Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "329.7" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 120 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Puliński, Andrzej Jarosław. Autor Konspiracyjne organizacje młodzieżowe w województwie białostockim na tle prawno-instytucjonalnej rzeczywistości Polski Ludowej w latach 1947-1956 / Andrzej J. Puliński. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
2
Śliwerski, Bogusław (1954- ). Autor Pedagogia harcerskiego wychowania / Bogusław Śliwerski. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
3
Gmitruk, Janusz (1948- ).. Ludowy Związek Kobiet / Janusz Gmitruk. 2017 BG( 1/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
4

Wybór źródeł do dziejów Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. T. 3, Statuty, komentarze i inne dokumenty dotyczące Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego (1989-2016) / wybór i opracowanie Katar 2017 BG( 1/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
5

Wybór źródeł do dziejów Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. T. 2, Rozwój Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej (2001-2016) / wybór i opracowanie Katarzyna Marszałek. 2017 BG( 1/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
6

Wybór źródeł do dziejów Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. T. 1, Utworzenie i rozwój Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej (1989-1999) / wybór i opracowanie Katarzyna Marszałek. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
7

Wybór źródeł do dziejów ruchu harcerskiego w Polsce : ruch harcerski w latach 1980-1989 / wybór i opracowanie Katarzyna Marszałek. 2017 BG( 2/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
8
Waingertner, Przemysław (1969- ). Autor Konspiracja trzech pokoleń : Związek Młodzieży Polskiej "Zet" i ruch zetowy (1886-1996) / Przemysław Waingertner. 2017 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
9

Baza harcerska "Orle Gniazdo" / [opracowali Tadeusz Białous, Aleksander Dobroński, Marian Podlecki]. 2016 BG( 1/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
10
Błażejowska, Justyna (1983- ).. Harcerską drogą do niepodległości : od "Czarnej Jedynki" do Komitetu Obrony Robotników : nieznana historia KOR-u i KSS "KOR" / Justyna Błażejowska. 2016 BG( 1/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
11
Krzanowski, Adam. Z historii sztandaru Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów : 1930 - 1960 - 2015 / Adam Krzanowski. 2016 BG( 1/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
12
Marszałek, Katarzyna. Dziedzictwo, którego nie można odrzucić : próba interpretacji wybranych źródeł z lat 1918-2015 do dziejów Związku Harcerstwa Polskiego / Katarzyna Marszałek. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
13
Śliwerski, Bogusław (1954- ).. Harcerstwo źródłem pedagogicznej pasji / Bogusław Śliwerski. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
14
Bojko, Krzysztof (1963-2013).. Harcerstwo polskie na Litwie Kowieńskiej w latach 1918-1945 / Krzysztof Bojko. 2015 BG( 1/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
15
Hausner, Wojciech (1957- ).. Sto lat harcerstwa : Najnowsze dzieje Polski / Wojciech Hausner, Marek Wierzbicki ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 2015 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
16
Kardela, Piotr. Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Stanach Zjednoczonych w latach 1953-1990 / Piotr Kardela ; [recenzenci Tadeusz Kondracki, Janusz Wróbel]. 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
17
Baran, Adam F. (1968- ).. Od pieriestrojki do Karty Polaka : środowiska i organizacje polskiego harcerstwa na terenie ZSRR i po jego rozpadzie / Adam F. Baran. 2014 BG( 1/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
18
Dobroński, Adam (1943- ).. W służbie Polsce : dzieje okręgów Związku Inwalidów Wojennych RP / Adam Czesław Dobroński. 2014 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
19

Wybór źródeł do dziejów ZHP. T. 2, Walka, sowietyzacja, odwilż, kryzys i upadek (1944-1988) / wybór i oprac. Katarzyna Marszałek. 2014 BG( 1/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
20

Wybór źródeł do dziejów ZHP. T. 1, Utworzenie ogólnopolskiego Związku Harcerstwa Polskiego i czas próby ruchu harcerskiego (1918-1944) / wybór i oprac. Katarzyna Marszałek. 2014 BG( 1/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
21
Rzeczkowska, Ewa (1980- ).. Bogu, Polsce, bliźnim : tajne organizacje harcerskie w Polsce w latach 1944-1956 / Ewa Rzeczkowska. 2014 BG( 1/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
22
Sedlaczek, Stanisław Marian (1892-1941).. Harcerstwo na Rusi i w Rosji : 1913-1920 / Stanisław Sedlaczek. 2014 BG( 1/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
23

Harcerki z tamtych lat ... / Stanisław Jan Dąbrowski [et al. ; oprac. red. Stanisław Jan Dąbrowski]. 2013 BG( 1/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
24
Głowacka-Sobiech, Edyta (1972- ).. Harcerstwo w Polsce w latach 1944-1990 / Edyta Głowacka-Sobiech. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
25
Wierzbicki, Marek (1964- ).. Ostatni bunt : młodzieżowa opozycja polityczna u schyłku PRL 1980-1990 : fakty, konteksty, interpretacje / Marek Wierzbicki ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Na 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
26
Żebrak, Anna. Instytucjonalizacja politycznych ugrupowań młodzieżowych w Polsce po 1989 roku / Anna Żebrak. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
27
Czarnecki, Witold (1927- ).. Pluton harcerski Szarych Szeregów w Wilnie / Witold Czarnecki ; Zarząd Okręgu Białostockiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. 2012 BG( 1/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
28

Burzliwa dekada : NZS we Wrocławiu 1980-1989 / [wybór i oprac. materiałów] Kamil Dworaczek. 2012 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
29

Z kart historii i działalności kręgów harcerstwa dorosłych : [praca zbiorowa / red. i układ graf.: Irena Pawletko, Kazimiera Rosińska, Adam Smoliński ; współpr.: Stefan Romanowski] ; Zwi 2012 BG( 2/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
30
Wąsowicz, Jarosław (1973- ).. Niezależny ruch młodzieżowy w Gdańsku w latach 1981-1989 / Jarosław Wąsowicz. 2012 BG( 1/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
31

Pomarańczowa Alternatywa - happeningiem w komunizm = Happening against communism by the Orange Alternative / [red.: Barbara Górska, Benjamin Koschalka ; tł.: Margerita Krasnowolska et al.]. 2011 BG( 1/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
32

Harcerskie tradycje oręża polskiego w zbiorach Muzeum Harcerstwa : materiały z konferencji naukowej / pod red. Julii Tazbir ; [aut. rys. Jacek Kotela]. 2011 BG( 1/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
33
Śliwerski, Wojciech. Różne oblicza harcerstwa / Wojciech Śliwerski. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
34
Aly, Götz (1947- ).. Unser Kampf ’68 : gniewne spojrzenie w przeszłość / Götz Aly ; [tł. Ewa Stefańska]. 2010 BG( 3/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
35
Czopowicz, Stanisław (1950- ).. Szczera wola i zniewolenie : harcerstwo w Polsce 1945-1980 : zarys problematyki ideowej i wychowawczej / Stanisław Czopowicz. 2010 BG( 1/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
36
Dobroński, Aleksander (1970- ).. Harcerstwo w Białymstoku do 1939 roku / Aleksander Tadeusz Dobroński. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
37
Dworakowski, Jan (1947- ).. Sto lat harcerstwa na ziemi białostockiej / Jan Dworakowski ; [Jakub Bobrowski oprac. fot.]. 2010 BG( 1/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
38
Głuszek, Zygmunt (1928- ).. Szare Szeregi : słownik encyklopedyczny : hasła rzeczowe / Zygmunt Głuszek. 2010 BG( 2/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
39
Huchla, Mieczysław (1920-2010).. Żołnierze i kombatanci Zrzeszenia WiN / Mieczysław Huchla. 2010 BG( 1/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
40
Lenkiewicz, Sylwia. Poradnik antyuzależnieniowy : nałogom mówimy nie! / Sylwia Lenkiewicz, Edyta Trzeciak, Karolina Adamczuk. 2010 BG( 1/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
41
Sadowska, Joanna (historia). Sercem i myślą związani z Partią : Związek Młodzieży Socjalistycznej (1957-1976) : polityczne aspekty działalności / Joanna Sadowska. 2010 BG( 2/ 0)
WHS( 3/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
42
Wiśniewska, Małgorzata (1974- ).. Związek Strzelecki (1910-1939) / Małgorzata Wiśniewska. 2010 BG( 1/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
43
Hausner, Wojciech (1957- ).. Harcerstwo duchowej niepodległości : duszpasterstwo harcerskie w dokumentach Służby Bezpieczeństwa i archiwaliach środowisk harcerskich 1983-1989 / Wojciech Hausner, Marcin Kapusta ; Instytu 2009 BG( 2/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
44
Krzywicki, Andrzej (1982- ).. Poststalinowski karnawał radości : V Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów o Pokój i Przyjaźń, Warszawa 1955 r. : przygotowania, przebieg, znaczenie / Andrzej Krzywicki. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
45
Lewis, Brenda Ralph. Hitlerjugend : w czasach wojny i pokoju 1933-1945 / Brenda Ralph Lewis ; [tł. Grzegorz Siwek]. 2009 BG( 2/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
46
Śliwerski, Bogusław (1954- ).. Przyrzeczenie harcerskie : historia, metodyka, manipulacje / Bogusław Śliwerski. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
47
Wawrzyniak, Joanna (1975- ).. ZBoWiD i pamięć drugiej wojny światowej 1949-1969 / Joanna Wawrzyniak. 2009 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
48

Studia z dziejów harcerstwa 1944-1989 / pod red. Marka Wierzbickiego. 2009 BG( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
49

Niepodległościowe organizacje młodzieżowe na Rzeszowszczyźnie w latach 1944-1956 w świetle dokumentów / wybór, wstęp i oprac. Bogusław Wójcik. 2009 BG( 1/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
50
Berman, Paul (1949- ). Opowieść o dwóch utopiach : ewolucja polityczna pokolenia’68 / Paul Berman ; przekł. Piotr Nowakowski. 2008 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
51

Druh Leonard : ruch harcerski w Supraślu wczoraj i dziś / pod red. Aleksandra Dobrońskiego i Radosława Dobrowolskiego. 2008 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
52
Dworakowski, Jan (1947- ). n 98011054 Z dziejów harcerstwa białostockiego 1924-1939 / Jan Dworakowski ; [Związek Harcerstwa Polskiego. Chorągiew Białostocka]. 2008 BG( 1/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
53
Obolewicz, Alina (1975- ).. Całym życiem pełnić służbę... : Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie w opinii jego działaczy i liderów / Alina Obolewicz. 2008 BG( 1/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
54

Organizacje młodzieżowe w XX wieku : struktury, ideologia, działalność / pod red. Patryka Tomaszewskiego i Mariusza Wołosa. 2008 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
55
Baran, Adam F. (1968- ).. Walka o kształt harcerstwa w Polsce (1980-1990) : niepokorni i niezależni / Adam F. Baran. 2007 BG( 1/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
56
Tarnavskyi, Viktor. Dzieci swoich czasów : ruchy młodzieżowe w Rosji a zmiany kulturowe po upadku ZSRR / Viktor Tarnavskyi. 2007 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
57
Wołoszyn, Jacek Witold (1972- ).. Chronić i kontrolować : UB wobec środowisk i organizacji konspiracyjnych młodzieży na Lubelszczyźnie (1944-1956) / Jacek Witold Wołoszyn ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbr 2007 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
58
Zakrzewska, Aldona (pedagogika). Związek Strzelecki 1919-1939 : wychowanie obywatelskie młodzieży / Aldona Zakrzewska. 2007 BG( 1/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
59

Harcerska watra nad Pasłęką : szkice i źródła do historii Hufca Związku Harcerstwa Polskiego im. Mikołaja Kopernika w Braniewie 1946-2005 / [red. i uzup. Jerzy Chrabąszcz]. 2006 BG( 1/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
60
Majka, Jerzy (1950- ).. Strzelcy : z dziejów Związku Strzeleckiego w Rzeszowie / Jerzy Majka. 2006 BG( 1/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
61
Szuba, Ludwik Stanisław (1945- ). Autor Powszechna Organizacja "Służba Polsce" jako narzędzie pracy i indoktrynacji młodzieży w latach 1948-1955 / Ludwik Stanisław Szuba. 2006 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
62
Walzer, Michael (1935- ).. Polityka i namiętność : o bardziej egalitarny liberalizm / Michael Walzer ; przeł. Hanna Jankowska. 2006 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
63
Wierzbicki, Marek (1964- ).. Związek Młodzieży Polskiej i jego członkowie : studium z dziejów funkcjonowania stalinowskiej organizacji młodzieżowej / Marek Wierzbicki. 2006 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
64
Chrabąszcz, Jerzy (1951- ).. Harcerze gorszego Boga : Związek Harcerstwa Polskiego w okresie transformacji ustrojowej państwa lat 1989-1990 / Jerzy Chrabąszcz. 2005 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
65

Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej. Okręg Białostocki : zarys historii 1919-2004 : [praca zbiorowa / pod red. Franciszka Taraszkiewicza i Ryszarda Cichockiego]. 2005 BG( 1/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
66
Grządzielski, Zbigniew (1932- ).. Kamieńsk i jego harcerskie szeregi 1917-1945 / zebr. i oprac. Zbigniew Grządzielski, Leopold Mikunda ; Stowarzyszenie Szarych Szeregów. Krąg Kamieńsk. 2005 BG( 1/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
67
Kietliński, Marek (1967- ).. Niezależny ruch młodzieżowy na Białostocczyźnie w latach 1980-1989 / Marek Kietliński. 2005 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
68

Niezależny ruch młodzieżowy w Polsce po drugiej wojnie światowej (1945-2001) : zbiór studiów / pod redakcją Ryszarda Sudzińskiego ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. 2005 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
69

Jest taka drużyna : rys monograficzny działalności Drużyny Weteranów - Harcerzy Ziemi Łomżyńskiej - Kręgu Seniorów im. Leona Kaliwody na tle skautingu światowego i polskiego : aneks do 2004 BG( 2/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
70
Gajdowski, Leon (1912-1990).. Harcerstwo grajewskie 1919-1945 / Leon Gajdowski. 2004 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
71

"My z Zetempe..." : upadek i likwidacja Związku Młodzieży Polskiej (1955-1957) / oprac. Marek Wierzbicki. 2004 BG( 1/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
72

Jest taka drużyna : rys monograficzny działalności Drużyny Weteranów - Harcerzy Ziemi Łomżyńskiej - Kręgu Seniorów im. Leona Kaliwody na tle skautingu światowego i polskiego. T. 2 / [ze 2003 BG( 2/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
73

Jest taka drużyna : rys monograficzny działalności Drużyny Weteranów - Harcerzy Ziemi Łomżyńskiej - Kręgu Seniorów im. Leona Kaliwody na tle skautingu światowego i polskiego. T. 1 / [ze 2003 BG( 2/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
74
Głowacka-Sobiech, Edyta (1972- ).. Twórcy polskiego skautingu - Olga i Andrzej Małkowscy / Edyta Głowacka-Sobiech. 2003 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
75
Nowik, Grzegorz (1954- ).. Straż nad Wisłą. T. 3, Blok "Bazylika" Okręg Szarych Szeregów Warszawa - Praga 1944 / Grzegorz Nowik. 2001 BG( 2/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
76
Nowik, Grzegorz (1954- ).. Straż nad Wisłą. T. 2, Hufce Grup Szturmowych Bojowych Szkół i Zawiszy na Pradze 1942-1944 / Grzegorz Nowik. 2001 BG( 2/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
77
Nowik, Grzegorz (1954- ).. Straż nad Wisłą. T. 1, Okręg Szarych Szeregów Warszawa - Praga 1939-1942 / Grzegorz Nowik. 2001 BG( 2/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
78
Bondaryk, Danuta. Organizacje młodzieżowe działające na terenie województwa białostockiego w latach 1944-1957 : przewodnik po zespołach akt przechowywanych w Archiwum Państwowym w Białymstoku / Danuta Bond 2000 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
79
Bondaryk, Krzysztof (1959- ).. Niezależne Zrzeszenie Studentów w Białymstoku w latach 1980-1981 / Krzysztof Bondaryk. 1999 BG( 3/ 1)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
80
Ładykowska-Zys, Pelagia (1914- ).. Zarys historii harcerstwa w Kutnowskiem : 1912-1950 / Pelaga Ładykowska Zys, Jerzy Piątek ; pod red. Grażyny Kin-Majewskiej. 1998 BG( 1/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
81

Komuniści wobec harcerstwa 1944-1950 / wybór, wstęp i oprac. Krzysztof Persak ; Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. 1998 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
82

Związek Harcerstwa Polskiego na Wołyniu : Chorągiew harcerek i harcerzy, 1918-1939. T. 1, cz. 1 / [zebr. i uzup. fot. Aleksander Pśnik ; zespół red. Natalia Nekrasz et al.]. 1997 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
83

ZET w walce o niepodległość i budowę państwa : szkice i wspomnienia / kom. red.: Tadeusz W. Nowacki (przewod.) [et al.]. 1996 BG( 4/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
84
Kułakowski, Kazimierz (1926-1997).. Harcerstwo na Białostocczyźnie / Kazimierz Kułakowski. 1995 BG( 3/ 0)
BHU( 2/ 0)
BPP( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
85
Śliwerski, Bogusław (1954- ).. Przyrzeczenie harcerskie / Bogusław Śliwerski. 1994 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
86
Walczak, Jan (1942- ).. Ruch studencki w Polsce 1944-1984 / Jan Walczak. 1990 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
87
Wyrwalski, Tadeusz. Rozwój idei puszczańskiej w skautingu : 1902 - 1939 / Tadeusz Wyrwalski. 1990 BG( 1/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
88
Mioduchowska, Maria. Centralny Związek Młodzieży Wiejskiej 1912-1928 / Maria Mioduchowska. 1984 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
89

Harcerki 1939-1945 / [oprac. Zofia Florczak et al. ; pod red. Krystyny Wyczańskiej] ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. 1983 BG( 1/ 0)
BHU( 2/ 0)
BPP( 2/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
90
Hirsz, Zbigniew Jerzy (1931- ).. Ideowe organizacje młodzieżowe na Białostocczyźnie w latach 1944-1956 : z zagadnień funkcjonowania systemu politycznego / Zbigniew Jerzy Hirsz. 1982 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
91
Ratuś, Bronisław (1935-1997).. Ruch młodzieżowy w Polsce Ludowej : zagadnienia teoretyczne / Bronisław Ratuś. 1981 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
92
Hillebrandt, Bogdan (1931- ).. Związek Młodzieży Polskiej / Bogdan Hillebrandt. 1980 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
93
Kozłowski, Czesław. Zarys dziejów ZWM / Czesław Kozłowski. 1980 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
94
Mikosz, Jerzy. Państwo a organizacje młodzieżowe w Polsce Ludowej / Jerzy Mikosz. 1979 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
95
Fijałkowska, Barbara (1942-2002).. Ideowo-polityczna działalność związków młodzieży w Polsce w latach 1944-1957 / Barbara Fijałkowska. 1978 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
96

Związek Młodzieży Wiejskiej RP "Wici" w walce o postęp i sprawiedliwość społeczną : wybór dokumentów, 1928-1948 / przedm. Dyzma Gałaj ; wstęp i oprac. Edward Gołębiowski i Stanisław 1978 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
97

Ruch młodzieżowy w polityczno-społecznym rozwoju Białostocczyzny / pod red. Zbigniewa Jerzego Hirsza ; Federacja Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej. Rada Wojewódzka w Białymsto 1978 BG( 1/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
98
Łukasiewicz, Ryszard. Rozmowy o ZSMP / Ryszard Łukasiewicz. 1978 BG( 1/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
99
Rechowicz, Henryk (1929-2004).. Polska Partia Robotnicza na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim / Henryk Rechowicz. 1978 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia realizuje zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego