / red. nauk. Zbigniew Hajn. 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

331.105.44 Organizacje pracowników.Związki zawodowe. Centrale związków zawodowych. Federacje
62

Dokumenty Krajowej Komisji Porozumiewawczej i Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" (1980-1981) / wybór Marek Owsiński ; wstęp i oprac. Tomasz Kozłowski ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja 2012 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

331.105.44 Organizacje pracowników.Związki zawodowe. Centrale związków zawodowych. Federacje
63

Tam też była "Solidarność" : małe ośrodki ruchu związkowego i ich rola w latach 1980-1990 / pod red. Anny Pyżewskiej i Marcina Zwolskiego ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Z 2012 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

331.105.44 Organizacje pracowników.Związki zawodowe. Centrale związków zawodowych. Federacje
64

Wypalenie zawodowe : przyczyny i zapobieganie / red. nauk. Helena Sęk ; [tł. Józef Radzicki, Mateusz Żywicki]. 2012 BG( 1/ 0)

331.101:159.9 Psychologia pracy
65
Turek, Dariusz. Kontrproduktywne zachowania pracowników w organizacji : przejawy, uwarunkowania, ograniczanie / Dariusz Turek. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.101:159.9 Psychologia pracy
66

Wieloaspektowość mobbingu w stosunkach pracy / red. nauk. Teresa Wyka, Czesław Szmidt. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

331.1 Teoria i organizacja pracy. Stosunki między pracodawcami a pracownikami. Polityka kadrowa
67
Wyleżałek, Joanna. Mobbing uczelniany jako problem społeczny : specyfika, uwarunkowania organizacyjne oraz konsekwencje przemocy w miejscu pracy na przykładzie szkół wyższych / Joanna Wyleżałek. 2012 BG( 1/ 0)

331.1 Teoria i organizacja pracy. Stosunki między pracodawcami a pracownikami. Polityka kadrowa
68
Banaszak, Sławomir (1973- ).. Edukacja menedżerska w społeczeństwie współczesnym : studium teoretyczno-empiryczne / Sławomir Banaszak. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.1 Teoria i organizacja pracy. Stosunki między pracodawcami a pracownikami. Polityka kadrowa
69
Boeri, Tito. Ekonomia niedoskonałych rynków pracy / Tito Boeri, Jan van Ours ; wprow. do wyd. pol. i red. nauk. Marek Góra ; [przekł.: Piotr Lewandowski et al.]. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 2)
WIL( 1/ 0)

331.1 Teoria i organizacja pracy. Stosunki między pracodawcami a pracownikami. Polityka kadrowa
70
Bukiel, Krzysztof (1962- ).. 20 lat OZZL : 20 lat walki o prawa lekarzy i racjonalny system opieki zdrowotnej w Polsce : kalendarium 1991-2011 / [oprac. Krzysztof Bukiel]. 2011 BG( 1/ 0)

331.105.44 Organizacje pracowników.Związki zawodowe. Centrale związków zawodowych. Federacje
71
Grześ, Bolesław (1932- ).. Związki zawodowe pracowników komunalnych, samorządowych i zawodów pokrewnych : 1906-2010 / Bolesław Grześ. 2011 BG( 1/ 0)

331.105.44 Organizacje pracowników.Związki zawodowe. Centrale związków zawodowych. Federacje
72
Kokot, Aneta (pedagogika). Mobbing : zagrożenie życia zawodowego pracownika / Aneta Kokot. 2011 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

331.1 Teoria i organizacja pracy. Stosunki między pracodawcami a pracownikami. Polityka kadrowa
73

Człowiek w środowisku pracy / pod red. Grażyny E. Kwiatkowskiej i Anny Siudem. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

331.101:159.9 Psychologia pracy
74
Marciniak, Jarosław. Mobbing, dyskryminacja, molestowanie : zasady przeciwdziałania / Jarosław Marciniak. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

331.1 Teoria i organizacja pracy. Stosunki między pracodawcami a pracownikami. Polityka kadrowa
75
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". Krajowy Zjazd Delegatów (1 ; 1981 ;  I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność" : stenogramy. T. 1, I tura / oprac. i red. Grzegorz Majchrzak, Jan Marek Owsiński ; wstęp Bartosz Kaliski. 2011 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

331.105.44 Organizacje pracowników.Związki zawodowe. Centrale związków zawodowych. Federacje
76

Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ Solidarność : posiedzenie 10-12 sierpnia 1981 / wstęp i oprac. Jan Olaszek ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Pols 2011 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

331.105.44 Organizacje pracowników.Związki zawodowe. Centrale związków zawodowych. Federacje
77
Phillips, Jack J. (1945- ).. Mierzenie wyników szkoleń : praktyczny przewodnik po sześciu najważniejszych wskaźnikach oceny / Jack J. Phillips, Ron Drew Stone ; przeł. Anna Uściłowska. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.1 Teoria i organizacja pracy. Stosunki między pracodawcami a pracownikami. Polityka kadrowa
78

O Polskę wolną! O Polskę solidarną! : NSZZ Solidarność w latach 1980-1989 : zbiór studiów pod red. Wojciecha Polaka [et al.]. 2011 BG( 1/ 0)

331.105.44 Organizacje pracowników.Związki zawodowe. Centrale związków zawodowych. Federacje
79
Różański, Andrzej (andragogika). Orientacje edukacyjne menedżerów w warunkach gospodarki posttransformacyjnej / Andrzej Różański. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

331.1 Teoria i organizacja pracy. Stosunki między pracodawcami a pracownikami. Polityka kadrowa
80

Człowiek w pracy i w organizacji : perspektywa psychologiczna / red.: Bohdan Rożnowski, Mariola Łaguna ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Instytut Psychologii. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.101:159.9 Psychologia pracy
81

Godzenie życia zawodowego i rodzinnego w Polsce / pod red. Cecylii Sadowskiej-Snarskiej. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 3/ 0)
WHS( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

331.1 Teoria i organizacja pracy. Stosunki między pracodawcami a pracownikami. Polityka kadrowa
82
Sidor-Rządkowska, Małgorzata. Kompetencyjne systemy ocen pracowników : przygotowanie, wdrażanie i integrowanie z innymi systemami ZZL / Małgorzata Sidor-Rządkowska. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.1 Teoria i organizacja pracy. Stosunki między pracodawcami a pracownikami. Polityka kadrowa
83
Skonieczny, Zygmunt (1938- ).. Smutny koniec herosów : z dziejów Solidarności Wiejskiej / Zygmunt Skonieczny ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. 2011 BG( 2/ 0)

331.105.44 Organizacje pracowników.Związki zawodowe. Centrale związków zawodowych. Federacje
84
Terelak, Jan Feliks (1942- ).. Człowiek w sytuacji pracy w okresie ponowoczesności / Jan F. Terelak. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
BPP( 2/ 0)

331.101:159.9 Psychologia pracy
85

Flexicurity w wymiarze regionalnym (województwo podlaskie) : raport z badań / red. nauk. Adam Tomanek. 2011 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
WIL( 1/ 0)

331.1 Teoria i organizacja pracy. Stosunki między pracodawcami a pracownikami. Polityka kadrowa
86
Bartkowiak, Grażyna (1951- ).. Psychologia w zarządzaniu : nowe spojrzenie / Grażyna Bartkowiak ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

331.101:159.9 Psychologia pracy
87
Ciżewska, Elżbieta (1979- ).. Filozofia publiczna Solidarności : Solidarność 1980-1981 z perspektywy republikańskiej tradycji politycznej / Elżbieta Ciżewska. 2010 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

331.105.44 Organizacje pracowników.Związki zawodowe. Centrale związków zawodowych. Federacje
88
Dembkowski, Sabine. Coaching kadry kierowniczej / Sabine Dembkowski, Fiona Eldridge, Ian Hunter ; przekł. Grażyna Skoczylas ; red. nauk. wyd. pol. Elżbieta Hornowska. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.101:159.9 Psychologia pracy
89

Solidarność : analiza ruchu społecznego 1980-1981 / Alain Touraine [et al.] ; współpr.: Grażyna Gęsicka [et al.] ; przeł. Andrzej Krasiński ; posł. opatrzył Paweł Kuczyński. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

331.105.44 Organizacje pracowników.Związki zawodowe. Centrale związków zawodowych. Federacje
90

NSZZ "Solidarność" 1980-1989. T. 2, Ruch społeczny / pod red. Łukasza Kamińskiego i Grzegorza Waligóry ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 2010 BG( 1/ 0)

331.105.44 Organizacje pracowników.Związki zawodowe. Centrale związków zawodowych. Federacje
91

NSZZ "Solidarność" 1980-1989. T. 4, Polska zachodnia / pod red. Łukasza Kamińskiego i Grzegorza Waligóry ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 2010 BG( 1/ 0)

331.105.44 Organizacje pracowników.Związki zawodowe. Centrale związków zawodowych. Federacje
92

NSZZ "Solidarność" 1980-1989. T. 3, Polska północna / pod red. Łukasza Kamińskiego i Grzegorza Waligóry ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 2010 BG( 1/ 0)

331.105.44 Organizacje pracowników.Związki zawodowe. Centrale związków zawodowych. Federacje
93

NSZZ "Solidarność" 1980-1989. T. 5, Polska środkowo-wschodnia / pod red. Łukasza Kamińskiego i Grzegorza Waligóry ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 2010 BG( 1/ 0)

331.105.44 Organizacje pracowników.Związki zawodowe. Centrale związków zawodowych. Federacje
94

NSZZ "Solidarność" 1980-1989. T. 7, Wokół "Solidarności" / pod red. Łukasza Kamińskiego i Grzegorza Waligóry ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Pol 2010 BG( 1/ 0)

331.105.44 Organizacje pracowników.Związki zawodowe. Centrale związków zawodowych. Federacje
95
Kijak, Ryszard. Dzieje i nadzieje Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy / Ryszard Kijak i Krzysztof Bukiel. 2010 BG( 1/ 0)

331.105.44 Organizacje pracowników.Związki zawodowe. Centrale związków zawodowych. Federacje
96
Machol-Zajda, Lucyna. Dotychczasowe i perspektywiczne wykorzystanie elastycznych form zatrudnienia w podlaskich przedsiębiorstwach / Lucyna Machol-Zajda, Dorota Głogosz ; Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, I 2010 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 3/ 0)
WHS( 1/ 0)
WIL( 2/ 0)

331.1 Teoria i organizacja pracy. Stosunki między pracodawcami a pracownikami. Polityka kadrowa
97
Manek, Anna Maria. Start zawodowy w biznesie : zarys problematyki psychologicznej / Anna Maria Manek. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.101:159.9 Psychologia pracy
98
Marciniak, Jarosław. Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie / Jarosław Marciniak. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

331.1 Teoria i organizacja pracy. Stosunki między pracodawcami a pracownikami. Polityka kadrowa
99
Pierścieniak, Agata. Młody menedżer w Europie : wyzwania XXI wieku / Agata Pierścieniak, Katarzyna Szara. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.1 Teoria i organizacja pracy. Stosunki między pracodawcami a pracownikami. Polityka kadrowa

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2018-2019 zrealizowała zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego