Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "330:929" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 24 z 24 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Iwacewicz-Orłowska, Anna. Autor Mestwin : w 80. rocznicę urodzin Mestwina Stanisława Kostki (1937-2015) / Anna Iwacewicz-Orłowska, Joanna Omieciuch ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. 2017 BG( 1/ 0)

330:929 Nauki ekonomiczne - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
2

Adam Smith : w 240. rocznicę wydania "Bogactwa narodów" / redakcja naukowa: Piotr Dominiak, Przemysław Parszutowicz. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330:929 Nauki ekonomiczne - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
3
Wapshott, Nicholas. Keynes kontra Hayek : spór, który zdefiniował współczesną ekonomię / Nicholas Wapshott ; przekł. Radosław Madejski. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 3/ 0)
WIL( 2/ 0)

330:929 Nauki ekonomiczne - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
4

Ekonomiści szkoły austriackiej / red. nauk. Robert Ciborowski, Aneta Kargol-Wasiluk, Marian Zalesko ; [aut. Maciej Bitner et al.] ; Instytut Studiów Regionalnych w Białymstoku, Instytut Misesa 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 5/ 0)
WIL( 3/ 0)

330:929 Nauki ekonomiczne - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
5
Lopez, Julio G. (1941- ).. Michał Kalecki / Julio López, Michaël Assous ; [tł. Adam Szeworski]. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

330:929 Nauki ekonomiczne - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
6
Ahamed, Liaquat. Władcy pieniądza / Liaquat Ahamed ; przeł. Janusz Stawiński. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330:929 Nauki ekonomiczne - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
7
Ebenstein, Alan O. Milton Friedman : biografia / Lanny Ebenstein ; przeł. Krzysztof Rastawicki, Piotr Jakub Rastawicki. 2009 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
WIL( 1/ 0)

330:929 Nauki ekonomiczne - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
8
O’Rourke, P. J. (1947- ).. Adam Smith : Bogactwo narodów : biografia / P. J. O’Rourke ; przeł. Hanna Jankowska. 2009 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
WIL( 1/ 0)

330:929 Nauki ekonomiczne - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
9
Bochenek, Mirosław. Prekursorzy ekonomii matematycznej w Polsce / Mirosław Bochenek. 2008 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

330:929 Nauki ekonomiczne - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
10

Księga jubileuszowa w 80-tą rocznicę urodzin Profesora Ryszarda Czesława Horodeńskiego / [kom. red. Mirosława Cywoniuk et al.]. 2007 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330:929 Nauki ekonomiczne - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
11
Lüchinger, René (1958- ).. 12 ikon ekonomii : od Smitha do Stiglitza / René Lüchinger ; [przekł. Jacek Miron]. 2007 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 1)
WIL( 1/ 0)

330:929 Nauki ekonomiczne - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
12
Grzybek, Dariusz. Nauka czy ideologia : biografia intelektualna Adama Krzyżanowskiego / Dariusz Grzybek. 2005 BG( 1/ 0)

330:929 Nauki ekonomiczne - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
13
Borkowska-Bagieńska, Ewa (1943- ).. Edward Taylor : czy wartości niedoceniane? / Ewa Borkowska-Bagieńska. 2004 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

330:929 Nauki ekonomiczne - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
14
Brühlmeier, Daniel (1951- ).. Adam Smith / Daniel Brühlmeier ; [tł. Barbara Jaroszek] ; Stiftung für liberale Politik Friedrich-Naumann-Stiftung. 2004 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330:929 Nauki ekonomiczne - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
15

Czesław Bobrowski - mistrz ekonomii stosowanej / pod red. Małgorzaty Kulowej ; Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. 2004 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 1)

330:929 Nauki ekonomiczne - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
16

Twórczość naukowa Oskara Langego i jej znaczenie w teorii ekonomii / pod red. naukową Grażyny Musiał. 2004 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330:929 Nauki ekonomiczne - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
17
Streissler, Erich W. (1933- ).. Friedrich August von Hayek / Erich i Monika Streissler ; [tł. Harald Kabsa] ; Friedrich-Naumann-Stiftung. Stiftung für liberale Politik. 2004 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330:929 Nauki ekonomiczne - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
18

Prof. zw. dr hab. Alfred Czermiński - doktor Honoris Causa Uniwersytetu Gdańskiego / [red. meryt. Bogdan Nogalski]. 2003 BG( 1/ 0)

330:929 Nauki ekonomiczne - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
19

Czasy, które przeżył : dr Stanisław Wachowiak (1890-1972) : polityk, działacz gospodarczy i społeczny : materiały z sesji naukowej odbytej 7 maja 2001 roku w Inowrocławiu / w oprac. Edmund 2002 BG( 1/ 0)

330:929 Nauki ekonomiczne - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
20
Zaręba, Janusz (1948- ).. Eugeniusz Kwiatkowski : romantyczny pragmatyk / Janusz Zaręba. 1998 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330:929 Nauki ekonomiczne - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
21
Brémond, Janine. Leksykon wybitnych ekonomistów / Janine Brémond, Marie-Martine Salort ; tł. Krzysztof Malaga. 1997 BG( 4/ 0)
BWEiZ( 2/ 1)

330:929 Nauki ekonomiczne - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
22
Godłów-Legiędź, Janina. Doktryna społeczno-ekonomiczna Friedricha von Hayeka / Janina Godłów-Legiędź. 1992 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330:929 Nauki ekonomiczne - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
23
Minkiewicz, Adam ( -2002).. Poczet wybitnych profesorów SGH-SGPiS, 1906-1986 / [materiały zebrał i oprac. Adam Minkiewicz] ; Szkoła Główna Planowania i Statystyki. 1986 BG( 1/ 0)

330:929 Nauki ekonomiczne - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
24

Michał Kaczorowski - człowiek i dzieło / [red. nauk. Kazimierz Dziewoński] ; Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. 1979 BG( 3/ 0)

330:929 Nauki ekonomiczne - słowniki i leksykony biograficzne, biografie

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego