Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "330.5"; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 66 z 66 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Golinowska, Stanisława. Autor O polskiej biedzie w latach 1990-2015 : definicje, miary i wyniki / Stanisława Golinowska. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

330.5 Majątek narodowy. Dochód narodowy. Spożycie. Ekonomika gospodarstw domowych. Konsumpcja
2
Wróbel, Magdalena (nauki ekonomiczne). Konsumpcja odpowiedzialna - wyzwanie dla zarządzania rozwojem / Magdalena Wróbel. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330.5 Majątek narodowy. Dochód narodowy. Spożycie. Ekonomika gospodarstw domowych. Konsumpcja
3
Kuc, Marta (ekonomia). Przemiany w przestrzennym zróżnicowaniu poziomu życia ludności w państwach Unii Europejskiej / Marta Kuc. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

330.5 Majątek narodowy. Dochód narodowy. Spożycie. Ekonomika gospodarstw domowych. Konsumpcja
4
Batorski, Dominik. Diagnoza społeczna 2015 : warunki i jakość życia Polaków : raport / redakcja Janusz Czapiński, Tomasz Panek ; [autorzy raportu: Dominik Batorski, Piotr Białowolski, Janusz Czapiński, Izabe 2015 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

330.5 Majątek narodowy. Dochód narodowy. Spożycie. Ekonomika gospodarstw domowych. Konsumpcja
5
Gardocka-Jałowiec, Anna. Zmiany konsumpcji a kreowanie innowacji / Anna Gardocka-Jałowiec. 2015 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 10/ 2)
WIL( 2/ 0)

330.5 Majątek narodowy. Dochód narodowy. Spożycie. Ekonomika gospodarstw domowych. Konsumpcja
6

Diagnoza społeczna 2013 : warunki i jakość życia Polaków : raport / red. Janusz Czapiński, Tomasz Panek ; [aut. raportu: Dominik Batorski et al.]. 2014 BG( 1/ 0)

330.5 Majątek narodowy. Dochód narodowy. Spożycie. Ekonomika gospodarstw domowych. Konsumpcja
7
Garczarczyk, Józef. Autor Zachowania gospodarstw domowych na rynku usług finansowych w warunkach zmiennej koniunktury / Józef Garczarczyk, Marek Mocek, Robert Skikiewicz. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330.5 Majątek narodowy. Dochód narodowy. Spożycie. Ekonomika gospodarstw domowych. Konsumpcja
8

Współczesne problemy finansów osobistych / red. nauk. Beata Świecka ; [aut. Beata Świecka et al.]. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330.5 Majątek narodowy. Dochód narodowy. Spożycie. Ekonomika gospodarstw domowych. Konsumpcja
9

Poziom i jakość życia w dobie kryzysu / pod red. Zofii Wyszkowskiej, Małgorzaty Gotowskiej. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330.5 Majątek narodowy. Dochód narodowy. Spożycie. Ekonomika gospodarstw domowych. Konsumpcja
10
Bylok, Felicjan (1957- ).. Konsumpcja, konsument i społeczeństwo konsumpcyjne we współczesnym świecie : studium socjologiczne / Felicjan Bylok. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330.5 Majątek narodowy. Dochód narodowy. Spożycie. Ekonomika gospodarstw domowych. Konsumpcja
11
Jarecka, Urszula. Luksus w szarej codzienności : społeczno-moralne konteksty konsumpcji / Urszula Jarecka. 2013 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

330.5 Majątek narodowy. Dochód narodowy. Spożycie. Ekonomika gospodarstw domowych. Konsumpcja
12

Luksus versus niedostatek : społeczno-ekonomiczne tło konsumpcji : praca zbiorowa / pod red. Urszuli Jareckiej. 2013 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

330.5 Majątek narodowy. Dochód narodowy. Spożycie. Ekonomika gospodarstw domowych. Konsumpcja
13
Kasprzyk, Beata. Wybrane aspekty oceny dobrobytu ekonomicznego i jakości życia : (ujęcie regionalne - Podkarpacie) / Beata Kasprzyk. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330.5 Majątek narodowy. Dochód narodowy. Spożycie. Ekonomika gospodarstw domowych. Konsumpcja
14
Kośny, Marek. Determinanty bezpieczeństwa ekonomicznego rodzin / Marek Kośny. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330.5 Majątek narodowy. Dochód narodowy. Spożycie. Ekonomika gospodarstw domowych. Konsumpcja
15
Liberda, Zofia Barbara. Przezorność : kto oszczędza w Polsce / Barbara Liberda. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330.5 Majątek narodowy. Dochód narodowy. Spożycie. Ekonomika gospodarstw domowych. Konsumpcja
16
Stiglitz, Joseph E. (1943- ).. Błąd pomiaru : dlaczego PKB nie wystarcza : raport Komisji ds. Pomiaru Wydajności Ekonomicznej i Postępu Społecznego / Joseph E. Stiglitz, Amartya Sen, Jean-Paul Fitoussi ; [tł. Agata Kliber 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

330.5 Majątek narodowy. Dochód narodowy. Spożycie. Ekonomika gospodarstw domowych. Konsumpcja
17
Wałęga, Grzegorz (1980- ).. Kredytowanie gospodarstw domowych / Grzegorz Wałęga. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

330.5 Majątek narodowy. Dochód narodowy. Spożycie. Ekonomika gospodarstw domowych. Konsumpcja
18

Finanse osobiste : zachowania - produkty - strategie / red. nauk. Ewa Bogacka-Kisiel ; [aut.: Ewa Bogacka-Kisiel et al.]. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

330.5 Majątek narodowy. Dochód narodowy. Spożycie. Ekonomika gospodarstw domowych. Konsumpcja
19
Bywalec, Czesław. Ekonomika i finanse gospodarstw domowych / Czesław Bywalec. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330.5 Majątek narodowy. Dochód narodowy. Spożycie. Ekonomika gospodarstw domowych. Konsumpcja
20

W supermarkecie szczęścia : o różnorodności zachowań konsumenckich w kontekście jakości życia / red. nauk. Małgorzata Górnik-Durose, Anna Maria Zawadzka. 2012 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 2/ 1)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

330.5 Majątek narodowy. Dochód narodowy. Spożycie. Ekonomika gospodarstw domowych. Konsumpcja
21
Grzega, Urszula. Poziom życia ludności w Polsce : determinanty i zróżnicowania / Urszula Grzega. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330.5 Majątek narodowy. Dochód narodowy. Spożycie. Ekonomika gospodarstw domowych. Konsumpcja
22
Kot, Stanisław Maciej. Ku stochastycznemu paradygmatowi ekonomii dobrobytu / Stanisław Maciej Kot. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

330.5 Majątek narodowy. Dochód narodowy. Spożycie. Ekonomika gospodarstw domowych. Konsumpcja
23
Zalega, Tomasz. Konsumpcja : determinanty, teorie, modele / Tomasz Zalega. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)
WHS( 1/ 0)

330.5 Majątek narodowy. Dochód narodowy. Spożycie. Ekonomika gospodarstw domowych. Konsumpcja
24
Bukowska, Grażyna. Ryzyko ubóstwa osób starszych / Grażyna Bukowska, Grzegorz Kula, Leszek Morawski. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

330.5 Majątek narodowy. Dochód narodowy. Spożycie. Ekonomika gospodarstw domowych. Konsumpcja
25
Godlewska, Joanna (ekonomia). Poradnik dobrych praktyk gospodarowania energią w gospodarstwie rolnym / [Joanna Godlewska]. 2011 BG( 1/ 0)

330.5 Majątek narodowy. Dochód narodowy. Spożycie. Ekonomika gospodarstw domowych. Konsumpcja
26
Godlewska, Joanna (ekonomia). Poradnik dobrych praktyk gospodarowania energią w gospodarstwie domowym / [Joanna Godlewska]. 2011 BG( 1/ 0)

330.5 Majątek narodowy. Dochód narodowy. Spożycie. Ekonomika gospodarstw domowych. Konsumpcja
27

Konsumpcja a rozwój społeczno-gospodarczy regionów w Polsce / red. nauk. Alicja Kusińska ; aut. Anna Dąbrowska [et al.]. 2011 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 2/ 1)
WHS( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

330.5 Majątek narodowy. Dochód narodowy. Spożycie. Ekonomika gospodarstw domowych. Konsumpcja
28
Bywalec, Czesław. Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny / Czesław Bywalec. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 4/ 2)
WIL( 1/ 0)

330.5 Majątek narodowy. Dochód narodowy. Spożycie. Ekonomika gospodarstw domowych. Konsumpcja
29
Maciejewski, Grzegorz (1971- ).. Ryzyko w decyzjach nabywczych konsumentów / Grzegorz Maciejewski. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

330.5 Majątek narodowy. Dochód narodowy. Spożycie. Ekonomika gospodarstw domowych. Konsumpcja
30
Małysa-Kaleta, Agata Barbara. Kierunki oraz determinanty przemian konsumpcji w Polsce i Czechach na tle procesów integracji europejskiej / Agata Małysa-Kaleta. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

330.5 Majątek narodowy. Dochód narodowy. Spożycie. Ekonomika gospodarstw domowych. Konsumpcja
31

Diagnoza społeczna 2009 : warunki i jakość życia Polaków : raport / red. Janusz Czapiński, Tomasz Panek ; [aut. raportu: Anita Abramowska-Kmon et al.]. 2009 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

330.5 Majątek narodowy. Dochód narodowy. Spożycie. Ekonomika gospodarstw domowych. Konsumpcja
32
Hanusik, Krystyna. Poziom i zróżnicowanie dochodów gospodarstw domowych w Polsce w latach 1993-2007 na tle przemian społeczno-ekonomicznych / Krystyna Hanusik, Urszula Łangowska-Szczęśniak. 2009 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330.5 Majątek narodowy. Dochód narodowy. Spożycie. Ekonomika gospodarstw domowych. Konsumpcja
33
Piasny, Janusz (1930-1997).. Konsumpcja : teoria i praktyka / Janusz Piasny ; wstęp i dobór tekstów Jerzy Woś ; Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. 2009 BG( 1/ 0)

330.5 Majątek narodowy. Dochód narodowy. Spożycie. Ekonomika gospodarstw domowych. Konsumpcja
34
Zagórski, Krzysztof (1941- ).. Zróżnicowania warunków życia : polskie rodziny i społeczności lokalne / Krzysztof Zagóski, Grzegorz Gorzelak, Bohdan Jałowiecki ; CBOS Centrum Badania Opinii Społecznej, EUROREG Centrum E 2009 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)
BPP( 4/ 0)
WHS( 1/ 0)

330.5 Majątek narodowy. Dochód narodowy. Spożycie. Ekonomika gospodarstw domowych. Konsumpcja
35
Błaszczak-Przybycińska, Ilona. Produkcja gospodarstw domowych jako czynnik dochodotwórczy / Ilona Błaszczak-Przybycińska. 2008 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

330.5 Majątek narodowy. Dochód narodowy. Spożycie. Ekonomika gospodarstw domowych. Konsumpcja
36
Grzega, Urszula. Poziom życia ludności w Polsce i krajach ościennych / Urszula Grzega. 2008 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330.5 Majątek narodowy. Dochód narodowy. Spożycie. Ekonomika gospodarstw domowych. Konsumpcja
37
Huma, Maria. Kupuj odpowiedzialnie! : twoje pieniądze kształtują świat : poradnik świadomego konsumenta / [aut.: Maria Huma, Małgorzata Krzystkiewicz]. 2007 BG( 1/ 0)

330.5 Majątek narodowy. Dochód narodowy. Spożycie. Ekonomika gospodarstw domowych. Konsumpcja
38
Rusnak, Zofia. Statystyczna analiza dobrobytu ekonomicznego gospodarstw domowych / Zofia Rusnak. 2007 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330.5 Majątek narodowy. Dochód narodowy. Spożycie. Ekonomika gospodarstw domowych. Konsumpcja
39
Witek, Jolanta (ekonomia). Funkcjonowanie gospodarstw domowych osób pracujących na własny rachunek : praca, zasoby, konsumpcja / Jolanta Witek. 2007 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

330.5 Majątek narodowy. Dochód narodowy. Spożycie. Ekonomika gospodarstw domowych. Konsumpcja
40
Wątroba, Wiesław (socjologia). Społeczeństwo konsumpcyjne w dobie globalizacji / Wiesław Wątroba. 2006 BG( 1/ 0)

330.5 Majątek narodowy. Dochód narodowy. Spożycie. Ekonomika gospodarstw domowych. Konsumpcja
41
Małysa-Kaleta, Agata Barbara. Procesy integracji a konsumpcja i zachowania konsumentów w aspekcie racjonalności / Agata Małysa-Kaleta. 2005 BG( 1/ 0)

330.5 Majątek narodowy. Dochód narodowy. Spożycie. Ekonomika gospodarstw domowych. Konsumpcja
42
Warzecha, Katarzyna. Polskie gospodarstwa domowe w okresie przemian społeczno-gospodarczych : analiza ekonometryczno-statystyczna / Katarzyna Warzecha. 2005 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330.5 Majątek narodowy. Dochód narodowy. Spożycie. Ekonomika gospodarstw domowych. Konsumpcja
43
Kubicka, Jolanta. Poziom życia ludności Polski na tle doświadczeń Grecji, Hiszpanii, Portugalii / Jolanta Kubicka. 2004 BG( 1/ 0)

330.5 Majątek narodowy. Dochód narodowy. Spożycie. Ekonomika gospodarstw domowych. Konsumpcja
44
Ritzer, George (1940- ).. Magiczny świat konsumpcji / George Ritzer ; przeł. Ludwik Stawowy. 2004 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330.5 Majątek narodowy. Dochód narodowy. Spożycie. Ekonomika gospodarstw domowych. Konsumpcja
45

Aktywność ekonomiczna ludności 2002 - województwo podlaskie : Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, Powszechny Spis Rolny / Urząd Statystyczny w Białymstoku. 2004 BG( 1/ 0)

330.5 Majątek narodowy. Dochód narodowy. Spożycie. Ekonomika gospodarstw domowych. Konsumpcja
46
Bogunia-Borowska, Małgorzata. Globalizacja i konsumpcja : dwa dylematy współczesności / Małgorzata Bogunia-Borowska, Marta Śleboda. 2003 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330.5 Majątek narodowy. Dochód narodowy. Spożycie. Ekonomika gospodarstw domowych. Konsumpcja
47
Maciejewski, Grzegorz (1971- ).. Poziom zamożności polskich gospodarstw domowych / Grzegorz Maciejewski. 2003 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330.5 Majątek narodowy. Dochód narodowy. Spożycie. Ekonomika gospodarstw domowych. Konsumpcja
48
Górnik-Durose, Małgorzata. Psychologiczne aspekty posiadania - między instrumentalnością a społeczną użytecznością dóbr materialnych / Małgorzata Górnik-Durose. 2002 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

330.5 Majątek narodowy. Dochód narodowy. Spożycie. Ekonomika gospodarstw domowych. Konsumpcja
49
Gulbicka, Bożena. Analiza spożycia żywności w Polsce i Unii Europejskiej / Bożena Gulbicka. 2002 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330.5 Majątek narodowy. Dochód narodowy. Spożycie. Ekonomika gospodarstw domowych. Konsumpcja
50

Nierówni i równiejsi : sprawiedliwość dystrybucyjna czasu transformacji w Polsce / pod red. nauk. Tadeusza Kowalika. 2002 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

330.5 Majątek narodowy. Dochód narodowy. Spożycie. Ekonomika gospodarstw domowych. Konsumpcja
51
Panek, Tomasz (1953- ).. Ubóstwo : teoria i praktyka pomiaru / Tomasz Panek, Jarosław Podgórski, Adam Szulc. 1999 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

330.5 Majątek narodowy. Dochód narodowy. Spożycie. Ekonomika gospodarstw domowych. Konsumpcja
52
Perek-Białas, Jolanta (1973- ).. Skłonność gospodarstw domowych do oszczędzania w celu zabezpieczenia okresu starości / Jolanta Perek-Białas, Małgorzata Rószkiewicz. 1999 BG( 2/ 0)

330.5 Majątek narodowy. Dochód narodowy. Spożycie. Ekonomika gospodarstw domowych. Konsumpcja
53
Hanusik, Krystyna. Ekonometryczna analiza kształtowania się konsumpcji w Polsce / Krystyna Hanusik, Urszula Łangowska. 1997 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330.5 Majątek narodowy. Dochód narodowy. Spożycie. Ekonomika gospodarstw domowych. Konsumpcja
54
Daszkowska, Marianna. Elementy teorii konsumpcji / Marianna Daszkowska, Joanna Senyszyn ; Uniwersytet Gdański. 1994 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330.5 Majątek narodowy. Dochód narodowy. Spożycie. Ekonomika gospodarstw domowych. Konsumpcja
55

Gospodarstwa domowe i rodziny : Narodowy Spis Powszechny : Polska / Główny Urząd Statystyczny. 1990 BG( 4/ 0)

330.5 Majątek narodowy. Dochód narodowy. Spożycie. Ekonomika gospodarstw domowych. Konsumpcja
56

Ludność, gospodarstwa domowe : województwo białostockie : Narodowy Spis Powszechny z dnia 6 XII 1988 r. / Główny Urząd Statystyczny. 1990 BG( 1/ 0)

330.5 Majątek narodowy. Dochód narodowy. Spożycie. Ekonomika gospodarstw domowych. Konsumpcja
57
Burakowski, Zbigniew ( -2008).. Kultura w strukturze spożycia / Zbigniew Burakowski. 1989 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 5/ 0)

330.5 Majątek narodowy. Dochód narodowy. Spożycie. Ekonomika gospodarstw domowych. Konsumpcja
58

Zróżnicowanie warunków bytu gospodarstw domowych według miejsca zamieszkania w latach 1986-1987 / [oprac. Anna Bieńkuńska-Szukiełojć]. 1989 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

330.5 Majątek narodowy. Dochód narodowy. Spożycie. Ekonomika gospodarstw domowych. Konsumpcja
59

Ludność, gospodarstwa domowe : województwo łomżyńskie : Narodowy Spis Powszechny z dnia 6 XII 1988 r. / Główny Urząd Statystyczny. 1989 BG( 1/ 0)

330.5 Majątek narodowy. Dochód narodowy. Spożycie. Ekonomika gospodarstw domowych. Konsumpcja
60

Dochód narodowy Polski według województw w 1986 r. / Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiej Akademii Nauk. 1989 BG( 1/ 0)

330.5 Majątek narodowy. Dochód narodowy. Spożycie. Ekonomika gospodarstw domowych. Konsumpcja
61

Dochód narodowy i dochody ludności w 1988 r. : zasoby, nakłady, wyniki gospodarki narodowej / Główny Urząd Statystyczny. 1989 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330.5 Majątek narodowy. Dochód narodowy. Spożycie. Ekonomika gospodarstw domowych. Konsumpcja
62

Teoria i praktyka podziału : praca zbiorowa / pod red. Zofii Moreckiej. 1988 BG( 3/ 0)

330.5 Majątek narodowy. Dochód narodowy. Spożycie. Ekonomika gospodarstw domowych. Konsumpcja
63
Górski, Marian (1948- ).. Równowaga i stabilność w gospodarce socjalistycznej / Marian Górski, Grzegorz Jędrzejczak. 1987 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

330.5 Majątek narodowy. Dochód narodowy. Spożycie. Ekonomika gospodarstw domowych. Konsumpcja
64

Mieszkanie i domowe dobra trwałe w konsumpcji rodzin miejskich : praca zbiorowa / pod red. Józefa Wątorskiego ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach. Komisja Nauk Ekonomicznych. 1987 BG( 2/ 0)

330.5 Majątek narodowy. Dochód narodowy. Spożycie. Ekonomika gospodarstw domowych. Konsumpcja
65
Borodo, Andrzej (1949-2020).. Charakter prawny planów finansowych / Andrzej Borodo. 1982 BG( 2/ 0)
BWP( 2/ 0)

330.5 Majątek narodowy. Dochód narodowy. Spożycie. Ekonomika gospodarstw domowych. Konsumpcja
66

Kształtowanie konsumpcji indywidualnej : praca zbiorowa / pod red. Bogdana Kołodziejka ; [aut. Ewa Adamowicz et al.]. 1980 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330.5 Majątek narodowy. Dochód narodowy. Spożycie. Ekonomika gospodarstw domowych. Konsumpcja

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego