Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "330"; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 1097 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Acedański, Jan. Autor Popyt - podaż - równowaga : wybrane zagadnienia teoretyczne i zadania z ekonomii matematycznej dla studiów ekonomicznych / Jan Acedański, Monika Hadaś-Dyduch, Włodzimierz Szkutnik. 2020 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330.4 Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce). Teoria s
2

Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców. T. 4, Teoria i praktyka / redakcja naukowa: Ewa Gruszewska. 2020 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 10/ 1)

330 Nauki ekonomiczne w ogólności. Ekonomia polityczna. Przedmiot i metody ekonomii. Prawa eko
3
Krężołek, Dominik Mateusz. Autor Modelowanie ryzyka na rynku metali / Dominik Krężołek. 2020 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330.3 Dynamika gospodarki narodowej. Inwestycje. Rozwój gospodarczy. Reprodukcja
4
Siemieniuk, Nina. Autor Wykorzystanie systemów inteligentnych do zarządzania procesami ekonomicznymi / Nina Siemieniuk. 2020 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 10/ 0)
WIL( 1/ 0)

330.4 Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce). Teoria s
5
Sojka, Elżbieta. Autor Elementy statystyki i ekonometrii w analizach szeregów przestrzennych : podręcznik z przykładami i zadaniami / Elżbieta Sojka, Agnieszka Przybylska-Mazur, Anna Sączewska-Piotrowska, Alicja Wo 2020 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330.4 Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce). Teoria s
6

Wizualizacja danych i analiza ryzyka / redakcja naukowa Grażyna Trzpiot. 2020 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330.4 Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce). Teoria s
7
Buszko, Andrzej. Autor Kulturowe uwarunkowania powstawania i funkcjonowania szarej strefy / Andrzej Buszko. 2019 BG( 1/ 0)

330 Nauki ekonomiczne w ogólności. Ekonomia polityczna. Przedmiot i metody ekonomii. Prawa eko
8
Szubert, Tomasz. Autor Szczęście i jego determinanty ekonomiczne / Tomasz Szubert. 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330 Nauki ekonomiczne w ogólności. Ekonomia polityczna. Przedmiot i metody ekonomii. Prawa eko
9

Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki : ekonomia, finanse, zarządzanie / redakcja naukowa Joanna Chmura, Jarosław Wojtas. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330 Nauki ekonomiczne w ogólności. Ekonomia polityczna. Przedmiot i metody ekonomii. Prawa eko
10
Golinowska, Stanisława. Autor O polskiej biedzie w latach 1990-2015 : definicje, miary i wyniki / Stanisława Golinowska. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

330.5 Majątek narodowy. Dochód narodowy. Spożycie. Ekonomika gospodarstw domowych. Konsumpcja
11

Innowacje gospodarcze : wybrane aspekty ekonomiczne i prawne / redakcja naukowa Ryszard Kamiński. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

330.3 Dynamika gospodarki narodowej. Inwestycje. Rozwój gospodarczy. Reprodukcja
12
Mastalerz-Kodzis, Adrianna. Autor Elementy ekonomii matematycznej dla studentów ekonomii i zarządzania / Adrianna Mastalerz-Kodzis, Monika Miśkiewicz-Nawrocka, Ewa Pośpiech, Henryk Zawadzki, Katarzyna Zeug-Żebro. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330.4 Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce). Teoria s
13

Metody i modele analiz ilościowych w ekonomii i zarządzaniu. Cz.9 / redakcja naukowa Jerzy Mika, Monika Miśkiewicz-Nawrocka. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330.4 Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce). Teoria s
14

Ekonomia społeczna : między rynkiem, państwem a obywatelem / redakcja naukowa Dorota Murzyn, Janina Pach. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330 Nauki ekonomiczne w ogólności. Ekonomia polityczna. Przedmiot i metody ekonomii. Prawa eko
15

Teorie ekonomiczne XX wieku : twórcy, interpretacje, próba syntezy : Galbraith, Szkoła Austriacka, Stiglitz, Sen i inni / redakcja naukowa Grażyna Musiał ; Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicac 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330 Nauki ekonomiczne w ogólności. Ekonomia polityczna. Przedmiot i metody ekonomii. Prawa eko
16
Noga, Marian (1946- ). Autor Mikroekonomiczne podstawy makroekonomii : konceptualizacja gospodarki narodowej / Marian Noga. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330.101.54 Makroekonomia. Mikroekonomia
17

Innowacyjność polskiej gospodarki : wybrane aspekty / redakcja naukowa: Krzysztof Opolski, Jarosław Górski. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330.3 Dynamika gospodarki narodowej. Inwestycje. Rozwój gospodarczy. Reprodukcja
18
Prystrom, Joanna Ewa. Autor Wybrane problemy monitorowania innowacyjności gospodarek krajów UE / Joanna Prystrom ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 8/ 2)
WIL( 2/ 0)

330.3 Dynamika gospodarki narodowej. Inwestycje. Rozwój gospodarczy. Reprodukcja
19
Šmid, Wacław. Znaczenie czy ekonomia? : podstawy odkrycia naukowego = The sense or the economy? : foundations of the scientific discovery / Wacław Šmid. 2018 BG( 1/ 0)

330 Nauki ekonomiczne w ogólności. Ekonomia polityczna. Przedmiot i metody ekonomii. Prawa eko
20
Szlinder, Maciej (1986- ). Autor Bezwarunkowy dochód podstawowy : rewolucyjna reforma społeczeństwa XXI wieku / Maciej Szlinder. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330.342.14/.17 Gospodarka rynkowa (wolnorynkowa) i kontrolowana (planowa)
21
Totleben, Bartosz. Autor Ekonomiczne i polityczne uwarunkowania upadłości państwa / Bartosz Totleben. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330 Nauki ekonomiczne w ogólności. Ekonomia polityczna. Przedmiot i metody ekonomii. Prawa eko
22

Państwo w wybranych kierunkach myśli ekonomicznej w II połowie XX w. / redakcja naukowa Urszula Zagóra-Jonszta, Renata Pęciak. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330 Nauki ekonomiczne w ogólności. Ekonomia polityczna. Przedmiot i metody ekonomii. Prawa eko
23
Zawiła-Niedźwiecki, Janusz. Autor Od zarządzania ryzykiem operacyjnym do publicznego zarządzania kryzysowego : wyzwania badawcze / Janusz Zawiła-Niedźwiecki. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330.4 Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce). Teoria s
24
Ballvé, Faustino (1887-1959).. Elementarz ekonomii : zwięzłe omówienie podstawowych reguł i doktryn / Faustino Ballvé ; przekład Krzysztof Zuber. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330 Nauki ekonomiczne w ogólności. Ekonomia polityczna. Przedmiot i metody ekonomii. Prawa eko
25

"Pomieszanie porządków" (?) - współczesne problemy ładu społeczno-gospodarczego z perspektywy koncepcji Społecznej Gospodarki Rynkowej i ordoliberalizmu : monografia naukowa / red. naukowa: 2017 BG( 1/ 0)

330.342.14/.17 Gospodarka rynkowa (wolnorynkowa) i kontrolowana (planowa)
26
Brzuska, Eugeniusz. Ekonomia społeczna : teoria i praktyka przedsiębiorczości społecznej / Eugeniusz Brzuska, Iwona Kukulak-Dolata, Mariusz Nyk (red). 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330 Nauki ekonomiczne w ogólności. Ekonomia polityczna. Przedmiot i metody ekonomii. Prawa eko
27
Buglewicz, Ksenia (1978- ).. Społeczna odpowiedzialność biznesu : nowa wartość konkurencyjna / Ksenia Buglewicz. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

330 Nauki ekonomiczne w ogólności. Ekonomia polityczna. Przedmiot i metody ekonomii. Prawa eko
28
Chmiel, Józef (1947- ).. Współczesna makroekonomia a teoria dynamicznej gospodarki / Józef Chmiel. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330.101.54 Makroekonomia. Mikroekonomia
29
Ciepłucha, Mateusz. Sfera finansowa wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju / redakcja naukowa: Konrad Raczkowski, Magdalena Zioło ; zespół autorski Mateusz Ciepłucha, Dorota Miśkiewicz, Robert Niemczyk, Konrad R 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330.3 Dynamika gospodarki narodowej. Inwestycje. Rozwój gospodarczy. Reprodukcja
30
Dembiński, Paweł H. (1955- ).. Etyka i odpowiedzialność w świecie finansów / Paul H. Dembinski ; przełożył Leszek Kamiński. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330 Nauki ekonomiczne w ogólności. Ekonomia polityczna. Przedmiot i metody ekonomii. Prawa eko
31
Gajda, Jan Bogusław. Prognozowanie i symulacje w ekonomii i zarządzaniu / Jan B. Gajda. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

330.4 Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce). Teoria s
32

Metaekonomia : zagadnienia z filozofii ekonomii / redakcja Marcin Gorazda, Łukasz Hardt, Tomasz Kwarciński. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

330 Nauki ekonomiczne w ogólności. Ekonomia polityczna. Przedmiot i metody ekonomii. Prawa eko
33
Guzek, Marian (1933-2020).. Cessionalism : the future of capitalism / Marian Guzek ; editor Gavin McFarlane ; [translation Marta Szymczak]. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330.342.14/.17 Gospodarka rynkowa (wolnorynkowa) i kontrolowana (planowa)
34
Hausman, Daniel M. (1947- ).. Etyka ekonomii : analiza ekonomiczna, filozofia moralności i polityka publiczna / Daniel M. Hausman, Michael S. McPherson, Debra Satz ; wprowadzenie i redakcja Tomasz Kwarciński ; tłumaczenie M 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330 Nauki ekonomiczne w ogólności. Ekonomia polityczna. Przedmiot i metody ekonomii. Prawa eko
35
Iwacewicz-Orłowska, Anna. Autor Mestwin : w 80. rocznicę urodzin Mestwina Stanisława Kostki (1937-2015) / Anna Iwacewicz-Orłowska, Joanna Omieciuch ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. 2017 BG( 1/ 0)

330:929 Nauki ekonomiczne - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
36
Krawczyk, Tomasz (zarządzanie). Modelowanie ryzyka inwestycyjnego : zastosowania praktyczne z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel i programu Gretl / Tomasz Krawczyk. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

330.4 Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce). Teoria s
37
Mrowiec, Marcin. Autor Austriacka Szkoła Ekonomii : jak może pomóc wyjaśnić stagnację gospodarki Japonii / Marcin Mrowiec. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330 Nauki ekonomiczne w ogólności. Ekonomia polityczna. Przedmiot i metody ekonomii. Prawa eko
38
Noga, Marian (1946- ).. Neuroekonomia a ekonomia głównego nurtu / Marian Noga. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330 Nauki ekonomiczne w ogólności. Ekonomia polityczna. Przedmiot i metody ekonomii. Prawa eko
39
Orlik, Krzysztof. Makroekonomia behawioralna : jak wyjaśniać zjawiska makroekonomiczne z wykorzystaniem ekonomii behawioralnej / Krzysztof Orlik. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330.101.54 Makroekonomia. Mikroekonomia
40

Alternatywne instrumenty inwestycyjne / Izabela Pruchnicka-Grabias (red.). 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330.3 Dynamika gospodarki narodowej. Inwestycje. Rozwój gospodarczy. Reprodukcja
41
Roth, Alvin E. (1951- ).. Kto co dostaje i dlaczego : matchmaking : ekonomia kojarzenia stron transakcji i projektowania rynku / Alvin E. Roth ; przekład Monika Malcherek. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330 Nauki ekonomiczne w ogólności. Ekonomia polityczna. Przedmiot i metody ekonomii. Prawa eko
42
Šmid, Wacław. Umysł ekonomiczny : Bóg - człowiek - kapitał - poznanie / Wacław Šmid. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330 Nauki ekonomiczne w ogólności. Ekonomia polityczna. Przedmiot i metody ekonomii. Prawa eko
43
Staniek, Zbigniew (1947- ).. Ekonomia instytucjonalna : dlaczego instytucje są ważne / Zbigniew Staniek. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

330 Nauki ekonomiczne w ogólności. Ekonomia polityczna. Przedmiot i metody ekonomii. Prawa eko
44
Świadek, Arkadiusz. Autor Krajowy system innowacji w Polsce / Arkadiusz Świadek. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330.3 Dynamika gospodarki narodowej. Inwestycje. Rozwój gospodarczy. Reprodukcja
45

Inwestycje w zrównoważonym rozwoju miast / redakcja naukowa Anna Szelągowska. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

330.3 Dynamika gospodarki narodowej. Inwestycje. Rozwój gospodarczy. Reprodukcja
46
Toporowski, Jan (1950- ). Autor Kredyt i kryzys : od Marksa do Minsky’ego / Jan Toporowski ; przełożyli Jerzy Paweł Listwan, Iwo Augustyński, Grzegorz Konat. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

330 Nauki ekonomiczne w ogólności. Ekonomia polityczna. Przedmiot i metody ekonomii. Prawa eko
47
Wróbel, Magdalena (nauki ekonomiczne). Konsumpcja odpowiedzialna - wyzwanie dla zarządzania rozwojem / Magdalena Wróbel. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330.5 Majątek narodowy. Dochód narodowy. Spożycie. Ekonomika gospodarstw domowych. Konsumpcja
48

Państwo w wybranych kierunkach myśli ekonomicznej od połowy XIX wieku do drugiej wojny światowej / redakcja naukowa Urszula Zagóra-Jonszta, Renata Pęciak. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

330 Nauki ekonomiczne w ogólności. Ekonomia polityczna. Przedmiot i metody ekonomii. Prawa eko
49
Adamowicz, Elżbieta (1948- ).. Kapitalizm : fakty i iluzje / redakcja naukowa Andrzej Kondratowicz ; [Elżbieta Adamowicz, Sławomir Dudek, Witold Gadomski, Andrzej Kondratowicz, Witold Kwaśnicki, Michał Ogórek, Dawid Pachuc 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330.342.14/.17 Gospodarka rynkowa (wolnorynkowa) i kontrolowana (planowa)
50
Batóg, Barbara (ekonomia). Matematyka dla kierunków ekonomicznych : teoria, przykłady, zadania / Barbara Batóg, Beata Bieszk-Stolorz, Iwona Foryś, Małgorzata Guzowska, Krzysztof Heberlein. 2016 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330.4 Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce). Teoria s
51
Bejger, Sylwester (1972 - ).. Wykrywanie, pomiar i ocena strategicznych, horyzontalnych zachowań niekonkurencyjnych przedsiębiorstw : analiza ilościowa / Sylwester Bejger. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330 Nauki ekonomiczne w ogólności. Ekonomia polityczna. Przedmiot i metody ekonomii. Prawa eko
52
Bochenek, Mirosław. Historia rozwoju ekonomii. T. 2, Od idei socjalistycznych do historyzmu / Mirosław Bochenek. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

330(091) Historia ekonomii. Historia nauk ekonomicznych
53
Bochenek, Mirosław. Historia rozwoju ekonomii. T. 6, Współczesne szkoły ekonomiczne / Mirosław Bochenek. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330(091) Historia ekonomii. Historia nauk ekonomicznych
54
Bochenek, Mirosław. Historia rozwoju ekonomii. T. 1, Od starożytności do szkoły klasycznej / Mirosław Bochenek. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

330(091) Historia ekonomii. Historia nauk ekonomicznych
55
Bochenek, Mirosław. Historia rozwoju ekonomii. T. 3, Kierunek subiektywno-marginalny i jego szkoły / Mirosław Bochenek. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

330(091) Historia ekonomii. Historia nauk ekonomicznych
56
Bochenek, Mirosław. Historia rozwoju ekonomii. T. 4, Od neomarksizmu do początków ekonometrii / Mirosław Bochenek. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330(091) Historia ekonomii. Historia nauk ekonomicznych
57
Bochenek, Mirosław. Historia rozwoju ekonomii. T. 5, Od keynesizmu do syntezy neoklasycznej / Mirosław Bochenek. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330(091) Historia ekonomii. Historia nauk ekonomicznych
58
Boguski, Jan (1966- ).. Innowacyjne państwo i społeczeństwo : systemy innowacji jako narzędzie kreowania bogactwa / Jan Boguski. 2016 BG( 1/ 0)

330.3 Dynamika gospodarki narodowej. Inwestycje. Rozwój gospodarczy. Reprodukcja
59
Borowski, Krzysztof (ekonomia). Rynek inwestycji kolekcjonerskich i alternatywnych / Krzysztof Borowski. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330.3 Dynamika gospodarki narodowej. Inwestycje. Rozwój gospodarczy. Reprodukcja
60
Borowski, Krzysztof (ekonomia). Rynek inwestycji emocjonalnych / Krzysztof Borowski. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330.3 Dynamika gospodarki narodowej. Inwestycje. Rozwój gospodarczy. Reprodukcja
61
Borowski, Krzysztof (ekonomia). Rynek inwestycji alternatywnych : od inwestowania w metale i kamienie szlachetne do numizmatyki, skrypofilistyki i falerystyki / Krzysztof Borowski. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330.3 Dynamika gospodarki narodowej. Inwestycje. Rozwój gospodarczy. Reprodukcja
62

Etyka w organizacji : zarządzanie, kultura, polityka = Ethics in organization : management, culture, politics / redakcja naukowa Łukasz Burkiewicz, Jarosław Kucharski. 2016 BG( 1/ 0)

330 Nauki ekonomiczne w ogólności. Ekonomia polityczna. Przedmiot i metody ekonomii. Prawa eko
63

Adam Smith : w 240. rocznicę wydania "Bogactwa narodów" / redakcja naukowa: Piotr Dominiak, Przemysław Parszutowicz. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330:929 Nauki ekonomiczne - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
64
Felis, Paweł (1969- ).. Finansowa ocena inwestycji rzeczowych : feasibility study / Paweł Felis. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

330.3 Dynamika gospodarki narodowej. Inwestycje. Rozwój gospodarczy. Reprodukcja
65
Guzek, Marian (1933-2020).. Przyszłość kapitalizmu - cesjonalizm? / Marian Guzek. 2016 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)
CDE( 1/ 0)

330.342.14/.17 Gospodarka rynkowa (wolnorynkowa) i kontrolowana (planowa)
66
Hadaś-Dyduch, Monika. Rachunek całkowy i zastosowania ekonomiczne / Monika Hadaś-Dyduch, Agnieszka Przybylska-Mazur, Włodzimierz Szkutnik. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330.4 Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce). Teoria s
67
Jakimowicz, Aleksander (1958- ).. Nowa ekonomia : systemy złożone i homo compositus / Aleksander Jakimowicz. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330 Nauki ekonomiczne w ogólności. Ekonomia polityczna. Przedmiot i metody ekonomii. Prawa eko
68
Jamróz, Paweł (ekonomia). Fundusze wspólnego inwestowania w Polsce / Paweł Jamróz, Dorota Ostrowska, Ewa Niedźwiedzka, Piotr Kania. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 3/ 0)

330.3 Dynamika gospodarki narodowej. Inwestycje. Rozwój gospodarczy. Reprodukcja
69

Tożsamość i efektywność : w poszukiwaniu mechanizmów zrównoważonego rozwoju / redakcja naukowa Katarzyna Jarecka-Stępień, Aleksander Surdej. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330 Nauki ekonomiczne w ogólności. Ekonomia polityczna. Przedmiot i metody ekonomii. Prawa eko
70
Kapusta, Piotr (ekonomia). Angielsko-polski słownik biznesu : media, reklama, marketing, zarządzanie / Piotr Kapusta. 2016 BG( 1/ 0)

330(03) Nauki ekonomiczne - słowniki i encyklopedie
71
Karolczuk, Edward (1955- ).. "Nagie życie" ofiar wyzysku pracy i wojny : totalitarne korelaty liberalizmu i neoliberalizmu / Edward Karolczuk. 2016 BG( 1/ 0)

330 Nauki ekonomiczne w ogólności. Ekonomia polityczna. Przedmiot i metody ekonomii. Prawa eko
72

Instytucje i gospodarka / redakcja naukowa Janusz Korol. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

330 Nauki ekonomiczne w ogólności. Ekonomia polityczna. Przedmiot i metody ekonomii. Prawa eko
73
Kotler, Philip (1931- ).. Twarzą w twarz z kapitalizmem : realne rozwiązania dla niezdrowego systemu ekonomicznego / Philip Kotler ; przekład Michał Lipa. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330.342.14/.17 Gospodarka rynkowa (wolnorynkowa) i kontrolowana (planowa)
74

Innowacyjność polskiej gospodarki w przejściowej fazie rozwoju / redakcja naukowa Joanna Kotowicz-Jawor ; Instytut Nauk Ekonomiczych Polskiej Akademii Nauk. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

330.3 Dynamika gospodarki narodowej. Inwestycje. Rozwój gospodarczy. Reprodukcja
75
Kowalska-Napora, Ewa (1973- ).. Anatomia rynku / Ewa Kowalska-Napora. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330.342.14/.17 Gospodarka rynkowa (wolnorynkowa) i kontrolowana (planowa)
76
Krajewski, Jarosław (ekonomia). Dynamiczne modele czynnikowe w modelowaniu i prognozowaniu wybranych procesów makroekonomicznych / Jarosław Krajewski. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330.4 Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce). Teoria s
77
Kuc, Marta (ekonomia). Przemiany w przestrzennym zróżnicowaniu poziomu życia ludności w państwach Unii Europejskiej / Marta Kuc. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

330.5 Majątek narodowy. Dochód narodowy. Spożycie. Ekonomika gospodarstw domowych. Konsumpcja
78

Innovacionnye tehnologii razvitiâ biznesa i predprinimatelʹskih struktur : materialy meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii / otvetstvennyj za vypusk Â. V. Meŝerâkova. 2016 BG( 1/ 0)

330.3 Dynamika gospodarki narodowej. Inwestycje. Rozwój gospodarczy. Reprodukcja
79

Metody i modele analiz ilościowych w ekonomii i zarządzaniu. Cz. 8 / redakcja naukowa Jerzy Mika, Monika Miśkiewicz-Nawrocka. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330.4 Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce). Teoria s
80

Elementy matematyki dla studentów ekonomii i zarządzania : decyzje / redakcja naukowa Jerzy Mika, Adrianna Mastalerz-Kodzis. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330.4 Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce). Teoria s
81
Noga, Beniamin. Autor Edukacja ekonomiczna polskiego społeczeństwa / Beniamin Noga, Marian Noga, Agnieszka Dejnaka. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330 Nauki ekonomiczne w ogólności. Ekonomia polityczna. Przedmiot i metody ekonomii. Prawa eko
82

Innowacyjność wyzwaniem dla współczesnej gospodarki / Kazimierz Pająk (red.). 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 1)
WIL( 1/ 0)

330.3 Dynamika gospodarki narodowej. Inwestycje. Rozwój gospodarczy. Reprodukcja
83

Projekty inwestycyjne : finansowanie, budżetowanie, ocena efektywności / redakcja naukowa Marta Postuła, Rafał Cieślik ; autorzy: Marta Postuła, Rafał Cieślik, Teresa Czerwińska, Maciej P 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330.3 Dynamika gospodarki narodowej. Inwestycje. Rozwój gospodarczy. Reprodukcja
84

Współpraca międzysektorowa : istota, przykłady, korzyści / Renata Przygodzka, Anna Chmielak (red.) ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. 2016 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 9/ 1)

330.3 Dynamika gospodarki narodowej. Inwestycje. Rozwój gospodarczy. Reprodukcja
85
Roguska-Kikoła, Agnieszka. Spółka celowa a konsorcjum : zagadnienia prawne, podatkowe i finansowe / Agnieszka Roguska-Kikoła, Dagmara Rutkowska, Hoa Dessoulavy-Śliwińska ; [redaktor prowadzący: Renata Fleszar]. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

330.3 Dynamika gospodarki narodowej. Inwestycje. Rozwój gospodarczy. Reprodukcja
86
Stelmach, Waldemar. Blaski i cienie władzy / Waldemar Stelmach. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

330 Nauki ekonomiczne w ogólności. Ekonomia polityczna. Przedmiot i metody ekonomii. Prawa eko
87

Zarządzanie i ekonomia : teraźniejszość i przyszłość / redakcja naukowa Czesław Szmidt. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

330 Nauki ekonomiczne w ogólności. Ekonomia polityczna. Przedmiot i metody ekonomii. Prawa eko
88
Wilkin, Jerzy (1947- ).. Instytucjonalne i kulturowe podstawy gospodarowania : humanistyczna perspektywa ekonomii / Jerzy Wilkin. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 2)

330 Nauki ekonomiczne w ogólności. Ekonomia polityczna. Przedmiot i metody ekonomii. Prawa eko
89
Wojnar, Katarzyna. Polska klasa kreatywna / Katarzyna Wojnar. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

330.3 Dynamika gospodarki narodowej. Inwestycje. Rozwój gospodarczy. Reprodukcja
90
Batorski, Dominik. Diagnoza społeczna 2015 : warunki i jakość życia Polaków : raport / redakcja Janusz Czapiński, Tomasz Panek ; [autorzy raportu: Dominik Batorski, Piotr Białowolski, Janusz Czapiński, Izabe 2015 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

330.5 Majątek narodowy. Dochód narodowy. Spożycie. Ekonomika gospodarstw domowych. Konsumpcja
91
Borkowska, Bożena. Mikroekonomia : ćwiczenia / Bożena Borkowska, Bożena Klimczak. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 2)

330.101.54 Makroekonomia. Mikroekonomia
92

Słownik finansów samorządu terytorialnego / pod redakcją Andrzeja Borodo. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330(03) Nauki ekonomiczne - słowniki i encyklopedie
93

Liberalizm czy interwencjonizm? : kształtowanie się ładu społeczno-gospodarczego w Europie w latach 1989-2014 / redakcja naukowa Robert W. Ciborowski, Ryta I. Dziemianowicz, Aneta Kargol-Wasil 2015 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 10/ 0)
BWP( 1/ 0)
WIL( 2/ 0)

330 Nauki ekonomiczne w ogólności. Ekonomia polityczna. Przedmiot i metody ekonomii. Prawa eko
94
Flejterski, Stanisław (1948- ).. Elementy filozofii i metodologii nauk ekonomicznych : perspektywa kryzysowa / Stanisław Flejterski, Max Urchs ; [recenzent Jan Krzysztof Solarz]. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

330 Nauki ekonomiczne w ogólności. Ekonomia polityczna. Przedmiot i metody ekonomii. Prawa eko
95

Megatrendy i ich wpływ na rozwój sektorów infrastrukturalnych / pod redakcją naukową Jerzego Gajewskiego, Wojciecha Paprockiego i Jany Pieriegud ; [recenzent Tomasz Kuszewski ; Instytut Bada 2015 BG( 1/ 0)

330.3 Dynamika gospodarki narodowej. Inwestycje. Rozwój gospodarczy. Reprodukcja
96
Gardocka-Jałowiec, Anna. Zmiany konsumpcji a kreowanie innowacji / Anna Gardocka-Jałowiec. 2015 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 10/ 2)
WIL( 2/ 0)

330.5 Majątek narodowy. Dochód narodowy. Spożycie. Ekonomika gospodarstw domowych. Konsumpcja
97
Górska, Rumiana. Równowaga czy nierównowaga w ekonomii? / Rumiana Górska. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 1)

330 Nauki ekonomiczne w ogólności. Ekonomia polityczna. Przedmiot i metody ekonomii. Prawa eko
98
Gurgul, Henryk (1953- ).. Matematyka dla kierunków ekonomicznych : przykłady i zadania wraz z repetytorium ze szkoły średniej / Henryk Gurgul, Marcin Suder. 2015 BWEiZ( 2/ 0)

330.4 Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce). Teoria s
99
Hann, Christopher Michael (1953- ).. Antropologia ekonomiczna : historia, etnografia, krytyka / Chris Hann, Keith Hart ; tłumaczenie Izabela Kołbon. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330(091) Historia ekonomii. Historia nauk ekonomicznych

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego