Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "329" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 648 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Hańderek, Marek. Autor Unia 1940-1948 : dzieje zapomnianego ruchu ideowego / Marek Hańderek ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 2019 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
2

Antykomunizm Polaków w XX wieku / redakcja naukowa Piotr Kardela i Karol Sacewicz. 2019 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
3
Krawcewicz, Arkadiusz. Autor Polityka wschodnia w koncepcjach partii politycznych w III Rzeczypospolitej Polskiej : wybrane aspekty: bezpieczeństwo, demokracja, polska mniejszość narodowa i prawa człowieka / Arkadiusz Kra 2019 BG( 2/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
4
Puliński, Andrzej Jarosław. Autor Konspiracyjne organizacje młodzieżowe w województwie białostockim na tle prawno-instytucjonalnej rzeczywistości Polski Ludowej w latach 1947-1956 / Andrzej J. Puliński. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
5
Rudnicki, Szymon (1938- ). Autor Falanga : Ruch Narodowo-Radykalny / Szymon Rudnicki ; Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego. Towarzystwo Naukowe Warszawskie. 2018 BG( 1/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
6
Sanecka, Joanna Ilona. Autor Racja stanu we współczesnej polskiej myśli politycznej, 2001-2015 / Joanna Sanecka-Tyczyńska. 2018 BG( 1/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
7
Sikorski, Tomasz (1975- ). Autor Ewangelia zbawienia. 1, Polska lewica chrześcijańska (1832-1914) / Tomasz Sikorski. 2018 BG( 1/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
8
Sikorski, Tomasz (1975- ). Autor Ewangelia zbawienia. 2, Polska lewica chrześcijańska (1832-1914) / Tomasz Sikorski. 2018 BG( 1/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
9
Sikorski, Tomasz (1975- ). Autor Ewangelia zbawienia. 3, Polska lewica chrześcijańska (1832-1914) / Tomasz Sikorski. 2018 BG( 1/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
10
Śliwerski, Bogusław (1954- ). Autor Pedagogia harcerskiego wychowania / Bogusław Śliwerski. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
11
Słowikowski, Michał. Autor Jedna Rosja w systemie politycznym Federacji Rosyjskiej / Michał Słowikowski. 2018 BG( 1/ 0)

329 Partie i ruchy polityczne
12
Sula, Piotr. Autor Partie małe w wybranych państwach Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1989-2016 / Piotr Sula. 2018 BG( 1/ 0)

329 Partie i ruchy polityczne
13

Filozofia i ruchy społeczne / redakcja Katarzyna Bielińska-Kowalewska. 2017 BG( 1/ 0)

329 Partie i ruchy polityczne
14
Gmitruk, Janusz (1948- ).. Ludowy Związek Kobiet / Janusz Gmitruk. 2017 BG( 1/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
15

Partie polityczne w Polsce : wybrane zagadnienia / Agnieszka Gajda, Krzysztof Grajewski, Piotr Uziębło, Anna Rytel-Warzocha, Marcin Michał Wiszowaty. 2017 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
16
Koziełło, Tomasz (1978- ).. Myśl polityczna Ligi Polskich Rodzin (2001-2009) : narodowa wizja państwa, społeczeństwa i polityki / Tomasz Koziełło. 2017 BG( 1/ 0)

329 Partie i ruchy polityczne
17

Wybór źródeł do dziejów Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. T. 3, Statuty, komentarze i inne dokumenty dotyczące Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego (1989-2016) / wybór i opracowanie Katar 2017 BG( 1/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
18

Wybór źródeł do dziejów Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. T. 2, Rozwój Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej (2001-2016) / wybór i opracowanie Katarzyna Marszałek. 2017 BG( 1/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
19

Wybór źródeł do dziejów Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. T. 1, Utworzenie i rozwój Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej (1989-1999) / wybór i opracowanie Katarzyna Marszałek. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
20

Wybór źródeł do dziejów ruchu harcerskiego w Polsce : ruch harcerski w latach 1980-1989 / wybór i opracowanie Katarzyna Marszałek. 2017 BG( 2/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
21

Antologia polskiej myśli politycznej w latach 1945-1989 / redakcja naukowa Arkadiusz Meller, Grzegorz Radomski, Michał Strzelecki, Witold Wojdyło. 2017 BG( 1/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
22

Lewica polska i niemiecka wobec I wojny światowej / redakcja naukowa Magdalena Mikołajczyk, Agata Tasak. 2017 BG( 1/ 0)

329 Partie i ruchy polityczne
23
Rafałowski, Wojciech (1986- ).. Opisywanie i wyjaśnianie systemu partyjnego : metody pomiaru / Wojciech Rafałowski ; Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski. 2017 BG( 1/ 0)

329 Partie i ruchy polityczne
24

Profesor Waldemar Żebrowski Jubilat : w 65. rocznicę urodzin / [opracowali: Karolina Tybuchowska-Hartlińska, Arkadiusz Żukowski] ; Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskieg 2017 BG( 1/ 0)

32:929 Nauki polityczne - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
25
Waingertner, Przemysław (1969- ). Autor Konspiracja trzech pokoleń : Związek Młodzieży Polskiej "Zet" i ruch zetowy (1886-1996) / Przemysław Waingertner. 2017 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
26
Wichmanowski, Marcin Jakub. Myśl polityczna Polskiego Stronnictwa Ludowego Piast : 1913/14-1931 / Marcin Jakub Wichmanowski. 2017 BG( 1/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
27
Wielomski, Adam (1972- ).. Prawica w XX wieku. 2 / Adam Wielomski. 2017 BG( 1/ 0)

329 Partie i ruchy polityczne
28

Między idealizmem a pragmatyzmem : wyzwania dla współczesnych partii politycznych / pod redakcją Marii Wincławskiej i Michała Strzeleckiego. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

329 Partie i ruchy polityczne
29
Wyglądała, Ewa. Bibliografia prac prof. dr hab. Bożeny Balcerzak-Paradowskiej 1975-2016 / oprac. Ewa Wyglądała ; Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. 2017 BG( 1/ 0)

32:929 Nauki polityczne - bibliografie
30

Baza harcerska "Orle Gniazdo" / [opracowali Tadeusz Białous, Aleksander Dobroński, Marian Podlecki]. 2016 BG( 1/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
31
Błażejowska, Justyna (1983- ).. Harcerską drogą do niepodległości : od "Czarnej Jedynki" do Komitetu Obrony Robotników : nieznana historia KOR-u i KSS "KOR" / Justyna Błażejowska. 2016 BG( 1/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
32
Charchuła, Jarosław (1977- ).. Liberalizm polski : idee, doktryny, przedstawiciele / Jarosław Charchuła. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

329 Partie i ruchy polityczne
33
Gajek, Marcin (1979- ).. W stronę republikańskiego liberalizmu : kategoria cnót liberalnych we współczesnej amerykańskiej myśli politycznej / Marcin Gajek. 2016 BG( 1/ 0)

329 Partie i ruchy polityczne
34
Krzanowski, Adam. Z historii sztandaru Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów : 1930 - 1960 - 2015 / Adam Krzanowski. 2016 BG( 1/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
35
Lipiński, Artur. Prawica na polskiej scenie politycznej w latach 1989-2011 : historia, organizacja, tożsamość / Artur Lipiński. 2016 BG( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

329 Partie i ruchy polityczne
36
Marszałek, Katarzyna. Dziedzictwo, którego nie można odrzucić : próba interpretacji wybranych źródeł z lat 1918-2015 do dziejów Związku Harcerstwa Polskiego / Katarzyna Marszałek. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
37

120 lat polskiego ruchu ludowego / redakcja naukowa Ewelina Podgajna, Magdalena Kuranc-Szymczak. 2016 BG( 1/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
38
Śliwerski, Bogusław (1954- ).. Harcerstwo źródłem pedagogicznej pasji / Bogusław Śliwerski. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
39

Organizational structures of political parties in Central and Eastern European countries / editors Katarzyna Sobolewska-Myślik, Beata Kosowska-Gąstoł, Piotr Borowiec. 2016 BG( 1/ 0)

329 Partie i ruchy polityczne
40
Bojko, Krzysztof (1963-2013).. Harcerstwo polskie na Litwie Kowieńskiej w latach 1918-1945 / Krzysztof Bojko. 2015 BG( 1/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
41
Dajnowicz, Małgorzata (1968- ).. Poglądy ideowe i działalność polityczna elit (nie)prowincjonalnych Narodowej Demokracji zachodniej części województwa białostockiego (1919-1939) / Małgorzata Dajnowicz. 2015 BG( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
42
Drozda, Łukasz (1990- ).. Lewactwo : historia dyskursu o polskiej lewicy radykalnej / Łukasz Drozda. 2015 BG( 1/ 0)

329 Partie i ruchy polityczne
43
Hausner, Wojciech (1957- ).. Sto lat harcerstwa : Najnowsze dzieje Polski / Wojciech Hausner, Marek Wierzbicki ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 2015 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
44
Kardela, Piotr. Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Stanach Zjednoczonych w latach 1953-1990 / Piotr Kardela ; [recenzenci Tadeusz Kondracki, Janusz Wróbel]. 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
45

Dokumenty do historii Ligi Narodowej 1893-1906 : w setną rocznicę śmierci Zygmunta Miłkowskiego / Urszula Kozłowska, Tomasz Sikorski, Adam Wątor. 2015 BG( 1/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
46
Kruk, Aleksandra. Wolna Partia Demokratyczna po zjednoczeniu Niemiec (1990-2013) / Aleksandra Kruk ; [recenzenci: Izabela Janicka, Bogdan Koszel]. 2015 BG( 1/ 0)

329 Partie i ruchy polityczne
47

Liberalizm polski / wybór i redakcja naukowa Ireneusz Krzemiński. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
48
Sader, Emir (1943- ).. Kret rewolucji : drogi lewicy latynoamerykańskiej / Emir Sader ; przełożyli Paweł Michał Bartolik, Jerzy Paweł Listwan. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

329 Partie i ruchy polityczne
49
Turek, Wojciech (1963- ).. Obóz Narodowy w Gdyni w latach 1920-1939 / Wojciech Turek. 2015 BG( 1/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
50

Liga Narodowa : 1887-1906 : sprawozdania, odezwy, dokumenty / wstęp i opracowanie Mateusz Werner. 2015 BG( 1/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
51
Baran, Adam F. (1968- ).. Od pieriestrojki do Karty Polaka : środowiska i organizacje polskiego harcerstwa na terenie ZSRR i po jego rozpadzie / Adam F. Baran. 2014 BG( 1/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
52

DIVPOL : diversity in political parties’ programmes, organization and representation = Różnorodność w programach, organizacji i reprezentacji partii politycznych / [authors of the report: Iris 2014 BG( 1/ 0)

329 Partie i ruchy polityczne
53
Dobroński, Adam (1943- ).. W służbie Polsce : dzieje okręgów Związku Inwalidów Wojennych RP / Adam Czesław Dobroński. 2014 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
54
Garyga, Malwina. Dekada agonii : Komitet Krakowski PZPR w świetle materiałów partyjnych 1981-1990 / Malwina Garyga. 2014 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
55
Gawryszczak, Marcin. Bronisław Wilhelm Pieracki (1895-1934) : biografia polityczna / Marcin Gawryszczak. 2014 BG( 1/ 0)

32:929 Nauki polityczne - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
56
Giełzak, Marcin (1987- ).. Antykomuniści lewicy : Lidia i Adam Ciołkoszowie jako historycy socjalizmu polskiego / Marcin Giełzak. 2014 BG( 1/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
57

Wybrane idee, partie i organizacje polityczne Bliskiego Wschodu / red. nauk. Filip Ilkowski, Stanisław Sulowski ; Instytut Nauk Politycznych. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Uniwersy 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

329 Partie i ruchy polityczne
58

Represje wobec wsi i ruchu ludowego (1944/1945-1989). T. 5, Losy żołnierzy Batalionów Chłopskich oraz działaczy Stronnictwa Ludowego "Roch" po II wojnie światowej / pod red. nauk. Arkadiusza 2014 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
59
Indraszczyk, Arkadiusz (1972- ).. Polski ruch ludowy wobec integracji europejskiej / Arkadiusz Indraszczyk ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Instytut Nauk Społecznych 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
60
Kania, Krzysztof (1976- ).. Edward Bernard Raczyński : 1891-1993 : dyplomata i polityk / Krzysztof Kania. 2014 BG( 1/ 0)

32:929 Nauki polityczne - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
61
Kosowska-Gąstoł, Beata. Europejskie partie polityczne jako organizacje wielopoziomowe : rozwój, struktury, funkcje / Beata Kosowska-Gąstoł. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

329 Partie i ruchy polityczne
62

Konserwatyści polscy 1918-1939 : wybór pism / wprowadzenie i redakcja naukowa Marcin Król. 2014 BG( 1/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
63

Polska Partia Robotnicza 1944-1948 : studia i szkice / pod red. Mariusza Krzysztofińskiego. 2014 BG( 1/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
64
Lorenzen, Jan N. (1969- ).. Erich Honecker : biografia polityczna / Jan N. Lorenzen ; przeł. z niem. Anna Wziątek. 2014 BG( 1/ 0)

32:929 Nauki polityczne - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
65
Łukasiewicz, Sławomir (1972- ).. Partia w warunkach emigracji : dylematy Polskiego Ruchu Wolnościowego "Niepodległość i Demokracja" 1945-1994 / Sławomir Łukasiewicz. 2014 BG( 1/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
66

Wybór źródeł do dziejów ZHP. T. 2, Walka, sowietyzacja, odwilż, kryzys i upadek (1944-1988) / wybór i oprac. Katarzyna Marszałek. 2014 BG( 1/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
67

Wybór źródeł do dziejów ZHP. T. 1, Utworzenie ogólnopolskiego Związku Harcerstwa Polskiego i czas próby ruchu harcerskiego (1918-1944) / wybór i oprac. Katarzyna Marszałek. 2014 BG( 1/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
68
Pacześniak, Anna (1975- ).. Europeizacja polskich partii politycznych / Anna Pacześniak. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
69
Piskała, Kamil. Mieczysław Niedziałkowski : początki politycznej działalności i kształtowanie światopoglądu (1893-1918) / Kamil Piskała. 2014 BG( 1/ 0)

32:929 Nauki polityczne - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
70
Rzeczkowska, Ewa (1980- ).. Bogu, Polsce, bliźnim : tajne organizacje harcerskie w Polsce w latach 1944-1956 / Ewa Rzeczkowska. 2014 BG( 1/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
71
Sedlaczek, Stanisław Marian (1892-1941).. Harcerstwo na Rusi i w Rosji : 1913-1920 / Stanisław Sedlaczek. 2014 BG( 1/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
72
Sikorski, Tomasz (1975- ).. Żelazny krok potężnych, zdyscyplinowanych szeregów... : oblicze ideowo-polityczne środowiska "Zaczynu" (1936-1939) : studium z dziejów myśli politycznej piłsudczyków / Tomasz Sikorski. 2014 BG( 1/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
73

Procesy i procedury demokratyczne w Polsce / red. nauk. Andrzej Stelmach. 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
74
Tarasiuk, Dariusz (1971- ).. Polski obóz narodowy w Rosji w latach 1917-1918 / Dariusz Tarasiuk. 2014 BG( 1/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
75
Tyszkiewicz, Adrian. Pomiędzy afirmacją a negacją : ruch młododemokratyczny w PRL / Adrian Tyszkiewicz. 2014 BG( 1/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
76
Wojnicki, Jacek (1972- ).. Partie socjaldemokratyczne w wybranych państwach Europy Środkowo-Wschodniej / Jacek Wojnicki ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Instytut Europeistyki. 2014 BG( 1/ 0)

329 Partie i ruchy polityczne
77

Marzyła nam się Polska prawdziwie ludowa : wspomnienia białostockich ludowców / teksty, wybór i oprac. Adam Anastaziuk [et.al.]. 2013 BG( 2/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
78
Bieniek, Karol (1982- ).. System partyjny Republiki Turcji w latach 1950-2011 / Karol Bieniek. 2013 BG( 2/ 0)

329 Partie i ruchy polityczne
79
Bojarowicz, Tomasz. Partie i ugrupowania prawicowe w Polsce po 1989 roku / Tomasz Bojarowicz. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

329 Partie i ruchy polityczne
80
Cimek, Henryk (1941- ).. Elity politycznego ruchu chłopskiego w II Rzeczypospolitej / Henryk Cimek. 2013 BG( 1/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
81

Partie i systemy partyjne Europy Środkowo-Wschodniej : dwie dekady doświadczeń / pod red. Arkadiusza Czwołka, Magdaleny Nowak-Paralusz, Karoliny Gawron-Tabor. 2013 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

329 Partie i ruchy polityczne
82

Harcerki z tamtych lat ... / Stanisław Jan Dąbrowski [et al. ; oprac. red. Stanisław Jan Dąbrowski]. 2013 BG( 1/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
83
Drelich, Sławomir (1981- ).. Wojny trybuna ludowego : przypadek Andrzeja Leppera / Sławomir Drelich. 2013 BG( 1/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
84
Drozdowicz, Zbigniew (1948- ).. Essays on European liberalism : history and ideology / Zbigniew Drozdowicz ; [transl. by Jan R. Kobyłecki]. 2013 BG( 1/ 0)

329 Partie i ruchy polityczne
85
Duber, Paweł. Działalność polityczna Kazimierza Świtalskiego w latach 1926-1939 / Paweł Duber. 2013 BG( 1/ 0)

32:929 Nauki polityczne - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
86
Frazik, Wojciech (1962- ).. Emisariusz Wolnej Polski : biografia polityczna Wacława Felczaka (1916-1993) / Wojciech Frazik ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 2013 BG( 1/ 0)

32:929 Nauki polityczne - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
87
Gawin, Dariusz (1964- ).. Wielki zwrot : ewolucja lewicy i odrodzenie idei społeczeństwa obywatelskiego 1956-1976 / Dariusz Gawin. 2013 BG( 1/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
88
Głowacka-Sobiech, Edyta (1972- ).. Harcerstwo w Polsce w latach 1944-1990 / Edyta Głowacka-Sobiech. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

329.7 Polityczne i społeczne organizacje masowe. Stowarzyszenia kombatantów i weteranów. Orga
89
Gmurczyk-Wrońska, Małgorzata. Stanisław Patek w dyplomacji i polityce (1914-1939) / Małgorzata Gmurczyk-Wrońska. 2013 BG( 1/ 0)

32:929 Nauki polityczne - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
90
Hołub, Adam. Współczesne partie radykalnej lewicy w Republice Federalnej Niemiec : nowa rzeczywistość - stare cele? = Contemporary parties of radical left in Federal Republic of Germany : new reality - old 2013 BG( 1/ 0)

329 Partie i ruchy polityczne
91

Oblicza ruchów chłopskich i agrarnych / pod red. Arkadiusza Indraszczyka i Adama Wielomskiego ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytet 2013 BG( 1/ 0)

329 Partie i ruchy polityczne
92
Kaczmarski, Krzysztof (1965- ).. O wielką Polskę na wojennym wychodźstwie : Stronnictwo Narodowe wobec rządu gen. Władysława Sikorskiego (1939-1943) / Krzysztof Kaczmarski. 2013 BG( 1/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
93
Karbalevič, Valerij (1955- ).. Aleksandr Łukaszenko : portret polityczny / Walerij Karbalewicz ; przekł. Kamil Kłysiński. 2013 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

32:929 Nauki polityczne - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
94
Kawęcki, Krzysztof. W imię wielkiej Polski : ONR ABC w świetle pism programowych / Krzysztof Kawęcki. 2013 BG( 1/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
95
Kopczyński, Mariusz (1971- ).. Między konserwatyzmem i nacjonalizmem : myśl polityczna Ottona von Bismarcka / Mariusz Kopczyński. 2013 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

32:929 Nauki polityczne - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
96
Kosman, Marceli (1940- ).. Wojciech Jaruzelski : mąż stanu w czasach przełomu / Marceli Kosman. 2013 BG( 1/ 0)

32:929 Nauki polityczne - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
97

Polska Partia Robotnicza, Gwardia Ludowa/Armia Ludowa na ziemiach polskich 1942-1944/1945/ pod red. Krzysztofa Kaczmarskiego, Mariusza Krzysztofińskiego. 2013 BG( 1/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
98
Macaulay, Thomas Babington (1800-1859).. Eseje polityczne / Thomas Babington Lord Macaulay ; przekł. Stanisław Tarnowski ; przekł. uwspółcześnił, poprawił, przypisami i wstępem opatrzył Tomasz Tulejski. 2013 BG( 1/ 0)

32:929 Nauki polityczne - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
99
Malendowicz, Paweł (1975- ).. Ruch anarchistyczny w Europie wobec przemian globalizacyjnych przełomu XX i XXI wieku/ Paweł Malendowicz. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

329 Partie i ruchy polityczne

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2018-2019 zrealizowała zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego