Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "329*438*" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 303 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Hańderek, Marek. Autor Unia 1940-1948 : dzieje zapomnianego ruchu ideowego / Marek Hańderek ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 2019 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
2

Antykomunizm Polaków w XX wieku / redakcja naukowa Piotr Kardela i Karol Sacewicz. 2019 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
3
Krawcewicz, Arkadiusz. Autor Polityka wschodnia w koncepcjach partii politycznych w III Rzeczypospolitej Polskiej : wybrane aspekty: bezpieczeństwo, demokracja, polska mniejszość narodowa i prawa człowieka / Arkadiusz Kra 2019 BG( 2/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
4
Rudnicki, Szymon (1938- ). Autor Falanga : Ruch Narodowo-Radykalny / Szymon Rudnicki ; Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego. Towarzystwo Naukowe Warszawskie. 2018 BG( 1/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
5
Sanecka, Joanna Ilona. Autor Racja stanu we współczesnej polskiej myśli politycznej, 2001-2015 / Joanna Sanecka-Tyczyńska. 2018 BG( 1/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
6
Sikorski, Tomasz (1975- ). Autor Ewangelia zbawienia. 1, Polska lewica chrześcijańska (1832-1914) / Tomasz Sikorski. 2018 BG( 1/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
7
Sikorski, Tomasz (1975- ). Autor Ewangelia zbawienia. 2, Polska lewica chrześcijańska (1832-1914) / Tomasz Sikorski. 2018 BG( 1/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
8
Sikorski, Tomasz (1975- ). Autor Ewangelia zbawienia. 3, Polska lewica chrześcijańska (1832-1914) / Tomasz Sikorski. 2018 BG( 1/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
9

Partie polityczne w Polsce : wybrane zagadnienia / Agnieszka Gajda, Krzysztof Grajewski, Piotr Uziębło, Anna Rytel-Warzocha, Marcin Michał Wiszowaty. 2017 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
10

Antologia polskiej myśli politycznej w latach 1945-1989 / redakcja naukowa Arkadiusz Meller, Grzegorz Radomski, Michał Strzelecki, Witold Wojdyło. 2017 BG( 1/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
11
Wichmanowski, Marcin Jakub. Myśl polityczna Polskiego Stronnictwa Ludowego Piast : 1913/14-1931 / Marcin Jakub Wichmanowski. 2017 BG( 1/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
12

120 lat polskiego ruchu ludowego / redakcja naukowa Ewelina Podgajna, Magdalena Kuranc-Szymczak. 2016 BG( 1/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
13
Dajnowicz, Małgorzata (1968- ).. Poglądy ideowe i działalność polityczna elit (nie)prowincjonalnych Narodowej Demokracji zachodniej części województwa białostockiego (1919-1939) / Małgorzata Dajnowicz. 2015 BG( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
14

Dokumenty do historii Ligi Narodowej 1893-1906 : w setną rocznicę śmierci Zygmunta Miłkowskiego / Urszula Kozłowska, Tomasz Sikorski, Adam Wątor. 2015 BG( 1/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
15

Liberalizm polski / wybór i redakcja naukowa Ireneusz Krzemiński. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
16
Turek, Wojciech (1963- ).. Obóz Narodowy w Gdyni w latach 1920-1939 / Wojciech Turek. 2015 BG( 1/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
17

Liga Narodowa : 1887-1906 : sprawozdania, odezwy, dokumenty / wstęp i opracowanie Mateusz Werner. 2015 BG( 1/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
18
Garyga, Malwina. Dekada agonii : Komitet Krakowski PZPR w świetle materiałów partyjnych 1981-1990 / Malwina Garyga. 2014 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
19
Giełzak, Marcin (1987- ).. Antykomuniści lewicy : Lidia i Adam Ciołkoszowie jako historycy socjalizmu polskiego / Marcin Giełzak. 2014 BG( 1/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
20

Represje wobec wsi i ruchu ludowego (1944/1945-1989). T. 5, Losy żołnierzy Batalionów Chłopskich oraz działaczy Stronnictwa Ludowego "Roch" po II wojnie światowej / pod red. nauk. Arkadiusza 2014 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
21
Indraszczyk, Arkadiusz (1972- ).. Polski ruch ludowy wobec integracji europejskiej / Arkadiusz Indraszczyk ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Instytut Nauk Społecznych 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
22

Konserwatyści polscy 1918-1939 : wybór pism / wprowadzenie i redakcja naukowa Marcin Król. 2014 BG( 1/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
23

Polska Partia Robotnicza 1944-1948 : studia i szkice / pod red. Mariusza Krzysztofińskiego. 2014 BG( 1/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
24
Łukasiewicz, Sławomir (1972- ).. Partia w warunkach emigracji : dylematy Polskiego Ruchu Wolnościowego "Niepodległość i Demokracja" 1945-1994 / Sławomir Łukasiewicz. 2014 BG( 1/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
25
Pacześniak, Anna (1975- ).. Europeizacja polskich partii politycznych / Anna Pacześniak. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
26
Sikorski, Tomasz (1975- ).. Żelazny krok potężnych, zdyscyplinowanych szeregów... : oblicze ideowo-polityczne środowiska "Zaczynu" (1936-1939) : studium z dziejów myśli politycznej piłsudczyków / Tomasz Sikorski. 2014 BG( 1/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
27

Procesy i procedury demokratyczne w Polsce / red. nauk. Andrzej Stelmach. 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
28
Tarasiuk, Dariusz (1971- ).. Polski obóz narodowy w Rosji w latach 1917-1918 / Dariusz Tarasiuk. 2014 BG( 1/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
29
Tyszkiewicz, Adrian. Pomiędzy afirmacją a negacją : ruch młododemokratyczny w PRL / Adrian Tyszkiewicz. 2014 BG( 1/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
30

Marzyła nam się Polska prawdziwie ludowa : wspomnienia białostockich ludowców / teksty, wybór i oprac. Adam Anastaziuk [et.al.]. 2013 BG( 2/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
31
Cimek, Henryk (1941- ).. Elity politycznego ruchu chłopskiego w II Rzeczypospolitej / Henryk Cimek. 2013 BG( 1/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
32
Drelich, Sławomir (1981- ).. Wojny trybuna ludowego : przypadek Andrzeja Leppera / Sławomir Drelich. 2013 BG( 1/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
33
Gawin, Dariusz (1964- ).. Wielki zwrot : ewolucja lewicy i odrodzenie idei społeczeństwa obywatelskiego 1956-1976 / Dariusz Gawin. 2013 BG( 1/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
34
Kaczmarski, Krzysztof (1965- ).. O wielką Polskę na wojennym wychodźstwie : Stronnictwo Narodowe wobec rządu gen. Władysława Sikorskiego (1939-1943) / Krzysztof Kaczmarski. 2013 BG( 1/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
35
Kawęcki, Krzysztof. W imię wielkiej Polski : ONR ABC w świetle pism programowych / Krzysztof Kawęcki. 2013 BG( 1/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
36

Polska Partia Robotnicza, Gwardia Ludowa/Armia Ludowa na ziemiach polskich 1942-1944/1945/ pod red. Krzysztofa Kaczmarskiego, Mariusza Krzysztofińskiego. 2013 BG( 1/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
37
Marzęcki, Radosław. Styl uprawiania polityki : kształtowanie i utrwalanie podziałów politycznych we współczesnej Polsce / Radosław Marzęcki. 2013 BG( 1/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
38
Matyja, Rafał (1967- ).. Rywalizacja polityczna w Polsce / Rafał Matyja. 2013 BG( 1/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
39

Polskie Stronnictwo Ludowe / pod red. Marka Migalskiego. 2013 BG( 1/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
40
Puszkow-Bańka, Agnieszka. Polska i Polacy w myśli narodowej demokracji na przełomie XIX i XX wieku (Jan Ludwik Popławski, Zygmunt Balicki, Roman Dmowski) / Agnieszka Puszkow-Bańka. 2013 BG( 3/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
41

Kluczowe kwestie polskiej polityki : analiza programów partii politycznych w latach 1991-2011 / red. nauk. Ewa Skrabacz. 2013 BG( 1/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
42
Stoczewska, Barbara (1952- ).. Ukraina i Ukraińcy w polskiej myśli politycznej : od końca XIX wieku do wybuchu II wojny światowej / Barbara Stoczewska. 2013 BG( 1/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
43
Szczepański, Dominik. Unia Wolności : założenia programowe i działalność (1994-2005) / Dominik Szczepański. 2013 BG( 1/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
44
Urbanowicz, Adam Andrzej. Uspołecznienie własności i wizja nowego ładu gospodarczego w polskiej myśli socjalistycznej (1918-1939) / Adam Andrzej Urbanowicz ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolski 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
45

Za wolnością - przeciwko państwu : poglądy współczesnych polskich anarchistów / [oprac.] Radosław Antonów. 2012 BG( 1/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
46
Gmitruk, Janusz (1948- ).. Byliśmy jesteśmy będziemy : o ruchu ludowym w Polsce / Janusz Gmitruk ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. 2012 BG( 1/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
47
Jastrzębski, Przemysław Jarosław (1978- ).. "Myśl Narodowa" 1921-1939 : studium politologiczno-prasoznawcze / Przemysław Jastrzębski. 2012 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
48
Markwart, Zbigniew. Polityka realna : zarys działalności i programu stronnictwa petersburskich realistów (1859-1906) / Zbigniew Markwart. 2012 BG( 1/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
49
Przyłęcki, Paweł. Populizm w polskiej polityce : analiza dyskursu polityki / Paweł Przyłęcki. 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
50

Bezpieczeństwo zewnętrzne państwa w polskiej myśli politycznej po 1989 roku : wybór źródeł / pod redakcją Arkadiusza Lewandowskiego, Grzegorza Radomskiego, Patryka Tomaszewskiego. 2012 BG( 1/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
51
Sielezin, Jan Ryszard (1955- ).. Koncepcje i spory programowe opozycji politycznej w Polsce w latach 1976-1982 / Jan Ryszard Sielezin. 2012 BG( 1/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
52
Smółka-Gnauck, Anna. Między wolnością a pokojem : zarys historii Ruchu "Wolność i Pokój" / Anna Smółka-Gnauck ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. 2012 BG( 1/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
53

PZPR jako machina władzy / pod red. Dariusza Stoli i Krzysztofa Persaka. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
54
Wrzesińska, Katarzyna. Kultura i cywilizacja w myśli Narodowej Demokracji (1893-1918) : między ideą wychowania a polityką / Katarzyna Wrzesińska ; Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Fundacja Slawistyczna. 2012 BG( 1/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
55
Zuba, Krzysztof (1969- ).. Polska scena polityczna : ciągłość i zmiana / Krzysztof Zuba. 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
56
Borowik, Bogdan (politolog). Partie konserwatywne w Polsce 1989-2001 / Bogdan Borowik. 2011 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
57
Engelgard, Jan (1957- ).. Między romantyzmem a realizmem : szkice z dziejów Narodowej Demokracji / Jan Engelgard, Maciej Motas. 2011 BG( 1/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
58
Hartliński, Maciej. Przywództwo partyjne w Polsce / Maciej Hartliński. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
59

Projekt dla Polski : perspektywa lewicowa / pod red. Janusza Reykowskiego ; przy współpr. Krzysztofa Janika i Lecha Nikolskiego. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
60
Kisielewski, Tadeusz (1939-2012).. Partii portret własny : polityka i świadomość w PZPR : studium upadku / Tadeusz Kisielewski. 2011 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
61

Dwadzieścia lat po... : stan i perspektywy polskiej demokracji / redakcja naukowa Artur Laska, Sławomir Sadowski, Janusz Golinowski. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
62

Ruch socjaldemokratyczny w Rzeczypospolitej Polskiej : (1989-2010) / pod red. Krystyny Leszczyńskiej, Edwarda Olszewskiego. 2011 BG( 2/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
63

Drogi równości : Izabela Jaruga-Nowacka - polityczka, feministka, działaczka lewicy / pod red. Beaty Maciejewskiej, Katarzyny Kądzieli i Zuzanny Dąbrowskiej. 2011 BG( 2/ 0)
WHS( 2/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
64
Muszyński, Wojciech Jerzy (1972- ).. Duch młodych : Organizacja Polska i Obóz Narodowo-Radykalny w latach 1934-1944 : od studenckiej rewolty do konspiracji niepodległościowej / Wojciech Jerzy Muszyński. 2011 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
65
Mysiakowska-Muszyńska, Jolanta. Zabiegi o legalizację Stronnictwa Narodowego w kraju w latach 1945-1947 / Jolanta Mysiakowska-Muszyńska. 2011 BG( 2/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
66
Nikolski, Lech (1955- ).. Partie polityczne w wyborach do sejmików województw 1998-2006 / Lech Nikolski. 2011 BG( 1/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
67

Młodzi idą! : polski ruch młodowiejski. T. 1, 1911-1948 / pod red. Doroty Pasiak-Wąsik i Janusza Gmitruka ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. Zakład Historii Ruchu Ludowego. 2011 BG( 1/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
68

Zawsze wierni Polsce : 115 lat polskiego ruchu ludowego / red. nauk. Ewelina Podgajna, Marcin Wichmanowski ; Zarząd Główny Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego, Oddział LTN-K w Lublinie, 2011 BG( 2/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
69
Podgajna, Ewelina. Stronnictwo Chłopskie (1926-1931) : studium z dziejów myśli politycznej / Ewelina Podgajna. 2011 BG( 1/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
70

Władza w PRL : ludzie i mechanizmy / pod red. Konrada Rokickiego i Roberta Spałka. 2011 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
71
Sanecka, Joanna Ilona. Państwo obywatelskie i wspólnota polityczna : studium o myśli politycznej Prawa i Sprawiedliwości / Joanna Sanecka-Tyczyńska. 2011 BG( 2/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
72
Sikorski, Tomasz (1975- ).. O kształt polityki polskiej : oblicze ideowo-polityczne i działalność Ruchu Młodej Polski (1979-1989) / Tomasz Sikorski. 2011 BG( 1/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
73

Polska i Ukraina : próba analizy systemu politycznego = Pol’ša ì Ukraïna : sproba analìzu polìtičnoï sistemi / red. Stanisław Sulowski [et al.]. 2011 BG( 1/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
74

Konfederacja Polski Niepodległej na drodze do wolności / pod red. Michała Wenklara ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 2011 BG( 1/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
75
Wojtasik, Waldemar. Lewica i prawica w Polsce : aspekty ekonomiczno-społeczne / Waldemar Wojtasik. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
76

Dla dobra rządu chłopskich dusz... : wiciarz-ludowiec-nauczyciel-uczony : księga poświęcona pamięci profesora Józefa Ryszarda Szaflika / red. nauk. Mieczysław Adamczyk, Janusz Gmitruk, Ada 2010 BG( 1/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
77
Banach, Tomasz (1972- ).. Rzymska tradycja prawna w myśli politycznej Narodowej Demokracji (1918-1939) / Tomasz Banach. 2010 BG( 1/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
78
Bichta, Tomasz. Struktura organizacyjna partii politycznych w Polsce po 1989 roku / Tomasz Bichta. 2010 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
79
Chimiak, Katarzyna (1985- ).. ROAD : polityka czasu przełomu : Ruch Obywatelski - Akcja Demokratyczna 1990-1991 / Katarzyna Chimiak. 2010 BG( 1/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
80
Dziuda, Karol (1985- ).. Dzieje Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem w Łodzi w latach 1930-1935 / Karol Dziuda. 2010 BG( 1/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
81

Represje wobec wsi i ruchu ludowego (1944-1989). T. 4, Między apologią a negacją / pod red. nauk. Janusza Gmitruka, Ewy Leniart ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie, Instytut 2010 BG( 2/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
82

Partie chłopskie i ludowe w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej : (1989-2009) / pod red. Janusza Gmitruka, Arkadiusza Indraszczyka, Stanisława Stępki. 2010 BG( 1/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
83
Gmitruk, Janusz (1948- ).. Ruch ludowy : tradycja i polityka / Janusz Gmitruk, Jan Jachymek, Aleksander Łuczak ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. 2010 BG( 1/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
84

Korzenie Solidarności : 30-lecie Ruchu Młodej Polski, Gdańsk, 26-27 września 2009 roku / pod red. Grzegorza Grzelaka i Mirosława Rybickiego. 2010 BG( 1/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
85
Kaczmarski, Krzysztof (1965- ).. Studia i szkice z dziejów obozu narodowego / Krzysztof Kaczmarski. 2010 BG( 1/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
86
Klimaszewski, Zbigniew Tomasz. Partie polityczne - struktury krajowe i województwa podlaskiego / Zbigniew Tomasz Klimaszewski. 2010 BG( 3/ 0)
WHS( 2/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
87
Kowalczyk, Elżbieta (1976- ).. Działalność Związku Patriotów Polskich na Wileńszczyźnie (1944-1946) / Elżbieta Kowalczyk. 2010 BG( 1/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
88
Mich, Włodzimierz (1956- ).. Role i metody : ruch konserwatywny w II Rzeczypospolitej o swych zadaniach i sposobach ich realizacji / Włodzimierz Mich. 2010 BG( 1/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
89

Prawo i Sprawiedliwość / pod red. Marka Migalskiego. 2010 BG( 1/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
90

Polskie partie i ruchy społeczno-polityczne pierwszej połowy XX wieku / red. nauk. Kazimierz Przybysz ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Instytut Nauk Polityc 2010 BG( 1/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
91
Sobolewska-Myślik, Katarzyna. Struktury organizacyjne polskich partii politycznych / Katarzyna Sobolewska-Myślik, Beata Kosowska-Gąstoł, Piotr Borowiec. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
92

Polska Partia Socjalistyczna : dlaczego się nie udało? : szkice, polemiki, wspomnienia / pod red. Roberta Spałka. 2010 BG( 1/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
93

Ludowcy i problematyka agrarna na początku XXI wieku / pod red. Łukasza Tomczaka. 2010 BG( 1/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
94

Polskie ugrupowania liberalne / pod red. Łukasza Tomczaka. 2010 BG( 1/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
95

Konserwatyzm : najlepsze teksty polskiej prawicy. 2010 BG( 1/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
96

Polska scena polityczna : środowiska - komunikacja polityczna - strategie / pod red. Katarzyny Sobolewskiej-Myślik, Agnieszki Hess, Krzysztofa Kowalczyka. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
97
Borejza, Tomasz. POPiS : pozorna opozycja / Tomasz Borejza. 2009 BG( 1/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
98
Cenckiewicz, Sławomir (1971- ).. Śladami bezpieki i partii : studia, źródła, publicystyka / Sławomir Cenckiewicz. 2009 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
99

Polskie niepodległości : wizje państwa i społeczeństwa w okresach przełomów 1918-1945-1989 / pod red. nauk. Janusza Farysia, Przemysława Słowińskiego, Tomasza Sikorskiego ; Państwowa Wy 2009 BG( 1/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia realizuje zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego