Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "331" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 615 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Kubik, Jan (1953- ). Autor Siła symboli przeciw symbolom siły : powstanie Solidarności i upadek socjalizmu państwowego w Polsce / Jan Kubik ; z języka angielskiego przełożył Sergiusz Kowalski. 2020 BG( 1/ 0)

331.105.44 Organizacje pracowników.Związki zawodowe. Centrale związków zawodowych. Federacje
2

Wybieram Solidarność : 40 lat Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarnośc" = I choose Solidarity : 40 years of the Independent and Self-Governing Trade Union "Solidarity" / kon 2020 BG( 1/ 0)

331.105.44 Organizacje pracowników.Związki zawodowe. Centrale związków zawodowych. Federacje
3
Balcerowicz-Szkutnik, Maria. Autor Regionalne zróżnicowanie wykorzystania zasobów pracy : bariery, implikacje / Maria Balcerowicz-Szkutnik, Anna Sączewska-Piotrowska, Anna Skórska. 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
4
Chodkowski, Zbigniew. Autor Adaptacja człowieka do środowiska pracy / Zbigniew Chodkowski. 2019 BG( 1/ 0)

331.101:159.9 Psychologia pracy
5
Flaszyńska, Ewa (1977- ). Autor Bezrobocie, bezrobotny, praca socjalna / Ewa Flaszyńska. 2019 BG( 1/ 0)

331.56/.57 Bezrobocie. Ograniczenie i likwidacja bezrobocia. Bezrobocie strukturalne. Tworzenie
6

Bezpieczeństwo i higiena pracy 2013-2018 : (literatura polska w wyborze) / pod redakcją Justyny Garbarczyk ; Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331:016 Bibliografie zawartości czasopism
7
Król, Małgorzata Beata. Autor Gospodarowanie czasem pracy jako stymulator aktywności zawodowej osób starszych / Małgorzata Król. 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.1 Teoria i organizacja pracy. Stosunki między pracodawcami a pracownikami. Polityka kadrowa
8
Lipka, Anna. Autor Cyberhejt wobec pracowników a wizerunek organizacji / Anna Lipka, Małgorzata Król, Stanisław Waszczak, Alicja Winnicka-Wejs. 2019 BG( 1/ 0)

331.1 Teoria i organizacja pracy. Stosunki między pracodawcami a pracownikami. Polityka kadrowa
9
Modzelewska, Anna (zarządzanie). Autor Struktury organizacyjne NSZZ "Solidarność" w latach 1980-1989 / Anna Modzelewska. 2019 BG( 1/ 0)

331.105.44 Organizacje pracowników.Związki zawodowe. Centrale związków zawodowych. Federacje
10
Piekutowska, Agnieszka. Autor Imigracja zarobkowa i jej wpływ na rynek pracy / Agnieszka Piekutowska. 2019 BG( 1/ 1)
BWEiZ( 2/ 0)
WIL( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
11
Sawicki, Jarosław (socjologia). Autor Cudzoziemcy na podlaskim rynku pracy : raport z badań 2019 / redakcja naukowa: Marcin Haberla ; zespół autorski: Jarosław Sawicki, Emilia Pokropińska, Żaneta Rosiak, Paulina Niedopytalska, A 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
12
Walczak, Damian. Autor Przywileje w zabezpieczeniu na starość w Polsce / Damian Walczak. 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.2 Wynagrodzenia. Uposażenia. Płace. Emerytury. Renty
13

Praca ludzka w perspektywie interdyscyplinarnej / redakcja Arkadiusz Bagłajewski, Jerzy Bartmiński, Monika Łaszkiewicz, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska. 2018 BG( 1/ 0)

331 Praca. Bezpieczeństwo i higiena pracy
14

Człowiek w organizacji : zaufanie, przywództwo, zaangażowanie, satysfakcja / redakcja naukowa: Grzegorz Biesok, Jolanta Wyród-Wróbel. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

331.101:159.9 Psychologia pracy
15
Chybalski, Filip. Autor Wiek emerytalny z perspektywy ekonomicznej : studium teoretyczno-empiryczne / Filip Chybalski. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.2 Wynagrodzenia. Uposażenia. Płace. Emerytury. Renty
16
Gamian-Wilk, Małgorzata. Autor Mobbing w miejscu pracy : uwarunkowania i konsekwencje bycia poddawanym mobbingowi / Małgorzata Gamian-Wilk. 2018 BG( 1/ 0)

331.1 Teoria i organizacja pracy. Stosunki między pracodawcami a pracownikami. Polityka kadrowa
17

Wkład krakowskiego i ogólnopolskiego środowiska prawniczego w budowę podstaw ustrojowych III Rzeczpospolitej (1980-1994) : projekty i inicjatywy ustawodawcze, ludzie, dokonania i oceny / pod r 2018 BG( 1/ 0)

331.105.44 Organizacje pracowników.Związki zawodowe. Centrale związków zawodowych. Federacje
18
Kietliński, Marek (1967- ). Autor Słownik biograficzny zmarłych działaczy podlaskiej "Solidarności". Z. 1 / Marek Kietliński ; Archiwum Państwowe w Białymstoku ; Region Podlaski NSZZ "Solidarność". 2018 BG( 2/ 0)

331.105.44 Organizacje pracowników.Związki zawodowe. Centrale związków zawodowych. Federacje
19
Kirenko, Janusz (1954- ). Autor Bezrobocie - jakość życia - uwarunkowania / Janusz Kirenko, Marlena Duda. 2018 BG( 1/ 1)
BWP( 1/ 0)

331.56/.57 Bezrobocie. Ograniczenie i likwidacja bezrobocia. Bezrobocie strukturalne. Tworzenie
20
Kraińska, Agata. Autor Dyskryminacja kobiet w polskiej gospodarce / Agata Kraińska. 2018 BG( 1/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
21
Sadłowska-Wrzesińska, Joanna. Autor Kultura bezpieczeństwa pracy : rozwój w warunkach cywilizacyjnego przesilenia / Joanna Sadłowska-Wrzesińska ; Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej. 2018 BG( 1/ 0)

331 PRACA. Bezpieczeństwo i higiena pracy
22
Sawicki, Jarosław (socjologia). Autor Długotrwałe bezrobocie w województwie podlaskim / redakcja naukowa: Marcin Haberla ; zespół autorski: Jarosław Sawicki, Artur Kotliński, Żaneta Rosiak, Anna Gabory, Adam Paluch ; Wojewódz 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

331.56/.57 Bezrobocie. Ograniczenie i likwidacja bezrobocia. Bezrobocie strukturalne. Tworzenie
23
Sidor-Rządkowska, Małgorzata. Autor Coaching kariery : doradztwo zawodowe w warunkach współczesnego rynku pracy / Małgorzata Sidor-Rządkowska. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
24
Springer, Agnieszka. Autor Kompetencje i satysfakcja : identyfikacja, ocena i znaczenie dopasowania / Agnieszka Springer. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 1)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
25
Tomaszewska-Lipiec, Renata. Autor Praca zawodowa - życie osobiste : dysonans czy synergia? / Renata Tomaszewska-Lipiec. 2018 BG( 1/ 0)

331.1 Teoria i organizacja pracy. Stosunki między pracodawcami a pracownikami. Polityka kadrowa
26
Auleytner, Julian Marian (1948- ). Autor Finansowanie polityki społecznej / Julian Auleytner. 2017 BG( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
27
Chrupała-Pniak, Małgorzata. Autor Zaangażowanie w pracę w kooperacji gospodarczej : rola czynników psychologicznych / Małgorzata Chrupała-Pniak. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.101:159.9 Psychologia pracy
28
Cieślak, Monika. Płace od A do Z w 2017 / Monika Cieślak. 2017 BG( 1/ 0)

331.2 Wynagrodzenia. Uposażenia. Płace. Emerytury. Renty
29
Czerw, Agnieszka. Psychologiczny model dobrostanu w pracy : wartość i sens pracy / Agnieszka Czerw. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 1)

331.101:159.9 Psychologia pracy
30
Dębkowska, Katarzyna (matematyka). Autor Potrzeby pracodawców w zakresie wsparcia w kształceniu ustawicznym w zawodach deficytowych w województwie podlaskim / zespół autorski Katarzyna Dębkowska, Joanna Godlewska, Anna Małgorzata 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
31

Poradnictwo zawodowe w procesie tranzycji / redakcja naukowa Wioleta Duda, Joanna Górna, Marta Nowacka ; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. 2017 BG( 1/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
32
Glińska, Ewa (socjologia). Autor Przyczyny zróżnicowania powiatowych rynków pracy województwa podlaskiego / zespół autorski: Ewa Glińska, Alicja Gudanowska, Marta Jarocka, Anna Kononiuk, Ewa Rollnik-Sadowska, Joanna Samul, 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
33
Gojny-Zbierowska, Milena. Postrzegane wsparcie organizacyjne : perspektywa wysoce efektywnych systemów pracy / Milena Gojny-Zbierowska. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.1 Teoria i organizacja pracy. Stosunki między pracodawcami a pracownikami. Polityka kadrowa
34
Han, Changfu (1954- ).. Pracownicy migracyjni w Chinach / Changfu Han. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
35

Kadry i płace : ujęcie prawne i praktyczne / (red.) Michał Biernacki, Anna Kasperowicz. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.2 Wynagrodzenia. Uposażenia. Płace. Emerytury. Renty
36

Sezonowość zatrudnienia i bezrobocia w Polsce i krajach Unii Europejskiej / Jerzy Rembeza, Grzegorz Przekota, Kamila Radlińska, Maria Klonowska-Matynia ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddzia 2017 BG( 2/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
37

Młodzież akademicka na rynku pracy : aspiracje i wyzwania / pod redakcją naukową Daniela Kukli. 2017 BG( 1/ 0)

331.1 Teoria i organizacja pracy. Stosunki między pracodawcami a pracownikami. Polityka kadrowa
38
Kuźmar, Sławomir. Autor Determinanty regionalnej wydajności pracy w Polsce w latach 1995-2013 / Sławomir Kuźmar. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.1 Teoria i organizacja pracy. Stosunki między pracodawcami a pracownikami. Polityka kadrowa
39

Gospodarowanie wielopokoleniowym kapitałem ludzkim : wybrane zagadnienia / Anna Lipka i Małgorzata Król (red.). 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
40
Lubrańska, Anna. Psychologia pracy : podstawowe pojęcia i zagadnienia / Anna Lubrańska. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

331.101:159.9 Psychologia pracy
41

Sytuacja kobiet na rynku pracy w województwie podlaskim / redaktor naczelna Ewa Rollnik-Sadowska ; zespół badawczy Urszula Widelska, Joanna Moczydłowska, Urszula Kobylińska, Katarzyna Krot, J 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
42
Sielska, Alicja. Dyskryminacja instytucjonalna kobiet na polskim rynku pracy / Alicja Sielska. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
43

Pracodawca jako podmiot ochrony w stosunku pracy : wybrane zagadnienia / redakcja naukowa Teresa Wyka, Arleta Nerka. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.1 Teoria i organizacja pracy. Stosunki między pracodawcami a pracownikami. Polityka kadrowa
44
Zieliński, Mariusz. Rynek pracy w teoriach ekonomicznych / Mariusz Zieliński. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
45

Praca i życie ludzi starszych 2011-2016 : (literatura polska i obca w wyborze) / Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331:016 PRACA. Bezpieczeństwo i higiena pracy - bibliografie
46
Bartkowiak, Grażyna (1951- ).. Zatrudnianie pracowników wiedzy 65 plus : perspektywa pracowników i organizacji / Grażyna Bartkowiak ; Akademia Finansów i Biznesu Vistula. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.101:159.9 Psychologia pracy
47
Chybalski, Filip. Adekwatność dochodowa, efektywność i redystrybucja w systemach emerytalnych : ujęcie teoretyczne, metodyczne i empiryczne / redakcja naukowa Filip Chybalski ; autorzy: Filip Chybalski, Joanna 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

331.2 Wynagrodzenia. Uposażenia. Płace. Emerytury. Renty
48
Czapiński, Janusz (1951- ).. Świadomość "emerytalna" Polaków : raport z badania ilościowego / Janusz Czapiński, Marek Góra. 2016 BG( 1/ 0)

331.2 Wynagrodzenia. Uposażenia. Płace. Emerytury. Renty
49
Czarnecki, Kazimierz (1933- ).. Profesjologia : nauka o profesjonalnym rozwoju człowieka / Kazimierz M. Czarnecki ; Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu ; Polskie Towarzystwo Profesjologiczne w Zielonej Górze. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
50

Gotowość : kryzys bydgoski 1981 / opracowanie Agnieszka Dębska, Maciej Kowalczyk. 2016 BG( 1/ 0)

331.105.44 Organizacje pracowników.Związki zawodowe. Centrale związków zawodowych. Federacje
51

Zawód czy kompetencje? : wymagania rynku pracy a wspieranie rozwoju kariery / redakcja naukowa Violetta Drabik-Podgórna, Marek Podgórny. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
52
Dunajska, Anna (praca socjalna). Bezpieczeństwo pracy pracownika socjalnego : niech ktoś nas wysłucha / Anna Dunajska, Marcin Boryczko, Aneta Grodzicka, Marcin Krause. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

331 Praca. Bezpieczeństwo i higiena pracy
53
Gabrielczak, Piotr. Rynki pracy w okresie globalnego kryzysu w krajach Europy Środkowo-Wschodniej / Piotr Gabrielczak, Leszek Kucharski, Eugeniusz Kwiatkowski. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 1)
WIL( 1/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
54
Jabłońska-Porzuczek, Lidia. Powszechny system emerytalny a aktywność zawodowa emerytów / Lidia Jabłońska-Porzuczek, Władysława Łuczka. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

331.2 Wynagrodzenia. Uposażenia. Płace. Emerytury. Renty
55

Poradnictwo zawodowe : rozwój zawodowy w ujęciu przekrojowym / Daniel Kukla, Wioleta Duda (red.). 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.101:159.9 Psychologia pracy
56
Lipka, Anna. Cyberdyskredytacja pracowników : uwarunkowania, formy, implikacje / Anna Lipka, Małgorzata Król, Stanisław Waszczak, Alicja Winnicka-Wejs. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.1 Teoria i organizacja pracy. Stosunki między pracodawcami a pracownikami. Polityka kadrowa
57
Nyk, Mariusz. Polityka wynagrodzeń w Polsce : teoria i praktyka / Mariusz Nyk. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

331.2 Wynagrodzenia. Uposażenia. Płace. Emerytury. Renty
58

Rynek pracy, kariera zawodowa : wyzwania dla edukacji / redakcja naukowa Norbert G. Pikuła, Katarzyna Jagielska, Katarzyna Białożyt. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
59
Sosnowska, Anna (1969- ).. Polski Greenpoint a Nowy Jork : gentryfikacja, stosunki etniczne i imigrancki rynek pracy na przełomie XX i XXI wieku / Anna Sosnowska. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
60
Stawiarska, Patrycja. Wypalenie zawodowe w perspektywie wyzwań współczesnego świata / Patrycja Stawiarska. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

331.101:159.9 Psychologia pracy
61
Szaban, Jolanta. Rynek pracy w Polsce i w Unii Europejskiej / Jolanta M. Szaban. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
62
Wiktorowicz, Justyna. Autor Międzypokoleniowy transfer wiedzy a wydłużanie okresu aktywności zawodowej / Justyna Wiktorowicz. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
63
Wysocka, Magdalena. Rola elastycznych form zatrudnienia w kształtowaniu regionalnego rynku pracy / Magdalena Wysocka. 2016 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
64
Zachorowska-Mazurkiewicz, Anna. Praca kobiet w teorii ekonomii : perspektywa ekonomii głównego nurtu i ekonomii feministycznej / Anna Zachorowska-Mazurkiewicz. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
65
Bacon, Terry R. (1947- ).. Budowanie relacji w firmie : [jak stworzyć zaangażowany i zadowolony zespół?] / Terry R. Bacon ; przekł. Agata Błaż. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.1 Teoria i organizacja pracy. Stosunki między pracodawcami a pracownikami. Polityka kadrowa
66
Balewski, Błażej. (PO)Nowoczesny HR instrumentem przeciwdziałania bezrobociu / Błażej Balewski. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
67

Aktywizacja zawodowa osób 50+ wyzwaniem dla rynku pracy / redakcja naukowa Bernd Joachim Ertelt, Joanna Górna ; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
68
Florczak, Izabela. Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji czasu pracy / redakcja naukowa Arkadiusz Bieliński, Aneta Giedrewicz-Niewińska, Marzena Szabłowska-Juckiewicz ; [autorzy poszczególnych rozdziałów 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

331.1 Teoria i organizacja pracy. Stosunki między pracodawcami a pracownikami. Polityka kadrowa
69

Polityka rynku pracy : teoria i praktyka / redakcja naukowa Maciej Frączek. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 1)
WIL( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
70
Giermanowska, Ewa. Niedokończona emancypacja : wejście niepełnosprawnych absolwentów szkół wyższych na rynek pracy / Ewa Giermanowska, Agnieszka Kumaniecka-Wiśniewska, Mariola Racław, Elżbieta Zakrzewska-M 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
71
Grygiel-Kaleta, Żaneta. Wolność zrzeszania się w związkach zawodowych / Żaneta Grygiel-Kaleta. 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

331.105.44 Organizacje pracowników.Związki zawodowe. Centrale związków zawodowych. Federacje
72
Kongres Ekonomistów Polskich (9 ; 2013 ; Warszawa). Determinanty rozwoju Polski : rynek pracy i demografia / redakcja naukowa Eugeniusz Kwiatkowski, Barbara Liberda ; IX Kongres Ekonomistów Polskich ; [recenzenci Wacław Jarmołowicz, Elżbieta Kr 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
CDE( 1/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
73

Edukacja a rynek pracy : student a praca / redakcja naukowa Sławomir Kowalski, Anna Schulz. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
74

Rynek pracy : uwarunkowania ekonomiczne, prawne i społeczne / redakcja naukowa Teresa Huńka, Stanisław Lis, Paweł Maciaszczyk ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnow 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
75
Marciniak, Jarosław. Mobbing, dyskryminacja, molestowanie : przeciwdziałanie w praktyce / Jarosław Marciniak. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

331.1 Teoria i organizacja pracy. Stosunki między pracodawcami a pracownikami. Polityka kadrowa
76
Marzec, Izabela. Uwarunkowania rozwoju zatrudnialności pracowników w organizacji / Izabela Marzec. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
77
Michalska, Anna (psychologia zarządzania). Style kierowania menedżerów w sytuacjach trudnych / Anna Michalska. 2015 BG( 1/ 0)

331.101:159.9 Psychologia pracy
78

Osoby z niepełnosprawnościami na współczesnym rynku pracy : ku pełnemu uczestnictwu w rynku pracy = Lica s ograničennymi vozmožnostâmi na sovremennom rynke truda : k polnomu učastiû v ry 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
79

Marginalizacja na rynku pracy : teorie a implikacje praktyczne / redakcja naukowa Norbert G. Pikuła. 2015 BG( 1/ 0)

331.56/.57 Bezrobocie. Ograniczenie i likwidacja bezrobocia. Bezrobocie strukturalne. Tworzenie
80
Piróg, Danuta. Przechodzenie absolwentów studiów geograficznych na rynek pracy : proces, czynniki, predykcja / Danuta Piróg. 2015 BG( 1/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
81
Piróg, Tomasz. Wygnanie z raju : społeczne konsekwencje zmian na rynku pracy / Tomasz Piróg. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.1 Teoria i organizacja pracy. Stosunki między pracodawcami a pracownikami. Polityka kadrowa
82

Wymiary aktywizacji zawodowej dorosłych : w poszukiwaniu metody / pod redakcją naukową Małgorzaty Rosalskiej i Anny Wawrzonek. 2015 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

331.56/.57 Bezrobocie. Ograniczenie i likwidacja bezrobocia. Bezrobocie strukturalne. Tworzenie
83
Skoczyńska-Prokopowicz, Barbara. Społeczne skutki migracji zarobkowych : na podstawie opinii mieszkańców Podkarpacia / Barbara Skoczyńska-Prokopowicz. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
84
Skrodzka, Iwona. Kapitał ludzki polskich województw : koncepcja pomiaru / Iwona Skrodzka. 2015 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 10/ 0)
WIL( 2/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
85

Problemy pracy i zatrudnienia w Polsce w XX i na początku XXI wieku : wybrane zagadnienia / pod redakcją Elżbiety Słabińskiej. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331 Praca. Bezpieczeństwo i higiena pracy
86
Sojka, Elżbieta. Wpływ procesów globalizacyjnych na kondycję rynku pracy w wybranych państwach UE / redakcja naukowa Maria Balcerowicz-Szkutnik ; [autorzy rozdziałów Elżbieta Sojka, Anna Skórska, Maria Bal 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
CDE( 1/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
87
Struck-Peregończyk, Monika. Młode osoby niepełnosprawne na rynku pracy / Monika Struck-Peregończyk ; Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
88
Suchorab, Anna. Wybory edukacyjno-zawodowe w biografiach studentów na tle wyzwań współczesnego rynku pracy / Anna Suchorab. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
89
Wierzejska, Joanna. Wizja kariery zawodowej młodzieży polskiej i ukraińskiej kończącej studia pedagogiczne / Joanna Wierzejska, Oresta Karpenko. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
90

Zatrudnienie przyjazne rodzinie : doświadczenia międzynarodowe, realia polskie / red. nauk. Bożena Balcerzak-Paradowska ; [aut.: Bożena Balcerzak-Paradowska et al.]. 2014 BG( 1/ 0)

331.1 Teoria i organizacja pracy. Stosunki między pracodawcami a pracownikami. Polityka kadrowa
91
Barr, Nicholas Adrian (1943- ).. Reformy systemu emerytalnego : krótki przewodnik / Nicholas Barr, Peter Diamond ; [tł. Zbigniew Matkowski]. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.2 Wynagrodzenia. Uposażenia. Płace. Emerytury. Renty
92

Ryzyko długotrwałego bezrobocia w Polsce : diagnoza i metody zapobiegania : raport z prac badawczo-rozwojowych / pod red. Aleksandry Bronk, Zenona Wiśniewskiego i Moniki Wojdyło-Preisner. 2014 BG( 1/ 0)

331.56/.57 Bezrobocie. Ograniczenie i likwidacja bezrobocia. Bezrobocie strukturalne. Tworzenie
93
Culepa, Michał. Pracownicy instytucji kultury : szczególne zasady zatrudniania i wynagradzania / [aut.: Michał Culepa, Joanna Kaleta]. 2014 BG( 1/ 0)

331 Praca. Bezpieczeństwo i higiena pracy
94

Organizowanie związków zawodowych w Europie : badania i praktyka / red. nauk. Jan Czarzasty, Adam Mrozowicki. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

331.105.44 Organizacje pracowników.Związki zawodowe. Centrale związków zawodowych. Federacje
95

Zapewnianie jakości kwalifikacji w zintegrowanym systemie kwalifikacji / [red. merytoryczna Magdalena Dybaś ; aut. Ewa Bacia et al.]. 2014 BG( 1/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
96
Golińska, Lucyna. Pracoholizm inaczej / Lucyna Golińska. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.101:159.9 Psychologia pracy
97

Vocational counselling changes and challenges on the labour market : the jubilee book to honour professor Bernd-Joachim Ertelt : on the occasion of the 45th anniversary of his research work, and 2 2014 BG( 1/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
98

Stres w organizacji / red. Tadeusz Konieczny. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.101:159.9 Psychologia pracy
99
Korczyński, Stanisław (1940- ).. Stres w pracy zawodowej nauczyciela / Stanisław Korczyński. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

331.101:159.9 Psychologia pracy

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego