Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "33" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 5885 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Alińska, Agnieszka. Autor Alternatywne finanse / Agnieszka Alińska. 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

336.7 Pieniądz. System monetarny. Bankowość. Giełdy. Inflacja. Deflacja
2
Borowski, Krzysztof (ekonomia). Autor Historia bankowości inwestycyjnej : zarys / Krzysztof Borowski. 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

336.7 Pieniądz. System monetarny. Bankowość. Giełdy. Inflacja. Deflacja
3
Buszko, Andrzej. Autor Kulturowe uwarunkowania powstawania i funkcjonowania szarej strefy / Andrzej Buszko. 2019 BG( 1/ 0)

330 Nauki ekonomiczne w ogólności. Ekonomia polityczna. Przedmiot i metody ekonomii. Prawa eko
4

Perspektywa. T. 2, Współczesna gospodarka i społeczeństwo / redakcja naukowa Michał Buszko, Dorota Krupa, Julia Kwiatkowska. 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

336.7 Pieniądz. System monetarny. Bankowość. Giełdy. Inflacja. Deflacja
5

Perspektywa. T. 1, Współczesna bankowość i rynek finansowy / redakcja naukowa Michał Buszko, Dorota Krupa, Dominik Sadłakowski. 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

336.7 Pieniądz. System monetarny. Bankowość. Giełdy. Inflacja. Deflacja
6
Chodkowski, Zbigniew. Autor Adaptacja człowieka do środowiska pracy / Zbigniew Chodkowski. 2019 BG( 1/ 0)

331.101:159.9 Psychologia pracy
7

Marketing mobilny / redakcja naukowa Agnieszka Dejnaka. 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

339.138 Marketing
8

Wyzwania cywilizacyjne we współczesnej gospodarce : wybrane aspekty / redakcja naukowa Wojciech Drożdż, Mariola Dźwigoł-Barosz. 2019 BG( 1/ 0)

338 SYTUACJA GOSPODARCZA. POLITYKA, KIEROWANIE I PLANOWANIE GOSPODARCZE. CENY
9
Flaszyńska, Ewa. Autor Bezrobocie, bezrobotny, praca socjalna / Ewa Flaszyńska. 2019 BG( 1/ 0)

331.56/.57 Bezrobocie. Ograniczenie i likwidacja bezrobocia. Bezrobocie strukturalne. Tworzenie
10

Bezpieczeństwo i higiena pracy 2013-2018 : (literatura polska w wyborze) / pod redakcją Justyny Garbarczyk ; Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. 2019
331:016 Bibliografie zawartości czasopism
11

Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców. T. 3, Analizy makro- i mezoekonomiczne / redakcja naukowa: Ewa Gruszewska, Małgorzata Roszkowska ; Polskie Towarzystwo Ekonomic 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 5/ 0)

338 SYTUACJA GOSPODARCZA. POLITYKA, KIEROWANIE I PLANOWANIE GOSPODARCZE. CENY
12
Kamiński, Jacek (ekonomia). Autor Makromarketing : nauka o marketingu wobec problemów społecznych i środowiskowych / Jacek Kamiński. 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

339.138 Marketing
13
Król, Małgorzata Beata. Autor Gospodarowanie czasem pracy jako stymulator aktywności zawodowej osób starszych / Małgorzata Król. 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.1 Teoria i organizacja pracy. Stosunki między pracodawcami a pracownikami. Polityka kadrowa
14
Kucia, Michał. Autor Wykorzystanie zaangażowania klientów w działalności marketingowej przedsiębiorstwa / Michał Kucia. 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

339.138 Marketing
15

Ład energetyczny : idee i rzeczywistość / Piotr Kwiatkiewicz, Radosław Szczerbowski, Witold Ostant, Bogusław Jagusiak (redakcja naukowa). 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338.45/.46 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika p
16
Łasak, Piotr. Autor Nadzór nad sektorem bankowym w Polsce w świetle zmian na globalnym rynku finansowym / Piotr Łasak. 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

336.7 Pieniądz. System monetarny. Bankowość. Giełdy. Inflacja. Deflacja
17
Lipka, Anna. Autor Cyberhejt wobec pracowników a wizerunek organizacji / Anna Lipka, Małgorzata Król, Stanisław Waszczak, Alicja Winnicka-Wejs. 2019 BG( 1/ 0)

331.1 Teoria i organizacja pracy. Stosunki między pracodawcami a pracownikami. Polityka kadrowa
18
Majcher-Ociesa, Edyta. Autor Interwencjonizm państwowy w przemyśle Drugiej Rzeczypospolitej w latach 1930-1939 / Edyta Majcher-Ociesa. 2019 BG( 1/ 0)

338.1(438)(091) Historia gospodarcza Polski
19
Majewski, Kamil. Autor Obowiązki banków wobec klientów przewidziane w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi / Kamil Majewski. 2019 BG( 1/ 0)

336.7 Pieniądz. System monetarny. Bankowość. Giełdy. Inflacja. Deflacja
20
Marczak, Mirosław (turystyka). Autor Promocja usług / Mirosław Marczak, Monika Boguszewicz-Kreft. 2019 BG( 1/ 0)

339.138 Marketing
21
Mazurek, Grzegorz. Autor Transformacja cyfrowa : perspektywa marketingu / Grzegorz Mazurek. 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

339.138 Marketing
22
Mróz-Gorgoń, Barbara. Autor Rebranding : strategiczna zmiana dla organizacji / Barbara Mróz-Gorgoń. 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

339.138 Marketing
23
Pałka-Łebek, Ewa. Autor Rewitalizacja obszarów wiejskich : uwarunkowania, modele, konsekwencje / Ewa Pałka-Łebek. 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338.43 Rolnictwo jako dział gospodarki. Gospodarka żywnościowa. Ekonomika rolnictwa. Polityka
24
Piekutowska, Agnieszka. Autor Imigracja zarobkowa i jej wpływ na rynek pracy / Agnieszka Piekutowska. 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 1)
CDE( 1/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
25
Puszer, Blandyna. Autor Rynek obligacji skarbowych wobec wyzwań pożyczkowych potrzeb sektora general government w strefie euro / Blandyna Puszer. 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

336.2 Dochody państwowe. Dochody publiczne. Podatki. Prawo podatkowe. Opłaty lokalne
26
Sienkiewicz, Mariusz Wiktor (1974- ). Autor Innowacyjny wymiar współczesnej polityki rozwoju lokalnego / Mariusz Wiktor Sienkiewicz. 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

332.1 Gospodarka regionalna. Gospodarka terytorialna. Gospodarka terenowa. Ekonomika regionalna.
27
Skorek, Monika. Autor Społeczność wokół marki : geneza, koncepcja, badania / Monika Skorek. 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

339.138 Marketing
28
Sobol, Iwona. Autor Rozwój bankowości islamskiej : uwarunkowania, problemy, perspektywy / Iwona Sobol. 2019 BG( 1/ 0)

336 Finanse. Finanse publiczne. Cła. Teoria finansów. Polityka finansowa. Skarbowość
29
Sowa, Bożena. Autor Systemy gospodarcze i ich rozwój a nierówności dochodowe w wybranych państwach postsocjalistycznych / Bożena Sowa. 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338.1(091) Historia gospodarcza (ogólna)
30
Szafranek, Edyta. Autor Terytorializacja polityki rozwoju : wdrażanie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w obszarze funkcjonowania miast w Polsce / Edyta Szafranek. 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
31
Szelągowska, Anna. Autor Branch banking w Polsce / Anna Szelągowska. 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

336.7 Pieniądz. System monetarny. Bankowość. Giełdy. Inflacja. Deflacja
32

Agencje ratingowe a rynki akcji i obligacji / Izabela Pruchnicka-Grabias, Anna Szelągowska. 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

336.7 Pieniądz. System monetarny. Bankowość. Giełdy. Inflacja. Deflacja
33
Szubert, Tomasz. Autor Szczęście i jego determinanty ekonomiczne / Tomasz Szubert. 2019 BG( 1/ 0)

330 Nauki ekonomiczne w ogólności. Ekonomia polityczna. Przedmiot i metody ekonomii. Prawa eko
34
Walczak, Damian. Autor Przywileje w zabezpieczeniu na starość w Polsce / Damian Walczak. 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.2 Wynagrodzenia. Uposażenia. Płace. Emerytury. Renty
35
Wojtowicz, Dominika. Autor Pomoc rozwojowa - sukces czy porażka? : krytyczna analiza wpływu polityki spójności UE na rozwój regionalny i lokalny w Polsce / Dominika Wojtowicz. 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

338 SYTUACJA GOSPODARCZA. POLITYKA, KIEROWANIE I PLANOWANIE GOSPODARCZE. CENY
36
Woźniak, Michał Gabriel (1949- ). Autor Gospodarka Polski 1918-2018. T. 1, W kierunku zintegrowanego rozwoju / Michał Gabriel Woźniak. 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338.1(438)(091) Historia gospodarcza Polski
37
Zawadzka-Pąk, Urszula K. Autor Ochrona dobra wspólnego poprzez budżet partycypacyjny (obywatelski) : studium aksjologiczno-prawne / Urszula Kinga Zawadzka-Pąk. 2019 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
BWP( 3/ 0)
BPP( 1/ 0)

336.14 Budżet państwowy. Budżet publiczny. Funkcje budżetu. Polityka budżetowa. Równoważe
38

Marketing we współczesnej gospodarce : wybrane zagadnienia / redakcja naukowa Muzahim Al-Noorachi, Łukasz Sułkowski. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

339.138
39
Antczak, Barbara (nauki ekonomiczne). Autor Nowoczesne metody komunikacji w marketingu i public relations / Barbara Antczak, Anna Antczak. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

339.138 Marketing
40

Praca ludzka w perspektywie interdyscyplinarnej / redakcja Arkadiusz Bagłajewski, Jerzy Bartmiński, Monika Łaszkiewicz, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska. 2018 BG( 1/ 0)

331 Praca. Bezpieczeństwo i higiena pracy
41
Balcerek-Kosiarz, Marta. Autor Działalność gospodarcza samorządu gminnego w Polsce i Niemczech / Marta Balcerek-Kosiarz. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338 SYTUACJA GOSPODARCZA. POLITYKA, KIEROWANIE I PLANOWANIE GOSPODARCZE. CENY
42
Balkowski, Radosław. Autor Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych - zmiany, trendy i zasady / Radosław Balkowski. 2018 BG( 3/ 0)

336.7 Pieniądz. System monetarny. Bankowość. Giełdy. Inflacja. Deflacja
43
Barta, Silas. Autor Zrozumieć Bitcoina : techniczny i ekonomiczny przewodnik po kryptowalutach / Silas Barta i Robert P. Murphy ; przekład Rafał Trąbski. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

336.7 Pieniądz. System monetarny. Bankowość. Giełdy. Inflacja. Deflacja
44

Człowiek w organizacji : zaufanie, przywództwo, zaangażowanie, satysfakcja / redakcja naukowa: Grzegorz Biesok, Jolanta Wyród-Wróbel. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.101:159.9 Psychologia pracy
45
Borowski, Krzysztof (ekonomia). Metody inwestowania na rynkach finansowych / Krzysztof Borowski. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

336.7 Pieniądz. System monetarny. Bankowość. Giełdy. Inflacja. Deflacja
46
Capiga, Mirosława. Autor Sieć bezpieczeństwa finansowego / Mirosława Capiga, Witold Gradoń, Grażyna Szustak. 2018 BG( 1/ 0)

336.7 Pieniądz. System monetarny. Bankowość. Giełdy. Inflacja. Deflacja
47

Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki : ekonomia, finanse, zarządzanie / redakcja naukowa Joanna Chmura, Jarosław Wojtas. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330 Nauki ekonomiczne w ogólności. Ekonomia polityczna. Przedmiot i metody ekonomii. Prawa eko
48

Europa Karpat : dziedzictwo i przyszłość / redaktor prowadzący Katarzyna Chrzanowska. 2018 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

339.92(1-04) Regiony współpracy przygranicznej. Euroregiony
49
Chybalski, Filip. Autor Wiek emerytalny z perspektywy ekonomicznej : studium teoretyczno-empiryczne / Filip Chybalski. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

331.2 Wynagrodzenia. Uposażenia. Płace. Emerytury. Renty
50
Czerwonka, Leszek. Autor Zarządzanie finansami : wprowadzenie, przykłady i zadania / Leszek Czerwonka. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

336 Finanse. Finanse publiczne. Cła. Teoria finansów. Polityka finansowa. Skarbowość
51
Dziuba, Dariusz (1958- ). Autor Segment rynkowy crowdfundingu nieruchomości / Dariusz Tadeusz Dziuba. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

336 Finanse. Finanse publiczne. Cła. Teoria finansów. Polityka finansowa. Skarbowość
52
Furman, Witold. Autor Bezpieczeństwo finansowe w społeczeństwie informacyjnym / Witold Furman, Izabela Oleksiewicz, Kinga Stępień. 2018 BG( 1/ 0)

336.7 Pieniądz. System monetarny. Bankowość. Giełdy. Inflacja. Deflacja
53
Gamian-Wilk, Małgorzata. Autor Mobbing w miejscu pracy : uwarunkowania i konsekwencje bycia poddawanym mobbingowi / Małgorzata Gamian-Wilk. 2018 BG( 1/ 0)

331.1 Teoria i organizacja pracy. Stosunki między pracodawcami a pracownikami. Polityka kadrowa
54

Wybrane aspekty przemian gospodarczych w Polsce / redakcja naukowa Mirosław Geise, Jarosław Oczki, Dariusz Piotrowski. 2018 BG( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
55

Rynki finansowe, inwestycje i finanse : aktualne problemy / redakcja naukowa: Renata Gmińska. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

336 Finanse. Finanse publiczne. Cła. Teoria finansów. Polityka finansowa. Skarbowość
56
Golinowska, Stanisława. Autor O polskiej biedzie w latach 1990-2015 : definicje, miary i wyniki / Stanisława Golinowska. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

330.5 Majątek narodowy. Dochód narodowy. Spożycie. Ekonomika gospodarstw domowych. Konsumpcja
57

Bankowość elektroniczna : istota i innowacje / redakcja naukowa Andrzej Gospodarowicz ; autorzy: Andrzej Gospodarowicz, Marcin Gospodarowicz, Magdalena Kozińska, Emil Ślązak, Katarzyna Zarań 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

336.7 Pieniądz. System monetarny. Bankowość. Giełdy. Inflacja. Deflacja
58

Od projektu do legendy : Centralny Okręg Przemysłowy po osiemdziesięciu latach (1937-2017) / redakcja naukowa Paweł Grata, Grzegorz Ostasz, Bartosz Pasterski. 2018 BG( 1/ 0)

338.1(438)(091) Historia gospodarcza Polski
59

Marketing w erze technologii cyfrowych : nowoczesne koncepcje i wyzwania / redakcja naukowa Bogdan Gregor, Dominika Kaczorowska-Spychalska ; autorzy: Bogdan Gregor, Dominika Kaczorowska-Spychalska 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

339.138 Marketing
60
Grodzicki, Maciej. Autor Konwergencja w warunkach integracji gospodarczej : Grupa Wyszehradzka w globalnych łańcuchach wartości / Maciej J. Grodzicki. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

339.9 Gospodarka zagraniczna w ogólności. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Gospodarka św
61

Wkład krakowskiego i ogólnopolskiego środowiska prawniczego w budowę podstaw ustrojowych III Rzeczpospolitej (1980-1994) : projekty i inicjatywy ustawodawcze, ludzie, dokonania i oceny / pod r 2018 BG( 1/ 0)

331.105.44 Organizacje pracowników.Związki zawodowe. Centrale związków zawodowych. Federacje
62

Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców. T. 2, Zarządzanie organizacją, finanse i inwestycje / redakcja naukowa: Ewa Gruszewska, Anna Matel, Ewa Kuzionko-Ochrymiuk ; P 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 5/ 0)
WIL( 2/ 0)

336 Finanse. Finanse publiczne. Cła. Teoria finansów. Polityka finansowa. Skarbowość
63

Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców. T. 1, Wzrost, rozwój i polityka gospodarcza / redakcja naukowa: Ewa Gruszewska, Kinga Karpińska, Anna Protasiewicz ; Polskie T 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 5/ 0)
WIL( 2/ 0)

338 SYTUACJA GOSPODARCZA. POLITYKA, KIEROWANIE I PLANOWANIE GOSPODARCZE. CENY
64
Grynia, Alina (1959- ). Autor Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Litwy po przystąpieniu do Unii Europejskiej : osiągnięcia i postulowane kierunki zmian / Alina Grynia. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 3/ 0)
WIL( 2/ 0)
CDE( 1/ 0)

339.1 Handel i obrót towarowy (zagadnienia ogólne). Ekonomika handlu. Rynek. Analiza rynku. Po
65

Bezpieczeństwo energetyczne : koncepcje, wyzwania, interesy / redakcja naukowa Jarosław Gryz, Andrzej Podraza, Mariusz Ruszel. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338.45/.46 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika p
66
Jaciow, Magdalena. Autor Ekwiwalencja w międzynarodowych badaniach rynku / Magdalena Jaciow. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

33 NAUKI EKONOMICZNE. GOSPODARKA. EKONOMIA
67
Jasiński, Leszek Jerzy (1952- ). Autor Potencjał i rozwój : organizacja społeczeństwa i technika a stan gospodarki / Leszek Jerzy Jasiński. 2018 BG( 1/ 0)

338.1(091) Historia gospodarcza (ogólna)
68
Jezierska-Thöle, Aleksandra. Autor Rozwój obszarów wiejskich Polski Północnej i Zachodniej oraz Niemiec Wschodnich / Aleksandra Jezierska-Thöle. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338.43 Rolnictwo jako dział gospodarki. Gospodarka żywnościowa. Ekonomika rolnictwa. Polityka
69
Jóźwicki, Rafał (ekonomia). Autor Strategie inwestycyjne / Rafał Jóźwicki. 2018 BG( 1/ 0)

336.7 Pieniądz. System monetarny. Bankowość. Giełdy. Inflacja. Deflacja
70
Kamiński, Arkadiusz (ekonomia). Autor Potencjalny dług publiczny / Arkadiusz Kamiński. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

336.2 Dochody państwowe. Dochody publiczne. Podatki. Prawo podatkowe. Opłaty lokalne
71

Innowacje gospodarcze : wybrane aspekty ekonomiczne i prawne / redakcja naukowa Ryszard Kamiński. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

330.3 Dynamika gospodarki narodowej. Inwestycje. Rozwój gospodarczy. Reprodukcja
72
Kamiński, Tomasz (politologia). Autor Pieniądze w służbie dyplomacji : państwowe fundusze majątkowe jako narzędzie polityki zagranicznej / Tomasz Kamiński. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

336.7 Pieniądz. System monetarny. Bankowość. Giełdy. Inflacja. Deflacja
73
Kaniewska-Sęba, Aleksandra. Autor Pomiar marketingu i sprzedaży business-to-business / Aleksandra Kaniewska-Sęba, Grzegorz Leszczyński. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

339.138 Marketing
74
Kietliński, Marek (1967- ). Autor Słownik biograficzny zmarłych działaczy podlaskiej "Solidarności". Z. 1 / Marek Kietliński ; Archiwum Państwowe w Białymstoku ; Region Podlaski NSZZ "Solidarność". 2018 BG( 2/ 0)

331.105.44 Organizacje pracowników.Związki zawodowe. Centrale związków zawodowych. Federacje
75
Kil, Krzysztof. Autor Stabilność finansowa banków spółdzielczych w Polsce w świetle pokryzysowych zmian regulacyjnych / Krzysztof Kil. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

336.7 Pieniądz. System monetarny. Bankowość. Giełdy. Inflacja. Deflacja
76
Kirenko, Janusz (1954- ). Autor Bezrobocie - jakość życia - uwarunkowania / Janusz Kirenko, Marlena Duda. 2018 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

331.56/.57 Bezrobocie. Ograniczenie i likwidacja bezrobocia. Bezrobocie strukturalne. Tworzenie
77

Polska i Hiszpania na ścieżce konwergencji : aspekty regionalne / redakcja naukowa Małgorzata Kokocińska, Marcin Puziak. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

338 SYTUACJA GOSPODARCZA. POLITYKA, KIEROWANIE I PLANOWANIE GOSPODARCZE. CENY
78
Kołosowska, Bożena (1956- ). Autor Analiza finansowa w praktyce / Bożena Kołosowska, Grażyna Voss, Agnieszka Huterska. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

336.7 Pieniądz. System monetarny. Bankowość. Giełdy. Inflacja. Deflacja
79
Kongres Mediewistów Polskich (5 ; 2015 ; Rzeszów). Średniowieczny mercator christianus : praktyka, organizacja, idee etyczne i religijne / pod redakcją Marcina W. Bukały, Grzegorza Myśliwskiego. 2018 BG( 1/ 0)

338.1(091) Historia gospodarcza (ogólna)
80
Kopańska, Agnieszka. Autor Autonomia fiskalna i jej wpływ na działania samorządów / Agnieszka Kopańska, Grzegorz Kula, Joanna Siwińska-Gorzelak, Grażyna Bukowska, Magdalena Młochowska. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

336.14 Budżet państwowy. Budżet publiczny. Funkcje budżetu. Polityka budżetowa. Równoważe
81
Kosikowski, Cezary (1942- ). Autor Współczesny interwencjonizm / Cezary Kosikowski. 2018 BG( 1/ 1)
BWEiZ( 1/ 1)
BWP( 1/ 0)

338 SYTUACJA GOSPODARCZA. POLITYKA, KIEROWANIE I PLANOWANIE GOSPODARCZE. CENY
82
Kosztowniak, Aneta. Autor Zagraniczne inwestycje bezpośrednie a wzrost gospodarczy w Polsce oraz wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej / Aneta Kosztowniak. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

338(438) Polska - sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza
83
Kouli, Yaman. Autor Dolny Śląsk : 1936-1956 : szybki rozwój i nieudana odbudowa : wpływ wiedzy na produkcję przemysłową / Yaman Kouli ; przekład Tomasz Dominiak. 2018 BG( 1/ 0)

338.1(438)(091) Historia gospodarcza Polski
84
Kraińska, Agata. Autor Dyskryminacja kobiet w polskiej gospodarce / Agata Kraińska. 2018 BG( 1/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
85

Systemy walutowe współczesnego świata / pod redakcją Jerzego Łazora i Wojciecha Morawskiego. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

336.7 Pieniądz. System monetarny. Bankowość. Giełdy. Inflacja. Deflacja
86
Lieb, Rebecca. Autor Content : elementarna cząstka marketingu / Rebecca Lieb i Jaimy Szymanski ; przekład Marek Zawiślak i Jacek Środa. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

339.138 Marketing
87

Optimization of organization and legal solutions concerning public revenues and expenditures in public interest : (conference proceedings) / editors: Ewa Lotko, Urszula K. Zawadzka-Pąk, Michal Ra 2018 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 3/ 0)

336.2 Dochody państwowe. Dochody publiczne. Podatki. Prawo podatkowe. Opłaty lokalne
88
Lotko, Ewa. Autor Prawnofinansowe instrumenty ograniczania deficytu i długu publicznego w Polsce na tle doświadczeń europejskich / Ewa Lotko, Urszula Kinga Zawadzka-Pąk. 2018 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
BWP( 3/ 1)

336.2 Dochody państwowe. Dochody publiczne. Podatki. Prawo podatkowe. Opłaty lokalne
89
Mastalerz-Kodzis, Adrianna. Autor Elementy ekonomii matematycznej dla studentów ekonomii i zarządzania / Adrianna Mastalerz-Kodzis, Monika Miśkiewicz-Nawrocka, Ewa Pośpiech, Henryk Zawadzki, Katarzyna Zeug-Żebro. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330.4 Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce). Teoria s
90

E-marketing : planowanie, narzędzia, praktyka / redakcja Grzegorz Mazurek ; autorzy Roman Bębenista, Bartosz Borowiec, Magdalena Daniłoś, Katarzyna Gawlik, Paweł Gruszecki, Michał Kot, Grzeg 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

339.138 Marketing
91

Metody i modele analiz ilościowych w ekonomii i zarządzaniu. Cz.9 / redakcja naukowa Jerzy Mika, Monika Miśkiewicz-Nawrocka. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

330.4 Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce). Teoria s
92
Miklaszewska, Ewa (1956- ). Autor Zmiany strategiczne na europejskim rynku bankowym w okresie pokryzysowym / Ewa Miklaszewska. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

336.7 Pieniądz. System monetarny. Bankowość. Giełdy. Inflacja. Deflacja
93
Mitręga, Maciej. Autor Dynamiczne zdolności marketingowe organizacji : koncepcja i wybrane obszary zastosowań / Maciej Mitręga. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

339.138 Marketing
94
Mitręga-Niestrój, Krystyna. Autor Integracja regionalna w Afryce : aspekty gospodarcze i finansowe / Krystyna Mitręga-Niestrój, Blandyna Puszer, Łukasz Szewczyk. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

339.9 Gospodarka zagraniczna w ogólności. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Gospodarka św
95

Ekonomia społeczna : między rynkiem, państwem a obywatelem / redakcja naukowa Dorota Murzyn, Janina Pach. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330 Nauki ekonomiczne w ogólności. Ekonomia polityczna. Przedmiot i metody ekonomii. Prawa eko
96

Teorie ekonomiczne XX wieku : twórcy, interpretacje, próba syntezy : Galbraith, Szkoła Austriacka, Stiglitz, Sen i inni / redakcja naukowa Grażyna Musiał ; Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicac 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330 Nauki ekonomiczne w ogólności. Ekonomia polityczna. Przedmiot i metody ekonomii. Prawa eko
97
Nawrocki, Tomasz (ekonomia). Autor Inwestowanie na rynku akcji : jak ocenić potencjał rozwojowy firm notowanych na GPW w Warszawie / Tomasz Nawrocki, Bartłomiej Jabłoński. 2018 BG( 1/ 0)

336.7 Pieniądz. System monetarny. Bankowość. Giełdy. Inflacja. Deflacja
98

Repolonizacja banków w Polsce : przesłanki założenia i dylematy zmian własnościowych / Irena Pyka, Aleksandra Nocoń, Janusz Cichy, Anna Pyka. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

336.7 Pieniądz. System monetarny. Bankowość. Giełdy. Inflacja. Deflacja
99
Noga, Marian (1946- ). Autor Mikroekonomiczne podstawy makroekonomii : konceptualizacja gospodarki narodowej / Marian Noga. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330.101.54 Makroekonomia. Mikroekonomia

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia realizuje zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego