Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "330.4" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 226 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Acedański, Jan. Autor Popyt - podaż - równowaga : wybrane zagadnienia teoretyczne i zadania z ekonomii matematycznej dla studiów ekonomicznych / Jan Acedański, Monika Hadaś-Dyduch, Włodzimierz Szkutnik. 2020 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330.4 Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce). Teoria s
2
Siemieniuk, Nina. Autor Wykorzystanie systemów inteligentnych do zarządzania procesami ekonomicznymi / Nina Siemieniuk. 2020 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 10/ 0)
WIL( 1/ 0)

330.4 Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce). Teoria s
3
Sojka, Elżbieta. Autor Elementy statystyki i ekonometrii w analizach szeregów przestrzennych : podręcznik z przykładami i zadaniami / Elżbieta Sojka, Agnieszka Przybylska-Mazur, Anna Sączewska-Piotrowska, Alicja Wo 2020 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330.4 Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce). Teoria s
4

Wizualizacja danych i analiza ryzyka / redakcja naukowa Grażyna Trzpiot. 2020 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330.4 Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce). Teoria s
5
Mastalerz-Kodzis, Adrianna. Autor Elementy ekonomii matematycznej dla studentów ekonomii i zarządzania / Adrianna Mastalerz-Kodzis, Monika Miśkiewicz-Nawrocka, Ewa Pośpiech, Henryk Zawadzki, Katarzyna Zeug-Żebro. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330.4 Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce). Teoria s
6

Metody i modele analiz ilościowych w ekonomii i zarządzaniu. Cz.9 / redakcja naukowa Jerzy Mika, Monika Miśkiewicz-Nawrocka. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330.4 Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce). Teoria s
7
Zawiła-Niedźwiecki, Janusz. Autor Od zarządzania ryzykiem operacyjnym do publicznego zarządzania kryzysowego : wyzwania badawcze / Janusz Zawiła-Niedźwiecki. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330.4 Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce). Teoria s
8
Gajda, Jan Bogusław. Prognozowanie i symulacje w ekonomii i zarządzaniu / Jan B. Gajda. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

330.4 Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce). Teoria s
9
Krawczyk, Tomasz (zarządzanie). Modelowanie ryzyka inwestycyjnego : zastosowania praktyczne z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel i programu Gretl / Tomasz Krawczyk. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

330.4 Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce). Teoria s
10
Batóg, Barbara (ekonomia). Matematyka dla kierunków ekonomicznych : teoria, przykłady, zadania / Barbara Batóg, Beata Bieszk-Stolorz, Iwona Foryś, Małgorzata Guzowska, Krzysztof Heberlein. 2016 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330.4 Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce). Teoria s
11
Hadaś-Dyduch, Monika. Rachunek całkowy i zastosowania ekonomiczne / Monika Hadaś-Dyduch, Agnieszka Przybylska-Mazur, Włodzimierz Szkutnik. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330.4 Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce). Teoria s
12
Krajewski, Jarosław (ekonomia). Dynamiczne modele czynnikowe w modelowaniu i prognozowaniu wybranych procesów makroekonomicznych / Jarosław Krajewski. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330.4 Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce). Teoria s
13

Metody i modele analiz ilościowych w ekonomii i zarządzaniu. Cz. 8 / redakcja naukowa Jerzy Mika, Monika Miśkiewicz-Nawrocka. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330.4 Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce). Teoria s
14

Elementy matematyki dla studentów ekonomii i zarządzania : decyzje / redakcja naukowa Jerzy Mika, Adrianna Mastalerz-Kodzis. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330.4 Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce). Teoria s
15
Gurgul, Henryk (1953- ).. Matematyka dla kierunków ekonomicznych : przykłady i zadania wraz z repetytorium ze szkoły średniej / Henryk Gurgul, Marcin Suder. 2015 BWEiZ( 2/ 0)

330.4 Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce). Teoria s
16

Metody i modele analiz ilościowych w ekonomii i zarządzaniu. Cz. 7 / redakcja naukowa Jerzy Mika, Monika Miśkiewicz-Nawrocka. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330.4 Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce). Teoria s
17
Stigum, Bernt P. Econometrics in a formal science of economics : theory and the measurement of economic relations / Bernt P. Stigum. 2015 BG( 1/ 0)

330.4 Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce). Teoria s
18

Zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu : teoria - przykłady - zadania / pod red. Elżbiety Babuli i Leszka Czerwonki ; [aut. rozdz. Elżbieta Babula et al.]. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330.4 Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce). Teoria s
19
Błaszczuk, Dariusz (1950-2017).. Podstawy prognozowania, symulacji i sterowania optymalnego / Dariusz J. Błaszczuk. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

330.4 Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce). Teoria s
20

Metody i modele analiz ilościowych w ekonomii i zarządzaniu. Cz. 6 / red. nauk. Jerzy Mika, Monika Miśkiewicz-Nawrocka. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330.4 Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce). Teoria s
21

Elementy matematyki dla studentów ekonomii i zarządzania : modele / red. nauk. Jerzy Mika, Joanna Trzęsiok. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330.4 Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce). Teoria s
22
Siudak, Dariusz. Badania operacyjne z wykorzystaniem WinQSB / Dariusz Siudak. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330.4 Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce). Teoria s
23
Wywiał, Janusz. Próby losowe w audycie finansowym / Janusz L. Wywiał. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 2/ 0)

330.4 Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce). Teoria s
24

Podstawy ekonometrii z Excelem i Gretlem : zbiór zadań / praca pod red. Józefa Biolika ; [aut. rozdz. Zofia Mielecka-Kubień et al.]. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330.4 Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce). Teoria s
25
Dudek, Andrzej (ekonomista). Metody analizy danych symbolicznych w badaniach ekonomicznych / Andrzej Dudek. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330.4 Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce). Teoria s
26

Metody i modele analiz ilościowych w ekonomii i zarządzaniu. Cz. 5 / Anna Janiga-Ćmiel [et al.]. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330.4 Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce). Teoria s
27
Kulpa, Władysław (matematyka). Topologia a ekonomia / Władysław Kulpa. 2013 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330.4 Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce). Teoria s
28
Mojsiewicz, Magdalena. Skrajności socjoekonomiczne : modelowanie postaw / Magdalena Mojsiewicz. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330.4 Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce). Teoria s
29
Przybylska-Mazur, Agnieszka. Autor Elementy statystyki i ekonometrii w analizach szeregów przestrzennych : podręcznik z przykładami i zadaniami / redaktor naukowy Elżbieta Sojka ; autorzy rozdziałów Agnieszka Przybylska-Mazur 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330.4 Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce). Teoria s
30
Sobczyk, Mieczysław (1945- ).. Ekonometria / Mieczysław Sobczyk. 2013 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 3/ 2)
WIL( 1/ 0)

330.4 Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce). Teoria s
31

Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2010 : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Stanisława Barczaka i Daniela Iskry. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330.4 Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce). Teoria s
32

Dylematy ekonometrii : praca zbiorowa. 2, Księga pamiątkowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowej profesora zw. dr. hab. Andrzeja Stanisława Barczaka doktora honoris causa / pod red. Józefa Bi 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330.4 Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce). Teoria s
33
Brzoza-Brzezina, Michał. Bayesian evaluation of DSGE models financial frictions / Michał Brzoza-Brzezina, Marcin Kolasa. 2012 BG( 1/ 0)

330.4 Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce). Teoria s
34
Dziwok, Ewa. Krzywa dochodowości a polityka pieniężna : modelowanie i kryteria doboru krzywej na polskim rynku / Ewa Dziwok. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330.4 Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce). Teoria s
35

Assessing macro-financial linkages : a model comparison exercise / Rafael Gerke [et al.]. 2012 BG( 1/ 0)

330.4 Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce). Teoria s
36

Mikroekonometria : modele i metody analizy danych indywidualnych / red. nauk. Marek Gruszczyński ; [aut.] Monika Bazyl [et al.]. 2012 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330.4 Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce). Teoria s
37
Gruszczyński, Marek (1948- ).. Empiryczne finanse przedsiębiorstw : mikroekonometria finansowa / Marek Gruszczyński. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 3/ 3)
WIL( 1/ 0)

330.4 Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce). Teoria s
38

Metody i modele analiz ilościowych w ekonomii i zarządzaniu. Cz. 4 / Anna Janiga-Ćmiel [ et. al.]. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330.4 Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce). Teoria s
39
Kaczmarzyk, Jan. Modelowanie finansowe z użyciem arkusza kalkulacyjnego / Jan Kaczmarzyk, Tomasz Zieliński. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330.4 Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce). Teoria s
40
Krupa, Piotr J. Are business cycles in the US and emerging economies synchronized? / Piotr J. Krupa, Paweł Skrzypczyński. 2012 BG( 1/ 0)

330.4 Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce). Teoria s
41
Lenart, Łukasz. Almost periodically correlated time series in business fluctuations analysis / Łukasz Lenart, Mateusz Pipień. 2012 BG( 1/ 0)

330.4 Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce). Teoria s
42
Miśkiewicz-Nawrocka, Monika. Zastosowanie wykładników Lapunowa do analizy ekonomicznych szeregów czasowych / Monika Miśkiewicz-Nawrocka. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330.4 Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce). Teoria s
43

Ekonometria przestrzenna II : modele zaawansowane / red. naukowa Bogdan Suchecki ; aut. Elżbieta Antczak [et al.]. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 1)

330.4 Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce). Teoria s
44
Zawadzki, Henryk. Atraktory w modelach równowagi i wzrostu gospodarczego / Henryk Zawadzki. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330.4 Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce). Teoria s
45
Acedański, Jan. Popyt podaż równowaga : wybrane zagadnienia ekonomii matematycznej : zadania dla studiów ekonomicznych / Jan Acedański, Monika Dyduch, Włodzimierz Szkutnik. 2011 BG( 1/ 0)

330.4 Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce). Teoria s
46

Mathematical, econometrical and computer methods in finance and insurance 2009 / ed. by Andrzej Stanisław Barczak and Ewa Dziwok. 2011 BG( 1/ 0)

330.4 Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce). Teoria s
47

Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2009 : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Stanisława Barczaka i Stanisława Barczaka. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330.4 Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce). Teoria s
48
Gubiec, Tomasz (1983- ).. Opracowanie metody badania wpływu zdarzeń ekstremalnych i superekstremalnych na stochastyczną dynamikę szeregów czasowych / Tomasz Gubiec, Ryszard Kutner, Tomasz Werner. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330.4 Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce). Teoria s
49
Jabłonowski, Janusz. A fiscal outlook for Poland using generational accounts / Janusz Jabłonowski, Christoph Müller, Bernd Raffelhüschen. 2011 BG( 1/ 0)

330.4 Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce). Teoria s
50

Metody i modele analiz ilościowych w ekonomii i zarządzaniu. Cz. 3 / Anna Janiga-Ćmiel [et al.]. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330.4 Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce). Teoria s
51
Kanas, Stanisława. Podstawy ekonomii matematycznej / Stanisława Kanas. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
WIL( 2/ 0)

330.4 Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce). Teoria s
52
Kocięcki, Andrzej. Predictivistic bayesian forecasting system / Andrzej Kocięcki, Marcin Kolasa, Michał Rubaszek. 2011 BG( 1/ 0)

330.4 Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce). Teoria s
53
Koop, Gary. Wprowadzenie do ekonometrii / Gary Koop ; przeł. Martyna Kobus. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
BIM( 1/ 0)

330.4 Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce). Teoria s
54
Maksymiak, Elżbieta (1953- ).. Analiza odporności ocen parametrów modelu ekonometrycznego w warunkach współliniowości zmiennych objaśniających / Elżbieta Maksymiak. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330.4 Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce). Teoria s
55
Snarska, Agnieszka. Statystyka, ekonometria, prognozowanie : ćwiczenia z Excelem 2007/ Agnieszka Snarska. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 1)
WIL( 1/ 0)

330.4 Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce). Teoria s
56
Tokarski, Tomasz (1967- ).. Ekonomia matematyczna : modele makroekonomiczne / Tomasz Tokarski. 2011 BG( 4/ 0)
BWEiZ( 3/ 0)
WIL( 2/ 0)
BIM( 1/ 0)

330.4 Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce). Teoria s
57
Tokarski, Tomasz (1967- ).. Ekonomia matematyczna : modele mikroekonomiczne / Tomasz Tokarski. 2011 BG( 4/ 0)
BWEiZ( 4/ 1)
WIL( 1/ 0)
BIM( 1/ 0)

330.4 Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce). Teoria s
58
Tomczyk, Emilia. Oczekiwania w ekonomii : idea, pomiar, analiza / Emilia Tomczyk. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
WIL( 1/ 0)

330.4 Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce). Teoria s
59

Ekonometria przestrzenna : metody i modele analizy danych przestrzennych / red. nauk. Bogdan Suchecki ; aut. Elżbieta Antczak [et al.]. 2010 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 4/ 1)

330.4 Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce). Teoria s
60

Badania ekonometryczne w teorii i praktyce : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Stanisława Barczaka. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

330.4 Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce). Teoria s
61
Barteczko, Krzysztof (ekonomia). Prognozowanie i symulacje procesów gospodarczych / Krzysztof Barteczko, Andrzej F. Bocian ; Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Ekonomii i Zarządzania. 2010 BG( 4/ 0)
BWEiZ( 12/ 1)
WHS( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

330.4 Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce). Teoria s
62

Teoria pomiaru kapitału i zysku / pod red. Mieczysława Dobii ; [aut. Mieczysław Dobija et al.]. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
WIL( 1/ 0)

330.4 Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce). Teoria s
63
Fałda, Beata (ekonometria). Modelowanie dynamiczne procesów ekonomicznych / Beata Fałda ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Instytut Ekonomii i Zarządzania. Katedra Zastosowań Mat 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

330.4 Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce). Teoria s
64
Gedymin, Olgierd. Metody ilościowe w zarządzaniu inwestycjami w przedsiębiorstwie : wybrane zagadnienia / Olgierd Gedymin ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

330.4 Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce). Teoria s
65
Grabowski, Wojciech (ekonomia). Ekonometria : zbiór zadań / Wojciech Grabowski, Aleksander Welfe. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 4/ 0)
WIL( 1/ 0)
BII( 1/ 0)

330.4 Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce). Teoria s
66

Mikroekonometria : modele i metody analizy danych indywidualnych / red. nauk. Marek Gruszczyński ; aut.: Monika Bazyl [et al.]. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 3/ 3)
WIL( 1/ 0)

330.4 Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce). Teoria s
67
Gurgul, Henryk (1953- ).. Matematyka dla kierunków ekonomicznych : przykłady i zadania wraz z repetytorium ze szkoły średniej / Henryk Gurgul, Marcin Suder. 2010 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

330.4 Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce). Teoria s
68
Jakimowicz, Aleksander (1958- ).. Źródła niestabilności struktur rynkowych / Aleksander Jakimowicz. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
WIL( 1/ 0)

330.4 Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce). Teoria s
69
Kolupa, Michał (1936-2012).. Wykłady z metod ilościowych dla ekonomistów / Michał Kolupa, Joanna Plebaniak. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 4/ 1)
WIL( 1/ 0)

330.4 Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce). Teoria s
70
Kruszewski, Robert. Wybrane modele współdziałania mnożnika i akceleratora : analiza chaotycznej dynamiki / Robert Kruszewski. 2010 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330.4 Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce). Teoria s
71

Metody i modele analiz ilościowych w ekonomii i zarządzaniu : praca zbiorowa. Cz. 2 / pod red. Jerzego Miki. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

330.4 Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce). Teoria s
72
Ramsza, Michał. Elementy modelowania ekonomicznego opartego na teorii uczenia się w grach populacyjnych / Michał Ramsza. 2010 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330.4 Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce). Teoria s
73

Zastosowanie modeli prognostycznych w analizach wybranych zjawisk ekonomiczno-społecznych / red. nauk. Włodzimierz Szkutnik. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330.4 Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce). Teoria s
74
Szkutnik, Włodzimierz. Zarządzanie ryzykiem ekonomicznym z uwzględnieniem modeli badacza i decydenta : wybrane modele oceny ryzyka inwestycyjnego i ubezpieczeniowego / Włodzimierz Szkutnik. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330.4 Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce). Teoria s
75

Modelowanie preferencji a ryzyko ’10 : praca zbiorowa / pod red. nauk. Tadeusza Trzaskalika. 2010 BG( 1/ 0)

330.4 Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce). Teoria s
76

Modelowanie preferencji a ryzyko ’09 : praca zbiorowa / pod red. nauk. Tadeusza Trzaskalika. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330.4 Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce). Teoria s
77

Informatyka ekonomiczna : podręcznik akademicki / red. nauk. Stanisław Wrycza ; aut.: Stanisław Wrycza [et al.]. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330.4 Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce). Teoria s
78
Acedański, Jan. Popyt podaż równowaga : wybrane zagadnienia ekonomii matematycznej : zadania dla studiów ekonomicznych / Jan Acedański, Monika Hadaś, Włodzimierz Szkutnik. 2009 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330.4 Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce). Teoria s
79

Zastosowania ekonometrii : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Stanisława Barczaka. 2009 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330.4 Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce). Teoria s
80

Dylematy ekonometrii : księga pamiątkowa dla uczczenia siedemdziesiątych urodzin Profesora Andrzeja Stanisława Barczaka Doktora honoris causa : praca zbiorowa / pod red. Józefa Biolika. 2009 BG( 1/ 0)

330.4 Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce). Teoria s
81

Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2007 : praca zbiorowa / pod red. Piotra Chrzana i Tadeusza Czernika. 2009 BG( 1/ 0)

330.4 Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce). Teoria s
82

Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2008 : praca zbiorowa / pod red. Piotra Chrzana i Ewy Dziwok. 2009 BG( 1/ 0)

330.4 Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce). Teoria s
83

Ekonometria i badania operacyjne : podręcznik dla studiów licencjackich / red. nauk. Marek Gruszczyński, Tomasz Kuszewski, Maria Podgórska ; aut. Anna Decewicz [et al.]. 2009 BG( 4/ 0)
BWEiZ( 6/ 2)

330.4 Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce). Teoria s
84
Górka, Joanna (ekonomia). Ekonomia matematyczna : materiały do ćwiczeń / Joanna Górka, Witold Orzeszko, Marcin Wata. 2009 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
WIL( 2/ 0)

330.4 Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce). Teoria s
85

Wprowadzenie do ekonometrii / Antoni Goryl [et al.] ; red. nauk. Karol Kukuła. 2009 BG( 4/ 0)
BWEiZ( 5/ 2)
WIL( 1/ 0)

330.4 Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce). Teoria s
86
Gurgul, Henryk (1953- ).. Matematyka dla kierunków ekonomicznych : przykłady i zadania wraz z repetytorium ze szkoły średniej / Henryk Gurgul, Marcin Suder. 2009 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

330.4 Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce). Teoria s
87

Metody i modele analiz ilościowych w ekonomii i zarządzaniu. Cz. 1 / Anna Janiga-Ćmiel [et al.]. 2009 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330.4 Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce). Teoria s
88

Podstawy ekonomii matematycznej / [aut.] Paweł Kaczorowski [et al.]. 2009 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 7/ 1)
WIL( 2/ 0)

330.4 Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce). Teoria s
89
Kopczewska, Katarzyna. Metody ilościowe w R : aplikacje ekonomiczne i finansowe / Katarzyna Kopczewska, Tomasz Kopczewski, Piotr Wójcik. 2009 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 1)

330.4 Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce). Teoria s
90
Kufel, Tadeusz (1955- ).. Ekonometria : rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL / Tadeusz Kufel. 2009 BG( 4/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

330.4 Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce). Teoria s
91

Badania operacyjne w planowaniu projektów / [kom. red. Krystyna Lisiecka et al.]. 2009 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330.4 Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce). Teoria s
92
Tokarski, Tomasz (1967- ).. Matematyczne modele wzrostu gospodarczego : ujęcie neoklasyczne / Tomasz Tokarski. 2009 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

330.4 Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce). Teoria s
93
Welfe, Aleksander (1960- ).. Ekonometria : metody i ich zastosowanie / Aleksander Welfe. 2009 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 5/ 0)
WIL( 1/ 0)

330.4 Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce). Teoria s
94
Wiśniewski, Jerzy Witold (1949- ).. Mikroekonometria / Jerzy Witold Wiśniewski. 2009 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
WIL( 1/ 0)

330.4 Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce). Teoria s
95

Problemy optymalizacyjne w ekonomii matematycznej : praca zbiorowa / pod red. Henryka Zawadzkiego. 2009 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330.4 Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce). Teoria s
96
Barczak, Andrzej Stanisław (1939-2019).. Podstawy ekonometrii / Andrzej Stanisław Barczak, Józef Biolik. 2008 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330.4 Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce). Teoria s
97
Dziwok, Ewa. Krzywa dochodowości : metody konstrukcji i zastosowanie / Ewa Dziwok. 2008 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330.4 Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce). Teoria s
98
Gawinecki, Jerzy August. Ekonometria w zadaniach / Jerzy August Gawinecki, Agnieszka Gawinecka, Lucjan Kowalski, Małgorzata Łukasik, Wojciech Matuszewski, Jerzy Ploch. 2008 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
WIL( 3/ 0)

330.4 Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce). Teoria s
99
Guzik, Bogusław (1946-2009).. Podstawy ekonometrii / Bogusław Guzik ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. 2008 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 3/ 0)

330.4 Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce). Teoria s

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego