Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "32:016" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 9 z 9 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1

Two decades of Visegrad cooperation : selected V4 bibliography / [chief ed. Břetislav Dančák et al.]. 2011 BG( 1/ 0)

32:016 Nauki polityczne - bibliografie
2
Biedrzycka, Monika. Polska w NATO : bibliografia selektywna : 1999-2004 / [oprac. Monika Biedrzycka, Izabela Kowalska, Elżbieta Pawińska] ; Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Wychowania i Promocji Obronnoś 2004 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

32:016 Nauki polityczne - bibliografie
3
Foltyniewicz, Ewa. Operacja "Iracka wolność" : bibliografia / [oprac. Ewa Foltyniewicz, Izabela Kowalska, Elżbieta Pawińska] ; Centralna Biblioteka Wojskowa. 2003 BG( 1/ 0)

32:016 Nauki polityczne - bibliografie
4
Polska Akademia Nauk. Instytut Studiów Politycznych. Bibliografia prac Instytutu Studiów Politycznych PAN 1990-2000 / pod red. Józefa Fiszera. 2000 BG( 1/ 0)

32:016 Nauki polityczne - bibliografie
5
Chałupczak, Henryk (1952- ).. Mniejszości narodowe w Polsce : materiały do bibliografii 1990-1996 / Henryk Chałupczak, Tomasz Browarek, Nina Zielińska. 1998 BG( 1/ 0)
BPP( 5/ 0)

32:016 Nauki polityczne - bibliografie
6
Wąsowicz, Mirosława. Mniejszość niemiecka w Polsce : zestawienie bibliograficzne za lata 1990 - 1993 / oprac. Mirosława Wąsowicz. 1994 BG( 1/ 0)

32:016 Nauki polityczne - bibliografie
7

Mniejszości narodowe w Polsce : (1945-1991) : materiały do bibliografii / [oprac. zespół w składzie Julian Bilski et al. ; pod red. Stanisława Derejczyka] ; Centralna Biblioteka Wojskowa. 1992 BG( 1/ 0)

32:016 Nauki polityczne - bibliografie
8
Morrison, John. Boris Yeltsin : from bolshevik to democrat / John Morrison. 1991 BG( 1/ 0)

32:016 Nauki polityczne - bibliografie
9

Polska Partia Robotnicza 1942-1962 : bibliografia. 1961 BG( 1/ 0)

32:016 Nauki polityczne - bibliografie

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego